E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 149 din 15 noiembrie 2001

privind instituirea Tarifului intern de calatori in transportul feroviar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 743 din 21 noiembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Se instituie Tariful intern de calatori, denumit in continuare T.I.C., prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 2
    T.I.C. se aplica tuturor operatorilor de transport feroviar public de calatori cu capital de stat si/sau privat care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au ca obiect principal de activitate transporturile de calatori pe calea ferata;
    b) detin licenta pentru efectuarea serviciilor de transport public pe caile ferate romane, acordata de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei in conditiile legii.
    Art. 3
    (1) T.I.C. cuprinde tarifele maximale care pot fi percepute de operatorii de transport feroviar public de calatori pentru deservire generala in transportul feroviar de calatori.
    (2) Tarifele maximale prevazute la alin. (1) se aplica in doua etape, dupa cum urmeaza:
    a) cele prevazute in tabelele nr. 1 - 4 din anexa, incepand cu data de 25 noiembrie 2001;
    b) cele prevazute in tabelele nr. 5 - 8 din anexa, incepand cu data de 1 februarie 2002.
    Art. 4
    Tarifele pentru serviciile auxiliare, inclusiv tarifele de bagaje si mesagerie, se stabilesc, in conditiile legii, prin politicile tarifare ale operatorilor de transport feroviar public de calatori si se formeaza liber pe piata.
    Art. 5
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta operatorii de transport feroviar public de calatori vor elabora si vor face publice instructiunile de aplicare a prevederilor T.I.C., cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    (2) In perioada in care statul este actionar majoritar la operatorii de transport feroviar public de calatori instructiunile prevazute la alin. (1) se vor aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 6
    La propunerea operatorilor de transport feroviar public de calatori si cu acordul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, tarifele maximale prevazute in T.I.C. se vor putea ajusta in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001.
    Art. 7
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta orice dispozitii contrare se abroga.

                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul lucrarilor publice,
                        transporturilor si locuintei,
                        Miron Tudor Mitrea

                        Ministrul administratiei publice,
                        Octav Cozmanca

                        Ministrul finantelor publice,
                        Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                       TARIFUL INTERN DE CALATORI

    PARTEA I
    Conditiile de transport si modul de aplicare a tarifelor

    Art. 1
    Continutul si sfera de aplicare a tarifului intern de calatori
    (1) T.I.C. stabileste principiile adoptate la alcatuirea tarifelor si normele privind modul si conditiile de aplicare, precum si nivelul tarifelor in transportul feroviar de calatori pe teritoriul Romaniei.
    (2) T.I.C. se aplica de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., precum si de toti operatorii de transport feroviar public de calatori, care au ca obiect de activitate transportul feroviar public de calatori si ale caror tarife sunt stabilite si ajustate cu avizul Oficiului Concurentei, in conditiile legii. Prin T.I.C. se stabilesc tarifele pentru deservirea generala in transportul feroviar public de calatori pentru prestatiile efectuate si nivelurile maxime ale acestora.
    Art. 2
    Structura tarifului intern de calatori
    (1) T.I.C. este compus din doua parti:
    a) Partea I, care cuprinde normele privind conditiile si modul de aplicare a tarifelor in transportul feroviar public de calatori pe teritoriul Romaniei;
    b) Partea a II-a, care cuprinde tarifele pentru deservirea generala in transportul intern de calatori - tarifele pentru trenurile de persoane si suplimentele pentru trenurile accelerate si rapide, clasa I si clasa a II-a pe zone kilometrice, tarife care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei.
    (2) Nivelul maxim al tarifelor pentru deservirea generala din transportul intern de calatori nu poate fi depasit de operatorii de transport feroviar public de calatori.
    (3) Celelalte tarife practicate in transportul feroviar public de calatori, in trafic intern, precum tarifele pentru tren Inter City (IC) si Inter City Expres (ICE), tarifele auxiliare, inclusiv tarifele de bagaje si mesagerie, facilitatile sau reducerile comerciale se vor stabili si se vor aproba de fiecare operator de transport feroviar public de calatori, in conditiile legii, se vor forma liber pe piata si se vor aduce la cunostinta publicului calator.
    Art. 3
    Principiile care stau la baza alcatuirii tarifelor
    (1) Principiile avute in vedere la alcatuirea tarifelor de transport feroviar public de calatori pe teritoriul Romaniei sunt:
    a) nivelul tarifului de transport, impreuna cu subventia acordata, in conditiile legii, de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, sa acopere nivelul costurilor de transport al calatorilor pe calea ferata, inclusiv cota de profit prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 89/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) reflectarea in tariful de transport a confortului oferit calatorilor in timpul calatoriei cu diversele categorii de trenuri;
    c) corelarea zonelor kilometrice ale diverselor tarife;
    d) in cazul in care calatorul opteaza pentru calatoria cu o alta categorie de tren decat cea pentru care si-a procurat initial legitimatia de calatorie, acesta va plati tarif doar pentru sporul de confort oferit in plus la transport;
    e) corelarea tarifului platit de calator pentru transport cu distanta parcursa de acesta.
    (2) Distanta kilometrica se calculeaza pe ruta ceruta de calator la distantele ce se parcurg in mod efectiv, conform indicatorului kilometric C.F.R.
    (3) Ruta este directa atunci cand intre statia de plecare si cea de destinatie este urmat drumul cel mai scurt. In acest caz nu este obligatorie indicarea rutei pe legitimatia de calatorie.
    (4) In cazul in care nu este urmat drumul cel mai scurt si calatoria se face pe ruta ocolitoare, trebuie indicata ruta pe legitimatia de calatorie, prin denumiri de statii intermediare care nu sunt de ramificatie, astfel incat sa nu existe dubiu asupra parcursului de urmat.
    (5) Ruta poate cuprinde si portiuni de linie care se parcurg de doua ori. In astfel de cazuri distanta kilometrica se calculeaza pe ruta efectiv parcursa.
    (6) In cazul calatoriilor in circuit, cand pe unele portiuni calatoria se efectueaza cu alte mijloace decat trenurile de calatori, aceste portiuni nu se iau in calculul distantei kilometrice.
    (7) Perceperea tarifului se face prin incadrarea distantei kilometrice calculate in zonele kilometrice corespunzatoare respectivului tarif.
    Art. 4
    Dispozitii finale
    (1) Normele cuprinse in T.I.C. sunt valabile pentru toti operatorii de transport feroviar care au ca obiect de activitate transportul feroviar public de calatori.
    (2) Dispozitiile cuprinse in Normele uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 746/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 57 bis din 9 februarie 1999, se aplica in mod corespunzator.

    PARTEA a II-a

                              TARIFE
    pentru deservire generala in transportul intern de calatori

    Tabelul Nr. 1

    1. TARIF TREN PERSOANE - valabil de la 15.11.2001
     ____________________________________________
    |  Zona km  |      Tarif (lei)   | Diferenta |
    |           |____________________| de clasa  |
    |           | clasa I | clasa II |           |
    |___________|_________|__________|___________|
    |    1 - 10 |  12.000 |   10.000 |     2.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   11 - 20 |  19.000 |   12.000 |     7.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   21 - 30 |  28.000 |   16.000 |    12.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   31 - 40 |  32.000 |   19.000 |    13.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   41 - 50 |  42.000 |   23.000 |    19.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   51 - 60 |  44.000 |   25.000 |    19.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   61 - 70 |  50.000 |   31.000 |    19.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   71 - 80 |  58.000 |   36.000 |    22.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |   81 - 90 |  64.000 |   41.000 |    23.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |  91 - 100 |  70.000 |   44.000 |    26.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 101 - 120 |  83.000 |   50.000 |    33.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 121 - 140 |  95.000 |   61.000 |    34.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 141 - 160 | 107.000 |   68.000 |    39.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 161 - 180 | 121.000 |   78.000 |    43.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 181 - 200 | 133.000 |   83.000 |    50.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 201 - 250 | 155.000 |   96.000 |    59.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 251 - 300 | 173.000 |  109.000 |    64.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 301 - 350 | 188.000 |  121.000 |    67.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 351 - 400 | 205.000 |  130.000 |    75.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 401 - 500 | 246.000 |  156.000 |    90.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 501 - 600 | 283.000 |  180.000 |   103.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 601 - 700 | 318.000 |  205.000 |   113.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 701 - 800 | 342.000 |  217.000 |   125.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 801 - 900 | 367.000 |  235.000 |   132.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    | 901 - 1000| 391.000 |  247.000 |   144.000 |
    |___________|_________|__________|___________|
    |>1000/100km|  52.000 |   32.000 |    20.000 |
    |___________|_________|__________|___________|

    Tabelul Nr. 2

    2. TARIF SUPLIMENT TREN ACCELERAT - valabil de la 15.11.2001
     _______________________________________
    | Zona kilometrica |     Tarif (lei)    |
    |__________________|____________________|
    | Zona |    km     | clasa I | clasa II |
    |______|___________|_________|__________|
    |    I |   1 - 30  |  21.000 |   14.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |   II |  31 - 60  |  24.000 |   20.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |  III |  61 - 90  |  45.000 |   31.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |   IV |  91 - 120 |  56.000 |   40.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |    V | 121 - 160 |  69.000 |   55.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |   VI | 161 - 200 |  94.000 |   59.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |  VII | 201 - 250 | 111.000 |   64.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    | VIII | 251 - 300 | 114.000 |   67.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |   IX | 301 - 400 | 117.000 |   72.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |    X | 401 - 500 | 130.000 |   82.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |   XI | 501 - 600 | 153.000 |   97.000 |
    |______|___________|_________|__________|
    |  XII |     > 600 | 170.000 |  114.000 |
    |______|___________|_________|__________|

    Tabelul Nr. 3

    3. TARIF SUPLIMENT TREN RAPID - valabil de la 15.11.2001
     ___________________________________________________________________
    |  Zona kilometrica |    Tarif (lei)     | Diferenta supliment tren |
    |                   |                    |     Accelerat - Rapid    |
    |___________________|____________________|__________________________|
    | Zona |     km     | clasa I | clasa II |  clasa I   |   clasa II  |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |    I |     1 - 30 |  48.000 |   38.000 |     27.000 |      24.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   II |    31 - 60 |  67.000 |   51.000 |     43.000 |      31.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |  III |    61 - 90 |  76.000 |   62.000 |     31.000 |      31.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   IV |   91 - 120 |  96.000 |   75.000 |     40.000 |      35.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |    V |  121 - 160 | 115.000 |   89.000 |     46.000 |      34.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   VI |  161 - 200 | 118.000 |   91.000 |     24.000 |      32.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |  VII |  201 - 250 | 143.000 |  108.000 |     32.000 |      44.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    | VIII |  251 - 300 | 199.000 |  137.000 |     85.000 |      70.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   IX |  301 - 400 | 226.000 |  144.000 |    109.000 |      72.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |    X |  401 - 500 | 252.000 |  174.000 |    122.000 |      92.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   XI |  501 - 600 | 253.000 |  192.000 |    100.000 |      95.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |  XII |      > 600 | 267.000 |  244.000 |     97.000 |     130.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|

    Tabelul Nr. 4

    4. TARIF TICHET DE REZERVARE - valabil de la 15.11.2001
     ________________________________________________________________________
    | Zona kilometrica |   Categorie tren    | Tarif cls. I si cls. II (lei) |
    |__________________|_____________________|_______________________________|
    |    Orice zona    | Personal, accelerat,|             10.000            |
    |                  |        rapid        |                               |
    |__________________|_____________________|_______________________________|

    Tabelul Nr. 5

    5. TARIF TREN PERSOANE - valabil de la 01.02.2002
     ______________________________________________
    |   Zona km   |      Tarif (lei)   | Diferenta |
    |             |____________________| de clasa  |
    |             | clasa I | clasa II |           |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |    1 - 10   |  16.000 |   13.000 |     3.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   11 - 20   |  26.000 |   16.000 |    10.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   21 - 30   |  37.000 |   21.000 |    16.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   31 - 40   |  43.000 |   26.000 |    17.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   41 - 50   |  56.000 |   30.000 |    26.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   51 - 60   |  59.000 |   34.000 |    25.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   61 - 70   |  67.000 |   42.000 |    25.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   71 - 80   |  77.000 |   48.000 |    29.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   81 - 90   |  85.000 |   54.000 |    31.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |   91 - 100  |  93.000 |   59.000 |    34.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  101 - 120  | 110.000 |   67.000 |    43.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  121 - 140  | 126.000 |   82.000 |    44.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  141 - 160  | 142.000 |   91.000 |    51.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  161 - 180  | 162.000 |  104.000 |    58.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  181 - 200  | 178.000 |  110.000 |    68.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  201 - 250  | 206.000 |  128.000 |    78.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  251 - 300  | 230.000 |  146.000 |    84.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  301 - 350  | 251.000 |  162.000 |    89.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  351 - 400  | 274.000 |  173.000 |   101.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  401 - 500  | 328.000 |  208.000 |   120.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  501 - 600  | 378.000 |  240.000 |   138.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  601 - 700  | 424.000 |  274.000 |   150.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  701 - 800  | 456.000 |  290.000 |   166.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    |  801 - 900  | 490.000 |  314.000 |   176.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    | 901 - 1000  | 522.000 |  330.000 |   192.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|
    | >1000/100 km| 83.000  |   51.000 |    32.000 |
    |_____________|_________|__________|___________|

    Tabelul Nr. 6

    6. TARIF SUPLIMENT TREN ACCELERAT - valabil de la 01.02.2002
     ________________________________________
    |  Zona kilometrica |    Tarif (lei)     |
    |___________________|____________________|
    | Zona |     km     | clasa I | clasa II |
    |______|____________|_________|__________|
    |    I |    1 - 30  |  30.000 |   21.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |   II |   31 - 60  |  35.000 |   30.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |  III |   61 - 90  |  65.000 |   46.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |   IV |   91 - 120 |  80.000 |   60.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |    V |  121 - 160 | 100.000 |   83.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |   VI |  161 - 200 | 106.000 |   90.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |  VII |  201 - 250 | 109.000 |   98.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    | VIII |  251 - 300 | 133.000 |  104.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |   IX |  301 - 400 | 152.000 |  112.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |    X |  401 - 500 | 188.000 |  129.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |   XI |  501 - 600 | 221.000 |  153.000 |
    |______|____________|_________|__________|
    |  XII |      > 600 | 248.000 |  178.000 |
    |______|____________|_________|__________|

    Tabelul Nr. 7

    7. TARIF SUPLIMENT TREN RAPID - valabil de la 01.02.2002
     ___________________________________________________________________
    |        Zona       |    Tarif (lei)     | Diferenta supliment tren |
    |    kilometrica    |                    |     Accelerat - Rapid    |
    |___________________|____________________|__________________________|
    | Zona |     km     | clasa I | clasa II |  clasa I   |   clasa II  |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |    I |    1 - 30  |  58.000 |   55.000 |     28.000 |      34.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   II |   31 - 60  |  81.000 |   74.000 |     46.000 |      44.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |  III |   61 - 90  |  91.000 |   86.000 |     26.000 |      40.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   IV |   91 - 120 | 114.000 |  109.000 |     34.000 |      49.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |    V |  121 - 160 | 136.000 |  131.000 |     36.000 |      48.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   VI |  161 - 200 | 145.000 |  136.000 |     39.000 |      46.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |  VII |  201 - 250 | 166.000 |  161.000 |     57.000 |      63.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    | VIII |  251 - 300 | 205.000 |  203.000 |     72.000 |      99.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   IX |  301 - 400 | 244.000 |  214.000 |     92.000 |     102.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |    X |  401 - 500 | 292.000 |  260.000 |    104.000 |     131.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |   XI |  501 - 600 | 293.000 |  287.000 |     72.000 |     134.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|
    |  XII |      > 600 | 304.000 |  296.000 |     56.000 |     118.000 |
    |______|____________|_________|__________|____________|_____________|

    Tabelul Nr. 8

    8. TARIF TICHET DE REZERVARE - valabil de la 01.02.2002
     ________________________________________________________________________
    | Zona kilometrica |   Categorie tren    | Tarif cls. I si cls. II (lei) |
    |__________________|_____________________|_______________________________|
    |    Orice zona    | Personal, accelerat,|            10.000             |
    |                  |        rapid        |                               |
    |__________________|_____________________|_______________________________|SmartCity5

COMENTARII la OUG 149/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 149 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Dragi solicitanți de credite. Ai dificultăți financiare? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată ca o organizație pentru drepturile omului la nivel mondial cu unicul scop de a ajuta oamenii săraci și în dificultate financiară. Dacă doriți să solicitați un împrumut, vă rugăm să-i contactați folosind datele de mai jos: e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară a împrumutului: Durata împrumutului: Număr de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 149/2001
OUG 56 2011
pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători
Legea 337 2002
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 30/2002 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de calatori in transportul feroviar
Legea 299 2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de calatori in transportul feroviar
OUG 35 2002
pentru modificarea art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de calatori in transportul feroviar
Ordonanţa 30 2002
pentru prorogarea termenului prevazut la art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de calatori in transportul feroviar
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu