E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 371 din 20 septembrie 2004

privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 878 din 27 septembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) In scopul asigurarii ordinii si linistii publice, cat si pentru cresterea eficientei pazei obiectivelor si a bunurilor de interes public si privat se infiinteaza, la nivelul municipiilor, oraselor si sectoarelor municipiului Bucuresti, Politia Comunitara pentru ordine publica, ca serviciu public local, specializat, denumita in continuare Politia Comunitara.
    (2) Politia Comunitara se poate infiinta si la nivelul comunelor.
    (3) Politia Comunitara se constituie prin reorganizarea Corpului gardienilor publici pe unitati administrativ-teritoriale.
    Art. 2
    (1) Activitatea Politiei Comunitare se realizeaza in interesul persoanei, al comunitatii, al asigurarii pazei si protectiei obiectivelor de interes public local si privat, precum si in sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii.
    (2) In indeplinirea misiunilor care ii revin, Politia Comunitara coopereaza cu Politia Romana si Jandarmeria Romana, cu alte institutii ale statului si colaboreaza cu asociatiile si organizatiile neguvernamentale, precum si cu persoanele fizice si juridice, in limitele legii.
    Art. 3
    Activitatea Politiei Comunitare se desfasoara pe baza Regulamentului-cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare, denumit in continuare Regulament, aprobat prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 2
    Organizare si functionare

    Art. 4
    (1) Politia Comunitara se infiinteaza prin hotarare a consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, dupa caz, si se subordoneaza primarilor acestora.
    (2) La nivelul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor Politia Comunitara se organizeaza, dupa caz, ca serviciu public sau structura fara personalitate juridica - directie, serviciu, birou sau compartiment - in cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliilor locale, in conditiile legii.
    (3) Nivelul de organizare, structura organizatorica si categoriile de personal se stabilesc anual de consiliile locale, cu consultarea unitatilor teritoriale ale Politiei Romane, in functie de bugetul alocat, numarul populatiei, intinderea fiecarui municipiu, oras, comuna, respectiv sector al municipiului Bucuresti, si de starea infractionala si contraventionala inregistrata pe raza lor.
    Art. 5
    (1) La nivelul fiecarui municipiu, oras, comuna, precum si la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti se organizeaza si functioneaza Comisia locala de ordine publica, denumita in continuare Comisia locala, organism cu rol consultativ.
    (2) Comisia locala este constituita, dupa caz, din: primar, seful politiei locale, reprezentantul unitatii de jandarmi competente teritorial, seful politiei comunitare, 2 - 4 consilieri si 2 - 5 reprezentanti ai comunitatii, desemnati de consiliul local, si este condusa de primar.
    Art. 6
    (1) Comisia locala are urmatoarele atributii:
    a) analizeaza periodic si face propuneri privind necesarul de resurse materiale si umane;
    b) organizeaza consultari cu membrii comunitatilor locale si cu organizatiile neguvernamentale cu privire la prioritatile in activitatea Politiei Comunitare;
    c) trimestrial si ori de cate ori se solicita, prezinta informari in sedinta consiliului local privind eficienta activitatii desfasurate de Politia Comunitara si propune masuri pentru imbunatatirea activitatii acesteia;
    d) in baza concluziilor desprinse din analizele periodice efectuate asupra modului de asigurare a ordinii si linistii publice si pazei obiectivelor si bunurilor de interes public local de pe teritoriul localitatii, propune consiliului local adoptarea unor hotarari prin care sa previna anumite fapte care afecteaza climatul social.
    (2) Comisia locala propune consiliului local stabilirea unui numar de functionari publici din numarul de posturi aprobat Politiei Comunitare, care sa asigure, in conditii optime, mentinerea ordinii si linistii publice la nivelul fiecarui municipiu, oras, comuna, precum si la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.

    CAP. 3
    Atributiile Politiei Comunitare

    Art. 7
    Politia Comunitara are urmatoarele atributii:
    a) asigura ordinea si linistea publica in zonele si locurile stabilite prin planul de paza si ordine publica, previne si combate incalcarea normelor legale privind curatenia localitatilor si comertul stradal, precum si alte fapte stabilite prin hotarari ale consiliului local;
    b) asigura paza obiectivelor si a bunurilor de interes public si privat stabilite de consiliul local, conform planurilor de paza si ordine publica;
    c) asigura insotirea si protectia reprezentantilor primariei ori a altor persoane cu functii in institutiile publice locale la executarea unor controale sau actiuni specifice;
    d) participa, dupa caz, la asigurarea fluentei traficului rutier, cu ocazia efectuarii unor lucrari de modernizare si reparatii ale arterelor de circulatie;
    e) asigura supravegherea parcarilor auto, a unitatilor scolare, a zonelor comerciale si de agrement, a pietelor, a cimitirelor si a altor locuri stabilite prin planurile de paza si ordine publica;
    f) constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale, conform legii, pentru incalcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii si linistii publice, curatenia localitatilor, comertul stradal, protectia mediului inconjurator, precum si pentru faptele care afecteaza climatul social, stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului;
    g) participa la asigurarea masurilor de ordine, cu ocazia adunarilor publice, mitingurilor, manifestarilor cultural-artistice si sportive organizate la nivel local;
    h) intervine, impreuna cu organele abilitate, la solicitarea cetatenilor, pentru aplanarea starilor conflictuale, prinderea unor faptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situatiilor de fapt sesizate si rezolvarea acestora;
    i) actioneaza, impreuna cu politia, jandarmeria, pompierii, protectia civila si alte autoritati prevazute de lege, la activitatile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale si catastrofe, precum si de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;
    j) controleaza modul de depozitare a deseurilor menajere, industriale sau de orice fel si de respectare a igienizarii zonelor periferice si a malurilor cursurilor de apa, sesizand primarul cu privire la situatiile de fapt constatate si la masurile ce trebuie luate in vederea imbunatatirii starii de curatenie a localitatii;
    k) comunica, in cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de incalcare a legii, altele decat cele stabilite in competenta sa, despre care a luat la cunostinta cu ocazia indeplinirii misiunilor specifice;
    l) insoteste, in conditiile stabilite prin regulament, functionarii primariei la executarea unor controale si la punerea in executare a unor hotarari ale consiliului local sau, dupa caz, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, asigurand protectia acestora si prevenirea oricaror acte de tulburare a ordinii publice;
    m) verifica si solutioneaza, in limitele legii, sesizarile asociatiilor de proprietari sau locatari privind savarsirea unor fapte prin care se incalca normele legale, altele decat cele cu caracter penal;
    n) sprijina Politia Romana in activitatile de depistare a persoanelor care se sustrag urmaririi sau executarii pedepselor, precum si a persoanelor disparute;
    o) in localitatile de frontiera sprijina unitatile Politiei de Frontiera Romane in activitati de prevenire si combatere a migratiei ilegale;
    p) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.
    Art. 8
    (1) Organizarea si executarea activitatii de paza a bunurilor si asigurare a ordinii si linistii publice se realizeaza in baza planurilor de paza si ordine publica.
    (2) Planurile de paza si ordine publica se aproba de primari cu avizul consultativ al politiei locale.
    (3) Politia Comunitara poate asigura si contra cost paza unor obiective, pe baza de contracte de prestari de servicii, incheiate de aceasta cu beneficiarii serviciilor prestate.

    CAP. 4
    Personalul Politiei Comunitare

    Art. 9
    (1) Personalul Politiei Comunitare se compune din functionari publici si personal contractual.
    (2) Functionarilor publici din Politia Comunitara li se aplica reglementarile prevazute in Statutul functionarilor publici, iar personalului contractual, reglementarile din legislatia muncii.
    Art. 10
    In timpul serviciului functionarii publici din Politia Comunitara poarta obligatoriu uniforma si exercita atributiile stabilite prin prezenta lege.
    Art. 11
    (1) Seful Politiei Comunitare si, dupa caz, adjunctii acestuia se numesc in functie in conditiile legii.
    (2) Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca personalul Politiei Comunitare pentru ocuparea diferitelor functii, precum si modul de selectare si pregatire a acestuia se stabilesc prin regulament.
    Art. 12
    (1) La incadrare personalul Politiei Comunitare va semna un angajament de serviciu; forma si continutul angajamentului se stabilesc prin regulament.
    (2) Destituirea din functie sau demisia personalului Politiei Comunitare inainte de expirarea unei perioade de 3 ani atrage plata de catre acesta a unei despagubiri reprezentand cheltuielile de scolarizare in conditiile stabilite prin regulament, cu respectarea art. 9.
    Art. 13
    Personalul Politiei Comunitare este dotat cu uniforma, insemne distinctive, arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene, catuse si alte mijloace de aparare si interventie autorizate prin lege, conform normelor stabilite prin regulament.

    CAP. 5
    Drepturile si obligatiile functionarilor publici din Politia Comunitara

    Art. 14
    (1) In realizarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, functionarul public din Politia Comunitara are urmatoarele drepturi si obligatii principale:
    a) sa legitimeze persoanele care au incalcat dispozitiile legale ori despre care are indicii ca se pregatesc sa comita sau au comis o fapta ilicita;
    b) sa solicite sprijinul cetatenilor pentru urmarirea, prinderea, identificarea si conducerea la unitatile teritoriale ale politiei a persoanelor care au comis fapte penale;
    c) in cazul infractiunilor flagrante, conduce si preda unitatilor locale ale Politiei Romane pe faptuitori, bunurile si valorile rezultate ca urmare a incalcarii legii si ia masurile ce se impun pentru conservarea si paza locului faptei, daca este cazul, pana la sosirea autoritatilor abilitate;
    d) sa constate contraventiile si sa aplice, in conditiile legii, sanctiunile pentru contraventiile privind ordinea si linistea publica, curatenia localitatilor, regulile de comert stradal sau alte contraventii pentru care li se stabilesc asemenea competente, prin legi, hotarari ale Guvernului sau ale consiliilor locale;
    e) sa poarte si sa foloseasca, in conditiile legii, numai in timpul serviciului armamentul si munitia, precum si celelalte mijloace de aparare si interventie;
    f) sa conduca la sediul politiei locale orice persoana care, prin actiunile ei, pericliteaza viata altor persoane, ordinea publica sau alte valori sociale, precum si persoanele suspecte de savarsirea unor fapte ilegale, a caror identitate nu a putut fi stabilita in conditiile legii, si sa prezinte un raport scris in legatura cu motivele conducerii persoanei respective la sediul politiei; in cazul nerespectarii dispozitiilor pe care le-a dat, este indreptatit sa foloseasca forta, in conditiile legii;
    g) in exercitarea atributiilor de serviciu, este obligat sa poarte la uniforma insigna cu numar distinctiv de identificare si sa prezinte legitimatia de serviciu, cu exceptia situatiilor in care lipseste timpul necesar pentru aceasta formalitate; dupa incheierea oricarei actiuni sau interventii, acesta se legitimeaza si isi declara functia pe care o detine in unitatea din care face parte;
    h) sa foloseasca gratuit mijloacele de transport local aflate in proprietatea primariei, pentru executarea, in timpul serviciului, a unor misiuni in zona de competenta.
    (2) In exercitarea drepturilor conferite de prezenta lege, functionarul public din Politia Comunitara are obligatia sa respecte intocmai drepturile fundamentale ale omului, prevazute de lege si de Conventia europeana a drepturilor omului.
    Art. 15
    In indeplinirea atributiilor prevazute de prezenta lege, functionarul public din Politia Comunitara isi exercita competenta pe raza unitatii administrativ-teritoriale unde isi desfasoara activitatea.

    CAP. 6
    Atributiile primarului privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare

    Art. 16
    Principalele atributii ale primarului privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare sunt urmatoarele:
    a) propune consiliului local spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare;
    b) face propuneri consiliului local in legatura cu numirea si destituirea din functie a sefului Politiei Comunitare si, dupa caz, a adjunctului/adjunctilor acestuia, in conditiile legii;
    c) indruma, supravegheaza si controleaza activitatea Politiei Comunitare, conform atributiilor stabilite acesteia prin lege;
    d) aproba anual planul de paza si ordine al localitatii;
    e) asigura repartizarea spatiilor necesare functionarii Politiei Comunitare, pe baza hotararii consiliului local;
    f) propune spre aprobare consiliului local bugetul Politiei Comunitare;
    g) informeaza, trimestrial si ori de cate ori se solicita, consiliul local in legatura cu activitatea Politiei Comunitare;
    h) dispune de indata masuri, conform competentei, cu privire la situatiile de fapt cu care este sesizat de Politia Comunitara si urmareste realizarea in practica a acestora.

    CAP. 7
    Asigurarea logistica, materiala si financiara

    Art. 17
    (1) Politia Comunitara poate detine in folosinta imobile, mijloace de transport, armament, munitie, echipamente si aparatura tehnica specifica, necesare pentru indeplinirea atributiilor prevazute de lege.
    (2) Imobilele, armamentul, munitia, aparatura tehnica specifica si mijloacele de transport necesare dotarii Politiei Comunitare se preiau, acolo unde este cazul, de la Corpul gardienilor publici, iar necesarul suplimentar se asigura in conditiile legislatiei referitoare la achizitiile publice.
    Art. 18
    Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Politiei Comunitare se asigura din bugetul local si din veniturile proprii obtinute din serviciile prestate.

    CAP. 8
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 19
    Angajarea functionarilor publici in Politia Comunitara, la infiintare, se face din cadrul personalului gardienilor publici sau al altor persoane care indeplinesc conditiile stabilite prin regulament.
    Art. 20
    Patrimoniul Corpului gardienilor publici se preia, conform legii, de catre consiliile judetene, respectiv de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, care au obligatia de a-l repartiza, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, autoritatilor administratiei publice locale, pentru infiintarea Politiei Comunitare.
    Art. 21
    Drepturile si obligatiile nascute din contractele incheiate de Corpul gardienilor publici se preiau conform art. 20.
    Art. 22
    Actele normative in care sunt prevazute drepturi si obligatii, precum si orice alte norme juridice care vizeaza activitatea Corpului gardienilor publici se modifica in mod corespunzator.
    Art. 23
    Pentru reprezentarea propriilor interese in relatiile cu administratia publica locala si institutiile statului, functionarii publici si personalul contractual din Politia Comunitara se pot asocia in conditiile legii.
    Art. 24
    Uniforma functionarului public din Politia Comunitara, forma si continutul insignei si ale documentelor de legitimare ale acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin hotarare a Guvernului.
    Art. 25
    Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 2005.
    Art. 26
    In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi, Ministerul Administratiei si Internelor va prezenta Guvernului pentru aprobare Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare.
    Art. 27
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 26/1993 privind infiintarea, organizarea si functionarea Corpului gardienilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109 din 28 mai 1993, Hotararea Guvernului nr. 518/1993 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului gardienilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 14 februarie 1997, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 371/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 371 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu