Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 483 din 11 iulie 2002

privind infiintarea Universitatii "George Baritiu" din Brasov

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 518 din 17 iulie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se infiinteaza Universitatea "George Baritiu" din Brasov ca institutie de invatamant superior, persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, parte a sistemului national de invatamant, cu sediul in municipiul Brasov, Str. Harmanului nr. 31.
    Art. 2
    Universitatea "George Baritiu" din Brasov se infiinteaza cu urmatoarele facultati si specializari acreditate:
    a) Facultatea de Drept, specializarea drept, cu predare in limba romana;
    b) Facultatea de Stiinte Economice, specializarea economia comertului, turismului si serviciilor, cu predare in limba romana.
    Art. 3
    Dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, in structura universitatii intra si facultatile, colegiile si specializarile, altele decat cele mentionate la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotarare a Guvernului, conform legii.
    Art. 4
    Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizata sa functioneze provizoriu se preia prin transfer in interesul serviciului la institutia nou-infiintata, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 5
    (1) Universitatea infiintata dispune de patrimoniu propriu, inscris in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
    (2) Patrimoniul prevazut in anexa este proprietatea Universitatii "George Baritiu" din Brasov prin efectul legii.
    Art. 6
    Patrimoniul Universitatii "George Baritiu" din Brasov va ramane si va fi utilizat numai in cadrul sistemului national de invatamant. In cazul nerespectarii acestei prevederi Ministerul Educatiei si Cercetarii va propune incetarea activitatii de invatamant si desfiintarea prin lege a universitatii.
    Art. 7
    Cheltuielile privind functionarea Universitatii "George Baritiu" din Brasov se suporta din veniturile proprii dobandite in conditiile legii, precum si din alte surse legale.
    Art. 8
    Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice invatamantului superior institutia prevazuta la art. 1 este special monitorizata pe o perioada de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, care se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      p. PRESEDINTELE SENATUI,
                           DORU IOAN TARACILA

    ANEXA 1

                                 PATRIMONIUL
               Universitatii "George Baritiu" din Brasov

    In conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul Universitatii "George Baritiu" din Brasov este constituit din:
________________________________________________________________________________
Denumirea         Adresa                Valoarea   Titlul in baza
                                        - milioane caruia este detinut
                                          lei -
________________________________________________________________________________
I. Bunuri imobile                            3.752
A. Cladiri -      Municipiul Brasov,         3.543 Facturile nr. 7148028 si
imobilul P+2 in   Str. Poienelor nr. 5             7148044
suprafata de      Municipiul Brasov,           189 Contracte de
1.467 mp          Str. Harmanului                  vanzare-cumparare: nr. 230
6 apartamente si  nr. 31, 4 apartamente            din 16 februarie 1996, nr.
o camera,         si o camera,                     321 din 16 februarie 1996,
utilizate pentru  utilizate pentru                 nr. 290 din 28 mai 1996,
birouri           birouri                          nr. 402 din 16 noiembrie
                                                   1996, nr. 330 din 9 mai 1996,
                                                   nr. 1.004 din 5 septembrie
                                                   1997, nr. 933 din 25 ianuarie
                                                   1997
                                                   Extras de carte funciara nr.
                                                   32.327 din 27 februarie 2002
                  Municipiul                       Contracte de
                  Miercurea-Ciuc, Str.             vanzare-cumparare: nr. 330
                  Patinoarului nr. 31,             din 9 aprilie 1996 si nr. 408
                  2 apartamente                    din 14 iunie 1996
                                                   Extras de carte funciara nr.
                                                   5.409
B. Terenuri                  -                   -             -
C. Altele                                       20 Factura nr. 2621269 din 22
(proiect campus                                    decembrie 1998
universitar)

II. Bunuri mobile                            4.368
A. Tehnica de                                1.651 Facturi de achizitie
calcul
B. Birotica                                     53 Facturi de achizitie
C. Mijloace de                                 238 Facturi de achizitie nr.
transport:                                         4.286.623/1998 si nr.
- 1 autoturism                                     2535303/1996 si contracte de
Ford Mondeo                                        vanzare-cumparare
- 2 autoturisme
Dacia Break
D. Mobilier,
alte imobilizari                               808 Facturi de achizitie
E.
Disponibilitati              -                   -             -
F. Inventar                                  1.618 Facturi de achizitie
gospodaresc

III. Imobilizari                            23.810
financiare
A. Depozite                                 23.810 Contracte B.R.D. nr.: 73904,
bancare pentru                                     73902, 51170, 67420, 68523,
investitii in                                      69628, 76011, 76013, 76252,
campusul                                           76253, 76309, 76311, 79952,
universitar                                        80424, 80906, 86910, 86913,
(cladiri,                                          90135, 90136, 90381, 90588,
terenuri etc.)                                     91150, 90726, 92143, 96234,
                                                   89329, 106521, 108325,
                                                   114447, 116177, 116178,
                                                   121696, 122161 si 122526.
B. Fonduri                                       -             -
speciale

IV. Active                                   9.093
circulante
A. Titluri de                                    -             -
plasament
B.
Disponibilitati                              1.282 Extrase de cont
banesti pentru
investitii in
campusul
universitar
C. Stocuri                                   2.778 Facturi de achizitie
D. Creante                                   5.033 Avansuri furnizori si alte
                                                   creante
E. Alte valori                                   -             -
F. Investitii la  Municipiul Brasov,           697 Documente de investitii
spatiile          Str. Lunii nr. 6                 recunoscute si anexate la
inchiriate care,                                   protocolul de predare-primire
potrivit Legii                                     nr. 393 din 21 mai 1997
nr. 15/1994,                                       Facturi nr. 0755174 din 31
sunt asimilate                                     octombrie 1998, nr. 0755103
mijloacelor fixe                                   din 15 septembrie 1998,
                                                   nr. 3826804 din 10 ianuarie
                                                   2000 si nr. 4881730 din 10
                                                   ianuarie 2000
________________________________________________________________________________
TOTAL:                                      41.720
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Prezenta anexa are la baza protocolul de predare primire a patrimoniului dintre Filiala Brasov a Societatii Ateneul Roman   Universitatea "George Baritiu" si Universitatea "George Baritiu" din Brasov, care se infiinteaza prin lege.
    Actele legalizate la notariat, in original, se afla la dosarul Legii privind infiintarea Universitatii "George Baritiu" din Brasov, de la Camera Deputatilor.SmartCity5

COMENTARII la Legea 483/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 483 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 4945 2018
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 95 2019
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 128 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1374 2013
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu