Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1131 din 09.09.2013

privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.325(90) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2012
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 13 septembrie 2013SmartCity1

Având în vedere prevederile art. VIII (b)(vi)(2)(bb) şi ale art. VIII (b)(vii)(2) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974),în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin: Articolul 1Se publică amendamentele la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.325(90) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2012, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul transporturilor, Constantin Matei, subsecretar de stat
ANEXĂREZOLUŢIA MSC.325(90) (adoptată la 24 mai 2012) Adoptarea amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată Comitetul de siguranţă maritimă, amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile comitetului, amintind, de asemenea, articolul VIII (b) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Convenţie), referitor la procedura de modificare aplicabilă anexei la Convenţie, altele decât dispoziţiile prevăzute în capitolul I, luând în considerare amendamentele la Convenţie în cadrul celei de-a nouăzecea sesiuni propuse şi difuzate în conformitate cu articolul VIII (b)(i) din aceasta, 1. adoptă în conformitate cu articolul VIII (b)(iv) din Convenţie amendamentele la Convenţie, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie; 2. stabileşte în conformitate cu articolul VIII (b)(vi)(2)(bb) din Convenţie că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2013, cu excepţia cazului în care până la această dată mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale au notificat obiecţiile lor la aceste amendamente; 3. invită guvernele contractante la SOLAS să ia notă că, în conformitate cu articolul VIII (b)(vii)(2) din Convenţie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2014, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus; 4. solicită secretarului general în conformitate cu articolul VIII (b)(v) din Convenţie să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi textul modificărilor cuprinse în anexă tuturor guvernelor contractante la Convenţie; 5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie. ANEXAla Rezoluţia MSC.325(90) Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată Capitolul II-1Construcţie - structură, compartimentare şi stabilitate, maşini şi instalaţii electrice PARTEA B-1Stabilitate Regula 8-1 - Capabilităţile instalaţiilor navelor de pasageri după un accident de inundare 1 Regula II-1/8-1 existentă se înlocuieşte cu următorul text: Regula 8-1 - Capabilităţile instalaţiilor şi informaţii operaţionale la navele de pasageri după un accident de inundare 1 Aplicare Navele de pasageri, având lungimea, aşa cum este definită în regula II-1/2.5, de 120 m sau mai mult ori având 3 zone sau mai multe zone verticale principale, trebuie să respecte dispoziţiile prezentei reguli. 2 Disponibilitatea instalaţiilor esenţiale în caz de avarie de inundare* O navă de pasageri construită la sau după 1 iulie 2010 trebuie să fie proiectată în aşa fel încât instalaţiile specificate în regula II-2/21.4 să rămână operaţionale, atunci când oricare compartiment etanş singular al navei este supus inundării. 3 Informaţii operaţionale după un accident de inundare În scopul de a furniza informaţii operaţionale comandantului pentru întoarcerea în condiţii de siguranţă în port în cazul unei inundări din cauza unei avarii, navele de pasageri construite la sau după 1 ianuarie 2014 trebuie să aibă: .1 la bord calculator pentru stabilitate; sau .2 sprijin de la uscat, pe baza liniilor directoare elaborate de către Organizaţie**. * Se referă la Notele explicative interimare de evaluare a capabilităţii instalaţiilor navelor de pasageri după un accident cu incendiu sau inundare (MSC.1/Circ.1369). ** Se referă la Ghidul privind informaţiile operaţionale pentru comandanţii navelor de pasageri privind întoarcerea în port în condiţii de siguranţă prin propulsie proprie sau remorcate (MSC.1/Circ.1400). Capitolul IIIMijloace şi dispozitive de salvare PARTEA BCerinţe aplicabile navelor şi mijloacelor de salvare Regula 20 - Pregătirea pentru funcţionare, întreţinere şi inspecţii 2 În paragraful 11.2, următorul subparagraf nou .4 se adaugă după subparagraful .3 existent: .4 prin derogare de la subparagraful .3 de mai sus, încercările de funcţionare ale dispozitivelor de decuplare a bărcii de salvare lansate la apă prin cădere liberă trebuie să fie realizate fie prin lansare prin cădere liberă, dar numai cu echipajul de operare la bord, fie printr-o lansare simulată efectuată în conformitate cu liniile directoare elaborate de către Organizaţie*. * Se referă la Măsurile de prevenire a accidentelor cu ambarcaţiunile de salvare (MSC. 1/Circ. 1206/Rev. 1). Capitolul VSiguranţa navigaţiei Regula 14 - Echipajul navelor 3 Paragraful 2 existent se înlocuieşte cu următorul nou paragraf: 2 Pentru toate navele cărora li se aplică capitolul I, Administraţia trebuie: .1 să stabilească echipajul minim de siguranţă în urma unei proceduri transparente, ţinând seama de principiile relevante adoptate de către Organizaţie*; şi .2 să elibereze un document privind echipajul minim de siguranţă corespunzător sau un document echivalent, care atestă că nava are la bord echipajul minim de siguranţă considerat necesar pentru satisfacerea prevederilor de la paragraful 1. * Se referă la Principiile de stabilire a echipajului minim de siguranţă, adoptate de Organizaţie prin Rezoluţia A.1047(27). Capitolul VITransportul mărfurilor PARTEA APrevederi generale 4 După regula existentă 5-1 se adaugă o nouă regulă 5-2: Regula 5-2 - Interzicerea amestecului mărfurilor lichide în vrac şi a proceselor de fabricare în timpul voiajului pe mare 1 Amestecarea fizică a mărfurilor lichide în vrac, în timpul voiajelor pe mare, este interzisă. Amestecarea fizică se referă la procesul prin care pompele de marfă ale navei şi tubulaturile sunt folosite pentru a circula pe plan intern două sau mai multe mărfuri diferite, cu intenţia de a realiza o marfă cu o nouă denumire de produs. Această interdicţie nu împiedică comandantul de a efectua transferuri de marfă pentru a garanta securitatea navei sau protejarea mediului marin. 2 Interdicţia prevăzută la paragraful 1 nu se aplică pentru amestecuri de produse utilizate în cercetarea şi exploatarea resurselor minerale ale fundului mării la bordul navelor utilizate pentru a facilita astfel de operaţiuni. 3 Orice proces de producţie de la bordul navei în timpul voiajelor pe mare este interzis. Procesele de producţie se referă la orice operaţiune deliberată prin care se produce o reacţie chimică între o marfă din navă şi orice altă substanţă sau marfă. 4 Interdicţia prevăzută la paragraful 3 nu se aplică pentru procesele de producţie a mărfurilor utilizate în cercetarea şi exploatarea resurselor minerale ale fundului mării la bordul navelor utilizate pentru a facilita astfel de operaţiuni*. * Se referă la Instrucţiunile pentru transportul şi manipularea cantităţilor limitate de substanţe lichide periculoase şi nocive în vrac la bordul navelor de susţinere în larg (Rezoluţia A.673(16), aşa cum a fost amendată). Capitolul VIITransportul mărfurilor periculoase PARTEA ATransportul mărfurilor periculoase ambalate Regula 4 - Documente 5 Textul prezentei reguli se înlocuieşte cu următorul text: 1 Informaţii privind transportul de mărfuri periculoase ambalate şi certificatul de ambalare pentru container/vehicul trebuie să fie în conformitate cu prevederile relevante ale Codului IMDG şi trebuie să fie puse la dispoziţia persoanei sau organizaţiei desemnate de autoritatea statului portului. 2 Fiecare navă care transportă mărfuri periculoase ambalate trebuie să aibă o listă specială, manifest sau plan de arimare care se indice, în conformitate cu prevederile relevante ale Codului IMDG, mărfurile periculoase de la bord şi localizarea lor. O copie a unuia dintre aceste documente trebuie să fie pusă la dispoziţie, înainte de plecare, persoanei sau organizaţiei desemnate de către autoritatea statului portului. Capitolul XI - 1Măsuri speciale pentru sporirea siguranţei maritime Regula 2 - Inspecţii intensificate 6 Cuvintele „liniile directoare adoptate de Adunarea Organizaţiei prin rezoluţia A.744(18)“ se înlocuiesc cu cuvintele „Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptat de Adunarea Organizaţiei prin Rezoluţia A.1049(27)“.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1131/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1131 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1131/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu