Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 413 din 18 octombrie 2004

privind Ordinul Barbatie si Credinta

ACT EMIS DE: PARLAMENT ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1003 din  1 noiembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Ordinul Barbatie si Credinta prevazut la art. 8 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, face parte din categoria decoratiilor pe domenii de activitate.
    (2) Ordinul Barbatie si Credinta este asimilat in ierarhie, la grade egale, cu ordinele Virtutea Militara, Virtutea Aeronautica si Virtutea Maritima cu insemne de pace.
    Art. 2
    Ordinul Barbatie si Credinta se poate acorda:
    a) ofiterilor in activitate, in rezerva sau in retragere, functionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, functionarilor publici sau personalului civil cu studii superioare, din domeniile securitatii interne, ordinii publice si sigurantei nationale;
    b) unitatilor militare apartinand institutiilor publice din domeniile securitatii interne, ordinii publice si sigurantei nationale;
    c) unitatilor militare si ofiterilor sau personalului civil cu functii de raspundere, apartinand statelor cu care Romania are relatii de colaborare in domeniile securitatii interne, ordinii publice si sigurantei nationale.
    Art. 3
    (1) Ordinul Barbatie si Credinta se prezinta:
    a) pentru militari si functionari publici cu statut special, sub 3 forme cu valoare ierarhica egala: insemnul, bareta si rozeta;
    b) pentru personalul civil, sub doua forme cu valoare ierarhica egala: insemnul si rozeta.
    (2) Insemnul Ordinului Barbatie si Credinta se prezinta sub forma unei cruci de Malta cu brate egale, despicate, emailata rosu translucid, inconjurata cu o bordura alba si avand varfurile bratelor crucii terminate cu sfere. Pe aversul medalionului central este aplicata o acvila, tinand in cioc o cruce ortodoxa, in gheara dreapta o spada, iar in gheara stanga un buzdugan si avand pe piept scutul mic al stemei Romaniei.
    Art. 4
    Regulamentul privind descrierea si modul de acordare a Ordinului Barbatie si Credinta, pentru fiecare grad, precum si modelul desenat al ordinului sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 5
    (1) Ordinul Barbatie si Credinta se confera de Presedintele Romaniei prin decret, in baza propunerilor de decorare individuale formulate, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, de catre ministrii de resort si de conducatorii institutiilor publice din domeniile securitatii interne, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru persoanele din domeniile lor de activitate.
    (2) Propunerile nominale pentru conferirea Ordinului Barbatie si Credinta sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, in conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000.
    (3) Presedintele Romaniei poate sa confere Ordinul Barbatie si Credinta si din proprie initiativa, in proportie de 1% din numarul total stabilit de lege pentru fiecare grad, cu exceptia gradului de Mare Ofiter, in conformitate cu art. 4 alin. (3) din Legea nr. 29/2000.
    Art. 6
    (1) Repartitia pe ministere si institutii publice din domeniile securitatii interne, ordinii publice si sigurantei nationale a numarului maxim de decoratii privind Ordinul Barbatie si Credinta, care se acorda anual, se realizeaza de catre Cancelaria Ordinelor, in limitele locurilor vacante.
    (2) Pentru prima promotie, la intrarea in vigoare a prezentei legi, se pot conferi maximum 15% din numarul decoratiilor pentru fiecare grad.
    Art. 7
    (1) Ordinul Barbatie si Credinta este limitat la 8.500 de membri.
    (2) Ordinul Barbatie si Credinta conferit unitatilor militare nu intra in numarul prevazut la alin. (1).
    (3) Ordinul Barbatie si Credinta conferit cetatenilor straini nu intra in numarul prevazut la alin. (1).
    Art. 8
    Ordinul Barbatie si Credinta cuprinde 4 grade. Ierarhia in ordine descrescatoare, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) pct. III.4 din Legea nr. 29/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, este urmatoarea:
    a) Mare Ofiter;
    b) Comandor;
    c) Ofiter;
    d) Cavaler.
    Art. 9
    (1) Atestarea Ordinului Barbatie si Credinta se face printr-un brevet, in conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000.
    (2) Brevetele pentru Ordinul Barbatie si Credinta sunt validate, pentru gradele de Cavaler si Ofiter, prin parafa Presedintelui Romaniei, iar pentru gradele de Comandor si Mare Ofiter, prin semnatura autografa a Presedintelui Romaniei. Brevetele pentru toate gradele sunt contrasemnate autograf de ministrii de resort sau de conducatorii institutiilor publice din domeniile securitatii interne, ordinii publice si sigurantei nationale si de cancelarul ordinelor, in conformitate cu art. 26 lit. b) din Legea nr. 29/2000.
    Art. 10
    Membrii Ordinului Barbatie si Credinta, indiferent de gradul pe care il au, sunt numiti Cavaleri ai Ordinului Barbatie si Credinta.
    Art. 11
    (1) Ziua Ordinului Barbatie si Credinta se sarbatoreste anual, la data de 3 noiembrie, data primei instituiri a ordinului in anul 1903.
    (2) Cu prilejul Zilei Ordinului Barbatie si Credinta, ministerele de resort si celelalte institutii publice abilitate sa faca propuneri de decorare organizeaza, cu sprijinul Cancelariei Ordinelor, intrunirea Cavalerilor Ordinului Barbatie si Credinta.
    Art. 12
    Persoanele decorate cu Ordinul Barbatie si Credinta gradul de Comandor si Mare Ofiter, in cazul in care decernarea ordinului nu a fost facuta direct de seful statului, pot solicita, prin Cancelaria Ordinelor, dreptul de a fi primite in audienta la Presedintele Romaniei, pentru a-i multumi personal. In functie de programul Presedintelui Romaniei, Cancelaria Ordinelor va organiza audienta personala sau in grup a celor decorati.
    Art. 13
    (1) Calitatea de membru al Ordinului Barbatie si Credinta se poate pierde in conditiile prevazute la art. 52 din Legea nr. 29/2000.
    (2) Pentru judecarea faptelor dezonorante, care aduc prejudicii morale membrilor Ordinului Barbatie si Credinta, altele decat cele ce au dus la condamnarea membrilor ordinului la o pedeapsa privativa de libertate prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, se constituie un consiliu de onoare, in conformitate cu art. 53 din Legea nr. 29/2000.
    Art. 14
    (1) Consiliul de onoare al Ordinului Barbatie si Credinta este compus din 5 membri, astfel: un membru din gradele de Cavaler, Ofiter si Comandor si doi membri din gradul de Mare Ofiter. Presedinte al consiliului de onoare este, de regula, cel mai in varsta membru din gradul de Mare Ofiter.
    (2) Consiliul de onoare se alege cu prilejul Zilei Ordinului Barbatie si Credinta, pe termen de 5 ani, de cavalerii acestui ordin.
    (3) Pot fi realesi, pentru o noua perioada de 5 ani, 3 dintre membrii consiliului de onoare, dintre care cel putin unul din gradele inferioare.
    (4) Ministerele de resort vor pune la dispozitie, prin rotatie, spatii adecvate desfasurarii activitatii consiliului de onoare.
    Art. 15
    (1) Cavalerii Ordinului Barbatie si Credinta pot semnala consiliului de onoare fapte comise de alti membri ai ordinului, considerate ca aduc prejudicii morale acestora.
    (2) Ca urmare a semnalarii, se convoaca consiliul de onoare si persoana in cauza, in termen de maximum 30 de zile de la sesizare.
    (3) Cavalerii Ordinului Barbatie si Credinta pot semnala si direct Cancelariei Ordinelor fapte comise de alti membri ai ordinului, considerate ca aduc prejudicii morale acestora. Ca urmare a semnalarii, Cancelaria Ordinelor convoaca consiliul de onoare si persoana in cauza, in termen de maximum 45 de zile de la semnalare.
    (4) In cazul in care persoana supusa judecatii nu se prezinta la termenul fixat, consiliul de onoare o convoaca la alt termen, iar in cazul neprezentarii si a doua oara, cazul va fi judecat in lipsa.
    (5) Consiliul de onoare delibereaza si decide dupa cercetarea cazului, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la prima intrunire pentru cazul respectiv. Daca faptele aduse la cunostinta sunt intemeiate, consiliul de onoare poate propune Cancelariei Ordinelor retragerea decoratiei.
    (6) Retragerea decoratiilor se face prin decret semnat de Presedintele Romaniei, la propunerea Cancelariei Ordinelor, cu aplicarea prevederilor art. 59 din Legea nr. 29/2000.
    Art. 16
    Consiliul de onoare al Ordinului Barbatie si Credinta judeca si faptele socotite dezonorante ale persoanelor decorate cu Medalia Barbatie si Credinta. In acest caz in consiliul de onoare sunt cooptati pentru cauza in speta si 2 titulari ai medaliei, care vor avea drept de vot deliberativ, conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 29/2000.
    Art. 17
    Sumele necesare confectionarii insemnelor, rozetelor, baretelor, brevetelor, etuiurilor si cutiilor decoratiilor Ordinului Barbatie si Credinta sunt asigurate anual de la bugetul de stat, prin bugetul Administratiei Prezidentiale.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
privind descrierea si modul de acordare a Ordinului Barbatie si Credinta

    Art. 1
    Ordinul Barbatie si Credinta se acorda pe viata.
    Art. 2
    (1) Ordinul Barbatie si Credinta este limitat la maximum 8.500 de membri, impartiti pe grade, astfel:
    a) Cavaler - 4.600;
    b) Ofiter - 2.800;
    c) Comandor - 850;
    d) Mare Ofiter - 250.
    (2) Depasirea numarului membrilor fiecarui grad constituie o incalcare a prezentului regulament. Decoratiile conferite peste numarul limita sunt nule de drept, iar insemnele se restituie.
    Art. 3
    (1) Insemnul gradului de Cavaler al Ordinului Barbatie si Credinta se prezinta sub forma unei cruci de Malta cu brate egale, avand diametrul aparent de 45 mm, si este confectionata din argint cu titlul de 925 la mie, emailata rosu translucid, inconjurata cu o bordura alba, lata de 1,8 mm. Bratele crucii sunt despicate, avand la centru, langa medalion, latimea de 10 mm si, la varfuri, latimea de 17 mm. Varfurile bratelor crucii sunt terminate cu sfere cu diametrul de 2 mm.
    (2) Medalionul central are inaltimea de 15 mm si latimea de 11 mm, este emailat rosu translucid, iar pe avers este inconjurat de un inel emailat alb, lat de 3 mm.
    (3) Pe aversul medalionului central este aplicata o acvila, confectionata din argint, inalta de 14 mm, lata de 9 mm, tinand in cioc o cruce ortodoxa, in gheara dreapta o spada, iar in gheara stanga un buzdugan si avand pe piept scutul mic al stemei Romaniei.
    (4) Pe revers, central, medalionul are inscriptionat, in relief, cu cifre si litere inalte de 3 mm: "1903/BARBATIE/SI/CREDINTA/2004", reprezentand date istorice privind Ordinul Barbatie si Credinta.
    (5) Pentru militari, pe avers, medalionul central al insemnului este inconjurat de o ramura de laur, la dreapta, si una de palmier, la stanga, incrucisate, aurite.
    (6) Insemnul este surmontat de o semicununa din frunze de laur, cu latimea exterioara de 30 mm si inaltimea de 20 mm, avand capetele semicununii unite printr-o bara, prin intermediul careia se petrece panglica. Pe bara, pe revers, sunt poansonate titlul argintului si numarul curent al decoratiei.
    (7) Panglica, lata de 40 mm si avand inaltimea aparenta de 50 mm, este din rips moarat galben, avand, incepand de la margini, cate o banda albastra si una rosie, late fiecare de 3 mm si, in centru, o banda din fir aurit, lata de 3 mm. Pe spate are un sistem de prindere.
    (8) Pentru persoanele de sex feminin, personal civil, panglica este pliata sub forma unei funde, realizata prin plierea unei panglici din rips moarat, lunga de 120 mm si lata de 40 mm.
    (9) Bareta se prezinta sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, aplicata pe un suport metalic, lunga de 20 mm, lata de 10 mm si avand dimensiunile benzilor colorate ale panglicii reduse la 50% . Pe spate are un sistem de prindere.
    (10) Rozeta se prezinta sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, lunga de 16 mm si lata de 6 mm, avand dimensiunile benzilor colorate ale panglicii reduse la 40% . Pe spate are un sistem de prindere.
    Art. 4
    Insemnul gradului de Ofiter al Ordinului Barbatie si Credinta are caracteristicile generale ale insemnului gradului de Cavaler, cu urmatoarele particularitati:
    a) insemnul este aurit;
    b) panglica primeste central o rozeta cu diametrul de 20 mm;
    c) bareta este asemanatoare cu cea a gradului de Cavaler, pe care este prinsa o rozeta cu diametrul de 10 mm;
    d) rozeta se prezinta sub forma unui tambur din rips cu diametrul de 10 mm si grosimea de 6 mm, avand dimensiunile benzilor colorate ale panglicii reduse la 40%; pe revers are un sistem de prindere;
    e) pentru persoanele de sex feminin, personal civil, pe centrul fundei se aplica o rozeta cu diametrul de 20 mm.
    Art. 5
    (1) Insemnul gradului de Comandor al Ordinului Barbatie si Credinta se prezinta sub forma unei cruci de Malta cu brate egale, avand diametrul aparent de 55 mm, si este confectionata din argint cu titlul de 925 la mie aurit, emailata rosu translucid, inconjurata cu o bordura alba, lata de 2,5 mm. Bratele crucii sunt despicate, avand la centru, langa medalion, latimea de 12 mm si, la varfuri, latimea de 22 mm. Varfurile bratelor crucii sunt terminate cu sfere cu diametrul de 2,5 mm.
    (2) Celelalte elemente ale insemnului au caracteristicile generale ale gradului de Ofiter, cu urmatoarele particularitati:
    a) pe avers, medalionul central, emailat rosu translucid, are inaltimea de 20 mm si latimea de 14 mm si este inconjurat de un inel emailat alb, lat de 3,5 mm;
    b) acvila, aplicata pe aversul medalionului, este inalta de 17 mm, lata de 12 mm si este confectionata din argint aurit;
    c) insemnul este surmontat de o cununa deschisa din ramuri de laur, cu latimea exterioara de 33 mm si inaltimea de 27 mm, de care este prins un inel plat, inalt de 25 mm si lat de 3 mm, prin care se petrece panglica; pe reversul inelului sunt poansonate titlul argintului si numarul curent al decoratiei corespunzatoare gradului;
    d) panglica este lata de 45 mm si are lungimea reglabila, pentru a fi adaptata la circumferinta gatului; benzile colorate au latimea de 4 mm;
    e) bareta se prezinta sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, aplicata pe un suport metalic, lunga de 24 mm, lata de 10 mm si avand dimensiunile benzilor colorate ale panglicii reduse la 50%; pe centrul baretei este prins un disc din argint cu diametrul de 5 mm. Pe spate este un sistem de prindere;
    f) rozeta gradului de Comandor este formata din suprapunerea rozetei gradului de Ofiter cu cea a gradului de Cavaler. Pe spate are un sistem de prindere;
    g) pentru doamne, personal civil, panglica are aceleasi caracteristici cu cele prevazute la lit. d).
    Art. 6
    (1) Insemnul gradului de Mare Ofiter al Ordinului Barbatie si Credinta este compus din insemnul propriu-zis si placa gradului.
    (2) Insemnul propriu-zis si panglica gradului de Mare Ofiter al Ordinului Barbatie si Credinta sunt identice cu insemnul si panglica gradului de Comandor.
    (3) Placa gradului este o cruce de forma crucii de Malta, cu brate egale si despicate, avand diametrul aparent de 75 mm, si este confectionata din argint diamantat, cu titlul de 925 la mie. Pe placa este aplicat insemnul avers al gradului de Ofiter; latimea capetelor bratelor este de 33 mm, iar langa medalion este de 13 mm. Pe revers, intr-un medalion central, sunt poansonate denumirea firmei producatoare, titlul metalului si numarul curent al decoratiei corespunzatoare gradului. Pe spate are un sistem de prindere.
    (4) Bareta are dimensiunile celei a gradului de Comandor, pe ea fiind aplicat un romb in relief, din argint, avand diagonala mare de 7 mm si diagonala mica de 4 mm. Pe spate are un sistem de prindere.
    (5) Rozeta gradului se prezinta sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips argintiu, lunga de 16 mm si lata de 6 mm, peste care se aplica rozeta gradului de Ofiter. Pe spate are un sistem de prindere.
    Art. 7
    (1) Cutia in care se pastreaza decoratia este imbracata, la exterior, in piele naturala galbena pentru gradele de Mare Ofiter si Comandor si in piele ecologica, de aceeasi culoare, pentru gradele de Ofiter si Cavaler, are coltare si inchizatori metalice; interiorul este captusit cu plus si cu matase de culoare albastra, are inscriptionata denumirea firmei producatoare si, in coltul drept jos, este scris numarul de ordine al decoratiei din gradul respectiv.
    (2) Pe capacul cutiei sunt imprimate, auriu, stema Romaniei, denumirea si gradul ordinului.
    (3) Etuiul in care se pastreaza brevetul este imbracat in piele ecologica galbena pentru gradele de Mare Ofiter si Comandor si cu inlocuitor de piele, de aceeasi culoare, pentru gradele de Ofiter si Cavaler.
    Art. 8
    (1) Ordinul Barbatie si Credinta se poarta, de regula, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei si al celorlalte sarbatori nationale sau religioase, cu ocazia Zilei Ordinului Barbatie si Credinta si in alte situatii stabilite prin regulamente specifice.
    (2) Gradele de Cavaler si Ofiter ale Ordinului Barbatie si Credinta se poarta pe partea stanga a pieptului.
    (3) Gradul de Comandor al Ordinului Barbatie si Credinta se poarta la gat, cu panglica prinsa sub cravata, insemnul fiind vizibil la 50 mm in partea stanga, sub nodul cravatei.
    (4) Placa gradului de Mare Ofiter al Ordinului Barbatie si Credinta se poarta pe partea stanga a pieptului.
    (5) Se poarta intotdeauna numai gradul cel mai inalt al Ordinului Barbatie si Credinta.
    (6) Militarii poarta Ordinul Barbatie si Credinta in conformitate cu reglementarile din prezenta lege si cu regulamentele militare specifice.
    (7) Personalul civil poarta Ordinul Barbatie si Credinta in aceleasi conditii ca militarii.
    Art. 9
    Zilnic, se poarta numai bareta sau rozeta, astfel:
    a) bareta se poarta la uniforma militara, pe pieptul stang al vestonului;
    b) la uniforma militara se poarta alaturat baretele tuturor gradelor, in ordinea descrescatoare a acestora, prima fiind cea a gradului cel mai inalt;
    c) militarii in tinuta civila, decorati cu Ordinul Barbatie si Credinta, poarta numai rozeta gradului cel mai inalt;
    d) personalul civil, decorat cu Ordinul Barbatie si Credinta, poate purta numai rozeta gradului cel mai inalt. Rozeta se poarta la butoniera de la reverul stang al hainei sau al taiorului.
    Art. 10
    Unitatile militare apartinand institutiilor publice din domeniile securitatii interne, ordinii publice si sigurantei nationale pot fi decorate cu Ordinul Barbatie si Credinta in toate gradele. Insemnul decoratiei se ataseaza drapelului de lupta al unitatii, astfel:
    a) la un capat al panglicii este atasat ordinul, iar la celalalt este un canaf argintiu; panglica este de latimea specifica gradului, lunga de 2.000 mm;
    b) panglica indoita la jumatate se prinde de hampa sub pajura;
    c) placa gradului de Mare Ofiter se prinde de panza, in coltul superior al benzii albastre, la 100 mm de hampa si de latura superioara a panzei.
    Art. 11
    (1) Conferirea Ordinului Barbatie si Credinta se face in mod obligatoriu incepand cu gradul de Cavaler, cu exceptia primei promotii a ordinului.
    (2) Conferirea Ordinului Barbatie si Credinta se poate face numai dupa indeplinirea, cu rezultate deosebite, timp de 5 ani, a unor functii militare sau civile in cadrul ministerelor si institutiilor publice specializate in domeniile securitatii interne, ordinii publice si sigurantei nationale.
    Art. 12
    (1) Pentru a se conferi un grad superior aceleiasi persoane, este necesara efectuarea unui stagiu in gradul imediat inferior, astfel:
    a) de la gradul de Cavaler la cel de Ofiter - 3 ani;
    b) de la gradul de Ofiter la cel de Comandor - 4 ani;
    c) de la gradul de Comandor la cel de Mare Ofiter - 5 ani.
    (2) Propunerile de conferire trebuie sa tina seama de criteriile stabilite in prezentul regulament, inclusiv pentru prima promotie de decorare.
    (3) Conferirea directa a gradelor superioare la prima promotie se face ca urmare a unei insumari de merite deosebite, care ar fi putut conduce la acordarea de grade succesive.
    Art. 13
    Pentru merite cu totul deosebite, termenul de 5 ani prevazut la art. 11 alin. (2) si vechimea minima in grad prevazuta la art. 12 alin. (1) pot fi reduse cu maximum o treime.
    Art. 14
    (1) Conferirea unui grad superior duce automat la scoaterea persoanei respective din evidenta gradului inferior, locul devenind vacant.
    (2) Insemnul gradului inferior ramane in posesia celui decorat.
    Art. 15
    (1) Ordinul Barbatie si Credinta recompenseaza serviciile deosebite aduse statului roman in domeniile securitatii interne, ordinii publice si sigurantei nationale, de catre:
    a) functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiter, functionari publici sau personal civil din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si din institutiile publice din domeniile securitatii interne, ordinii publice si sigurantei nationale;
    b) ofiteri in activitate, in rezerva sau in retragere din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si Serviciului de Telecomunicatii Speciale si din institutiile publice din domeniile securitatii interne, ordinii publice si sigurantei nationale;
    c) unitati militare, ofiteri si personal civil cu functii de raspundere, apartinand statelor cu care Romania are relatii de colaborare in domeniile securitatii interne, ordinii publice si sigurantei nationale.
    (2) Prin servicii deosebite, in sensul prezentului regulament, se intelege:
    a) conceperea, pregatirea, organizarea si coordonarea unor actiuni eficiente privind protectia vietii cetatenilor, a proprietatii private si publice si a infrastructurii de interes strategic;
    b) organizarea si conducerea unor actiuni eficiente privind mentinerea sau restabilirea ordinii publice;
    c) conceperea, coordonarea si conducerea unor masuri eficiente privind prevenirea si limitarea fenomenului infractionalitatii si al criminalitatii;
    d) coordonarea si conducerea unor actiuni eficiente de combatere a crimei organizate transfrontaliere, a traficului ilegal de persoane, droguri, armamente si munitie, bunuri de patrimoniu, materiale radioactive si strategice;
    e) organizarea unor strategii specifice vizand combaterea eficienta a fenomenului coruptiei si de promovare a masurilor legale privind sanctionarea faptelor de coruptie;
    f) conceperea si organizarea securizarii frontierei de stat a Romaniei;
    g) coordonarea la standarde internationale a institutiilor cu responsabilitati in domeniul migratiei si azilului;
    h) derularea de actiuni eficiente de gestionare a crizelor, de protectie civila si stingere a incendiilor;
    i) aducerea de contributii meritorii privind asigurarea si administrarea rezervelor de stat;
    j) elaborarea de strategii privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare si de administrare a rezervelor pentru mobilizare;
    k) conducerea cu eficienta maxima a serviciilor de informatii speciale si obtinerea unor informatii importante pentru asigurarea securitatii interne, ordinii publice si sigurantei nationale;
    l) coordonarea eficienta a actiunilor de prevenire si combatere a fenomenului terorist si de neutralizare a unor actiuni teroriste si de diversiune;
    m) cercetarea stiintifica si aplicarea in practica in domeniul transmisiunilor speciale si in alte domenii privind securitatea interna, ordinea publica si siguranta nationala;
    n) aducerea de contributii meritorii la realizarea si dezvoltarea colaborarii dintre Romania si alte state sau organisme internationale specializate in domeniile securitatii interne, ordinii publice si sigurantei nationale, de combatere a criminalitatii transfrontaliere si a terorismului international;
    o) aducerea de contributii meritorii de catre unitatile militare specializate in asigurarea securitatii interne, ordinii publice si sigurantei nationale si de catre unitatile de invatamant care pregatesc cadre specializate pentru ministerele si institutiile centrale autonome ale statului privind securitatea interna, ordinea publica si siguranta nationala.
    Art. 16
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Secretariatul General al Guvernului, pentru institutiile de specialitate din subordinea sa, ministerele si institutiile centrale autonome ale statului cu responsabilitati in domeniile securitatii interne, ordinii publice si sigurantei nationale vor elabora, in baza art. 15, reglementarile specifice domeniului lor de activitate, aprobate prin hotarare a Guvernului si ordine ale ministrilor de resort si ale conducatorilor institutiilor centrale autonome ale statului, in care se vor detalia conditiile in care se poate conferi Ordinul Barbatie si Credinta.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

            Modelul desenat al Ordinului Barbatie si Credinta

                                 Civili

    Figura 1, reprezentand aversul insemnului gradului de Cavaler al Ordinului Barbatie si Credinta, pentru civili, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 6.

    Figura 2, reprezentand reversul insemnului gradului de Cavaler al Ordinului Barbatie si Credinta, pentru civili, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 6.

    Figura 3, reprezentand panglica gradului de Cavaler al Ordinului Barbatie si Credinta, pentru civili, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 6.

    Figura 4, reprezentand rozeta Cavaler, pentru civili, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 6.

    Figura 5, reprezentand aversul insemnului gradului de Ofiter al Ordinului Barbatie si Credinta, pentru civili, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 6.

    Figura 6, reprezentand reversul insemnului gradului de Ofiter al Ordinului Barbatie si Credinta, pentru civili, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 6.

    Figura 7, reprezentand panglica gradului de Ofiter al Ordinului Barbatie si Credinta, pentru civili, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 6.

    Figura 8, reprezentand rozeta Ofiter, pentru civili, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 6.

    Figura 9, reprezentand aversul insemnului gradului de Comandor al Ordinului Barbatie si Credinta, pentru civili, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 6.

    Figura 10, reprezentand reversul insemnului gradului de Comandor al Ordinului Barbatie si Credinta, pentru civili, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 6.

    Figura 11, reprezentand rozeta Comandor, pentru civili, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 6.

            Modelul desenat al Ordinului Barbatie si Credinta

            Militari si functionari publici cu statut special

    Figura 12, reprezentand aversul insemnului gradului de Cavaler al Ordinului Barbatie si Credinta, pentru militari si functionari publici cu statut special, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 7.

    Figura 13, reprezentand reversul insemnului gradului de Cavaler al Ordinului Barbatie si Credinta, pentru militari si functionari publici cu statut special, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 7.

    Figura 14, reprezentand panglica gradului de Cavaler al Ordinului Barbatie si Credinta, pentru militari si functionari publici cu statut special, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 7.

    Figura 15, reprezentand bareta Cavaler, pentru militari si functionari publici cu statut special, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 7.

    Figura 16, reprezentand aversul insemnului gradului de Ofiter al Ordinului Barbatie si Credinta, pentru militari si functionari publici cu statut special, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 7.

    Figura 17, reprezentand reversul insemnului gradului de Ofiter al Ordinului Barbatie si Credinta, pentru militari si functionari publici cu statut special, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 7.

    Figura 18, reprezentand panglica gradului de Ofiter al Ordinului Barbatie si Credinta, pentru militari si functionari publici cu statut special, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 7.

    Figura 19, reprezentand bareta Ofiter, pentru militari si functionari publici cu statut special, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 7.

    Figura 20, reprezentand aversul insemnului gradului de Comandor al Ordinului Barbatie si Credinta, pentru militari si functionari publici cu statut special, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 7.

    Figura 21, reprezentand reversul insemnului gradului de Comandor al Ordinului Barbatie si Credinta, pentru militari si functionari publici cu statut special, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 7.

    Figura 22, reprezentand bereta Comandor, pentru militari si functionari publici cu statut special, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 7.

            Modelul desenat al Ordinului Barbatie si Credinta

                                 Civili

    Figura 23, reprezentand insemnul propriu-zis al gradului de Mare Ofiter al Ordinului Barbatie si Credinta, pentru civili, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 8.

    Figura 24, reprezentand placa gradului de Mare Ofiter al Ordinului Barbatie si Credinta, pentru civili, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 8.

    Figura 25, reprezentand rozeta gradului de Mare Ofiter al Ordinului Barbatie si Credinta, pentru civili, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 8.

            Modelul desenat al Ordinului Barbatie si Credinta

            Militari si functionari publici cu statut special

    Figura 26, reprezentand insemnul propriu-zis al gradului de Mare Ofiter al Ordinului Barbatie si Credinta, pentru militari si functionari publici cu statut special, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 9.

    Figura 27, reprezentand placa gradului de Mare Ofiter al Ordinului Barbatie si Credinta, pentru militari si functionari publici cu statut special, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 9.

    Figura 28, reprezentand bareta gradului de Mare Ofiter al Ordinului Barbatie si Credinta, pentru militari si functionari publici cu statut special, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 9.

            Modelul desenat al Ordinului Barbatie si Credinta

    Figura 29, reprezentand panglica gradului de Comandor al Ordinului Barbatie si Credinta, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 10.

    Figura 30, reprezentand funda pentru persoane civile de sex feminin gradul de Cavaler al Ordinului Barbatie si Credinta, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 10.

    Figura 31, reprezentand funda pentru persoane civile de sex feminin gradul de Ofiter al Ordinului Barbatie si Credinta, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1003 din 1 noiembrie 2004, la pagina 10.SmartCity5

COMENTARII la Legea 413/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 413 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu