Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 107 din 11 februarie 2003

privind extinderea retelei experimentale de informatii contabile agricole si a studiului de contabilitate a fermei in exploatatiile agricole

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 138 din  4 martie 2003


SmartCity3


    Vazand Referatul de aprobare nr. 144.073 din 3 februarie 2003,
    avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 32/2002 privind aprobarea Planului de actiuni pentru anii 2002 si 2003 al Programului de guvernare - capitolul 5 "Relansarea agriculturii", punctul 10.1 "Armonizarea legislativa si institutionala la Uniunea Europeana in domeniul agricol",
    tinand seama de faptul ca in Programul de actiuni prioritare pentru anul 2003 este prevazuta extinderea retelei experimentale de informatii privind contabilitatea agricola nefiscala - RICA, introdusa prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 267/2002, in 18 judete la nivelul celor 41 de judete,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Reteaua experimentala de informatii privind contabilitatea agricola nefiscala - RICA se constituie in fiecare judet prin optiunea voluntara a exploatatiilor agricole selectionate pentru participarea la retea in conformitate cu anexa nr. 1.
    Art. 2
    Exploatatiile participante sunt selectionate atat din exploatatiile agricole care au evidenta contabila proprie si au fost inscrise conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobata cu modificari prin Legea nr. 166/2002, cat si din exploatatii agricole a caror evidenta este in sarcina birourilor private de contabilitate agricola, acolo unde acestea exista.
    Art. 3
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor prin compartimentul de resort coordoneaza intreaga activitate din acest domeniu si pune in practica, conform calendarului stabilit, angajamentele asumate prin Documentul de pozitie pentru capitolul 7 "Agricultura" (CONF - RO 01-02), acoperind prin mijloacele administrative pe care le are aria exploatatiilor agricole definite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 166/2002.
    Art. 4
    Exploatatiile agricole, altele decat cele definite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 166/2002, vor fi luate in studiu pe masura crearii structurilor private din domeniu, similare celor din Uniunea Europeana.
    Art. 5
    Esantionul corespunzator de exploatatii participante la reteaua de informatii contabile agricole se constituie in termen de 15 zile de la publicarea prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform criteriilor de selectie prevazute in anexa nr. 2, prin exprimarea in scris a acordului liber consimtit de catre conducerile exploatatiilor agricole selectate, conform anexei nr. 3, iar datele contabile furnizate in conditii de confidentialitate totala se completeaza conform anexei nr. 4.
    Art. 6
    Date contabile reprezinta orice date tehnice, financiare sau economice referitoare la o exploatatie agricola, derivate din conturi care constau in inregistrari efectuate in mod sistematic si regulat pe intreaga durata a anului financiar, pe baza carora se calculeaza dimensiunea economica a exploatatiei in vederea incadrarii in tipologia comunitara.
    Art. 7
    Utilizarea in scopuri fiscale a datelor contabile individuale sau a altor detalii obtinute prin aplicarea prezentului ordin, precum si divulgarea datelor de catre persoane care au participat sau participa la reteaua de date sunt interzise. In cazul incalcarii prevederilor acestui articol, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va lua toate masurile pentru sanctionare, conform legilor in vigoare.
    Art. 8
    Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara din judetele care participa incepand cu anul 2003 la retea numesc din cadrul Serviciului dezvoltare rurala, prin decizie a directorului general, persoana responsabila cu activitatea RICA, in termen de 48 de ore de la publicarea prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 9
    Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara din judetele care au participat si in anul 2002 la retea pot mentine sau pot numi noi responsabili RICA, in conditiile predarii/primirii documentatiei aferente.
    Art. 10
    Deciziile de nominalizare si coordonatele responsabililor judeteni vor fi transmise la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor - Biroul RICA, imediat dupa numire, iar acordurile de participare la retea a exploatatiilor agricole vor fi transmise in copie in termen de 3 zile de la data incheierii actiunii de selectie.
    Art. 11
    Numarul de exploatatii participante in anul 2003, prevazut in anexa nr. 1, pentru crearea retelei de informatii contabile agricole in fiecare judet constituie obligatie de serviciu pentru Directia generala pentru agricultura si industrie alimentara.
    Art. 12
    In termen de 5 zile de la centralizarea deciziilor de nominalizare, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, prin biroul de resort, va instrui responsabilii RICA judeteni privind legislatia europeana din domeniu, codificarea exploatatiilor participante, formularele necesare pentru colectarea datelor si modul de transmitere a acestora.
    Art. 13
    Directia generala de elaborare si armonizare a politicilor, strategiilor si programelor, prin Biroul RICA, va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 14
    Prezentul ordin si anexele nr. 1 - 4 care fac parte integranta din prezentul ordin vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

           Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                              Ilie Sarbu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                 NUMARUL
exploatatiilor selectionate pentru reteaua experimentala - RICA

 _________________________________________________________________
|Nr. |    Judetul     |Regiunea  |Zona    | Numarul exploatatiilor|
|crt.|                |statistica|agricola|     selectionate      |
|    |                |          |        |_______________________|
|    |                |          |        |  In anul  |  In anul  |
|    |                |          |        |    2002   |    2003   |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
|  1.| Arad           | Vest     |      I |        10 |        20 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
|  2.| Timis          | Vest     |      I |        10 |        20 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
|  3.| Dolj           | Sud-Vest |      I |        16 |        18 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
|  4.| Olt            | Sud-Vest |      I |         X |        18 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
|  5.| Teleorman      | Sud      |      I |        10 |        20 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
|  6.| Giurgiu        | Sud      |      I |         X |        15 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
|  7.| Ilfov          | Bucuresti|      I |        10 |        10 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
|  8.| Calarasi       | Sud      |      I |        14 |        20 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
|  9.| Ialomita       | Sud      |      I |         X |        20 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 10.| Constanta      | Sud-Est  |      I |        15 |        20 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 11.| Tulcea         | Sud-Est  |      I |        10 |        10 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 12.| Braila         | Sud-Est  |      I |         8 |        15 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 13.| Galati         | Sud-Est  |      I |         X |        20 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 14.| Satu-Mare      | Nord-Vest|     II |         X |        18 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 15.| Bihor          | Nord-Vest|     II |         X |        17 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 16.| Caras-Severin  | Vest     |     II |         X |        10 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 17.| Mehedinti      | Sud-Vest |     II |         X |        10 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 18.| Gorj           | Sud-Vest |     II |         8 |        10 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 19.| Valcea         | Sud-Vest |     II |         X |        10 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 20.| Arges          | Sud      |     II |         X |        18 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 21.| Dimbovita      | Sud      |     II |         X |        20 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 22.| Prahova        | Sud      |     II |        10 |        12 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 23.| Buzau          | Sud-Est  |     II |        16 |        18 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 24.| Vrancea        | Sud-Est  |     II |         X |        16 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 25.| Vaslui         | Nord-Est |     II |         X |        12 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 26.| Bacau          | Nord-Est |     II |         X |        14 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 27.| Iasi           | Nord-Est |     II |        14 |        18 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 28.| Neamt          | Nord-Est |     II |        17 |        17 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 29.| Salaj          | Nord-Vest|    III |         X |        14 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 30.| Cluj           | Nord-Vest|    III |         5 |        10 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 31.| Alba           | Centru   |    III |        10 |        15 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 32.| Hunedoara      | Vest     |    III |         X |        12 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 33.| Sibiu          | Centru   |    III |        10 |        10 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 34.| Mures          | Centru   |    III |         X |        20 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 35.| Brasov         | Centru   |    III |        10 |        12 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 36.| Covasna        | Centru   |    III |         X |        12 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 37.| Harghita       | Centru   |    III |         X |        12 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 38.| Bistrita-Nasaud| Nord-Vest|    III |         X |        14 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 39.| Maramures      | Nord-Vest|    III |         X |        12 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 40.| Suceava        | Nord-Est |    III |         X |        10 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
| 41.| Botosani       | Nord-Est |    III |         X |        15 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|
|    | TOTAL:         |     X    |     x  |       203 |       616 |
|____|________________|__________|________|___________|___________|

    ANEXA 2

                           CRITERII DE SELECTIE
a exploatatiilor agricole participante la reteaua experimentala

    Pentru a putea fi considerata drept exploatatie participanta conform art. 1 din ordin, o exploatatie agricola trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) trebuie sa fie caracteristica judetului, in ceea ce priveste:
    - tipul de activitate agricola;
    - zona;
    - forta de munca (numarul si densitatea);
    b) persoana care administreaza exploatatia trebuie sa permita ca datele contabile ale exploatatiei sale sa fie puse la dispozitie directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara;
    c) conditiile de productie din exploatatie si localizarea acesteia fata de piete trebuie sa fie astfel incat sa fie considerate normale pentru judetul in discutie.

________________________________________________________________________________
      Tipul general de activitate               Tipul principal de
      agricola a exploatatiilor                 activitate agricola
________________________________________________________________________________
 I. Exploatatii specializate - culturi
________________________________________________________________________________
 1. Exploatatii specializate            1.1. Exploatatii specializate in cereale
    in culturi in camp                  1.2. Culturi in camp generale
________________________________________________________________________________
 2. Exploatatii specializate            2.0. Exploatatii specializate in
    in horticultura                          legume, flori si plante ornamentale
                                             in camp, gradini, sere si solarii,
                                             combinat
________________________________________________________________________________
 3. Exploatatii specializate in         3.1. Exploatatii specializate in vii
    culturi permanente                  3.2. Exploatatii specializate in livezi
                                        3.3. Exploatatii specializate in hamei
                                        3.4. Diverse culturi permanente
                                             combinate
________________________________________________________________________________
 II. Exploatatii specializate - productia animala
________________________________________________________________________________
 4. Exploatatii specializate            4.1. Exploatatii specializate in
    in efective de animale erbivore          productia de lapte
                                        4.2. Exploatatii specializate in
                                             cresterea si ingrasarea animalelor
                                        4.3. Bovine - productia de lapte,
                                             crestere si ingrasare, combinat
                                        4.4. Ovine, caprine si alte erbivore
________________________________________________________________________________
 5. Exploatatii specializate            5.0. Exploatatii specializate in
    in cresterea granivorelor                cresterea animalelor ce consuma
                                             cereale boabe (porci, pasari etc.)
________________________________________________________________________________
 III. Exploatatii mixte
________________________________________________________________________________
 6. Culturi mixte                       6.0. Culturi mixte (culturi in camp si
                                             gradini, culturi in camp si
                                             vii/livezi, combinat)
________________________________________________________________________________
 7. Efective de animale mixte           7.1. Efective de animale mixte, in
                                             principal erbivore
                                        7.2. Efective mixte, in principal
                                             consumatoare de cereale boabe
________________________________________________________________________________
 8. Culturi in camp si efective         8.1. Culturi in camp - erbivore,
    de animale                               combinat
                                        8.2. Diverse culturi si efective de
                                             animale, combinat
________________________________________________________________________________
 9. Exploatatii neclasificabile
________________________________________________________________________________

    Tipul de activitate agricola si dimensiunea economica a exploatatiei sunt determinate pe baza marjei brute standard.
    Tipul de activitate agricola al unei exploatatii este determinat prin contributia relativa a fiecarei activitati de productie la marja bruta standard totala a sa.
    In functie de detaliile solicitate, tipurile de activitate agricola sunt impartite in:
    - tipuri generale de activitate agricola                              9
    - tipuri principale de activitate agricola                           17
    - tipuri speciale de activitate agricola                             50
    - subdiviziuni ale anumitor tipuri speciale de activitati agricole   32
    Aceste subdiviziuni sunt optionale daca numarul de exploatatii cu astfel de activitati este mic.

    ANEXA 3

                                                                Vizat
                                                        Director general DGAIA

    Exploatatia agricola ..........................
    Localitatea ................ judetul ..........
    Nr. ................. din ......................

                                   ACORD
pentru participarea la reteaua experimentala de informatii contabile agricole

    Subsemnatii ................................, sef de exploatatie, si .............................., contabil/economist, suntem de acord sa furnizam datele solicitate pentru calcularea marjei brute standard, conform prevederilor din anexa nr. 4, in vederea stabilirii dimensiunii economice a exploatatiei si incadrarii in tipologia comunitara, in conditiile de totala confidentialitate prevazute de Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 107 din 11 februarie 2003.

             Sef de exploatatie,                 Contabil/economist,
          .........................           .........................

    Persoana desemnata de conducerea exploatatiei pentru operatiunile RICA:
    Numele si prenumele ...........................
    Functia in exploatatie ........................
    Studii ........................................
    Coordonate: telefon, fax, e-mail ..............

    ANEXA 4

                                  DATELE
               necesare calcularii marjei brute standard

    1. Fiecare exploatatie participanta constituie subiectul unei fise de exploatatie agricola anonima si individuala. Datele despre fisa exploatatiei trebuie sa se refere la o singura exploatatie agricola si la un singur an contabil, compus din 12 luni consecutive.
    2. Marja bruta a unei activitati agricole reprezinta valoarea monetara a productiei brute din care sunt scazute anumite costuri specifice (denumite si variabile) efectuate pentru obtinerea productiei respective.
    3. Marja bruta standard (MBS) reprezinta diferenta dintre valoarea standard a productiei si valoarea standard a costurilor specifice corespunzatoare situatiei medii intr-o regiune data, pentru fiecare activitate agricola. Ea se determina pe baza datelor primare colectate pentru o perioada de referinta care acopera 3 ani calendaristici sau de productie agricola succesivi si serveste la stabilirea tipului de activitate agricola si a dimensiunii economice a exploatatiei.
    4. Termenul de furnizare a datelor: maximum 3 luni de la incheierea anului financiar
    5. Formularele care se completeaza cu datele solicitate se refera la:
    A. Informatii generale despre exploatatie
    B. Tipul de exploatare
    C. Forta de munca
    D. Numarul si valoarea animalelor
    E. Cumparari si vanzari de efective de animale
    F. Cheltuieli
    G. Terenuri si cladiri, masini, utilaje si capital circulant
    H. Datorii
    I. Taxa pe valoarea adaugata
    J. Prime si subventii
    K. Productie
    6. Prezentarea datelor solicitate este in conformitate cu Reglementarea comunitara nr. 1.837/2001 care actualizeaza forma fisei exploatatiei.
    7. Datele culese trebuie sa fie obtinute din exploatatiile agricole selectate in mod special si trebuie sa se bazeze pe fapte verificabile.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 107/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 107 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat Legea 159 2017
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 428 1994
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 107/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu