E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 149 din 15 noiembrie 2001

privind instituirea Tarifului intern de calatori in transportul feroviar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 743 din 21 noiembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Se instituie Tariful intern de calatori, denumit in continuare T.I.C., prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 2
    T.I.C. se aplica tuturor operatorilor de transport feroviar public de calatori cu capital de stat si/sau privat care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au ca obiect principal de activitate transporturile de calatori pe calea ferata;
    b) detin licenta pentru efectuarea serviciilor de transport public pe caile ferate romane, acordata de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei in conditiile legii.
    Art. 3
    (1) T.I.C. cuprinde tarifele maximale care pot fi percepute de operatorii de transport feroviar public de calatori pentru deservire generala in transportul feroviar de calatori.
    (2) Tarifele maximale prevazute la alin. (1) se aplica in doua etape, dupa cum urmeaza:
    a) cele prevazute in tabelele nr. 1 - 4 din anexa, incepand cu data de 25 noiembrie 2001;
    b) cele prevazute in tabelele nr. 5 - 8 din anexa, incepand cu data de 1 februarie 2002.
    Art. 4
    Tarifele pentru serviciile auxiliare, inclusiv tarifele de bagaje si mesagerie, se stabilesc, in conditiile legii, prin politicile tarifare ale operatorilor de transport feroviar public de calatori si se formeaza liber pe piata.
    Art. 5
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta operatorii de transport feroviar public de calatori vor elabora si vor face publice instructiunile de aplicare a prevederilor T.I.C., cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    (2) In perioada in care statul este actionar majoritar la operatorii de transport feroviar public de calatori instructiunile prevazute la alin. (1) se vor aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 6
    La propunerea operatorilor de transport feroviar public de calatori si cu acordul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, tarifele maximale prevazute in T.I.C. se vor putea ajusta in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001.
    Art. 7
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta orice dispozitii contrare se abroga.

                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul lucrarilor publice,
                        transporturilor si locuintei,
                        Miron Tudor Mitrea

                        Ministrul administratiei publice,
                        Octav Cozmanca

                        Ministrul finantelor publice,
                        Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                       TARIFUL INTERN DE CALATORI

    PARTEA I
    Conditiile de transport si modul de aplicare a tarifelor

    Art. 1
    Continutul si sfera de aplicare a tarifului intern de calatori
    (1) T.I.C. stabileste principiile adoptate la alcatuirea tarifelor si normele privind modul si conditiile de aplicare, precum si nivelul tarifelor in transportul feroviar de calatori pe teritoriul Romaniei.
    (2) T.I.C. se aplica de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., precum si de toti operatorii de transport feroviar public de calatori, care au ca obiect de activitate transportul feroviar public de calatori si ale caror tarife sunt stabilite si ajustate cu avizul Oficiului Concurentei, in conditiile legii. Prin T.I.C. se stabilesc tarifele pentru deservirea generala in transportul feroviar public de calatori pentru prestatiile efectuate si nivelurile maxime ale acestora.
    Art. 2
    Structura tarifului intern de calatori
    (1) T.I.C. este compus din doua parti:
    a) Partea I, care cuprinde normele privind conditiile si modul de aplicare a tarifelor in transportul feroviar public de calatori pe teritoriul Romaniei;
    b) Partea a II-a, care cuprinde tarifele pentru deservirea generala in transportul intern de calatori - tarifele pentru trenurile de persoane si suplimentele pentru trenurile accelerate si rapide, clasa I si clasa a II-a pe zone kilometrice, tarife care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei.
    (2) Nivelul maxim al tarifelor pentru deservirea generala din transportul intern de calatori nu poate fi depasit de operatorii de transport feroviar public de calatori.
    (3) Celelalte tarife practicate in transportul feroviar public de calatori, in trafic intern, precum tarifele pentru tren Inter City (IC) si Inter City Expres (ICE), tarifele auxiliare, inclusiv tarifele de bagaje si mesagerie, facilitatile sau reducerile comerciale se vor stabili si se vor aproba de fiecare operator de transport feroviar public de calatori, in conditiile legii, se vor forma liber pe piata si se vor aduce la cunostinta publicului calator.
    Art. 3
    Principiile care stau la baza alcatuirii tarifelor
    (1) Principiile avute in vedere la alcatuirea tarifelor de transport feroviar public de calatori pe teritoriul Romaniei sunt:
    a) nivelul tarifului de transport, impreuna cu subventia acordata, in conditiile legii, de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, sa acopere nivelul costurilor de transport al calatorilor pe calea ferata, inclusiv cota de profit prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 89/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) reflectarea in tariful de transport a confortului oferit calatorilor in timpul calatoriei cu diversele categorii de trenuri;
    c) corelarea zonelor kilometrice ale diverselor tarife;
    d) in cazul in care calatorul opteaza pentru calatoria cu o alta categorie de tren decat cea pentru care si-a procurat initial legitimatia de calatorie, acesta va plati tarif doar pentru sporul de confort oferit in plus la transport;
    e) corelarea tarifului platit de calator pentru transport cu distanta parcursa de acesta.
    (2) Distanta kilometrica se calculeaza pe ruta ceruta de calator la distantele ce se parcurg in mod efectiv, conform indicatorului kilometric C.F.R.
    (3) Ruta este directa atunci cand intre statia de plecare si cea de destinatie este urmat drumul cel mai scurt. In acest caz nu este obligatorie indicarea rutei pe legitimatia de calatorie.
    (4) In cazul in care nu este urmat drumul cel mai scurt si calatoria se face pe ruta ocolitoare, trebuie indicata ruta pe legitimatia de calatorie, prin denumiri de statii intermediare care nu sunt de ramificatie, astfel incat sa nu existe dubiu asupra parcursului de urmat.
    (5) Ruta poate cuprinde si portiuni de linie care se parcurg de doua ori. In astfel de cazuri distanta kilometrica se calculeaza pe ruta efectiv parcursa.
    (6) In cazul calatoriilor in circuit, cand pe unele portiuni calatoria se efectueaza cu alte mijloace decat trenurile de calatori, aceste portiuni nu se iau in calculul distantei kilometrice.
    (7) Perceperea tarifului se face prin incadrarea distantei kilometrice calculate in zonele kilometrice corespunzatoare respectivului tarif.
    Art. 4
    Dispozitii finale
    (1) Normele cuprinse in T.I.C. sunt valabile pentru toti operatorii de transport feroviar care au ca obiect de activitate transportul feroviar public de calatori.
    (2) Dispozitiile cuprinse in Normele uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 746/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 57 bis din 9 februarie 1999, se aplica in mod corespunzator.

    PARTEA a II-a

                              TARIFE
    pentru deservire generala in transportul intern de calatori

    Tabelul Nr. 1

    1. TARIF TREN PERSOANE - valabil de la 15.11.2001
     ____________________________________________
    |  Zona km  |      Tarif (lei)   | Diferenta |
    |           |____________________| de clasa  |
    |           | clasa I | clasa II |           |
    |___________|_________|__________|___________|
    |    1 - 10 |  12.000 |   10.000 |     2.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   11 - 20 |  19.000 |   12.000 |     7.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   21 - 30 |  28.000 |   16.000 |    12.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   31 - 40 |  32.000 |   19.000 |    13.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   41 - 50 |  42.000 |   23.000 |    19.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   51 - 60 |  44.000 |   25.000 |    19.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   61 - 70 |  50.000 |   31.000 |    19.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   71 - 80 |  58.000 |   36.000 |    22.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   81 - 90 |  64.000 |   41.000 |    23.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |  91 - 100 |  70.000 |   44.000 |    26.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 101 - 120 |  83.000 |   50.000 |    33.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 121 - 140 |  95.000 |   61.000 |    34.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 141 - 160 | 107.000 |   68.000 |    39.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 161 - 180 | 121.000 |   78.000 |    43.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 181 - 200 | 133.000 |   83.000 |    50.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 201 - 250 | 155.000 |   96.000 |    59.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 251 - 300 | 173.000 |  109.000 |    64.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 301 - 350 | 188.000 |  121.000 |    67.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 351 - 400 | 205.000 |  130.000 |    75.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 401 - 500 | 246.000 |  156.000 |    90.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 501 - 600 | 283.000 |  180.000 |   103.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 601 - 700 | 318.000 |  205.000 |   113.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 701 - 800 | 342.000 |  217.000 |   125.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 801 - 900 | 367.000 |  235.000 |   132.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 901 - 1000| 391.000 |  247.000 |   144.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |>1000/100km|  52.000 |   32.000 |    20.000 |
    |___________|_________|__________|___________|

    Tabelul Nr. 2

    2. TARIF SUPLIMENT TREN ACCELERAT - valabil de la 15.11.2001
     _______________________________________
    | Zona kilometrica |     Tarif (lei)    |
    |__________________|____________________|
    | Zona |    km     | clasa I | clasa II |
    |______|___________|_________|__________|
    |    I |   1 - 30  |  21.000 |   14.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |   II |  31 - 60  |  24.000 |   20.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |  III |  61 - 90  |  45.000 |   31.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |   IV |  91 - 120 |  56.000 |   40.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |    V | 121 - 160 |  69.000 |   55.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |   VI | 161 - 200 |  94.000 |   59.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |  VII | 201 - 250 | 111.000 |   64.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    | VIII | 251 - 300 | 114.000 |   67.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |   IX | 301 - 400 | 117.000 |   72.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |    X | 401 - 500 | 130.000 |   82.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |   XI | 501 - 600 | 153.000 |   97.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |  XII |     > 600 | 170.000 |  114.000 |
    |______|___________|_________|__________|

    Tabelul Nr. 3

    3. TARIF SUPLIMENT TREN RAPID - valabil de la 15.11.2001
     ___________________________________________________________________
    |  Zona kilometrica |    Tarif (lei)     | Diferenta supliment tren |
    |                   |                    |     Accelerat - Rapid    |
    |___________________|____________________|__________________________|
    | Zona |     km     | clasa I | clasa II |  clasa I   |   clasa II  |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |    I |     1 - 30 |  48.000 |   38.000 |     27.000 |      24.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   II |    31 - 60 |  67.000 |   51.000 |     43.000 |      31.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |  III |    61 - 90 |  76.000 |   62.000 |     31.000 |      31.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   IV |   91 - 120 |  96.000 |   75.000 |     40.000 |      35.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |    V |  121 - 160 | 115.000 |   89.000 |     46.000 |      34.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   VI |  161 - 200 | 118.000 |   91.000 |     24.000 |      32.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |  VII |  201 - 250 | 143.000 |  108.000 |     32.000 |      44.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    | VIII |  251 - 300 | 199.000 |  137.000 |     85.000 |      70.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   IX |  301 - 400 | 226.000 |  144.000 |    109.000 |      72.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |    X |  401 - 500 | 252.000 |  174.000 |    122.000 |      92.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   XI |  501 - 600 | 253.000 |  192.000 |    100.000 |      95.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |  XII |      > 600 | 267.000 |  244.000 |     97.000 |     130.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|

    Tabelul Nr. 4

    4. TARIF TICHET DE REZERVARE - valabil de la 15.11.2001
     ________________________________________________________________________
    | Zona kilometrica |   Categorie tren    | Tarif cls. I si cls. II (lei) |
    |__________________|_____________________|_______________________________|
    |    Orice zona    | Personal, accelerat,|             10.000            |
    |                  |        rapid        |                               |
    |__________________|_____________________|_______________________________|

    Tabelul Nr. 5

    5. TARIF TREN PERSOANE - valabil de la 01.02.2002
     ______________________________________________
    |   Zona km   |      Tarif (lei)   | Diferenta |
    |             |____________________| de clasa  |
    |             | clasa I | clasa II |           |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |    1 - 10   |  16.000 |   13.000 |     3.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   11 - 20   |  26.000 |   16.000 |    10.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   21 - 30   |  37.000 |   21.000 |    16.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   31 - 40   |  43.000 |   26.000 |    17.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   41 - 50   |  56.000 |   30.000 |    26.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   51 - 60   |  59.000 |   34.000 |    25.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   61 - 70   |  67.000 |   42.000 |    25.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   71 - 80   |  77.000 |   48.000 |    29.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   81 - 90   |  85.000 |   54.000 |    31.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   91 - 100  |  93.000 |   59.000 |    34.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  101 - 120  | 110.000 |   67.000 |    43.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  121 - 140  | 126.000 |   82.000 |    44.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  141 - 160  | 142.000 |   91.000 |    51.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  161 - 180  | 162.000 |  104.000 |    58.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  181 - 200  | 178.000 |  110.000 |    68.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  201 - 250  | 206.000 |  128.000 |    78.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  251 - 300  | 230.000 |  146.000 |    84.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  301 - 350  | 251.000 |  162.000 |    89.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  351 - 400  | 274.000 |  173.000 |   101.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  401 - 500  | 328.000 |  208.000 |   120.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  501 - 600  | 378.000 |  240.000 |   138.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  601 - 700  | 424.000 |  274.000 |   150.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  701 - 800  | 456.000 |  290.000 |   166.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  801 - 900  | 490.000 |  314.000 |   176.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    | 901 - 1000  | 522.000 |  330.000 |   192.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    | >1000/100 km| 83.000  |   51.000 |    32.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|

    Tabelul Nr. 6

    6. TARIF SUPLIMENT TREN ACCELERAT - valabil de la 01.02.2002
     ________________________________________
    |  Zona kilometrica |    Tarif (lei)     |
    |___________________|____________________|
    | Zona |     km     | clasa I | clasa II |
    |______|____________|_________|__________|
    |    I |    1 - 30  |  30.000 |   21.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |   II |   31 - 60  |  35.000 |   30.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |  III |   61 - 90  |  65.000 |   46.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |   IV |   91 - 120 |  80.000 |   60.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |    V |  121 - 160 | 100.000 |   83.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |   VI |  161 - 200 | 106.000 |   90.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |  VII |  201 - 250 | 109.000 |   98.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    | VIII |  251 - 300 | 133.000 |  104.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |   IX |  301 - 400 | 152.000 |  112.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |    X |  401 - 500 | 188.000 |  129.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |   XI |  501 - 600 | 221.000 |  153.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |  XII |      > 600 | 248.000 |  178.000 |
    |______|____________|_________|__________|

    Tabelul Nr. 7

    7. TARIF SUPLIMENT TREN RAPID - valabil de la 01.02.2002
     ___________________________________________________________________
    |        Zona       |    Tarif (lei)     | Diferenta supliment tren |
    |    kilometrica    |                    |     Accelerat - Rapid    |
    |___________________|____________________|__________________________|
    | Zona |     km     | clasa I | clasa II |  clasa I   |   clasa II  |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |    I |    1 - 30  |  58.000 |   55.000 |     28.000 |      34.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   II |   31 - 60  |  81.000 |   74.000 |     46.000 |      44.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |  III |   61 - 90  |  91.000 |   86.000 |     26.000 |      40.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   IV |   91 - 120 | 114.000 |  109.000 |     34.000 |      49.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |    V |  121 - 160 | 136.000 |  131.000 |     36.000 |      48.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   VI |  161 - 200 | 145.000 |  136.000 |     39.000 |      46.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |  VII |  201 - 250 | 166.000 |  161.000 |     57.000 |      63.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    | VIII |  251 - 300 | 205.000 |  203.000 |     72.000 |      99.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   IX |  301 - 400 | 244.000 |  214.000 |     92.000 |     102.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |    X |  401 - 500 | 292.000 |  260.000 |    104.000 |     131.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   XI |  501 - 600 | 293.000 |  287.000 |     72.000 |     134.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |  XII |      > 600 | 304.000 |  296.000 |     56.000 |     118.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|

    Tabelul Nr. 8

    8. TARIF TICHET DE REZERVARE - valabil de la 01.02.2002
     ________________________________________________________________________
    | Zona kilometrica |   Categorie tren    | Tarif cls. I si cls. II (lei) |
    |__________________|_____________________|_______________________________|
    |    Orice zona    | Personal, accelerat,|            10.000             |
    |                  |        rapid        |                               |
    |__________________|_____________________|_______________________________|SmartCity5

COMENTARII la OUG 149/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 149 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 149/2001
OUG 56 2011
pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători
Legea 337 2002
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 30/2002 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de calatori in transportul feroviar
Legea 299 2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de calatori in transportul feroviar
OUG 35 2002
pentru modificarea art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de calatori in transportul feroviar
Ordonanţa 30 2002
pentru prorogarea termenului prevazut la art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de calatori in transportul feroviar
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu