E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 90 1998 aproba Ordonanţa 51 1997
Articolul 1 din actul Legea 90 1998 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 51 1997
Articolul 1 din actul Legea 90 1998 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 51 1997
Articolul 1 din actul Legea 90 1998 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 51 1997
Articolul 1 din actul Legea 90 1998 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 51 1997
Articolul 1 din actul Legea 90 1998 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 51 1997
Articolul 1 din actul Legea 90 1998 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 51 1997
Articolul 1 din actul Legea 90 1998 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 51 1997
Articolul 1 din actul Legea 90 1998 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 51 1997
Articolul 1 din actul Legea 90 1998 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 51 1997
Articolul 1 din actul Legea 90 1998 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 51 1997
Articolul 1 din actul Legea 90 1998 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 51 1997
Articolul 1 din actul Legea 90 1998 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 51 1997
Articolul 1 din actul Legea 90 1998 abrogă articolul 15 din actul Ordonanţa 51 1997
Articolul 1 din actul Legea 90 1998 abrogă articolul 16 din actul Ordonanţa 51 1997
Articolul 1 din actul Legea 90 1998 abrogă articolul 17 din actul Ordonanţa 51 1997
Articolul 1 din actul Legea 90 1998 abrogă articolul 18 din actul Ordonanţa 51 1997
Articolul 1 din actul Legea 90 1998 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 51 1997
Articolul 1 din actul Legea 90 1998 modifica articolul 19 din actul Ordonanţa 51 1997
Articolul 1 din actul Legea 90 1998 abrogă articolul 20 din actul Ordonanţa 51 1997
Articolul 1 din actul Legea 90 1998 modifica articolul 21 din actul Ordonanţa 51 1997
Articolul 1 din actul Legea 90 1998 modifica articolul 25 din actul Ordonanţa 51 1997
Articolul 3 din actul Legea 90 1998 in legatura cu Legea 59 1995
Articolul 3 din actul Legea 90 1998 abrogă Ordonanţa 12 1995
Articolul 3 din actul Legea 90 1998 abrogă Hotărârea 72 1993
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 90 din 28 aprilie 1998

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 170 din 30 aprilie 1998


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 51 din 28 august 1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, emisa in temeiul art. 1 lit. c) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante, si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul 1, alineatele 1 si 2 vor avea urmatorul cuprins:
    "Prezenta ordonanta se aplica operatiunilor de leasing in care o parte, denumita locator, se obliga ca, la solicitarea celeilalte parti, denumita utilizator, sa cumpere sau sa preia de la un tert, denumit furnizor, un bun mobil sau imobil si sa transmita utilizatorului posesia sau folosinta asupra acestuia, contra unei plati numite redeventa, in scopul exploatarii sau, dupa caz, al achizitionarii bunului.
    Operatiunile de leasing au ca obiect:
    a) utilizarea bunurilor mobile, inclusiv a valorilor mobiliare;
    b) utilizarea echipamentului industrial;
    c) utilizarea bunurilor imobile cu destinatie comerciala, achizitionate sau construite de o societate de leasing, denumita in continuare societate imobiliara pentru comert si industrie - S.I.C.I.;
    d) utilizarea fondului de comert sau a unuia dintre elementele sale necorporale;
    e) utilizarea bunurilor de folosinta indelungata si a imobilelor cu destinatie de locuinta, pentru persoanele fizice, cu respectarea prevederilor legale privind protectia consumatorului."
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Pentru efectuarea unei operatiuni de leasing, orice persoana fizica sau juridica va formula unei societati de leasing o oferta ferma, insotita de lista de bunuri care vor constitui obiectul contractului de leasing, precum si de acte din care sa rezulte situatia sa financiara."
    3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    In cadrul operatiunilor de leasing, utilizatorul are dreptul de a-si alege furnizorul, cu exceptia cazului in care societatea de leasing are si calitatea de furnizor, precum si societatea care va asigura bunul, cu acordul societatii de leasing."
    4. La articolul 4, literele b), c), d) si e) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) sa incheie contract de vanzare-cumparare cu furnizorul desemnat de utilizator in conditiile expres formulate de catre acesta;
    c) sa incheie contract de leasing cu utilizatorul si sa transmita acestuia, in temeiul contractului de leasing, toate drepturile derivand din contractul de vanzare-cumparare, cu exceptia dreptului de dispozitie;
    d) sa transmita utilizatorului dreptul de posesie sau de folosinta asupra bunului achizitionat;
    e) sa respecte, la expirarea contractului de leasing, dreptul de optiune al utilizatorului, ce consta in posibilitatea de a solicita achizitionarea bunului, restituirea acestuia sau prelungirea contractului de leasing, afara de cazul in care in contract s-a prevazut altfel;"
    5. La articolul 4, dupa litera f) se introduce litera g) cu urmatorul cuprins:
    "g) sa asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite in sistem de leasing."
    6. La articolul 4, dupa alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "Societatea de leasing are dreptul sa verifice periodic starea bunurilor, modul de exploatare si sa rezilieze contractul inainte de termen, daca utilizatorul nu a indeplinit obligatiile contractuale."
    7. La articolul 5, literele a) si c) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) sa primeasca bunul la termenul stipulat in contractul de vanzare-cumparare si in contractul de leasing, dupa caz;"
    "c) sa efectueze platile cu titlu de redeventa in cuantumul valoric stabilit si la datele fixate in contractul de leasing; redeventa platita va fi calculata tinandu-se seama de o marja de profit si de amortizarea integrala a bunului sau a unei parti din valoarea de intrare a acestuia; in acest ultim caz, regimul de amortizare va fi stabilit de parti, de comun acord, in functie de natura bunului si de valoarea sa de intrare, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare;"
    8. La articolul 5, dupa litera f) se introduc literele g) si h) cu urmatorul cuprins:
    "g) sa restituie bunul in conformitate cu prevederile contractului de leasing;
    h) sa exploateze bunul conform instructiunilor, sa asigure instruirea personalului destinat exploatarii bunului, sa nu aduca modificari bunului fara acordul proprietarului sau al societatii de leasing, sa pastreze in conditii corespunzatoare bunul pe toata durata contractului."
    9. Dupa articolul 5 se introduce articolul 5^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 5^1
    In cadrul operatiunilor de leasing drepturile si obligatiile partilor vor fi stipulate in contract si nu vor fi limitate la prevederile art. 4 si 5."
    10. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    In cazul in care, la expirarea contractului de leasing, utilizatorul isi exprima intentia de a cumpara bunul, societatea de leasing trebuie sa ia in calcul varsamintele efectuate anterior cu titlu de redeventa, precum si valoarea reziduala a bunului."
    11. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Dreptul de optiune constand in achizitia bunului, conform art. 4 lit. e), se poate exercita si pana la expirarea contractului de leasing cu acceptul locatorului, daca utilizatorul formuleaza o oferta ferma si irevocabila de cumparare.
    Utilizatorul, in baza contractului de mandat incheiat cu societatea de leasing, are dreptul de actiune directa asupra producatorului in cazul reclamatiilor privind calitatea, asistenta tehnica, service-ul necesar in perioada de garantie si postgarantie."
    12. La articolul 9, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Societatea de leasing nu raspunde pentru cazul in care bunul ce face obiectul contractului de leasing nu este livrat utilizatorului, cu exceptia cazului in care societatea de leasing are si calitatea de furnizor."
    13. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    In cazul in care utilizatorul nu isi executa obligatia de plata a redeventei, societatea de leasing are dreptul de a rezilia contractul de leasing, cu obligatia utilizatorului la restituirea bunului si la plata ratelor scadente si nerambursate, cu daune-interese, cu exceptia unei prevederi contrare. Daunele-interese cuprind cuantumul valoric al redeventei care a ramas de platit pana la expirarea contractului de leasing."
    14. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Nerespectarea dreptului de optiune al utilizatorului obliga societatea de leasing la plata de daune, care vor fi egale cu valoarea reziduala a bunului sau cu valoarea sa de circulatie, calculata la data expirarii contractului de leasing."
    15. Titlul capitolului IV va avea urmatorul cuprins:
    "Organizarea si functionarea societatilor de leasing"
    16. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Societatile comerciale de leasing se infiinteaza si functioneaza potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si pot fi:
    a) societati comerciale care au ca obiect unic de activitate operatiunile de leasing, conform prevederilor prezentei ordonante;
    b) societati comerciale care au ca obiect de activitate si leasingul echipamentului industrial, al bunurilor de folosinta indelungata si al imobilelor cu destinatie comerciala sau industriala, al imobilelor cu destinatie de locuinta ori leasingul fondului de comert sau al unuia dintre elementele sale corporale."
    17. Articolele 15-18 se abroga.
    18. Titlul capitolului VI, care devine capitolul V, va avea urmatorul cuprins:

    "CAP. 5
    Publicitatea operatiunilor de leasing"

    19. Articolul 19 devine articolul 16.
    20. Articolul 20 se abroga.
    21. Capitolul VII "Dispozitii speciale" se elimina.
    22. La articolul 21 alineatul 1, litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) plata amortismentelor; evidenta acestora se face la locator;"
    23. Articolul 21 devine articolul 15.
    24. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Bunurile mobile, care sunt importate in scopul utilizarii in sistem de leasing, se incadreaza in regimul vamal de admitere temporara, pe toata perioada contractului de leasing, cu exonerarea totala de obligatia de plata a sumelor aferente drepturilor de import, inclusiv a garantiilor vamale.
    In cazul achizitionarii bunurilor importate in sistem de leasing, conform termenului convenit de parti in baza contractului de leasing, cumparatorul este obligat sa achite taxa vamala calculata la valoarea reziduala a bunului din momentul intocmirii actului de vanzare-cumparare, in baza declaratiei vamale de import definitiv.
    In cazul in care, la expirarea contractului de leasing, utilizatorul nu si-a exercitat dreptul de optiune pentru prelungirea contractului sau pentru achizitia bunului, iar bunul nu a fost restituit din vina societatii de leasing sau a furnizorului, utilizatorul este obligat sa plateasca taxele vamale la valoarea reziduala a bunului, daca foloseste in continuare bunul respectiv.
    Termenul in cadrul caruia bunurile respective urmeaza sa fie restituite sau sa primeasca o noua destinatie vamala este cel convenit de parti prin contractul de leasing, dar sa nu depaseasca 7 ani."
    Art. 2
    Contractele incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi isi pastreaza valabilitatea.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr. 72/1993 privind regimul vamal al bunurilor importate ce fac obiectul tranzactiilor leasing, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 44 din 26 februarie 1993, Ordonanta Guvernului nr. 12/1995 privind unele masuri referitoare la regimul vamal al masinilor, utilajelor si instalatiilor importate in cadrul tranzactiilor de leasing, precum si la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor si componentelor folosite in productia proprie a unor agenti economici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 3 februarie 1995, aprobata prin Legea nr. 59/1995, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    p. PRESEDINTELE SENATUI
                          RADU VASILE

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

               p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                          VASILE LUPUSmartCity5

COMENTARII la Legea 90/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 90 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 90/1998
Ordonanţa 51 1997
privind operatiunile de leasing si societatile de leasing
Legea 59 1995
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1995 privind unele masuri referitoare la regimul vamal al masinilor, utilajelor si instalatiilor importate in cadrul tranzactiilor de leasing, precum si la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor si componentelor folosite in productia proprie a unor agenti economici
Ordonanţa 12 1995
privind unele masuri referitoare la regimul vamal al masinilor, utilajelor si instalatiilor importate in cadrul tranzactiilor de leasing, precum si la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor si componentelor folosite in productia proprie a unor agenti economici
Hotărârea 72 1993
privind regimul vamal al bunurilor importate ce fac obiectul tranzactiilor leasing
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu