Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Norma Nr.19 din 30.10.2015

privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 834 din 09 noiembrie 2015SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013 , cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, precum şi necesitatea alinierii la practica naţională şi internaţională pentru promovarea transparenţei şi comparabilităţii situaţiilor financiare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 14 octombrie 2015,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. Articolul 1(1) Prezenta normă stabileşte modul de întocmire în scop informativ a situaţiilor financiare anuale individuale în conformitate cu Standardele internaţionale de raportare financiară, denumite în continuare IFRS, de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.(2) Prevederile prezentei norme nu se aplică sucursalelor cu sediul în România, care aparţin unei societăţi de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare cu sediul în străinătate. Articolul 2În înţelesul prezentei norme, IFRS reprezintă standardele internaţionale adoptate la nivel european prin Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate. Articolul 3(1) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2015, pentru o perioadă de trei ani consecutivi, societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, denumite în continuare entităţi, au obligaţia de a întocmi, în scop informativ, situaţiile financiare anuale în conformitate cu IFRS ca al doilea set de situaţii financiare. (2) Entităţile vor întocmi situaţiile financiare anuale în conformitate cu IFRS adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002. Articolul 4(1) Situaţiile financiare anuale prevăzute la art. 3 alin. (1) vor fi obţinute prin retratarea datelor prezentate în balanţele contabile întocmite în baza evidenţei contabile organizate potrivit Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Entităţile ce vor întocmi pentru prima dată un set informativ al situaţiilor financiare anuale în conformitate cu IFRS vor proceda la retratarea soldurilor de deschidere prezentate în situaţia poziţiei financiare la data de 31 decembrie 2015. Retratarea va fi efectuată în conformitate cu principiile contabile IFRS. Soldurile de deschidere pentru situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS la data de 31 decembrie 2015 se vor obţine prin retratarea conform principiilor IFRS a informaţiilor prezentate în situaţiile financiare anuale pentru anul 2014 întocmite în baza Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Situaţia poziţiei financiare, parte componentă a situaţiilor financiare anuale în conformitate cu IFRS încheiate la data de 31 decembrie 2015, va cuprinde:a)informaţii aferente exerciţiului financiar de raportare încheiat la data de 31 decembrie 2015; b)informaţii aferente exerciţiului financiar încheiat anterior celui de raportare, respectiv la data de 31 decembrie 2014; c)informaţii aferente începutului exerciţiului financiar anterior celui de raportare, respectiv la data de 1 ianuarie 2014. (4) Situaţia rezultatului global va cuprinde două coloane de informaţii, corespunzătoare exerciţiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015 şi exerciţiului financiar anterior de raportare încheiat la data de 31 decembrie 2014. Articolul 5Entităţile care au întocmit şi transmis către A.S.F. un set informativ de situaţii financiare în conformitate cu IFRS anterior intrării în vigoare a prezentei norme vor întocmi în continuare aceste situaţii financiare şi pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015 fără a prezenta în aceste situaţii soldurile de retratare iniţiale. Soldurile de deschidere la data de 1 ianuarie 2015 vor fi preluate din soldurile de închidere la data de 31 decembrie 2014 din situaţiile IFRS întocmite cu scop informativ. Articolul 6(1) Entităţile vor anexa la situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS un document al cărui conţinut să evidenţieze diferenţele dintre tratamentele contabile conform reglementărilor contabile menţionate la art. 4 alin. (1) şi tratamentele prevăzute de IFRS, pentru fiecare element din structura situaţiilor financiare, cu explicaţiile aferente.(2) Diferenţele/Ajustările de valoare determinate între tratamentele contabile conform reglementărilor contabile menţionate la art. 4 alin. (1) şi aplicarea principiilor IFRS se vor prezenta distinct, sub forma unor monografii descriptive care să
cuprindă explicaţia operaţiunii contabile şi diferenţele înregistrate cu precizarea punctuală a prevederilor aplicabile potrivit IFRS. Articolul 7Situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS sunt supuse auditului statutar potrivit prevederilor legale în vigoare, aprobate de acţionarii entităţilor şi publicate pe siteul propriu al entităţilor. Articolul 8Situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS prevăzute la art. 7 vor fi transmise la A.S.F. până la data de 30 iunie a exerciţiului financiar următor, fiind destinate exclusiv pentru a fi utilizate de entităţile respective, acţionarii acestora şi A.S.F., menţiune care se va efectua la publicarea acestora pe pagina web a entităţii. Articolul 9Membrii consiliului de supraveghere, consiliului de administraţie, directoratului, conducerii executive, conducătorul compartimentului economico-financiar ai entităţilor trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentei norme în vederea întocmirii, auditării, publicării şi transmiterii către A.S.F. a situaţiilor IFRS ca al doilea set de situaţii financiare. Aceste persoane răspund pentru modul de îndeplinire a măsurilor concrete stabilite în sarcina structurilor organizatorice implicate şi pentru exactitatea datelor care sunt preluate, respectiv sunt înscrise în situaţiile financiare anuale. Articolul 10Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 11Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul A.S.F. şi intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Mişu Negriţoiu


SmartCity5

COMENTARII la Norma 19/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 19 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 19/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu