E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 149 din 15 noiembrie 2001

privind instituirea Tarifului intern de calatori in transportul feroviar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 743 din 21 noiembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Se instituie Tariful intern de calatori, denumit in continuare T.I.C., prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 2
    T.I.C. se aplica tuturor operatorilor de transport feroviar public de calatori cu capital de stat si/sau privat care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au ca obiect principal de activitate transporturile de calatori pe calea ferata;
    b) detin licenta pentru efectuarea serviciilor de transport public pe caile ferate romane, acordata de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei in conditiile legii.
    Art. 3
    (1) T.I.C. cuprinde tarifele maximale care pot fi percepute de operatorii de transport feroviar public de calatori pentru deservire generala in transportul feroviar de calatori.
    (2) Tarifele maximale prevazute la alin. (1) se aplica in doua etape, dupa cum urmeaza:
    a) cele prevazute in tabelele nr. 1 - 4 din anexa, incepand cu data de 25 noiembrie 2001;
    b) cele prevazute in tabelele nr. 5 - 8 din anexa, incepand cu data de 1 februarie 2002.
    Art. 4
    Tarifele pentru serviciile auxiliare, inclusiv tarifele de bagaje si mesagerie, se stabilesc, in conditiile legii, prin politicile tarifare ale operatorilor de transport feroviar public de calatori si se formeaza liber pe piata.
    Art. 5
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta operatorii de transport feroviar public de calatori vor elabora si vor face publice instructiunile de aplicare a prevederilor T.I.C., cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    (2) In perioada in care statul este actionar majoritar la operatorii de transport feroviar public de calatori instructiunile prevazute la alin. (1) se vor aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 6
    La propunerea operatorilor de transport feroviar public de calatori si cu acordul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, tarifele maximale prevazute in T.I.C. se vor putea ajusta in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001.
    Art. 7
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta orice dispozitii contrare se abroga.

                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul lucrarilor publice,
                        transporturilor si locuintei,
                        Miron Tudor Mitrea

                        Ministrul administratiei publice,
                        Octav Cozmanca

                        Ministrul finantelor publice,
                        Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                       TARIFUL INTERN DE CALATORI

    PARTEA I
    Conditiile de transport si modul de aplicare a tarifelor

    Art. 1
    Continutul si sfera de aplicare a tarifului intern de calatori
    (1) T.I.C. stabileste principiile adoptate la alcatuirea tarifelor si normele privind modul si conditiile de aplicare, precum si nivelul tarifelor in transportul feroviar de calatori pe teritoriul Romaniei.
    (2) T.I.C. se aplica de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., precum si de toti operatorii de transport feroviar public de calatori, care au ca obiect de activitate transportul feroviar public de calatori si ale caror tarife sunt stabilite si ajustate cu avizul Oficiului Concurentei, in conditiile legii. Prin T.I.C. se stabilesc tarifele pentru deservirea generala in transportul feroviar public de calatori pentru prestatiile efectuate si nivelurile maxime ale acestora.
    Art. 2
    Structura tarifului intern de calatori
    (1) T.I.C. este compus din doua parti:
    a) Partea I, care cuprinde normele privind conditiile si modul de aplicare a tarifelor in transportul feroviar public de calatori pe teritoriul Romaniei;
    b) Partea a II-a, care cuprinde tarifele pentru deservirea generala in transportul intern de calatori - tarifele pentru trenurile de persoane si suplimentele pentru trenurile accelerate si rapide, clasa I si clasa a II-a pe zone kilometrice, tarife care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei.
    (2) Nivelul maxim al tarifelor pentru deservirea generala din transportul intern de calatori nu poate fi depasit de operatorii de transport feroviar public de calatori.
    (3) Celelalte tarife practicate in transportul feroviar public de calatori, in trafic intern, precum tarifele pentru tren Inter City (IC) si Inter City Expres (ICE), tarifele auxiliare, inclusiv tarifele de bagaje si mesagerie, facilitatile sau reducerile comerciale se vor stabili si se vor aproba de fiecare operator de transport feroviar public de calatori, in conditiile legii, se vor forma liber pe piata si se vor aduce la cunostinta publicului calator.
    Art. 3
    Principiile care stau la baza alcatuirii tarifelor
    (1) Principiile avute in vedere la alcatuirea tarifelor de transport feroviar public de calatori pe teritoriul Romaniei sunt:
    a) nivelul tarifului de transport, impreuna cu subventia acordata, in conditiile legii, de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, sa acopere nivelul costurilor de transport al calatorilor pe calea ferata, inclusiv cota de profit prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 89/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) reflectarea in tariful de transport a confortului oferit calatorilor in timpul calatoriei cu diversele categorii de trenuri;
    c) corelarea zonelor kilometrice ale diverselor tarife;
    d) in cazul in care calatorul opteaza pentru calatoria cu o alta categorie de tren decat cea pentru care si-a procurat initial legitimatia de calatorie, acesta va plati tarif doar pentru sporul de confort oferit in plus la transport;
    e) corelarea tarifului platit de calator pentru transport cu distanta parcursa de acesta.
    (2) Distanta kilometrica se calculeaza pe ruta ceruta de calator la distantele ce se parcurg in mod efectiv, conform indicatorului kilometric C.F.R.
    (3) Ruta este directa atunci cand intre statia de plecare si cea de destinatie este urmat drumul cel mai scurt. In acest caz nu este obligatorie indicarea rutei pe legitimatia de calatorie.
    (4) In cazul in care nu este urmat drumul cel mai scurt si calatoria se face pe ruta ocolitoare, trebuie indicata ruta pe legitimatia de calatorie, prin denumiri de statii intermediare care nu sunt de ramificatie, astfel incat sa nu existe dubiu asupra parcursului de urmat.
    (5) Ruta poate cuprinde si portiuni de linie care se parcurg de doua ori. In astfel de cazuri distanta kilometrica se calculeaza pe ruta efectiv parcursa.
    (6) In cazul calatoriilor in circuit, cand pe unele portiuni calatoria se efectueaza cu alte mijloace decat trenurile de calatori, aceste portiuni nu se iau in calculul distantei kilometrice.
    (7) Perceperea tarifului se face prin incadrarea distantei kilometrice calculate in zonele kilometrice corespunzatoare respectivului tarif.
    Art. 4
    Dispozitii finale
    (1) Normele cuprinse in T.I.C. sunt valabile pentru toti operatorii de transport feroviar care au ca obiect de activitate transportul feroviar public de calatori.
    (2) Dispozitiile cuprinse in Normele uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 746/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 57 bis din 9 februarie 1999, se aplica in mod corespunzator.

    PARTEA a II-a

                              TARIFE
    pentru deservire generala in transportul intern de calatori

    Tabelul Nr. 1

    1. TARIF TREN PERSOANE - valabil de la 15.11.2001
     ____________________________________________
    |  Zona km  |      Tarif (lei)   | Diferenta |
    |           |____________________| de clasa  |
    |           | clasa I | clasa II |           |
    |___________|_________|__________|___________|
    |    1 - 10 |  12.000 |   10.000 |     2.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   11 - 20 |  19.000 |   12.000 |     7.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   21 - 30 |  28.000 |   16.000 |    12.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   31 - 40 |  32.000 |   19.000 |    13.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   41 - 50 |  42.000 |   23.000 |    19.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   51 - 60 |  44.000 |   25.000 |    19.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   61 - 70 |  50.000 |   31.000 |    19.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   71 - 80 |  58.000 |   36.000 |    22.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   81 - 90 |  64.000 |   41.000 |    23.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |  91 - 100 |  70.000 |   44.000 |    26.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 101 - 120 |  83.000 |   50.000 |    33.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 121 - 140 |  95.000 |   61.000 |    34.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 141 - 160 | 107.000 |   68.000 |    39.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 161 - 180 | 121.000 |   78.000 |    43.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 181 - 200 | 133.000 |   83.000 |    50.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 201 - 250 | 155.000 |   96.000 |    59.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 251 - 300 | 173.000 |  109.000 |    64.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 301 - 350 | 188.000 |  121.000 |    67.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 351 - 400 | 205.000 |  130.000 |    75.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 401 - 500 | 246.000 |  156.000 |    90.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 501 - 600 | 283.000 |  180.000 |   103.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 601 - 700 | 318.000 |  205.000 |   113.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 701 - 800 | 342.000 |  217.000 |   125.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 801 - 900 | 367.000 |  235.000 |   132.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 901 - 1000| 391.000 |  247.000 |   144.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |>1000/100km|  52.000 |   32.000 |    20.000 |
    |___________|_________|__________|___________|

    Tabelul Nr. 2

    2. TARIF SUPLIMENT TREN ACCELERAT - valabil de la 15.11.2001
     _______________________________________
    | Zona kilometrica |     Tarif (lei)    |
    |__________________|____________________|
    | Zona |    km     | clasa I | clasa II |
    |______|___________|_________|__________|
    |    I |   1 - 30  |  21.000 |   14.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |   II |  31 - 60  |  24.000 |   20.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |  III |  61 - 90  |  45.000 |   31.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |   IV |  91 - 120 |  56.000 |   40.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |    V | 121 - 160 |  69.000 |   55.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |   VI | 161 - 200 |  94.000 |   59.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |  VII | 201 - 250 | 111.000 |   64.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    | VIII | 251 - 300 | 114.000 |   67.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |   IX | 301 - 400 | 117.000 |   72.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |    X | 401 - 500 | 130.000 |   82.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |   XI | 501 - 600 | 153.000 |   97.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |  XII |     > 600 | 170.000 |  114.000 |
    |______|___________|_________|__________|

    Tabelul Nr. 3

    3. TARIF SUPLIMENT TREN RAPID - valabil de la 15.11.2001
     ___________________________________________________________________
    |  Zona kilometrica |    Tarif (lei)     | Diferenta supliment tren |
    |                   |                    |     Accelerat - Rapid    |
    |___________________|____________________|__________________________|
    | Zona |     km     | clasa I | clasa II |  clasa I   |   clasa II  |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |    I |     1 - 30 |  48.000 |   38.000 |     27.000 |      24.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   II |    31 - 60 |  67.000 |   51.000 |     43.000 |      31.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |  III |    61 - 90 |  76.000 |   62.000 |     31.000 |      31.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   IV |   91 - 120 |  96.000 |   75.000 |     40.000 |      35.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |    V |  121 - 160 | 115.000 |   89.000 |     46.000 |      34.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   VI |  161 - 200 | 118.000 |   91.000 |     24.000 |      32.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |  VII |  201 - 250 | 143.000 |  108.000 |     32.000 |      44.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    | VIII |  251 - 300 | 199.000 |  137.000 |     85.000 |      70.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   IX |  301 - 400 | 226.000 |  144.000 |    109.000 |      72.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |    X |  401 - 500 | 252.000 |  174.000 |    122.000 |      92.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   XI |  501 - 600 | 253.000 |  192.000 |    100.000 |      95.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |  XII |      > 600 | 267.000 |  244.000 |     97.000 |     130.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|

    Tabelul Nr. 4

    4. TARIF TICHET DE REZERVARE - valabil de la 15.11.2001
     ________________________________________________________________________
    | Zona kilometrica |   Categorie tren    | Tarif cls. I si cls. II (lei) |
    |__________________|_____________________|_______________________________|
    |    Orice zona    | Personal, accelerat,|             10.000            |
    |                  |        rapid        |                               |
    |__________________|_____________________|_______________________________|

    Tabelul Nr. 5

    5. TARIF TREN PERSOANE - valabil de la 01.02.2002
     ______________________________________________
    |   Zona km   |      Tarif (lei)   | Diferenta |
    |             |____________________| de clasa  |
    |             | clasa I | clasa II |           |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |    1 - 10   |  16.000 |   13.000 |     3.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   11 - 20   |  26.000 |   16.000 |    10.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   21 - 30   |  37.000 |   21.000 |    16.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   31 - 40   |  43.000 |   26.000 |    17.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   41 - 50   |  56.000 |   30.000 |    26.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   51 - 60   |  59.000 |   34.000 |    25.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   61 - 70   |  67.000 |   42.000 |    25.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   71 - 80   |  77.000 |   48.000 |    29.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   81 - 90   |  85.000 |   54.000 |    31.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   91 - 100  |  93.000 |   59.000 |    34.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  101 - 120  | 110.000 |   67.000 |    43.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  121 - 140  | 126.000 |   82.000 |    44.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  141 - 160  | 142.000 |   91.000 |    51.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  161 - 180  | 162.000 |  104.000 |    58.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  181 - 200  | 178.000 |  110.000 |    68.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  201 - 250  | 206.000 |  128.000 |    78.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  251 - 300  | 230.000 |  146.000 |    84.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  301 - 350  | 251.000 |  162.000 |    89.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  351 - 400  | 274.000 |  173.000 |   101.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  401 - 500  | 328.000 |  208.000 |   120.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  501 - 600  | 378.000 |  240.000 |   138.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  601 - 700  | 424.000 |  274.000 |   150.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  701 - 800  | 456.000 |  290.000 |   166.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  801 - 900  | 490.000 |  314.000 |   176.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    | 901 - 1000  | 522.000 |  330.000 |   192.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    | >1000/100 km| 83.000  |   51.000 |    32.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|

    Tabelul Nr. 6

    6. TARIF SUPLIMENT TREN ACCELERAT - valabil de la 01.02.2002
     ________________________________________
    |  Zona kilometrica |    Tarif (lei)     |
    |___________________|____________________|
    | Zona |     km     | clasa I | clasa II |
    |______|____________|_________|__________|
    |    I |    1 - 30  |  30.000 |   21.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |   II |   31 - 60  |  35.000 |   30.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |  III |   61 - 90  |  65.000 |   46.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |   IV |   91 - 120 |  80.000 |   60.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |    V |  121 - 160 | 100.000 |   83.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |   VI |  161 - 200 | 106.000 |   90.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |  VII |  201 - 250 | 109.000 |   98.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    | VIII |  251 - 300 | 133.000 |  104.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |   IX |  301 - 400 | 152.000 |  112.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |    X |  401 - 500 | 188.000 |  129.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |   XI |  501 - 600 | 221.000 |  153.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |  XII |      > 600 | 248.000 |  178.000 |
    |______|____________|_________|__________|

    Tabelul Nr. 7

    7. TARIF SUPLIMENT TREN RAPID - valabil de la 01.02.2002
     ___________________________________________________________________
    |        Zona       |    Tarif (lei)     | Diferenta supliment tren |
    |    kilometrica    |                    |     Accelerat - Rapid    |
    |___________________|____________________|__________________________|
    | Zona |     km     | clasa I | clasa II |  clasa I   |   clasa II  |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |    I |    1 - 30  |  58.000 |   55.000 |     28.000 |      34.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   II |   31 - 60  |  81.000 |   74.000 |     46.000 |      44.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |  III |   61 - 90  |  91.000 |   86.000 |     26.000 |      40.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   IV |   91 - 120 | 114.000 |  109.000 |     34.000 |      49.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |    V |  121 - 160 | 136.000 |  131.000 |     36.000 |      48.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   VI |  161 - 200 | 145.000 |  136.000 |     39.000 |      46.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |  VII |  201 - 250 | 166.000 |  161.000 |     57.000 |      63.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    | VIII |  251 - 300 | 205.000 |  203.000 |     72.000 |      99.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   IX |  301 - 400 | 244.000 |  214.000 |     92.000 |     102.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |    X |  401 - 500 | 292.000 |  260.000 |    104.000 |     131.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   XI |  501 - 600 | 293.000 |  287.000 |     72.000 |     134.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |  XII |      > 600 | 304.000 |  296.000 |     56.000 |     118.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|

    Tabelul Nr. 8

    8. TARIF TICHET DE REZERVARE - valabil de la 01.02.2002
     ________________________________________________________________________
    | Zona kilometrica |   Categorie tren    | Tarif cls. I si cls. II (lei) |
    |__________________|_____________________|_______________________________|
    |    Orice zona    | Personal, accelerat,|            10.000             |
    |                  |        rapid        |                               |
    |__________________|_____________________|_______________________________|SmartCity5

COMENTARII la OUG 149/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 149 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 149/2001
OUG 56 2011
pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători
Legea 337 2002
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 30/2002 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de calatori in transportul feroviar
Legea 299 2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de calatori in transportul feroviar
OUG 35 2002
pentru modificarea art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de calatori in transportul feroviar
Ordonanţa 30 2002
pentru prorogarea termenului prevazut la art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de calatori in transportul feroviar
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu