Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 152 din 12 noiembrie 2008

pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si pentru infiintarea Fundatiei „Colegiul National de Afaceri Interne"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 769 din 17 noiembrie 2008Ţinând seama de necesitatea consolidării rolului Inspectoratului de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în îndeplinirea misiunilor complexe pe care Ministerul Internelor şi Reformei Administrative le are de executat atât în supravegherea graniţelor naţionale şi comune cu Uniunea Europeană, cât şi în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi transfrontaliere, în gestionarea situaţiilor de urgenţă, salvării victimelor, precum şi în realizarea unor operaţiuni operative de înaltă specializare,

având în vedere imperativele scăderii timpului de reacţie, potrivit standardelor impuse de Uniunea Europeană, flexibilitatea, mobilitatea, cercetarea din aer, în timp scurt, a unor suprafeţe mari de teren, precum şi ponderea, în ansamblul măsurilor de ordine şi siguranţă publică ale structurilor specializate ale ministerului, a serviciilor de intervenţie şi monitorizare pe care Inspectoratul de Aviaţie le desfăşoară, se impune iniţierea operaţionalizării unor noi centre zonale, care vor reprezenta încheierea procesului de acoperire a întregului teritoriu naţional,

pentru evitarea producerii unordisfuncţii în ceea ce priveşte exercitarea optimă, într-o manieră integrată, a atribuţiilor ce revin Inspectoratului de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prin prisma responsabilităţilor acestuia şi în scopul asigurării, în cel mai scurt timp, a cadrului normativ necesar reorganizării Inspectoratului de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în Inspectorat General de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,

întrucât se impune continuarea pregătirii personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi a altor persoane care au absolvit cursurile Colegiului Naţional de Afaceri Interne, într-un cadru organizat şi susţinut, apare necesitatea înfiinţării unei organizaţii care să desfăşoare o activitate de cercetare ştiinţifică şi pregătire profesională, care nu urmăreşte obţinerea unui profit,ci promovarea, sprijinirea, dezvoltarea şi afirmarea cercetării ştiinţifice şi academice româneşti în domeniul ordinii publice, securităţii şi apărării naţionale,

urgenţa înfiinţării Fundaţiei „Colegiul Naţional de Afaceri Interne" este determinată de necesitatea valorificării şi fructificării imediate a rezultatelor pregătirii cursanţilor Colegiului Naţional de Afaceri Interne, aplicabilitate care în domeniul vizat trebuie să conducă la creşterea ponderii cercetării ştiinţifice în domeniul ordinii publice, securităţii şi apărării naţionale.

Lipsa acestor măsuri ar avea consecinţe perturbatoare asupra calităţii procesului educaţional.

Luând în considerare faptul că aceste împrejurări constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, nefiind suficientă utilizarea procedurii parlamentare de urgenţă, se impune adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 13, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Structurile de ordine şi siguranţă publică din subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sunt: Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliţia de Frontieră Română, Oficiul Român pentru Imigrări, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, Grupul Special de Protecţie şi Intervenţie «Acvila», Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Agenţia Naţională Antidrog şi Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane. Aceste structuri au în compunere unităţi centrale de specialitate, care, după caz, în funcţie de nivelul de organizare, pot avea în subordine, la nivel teritorial, inspectorate, direcţii generale, direcţii, servicii, mari unităţi, unităţi şi/sau subunităţi operative, de instrucţie, medicale şi de învăţământ, precum şi de asigurare a acţiunilor şi suport logistic.

(3) Managementul integrat în domeniul ordinii şi siguranţei publice se realizează de Departamentul ordine şi siguranţă publică, structură operaţională fără personalitate juridică, care are în compunere Direcţia generală management operaţional, ca structură a aparatului central al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi de următoarele componente de ordine şi siguranţă publică subordonate ministerului: Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliţia de Frontieră Română, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, Oficiul Român pentru Imigrări, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Grupul Special de Protecţie şi Intervenţie «Acvila», Agenţia Naţională Antidrog, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane şi Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor. Departamentul ordine şi siguranţă publică este condus de un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct."

2. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Se înfiinţează Inspectoratul General de Aviaţie, ca structură de specialitate în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Inspectoratului de Aviaţie.

(2) Organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se stabilesc prin ordin al ministrului."

Art. II. - In cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Inspectoratul de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se înlocuieşte cu denumirea Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

Art. III. - (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, se înfiinţează Fundaţia „Colegiul Naţional de Afaceri Interne" a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, denumită în continuare Fundaţia, persoană juridică română, apolitică, fără scop patrimonial, de utilitate publică.

(2) Fundaţia are ca obiective principale:

a) promovarea, sprijinirea, dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi academice, prin reunirea membrilor săi, a cadrelor didactice şi absolvenţilor Colegiului Naţional de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", în vederea continuării pregătirii în domeniul ordinii publice, securităţii şi apărării naţionale;

b) promovarea comunicării şi cooperării cu instituţii şi organizaţii interne şi internaţionale în vederea cunoaşterii şi dezvoltării valorilor culturale româneşti în domeniul ordinii publice, securităţii şi apărării naţionale.

(3) Sediul Fundaţiei este în incinta Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", care este situată în Aleea Privighetorilor nr. 1-3, sectorul 1, Bucureşti.

(4) Fundaţia îşi desfăşoară activitatea potrivit statutului propriu, care se aprobă prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor şi reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian


SmartCity5

COMENTARII la OUG 152/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 152 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu