E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 206 din 27 mai 2004

privind buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 505 din  4 iunie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Etica in activitatile de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si de inovare, denumite in continuare activitati de cercetare-dezvoltare, se bazeaza pe un ansamblu de principii morale si de proceduri destinate respectarii acestora.
    (2) Principiile morale si procedurile destinate respectarii acestora sunt cele reunite in Codul de etica si deontologie profesionala al personalului de cercetare-dezvoltare, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) Respectarea acestor principii morale determina buna conduita in activitatea de cercetare-dezvoltare.
    Art. 2
    (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare trebuie sa se desfasoare in respect fata de fiinta si demnitatea umana, precum si fata de suferinta animalelor, care trebuie prevenita sau redusa la minimum.
    (2) Buna conduita in cercetare-dezvoltare trebuie sa se desfasoare cu ocrotirea si refacerea mediului natural si a echilibrului ecologic, asigurandu-se protectia acestora fata de eventualele agresiuni produse de stiinta si tehnologie.
    (3) Buna conduita in cercetare-dezvoltare exclude:
    a) ascunderea sau inlaturarea rezultatelor nedorite;
    b) confectionarea de rezultate;
    c) inlocuirea rezultatelor cu date fictive;
    d) interpretarea deliberat distorsionata a rezultatelor si deformarea concluziilor;
    e) plagierea rezultatelor sau a publicatiilor altor autori;
    f) prezentarea deliberat deformata a rezultatelor altor cercetatori;
    g) neatribuirea corecta a paternitatii unei lucrari;
    h) introducerea de informatii false in solicitarile de granturi sau de finantare;
    i) nedezvaluirea conflictelor de interese;
    j) deturnarea fondurilor de cercetare;
    k) neinregistrarea si/sau nestocarea rezultatelor, precum si inregistrarea si/sau stocarea eronata a rezultatelor;
    l) lipsa de informare a echipei de cercetare, inaintea inceperii proiectului, cu privire la: drepturi salariale, raspunderi, coautorat, drepturi asupra rezultatelor cercetarilor, surse de finantare si asocieri;
    m) lipsa de obiectivitate in evaluari si nerespectarea conditiilor de confidentialitate;
    n) publicarea sau finantarea repetata a acelorasi rezultate ca elemente de noutate stiintifica.
    (4) Personalul de cercetare-dezvoltare are responsabilitati conform legislatiei in domeniu si codurilor deontologice profesionale in cercetarile pe subiecti umani, in folosirea animalelor pentru experimente si in protectia mediului.
    (5) Buna conduita in cercetare-dezvoltare se asigura in conformitate cu reglementarile internationale din domeniu, cu legislatia Uniunii Europene si cu regulile de etica ale programelor de cercetare stiintifica ale acesteia.
    Art. 3
    Datele contradictorii, diferentele de conceptie experimentala sau de practica, diferentele de interpretare a datelor, diferentele de opinie sunt factori specifici cercetarii-dezvoltarii si nu constituie abateri de la buna conduita.
    Art. 4
    In sensul prezentei legi, urmatorii termeni sunt definiti astfel:
    a) frauda in stiinta - actiunea deliberata de confectionare, falsificare, plagiere sau instrainare ilicita a rezultatelor cercetarii stiintifice;
    b) confectionarea de date - inregistrarea si prezentarea unor date din imaginatie, care nu sunt obtinute prin metodele de lucru folosite in cercetare;
    c) falsificare - masluirea materialelor de cercetare, a echipamentelor, proceselor sau rezultatelor; omiterea unor date sau rezultate de natura a deforma rezultatele cercetarii;
    d) plagiat - insusirea ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, rezultatelor sau textelor unei persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost obtinute, prezentandu-le drept creatie personala;
    e) conflict de interese - situatia de incompatibilitate in care se afla o persoana care are un interes personal ce influenteaza impartialitatea si obiectivitatea activitatilor sale in evaluarea, monitorizarea, realizarea si raportarea activitatilor de cercetare-dezvoltare; interesul personal include orice avantaj pentru persoana in cauza, sotul/sotia, rude ori afini, pana la gradul al patrulea inclusiv, sau pentru institutia din care face parte.

    CAP. 2
    Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii

    Art. 5
    (1) In vederea coordonarii si monitorizarii aplicarii normelor de conduita morala si profesionala in activitatile de cercetare-dezvoltare, se infiinteaza Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii, denumit in continuare Consiliul National de Etica, organism consultativ, fara personalitate juridica, pe langa autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (2) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Consiliului National de Etica se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    (3) Membrii Consiliului National de Etica trebuie sa fie persoane cu activitate recunoscuta in domeniu: academicieni, profesori universitari, cercetatori stiintifici gradul I, functionari publici, reprezentanti ai autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare si ai altor ordonatori principali de credite care au in subordine si/sau in coordonare unitati de cercetare-dezvoltare.
    (4) Pentru activitatea desfasurata, membrii Consiliului National de Etica sunt remunerati de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unitatile bugetare, in functie de orele efectiv lucrate.
    Art. 6
    In sensul prezentei legi, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare este Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    Art. 7
    Consiliul National de Etica are urmatoarele atributii:
    a) stabileste principiile etice specifice domeniului de cercetare-dezvoltare;
    b) elaboreaza codurile de etica pe domenii de activitate;
    c) stabileste procedurile specifice de urmat in cazul aparitiei unei conduite necorespunzatoare;
    d) urmareste aplicarea si respectarea de catre unitatile si institutiile de cercetare-dezvoltare, precum si de catre personalul de cercetare-dezvoltare a dispozitiilor legale referitoare la normele de conduita morala si profesionala;
    e) formuleaza opinii si recomandari in legatura cu problemele de natura etica ridicate de evolutia stiintei si a cunoasterii;
    f) analizeaza cazurile sesizate referitoare la incalcarea regulilor de buna conduita si face recomandari de solutionare si/sau de aplicare a sanctiunilor;
    g) indeplineste si alte atributii stabilite de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    Art. 8
    (1) Consiliul National de Etica isi desfasoara activitatea in plen si in comisii de etica pe domenii de stiinta si tehnologie, cu statut permanent sau temporar.
    (2) Consiliul National de Etica poate avea comisii de etica, cu statut permanent, pentru:
    a) stiinte socioumaniste;
    b) stiinte legate de lumea viului;
    c) stiinte exacte si tehnice.
    (3) Consiliul National de Etica are un aparat propriu de lucru si, atunci cand este cazul, poate apela la experti.

    CAP. 3
    Comisiile de etica

    Art. 9
    (1) Unitatile si institutiile care fac parte din sistemul national de cercetare-dezvoltare, unitatile si/sau institutiile care conduc programe de cercetare-dezvoltare, precum si unitatile care asigura valorificarea rezultatelor sunt responsabile pentru respectarea normelor si a valorilor etice in cercetare-dezvoltare.
    (2) In cadrul unitatilor si al institutiilor prevazute la alin. (1) se infiinteaza comisii de etica, pe langa consiliile stiintifice sau, dupa caz, pe langa consiliile de administratie.
    (3) Componenta comisiilor de etica este propusa de consiliile stiintifice sau, dupa caz, de consiliile de administratie si se aproba prin ordin al conducatorului institutiei sau al unitatii prevazute la alin. (1).
    Art. 10
    Atributiile comisiilor de etica sunt urmatoarele:
    a) urmaresc in cadrul unitatilor sau al institutiilor respectarea codurilor de etica specifice domeniului;
    b) cerceteaza cazurile de abateri de la etica profesionala si propun conducerii unitatii sau institutiei masurile necesare.
    Art. 11
    (1) In cazul abaterilor de la buna conduita, sesizate in scris, pe baza de dovezi, de persoane sau institutii cunoscute, procedura urmata de comisiile de etica cuprinde urmatoarele etape:
    a) informarea in scris a persoanei/persoanelor incriminate cu privire la inceperea anchetei, motivele si dovezile existente;
    b) formularea de recomandari catre conducatorul institutiei sau al unitatii.
    (2) Termenul de raspuns la sesizare este de maximum 30 de zile de la inceperea anchetei. Persoana gasita vinovata de catre comisia de etica poate sa se adreseze Consiliului National de Etica, ce verifica contestatia si stabileste in termen de 30 de zile verdictul, propunerile si recomandarile catre conducatorul institutiei sau al unitatii.
    (3) Pentru analizarea contestatiei, membrii Consiliului National de Etica au acces la acele documente ale institutiei sau ale unitatii care sunt legate de acuzatiile ce urmeaza a fi verificate.
    Art. 12
    Evaluarea din punct de vedere etic a proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare se realizeaza de catre comisiile de evaluare ale acestora si va cuprinde in mod obligatoriu verificarea conformitatii proiectelor respective cu:
    a) reglementarile de etica general aplicabile, referitoare la:
    1. protectia persoanei umane:
    - utilizarea embrionilor umani, precum si a altor mostre biologice umane;
    - utilizarea datelor personale pentru banci biologice, inclusiv banci de gene;
    - utilizarea pentru teste clinice a persoanelor (indivizi sau populatie) din urmatoarele categorii: persoane care nu-si pot da acordul, in special copii, femei gravide, voluntari sanatosi;
    - protectia datelor personale;
    2. protectia animalelor, inclusiv a animalelor transgenice si a primatelor nonumane;
    3. protectia mediului;
    b) reglementarile de etica specifice, interne si internationale, aplicabile pentru cercetarea respectiva si care trebuie specificate explicit prin proiect.
    Art. 13
    La elaborarea normelor referitoare la etica, precum si in derularea efectiva a activitatilor de cercetare-dezvoltare si inovare se vor respecta reglementarile internationale la care Romania este parte.
    Art. 14
    (1) Pentru abaterile de la buna conduita in cercetare-dezvoltare, constatate si dovedite, Consiliul National de Etica propune aplicarea urmatoarelor sanctiuni:
    a) indepartarea persoanei/persoanelor din echipa de realizare a proiectului;
    b) schimbarea responsabilului de proiect;
    c) retragerea si/sau corectarea tuturor lucrarilor publicate prin incalcarea regulilor de buna conduita;
    d) mustrare scrisa;
    e) retrogradarea din functie;
    f) suspendarea din functie;
    g) concedierea.
    (2) De asemenea, pentru abaterile de la buna conduita in cercetare-dezvoltare se aplica sanctiunile disciplinare prevazute in Codul de etica si deontologie profesionala al personalului de cercetare-dezvoltare, precum si sanctiunile prevazute in Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata, cu modificarile ulterioare, in Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, republicata, si in Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 15
    Codurile etice pe domenii ale cercetarii se elaboreaza de Consiliul National de Etica, in termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, si se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    Art. 16
    Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 17 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                              GHEORGHE BUZATU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                              CONSTANTIN NITASmartCity5

COMENTARII la Legea 206/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 206 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu