Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 267 din 16 iunie 2004

privind Ordinul Meritul Agricol si Medalia Meritul Agricol

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 609 din  6 iulie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Ordinul Meritul Agricol si Medalia Meritul Agricol, prevazute la art. 7 lit. A si B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, fac parte din categoria decoratiilor civile pe domenii de activitate.
    Art. 2
    (1) Ordinul Meritul Agricol este o decoratie care se poate acorda cetatenilor romani sau straini, cu merite deosebite in domeniile: agricultura, industrie alimentara, silvicultura, ape si protectia mediului, in activitatea didactica si de cercetare stiintifica sau care au contribuit la strangerea legaturilor dintre institutiile de specialitate din strainatate si cele din Romania.
    (2) Medalia Meritul Agricol este o decoratie care se poate acorda cetatenilor romani sau straini, cu rezultate meritorii in domeniile: agricultura, industrie alimentara, silvicultura, ape si protectia mediului, in activitatea didactica si de cercetare stiintifica.
    (3) Institutele nationale, regiile autonome, agentiile nationale si institutiile publice de specialitate din tara sau din strainatate pot fi decorate in mod exceptional cu Ordinul Meritul Agricol.
    Art. 3
    (1) Ordinul Meritul Agricol se prezinta sub doua forme cu valoare ierarhica egala: insemnul si rozeta.
    (2) Insemnul Ordinului Meritul Agricol se prezinta sub forma unei cruci de Malta, confectionata din argint, emailata verde, avand pe avers, aplicata pe bratele crucii, o cununa deschisa, ovala, confectionata din metal, formata din spice de grau si din frunze de stejar cu ghinde. Central, este aplicata stema Romaniei stantata in metal.
    Art. 4
    (1) Medalia Meritul Agricol se prezinta sub o singura forma: insemnul.
    (2) Insemnul Medaliei Meritul Agricol este o piesa circulara, cu bordura usor inaltata, confectionata din tombac, avand redat pe avers insemnul ordinului.
    Art. 5
    Regulamentele privind descrierea si modul de acordare a Ordinului Meritul Agricol si a Medaliei Meritul Agricol, pentru fiecare grad sau clasa, precum si modelul desenat sunt prevazute in anexele nr. 1 - 4 care fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 6
    (1) Ordinul Meritul Agricol si Medalia Meritul Agricol se confera de Presedintele Romaniei prin decret, in baza propunerilor de decorare individuale, formulate potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre ministrii de resort si de conducatorii institutiilor publice de specialitate abilitate, pentru persoanele din domeniile lor de activitate.
    (2) Propunerile nominale pentru conferirea Ordinului Meritul Agricol si a Medaliei Meritul Agricol sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, in conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Presedintele Romaniei poate sa confere Ordinul Meritul Agricol si Medalia Meritul Agricol si din proprie initiativa, in proportie de 1% din numarul total stabilit prin lege, pentru fiecare grad sau clasa a fiecarei decoratii, cu exceptia gradului de Mare Ofiter, in conformitate cu art. 4 alin. (3) din Legea nr. 29/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 7
    (1) Repartitia numarului maxim de decoratii privind Ordinul Meritul Agricol si Medalia Meritul Agricol, care se acorda anual, se realizeaza de catre Cancelaria Ordinelor, in limitele locurilor vacante.
    (2) Pentru primul an de la intrarea in vigoare a prezentei legi se poate conferi maximum 15% din numarul decoratiilor pentru fiecare grad si clasa.
    Art. 8
    (1) Ordinul Meritul Agricol este limitat la maximum 8.600 de membri.
    (2) Institutele nationale, regiile autonome, agentiile nationale si institutiile publice de specialitate, carora li s-a conferit Ordinul Meritul Agricol, nu intra in numarul prevazut la alin. (1).
    (3) Cetatenii straini sau institutiile de specialitate din strainatate, carora li s-a conferit Ordinul Meritul Agricol, nu intra in numarul prevazut la alin. (1).
    Art. 9
    Ordinul Meritul Agricol cuprinde 4 grade. Ierarhia in ordine descrescatoare este urmatoarea:
    a) Mare Ofiter;
    b) Comandor;
    c) Ofiter;
    d) Cavaler.
    Art. 10
    Medalia Meritul Agricol cuprinde 3 clase. Ierarhia in ordine descrescatoare este urmatoarea:
    a) clasa I;
    b) clasa a II-a;
    c) clasa a III-a.
    Art. 11
    (1) Medalia Meritul Agricol se poate acorda nelimitat pentru clasele a III-a si a II-a si este limitata la 6.000 de membri pentru clasa I.
    (2) Medalia Meritul Agricol clasa I, conferita cetatenilor straini, nu intra in numarul prevazut la alin. (1).
    Art. 12
    (1) Atestarea Ordinului Meritul Agricol si a Medaliei Meritul Agricol se face printr-un brevet, in conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Brevetele pentru Ordinul Meritul Agricol sunt validate, pentru gradele de Cavaler si Ofiter, prin parafa Presedintelui Romaniei, iar pentru gradele de Comandor si Mare Ofiter, prin semnatura autografa a Presedintelui Romaniei. Brevetele pentru toate gradele sunt contrasemnate autograf de ministrul de resort si de cancelarul ordinelor, in conformitate cu art. 26 lit. b) din Legea nr. 29/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Brevetele pentru Medalia Meritul Agricol sunt validate, pentru clasele a III-a si a II-a, prin parafa ministrului de resort si semnatura cancelarului ordinelor, iar pentru clasa I, prin semnatura ministrului de resort si semnatura cancelarului ordinelor, in conformitate cu art. 28 din Legea nr. 29/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 13
    Membrii Ordinului Meritul Agricol, indiferent de gradul pe care il au, sunt numiti Cavaleri ai Ordinului Meritul Agricol.
    Art. 14
    (1) Ziua Ordinului Meritul Agricol se sarbatoreste la data de 18 aprilie, data primei instituiri a ordinului, in anul 1932.
    (2) Cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Agricol, ministerele de resort si celelalte institutii publice abilitate sa faca propuneri de decorare organizeaza, cu sprijinul Cancelariei Ordinelor, intrunirea Cavalerilor Ordinului Meritul Agricol.
    Art. 15
    Persoanele decorate cu Ordinul Meritul Agricol gradele de Comandor si Mare Ofiter, in cazul in care decernarea ordinului nu a fost facuta direct de seful statului, pot solicita, prin Cancelaria Ordinelor, dreptul de a fi primite in audienta la Presedintele Romaniei pentru a-i multumi personal. In functie de programul Presedintelui Romaniei, Cancelaria Ordinelor va organiza audienta personala sau in grup a celor decorati.
    Art. 16
    (1) Calitatea de membru al Ordinului Meritul Agricol se poate pierde in conditiile prevazute la art. 52 din Legea nr. 29/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Pentru judecarea faptelor dezonorante, care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decat cele ce au dus la condamnarea membrilor Ordinului Meritul Agricol la o pedeapsa privativa de libertate prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, se constituie un consiliu de onoare, in conformitate cu art. 53 din Legea nr. 29/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 17
    (1) Consiliul de onoare al Ordinului Meritul Agricol este compus din 5 membri, astfel: un membru din gradele de Cavaler, Ofiter si Comandor si doi membri din gradul de Mare Ofiter. Presedinte al consiliului de onoare va fi, de regula, cel mai in varsta membru din gradul de Mare Ofiter.
    (2) Consiliul de onoare se constituie sau se alege cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Agricol, pe termen de 5 ani, de cavalerii acestui ordin.
    (3) Pot fi realesi, pentru o noua perioada, 3 dintre membrii consiliului de onoare, dintre care cel putin unul din gradele inferioare.
    (4) Ministerele de resort vor pune la dispozitie spatii adecvate desfasurarii activitatii consiliului de onoare.
    Art. 18
    (1) Cavalerii Ordinului Meritul Agricol pot semnala consiliului de onoare fapte comise de alti membri ai ordinului, considerate ca aduc prejudicii morale acestora.
    (2) Ca urmare a sesizarii se convoaca consiliul de onoare si persoana invinuita, in termen de maximum 30 de zile de la sesizare.
    (3) Cavalerii ordinului pot semnala si direct Cancelariei Ordinelor fapte comise de alti membri ai ordinului, considerate ca aduc prejudicii morale acestora. Ca urmare a sesizarii, Cancelaria Ordinelor convoaca consiliul de onoare si persoana invinuita, in termen de maximum 45 de zile de la sesizare.
    (4) In cazul in care persoana invinuita nu se prezinta la termenul fixat, consiliul de onoare o convoaca la alt termen, iar in cazul neprezentarii si a doua oara, cazul va fi judecat in lipsa.
    (5) Consiliul de onoare delibereaza si decide dupa cercetarea cazului, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la prima intrunire pentru cazul respectiv. Daca faptele aduse la cunostinta sunt intemeiate, consiliul de onoare poate propune Cancelariei Ordinelor retragerea decoratiei.
    (6) Retragerea decoratiilor se face prin decret semnat de Presedintele Romaniei, la propunerea Cancelariei Ordinelor, cu aplicarea prevederilor art. 59 din Legea nr. 29/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 19
    Consiliul de onoare al Ordinului Meritul Agricol judeca si faptele socotite dezonorante ale persoanelor decorate cu Medalia Meritul Agricol. In acest caz, in consiliul de onoare sunt cooptati pentru cauza in speta si doi titulari ai medaliei, care vor avea drept de vot deliberativ, conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 29/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 20
    Sumele necesare confectionarii insemnelor, rozetelor, brevetelor si cutiilor decoratiilor Ordinului Meritul Agricol si Medaliei Meritul Agricol sunt asigurate anual de la bugetul de stat prin bugetul Administratiei Prezidentiale.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIU

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
privind descrierea si modul de acordare a Ordinului Meritul Agricol

    Art. 1
    Ordinul Meritul Agricol se acorda pe viata.
    Art. 2
    (1) Ordinul Meritul Agricol este limitat la maximum 8.600 de membri, impartiti pe grade astfel:
    a) Cavaler     - 5.400;
    b) Ofiter      - 2.200;
    c) Comandor    - 800;
    d) Mare Ofiter - 200.
    (2) Depasirea numarului membrilor fiecarui grad constituie o incalcare a prezentului regulament. Decoratiile conferite peste numarul limita sunt nule de drept, iar insemnele se restituie.
    Art. 3
    (1) Insemnul gradului de Cavaler al Ordinului Meritul Agricol se prezinta sub forma unei cruci de Malta, cu brate egale, avand diametrul de 40 mm, confectionata din argint cu titlul de 800 la mie, emailata verde. Bratele crucii sunt despicate, avand la centru latimea de 5 mm, iar la varfuri de 23 mm.
    (2) Pe avers, pe bratele crucii este aplicata o cununa ovala, lata de 24 mm si inalta de 28 mm, formata din spice de grau, la dreapta, si frunze de stejar cu ghinde, la stanga, legate in partea de jos cu o panglica in forma de funda. Central este aplicata stema Romaniei, stantata in metal, cu inaltimea de 12 mm si latimea de 8 mm.
    (3) Pe revers, central, este aplicat un scut emailat albastru, pe care este scris cu litere inalte de 2 mm, "MERITUL/AGRICOL", iar pe bratele orizontale sunt scrise, cu cifre inalte de 4 mm, de la stanga la dreapta, datele: "1932" si "2000".
    (4) Insemnul este surmontat de o sfera prin care se petrece un inel cu diametrul de 20 mm, care are la baza frunze de laur emailate verde.
    (5) Marginea insemnului, cununa, stema si inelul pastreaza culoarea naturala a argintului.
    (6) Panglica, lata de 40 mm si avand inaltimea aparenta de 50 mm, este din rips moarat verde inchis, strabatuta de 7 benzi galbene, late de 2 mm.
    (7) Pentru persoanele de sex feminin, panglica este pliata sub forma unei funde, realizata prin plierea unei panglici din rips moarat, lunga de 120 mm si lata de 40 mm.
    (8) Rozeta se prezinta sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, lata de 16 mm si inalta de 6 mm, avand dimensiunile benzilor colorate ale panglicii ordinului reduse la 40% . Pe spate are un sistem de prindere.
    Art. 4
    Insemnul gradului de Ofiter al Ordinului Meritul Agricol are caracteristicile generale ale insemnului gradului de Cavaler, cu urmatoarele particularitati:
    a) insemnul este aurit;
    b) panglica primeste central o rozeta cu diametrul de 25 mm;
    c) rozeta se prezinta sub forma unui tambur din rips cu diametrul de 10 mm si cu grosimea de 4 mm, avand dimensiunile benzilor colorate ale panglicii reduse la 40% . Pe spate are un sistem de prindere;
    d) pentru persoanele de sex feminin, rozeta se aplica pe centrul fundei.
    Art. 5
    (1) Insemnul gradului de Comandor al Ordinului Meritul Agricol se prezinta sub forma unei cruci de Malta, cu brate egale, despicate la varf, cu diametrul de 50 mm; bratele crucii au la centru latimea de 7 mm, iar la varfuri de 27 mm.
    (2) Celelalte elemente ale insemnului au caracteristicile generale ale gradului de Ofiter, cu urmatoarele particularitati:
    a) pe avers, cununa are latimea exterioara de 30 mm si inaltimea de 36 mm;
    b) pe revers, scutul are inaltimea de 15 mm; literele inscriptiei sunt inalte de 2,5 mm, iar cifrele au inaltimea de 5 mm;
    c) inelul de prindere a panglicii este plat si are inaltimea de 30 mm si latimea de 4 mm;
    d) panglica este lata de 45 mm si are lungimea reglabila pentru a fi adaptata la circumferinta gatului; latimea fiecarei benzi galbene este de 2,5 mm;
    e) rozeta gradului de Comandor este formata din suprapunerea rozetei gradului de Ofiter cu cea a gradului de Cavaler.
    Art. 6
    (1) Insemnul gradului de Mare Ofiter al Ordinului Meritul Agricol este compus din insemnul propriu-zis si placa gradului.
    (2) Insemnul propriu-zis si panglica gradului de Mare Ofiter al Ordinului Meritul Agricol sunt identice cu insemnul si panglica gradului de Comandor.
    (3) Placa gradului este o stea de forma patrata, cu patru grupe de raze, confectionata din argint cu titlul de 925 la mie, avand laturile de 55 mm; fiecare grupa de raze porneste din bratele aversului insemnului de Comandor. Pe revers, intr-un medalion central, sunt inscriptionate numele firmei producatoare si titlul argintului. Pe spate are un sistem de prindere.
    (4) Rozeta gradului se prezinta sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips argintiu, lata de 16 mm si inalta de 6 mm, peste care se aplica rozeta gradului de Ofiter. Pe spate are un sistem de prindere.
    Art. 7
    (1) Cutia in care se pastreaza decoratia este imbracata la exterior in piele naturala verde, pentru gradele de Mare Ofiter si Comandor, si in piele ecologica, de aceeasi culoare, pentru gradele de Ofiter si Cavaler, avand coltare si inchizatori metalice; interiorul este captusit cu plus galben si cu matase galbena, are inscriptionat numele firmei producatoare si in coltul drept, jos, este scris numarul de ordine al decoratiei din gradul respectiv.
    (2) Pe capacul cutiei sunt imprimate, auriu, stema Romaniei, denumirea si gradul ordinului.
    (3) Etuiul in care se pastreaza brevetul este imbracat in piele ecologica verde pentru gradele de Mare Ofiter si Comandor si cu inlocuitor de piele, de aceeasi culoare, pentru gradele de Ofiter si Cavaler.
    Art. 8
    (1) Ordinul Meritul Agricol se poarta, de regula, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei si al celorlalte sarbatori nationale sau religioase, cu ocazia Zilei Ordinului si la manifestarile stiintifice sau culturale de importanta nationala.
    (2) Gradele de Cavaler si Ofiter ale Ordinului Meritul Agricol se poarta pe partea stanga a pieptului.
    (3) Gradul de Comandor al Ordinului Meritul Agricol se poarta la gat, cu panglica prinsa sub cravata, insemnul fiind vizibil la 50 mm in partea stanga, sub nodul cravatei.
    (4) Placa gradului de Mare Ofiter al Ordinului Meritul Agricol se poarta pe partea stanga a pieptului.
    (5) Se poarta intotdeauna numai gradul cel mai inalt al Ordinului Meritul Agricol care a fost conferit.
    (6) Rozeta se poate purta zilnic, dar numai rozeta gradului celui mai inalt. Rozeta se poarta la butoniera de la reverul stang al hainei sau al taiorului.
    Art. 9
    (1) Conferirea Ordinului Meritul Agricol se face obligatoriu, incepand cu gradul de Cavaler, cu exceptia primei promotii a ordinului.
    (2) Conferirea Ordinului Meritul Agricol se poate face numai dupa obtinerea, timp de 5 ani, a unor merite deosebite in activitatea specifica.
    (3) Decorarea anterioara cu Medalia Meritul Agricol este un factor pozitiv, de care se va tine seama la propunerile de acordare a Ordinului Meritul Agricol, dar nu este obligatorie obtinerea unei medalii sau parcurgerea ierarhiei medaliei pentru conferirea ordinului.
    (4) Pentru a se conferi un grad superior aceleiasi persoane este necesara efectuarea unui stagiu in gradul imediat inferior, astfel:
    a) de la gradul de Cavaler la cel de Ofiter - 2 ani;
    b) de la gradul de Ofiter la cel de Comandor - 3 ani;
    c) de la gradul de Comandor la cel de Mare Ofiter - 5 ani.
    (5) Propunerile de conferire trebuie sa tina seama de criteriile stabilite in prezentul regulament, inclusiv pentru prima promotie de decorare.
    (6) Conferirea directa a gradelor superioare la prima promotie se face ca urmare a unei insumari de merite deosebite, care ar fi putut conduce la acordarea de grade succesive.
    Art. 10
    Pentru merite cu totul deosebite, termenul de 5 ani si vechimea minima in grad prevazuta la art. 9 alin. (4) pot fi reduse cu maximum o treime.
    Art. 11
    Institutele nationale, regiile autonome, agentiile nationale si institutiile publice de specialitate din tara sau din strainatate pot fi decorate in mod exceptional cu Ordinul Meritul Agricol.
    Art. 12
    (1) Conferirea unui grad superior duce automat la scoaterea numelui persoanei respective din evidenta gradului inferior, locul devenind vacant.
    (2) Insemnul gradului inferior ramane in posesia celui decorat.
    Art. 13
    (1) Ordinul Meritul Agricol este o decoratie care se poate acorda cetatenilor romani sau straini, cu merite deosebite in domeniile: agricultura, industrie alimentara, silvicultura, ape si protectia mediului, in activitatea didactica si de cercetare stiintifica sau care au contribuit la strangerea legaturilor dintre institutiile de specialitate din strainatate si cele din Romania.
    (2) Prin merite deosebite, in sensul prezentului regulament, se intelege:
    a) utilizarea cu inalt randament a exploatatiilor agricole, indiferent de forma de proprietate;
    b) cresterea pe baze ecologice a productiilor agricole, piscicole si zootehnice;
    c) realizarea de produse agroalimentare ecologice, cu inalt nivel calitativ, si promovarea lor pe pietele externe;
    d) exploatarea rationala si prelucrarea superioara a masei lemnoase;
    e) masuri eficiente pentru combaterea eroziunii solului, pentru protectia si ameliorarea calitatii acestuia;
    f) promovarea, dezvoltarea stiintelor agrozootehnice si a invatamantului romanesc de specialitate;
    g) descoperirea si introducerea in exploatare a unor soiuri superioare de plante si rase de animale;
    h) masuri eficiente de combatere a daunatorilor, in special prin metode biologice si de crestere a rezistentei plantelor sau animalelor fata de acestia;
    i) rezultate deosebite in gospodarirea apelor, in activitatile de meteorologie, hidrologie si hidrogeologie;
    j) finalizarea actiunilor privind cadastrul de specialitate in domeniile agriculturii, silviculturii si apelor;
    k) studii, prognoze si strategii in domeniile de cercetare ale istoriei si retrologiei agrare si in domeniul protectiei mediului, in scopul utilizarii durabile a resurselor naturale.
    Art. 14
    In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, ministerele de resort, in colaborare cu institutiile publice abilitate, vor elabora, in conformitate cu art. 13, reglementarile specifice domeniului lor de activitate, aprobate prin ordine ale ministrilor de resort, in care se vor detalia conditiile in care se poate conferi Ordinul Meritul Agricol.

    ANEXA 2

                             REGULAMENT
privind descrierea si modul de acordare a Medaliei Meritul Agricol

    Art. 1
    Medalia Meritul Agricol se acorda pe viata.
    Art. 2
    (1) Medalia Meritul Agricol este nelimitata ca numar de membri pentru clasele a III-a si a II-a si este limitata la 6.000 de membri pentru clasa I.
    (2) Depasirea numarului pentru clasa I constituie o incalcare a prezentului regulament. Decoratiile conferite peste numarul limita sunt nule de drept, iar insemnele se restituie.
    Art. 3
    (1) Insemnul Medaliei Meritul Agricol se prezinta sub forma unei piese circulare, cu diametrul de 35 mm, care are bordura usor inaltata, lata de 1 mm, si este confectionat din tombac.
    (2) Pe avers este stantat in relief insemnul Ordinului Meritul Agricol.
    (3) Pe revers este redata circular, pe margine, o cununa deschisa din spice de grau, la stanga, si frunze de stejar cu ghinde, la dreapta, legate in partea de jos cu o funda, iar central este scris "1932/MERITUL/AGRICOL/2000", cu litere si cifre inalte de 3 mm, reprezentand date istorice privind Medalia Meritul Agricol.
    (4) Insemnul este surmontat de un inel cu diametrul de 2 mm, perpendicular pe medalie, prin care se prinde un inel cu diametrul de 20 mm, prin care se petrece panglica.
    (5) Panglica, lata de 35 mm si avand inaltimea aparenta de 50 mm, este din rips moarat verde, strabatuta de cinci dungi galbene, late de 2 mm. Pe spate are un sistem de prindere.
    (6) Pentru persoanele de sex feminin, panglica este pliata sub forma unei funde realizate prin plierea unei panglici din rips moarat, lunga de 100 mm si lata de 40 mm.
    Art. 4
    Deosebirea dintre clase este urmatoarea:
    a) clasa a III-a este aramita;
    b) clasa a II-a este argintata;
    c) clasa I este placata cu aur.
    Art. 5
    (1) Cutia in care se pastreaza medalia este din carton imbracat in pergamoid verde si este captusita cu matase galbena.
    (2) Pe capacul cutiei sunt imprimate, argintiu, denumirea si clasa medaliei.
    Art. 6
    (1) Medalia Meritul Agricol se poarta, de regula, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei si al celorlalte sarbatori nationale sau religioase, cu ocazia Zilei Ordinului Meritul Agricol si la manifestarile stiintifice ori culturale de importanta nationala sau locala.
    (2) Medalia Meritul Agricol, indiferent de clasa, se poarta pe partea stanga a pieptului.
    (3) Se poarta intotdeauna numai insemnul clasei celei mai inalte a Medaliei Meritul Agricol care a fost conferita.
    Art. 7
    (1) Conferirea Medaliei Meritul Agricol se face obligatoriu incepand cu clasa a III-a.
    (2) Conferirea Medaliei Meritul Agricol se poate face numai dupa obtinerea, timp de 4 ani, a unor rezultate meritorii in activitatea specifica.
    Art. 8
    (1) Pentru a se conferi o clasa superioara aceleiasi persoane este necesara efectuarea unui stagiu in clasa imediat inferioara, astfel:
    a) de la clasa a III-a la clasa a II-a - 5 ani;
    b) de la clasa a II-a la clasa I - 6 ani.
    (2) Propunerile de conferire trebuie sa tina seama de criteriile stabilite in prezentul regulament, inclusiv pentru prima promotie de decorare.
    (3) Conferirea directa a claselor superioare la prima promotie se face ca urmare a unei insumari de merite deosebite, care sa fi putut conduce la acordarea de clase succesive.
    Art. 9
    Pentru merite cu totul deosebite, termenul de 4 ani si vechimea minima in clasa prevazuta la art. 8 alin. (1) pot fi reduse cu maximum o treime.
    Art. 10
    (1) Conferirea unei clase superioare duce automat la scoaterea numelui persoanei respective din evidenta clasei inferioare.
    (2) Insemnul clasei inferioare ramane in posesia celui decorat.
    Art. 11
    (1) Medalia Meritul Agricol este o decoratie care se poate acorda cetatenilor romani sau straini, cu rezultate meritorii in domeniile: agricultura, industrie alimentara, silvicultura, ape si protectia mediului, in activitatea didactica si de cercetare stiintifica.
    (2) Prin rezultate meritorii, in sensul prezentului regulament, se intelege:
    a) utilizarea judicioasa a exploatatiilor agricole, a structurilor zootehnice si a oricaror alte forme de valorificare a produselor naturale;
    b) introducerea unor metode moderne de lucru in activitatile agrozootehnice;
    c) producerea unor utilaje de inalt randament pentru activitatile agrozootehnice;
    d) actiuni meritorii intreprinse in domeniul apararii si protejarii domeniilor statului;
    e) alte activitati care vin in sprijinul dezvoltarii agriculturii, industriei alimentare, silviculturii si al protectiei mediului inconjurator.
    Art. 12
    In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, ministerele de resort, in colaborare cu institutiile publice abilitate, vor elabora, in conformitate cu art. 11, reglementarile specifice domeniului lor de activitate, aprobate prin ordine ale ministrilor de resort, in care se vor detalia conditiile in care se poate conferi Medalia Meritul Agricol.

    ANEXA 3*)

    *) Modelele sunt reproduse in facsimil.

              Modelul desenat al Ordinului Meritul Agricol

    Figura 1 - Gradul de Cavaler, avers si revers, Panglica si Rozeta gradului de Cavaler - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 609 din 6 iulie 2004, la pagina 6.

    Figura 2 - Gradul de Ofiter, avers si revers, Panglica, fata si spate, si Rozeta gradului de Ofiter - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 609 din 6 iulie 2004, la pagina 6.

    Figura 3 - Gradul de Comandor, avers si revers, si Rozeta gradului de Comandor - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 609 din 6 iulie 2004, la pagina 6.

    Figura 4 - Gradul de Mare Ofiter - Insemnul propriu-zis al gradului de Mare Ofiter, Rozeta gradului de Mare Ofiter si Placa gradului de Mare Ofiter - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 609 din 6 iulie 2004, la pagina 7.

                         Modele de panglica si funda

    Figura 5 - Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Cavaler - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 609 din 6 iulie 2004, la pagina 8.

    Figura 6 - Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Ofiter - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 609 din 6 iulie 2004, la pagina 8.

    Figura 7 - Panglica gradului de Comandor - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 609 din 6 iulie 2004, la pagina 8.

    ANEXA 4*)

    *) Modelele sunt reproduse in facsimil.

                 Modelul desenat al Medaliei Meritul Agricol

    Figura 8 - Modelul desenat al Medaliei Meritul Agricol, clasa a III-a, avers si revers - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 609 din 6 iulie 2004, la pagina 9.

    Figura 9 - Modelul desenat al Medaliei Meritul Agricol, clasa a II-a, avers si revers - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 609 din 6 iulie 2004, la pagina 9.

    Figura 10 - Modelul desenat al Medaliei Meritul Agricol, clasa I, avers si revers - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 609 din 6 iulie 2004, la pagina 9.

    Figura 11 - Modelul desenat al Medaliei Meritul Agricol, Panglica, fata si spate - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 609 din 6 iulie 2004, la pagina 9.

    Figura 12   Funda pentru persoanele de sex feminin   se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 609 din 6 iulie 2004, la pagina 9.SmartCity5

COMENTARII la Legea 267/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 267 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu