Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. 7 din 14 mai 2002

privind transferurile de fonduri in cadrul unei retele cooperatiste de credit

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 452 din 27 iunie 2002


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 21 alin. 1 lit. e), f) si g), art. 104 lit. f), g) si h), art. 105 lit. j), art. 159 alin. 3, ale art. 160 si 161 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 272/2000,
    in temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, precum si ale art. 285 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 272/2000,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme reglementeaza cadrul general de desfasurare a transferurilor de fonduri si a decontarii pe baza bruta a acestora prin sistemul de transfer de fonduri organizat in cadrul unei retele cooperatiste de credit, denumita in continuare retea.
    Art. 2
    (1) Termenii si expresiile utilizate in prezentele norme au semnificatia prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 272/2000, denumita in continuare ordonanta.
    (2) In sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) decontare pe baza bruta - decontarea instructiunilor de transfer de fonduri care are loc prin procesare individuala, instructiune cu instructiune, in limita disponibilitatilor din contul curent al platitorului;
    b) instructiune de plata - un ordin sau un mesaj prin care se solicita efectuarea unui transfer de fonduri in favoarea beneficiarului;
    c) participanti - cooperativele de credit si casa centrala la care acestea sunt afiliate, autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa functioneze in conformitate cu ordonanta, care au acces la sistemul de transfer de fonduri intraretea;
    d) sistem de transfer de fonduri intraretea - ansamblul regulilor comune si procedurilor standardizate, fundamentate pe reglementarile-cadru ale casei centrale, convenite de participanti in baza unui acord standardizat, in vederea transmiterii si decontarii obligatiilor banesti aparute intre organizatiile cooperatiste de credit ale aceleiasi retele si/sau alti beneficiari, titulari de cont la aceste organizatii cooperatiste de credit;
    e) unitate a organizatiei cooperatiste de credit:
    1. o unitate a casei centrale, respectiv sediul casei centrale sau cel al sediului secundar al acesteia; sau
    2. o unitate a cooperativei de credit, respectiv sediul cooperativei de credit sau cel al punctului de lucru al acesteia;
    f) unitate initiatoare a casei centrale - unitate a casei centrale care initiaza o instructiunile de plata in nume propriu sau in numele clientilor sai;
    g) unitate destinatara a casei centrale - unitate a casei centrale care accepta o instructiune de plata in nume propriu sau in numele clientilor sai;
    h) ziua T - ziua bancara in care are loc decontarea transferului de fonduri in cadrul sistemului de transfer de fonduri intraretea.

    CAP. 2
    Cadrul operational al sistemului de transfer de fonduri intraretea

    SECTIUNEA 1
    Conditiile de functionare a sistemului de transfer de fonduri intraretea

    Art. 3
    Casa centrala a cooperativelor de credit are obligatia sa organizeze si sa implementeze un sistem de transfer de fonduri intraretea care sa asigure decontarea pe baza bruta a operatiunilor de plati si incasari desfasurate in cadrul retelei, conform prevederilor prezentelor norme.
    Art. 4
    Casa centrala raspunde de administrarea si operarea sistemului de transfer de fonduri intraretea.
    Art. 5
    (1) Cooperativele de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei au obligatia sa detina conturi curente in moneda nationala deschise la casa centrala la care acestea sunt afiliate, conform prevederilor ordonantei.
    (2) Fiecare cooperativa de credit autorizata de Banca Nationala a Romaniei trebuie sa participe la sistemul de transfer de fonduri intraretea, accesul la acesta realizandu-se numai prin intermediul casei centrale sau al sediului secundar al acesteia la care este arondata teritorial, conform reglementarilor-cadru emise de casa centrala.
    Art. 6
    Sistemul de transfer de fonduri intraretea trebuie sa functioneze pe baza regulilor si a procedurilor interne cuprinse in reglementarile-cadru elaborate de casa centrala, cu respectarea reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei in domeniu. Aceste reguli si proceduri ale sistemului de transfer de fonduri intraretea trebuie sa fie clare si usor de aplicat, astfel incat sa permita cooperativelor de credit si casei centrale o buna intelegere si gestionare a riscurilor la care sunt expuse prin participare.
    Art. 7
    Sistemul de transfer de fonduri intraretea trebuie sa asigure decontarea pe baza bruta a transferului de fonduri, cel mai tarziu la sfarsitul zilei in care acesta a fost initiat de catre cooperativa de credit sau de unitatea casei centrale.
    Art. 8
    (1) Sistemul de transfer de fonduri intraretea trebuie sa asigure procesarea, stocarea si arhivarea datelor privind transferurile de fonduri efectuate in cadrul retelei.
    (2) Sistemul de transfer de fonduri intraretea trebuie sa asigure un grad ridicat de securitate si siguranta operationala in vederea prevenirii accesului neautorizat la acesta si protejarii confidentialitatii, autenticitatii si integritatii datelor privind transferul de fonduri in timpul procesarii, stocarii si arhivarii datelor.
    (3) Sistemul de transfer de fonduri intraretea trebuie sa dispuna de solutii pentru finalizarea la timp a procesarii si decontarii zilnice a transferurilor de fonduri in cazul aparitiei unor situatii neprevazute.
    Art. 9
    Inregistrarea transferului de fonduri in contabilitatea casei centrale si a cooperativelor de credit se va realiza in ziua decontarii transferului de fonduri.
    Art. 10
    (1) Sistemul de transfer de fonduri intraretea trebuie sa prevada si sa detina un sistem de procesare alternativa in caz de perturbari, disfunctionalitati ale sistemului de transfer de fonduri intraretea si de recuperare a datelor in caz de dezastru si care sa nu rejecteze informatiile prelucrate in ciclul de procesare intrerupt ca urmare a producerii unui eveniment.
    (2) In cazul perturbarii sau al disfunctionalitatii sistemului de transfer de fonduri intraretea operatorul acestuia trebuie sa activeze, intr-un termen maximal de 3 ore de la producerea evenimentului, procedurile de functionare a sistemului de procesare alternativa si de recuperare a datelor in caz de dezastru, astfel incat sa se respecte prevederile art. 7.
    (3) Sistemul de procesare alternativa trebuie sa asigure preluarea si continuarea ciclului de procesare intrerupt, inceperea, desfasurarea, finalizarea unui ciclu de procesare si decontarea inclusiv a transferului de fonduri initiat in ciclul de procesare intrerupt si sa asigure comutarea activitatii de transfer de fonduri catre sistemul de transfer de fonduri intraretea dupa ce acesta a redevenit operational.
    Art. 11
    Participantii la sistemul de transfer de fonduri intraretea trebuie sa indeplineasca din punct de vedere al cerintelor tehnice cel putin urmatoarele conditii:
    a) resurse tehnice adecvate care sa asigure transferul de fonduri si decontarea acestuia;
    b) capacitatea de a relua procesul de transfer de fonduri in termenul mentionat la art. 10;
    c) conectivitate in vederea transmiterii platilor la sistemul de transfer de fonduri intraretea;
    d) personal calificat pentru operarea sistemului de transfer de fonduri intraretea.
    Art. 12
    In vederea limitarii riscului de decontare casa centrala a cooperativelor de credit are urmatoarele obligatii:
    a) sa dispuna de un sistem de evidenta si gestiune care sa permita in permanenta inregistrarea in conturile curente deschise in evidentele sale pe numele cooperativelor de credit a operatiunilor de plati si incasari efectuate de acestea;
    b) sa detina un sistem de control si supraveghere a transferurilor de fonduri efectuate intre cooperativele de credit prin intermediul sau, respectiv prin sediile sale secundare, precum si a transferurilor de fonduri efectuate in cadrul unei cooperative de credit;
    c) sa verifice in permanenta respectarea de catre cooperativele de credit afiliate a dispozitiilor legale in vigoare, a reglementarilor-cadru si a procedurilor interne existente, precum si a reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 13
    Cooperativele de credit trebuie sa aiba aceleasi drepturi si obligatii privind accesul si participarea la sistemul de transfer de fonduri intraretea pe principii nediscriminatorii.
    Art. 14
    Instrumentul de plata utilizat in cadrul sistemului de transfer de fonduri intraretea este ordinul de plata.
    Art. 15
    (1) Organizatiile cooperatiste de credit au obligatia sa colecteze si sa difuzeze in cadrul sistemului de transfer de fonduri intraretea informatia privind initierea si, respectiv, acceptarea instructiunilor de plata in cadrul intervalelor maximale precizate in anexele nr. 1 si 2.
    (2) Instructiunile de plata in cadrul unei retele cooperatiste de credit se executa in mod obligatoriu conform schemei de circuit prezentate in anexa nr. 1, in situatia in care:
    a) clientul platitor si clientul beneficiar au conturi curente deschise la cooperative de credit diferite din cadrul aceleiasi retele, situate in aceeasi localitate cu sediul secundar la care sunt arondate teritorial (ambele cooperative sunt arondate la acelasi sediu secundar);
    b) clientul platitor are contul deschis la o cooperativa de credit situata in aceeasi localitate cu sediul secundar la care este arondata, iar clientul beneficiar are contul deschis la o cooperativa de credit situata in alta localitate decat sediul secundar la care este arondata (ambele cooperative sunt arondate la acelasi sediu secundar);
    c) clientul platitor are contul deschis la o cooperativa de credit situata in alta localitate decat sediul secundar la care este arondata, iar clientul beneficiar are contul deschis la o cooperativa de credit situata in aceeasi localitate cu sediul secundar la care este arondata (ambele cooperative sunt arondate la acelasi sediu secundar);
    d) clientul platitor si clientul beneficiar au conturi curente deschise la cooperative de credit diferite situate in alta localitate decat sediul secundar la care sunt arondate (ambele cooperative sunt arondate la acelasi sediu secundar).
    (3) Instructiunile de plata in cadrul unei retele cooperatiste de credit se executa in mod obligatoriu conform schemei de circuit prezentate in anexa nr. 2, in situatia in care:
    a) clientul platitor si clientul beneficiar au conturi deschise la cooperative de credit arondate la sedii secundare diferite; cooperativele de credit sunt situate in aceeasi localitate cu sediile secundare la care sunt arondate;
    b) clientul platitor are cont deschis la cooperativa de credit situata in aceeasi localitate cu sediul secundar la care este arondata, iar clientul beneficiar are cont deschis la o cooperativa de credit situata in alta localitate decat sediul secundar la care este arondata; cooperativele de credit sunt arondate la sedii secundare diferite;
    c) clientul platitor are cont deschis la cooperativa de credit situata in alta localitate decat sediul secundar la care este arondata, iar clientul beneficiar are cont deschis la o cooperativa de credit situata in aceeasi localitate cu sediul secundar la care este arondata; cooperativele de credit sunt arondate la sedii secundare diferite;
    d) clientul platitor si clientul beneficiar au conturi deschise la cooperative de credit arondate la sedii secundare diferite; cooperativele de credit sunt situate in alte localitati decat sediile secundare la care sunt arondate.

    SECTIUNEA a 2-a
    Desfasurarea decontarii in cadrul sistemului de transfer de fonduri intraretea

    Art. 16
    In cadrul unei retele decontarea transferurilor de fonduri intre cooperativele de credit afiliate se va realiza de catre casa centrala astfel:
    a) intrasediu pentru transferurile de fonduri intre cooperativele de credit arondate la aceeasi unitate a casei centrale, generate de operatiuni dispuse de titularii de cont sau de operatiunile proprii ale cooperativelor de credit;
    b) intersedii pentru transferurile de fonduri intre cooperativele de credit arondate la unitati diferite ale casei centrale, generate de operatiuni dispuse de titularii de cont sau de operatiunile proprii ale cooperativelor de credit.
    Art. 17
    Cooperativa de credit va transmite instructiunile de plata ordonate de clienti sau cele in nume propriu catre casa centrala sau sediul secundar al acesteia la care este arondata, in vederea procesarii si decontarii lor, in original sau pe suport electronic, luandu-se toate masurile necesare privind asigurarea confidentialitatii, integritatii si autentificarea instructiunilor de plata transmise.
    Art. 18
    In cazul instructiunilor de plata transmise pe suport electronic de cooperativa de credit catre casa centrala sau sediul secundar la care este arondata, aceasta are obligatia de a transmite, imediat ce instructiunea de plata a fost transmisa pe suport electronic, si documentul de decontare in original, intocmit in nume propriu, la care va anexa un exemplar al instrumentului de plata intocmit de client sau in nume propriu, dupa caz.
    Art. 19
    Instructiunile de plata primite in original sau pe suport electronic de casa centrala sau de un sediu secundar al acesteia vor fi procesate, instructiune cu instructiune, in ordinea cronologica a receptionarii lor de la cooperativele de credit.
    Art. 20
    In situatia insuficientei disponibilului in contul curent al cooperativei de credit, instructiunile de plata transmise de aceasta vor fi procesate de catre casa centrala sau sediul secundar al acesteia care gestioneaza contul curent al cooperativei de credit pe baza unor criterii de selectie, ordonare si procesare in vederea decontarii, stabilite in reglementarile-cadru elaborate de casa centrala.
    Art. 21
    In vederea efectuarii decontarii transferului de fonduri intre cooperativele de credit arondate la unitati distincte ale casei centrale sau a transferului de fonduri intre unitatile casei centrale, unitatea initiatoare a casei centrale va transmite pe suport electronic, prin modem, la centrul de procesare, stocare si arhivare din cadrul casei centrale instructiunile de plata corespunzatoare platilor initiate de clienti sau celor in nume propriu, urmand ca centrul de procesare sa directioneze instructiunile de plata catre unitatea destinatara a casei centrale.
    Art. 22
    Decontarea finala a transferului de fonduri va fi efectuata de catre casa centrala pe baza bruta, in aceeasi zi bancara in care acesta a fost initiat de catre participantul la sistemul de transfer de fonduri intraretea, in limita disponibilului din contul acestuia.
    Art. 23
    La nivelul casei centrale si al sediilor sale secundare trebuie sa existe mijloace de control privind transmiterea si receptionarea instructiunilor de plata intre unitatile casei centrale, precum si de evidenta si control privind efectuarea transferurilor de fonduri intre unitatile casei centrale. Aceste mijloace de control trebuie sa asigure, cel mai tarziu la sfarsitul zilei in care a fost initiata instructiunea de plata de catre casa centrala sau sediul secundar al acesteia, identificarea eventualelor cazuri de neconfirmari sau erori de transmitere a datelor privind instructiunile de plata, precum si notificarea imediata a cazurilor de neconfirmare a instructiunilor de plata si a erorilor detectate catre casa centrala, in vederea solutionarii lor.

    SECTIUNEA a 3-a
    Supravegherea sistemului de transfer de fonduri intraretea, masuri de remediere si sanctiuni

    Art. 24
    Casa centrala va monitoriza cooperativele de credit afiliate in vederea prevenirii disfunctionalitatilor de ordin operational care pot surveni in cadrul sistemului de transfer de fonduri intraretea, fiind responsabila atat de solutionarea acestora, cat si de stabilirea modului de acoperire de catre participantii la sistemul de transfer de fonduri intraretea a eventualelor pagube.
    Art. 25
    (1) Casa centrala va stabili in reglementarile cadru:
    a) responsabilitatile participantilor la sistemul de transfer de fonduri intraretea;
    b) masurile intreprinse in situatia in care un participant nu isi poate duce la indeplinire responsabilitatile conferite de calitatea pe care o detine la sistemul de transfer de fonduri intraretea.
    (2) Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 189, 190 si 191 din ordonanta.
    Art. 26
    Casa centrala va notifica Bancii Nationale a Romaniei orice incident survenit in cadrul sistemului de transfer de fonduri intraretea, in termen de 5 zile de la data constatarii producerii acestuia, si sanctiunea aplicata, in termen de 5 zile de la data aplicarii acesteia.
    Art. 27
    Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de catre organizatiile cooperatiste de credit atrage intreprinderea de catre Banca Nationala a Romaniei a masurilor de remediere si aplicarea sanctiunilor prevazute la cap. 7 "Masuri de remediere si sanctiuni" din titlul IV "Dispozitii comune" din ordonanta.

    CAP. 3
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 28
    Sistemul de transfer de fonduri intraretea al organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul unei retele, care se vor constitui sau vor rezulta prin reorganizarea organizatiilor cooperatiei de credit existente, in conformitate cu prevederile cap. 1 sectiunea 1 din titlul X "Dispozitii tranzitorii" din ordonanta, va trebui sa functioneze in termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data obtinerii autorizatiei de functionare emise de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 29
    In termen de 12 luni de la data obtinerii autorizatiei de functionare de catre organizatiile cooperatiste de credit din cadrul unei retele casele centrale au obligatia sa realizeze conectarea la Reteaua de comunicatii interbancare.
    Art. 30
    Casa centrala din cadrul unei retele trebuie sa stabileasca prin reglementari-cadru conditiile si modul de desfasurare a transferului de fonduri la nivelul cooperativei de credit afiliate.
    Art. 31
    Orice amendament adus reglementarilor-cadru privind sistemul de transfer de fonduri intraretea trebuie notificat de catre casa centrala Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere in termen de 30 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a amendamentului.
    Art. 32
    Orice amendament al reglementarilor-cadru privind sistemul de transfer de fonduri intraretea trebuie adus la cunostinta fiecarei cooperative de credit afiliate de catre casa centrala, cu cel putin 10 zile bancare inainte de data intrarii in vigoare a amendamentului.
    Art. 33
    Implementarea modificarilor aduse desfasurarii transferului de fonduri intraretea se va efectua in afara orarului de lucru, in vederea evitarii propagarii riscului sistemic in cadrul retelei.
    Art. 34
    Prevederile prezentelor norme se aplica in mod corespunzator si celorlalti titulari de cont ai casei centrale care desfasoara operatiuni de plati si incasari, altii decat cooperativele de credit.
    Art. 35
    La elaborarea reglementarilor-cadru emise de casa centrala privind desfasurarea transferului de fonduri intre cooperativele de credit afiliate la casa centrala se vor avea in vedere prevederile prezentelor norme si nu se vor putea stabili cerinte mai putin restrictive decat cele prevazute de aceste norme.
    Art. 36
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme.

                  PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
                          BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                           MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                       CIRCUITUL INSTRUCTIUNII DE PLATA
aferent transferului de fonduri intre cooperativele de credit arondate teritorial la aceeasi unitate a casei centrale

                            _____________________
                           |_____________________|
                             | Casa centrala/  |
               ------------->| Sediul secundar |_____________
            T |              |_________________|             | T
              |                                              |
      ________|__________                          __________v_________
    /_____________________\                       /_____________________\
      |                 |                           |                 |
      | Coop. de credit |                           | Coop. de credit |
      |   platitoare    |                           |   beneficiara   |
      |_________________|                           |_________________|
              ^                                              |
              |                                              |
         (1)  | T - 1                                   (2)  |  T
              |                                              |
              |                                              |
       _______|___________                             ______v____________
     / Client platitor   /                           / Client beneficiar /
   /___________________/                           /___________________/

    (1) - data debitarii contului clientului platitor
    (2) - data creditarii contului clientului beneficiar

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                   CIRCUITUL INSTRUCTIUNII DE PLATA
aferent transferului de fonduri intre cooperativele de credit arondate teritorial la unitati distincte ale casei centrale

                            _____________________
                           |_____________________|
             --------------->|                 |__________________
            |        ________|  Casa centrala  |                  |
            |       |        |                 |<----------       |
            |       |        |_________________|           |      |
            |       |  T                                   |      |
      ______|_______v____                              ____|______v_______
    /_____________________\                          /_____________________\
      |                 |                              |                 |
      | Sediul secundar |            T                 | Sediul secundar |
      |    platitor     |----------------------------->|   beneficiar    |
      |_________________|                              |_________________|
              ^                                                 |
              | T                                               | T
      ________|__________                              _________v_________
    /_____________________\                          /_____________________\
      |                 |                              |                 |
      | Coop. de credit |                              | Coop. de credit |
      |    platitoare   |                              |   beneficiara   |
      |_________________|                              |_________________|
              ^                                                 |
         (1)  | T - 1                                      (2)  |  T
              |                                                 |
       _______|___________                             _________v_________
     / Client platitor   /                           / Client beneficiar /
   /___________________/                           /___________________/

    (1)   data debitarii contului clientului platitor
    (2)   data creditarii contului clientului beneficiarSmartCity5

COMENTARII la Norma 7/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 7 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 7/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu