Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 115 din 6 februarie 2008

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Administratiei Nationale „Apele Romane"

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 279 din 10 aprilie 2008In conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei si Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,

ministrul mediului şi dezvoltării durabile, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Administraţiei Naţionale „Apele Române", care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile.

(3) Repartizarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi la alin. (1) se aprobă de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 2. -In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Administraţia Naţională „Apele Române" va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

ANEXĂ

MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELE ROMÂNE"

Str. Edgar Quinet nr. 6, Bucureşti

BUGETUL   DE   VENITURI   ŞI   CHELTUIELI

pe anul 2008

De numire indicator

Cod

2008

0

1

2

3

A.

VENITURI ŞI SURSE

1.328.553

I.

VENITURI TOTALE

561.679

1. Venituri din exploatare, din care:

561.679

a) Venituri proprii

550.679

-venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10

542.179

venituri din prestări servicii

33.10.50

542.1 79

-amenzi şi penalităţi

35.10

8.500

alte amenzi şi penalitaţi

35.10.50

8.500

b) Transferuri curente pentru finanţarea acţiunuilor în domeniul apelor

10.000

c) trausferuri curente pentru   prevenirea  şi combaterea  inundaţiilor

1.000

II.

SURSE DE LA BUGETUL DE STAT

752.021

1. Credite externe pentru investiţii

150.000

2.Alocaţii bugetare pentru investiţii

602 021

III.

ALTE SURSE

14.853

Fondul de mediu

0

Fondul de solidaritate

14.853

TOTAL CHELTUIELI

1.328.553

CHELTUIELI CURENTE

01

516.679

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

169.1161

Cheltuieli salariale în bani

10 01

209.350

Salariu de bază

10 01 01

152.300

Salariu de merit

10 01 02

0

Indemnizaţie de conducere

10 01 03

0

Spor de vechime

10 01 04

29.584

Sporuri pentru condiţii de muncii

10 01 05

217

Alte sporuri

10 01 00

2.443

Ore suplimentare

10 01 07

1.440

Fond de premii

10 01 08

17.837

Prima de vacanţă

10 01 09

0

Fondul pentru posturi ocupate pentru cumul

10 01 10

0

Fond aferent plăţii cu ora

10 01  11

0

Indemnizaţie plătite unor persoane din afara unităţii

10 01  12

689

Indemnizaţii de delegare

10 01 13

1.840

Indemnizaţii de detaşate

1001  14

5

Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de munca

10 01 15

100

Alocaţii pentru locuinţa

10 01 10

0

Alte drepturi salariale

10 01 30

2.895

Cheltuieli salariale în natură

10 02

58

Tichete de masă

10 02 01

0

Norma de hrana

10 02 02

36

Uniforme si echipament obligatoriu

10 02 03

0

Locuinţă de serviciu folosită de salariat ţi familia sa

10 02 04

0

Transport la şi de la locul de munca

10 02 05

19

Alte drepturi salariale in natură

10 02 30

3

Contribuţii

10 03

59.653

Contribuţii de asigurări sociale de stat-19.5%

10 03 01

40.823

Contribuţii pentru asigurările de somaj-1%

10 03 02

2.094

Contribuţii pentru asigurările sociale de sanatate-5,5%

10 03 03

11.514

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale- 0,989 %

10 03 04

2.070

Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi

10 03 05

850

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii (0.85%)

10 03 06

1.779

Contribuţii la fondul de garantare a creanţelor salariale -0.25%

10 03 07

523

BUNURI ŞI SERVICII

20

247,528

Bunuri si servicii

2001

82.896

Furnituri de birou

20 01 01

2.908

Materiale pentru curăţenie

20 01 02

553

Incălzit,iluminat şi forţă motrica

20 01 03

12.325

Apa canal si salubritate

20 01 04

732

Carburanţi şi lubrifianţi

20 01 05

15.783

Piese de schimb

20 01 06

6.344

Transport

20 01 07

991

Poştă telecomunicaţii radio tv internei

20 01 08

4 890

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional

20 01 09

24.601

Alte bunuri şi servicii pentru intreţinere şi funcţionare

20 01 30

13767

Reparaţii curente

20 02

26.225

Hrana

20 03

603

Hrană pentru oameni

20 03 01

589

Hrana pentru animale

20 03 02

14

Medicamente şi materiale sanitare

20 04

394

Medicamente

20 04 01

47

Materiale sanitare

20 04 02

32

Reactivi

20 04 03

301

Dezinfectant

20 04 04

14

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20 05

6.662

Uniforme şi echipament

20 05 01

1.012

Lenjerie de pal

20 05 02

190

Alte obiecte de inventar

20 05 10

5.440

Deplasări detaşări transferări

20 06

4.881

Deplasari interne detaşări transferări

20 06 01

1.897

Deplasari in strainatate

20 06 02

9X4

Materiale de laborator

20 09

3.240

Cercetare-dezvoltare

20 10

212

Carti  publicaţii şi materiale documentare

20 11

528

Consultanţă şi expertiză

20 12

1.631

Pregatire profesionala

20 13

1.484

Protecţia muncii

20 14

1.238

Studii şi cercetări

20 16

2.600

Meteorologie

20 21

0

Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor

20 22

10.000

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi ingheţurilor (stoc apărare)

20 23

1.000

Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor

20 24

4

Comisioane şi alte costuri alerente împrumuturilor externe

20 24 01

4

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului

20 25

895

Alte cheltuieli

20 30

103.035

Reclama şi publicitate

20 30 01

1.425

Protocol şi reprezentare

20 30 02

1.300

Prime de asigurare non-viata

20 30 03

2.205

Chirii

20 30 04

1.000

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

20 30 06

0

Fondul conducătorilor instit publice

20 30 07

530

Executarea silita a creanţelor bugetare

20 30 09

344

0

Alte cheltuieli eu bunuri şi servicii

20 30 10

96.231

DOBANZI

30

90

Dobânzi aferente plăţilor externe

30 02

0

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ord de credite

30 02 02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03

90

Dobânzi din operaţiunile de leasing

30.03.05

90

CHELTUIELI DE CAPITAL-PLATI

70

811.874

Plăţi din credite externe

150.000

Plăţi din alocaţii bugetare pentru investiţii

602.021

Plaţi din alte surse

14.853

Plaţi din surse proprii pentru investiţii

45.000

Active fixe din care:

71

811.874

Construcţii

71 01 01

7X0.929

Maşini echipamente şi mijloace de transport

71 01 02

1.1320

Mobilier aparaturii birotica şi alte active corporale

71 01 01

8.850

Alte active fixe

71 01 30

8.775

Fondul Naţional de Dezvoltare

75

0


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 115/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 115 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 115/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu