E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 27 din 26 aprilie 1996

Legea partidelor politice

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 87 din 29 aprilie 1996


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Partidele politice sunt asociatii ale cetatenilor romani cu drept de vot, care participa in mod liber la formarea si exercitarea vointei lor politice, indeplinind o misiune publica garantata de Constitutie. Ele sunt persoane juridice de drept public.
    Art. 2
    In activitatea lor, partidele politice promoveaza valorile si interesele nationale, precum si pluralismul politic, contribuie la educarea politica a cetatenilor si incurajeaza participarea acestora la viata publica, influenteaza formarea opiniei publice, formeaza cetatenii capabili de a-si asuma responsabilitati politice, participa cu candidati in alegeri si, unde este cazul, potrivit legii, la constituirea autoritatilor publice, stimuleaza participarea cetatenilor la scrutinuri si organizeaza initiativa legislativa a cetatenilor.
    Art. 3
    (1) Pot functiona ca partide politice numai asociatiile constituite potrivit prevederilor prezentei legi si care actioneaza pentru respectarea suveranitatii nationale, a independentei si a unitatii statului, a integritatii teritoriale, a ordinii de drept si a principiilor democratiei constitutionale.
    (2) Sunt interzise partidele politice care, prin statutul, programele, propaganda de idei ori prin alte activitati pe care le organizeaza, incalca prevederile art. 30 alin. (7), art. 37 alin. (2) sau alin. (4) din Constitutie.
    (3) Sunt interzise partidele politice asociate la organizatii din strainatate ale caror dispozitii sunt imperative.
    (4) Partidelor politice le este interzisa organizarea de activitati militare sau paramilitare.
    Art. 4
    (1) Din partidele politice nu pot face parte judecatorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului, magistratii si asimilatii acestora, membrii Curtii de Conturi, personalul militar si civil care isi desfasoara activitatea in structurile fortelor armate, ale celor de aparare a ordinii publice si sigurantei nationale, membrii Consiliului Legislativ, membrii consiliilor de administratie si personalul de specialitate de la Societatea Nationala de Radiodifuziune, Societatea Nationala de Televiziune si Agentia Nationala de Presa "ROMPRES", precum si alte categorii de persoane carora, in mod expres, prin lege, le este interzisa asocierea politica.
    (2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) persoanele care ocupa functii de subsecretari de stat sau superioare acestora, precum si consilierii sau personalul de la cabinetele celor care indeplinesc functiile respective, daca sunt civili.
    Art. 5
    (1) Un cetatean roman nu poate face parte an acelasi timp din doua sau mai multe partide politice.
    (2) Inscrierea unei persoane intr-un alt partid politic constituie de drept demisie din partidul al carui membru a fost.
    (3) Membrii organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care inscriu candidati in alegeri pot face parte si dintr-un partid politic.
    (4) Nici o persoana nu poate fi constransa sa faca parte sau sa nu faca parte dintr-un partid politic.
    (5) Dobandirea sau pierderea calitatii de membru al unui partid politic nu creeaza prioritati sau ingradiri in legatura cu drepturile cetatenesti.
    Art. 6
    (1) Partidele politice se organizeaza si functioneaza pe criteriul administrativ-teritorial.
    (2) Este interzisa constituirea de structuri ale partidelor politice dupa criteriul locului de munca, precum si desfasurarea de activitati politice in cadrul agentilor economici sau al institutiilor publice.
    (3) In cadrul organizatiilor teritoriale, partidele politice isi pot organiza structuri care se vor ocupa de problemele specifice unei anumite categorii sociale sau profesionale.
    (4) In structurile proprii de tineret ale partidelor politice pot fi inscrisi si tinerii care au implinit varsta de 16 ani. Acestia, pana la implinirea varstei de 18 ani, nu au drepturile si obligatiile membrilor de partid.
    Art. 7
    (1) Fiecare partid politic trebuie sa aiba denumire si insemn proprii. Denumirea integrala, denumirea prescurtata si insemnul unui partid politic trebuie sa se deosebeasca clar de cele ale partidelor anterior inregistrate.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si semnelor electorale ale partidelor politice si ale aliantelor politice.
    (3) Denumirile si insemnele partidelor politice, precum si semnele electorale nu pot reproduce sau combina simbolurile nationale ale statului roman, ale altor state, ale organismelor internationale ori ale cultelor religioase. Fac exceptie partidele politice care sunt membre ale unor organizatii politice internationale, acestea putand utiliza insemnul organizatiei respective ca atare sau intr-o combinatie specifica.

    CAP. 2
    Organizarea partidelor politice

    Art. 8
    Fiecare partid politic trebuie sa aiba statut si program politic proprii.
    Art. 9
    Statutul partidului politic cuprinde in mod obligatoriu:
    a) denumirea integrala si prescurtata, insemnul partidului si semnul electoral.
    b) sediul central;
    c) mentiunea expresa ca urmareste numai obiective politice;
    d) drepturile si indatoririle membrilor;
    e) sanctiunile disciplinare si procedurile prin care acestea pot fi aplicate membrilor;
    f) procedura de alegere a organelor executive si competentele acestora;
    g) competenta adunarii generale a membrilor sau a delegatilor acestora;
    h) organele imputernicite sa prezinte candidaturi in alegerile locale, parlamentare si prezidentiale;
    i) organul competent sa decida fuziunile cu alte partide politice, cu aliante politice sau alte forme de asociere;
    j) conditiile in care isi inceteaza activitatea;
    k) modul de administrare a patrimoniului si sursele de finantare stabilite in conditiile prezentei legi;
    l) organul care reprezinta partidul in relatiile cu autoritatile publice si tertii.
    Art. 10
    Programul politic al partidului trebuie sa fie prezentat in forma scrisa si sa fie aprobat de adunarea generala a membrilor sai, de adunarea delegatilor acestora sau de organele imputernicite prin statut.
    Art. 11
    (1) Partidele politice pot avea ca subdiviziuni organizatii teritoriale, cu un numar minim de membri prevazut de statut.
    (2) Organele locale pot reprezenta partidul politic fata de terti la nivelul local corespunzator, pot deschide conturi la banca si raspund de gestionarea acestora.
    Art. 12
    (1) Adunarea generala a membrilor si organul executiv sunt foruri obligatorii de conducere ale partidului politic si ale organizatiilor sale teritoriale. Conducerile organizatiilor teritoriale se aleg pentru o perioada determinata, prevazuta prin statut.
    (2) Statutele pot prevedea si alte organe pentru a contribui la formarea vointei politice. In acest caz, atributiile lor trebuie formulate explicit in statut.
    Art. 13
    (1) Adunarea generala a membrilor partidului politic sau a delegatilor acestora este organul suprem de decizie, la nivel national, al partidului. Intrunirea acestuia are loc cel putin o data la 4 ani. Se pot convoca in acest interval si adunari extraordinare.
    (2) Delegatii la adunare sunt alesi de organizatiile teritoriale prin vot secret. Numarul acestora se stabileste in functie de numarul de membri. Procedurile de desemnare si de alegere a acestora trebuie prevazute in statut.
    Art. 14
    (1) Pentru solutionarea diferendelor dintre membrii unui partid politic sau dintre acestia si conducerile organizatiilor partidului se constituie la nivelul partidului si al organizatiilor sale teritoriale organe de arbitraj.
    (2) Membrii organului de arbitraj se aleg pe o durata de cel mult 4 ani.
    (3) Organul de arbitraj lucreaza conform unui regulament care trebuie sa asigure partilor dreptul de a fi ascultate si proceduri echitabile de decizie.
    Art. 15
    (1) Organele imputernicite ale partidului politic hotarasc primirea de membri, in conditii stabilite de statut.
    (2) Membrii au dreptul de a demisiona din partid in orice moment, cu efect imediat.
    (3) Un membru nu poate fi exclus din partid decat daca a incalcat statutul in mod deliberat sau a adus prejudicii partidului prin comportamentul sau.
    Art. 16
    (1) Hotararile partidului politic si ale organizatiilor sale teritoriale se adopta cu votul majoritatii prevazute in statut.
    (2) Alegerea membrilor conducerii partidului politic si ai conducerilor organizatiilor sale teritoriale se face prin vot secret.
    (3) Statutul trebuie sa prevada dreptul fiecarui membru la initiativa politica si posibilitatea examinarii acesteia intr-un cadru organizat.

    CAP. 3
    Inregistrarea partidelor politice

    Art. 17
    (1) Cererea de inregistrare a unui partid politic se depune la Tribunalul Municipiului Bucuresti, insotita de:
    a) statutul si programul partidului;
    b) actul de constituire impreuna cu lista semnaturilor de sustinere a cel putin 10.000 de membri fondatori, domiciliati in cel putin 15 dintre judetele tarii, dar nu mai putin de 300 in fiecare judet, insotit de o declaratie autentificata a conducatorului organului executiv al partidului privind autenticitatea semnaturilor;
    c) listele membrilor partidului din organizatiile judetene sau a municipiului Bucuresti, necesare inregistrarii partidelor, care vor cuprinde: numele, initiala tatalui, prenumele, anul nasterii, domiciliul, actul de identitate, semnatura;
    d) o declaratie privitoare la sediul si la patrimoniul partidului;
    e) dovada deschiderii contului bancar.
    (2) Cererea de inregistrare se semneaza de catre conducatorul organului executiv al partidului politic si de cel putin trei membri fondatori, care vor fi citati in instanta.
    (3) Cererea de inregistrare se afiseaza la sediul Tribunalului Municipiului Bucuresti, timp de 15 zile, si se face publica intr-un ziar central de mare tiraj.
    Art. 18
    (1) Tribunalul Municipiului Bucuresti examineaza cererea de inregistrare a partidului politic in sedinta publica, cu participarea reprezentantului Ministerului Public.
    (2) Persoanele fizice sau juridice interesate pot interveni in proces, daca depun o cerere de interventie in interes propriu potrivit Codului de procedura civila. Cererea de interventie se comunica din oficiu persoanelor care au semnat cererea de inregistrare.
    Art. 19
    (1) Tribunalul Municipiului Bucuresti se pronunta asupra cererii de inregistrare a partidului politic in cel mult 15 zile de la expirarea termenului prevazut la art. 17 alin. (3).
    (2) Impotriva deciziei Tribunalului Municipiului Bucuresti se poate face contestatie la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 5 zile de la comunicare.
    (3) Curtea de Apel Bucuresti va examina contestatia in sedinta publica, in termen de cel mult 15 zile de la inregistrarea acesteia.
    (4) Decizia Curtii de Apel Bucuresti este definitiva.
    Art. 20
    Partidul politic dobandeste personalitate juridica de la data pronuntarii hotararii definitive a instantei privind admiterea cererii de inregistrare.
    Art. 21
    (1) Partidele politice ale caror cereri de inregistrare au fost admise se inscriu in Registrul partidelor politice la Tribunalul Municipiului Bucuresti.
    (2) Hotararea de admitere a inregistrarii partidului politic se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 22
    (1) Modificarea statutului sau a programului partidului politic poate avea loc in conditiile prevazute de statut.
    (2) Modificarile aprobate de organul competent al partidului politic se comunica Tribunalului Municipiului Bucuresti pentru inregistrare, care le examineaza potrivit procedurii prevazute la art. 17, 18 si 19.
    Art. 23
    (1) In cazul in care instanta a respins cererea de incuviintare a modificarii statutului, iar partidul politic in cauza actioneaza in baza statutului modificat, Ministerul Public va solicita Tribunalului Municipiului Bucuresti incetarea activitatii partidului si radierea acestuia din Registrul partidelor politice.
    (2) Tribunalul Municipiului Bucuresti, in termen de 15 zile de la inregistrarea cererii Ministerului Public, se va pronunta asupra acesteia.
    (3) Impotriva hotararii Tribunalului Municipiului Bucuresti partea interesata poate face contestatie la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 5 zile de la comunicarea hotararii.
    (4) Curtea de Apel Bucuresti se pronunta in termen de 15 zile de la inregistrarea contestatiei, iar hotararea sa este definitiva si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

    CAP. 4
    Asocierea partidelor politice

    Art. 24
    (1) Partidele politice se pot asocia intre ele, pe baza unui protocol de asociere, constituind o alianta politica.
    (2) Aliantele politice depun protocolul de asociere la Tribunalul Municipiului Bucuresti si solicita inscrierea in Registrul de evidenta a aliantelor politice.
    Art. 25
    Protocolul de constituire a aliantei politice trebuie sa mentioneze denumirea, insemnul si semnul electoral, daca este cazul, partidele politice aliate, obiectivele aliantei, modul de organizare si factorii de decizie.
    Art. 26
    (1) Partidele politice si aliantele politice pot constitui si alte forme de asociere, impreuna cu formatiuni nepartidice, legal constituite, cu scopul promovarii unor obiective comune.
    (2) Protocolul de constituire a formelor de asociere prevazute la alin. (1) va mentiona denumirea, insemnul, daca este cazul, organizatiile aliate, obiectivele asocierii, modul de organizare si factorii de decizie si va fi depus la Tribunalul Municipiului Bucuresti, pentru a fi inscris in registrul altor forme de asociere a partidelor.
    (3) Aportul financiar al fiecarei formatiuni nepartidice, membra a unei forme de asociere prevazute la alin. (1), nu poate depasi, intr-un an, suma de 500 de salarii minime pe economie.
    Art. 27
    In cazul in care alianta politica se va prezenta in alegeri cu liste comune, candidatii trebuie sa faca parte dintr-un partid politic legal constituit, membru al aliantei politice.
    Art. 28
    Obiectivele aliantelor politice si ale altor forme de asociere a partidelor, precum si modul de organizare a lor trebuie sa se conformeze prevederilor art. 3 din prezenta lege.

    CAP. 5
    Incetarea activitatii partidelor politice

    Art. 29
    Un partid politic isi inceteaza activitatea ca urmare a autodizolvarii, a dizolvarii pronuntate pe cale judecatoreasca ori prin hotarare a Curtii Constitutionale sau ca urmare a inactivitatii constatate de Tribunalul Municipiului Bucuresti, conform art. 31.
    Art. 30
    Actele privitoare la autodizolvarea partidului politic se depun in termen de cel mult 10 zile la Tribunalul Municipiului Bucuresti, in vederea radierii din Registrul partidelor politice.
    Art. 31
    In cazul in care un partid politic nu desemneaza candidati, singur sau in alianta, in doua campanii electorale legislative succesive, in cel putin 10 circumscriptii, sau nu a tinut nici o adunare generala timp de 5 ani Tribunalul Municipiului Bucuresti, la cererea Ministerului Public, va constata incetarea existentei sale, cu respectarea normelor de procedura prevazute la art. 23.

    CAP. 6
    Finantele partidelor politice

    Art. 32
    Partidele politice pot detine bunuri mobile si imobile care sunt necesare realizarii activitatilor specifice.
    Art. 33
    (1) Sursele de finantare a unui partid politic pot fi:
    a) cotizatii ale membrilor de partid;
    b) donatii si legate;
    c) venituri provenite din activitati proprii;
    d) subventii de la bugetul de stat, potrivit legii bugetare anuale.
    (2) Operatiunile de incasari si plati ale partidelor se efectueaza prin conturi in lei si in valuta, deschise la banci cu sediul in Romania, potrivit legii.
    Art. 34
    (1) Cuantumul cotizatiilor, repartizarea si utilizarea acestora se stabilesc prin hotarari ale partidului politic, potrivit statutului.
    (2) Veniturile totale provenite din cotizatii sunt neplafonate.
    (3) Suma cotizatiilor platite intr-un an de o persoana nu poate depasi 50 de salarii de baza minime pe tara. Salariul de baza minim pe tara luat ca referinta este cel existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
    Art. 35
    (1) Donatiile primite de un partid politic intr-un an nu pot depasi 0,005% din veniturile bugetului de stat pe anul respectiv.
    (2) In anul financiar in care au loc alegeri parlamentare prezidentiale sau locale, plafonul de la alineatul precedent este dublu.
    (3) Donatia primita de la o persoana fizica intr-un an nu poate depasi 100 de salarii de baza minime pe tara in anul respectiv.
    (4) Donatia primita de la o persoana juridica intr-un an nu poate fi mai mare de 500 de salarii de baza minime pe tara.
    (5) La primirea donatiei sunt obligatorii verificarea si inregistrarea identitatii donatorului. La solicitarea donatorului, identitatea sa poate ramane confidentiala, dar nu si pentru o donatie anuala mai mare de 10 salarii de baza minime pe tara. Suma totala primita de un partid politic ca donatii confidentiale nu poate depasi 20% din subventia maxima acordata de la bugetul de stat unui partid politic in anul respectiv.
    (6) Lista donatorilor cu sume mai mari de 10 salarii de baza minime pe tara se publica in Monitorul Oficial al Romaniei pana la data de 31 martie a anului urmator.
    (7) Sunt interzise donatiile de bunuri materiale sau sume de bani, facute cu scopul evident de a obtine un avantaj economic sau politic.
    Art. 36
    (1) Partidele politice nu pot primi donatii de la institutiile publice, de la regiile autonome, de la societatile comerciale si de la societatile bancare cu capital majoritar de stat.
    (2) Donatiile din partea altor state ori a organizatiilor din strainatate sunt interzise. Fac exceptie de la prevederile acestui alineat donatiile constand in bunuri materiale necesare activitatii politice, primite de la organizatii politice internationale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide aflate in relatii de colaborare politica. Aceste donatii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 37
    Partidele politice nu pot desfasura activitati specifice societatilor comerciale. Fac exceptie:
    a) editarea, realizarea si difuzarea publicatiilor ori a altor materiale de propaganda si cultura politica proprii;
    b) actiunile culturale, sportive si distractive;
    c) serviciile interne;
    d) inchirierea spatiilor proprii pentru conferinte si actiuni social-culturale;
    e) dobanzile bancare;
    f) vanzarea bunurilor din patrimoniu, cu exceptia celor primite drept donatii din strainatate.
    Art. 38
    Publicatiile si materialele de propaganda vor contine obligatoriu numele partidului politic ori al aliantei politice sau al altor forme de asociere a partidelor politice care le-a editat, dupa caz.
    Art. 39
    (1) Partidele politice primesc anual subventii de la bugetul de stat, in conditiile legii. Subventia se varsa lunar, in contul fiecarui partid politic, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Suma alocata anual partidelor politice nu poate fi mai mare de 0,04% din veniturile bugetului de stat.
    (3) Partidele politice care la inceputul legislaturii sunt reprezentate prin grup parlamentar, cel putin intr-o Camera, primesc o subventie de baza. Totalul subventiilor de baza reprezinta o treime din subventiile bugetare alocate partidelor politice.
    (4) Partidele politice reprezentate in Parlament primesc si o subventie proportionala cu numarul de mandate obtinute. Suma cuvenita pentru un mandat se stabileste prin impartirea restului de doua treimi din subventiile de la bugetul de stat pentru partide politice la numarul total al parlamentarilor.
    (5) Subventia totala acordata de la bugetul de stat unui partid politic, dupa aceste operatiuni, nu poate depasi de 5 ori subventia de baza.
    (6) Partidele politice care nu au mandate parlamentare dar au obtinut cel putin 2% din voturile exprimate, primesc subventii egale, care se stabilesc prin impartirea sumei neconsumate, potrivit dispozitiilor alin. (5), la numarul partidelor politice respective. Suma totala acordata partidelor politice neparlamentare nu poate fi mai mare decat o subventie de baza.
    (7) Sumele neconsumate prin redistribuire, potrivit prevederilor alin. (6), se impart partidelor politice parlamentare proportional cu numarul mandatelor.
    (8) Sumele neconsumate la sfarsitul anului financiar se reporteaza in anul urmator.
    Art. 40
    (1) Veniturile provenite de la subventiile bugetare pot avea urmatoarele destinatii:
    a) cheltuieli materiale pentru intretinerea si functionarea sediilor;
    b) cheltuieli de personal;
    c) cheltuieli pentru presa si propaganda;
    d) cheltuieli privind organizarea de activitati cu caracter politic;
    e) cheltuieli de deplasare;
    f) cheltuieli pentru telecomunicatii;
    g) cheltuieli cu delegatiile din strainatate;
    h) investitii in bunuri mobile si imobile necesare activitatii partidelor.
    (2) Eficienta si oportunitatea acestor cheltuieli urmeaza sa fie decise de organele alese ale partidelor politice.
    Art. 41
    (1) Autoritatile locale asigura cu prioritate spatii pentru sediile partidelor politice, la cererea motivata a acestora.
    (2) Inchirierea spatiilor destinate sediilor partidelor politice urmeaza regimul juridic prevazut pentru inchirierea spatiilor destinate pentru locuit.
    (3) Partidele politice sunt scutite de plata impozitelor pe cladiri pentru imobilele pe care le detin in proprietate.
    (4) Partidele politice care isi inceteaza activitatea ca urmare a autodizolvarii, a dizolvarii pronuntate prin hotarari definitive ale instantelor judecatoresti, ori a neinregistrarii lor potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) sunt obligate sa predea autoritatilor publice locale, in termen de 60 de zile, spatiile pe care le-au detinut cu contract de inchidere incheiat si cu acordul acestora.
    (5) Tribunalul Municipiului Bucuresti va comunica prefectilor incetarea activitatii partidului politic in vederea preluarii sediilor de catre autoritatile publice locale, prin executorii judecatoresti.
    Art. 42
    (1) Veniturile realizate din activitatile prevazute la art. 33 sunt scutite de impozite si taxe.
    (2) De asemenea sunt scutite de taxe vamale donatiile primite din strainatate, prevazute la art. 36.
    Art. 43
    Plata tuturor cheltuielilor legate de telecomunicatii, energie electrica si termica, gaze, apa, canal se face la tariful spatiilor destinate pentru locuit.
    Art. 44
    Curtea de Conturi este organul abilitat sa controleze respectarea prevederilor art. 33 alin. (2), art. 34 alin. (3), art. 35-37 si art. 39-41 privind finantarea partidelor politice.
    Art. 45
    Donatiile acceptate de catre partidele politice cu incalcarea prevederilor art. 35 si 36 ori de catre cele aflate in una din situatiile prevazute la art. 23 si 29 se fac venit la bugetul de stat, pe baza hotararii Colegiului jurisdictional al Curtii de Conturi.

    CAP. 7
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 46
    (1) Partidele politice existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi continua sa functioneze pe baza actelor legale de inregistrare valabile la data infiintarii.
    (2) In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, partidele politice existente se vor conforma prevederilor ei, urmand procedura judiciara stabilita la art. 17-19.
    (3) Termenul de 6 luni pentru inscriere este un termen de decadere.
    Art. 47
    (1) Denumirea unui partid politic, simbolul si semnele electorale folosite de acesta incepand cu anul 1990 ii apartin de drept, daca le-a folosit primul, si nu pot fi insusite de alte partide politice.
    (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si aliantelor politice, in conditiile legii electorale.
    Art. 48
    Organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, care participa la alegeri, sunt obligate sa respecte, in mod corespunzator si daca este cazul, prevederile art. 2-4, 7, 16, 34-43 si 47.
    Art. 49
    Decretul-lege nr. 8/1989 privind inregistrarea si functionarea partidelor politice si a organizatiilor obstesti in Romania se abroga.

    Aceasta lege a fost adoptata in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului din 19 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, si a fost reexaminata de Senat in sedinta din 16 aprilie 1996 si de Camera Deputatilor in sedinta din 22 aprilie 1996 potrivit art. 145 alin. (1) din Constitutie, in urma Deciziei Curtii Constitutionale nr. 35 din 2 aprilie 1996*).
-----------------
    *) Decizia Curtii Constitutionale nr. 35 din 2 aprilie 1996 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996.


                PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                        ADRIAN NASTASE

                  p. PRESEDINTELE SENATUI
                        RADU VASILE

                                         SmartCity5

COMENTARII la Legea 27/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 27 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 27/1996
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu