Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1131 din 09.09.2013

privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.325(90) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2012
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 13 septembrie 2013SmartCity1

Având în vedere prevederile art. VIII (b)(vi)(2)(bb) şi ale art. VIII (b)(vii)(2) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974),în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin: Articolul 1Se publică amendamentele la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.325(90) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2012, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul transporturilor, Constantin Matei, subsecretar de stat
ANEXĂREZOLUŢIA MSC.325(90) (adoptată la 24 mai 2012) Adoptarea amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată Comitetul de siguranţă maritimă, amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile comitetului, amintind, de asemenea, articolul VIII (b) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Convenţie), referitor la procedura de modificare aplicabilă anexei la Convenţie, altele decât dispoziţiile prevăzute în capitolul I, luând în considerare amendamentele la Convenţie în cadrul celei de-a nouăzecea sesiuni propuse şi difuzate în conformitate cu articolul VIII (b)(i) din aceasta, 1. adoptă în conformitate cu articolul VIII (b)(iv) din Convenţie amendamentele la Convenţie, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie; 2. stabileşte în conformitate cu articolul VIII (b)(vi)(2)(bb) din Convenţie că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2013, cu excepţia cazului în care până la această dată mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale au notificat obiecţiile lor la aceste amendamente; 3. invită guvernele contractante la SOLAS să ia notă că, în conformitate cu articolul VIII (b)(vii)(2) din Convenţie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2014, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus; 4. solicită secretarului general în conformitate cu articolul VIII (b)(v) din Convenţie să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi textul modificărilor cuprinse în anexă tuturor guvernelor contractante la Convenţie; 5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie. ANEXAla Rezoluţia MSC.325(90) Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată Capitolul II-1Construcţie - structură, compartimentare şi stabilitate, maşini şi instalaţii electrice PARTEA B-1Stabilitate Regula 8-1 - Capabilităţile instalaţiilor navelor de pasageri după un accident de inundare 1 Regula II-1/8-1 existentă se înlocuieşte cu următorul text: Regula 8-1 - Capabilităţile instalaţiilor şi informaţii operaţionale la navele de pasageri după un accident de inundare 1 Aplicare Navele de pasageri, având lungimea, aşa cum este definită în regula II-1/2.5, de 120 m sau mai mult ori având 3 zone sau mai multe zone verticale principale, trebuie să respecte dispoziţiile prezentei reguli. 2 Disponibilitatea instalaţiilor esenţiale în caz de avarie de inundare* O navă de pasageri construită la sau după 1 iulie 2010 trebuie să fie proiectată în aşa fel încât instalaţiile specificate în regula II-2/21.4 să rămână operaţionale, atunci când oricare compartiment etanş singular al navei este supus inundării. 3 Informaţii operaţionale după un accident de inundare În scopul de a furniza informaţii operaţionale comandantului pentru întoarcerea în condiţii de siguranţă în port în cazul unei inundări din cauza unei avarii, navele de pasageri construite la sau după 1 ianuarie 2014 trebuie să aibă: .1 la bord calculator pentru stabilitate; sau .2 sprijin de la uscat, pe baza liniilor directoare elaborate de către Organizaţie**. * Se referă la Notele explicative interimare de evaluare a capabilităţii instalaţiilor navelor de pasageri după un accident cu incendiu sau inundare (MSC.1/Circ.1369). ** Se referă la Ghidul privind informaţiile operaţionale pentru comandanţii navelor de pasageri privind întoarcerea în port în condiţii de siguranţă prin propulsie proprie sau remorcate (MSC.1/Circ.1400). Capitolul IIIMijloace şi dispozitive de salvare PARTEA BCerinţe aplicabile navelor şi mijloacelor de salvare Regula 20 - Pregătirea pentru funcţionare, întreţinere şi inspecţii 2 În paragraful 11.2, următorul subparagraf nou .4 se adaugă după subparagraful .3 existent: .4 prin derogare de la subparagraful .3 de mai sus, încercările de funcţionare ale dispozitivelor de decuplare a bărcii de salvare lansate la apă prin cădere liberă trebuie să fie realizate fie prin lansare prin cădere liberă, dar numai cu echipajul de operare la bord, fie printr-o lansare simulată efectuată în conformitate cu liniile directoare elaborate de către Organizaţie*. * Se referă la Măsurile de prevenire a accidentelor cu ambarcaţiunile de salvare (MSC. 1/Circ. 1206/Rev. 1). Capitolul VSiguranţa navigaţiei Regula 14 - Echipajul navelor 3 Paragraful 2 existent se înlocuieşte cu următorul nou paragraf: 2 Pentru toate navele cărora li se aplică capitolul I, Administraţia trebuie: .1 să stabilească echipajul minim de siguranţă în urma unei proceduri transparente, ţinând seama de principiile relevante adoptate de către Organizaţie*; şi .2 să elibereze un document privind echipajul minim de siguranţă corespunzător sau un document echivalent, care atestă că nava are la bord echipajul minim de siguranţă considerat necesar pentru satisfacerea prevederilor de la paragraful 1. * Se referă la Principiile de stabilire a echipajului minim de siguranţă, adoptate de Organizaţie prin Rezoluţia A.1047(27). Capitolul VITransportul mărfurilor PARTEA APrevederi generale 4 După regula existentă 5-1 se adaugă o nouă regulă 5-2: Regula 5-2 - Interzicerea amestecului mărfurilor lichide în vrac şi a proceselor de fabricare în timpul voiajului pe mare 1 Amestecarea fizică a mărfurilor lichide în vrac, în timpul voiajelor pe mare, este interzisă. Amestecarea fizică se referă la procesul prin care pompele de marfă ale navei şi tubulaturile sunt folosite pentru a circula pe plan intern două sau mai multe mărfuri diferite, cu intenţia de a realiza o marfă cu o nouă denumire de produs. Această interdicţie nu împiedică comandantul de a efectua transferuri de marfă pentru a garanta securitatea navei sau protejarea mediului marin. 2 Interdicţia prevăzută la paragraful 1 nu se aplică pentru amestecuri de produse utilizate în cercetarea şi exploatarea resurselor minerale ale fundului mării la bordul navelor utilizate pentru a facilita astfel de operaţiuni. 3 Orice proces de producţie de la bordul navei în timpul voiajelor pe mare este interzis. Procesele de producţie se referă la orice operaţiune deliberată prin care se produce o reacţie chimică între o marfă din navă şi orice altă substanţă sau marfă. 4 Interdicţia prevăzută la paragraful 3 nu se aplică pentru procesele de producţie a mărfurilor utilizate în cercetarea şi exploatarea resurselor minerale ale fundului mării la bordul navelor utilizate pentru a facilita astfel de operaţiuni*. * Se referă la Instrucţiunile pentru transportul şi manipularea cantităţilor limitate de substanţe lichide periculoase şi nocive în vrac la bordul navelor de susţinere în larg (Rezoluţia A.673(16), aşa cum a fost amendată). Capitolul VIITransportul mărfurilor periculoase PARTEA ATransportul mărfurilor periculoase ambalate Regula 4 - Documente 5 Textul prezentei reguli se înlocuieşte cu următorul text: 1 Informaţii privind transportul de mărfuri periculoase ambalate şi certificatul de ambalare pentru container/vehicul trebuie să fie în conformitate cu prevederile relevante ale Codului IMDG şi trebuie să fie puse la dispoziţia persoanei sau organizaţiei desemnate de autoritatea statului portului. 2 Fiecare navă care transportă mărfuri periculoase ambalate trebuie să aibă o listă specială, manifest sau plan de arimare care se indice, în conformitate cu prevederile relevante ale Codului IMDG, mărfurile periculoase de la bord şi localizarea lor. O copie a unuia dintre aceste documente trebuie să fie pusă la dispoziţie, înainte de plecare, persoanei sau organizaţiei desemnate de către autoritatea statului portului. Capitolul XI - 1Măsuri speciale pentru sporirea siguranţei maritime Regula 2 - Inspecţii intensificate 6 Cuvintele „liniile directoare adoptate de Adunarea Organizaţiei prin rezoluţia A.744(18)“ se înlocuiesc cu cuvintele „Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptat de Adunarea Organizaţiei prin Rezoluţia A.1049(27)“.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1131/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1131 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    BUPA FINANCE PLC is a group of company with funding experts and mandate to a finance and investment Company who is a premier provider of trade finance and project finance instruments as well as discountable bank instruments. Our bank instrument can be help you fund you projects in Trading, funding project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects.Having years of professional, invaluable experience in the banking and finance industry, and having access to dozens of different prominent trusted and reliable providers, our Financial Services consultants will crawl through hundreds of products to find one that perfectly matches your needs. Purchase Instrument of BG/SBLC : 32%+2% Min Face Value cut =5M- 10B EUR/USD Lease Instrument of BG/SBLC : 4%+2% Min Face Value cut = 5M- 10B EUR/USD DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG / SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. Name :Howard Anthony Email:bupafinance9@gmail.com Skype ID:92f864467edaf0b8
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2018
     I got my already programmed and blanked ATM card to withdraw the maximum of $10,000 daily for an unlimited withdraw I am so happy about this because i got mine last week and I have used it to get $70,000. MRS JUDE is giving out the card just to help the poor and needy though it is legal but it is something nice and he is not like other scam pretending to have the blank ATM cards.. Just send him an email On ( blankatm156@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1131/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu