Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Norma Nr.19 din 30.10.2015

privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 834 din 09 noiembrie 2015SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013 , cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, precum şi necesitatea alinierii la practica naţională şi internaţională pentru promovarea transparenţei şi comparabilităţii situaţiilor financiare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 14 octombrie 2015,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. Articolul 1(1) Prezenta normă stabileşte modul de întocmire în scop informativ a situaţiilor financiare anuale individuale în conformitate cu Standardele internaţionale de raportare financiară, denumite în continuare IFRS, de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.(2) Prevederile prezentei norme nu se aplică sucursalelor cu sediul în România, care aparţin unei societăţi de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare cu sediul în străinătate. Articolul 2În înţelesul prezentei norme, IFRS reprezintă standardele internaţionale adoptate la nivel european prin Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate. Articolul 3(1) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2015, pentru o perioadă de trei ani consecutivi, societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, denumite în continuare entităţi, au obligaţia de a întocmi, în scop informativ, situaţiile financiare anuale în conformitate cu IFRS ca al doilea set de situaţii financiare. (2) Entităţile vor întocmi situaţiile financiare anuale în conformitate cu IFRS adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002. Articolul 4(1) Situaţiile financiare anuale prevăzute la art. 3 alin. (1) vor fi obţinute prin retratarea datelor prezentate în balanţele contabile întocmite în baza evidenţei contabile organizate potrivit Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Entităţile ce vor întocmi pentru prima dată un set informativ al situaţiilor financiare anuale în conformitate cu IFRS vor proceda la retratarea soldurilor de deschidere prezentate în situaţia poziţiei financiare la data de 31 decembrie 2015. Retratarea va fi efectuată în conformitate cu principiile contabile IFRS. Soldurile de deschidere pentru situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS la data de 31 decembrie 2015 se vor obţine prin retratarea conform principiilor IFRS a informaţiilor prezentate în situaţiile financiare anuale pentru anul 2014 întocmite în baza Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Situaţia poziţiei financiare, parte componentă a situaţiilor financiare anuale în conformitate cu IFRS încheiate la data de 31 decembrie 2015, va cuprinde:a)informaţii aferente exerciţiului financiar de raportare încheiat la data de 31 decembrie 2015; b)informaţii aferente exerciţiului financiar încheiat anterior celui de raportare, respectiv la data de 31 decembrie 2014; c)informaţii aferente începutului exerciţiului financiar anterior celui de raportare, respectiv la data de 1 ianuarie 2014. (4) Situaţia rezultatului global va cuprinde două coloane de informaţii, corespunzătoare exerciţiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015 şi exerciţiului financiar anterior de raportare încheiat la data de 31 decembrie 2014. Articolul 5Entităţile care au întocmit şi transmis către A.S.F. un set informativ de situaţii financiare în conformitate cu IFRS anterior intrării în vigoare a prezentei norme vor întocmi în continuare aceste situaţii financiare şi pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015 fără a prezenta în aceste situaţii soldurile de retratare iniţiale. Soldurile de deschidere la data de 1 ianuarie 2015 vor fi preluate din soldurile de închidere la data de 31 decembrie 2014 din situaţiile IFRS întocmite cu scop informativ. Articolul 6(1) Entităţile vor anexa la situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS un document al cărui conţinut să evidenţieze diferenţele dintre tratamentele contabile conform reglementărilor contabile menţionate la art. 4 alin. (1) şi tratamentele prevăzute de IFRS, pentru fiecare element din structura situaţiilor financiare, cu explicaţiile aferente.(2) Diferenţele/Ajustările de valoare determinate între tratamentele contabile conform reglementărilor contabile menţionate la art. 4 alin. (1) şi aplicarea principiilor IFRS se vor prezenta distinct, sub forma unor monografii descriptive care să
cuprindă explicaţia operaţiunii contabile şi diferenţele înregistrate cu precizarea punctuală a prevederilor aplicabile potrivit IFRS. Articolul 7Situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS sunt supuse auditului statutar potrivit prevederilor legale în vigoare, aprobate de acţionarii entităţilor şi publicate pe siteul propriu al entităţilor. Articolul 8Situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS prevăzute la art. 7 vor fi transmise la A.S.F. până la data de 30 iunie a exerciţiului financiar următor, fiind destinate exclusiv pentru a fi utilizate de entităţile respective, acţionarii acestora şi A.S.F., menţiune care se va efectua la publicarea acestora pe pagina web a entităţii. Articolul 9Membrii consiliului de supraveghere, consiliului de administraţie, directoratului, conducerii executive, conducătorul compartimentului economico-financiar ai entităţilor trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentei norme în vederea întocmirii, auditării, publicării şi transmiterii către A.S.F. a situaţiilor IFRS ca al doilea set de situaţii financiare. Aceste persoane răspund pentru modul de îndeplinire a măsurilor concrete stabilite în sarcina structurilor organizatorice implicate şi pentru exactitatea datelor care sunt preluate, respectiv sunt înscrise în situaţiile financiare anuale. Articolul 10Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 11Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul A.S.F. şi intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Mişu Negriţoiu


SmartCity5

COMENTARII la Norma 19/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 19 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 19/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu