E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 5 din actul OUG 58 1997 abrogă Ordonanţa 38 1996
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 27 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 abrogă articolul 36 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 2 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 completeaza articolul 3 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 completeaza articolul 4 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 7 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 10 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 15 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 17 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 completeaza articolul 2 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 33 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 abrogă articolul 37 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 38 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 39 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 40 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 44 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 46 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 52 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 55 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 61 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 62 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 64 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 65 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 68 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 72 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 75 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 78 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 80 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 82 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 84 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 94 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 abrogă articolul 97 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 98 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 99 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 100 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 101 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 103 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 104 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 106 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 107 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 abrogă articolul 108 din actul Legea 64 1995
Articolul 1 din actul OUG 58 1997 modifica articolul 122 din actul Legea 64 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 58 din 27 septembrie 1997

pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii si lichidarii judiciare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 265 din  3 octombrie 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii si lichidarii judiciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 130 din 29 iunie 1995, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul legii va avea urmatorul cuprins:
    "Lege privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului"
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Scopul legii este instituirea unei proceduri pentru plata pasivului debitorului, aflat in incetare de plati, fie prin reorganizarea intreprinderii si a activitatii acestuia sau lichidarea unor bunuri din averea lui pana la acoperirea pasivului, fie prin faliment."
    3. Dupa articolul 3 se introduce articolul 3^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 3^1
    (1) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege vor fi suportate din averea debitorului.
    (2) Platile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei societati bancare, pe baza de dispozitii emise, in cursul procedurii de reorganizare, de debitor sau de judecatorul-sindic, iar in cursul procedurii falimentului, numai de judecatorul-sindic."
    4. Articolul 4 se completeaza cu alineatul (2), care va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Tribunalul si judecatorul-sindic au indatorirea sa asigure efectuarea cu celeritate a actelor si operatiunilor prevazute de prezenta lege, precum si realizarea, in conditiile legii, a drepturilor si obligatiilor participantilor la aceste acte si operatiuni."
    5. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Hotararile tribunalului sunt definitive si executorii. In conditiile legii, ele pot fi atacate cu recurs."
    6. Articolul 10 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Principalele indatoriri ale judecatorului sindic, in cadrul prezentei legi, sunt:
    a) examinarea activitatii debitorului in raport cu situatia de fapt, intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la incetarea de plati, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, si supunerea acelui raport tribunalului, in termen de 30 de zile de la desemnarea sa;
    b) stabilirea datelor sedintelor adunarii creditorilor, ori de cate ori considera necesar, si prezidarea sedintelor;
    c) conducerea activitatii persoanelor pe care le-a angajat sa-l ajute;
    d) introducerea, la tribunal, de actiuni pentru anularea actelor frauduloase, incheiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor si a constituirii unor garantii acordate de acesta;
    e) mentinerea sau rezilierea unor contracte incheiate de debitor;
    f) admiterea planului de reorganizare a activitatii debitorului sau, dupa caz, de lichidare a unor bunuri din averea acestuia, pana la acoperirea pasivului;
    g) supravegherea activitatii desfasurate de debitor in baza planului de reorganizare;
    h) la inceperea procedurii falimentului, aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor debitorului si luarea masurilor corespunzatoare pentru conservarea lor;
    i) examinarea creantelor si, atunci cand este cazul, formularea de obiectiuni la ele;
    j) urmarirea incasarii creantelor din averea debitorului, rezultate din transferuri de bunuri sau de sume de bani, efectuate de acesta inainte de inregistrarea cererii introductive;
    k) lichidarea bunurilor din averea debitorului;
    l) primirea platilor pe seama debitorului si consemnarea sumelor, in termen de 24 de ore, in contul bancar prevazut la art. 3^1 alin. (2);
    m) sesizarea tribunalului despre orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta;
    n) efectuarea oricaror acte de procedura cerute de prezenta lege."
    7. Articolul 15 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) In cadrul primei sedinte, adunarea creditorilor va alege, cu majoritate simpla, un comitet de 3 - 5 creditori, dintre cei cu creante garantate si cei chirografari, care se vor fi oferit voluntar. Daca nu se va ajunge la aceasta majoritate, comitetul va fi desemnat de judecatorul sindic."
    8. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) In termen de 45 de zile de la inceperea procedurii prevazute in prezenta lege, creditorii care detin cel putin 75% din valoarea totala a creantelor pot decide, cu o majoritate reprezentand cel putin 50% din valoarea totala a creantelor, angajarea unui administrator - persoana fizica sau societate comerciala -, care va fi desemnat de tribunal. Administratorul - persoana fizica - sau delegatul permanent - persoana fizica - al societatii comerciale administratoare va trebui sa fie contabil autorizat, expert contabil sau licentiat in studii economice ori in drept si sa aiba cel putin 5 ani de activitate practica - economica sau juridica.
    (2) Cand debitorul supus prezentei proceduri este o societate bancara, desemnarea administratorului se va face cu avizul obligatoriu al Bancii Nationale a Romaniei si al Ministerului Finantelor."
    9. La sfarsitul capitolului II, dupa articolul 18 se vor introduce sectiunea a 5-a "Lichidatorul" si articolul 18^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 18^1
    (1) In cazurile de faliment, la propunerea judecatorului-sindic, tribunalul va putea dispune angajarea unui lichidator - persoana fizica sau societate comerciala -, pe care-l va desemna. Lichidatorul - persoana fizica - sau delegatul permanent - persoana fizica - al societatii comerciale lichidatoare va trebui sa fie contabil autorizat, expert contabil sau licentiat in studii economice ori in drept si sa aiba cel putin 5 ani de activitate practica - economica sau juridica.
    (2) Cand debitorul supus prezentei proceduri este o societate bancara, desemnarea lichidatorului se va face cu avizul obligatoriu al Bancii Nationale a Romaniei si al Ministerului Finantelor.
    (3) Lichidatorul efectueaza actele si operatiunile dispuse de judecatorul-sindic."
    10. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    Debitorul are obligatia de a pune la dispozitia judecatorului-sindic si a administratorului, atat in cazul reorganizarii, cat si in cel al lichidarii unor bunuri din averea sa, pana la acoperirea pasivului, toate informatiile cerute de acestia cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista platilor si a transferurilor patrimoniale, facute de el, in cele 90 de zile anterioare inregistrarii declaratiei prevazute la art. 21 alin. (1) lit. f)."
    11. Articolul 27 alineatul (2), articolul 36 si articolul 37 se abroga.
    12. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    Masurile prevazute in prezenta sectiune se aplica numai in cazurile de faliment."
    13. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 39
    Judecatorul-sindic poate introduce la tribunal actiuni pentru anularea actelor frauduloase, incheiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor, in cei 3 ani anteriori inregistrarii cererii introductive."
    14. Articolul 40 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    (1) Judecatorul-sindic poate introduce la tribunal actiuni pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale catre terti si pentru restituirea de catre acestia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii executate, realizate de debitor prin urmatoarele acte:
    a) acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate in cei 3 ani anteriori inregistrarii cererii introductive; sunt exceptate sponsorizarile in scop umanitar;
    b) operatiuni comerciale, in care prestatia debitorului depaseste vadit pe cea primita, efectuate in cei 3 ani anteriori inregistrarii cererii introductive;
    c) acte incheiate, in cei 3 ani anteriori inregistrarii cererii introductive, cu intentia tuturor partilor implicate in ele de a sustrage bunuri de la urmarirea de catre creditori sau de a le leza in orice alt fel drepturile;
    d) acte de transfer de proprietate catre un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau in folosul acestuia, efectuate in cele 120 de zile anterioare inregistrarii cererii introductive si avand ca urmare cresterea sumei pe care creditorul ar putea sa o pretinda in caz de faliment al debitorului;
    e) constituirea ori perfectarea unei garantii reale pentru o creanta care era chirografara in cele 120 de zile anterioare cererii introductive."
    15. Articolul 44 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 44
    Judecatorul-sindic, comitetul creditorilor sau lichidatorul va putea intenta actiune pentru a recupera de la subdobanditor bunul ori valoarea bunului transferat de catre debitor, numai daca subdobanditorul nu a platit valoarea corespunzatoare a bunului si stia ca transferul initial poate fi anulat."
    16. Articolul 46 alineatele (1), (2) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46
    (1) In vederea cresterii la maximum a valorii averii debitorului, judecatorul-sindic poate sa mentina sau sa rezilieze orice contract, inclusiv contractele de prelungire a creditelor, inchirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung, atat timp cat aceste contracte nu vor fi fost executate in totalitate ori substantial de catre toate partile implicate. Judecatorul-sindic trebuie sa raspunda, in termen de 30 de zile, unei notificari a co-contractantului, prin care i se cere sa opteze pentru mentinerea ori rezilierea contractului; in lipsa unui astfel de raspuns, judecatorul-sindic nu va mai putea cere executarea contractului, acesta fiind socotit reziliat.
    (2) In cazul rezilierii unui contract, o actiune pentru despagubiri poate fi facuta de catre co-contractant impotriva debitorului."
    "(5) Un contract de munca sau de inchiriere in calitate de locatar va putea fi reziliat numai cu respectarea termenelor legale de preaviz."
    17. Articolul 52 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52
    Judecatorul-sindic sau lichidatorul poate sa rezilieze un contract prin care debitorul s-a obligat sa efectueze anumite servicii specializate sau cu caracter strict personal, in afara de cazul in care creditorul accepta efectuarea prestatiei de catre o persoana desemnata de judecatorul-sindic sau de lichidator."
    18. Articolul 55 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Planul va prevedea fie reorganizarea si continuarea activitatii debitorului, fie lichidarea averii acestuia."
    19. Articolul 55 alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Declaratia debitorului persoana fizica, facuta in conditiile art. 21 alin. (1) lit. f), cu privire la intentia de a-si reorganiza activitatea, nu va fi acceptata si nici un plan propus de acesta nu va fi admis in conditiile art. 62, daca el a mai fost, in ultimii 5 ani, debitor intr-o procedura in conformitate cu prezenta lege sau a fost condamnat definitiv pentru: bancruta frauduloasa, gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, infractiuni impotriva proprietatii publice sau private ori infractiuni incriminate prin Legea concurentei nr. 21/1996."
    20. Articolul 55 alineatul (5) si articolul 60 se abroga.
    21. Articolul 61 literele c) si d) vor avea urmatorul cuprins:
    "c) ce despagubiri urmeaza a fi oferite tuturor categoriilor de creditori, in comparatie cu ceea ce ar primi prin distribuire, daca s-ar putea face, in caz de faliment;
    d) cum si catre cine va putea fi vanduta - partial sau total, in bloc - averea debitorului si ce efecte vor putea fi obtinute prin aceasta, mai ales in ceea ce priveste continuarea utilizarii unor parti din intreprinderea debitorului, folosirea salariatilor, satisfacerea creditorilor, precum si proiectele financiare pe care se intemeiaza posibilitatea de realizare a planului."
    22. Articolul 62 alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Judecatorul-sindic va dispune ca admiterea planului sa fie publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in doua ziare locale de larga raspandire, cu indicarea propunatorului, a datei cand se va vota cu privire la plan si a faptului ca este admisibila votarea prin scrisoare, cu legalizarea semnaturii creditorului de catre notarul public, transmisa prin orice mijloace si inregistrata la tribunal. Din momentul publicarii, toate partile interesate vor fi socotite ca au cunostinta despre plan."
    23. Articolul 64 alineatul (1) litera b) prima liniuta va avea urmatorul cuprins:
    "- nici una dintre categoriile care nu accepta planul nu primeste mai putin decat ar fi primit in caz de faliment;"
    24. Articolul 65 alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Daca nici un plan nu este confirmat, tribunalul va dispune ca judecatorul-sindic sa inceapa, de indata, procedura falimentului, in conditiile art. 72 si urmatoarele.
    (3) Remuneratia persoanelor angajate in temeiul art. 9, 17 si 18^1 din prezenta lege si alte cheltuieli administrative vor fi achitate in intregime la data la care planul este confirmat, cu exceptia cazurilor in care partile interesate ar accepta, in scris, alte termene de plata. Planul trebuie sa precizeze cum va fi asigurata aceasta plata."
    25. In sectiunea a 5-a "Reorganizarea", dupa articolul 67 se introduc articolele 67^1 si 67^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 67^1
    (1) In termen de 30 de zile de la deschiderea procedurii de reorganizare, toti creditorii ale caror creante sunt anterioare datei incetarii platilor, cu exceptia salariatilor, vor depune declaratia de creante in adunarea creditorilor.
    (2) Declararea creantelor trebuie facuta chiar daca acestea nu sunt stabilite printr-un titlu.
    (3) Creantele catre bugetul de stat si al asigurarilor sociale de stat sunt luate in consideratie, cu titlu provizoriu, in cuantumul declarat de debitor.
    Art. 67^2
    (1) Dupa deschiderea procedurii de reorganizare, este interzis membrilor organelor de conducere ale debitorului, sub sanctiunea nulitatii, sa instraineze, fara acordul tribunalului, actiunile sau partile lor sociale, detinute la debitorul care face obiectul acestei proceduri.
    (2) Judecatorul-sindic sau administratorul va lua masura indisponibilizarii actiunilor sau a partilor sociale, potrivit alin. (1), in registrele speciale de evidenta sau in conturile inregistrate electronic."
    26. Articolul 68 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 68
    (1) Daca debitorul nu se conformeaza planului, judecatorul-sindic, administratorul sau oricare dintre creditori poate cere, in scris, tribunalului sa aprobe inceperea procedurii falimentului, in conditiile art. 72 si urmatoarele."
    27. Titlul sectiunii a 6-a "Lichidarea" va avea urmatorul cuprins:
    "Sectiunea a 6-a - <<Falimentul>>"
    28. Articolul 72 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 72
    In cazurile prevazute la art. 65 alin. (2), art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) si la art. 75 alin. (3) se vor aplica dispozitiile din prezenta sectiune."
    29. Articolul 75 alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Daca cererea este admisa, tribunalul va dispune aplicarea, de indata, a dispozitiilor din prezenta sectiune."
    30. Articolul 78 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 78
    Daca averea debitorului poate fi inventariata complet intr-o singura zi, judecatorul-sindic sau lichidatorul, prin delegare, va putea proceda imediat la inventariere, fara a aplica sigiliile. In toate celelalte cazuri, el va proceda la inventariere in cel mai scurt timp posibil. Debitorul va trebui sa fie de fata si sa asiste la inventar, daca judecatorul-sindic o cere. Daca debitorul nu se va prezenta, el nu va putea contesta datele din inventar."
    31. Articolul 80 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 80
    (1) In timpul actiunii de sigilare, judecatorul-sindic sau, dupa caz, lichidatorul va lua masurile necesare pentru conservarea bunurilor."
    32. Articolul 82 alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 82
    (1) Daca informatiile date de debitor nu cuprind o lista corespunzatoare a numelor si a adreselor tuturor creditorilor sai, judecatorul-sindic poate folosi, pe cheltuiala averii debitorului, un expert contabil, care, folosind bilantul, registrele contabile si orice alte documente ale debitorului, va intocmi lista creditorilor.
    (2) Judecatorul-sindic va trimite fiecarui creditor o notificare, in care va preciza termenul limita pentru inregistrarea creantelor impotriva debitorului si conditiile legale pentru ca o creanta sa fie considerata valabila."
    33. Articolul 84 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Creantele vor fi prezentate, cu o cerere, in termen de 30 de zile de la data trimiterii de catre tribunal la creditori a notificarii mentionate la art. 82 alin. (2). Creantele vor fi inregistrate intr-un registru care se va tine la grefa tribunalului."
    34. Articolul 94 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 94
    (1) Tuturor creditorilor, ale caror creante vor fi fost contestate de catre judecatorul-sindic, de catre debitor sau de catre unul dintre ceilalti creditori, li se va comunica, prin notificare a judecatorului-sindic, termenul stabilit de tribunal, in care acesta va solutiona, deodata, toate contestatiile.
    (2) Termenul mentionat la alin. (1) nu va putea depasi 20 de zile de la emiterea notificarilor."
    35. Articolul 97 se abroga.
    36. Articolul 98 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 98
    (1) Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata de lichidator, sub conducerea judecatorului-sindic si sub controlul tribunalului.
    (2) Ea va incepe de indata dupa afisarea tabelului de creante mentionat la art. 95. Bunurile vor putea fi vandute in bloc - ca un ansamblu in stare de functionare - sau individual."
    37. Articolul 99 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 99
    (1) In caz de necesitate sau de utilitate invederata a vanzarii in bloc, judecatorul-sindic va desemna o comisie formata din trei experti dintre cei figurand pe tabelul tribunalului, care, in termen de cel mult 30 de zile, va depune un raport, in care vor fi indicate, descrise si evaluate bunurile ce urmeaza a fi vandute impreuna, precizandu-se si sarcinile de care, eventual, sunt grevate, si vor fi propuse modalitatile de vanzare.
    (2) Judecatorul-sindic va analiza acest raport si, daca va fi de acord cu cuprinsul lui, il va supune, impreuna cu propunerea pretului global minim si cu acordul adunarii creditorilor, dat cu unanimitatea voturilor creditorilor cu creante garantate si cu votul majoritatii simple a creditorilor chirografari, tribunalului, spre aprobare.
    (3) Daca judecatorul-sindic sau tribunalul va avea obiectii cu privire la cuprinsul raportului, acesta va fi inapoiat comisiei de experti, care va trebui sa-l prezinte, refacut, in termen de 15 zile.
    (4) Daca tribunalul aproba vanzarea, aceasta se va efectua in conditiile stabilite in raport."
    38. Articolul 100 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 100
    Dispozitiile Codului de procedura civila cu privire la executarea silita asupra bunurilor nemiscatoare - prin licitatie si adjudecare -, precum si cele cu privire la executarea silita a bunurilor miscatoare - prin vanzare sau licitatie - se vor aplica, in mod corespunzator, in cursul lichidarii judiciare."
    39. Articolul 101 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 101
    (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 100, imobilele vor putea fi vandute si direct, in urma propunerii judecatorului-sindic, aprobata de tribunal.
    (2) Propunerea judecatorului-sindic va trebui sa identifice imobilul prin situatia de pe teren si prin datele din registrele de publicitate imobiliara si sa precizeze sarcinile de care este grevat. Inainte de a fi supusa tribunalului, propunerea va trebui sa fie notificata debitorului si creditorilor cu garantii reale asupra bunului, care isi vor putea formula obiectiile la tribunal, in termen de 10 zile de la primirea notificarii.
    (3) Tribunalul va solutiona, de urgenta, obiectiile, in sedinta.
    (4) Incheierea tribunalului va fi afisata la imobilul care urmeaza a fi vandut, notificata debitorului si creditorilor cu garantii reale asupra imobilului si publicata in doua ziare locale de larga raspandire.
    (5) Vanzarea va putea fi facuta, sub sanctiunea nulitatii, numai dupa 20 de zile de la data ultimei publicari in ziar."
    40. Dupa articolul 102 se introduce articolul 102^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 102^1
    Valorile mobiliare vor fi vandute in conditiile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori."
    41. Articolul 103 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 103
    Sumele rezultate din vanzari vor fi depuse in contul prevazut la art. 3^1 alin. (2) si recipisele vor fi predate judecatorului-sindic."
    42. Articolul 104 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 104
    (1) Creditorii avand ipoteci sau alte garantii reale asupra bunurilor averii debitorului vor fi platiti din sumele realizate din vanzarea bunurilor supuse garantiilor lor, creantele cuprinzand tot capitalul, dobanzile si cheltuielile aferente. In cazul in care sumele realizate din vanzarea acestor bunuri vor fi insuficiente pentru plata in intregime a respectivelor creante garantate, pentru diferenta creditorii vor avea creante chirografare care vor veni in concurs cu cele prevazute la art. 107 pct. 9 si vor fi supuse dispozitiilor art. 87. Daca pretul realizat va depasi creanta impreuna cu dobanzile si cheltuielile aferente, diferenta in plus va fi depusa, prin grija judecatorului-sindic sau a lichidatorului, in contul averii debitorului."
    43. Titlul paragrafului 4 va fi: "Distribuirea sumelor realizate in urma lichidarii"
    44. Articolul 106 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 106
    Creantele bugetare, constand in impozite, taxe, contributii, amenzi si alte sume ce reprezinta venituri publice - potrivit Legii nr. 72/1996 privind finantele publice - se urmaresc si se realizeaza conform Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996."
    45. Articolul 107 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 107
    Creantele chirografare vor fi platite atat in cazul reorganizarii sau al lichidarii unor bunuri din averea debitorului pe baza de plan, cat si in cel al falimentului, in urmatoarea ordine:
    1. taxele, timbrele si orice alte cheltuieli de executare aferente procedurii instituite prin prezenta lege;
    2. retributiile persoanelor angajate in conditiile art. 9, 17 si 18^1, sub rezerva celor prevazute la art. 65 alin. (3);
    3. creditele bancare, cu dobanzile si cheltuielile aferente;
    4. daca debitorul este o persoana fizica, sumele necesare pentru intretinerea lui si a familiei sale, sume stabilite de tribunal;
    5. creantele izvorate din contracte de munca, pe cel mult 6 luni anterioare inceperii procedurii;
    6. sumele datorate unor terti pentru hrana si intretinere, pe cel mult 6 luni anterioare inceperii procedurii;
    7. cheltuielile din timpul procedurii, necesare conservarii si administrarii bunurilor din averea debitorului;
    8. datoriile rezultate din continuarea activitatii debitorului, in conditiile art. 69;
    9. alte creante chirografare."
    46. Articolul 108 se abroga.
    47. Articolul 122 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 122
    (1) Prin inchiderea procedurii, debitorul va fi descarcat de obligatiile pe care le avea inainte de inregistrarea cererii sale sau de la expirarea termenului pentru a contesta cererea creditorilor ori inainte de respingerea contestatiei sale impotriva cererii creditorilor; totusi, sub rezerva gasirii debitorului ca vinovat de bancruta frauduloasa sau de a fi facut plati ori transferuri frauduloase inainte de datele de mai sus, el nu va fi descarcat de acele obligatii, in masura in care ele nu au fost platite in cadrul procedurii.
    (2) Alin. (1) nu se aplica debitorilor care, in ultimii 5 ani, au fost supusi prezentei proceduri si au beneficiat de dispozitiile acestui alineat. Fata de acesti debitori, fiecare creditor isi va pastra dreptul la plata restului creantelor sale, potrivit dreptului comun."
    Art. 2
    Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 3
    Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii si lichidarii judiciare, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Art. 4
    Procedurile de reorganizare si lichidare deschise pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor fi continuate si inchise in conditiile Legii nr. 64/1995, in forma publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 130 din 29 iunie 1995.
    Art. 5
    Ordonanta Guvernului nr. 38/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 30 august 1996, aprobata prin Legea nr. 89/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 107 din 30 mai 1997, se abroga.
    Art. 6
    In toate actele normative in care figureaza, denumirea "lichidare judiciara" se inlocuieste cu aceea de "faliment".

                    PRIM-MINISTRU
                    VICTOR CIORBEA

                           Contrasemneaza:
                           Ministrul justitiei,
                           Valeriu Stoica

                           Ministru de stat,
                           ministrul reformei,
                           Ulm SpineanuSmartCity5

COMENTARII la OUG 58/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 58 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu