Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 115 din 6 februarie 2008

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Administratiei Nationale „Apele Romane"

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 279 din 10 aprilie 2008In conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei si Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,

ministrul mediului şi dezvoltării durabile, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Administraţiei Naţionale „Apele Române", care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile.

(3) Repartizarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi la alin. (1) se aprobă de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 2. -In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Administraţia Naţională „Apele Române" va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

ANEXĂ

MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELE ROMÂNE"

Str. Edgar Quinet nr. 6, Bucureşti

BUGETUL   DE   VENITURI   ŞI   CHELTUIELI

pe anul 2008

De numire indicator

Cod

2008

0

1

2

3

A.

VENITURI ŞI SURSE

1.328.553

I.

VENITURI TOTALE

561.679

1. Venituri din exploatare, din care:

561.679

a) Venituri proprii

550.679

-venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10

542.179

venituri din prestări servicii

33.10.50

542.1 79

-amenzi şi penalităţi

35.10

8.500

alte amenzi şi penalitaţi

35.10.50

8.500

b) Transferuri curente pentru finanţarea acţiunuilor în domeniul apelor

10.000

c) trausferuri curente pentru   prevenirea  şi combaterea  inundaţiilor

1.000

II.

SURSE DE LA BUGETUL DE STAT

752.021

1. Credite externe pentru investiţii

150.000

2.Alocaţii bugetare pentru investiţii

602 021

III.

ALTE SURSE

14.853

Fondul de mediu

0

Fondul de solidaritate

14.853

TOTAL CHELTUIELI

1.328.553

CHELTUIELI CURENTE

01

516.679

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

169.1161

Cheltuieli salariale în bani

10 01

209.350

Salariu de bază

10 01 01

152.300

Salariu de merit

10 01 02

0

Indemnizaţie de conducere

10 01 03

0

Spor de vechime

10 01 04

29.584

Sporuri pentru condiţii de muncii

10 01 05

217

Alte sporuri

10 01 00

2.443

Ore suplimentare

10 01 07

1.440

Fond de premii

10 01 08

17.837

Prima de vacanţă

10 01 09

0

Fondul pentru posturi ocupate pentru cumul

10 01 10

0

Fond aferent plăţii cu ora

10 01  11

0

Indemnizaţie plătite unor persoane din afara unităţii

10 01  12

689

Indemnizaţii de delegare

10 01 13

1.840

Indemnizaţii de detaşate

1001  14

5

Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de munca

10 01 15

100

Alocaţii pentru locuinţa

10 01 10

0

Alte drepturi salariale

10 01 30

2.895

Cheltuieli salariale în natură

10 02

58

Tichete de masă

10 02 01

0

Norma de hrana

10 02 02

36

Uniforme si echipament obligatoriu

10 02 03

0

Locuinţă de serviciu folosită de salariat ţi familia sa

10 02 04

0

Transport la şi de la locul de munca

10 02 05

19

Alte drepturi salariale in natură

10 02 30

3

Contribuţii

10 03

59.653

Contribuţii de asigurări sociale de stat-19.5%

10 03 01

40.823

Contribuţii pentru asigurările de somaj-1%

10 03 02

2.094

Contribuţii pentru asigurările sociale de sanatate-5,5%

10 03 03

11.514

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale- 0,989 %

10 03 04

2.070

Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi

10 03 05

850

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii (0.85%)

10 03 06

1.779

Contribuţii la fondul de garantare a creanţelor salariale -0.25%

10 03 07

523

BUNURI ŞI SERVICII

20

247,528

Bunuri si servicii

2001

82.896

Furnituri de birou

20 01 01

2.908

Materiale pentru curăţenie

20 01 02

553

Incălzit,iluminat şi forţă motrica

20 01 03

12.325

Apa canal si salubritate

20 01 04

732

Carburanţi şi lubrifianţi

20 01 05

15.783

Piese de schimb

20 01 06

6.344

Transport

20 01 07

991

Poştă telecomunicaţii radio tv internei

20 01 08

4 890

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional

20 01 09

24.601

Alte bunuri şi servicii pentru intreţinere şi funcţionare

20 01 30

13767

Reparaţii curente

20 02

26.225

Hrana

20 03

603

Hrană pentru oameni

20 03 01

589

Hrana pentru animale

20 03 02

14

Medicamente şi materiale sanitare

20 04

394

Medicamente

20 04 01

47

Materiale sanitare

20 04 02

32

Reactivi

20 04 03

301

Dezinfectant

20 04 04

14

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20 05

6.662

Uniforme şi echipament

20 05 01

1.012

Lenjerie de pal

20 05 02

190

Alte obiecte de inventar

20 05 10

5.440

Deplasări detaşări transferări

20 06

4.881

Deplasari interne detaşări transferări

20 06 01

1.897

Deplasari in strainatate

20 06 02

9X4

Materiale de laborator

20 09

3.240

Cercetare-dezvoltare

20 10

212

Carti  publicaţii şi materiale documentare

20 11

528

Consultanţă şi expertiză

20 12

1.631

Pregatire profesionala

20 13

1.484

Protecţia muncii

20 14

1.238

Studii şi cercetări

20 16

2.600

Meteorologie

20 21

0

Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor

20 22

10.000

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi ingheţurilor (stoc apărare)

20 23

1.000

Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor

20 24

4

Comisioane şi alte costuri alerente împrumuturilor externe

20 24 01

4

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului

20 25

895

Alte cheltuieli

20 30

103.035

Reclama şi publicitate

20 30 01

1.425

Protocol şi reprezentare

20 30 02

1.300

Prime de asigurare non-viata

20 30 03

2.205

Chirii

20 30 04

1.000

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

20 30 06

0

Fondul conducătorilor instit publice

20 30 07

530

Executarea silita a creanţelor bugetare

20 30 09

344

0

Alte cheltuieli eu bunuri şi servicii

20 30 10

96.231

DOBANZI

30

90

Dobânzi aferente plăţilor externe

30 02

0

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ord de credite

30 02 02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03

90

Dobânzi din operaţiunile de leasing

30.03.05

90

CHELTUIELI DE CAPITAL-PLATI

70

811.874

Plăţi din credite externe

150.000

Plăţi din alocaţii bugetare pentru investiţii

602.021

Plaţi din alte surse

14.853

Plaţi din surse proprii pentru investiţii

45.000

Active fixe din care:

71

811.874

Construcţii

71 01 01

7X0.929

Maşini echipamente şi mijloace de transport

71 01 02

1.1320

Mobilier aparaturii birotica şi alte active corporale

71 01 01

8.850

Alte active fixe

71 01 30

8.775

Fondul Naţional de Dezvoltare

75

0


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 115/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 115 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 115/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu