Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordonanţa urgenta Nr.56 din 16.06.2011

pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 435 din 22 iunie 2011SmartCity1

Având în vedere situaţia economică actuală a României, necesitatea reducerii deficitului bugetar prin reducerea cheltuielilor şi creşterea veniturilor, concomitent cu reducerea subvenţiilor de la bugetul de stat, precum şi faptul că în ultimii 3 ani subvenţiile anuale au reprezentat pentru transportul călătorilor pe calea ferată circa 64% din necesarul fundamentat,întrucât creşterea cheltuielilor aferente componentelor de bază strict necesare întreţinerii şi reparaţiilor materialului rulant a condus la înregistrarea de datorii restante la plată care au crescut an de an şi care la sfârşitul anului 2010 au ajuns în sumă de circa 550 milioane de lei la transportul călătorilor pe calea ferată,deoarece caracterul de urgenţă este justificat şi de necesitatea de a crea un nou soft de vânzare şi rezervare la nivel naţional, pentru care este nevoie de o perioadă de aproximativ 6 luni, pentru programare, testare, implementare şi instruire, astfel încât la intrarea în vigoare a noului plan de mers al trenurilor de călători la 11 decembrie 2011 să fie finalizate toate acţiunile necesare,neadoptarea acestor măsuri ar conduce la creşterea pronunţată a arieratelor referitoare la serviciul de transport feroviar public de călători, cu efecte directe în accentuarea blocajului economic.Având în vedere cele de mai sus, se impune adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ privind stabilirea unor noi principii tarifare care să conducă la adaptarea acţiunilor operatorilor de transport feroviar public de călători la necesităţile pieţei de transport feroviar şi în egală măsură să permită continuarea efectuării serviciului de transport public de călători pe calea ferată,în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1(1) Principiile avute în vedere la aplicarea tarifelor de transport feroviar public de călători pe teritoriul României sunt:a)reflectarea în tariful de transport a confortului oferit călătorilor în timpul călătoriei cu diversele categorii de trenuri; b)fiecare rang de tren va avea tarif propriu, tarif care va fi calculat pe zone kilometrice, la care se adaugă tariful de rezervare a locului, în cazul în care se doreşte ocuparea unui loc; c)asigurarea posibilităţii călătorului să opteze pentru călătoria cu un alt rang de tren decât cel pentru care şi-a procurat iniţial legitimaţia de călătorie numai în situaţia când trenurile aparţin aceluiaşi operator de transport feroviar de călători, caz în care călătorul va plăti un preţ care reprezintă diferenţa dintre tarifele celor două trenuri la aceeaşi zonă kilometrică, la care se adaugă tariful de rezervare a locului pentru noul tren; d)pentru călătoria cu mai multe trenuri tariful de transport va fi suma tarifelor de transport pentru fiecare tren în parte, operatorul de transport feroviar de călători putând acorda reduceri din tariful trenurilor pentru fidelizarea călătorului, numai dacă toate trenurile îi aparţin. (2) Distanţa kilometrică se calculează pe ruta cerută de călător la distanţele ce se parcurg în mod efectiv, pentru fiecare tren în parte, conform indicatorului kilometric C.F.R..(3) Ruta este directă atunci când între staţia de plecare şi cea de destinaţie este urmat drumul cel mai scurt. În acest caz nu este obligatorie indicarea rutei pe legitimaţia de călătorie.(4) În cazul în care nu este urmat drumul cel mai scurt şi călătoria se face pe rută ocolitoare, trebuie indicată ruta pe legitimaţia de călătorie, prin denumiri de staţii intermediare care nu sunt de ramificaţie, astfel încât să nu existe dubiu asupra parcursului de urmat.(5) Ruta poate cuprinde şi porţiuni de linie care se parcurg de două ori. În astfel de cazuri distanţa kilometrică se calculează pe ruta efectiv parcursă.(6) În cazul călătoriilor în circuit, când pe unele porţiuni călătoria se efectuează cu alte mijloace decât trenurile de călători, aceste porţiuni nu se iau în calculul distanţei kilometrice. Articolul 2(1) Tarifele maximale pentru deservire generală în transportul feroviar de călători - tarife pentru trenuri regio, clasa I şi clasa a II-a pe zone kilometrice, tarife pentru trenuri interregio, clasa I şi clasa a II-a pe zone kilometrice, tariful de rezervare a locului, clasa I şi clasa a II-a, care pot fi percepute de operatorii de transport feroviar public de călători se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii până la data de 1 noiembrie 2011, cu respectarea prevederilor legale.(2) Nivelul maxim al tarifelor pentru deservirea generală din transportul feroviar public de călători nu poate fi depăşit de operatorii de transport feroviar public de călători.(3) Alte tarife practicate în transportul feroviar public de călători, în trafic intern, precum tarifele pentru tren Inter City (IC), tarifele auxiliare, facilităţile sau reducerile comerciale se vor stabili şi se vor aproba de fiecare operator de transport feroviar public de călători, în condiţiile legii, se vor forma liber pe piaţă şi se vor aduce la cunoştinţa publicului. Articolul 3Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor operatorilor de transport feroviar public de călători cu capital de stat şi/sau privat care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a)au ca obiect principal de activitate transporturile de călători pe calea ferată; b)deţin licenţă pentru efectuarea serviciilor de transport public pe căile ferate române, acordată de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în condiţiile legii. Articolul 4În termen de 30 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor fi actualizate dispoziţiile cuprinse în Normele uniforme privind transporturile pe căile ferate din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 şi 16 bis, din 9 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5(1) Principiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu data intrării în vigoare a noului mers al trenurilor.(2) La data de 11 decembrie 2011 se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 21 noiembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2002.PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 56/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 56 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu