Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 26 din 31 martie 2005

privind abrogarea dispozitiilor legale referitoare la acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor bugetare restante

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 296 din  8 aprilie 2005


SmartCity3


    In vederea reglementarii unor masuri de disciplinare a contribuabililor, pentru a fi creata o egalitate de tratament intre contribuabili, pentru favorizarea unui mediu de afaceri concurential si pentru punerea in aplicare a Programului de guvernare aprobat prin Hotararea Parlamentului nr. 24/2004,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga urmatoarele dispozitii legale referitoare la acordarea inlesnirilor la plata:
    1. art. 18 si 18^1 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    2. art. 13 si 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
    3. art. II din Legea nr. 191/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004;
    4. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 491/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 522 din 18 iulie 2002;
    5. art. V din sectiunea a 3-a a capitolului II din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare;
    6. art. 24 - 26 din sectiunea a 6-a a capitolului I din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
    7. art. X din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 116/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 353 din 22 aprilie 2004;
    8. art. 2 lit. b) si d) - f), art. 26, 27, 31^4, 31^5, art. 32 - 33^1 si art. 37 - 42 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2004 privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii societatilor comerciale aflate in portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 385 din 30 aprilie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 442/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004;
    9. art. 1, 2, art. 4 - 10 si art. 12 - 14 din Legea nr. 190/2004 privind stimularea privatizarii si dezvoltarii societatilor comerciale din domeniul agriculturii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
    10. art. 4^1 alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
    11. Ordonanta Guvernului nr. 28/1995 privind acordarea facilitatilor fiscale pentru functionarea "Fondului Romano-American de Investitii", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 196 din 29 august 1995, aprobata prin Legea nr. 98/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 8 noiembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
    12. art. II din Legea nr. 230/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 506 din 4 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
    13. art. 22^2 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    14. orice alte dispozitii legale care reglementeaza acordarea de inlesniri la plata obligatiilor bugetare restante.
    Art. 2
    (1) Inlesnirile la plata acordate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor derula potrivit dispozitiilor legale in vigoare la data acordarii.
    (2) Societatile comerciale la care transferul dreptului de proprietate a avut loc pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si/sau care au clauze in contractul de vanzare-cumparare de actiuni, referitoare la acordarea de inlesniri la plata de catre autoritatea implicata in privatizare, cu creditorii bugetari, vor beneficia de inlesnirile la plata reglementate de prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2004 privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii societatilor comerciale aflate in portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizari, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz.
    (3) Societatile comerciale cuprinse in anexele nr. 1 si 3 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare, ale caror contracte de vanzare-cumparare de actiuni s-au incheiat pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, vor beneficia de inlesnirile la plata reglementate de Legea nr. 190/2004 privind stimularea privatizarii si dezvoltarii societatilor comerciale din domeniul agriculturii, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Sumele reprezentand obligatii fiscale restante, ce fac obiectul inlesnirilor la plata acordate potrivit dispozitiilor legale in materie, pot fi achitate anticipat de catre debitori.
    Art. 3
    (1) Debitorii care au beneficiat de inlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, acordate in baza reglementarilor legale in materie, si care, pana la data de 30 aprilie 2005, fac dovada stingerii sumelor cuprinse in rate, a obligatiilor fiscale curente, cu termene de plata pana la aceeasi data, precum si a indeplinirii celorlalte conditii in care inlesnirile au fost aprobate beneficiaza de mentinerea inlesnirilor pentru sumele ramase de plata, incepand cu data de 30 aprilie 2005, cu toate efectele prevazute de lege.
    (2) Pentru plata cu intarziere a ratelor si a obligatiilor curente de catre debitorii care se incadreaza in prevederile alin. (1), organul fiscal competent calculeaza si comunica acestora diferenta de dobanda si penalitatea de intarziere aferenta, dupa caz, care se vor achita conform prevederilor legale in vigoare.
    (3) Prevederile de mai sus se aplica si debitorilor pentru care au inceput sau au continuat, dupa caz, masurile de executare silita. In cazul executarii silite mobiliare sau imobiliare, masurile de executare silita continua pana la valorificare, iar sumele obtinute din valorificare vor stinge sumele din titlurile executorii pentru care a fost inceputa executarea silita, chiar daca sumele recuperate prin executare silita se regasesc in sumele ce fac obiectul ratelor din inlesniri.
    (4) In cazul in care garantia constituita la inceputul acordarii inlesnirii la plata s-a utilizat pentru stingerea creantelor bugetare, se va constitui o noua garantie pentru sumele ramase de plata.
    (5) Pentru sumele ramase de plata organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in a caror raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al debitorilor vor comunica acestora graficele de plata refacute fara a se depasi numarul de rate aprobate initial.
    (6) Pentru debitorii care au stins anticipat ratele esalonate, desi prin graficul de plata erau stabilite termene si dupa data de 30 aprilie 2005, precum si pentru debitorii care au beneficiat de inlesniri la plata ale caror termene de plata din grafice au expirat pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sau expira pana la data de 30 aprilie 2005, inlesnirea la plata se considera respectata la data la care toate conditiile au fost sau vor fi indeplinite, dar nu mai tarziu de data de 30 aprilie 2005, inclusiv in situatia in care nu au fost constituite in termen garantiile sau nu a fost anuntata instrainarea de active.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel PopescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 26/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 26 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 26/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu