E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 149 din 15 noiembrie 2001

privind instituirea Tarifului intern de calatori in transportul feroviar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 743 din 21 noiembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Se instituie Tariful intern de calatori, denumit in continuare T.I.C., prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 2
    T.I.C. se aplica tuturor operatorilor de transport feroviar public de calatori cu capital de stat si/sau privat care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au ca obiect principal de activitate transporturile de calatori pe calea ferata;
    b) detin licenta pentru efectuarea serviciilor de transport public pe caile ferate romane, acordata de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei in conditiile legii.
    Art. 3
    (1) T.I.C. cuprinde tarifele maximale care pot fi percepute de operatorii de transport feroviar public de calatori pentru deservire generala in transportul feroviar de calatori.
    (2) Tarifele maximale prevazute la alin. (1) se aplica in doua etape, dupa cum urmeaza:
    a) cele prevazute in tabelele nr. 1 - 4 din anexa, incepand cu data de 25 noiembrie 2001;
    b) cele prevazute in tabelele nr. 5 - 8 din anexa, incepand cu data de 1 februarie 2002.
    Art. 4
    Tarifele pentru serviciile auxiliare, inclusiv tarifele de bagaje si mesagerie, se stabilesc, in conditiile legii, prin politicile tarifare ale operatorilor de transport feroviar public de calatori si se formeaza liber pe piata.
    Art. 5
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta operatorii de transport feroviar public de calatori vor elabora si vor face publice instructiunile de aplicare a prevederilor T.I.C., cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    (2) In perioada in care statul este actionar majoritar la operatorii de transport feroviar public de calatori instructiunile prevazute la alin. (1) se vor aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 6
    La propunerea operatorilor de transport feroviar public de calatori si cu acordul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, tarifele maximale prevazute in T.I.C. se vor putea ajusta in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001.
    Art. 7
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta orice dispozitii contrare se abroga.

                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul lucrarilor publice,
                        transporturilor si locuintei,
                        Miron Tudor Mitrea

                        Ministrul administratiei publice,
                        Octav Cozmanca

                        Ministrul finantelor publice,
                        Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                       TARIFUL INTERN DE CALATORI

    PARTEA I
    Conditiile de transport si modul de aplicare a tarifelor

    Art. 1
    Continutul si sfera de aplicare a tarifului intern de calatori
    (1) T.I.C. stabileste principiile adoptate la alcatuirea tarifelor si normele privind modul si conditiile de aplicare, precum si nivelul tarifelor in transportul feroviar de calatori pe teritoriul Romaniei.
    (2) T.I.C. se aplica de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., precum si de toti operatorii de transport feroviar public de calatori, care au ca obiect de activitate transportul feroviar public de calatori si ale caror tarife sunt stabilite si ajustate cu avizul Oficiului Concurentei, in conditiile legii. Prin T.I.C. se stabilesc tarifele pentru deservirea generala in transportul feroviar public de calatori pentru prestatiile efectuate si nivelurile maxime ale acestora.
    Art. 2
    Structura tarifului intern de calatori
    (1) T.I.C. este compus din doua parti:
    a) Partea I, care cuprinde normele privind conditiile si modul de aplicare a tarifelor in transportul feroviar public de calatori pe teritoriul Romaniei;
    b) Partea a II-a, care cuprinde tarifele pentru deservirea generala in transportul intern de calatori - tarifele pentru trenurile de persoane si suplimentele pentru trenurile accelerate si rapide, clasa I si clasa a II-a pe zone kilometrice, tarife care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei.
    (2) Nivelul maxim al tarifelor pentru deservirea generala din transportul intern de calatori nu poate fi depasit de operatorii de transport feroviar public de calatori.
    (3) Celelalte tarife practicate in transportul feroviar public de calatori, in trafic intern, precum tarifele pentru tren Inter City (IC) si Inter City Expres (ICE), tarifele auxiliare, inclusiv tarifele de bagaje si mesagerie, facilitatile sau reducerile comerciale se vor stabili si se vor aproba de fiecare operator de transport feroviar public de calatori, in conditiile legii, se vor forma liber pe piata si se vor aduce la cunostinta publicului calator.
    Art. 3
    Principiile care stau la baza alcatuirii tarifelor
    (1) Principiile avute in vedere la alcatuirea tarifelor de transport feroviar public de calatori pe teritoriul Romaniei sunt:
    a) nivelul tarifului de transport, impreuna cu subventia acordata, in conditiile legii, de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, sa acopere nivelul costurilor de transport al calatorilor pe calea ferata, inclusiv cota de profit prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 89/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) reflectarea in tariful de transport a confortului oferit calatorilor in timpul calatoriei cu diversele categorii de trenuri;
    c) corelarea zonelor kilometrice ale diverselor tarife;
    d) in cazul in care calatorul opteaza pentru calatoria cu o alta categorie de tren decat cea pentru care si-a procurat initial legitimatia de calatorie, acesta va plati tarif doar pentru sporul de confort oferit in plus la transport;
    e) corelarea tarifului platit de calator pentru transport cu distanta parcursa de acesta.
    (2) Distanta kilometrica se calculeaza pe ruta ceruta de calator la distantele ce se parcurg in mod efectiv, conform indicatorului kilometric C.F.R.
    (3) Ruta este directa atunci cand intre statia de plecare si cea de destinatie este urmat drumul cel mai scurt. In acest caz nu este obligatorie indicarea rutei pe legitimatia de calatorie.
    (4) In cazul in care nu este urmat drumul cel mai scurt si calatoria se face pe ruta ocolitoare, trebuie indicata ruta pe legitimatia de calatorie, prin denumiri de statii intermediare care nu sunt de ramificatie, astfel incat sa nu existe dubiu asupra parcursului de urmat.
    (5) Ruta poate cuprinde si portiuni de linie care se parcurg de doua ori. In astfel de cazuri distanta kilometrica se calculeaza pe ruta efectiv parcursa.
    (6) In cazul calatoriilor in circuit, cand pe unele portiuni calatoria se efectueaza cu alte mijloace decat trenurile de calatori, aceste portiuni nu se iau in calculul distantei kilometrice.
    (7) Perceperea tarifului se face prin incadrarea distantei kilometrice calculate in zonele kilometrice corespunzatoare respectivului tarif.
    Art. 4
    Dispozitii finale
    (1) Normele cuprinse in T.I.C. sunt valabile pentru toti operatorii de transport feroviar care au ca obiect de activitate transportul feroviar public de calatori.
    (2) Dispozitiile cuprinse in Normele uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 746/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 57 bis din 9 februarie 1999, se aplica in mod corespunzator.

    PARTEA a II-a

                              TARIFE
    pentru deservire generala in transportul intern de calatori

    Tabelul Nr. 1

    1. TARIF TREN PERSOANE - valabil de la 15.11.2001
     ____________________________________________
    |  Zona km  |      Tarif (lei)   | Diferenta |
    |           |____________________| de clasa  |
    |           | clasa I | clasa II |           |
    |___________|_________|__________|___________|
    |    1 - 10 |  12.000 |   10.000 |     2.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   11 - 20 |  19.000 |   12.000 |     7.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   21 - 30 |  28.000 |   16.000 |    12.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   31 - 40 |  32.000 |   19.000 |    13.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   41 - 50 |  42.000 |   23.000 |    19.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   51 - 60 |  44.000 |   25.000 |    19.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   61 - 70 |  50.000 |   31.000 |    19.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   71 - 80 |  58.000 |   36.000 |    22.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   81 - 90 |  64.000 |   41.000 |    23.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |  91 - 100 |  70.000 |   44.000 |    26.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 101 - 120 |  83.000 |   50.000 |    33.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 121 - 140 |  95.000 |   61.000 |    34.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 141 - 160 | 107.000 |   68.000 |    39.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 161 - 180 | 121.000 |   78.000 |    43.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 181 - 200 | 133.000 |   83.000 |    50.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 201 - 250 | 155.000 |   96.000 |    59.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 251 - 300 | 173.000 |  109.000 |    64.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 301 - 350 | 188.000 |  121.000 |    67.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 351 - 400 | 205.000 |  130.000 |    75.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 401 - 500 | 246.000 |  156.000 |    90.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 501 - 600 | 283.000 |  180.000 |   103.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 601 - 700 | 318.000 |  205.000 |   113.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 701 - 800 | 342.000 |  217.000 |   125.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 801 - 900 | 367.000 |  235.000 |   132.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 901 - 1000| 391.000 |  247.000 |   144.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |>1000/100km|  52.000 |   32.000 |    20.000 |
    |___________|_________|__________|___________|

    Tabelul Nr. 2

    2. TARIF SUPLIMENT TREN ACCELERAT - valabil de la 15.11.2001
     _______________________________________
    | Zona kilometrica |     Tarif (lei)    |
    |__________________|____________________|
    | Zona |    km     | clasa I | clasa II |
    |______|___________|_________|__________|
    |    I |   1 - 30  |  21.000 |   14.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |   II |  31 - 60  |  24.000 |   20.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |  III |  61 - 90  |  45.000 |   31.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |   IV |  91 - 120 |  56.000 |   40.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |    V | 121 - 160 |  69.000 |   55.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |   VI | 161 - 200 |  94.000 |   59.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |  VII | 201 - 250 | 111.000 |   64.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    | VIII | 251 - 300 | 114.000 |   67.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |   IX | 301 - 400 | 117.000 |   72.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |    X | 401 - 500 | 130.000 |   82.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |   XI | 501 - 600 | 153.000 |   97.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |  XII |     > 600 | 170.000 |  114.000 |
    |______|___________|_________|__________|

    Tabelul Nr. 3

    3. TARIF SUPLIMENT TREN RAPID - valabil de la 15.11.2001
     ___________________________________________________________________
    |  Zona kilometrica |    Tarif (lei)     | Diferenta supliment tren |
    |                   |                    |     Accelerat - Rapid    |
    |___________________|____________________|__________________________|
    | Zona |     km     | clasa I | clasa II |  clasa I   |   clasa II  |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |    I |     1 - 30 |  48.000 |   38.000 |     27.000 |      24.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   II |    31 - 60 |  67.000 |   51.000 |     43.000 |      31.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |  III |    61 - 90 |  76.000 |   62.000 |     31.000 |      31.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   IV |   91 - 120 |  96.000 |   75.000 |     40.000 |      35.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |    V |  121 - 160 | 115.000 |   89.000 |     46.000 |      34.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   VI |  161 - 200 | 118.000 |   91.000 |     24.000 |      32.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |  VII |  201 - 250 | 143.000 |  108.000 |     32.000 |      44.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    | VIII |  251 - 300 | 199.000 |  137.000 |     85.000 |      70.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   IX |  301 - 400 | 226.000 |  144.000 |    109.000 |      72.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |    X |  401 - 500 | 252.000 |  174.000 |    122.000 |      92.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   XI |  501 - 600 | 253.000 |  192.000 |    100.000 |      95.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |  XII |      > 600 | 267.000 |  244.000 |     97.000 |     130.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|

    Tabelul Nr. 4

    4. TARIF TICHET DE REZERVARE - valabil de la 15.11.2001
     ________________________________________________________________________
    | Zona kilometrica |   Categorie tren    | Tarif cls. I si cls. II (lei) |
    |__________________|_____________________|_______________________________|
    |    Orice zona    | Personal, accelerat,|             10.000            |
    |                  |        rapid        |                               |
    |__________________|_____________________|_______________________________|

    Tabelul Nr. 5

    5. TARIF TREN PERSOANE - valabil de la 01.02.2002
     ______________________________________________
    |   Zona km   |      Tarif (lei)   | Diferenta |
    |             |____________________| de clasa  |
    |             | clasa I | clasa II |           |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |    1 - 10   |  16.000 |   13.000 |     3.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   11 - 20   |  26.000 |   16.000 |    10.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   21 - 30   |  37.000 |   21.000 |    16.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   31 - 40   |  43.000 |   26.000 |    17.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   41 - 50   |  56.000 |   30.000 |    26.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   51 - 60   |  59.000 |   34.000 |    25.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   61 - 70   |  67.000 |   42.000 |    25.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   71 - 80   |  77.000 |   48.000 |    29.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   81 - 90   |  85.000 |   54.000 |    31.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   91 - 100  |  93.000 |   59.000 |    34.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  101 - 120  | 110.000 |   67.000 |    43.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  121 - 140  | 126.000 |   82.000 |    44.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  141 - 160  | 142.000 |   91.000 |    51.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  161 - 180  | 162.000 |  104.000 |    58.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  181 - 200  | 178.000 |  110.000 |    68.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  201 - 250  | 206.000 |  128.000 |    78.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  251 - 300  | 230.000 |  146.000 |    84.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  301 - 350  | 251.000 |  162.000 |    89.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  351 - 400  | 274.000 |  173.000 |   101.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  401 - 500  | 328.000 |  208.000 |   120.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  501 - 600  | 378.000 |  240.000 |   138.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  601 - 700  | 424.000 |  274.000 |   150.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  701 - 800  | 456.000 |  290.000 |   166.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  801 - 900  | 490.000 |  314.000 |   176.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    | 901 - 1000  | 522.000 |  330.000 |   192.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    | >1000/100 km| 83.000  |   51.000 |    32.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|

    Tabelul Nr. 6

    6. TARIF SUPLIMENT TREN ACCELERAT - valabil de la 01.02.2002
     ________________________________________
    |  Zona kilometrica |    Tarif (lei)     |
    |___________________|____________________|
    | Zona |     km     | clasa I | clasa II |
    |______|____________|_________|__________|
    |    I |    1 - 30  |  30.000 |   21.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |   II |   31 - 60  |  35.000 |   30.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |  III |   61 - 90  |  65.000 |   46.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |   IV |   91 - 120 |  80.000 |   60.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |    V |  121 - 160 | 100.000 |   83.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |   VI |  161 - 200 | 106.000 |   90.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |  VII |  201 - 250 | 109.000 |   98.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    | VIII |  251 - 300 | 133.000 |  104.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |   IX |  301 - 400 | 152.000 |  112.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |    X |  401 - 500 | 188.000 |  129.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |   XI |  501 - 600 | 221.000 |  153.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |  XII |      > 600 | 248.000 |  178.000 |
    |______|____________|_________|__________|

    Tabelul Nr. 7

    7. TARIF SUPLIMENT TREN RAPID - valabil de la 01.02.2002
     ___________________________________________________________________
    |        Zona       |    Tarif (lei)     | Diferenta supliment tren |
    |    kilometrica    |                    |     Accelerat - Rapid    |
    |___________________|____________________|__________________________|
    | Zona |     km     | clasa I | clasa II |  clasa I   |   clasa II  |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |    I |    1 - 30  |  58.000 |   55.000 |     28.000 |      34.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   II |   31 - 60  |  81.000 |   74.000 |     46.000 |      44.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |  III |   61 - 90  |  91.000 |   86.000 |     26.000 |      40.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   IV |   91 - 120 | 114.000 |  109.000 |     34.000 |      49.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |    V |  121 - 160 | 136.000 |  131.000 |     36.000 |      48.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   VI |  161 - 200 | 145.000 |  136.000 |     39.000 |      46.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |  VII |  201 - 250 | 166.000 |  161.000 |     57.000 |      63.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    | VIII |  251 - 300 | 205.000 |  203.000 |     72.000 |      99.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   IX |  301 - 400 | 244.000 |  214.000 |     92.000 |     102.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |    X |  401 - 500 | 292.000 |  260.000 |    104.000 |     131.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   XI |  501 - 600 | 293.000 |  287.000 |     72.000 |     134.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |  XII |      > 600 | 304.000 |  296.000 |     56.000 |     118.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|

    Tabelul Nr. 8

    8. TARIF TICHET DE REZERVARE - valabil de la 01.02.2002
     ________________________________________________________________________
    | Zona kilometrica |   Categorie tren    | Tarif cls. I si cls. II (lei) |
    |__________________|_____________________|_______________________________|
    |    Orice zona    | Personal, accelerat,|            10.000             |
    |                  |        rapid        |                               |
    |__________________|_____________________|_______________________________|SmartCity5

COMENTARII la OUG 149/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 149 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 149/2001
OUG 56 2011
pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători
Legea 337 2002
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 30/2002 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de calatori in transportul feroviar
Legea 299 2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de calatori in transportul feroviar
OUG 35 2002
pentru modificarea art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de calatori in transportul feroviar
Ordonanţa 30 2002
pentru prorogarea termenului prevazut la art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de calatori in transportul feroviar
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu