E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 206 din 27 mai 2004

privind buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 505 din  4 iunie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Etica in activitatile de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si de inovare, denumite in continuare activitati de cercetare-dezvoltare, se bazeaza pe un ansamblu de principii morale si de proceduri destinate respectarii acestora.
    (2) Principiile morale si procedurile destinate respectarii acestora sunt cele reunite in Codul de etica si deontologie profesionala al personalului de cercetare-dezvoltare, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) Respectarea acestor principii morale determina buna conduita in activitatea de cercetare-dezvoltare.
    Art. 2
    (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare trebuie sa se desfasoare in respect fata de fiinta si demnitatea umana, precum si fata de suferinta animalelor, care trebuie prevenita sau redusa la minimum.
    (2) Buna conduita in cercetare-dezvoltare trebuie sa se desfasoare cu ocrotirea si refacerea mediului natural si a echilibrului ecologic, asigurandu-se protectia acestora fata de eventualele agresiuni produse de stiinta si tehnologie.
    (3) Buna conduita in cercetare-dezvoltare exclude:
    a) ascunderea sau inlaturarea rezultatelor nedorite;
    b) confectionarea de rezultate;
    c) inlocuirea rezultatelor cu date fictive;
    d) interpretarea deliberat distorsionata a rezultatelor si deformarea concluziilor;
    e) plagierea rezultatelor sau a publicatiilor altor autori;
    f) prezentarea deliberat deformata a rezultatelor altor cercetatori;
    g) neatribuirea corecta a paternitatii unei lucrari;
    h) introducerea de informatii false in solicitarile de granturi sau de finantare;
    i) nedezvaluirea conflictelor de interese;
    j) deturnarea fondurilor de cercetare;
    k) neinregistrarea si/sau nestocarea rezultatelor, precum si inregistrarea si/sau stocarea eronata a rezultatelor;
    l) lipsa de informare a echipei de cercetare, inaintea inceperii proiectului, cu privire la: drepturi salariale, raspunderi, coautorat, drepturi asupra rezultatelor cercetarilor, surse de finantare si asocieri;
    m) lipsa de obiectivitate in evaluari si nerespectarea conditiilor de confidentialitate;
    n) publicarea sau finantarea repetata a acelorasi rezultate ca elemente de noutate stiintifica.
    (4) Personalul de cercetare-dezvoltare are responsabilitati conform legislatiei in domeniu si codurilor deontologice profesionale in cercetarile pe subiecti umani, in folosirea animalelor pentru experimente si in protectia mediului.
    (5) Buna conduita in cercetare-dezvoltare se asigura in conformitate cu reglementarile internationale din domeniu, cu legislatia Uniunii Europene si cu regulile de etica ale programelor de cercetare stiintifica ale acesteia.
    Art. 3
    Datele contradictorii, diferentele de conceptie experimentala sau de practica, diferentele de interpretare a datelor, diferentele de opinie sunt factori specifici cercetarii-dezvoltarii si nu constituie abateri de la buna conduita.
    Art. 4
    In sensul prezentei legi, urmatorii termeni sunt definiti astfel:
    a) frauda in stiinta - actiunea deliberata de confectionare, falsificare, plagiere sau instrainare ilicita a rezultatelor cercetarii stiintifice;
    b) confectionarea de date - inregistrarea si prezentarea unor date din imaginatie, care nu sunt obtinute prin metodele de lucru folosite in cercetare;
    c) falsificare - masluirea materialelor de cercetare, a echipamentelor, proceselor sau rezultatelor; omiterea unor date sau rezultate de natura a deforma rezultatele cercetarii;
    d) plagiat - insusirea ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, rezultatelor sau textelor unei persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost obtinute, prezentandu-le drept creatie personala;
    e) conflict de interese - situatia de incompatibilitate in care se afla o persoana care are un interes personal ce influenteaza impartialitatea si obiectivitatea activitatilor sale in evaluarea, monitorizarea, realizarea si raportarea activitatilor de cercetare-dezvoltare; interesul personal include orice avantaj pentru persoana in cauza, sotul/sotia, rude ori afini, pana la gradul al patrulea inclusiv, sau pentru institutia din care face parte.

    CAP. 2
    Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii

    Art. 5
    (1) In vederea coordonarii si monitorizarii aplicarii normelor de conduita morala si profesionala in activitatile de cercetare-dezvoltare, se infiinteaza Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii, denumit in continuare Consiliul National de Etica, organism consultativ, fara personalitate juridica, pe langa autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (2) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Consiliului National de Etica se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    (3) Membrii Consiliului National de Etica trebuie sa fie persoane cu activitate recunoscuta in domeniu: academicieni, profesori universitari, cercetatori stiintifici gradul I, functionari publici, reprezentanti ai autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare si ai altor ordonatori principali de credite care au in subordine si/sau in coordonare unitati de cercetare-dezvoltare.
    (4) Pentru activitatea desfasurata, membrii Consiliului National de Etica sunt remunerati de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unitatile bugetare, in functie de orele efectiv lucrate.
    Art. 6
    In sensul prezentei legi, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare este Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    Art. 7
    Consiliul National de Etica are urmatoarele atributii:
    a) stabileste principiile etice specifice domeniului de cercetare-dezvoltare;
    b) elaboreaza codurile de etica pe domenii de activitate;
    c) stabileste procedurile specifice de urmat in cazul aparitiei unei conduite necorespunzatoare;
    d) urmareste aplicarea si respectarea de catre unitatile si institutiile de cercetare-dezvoltare, precum si de catre personalul de cercetare-dezvoltare a dispozitiilor legale referitoare la normele de conduita morala si profesionala;
    e) formuleaza opinii si recomandari in legatura cu problemele de natura etica ridicate de evolutia stiintei si a cunoasterii;
    f) analizeaza cazurile sesizate referitoare la incalcarea regulilor de buna conduita si face recomandari de solutionare si/sau de aplicare a sanctiunilor;
    g) indeplineste si alte atributii stabilite de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    Art. 8
    (1) Consiliul National de Etica isi desfasoara activitatea in plen si in comisii de etica pe domenii de stiinta si tehnologie, cu statut permanent sau temporar.
    (2) Consiliul National de Etica poate avea comisii de etica, cu statut permanent, pentru:
    a) stiinte socioumaniste;
    b) stiinte legate de lumea viului;
    c) stiinte exacte si tehnice.
    (3) Consiliul National de Etica are un aparat propriu de lucru si, atunci cand este cazul, poate apela la experti.

    CAP. 3
    Comisiile de etica

    Art. 9
    (1) Unitatile si institutiile care fac parte din sistemul national de cercetare-dezvoltare, unitatile si/sau institutiile care conduc programe de cercetare-dezvoltare, precum si unitatile care asigura valorificarea rezultatelor sunt responsabile pentru respectarea normelor si a valorilor etice in cercetare-dezvoltare.
    (2) In cadrul unitatilor si al institutiilor prevazute la alin. (1) se infiinteaza comisii de etica, pe langa consiliile stiintifice sau, dupa caz, pe langa consiliile de administratie.
    (3) Componenta comisiilor de etica este propusa de consiliile stiintifice sau, dupa caz, de consiliile de administratie si se aproba prin ordin al conducatorului institutiei sau al unitatii prevazute la alin. (1).
    Art. 10
    Atributiile comisiilor de etica sunt urmatoarele:
    a) urmaresc in cadrul unitatilor sau al institutiilor respectarea codurilor de etica specifice domeniului;
    b) cerceteaza cazurile de abateri de la etica profesionala si propun conducerii unitatii sau institutiei masurile necesare.
    Art. 11
    (1) In cazul abaterilor de la buna conduita, sesizate in scris, pe baza de dovezi, de persoane sau institutii cunoscute, procedura urmata de comisiile de etica cuprinde urmatoarele etape:
    a) informarea in scris a persoanei/persoanelor incriminate cu privire la inceperea anchetei, motivele si dovezile existente;
    b) formularea de recomandari catre conducatorul institutiei sau al unitatii.
    (2) Termenul de raspuns la sesizare este de maximum 30 de zile de la inceperea anchetei. Persoana gasita vinovata de catre comisia de etica poate sa se adreseze Consiliului National de Etica, ce verifica contestatia si stabileste in termen de 30 de zile verdictul, propunerile si recomandarile catre conducatorul institutiei sau al unitatii.
    (3) Pentru analizarea contestatiei, membrii Consiliului National de Etica au acces la acele documente ale institutiei sau ale unitatii care sunt legate de acuzatiile ce urmeaza a fi verificate.
    Art. 12
    Evaluarea din punct de vedere etic a proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare se realizeaza de catre comisiile de evaluare ale acestora si va cuprinde in mod obligatoriu verificarea conformitatii proiectelor respective cu:
    a) reglementarile de etica general aplicabile, referitoare la:
    1. protectia persoanei umane:
    - utilizarea embrionilor umani, precum si a altor mostre biologice umane;
    - utilizarea datelor personale pentru banci biologice, inclusiv banci de gene;
    - utilizarea pentru teste clinice a persoanelor (indivizi sau populatie) din urmatoarele categorii: persoane care nu-si pot da acordul, in special copii, femei gravide, voluntari sanatosi;
    - protectia datelor personale;
    2. protectia animalelor, inclusiv a animalelor transgenice si a primatelor nonumane;
    3. protectia mediului;
    b) reglementarile de etica specifice, interne si internationale, aplicabile pentru cercetarea respectiva si care trebuie specificate explicit prin proiect.
    Art. 13
    La elaborarea normelor referitoare la etica, precum si in derularea efectiva a activitatilor de cercetare-dezvoltare si inovare se vor respecta reglementarile internationale la care Romania este parte.
    Art. 14
    (1) Pentru abaterile de la buna conduita in cercetare-dezvoltare, constatate si dovedite, Consiliul National de Etica propune aplicarea urmatoarelor sanctiuni:
    a) indepartarea persoanei/persoanelor din echipa de realizare a proiectului;
    b) schimbarea responsabilului de proiect;
    c) retragerea si/sau corectarea tuturor lucrarilor publicate prin incalcarea regulilor de buna conduita;
    d) mustrare scrisa;
    e) retrogradarea din functie;
    f) suspendarea din functie;
    g) concedierea.
    (2) De asemenea, pentru abaterile de la buna conduita in cercetare-dezvoltare se aplica sanctiunile disciplinare prevazute in Codul de etica si deontologie profesionala al personalului de cercetare-dezvoltare, precum si sanctiunile prevazute in Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata, cu modificarile ulterioare, in Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, republicata, si in Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 15
    Codurile etice pe domenii ale cercetarii se elaboreaza de Consiliul National de Etica, in termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, si se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    Art. 16
    Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 17 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                              GHEORGHE BUZATU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                              CONSTANTIN NITASmartCity5

COMENTARII la Legea 206/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 206 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu