Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.189 din 02.07.2015

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 06 iulie 2015SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNIC Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 5 mai 2014, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: h)înţelegeri tehnice înseamnă documentele bi- sau multilaterale care, fără a crea sau modifica raporturi juridice de drept internaţional public, stabilesc condiţiile concrete în care forţele armate străine intră, staţionează, prepoziţionează produse militare, echipamente şi materiale, desfăşoară operaţiuni sau tranzitează teritoriul României; 2. La articolul 2, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins: i)prepoziţionarea înseamnă dispunerea produselor militare, echipamentelor şi materialelor din înzestrarea forţelor armate străine şi, după caz, prezenţa personalului de deservire în facilităţi aparţinând autorităţilor publice, în scopul pregătirii şi/sau desfăşurării unor operaţiuni. 3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3 Înfiinţarea pe teritoriul României a unor comandamente, entităţi/elemente sau structuri militare străine ori multinaţionale, precum şi a unor structuri sau reprezentanţe militare ale unor organizaţii internaţionale se face: a)în baza tratatelor internaţionale ratificate de Parlament atunci când acestea conţin prevederi exprese în acest sens; b)cu aprobarea Parlamentului, la propunerea Preşedintelui României, la solicitarea ministrului apărării naţionale, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 4. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Prepoziţionarea produselor militare, echipamentelor şi materialelor din înzestrarea forţelor armate străine se aprobă în condiţiile prevăzute la alin. (1). 5. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8 (1) Condiţiile concrete în care forţele armate străine intră, staţionează, prepoziţionează produse militare, echipamente şi materiale, desfăşoară operaţiuni sau tranzitează teritoriul României, inclusiv aspectele de reciprocitate prevăzute de prezenta lege, se stabilesc prin înţelegeri tehnice încheiate de către Ministerul Apărării Naţionale cu reprezentanţii autorizaţi ai părţii trimiţătoare. 6. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: (41) Pentru operaţiile şi exerciţiile ale căror scenarii includ trecerea frontierei în alte condiţii decât cele stabilite la alin. (3) şi (4), structurile competente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Direcţiei generale a vămilor şi, după caz, Ministerului Transporturilor convin detaliile tehnice privind locul şi momentul efectuării controlului vamal şi de frontieră. În acest scop, Ministerul Apărării Naţionale solicită forţelor armate străine transmiterea detaliilor privind documentele de identificare, armamentul şi muniţia deţinute, precum şi despre alte bunuri care fac obiectul controlului vamal. 7. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 32 (1) În cadrul activităţilor specifice, Ministerul Apărării Naţionale poate pune la dispoziţia forţelor armate străine, gratuit sau contra cost, după caz, poligoane, terenuri, clădiri, tehnică, armament, echipamente şi materiale, precum şi alte bunuri şi elemente de infrastructură din patrimoniul propriu. 8. La articolul 32, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate , alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins: (11) Prin derogare de la prevederile art. 54 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele bunuri şi servicii pot fi puse gratuit la dispoziţia forţelor armate străine, pe timpul participării acestora la operaţiuni, cu suportarea cheltuielilor din bugetul aprobat al Ministerului Apărării Naţionale, în condiţii similare aplicabile personalului propriu:a)spaţii de lucru; b)spaţii şi servicii de pregătire şi servire a mesei; c)cazare în facilităţi militare; d)spaţii de depozitare, inclusiv pentru prepoziţionarea echipamentelor militare şi materialelor în sprijinul operaţiunilor; e)facilităţi destinate recepţiei, staţionării temporare şi integrării forţelor; f)servicii de evacuare medicală de urgenţă; g)servicii genistice pentru logistică; h)facilităţi de instruire şi poligoane de tragere; i)facilităţi de recreere şi refacere, aşezăminte culturale; j)alte bunuri şi servicii aprobate de Consiliul Suprem de Apărare al Ţării ca fiind destinate efortului de apărare colectivă. (12) La solicitarea Ministerului Apărării Naţionale, celelalte autorităţi publice acordă sprijin în vederea asigurării bunurilor şi serviciilor prevăzute la alin. (11), cu suportarea cheltuielilor din bugetul aprobat al acestora, atunci când aceste bunuri şi servicii sunt destinate efortului de apărare colectivă. (13) Detaliile privind asigurarea bunurilor şi serviciilor prevăzute la alin. (11) şi (12) se stabilesc prin înţelegeri tehnice, cu avizul autorităţilor publice participante prevăzute la alin. (12). 9. La articolul 32, după alineatul (4) se introduc două noi alineate , alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:(5) Forţele armate străine pot prepoziţiona produse militare, echipamente şi materiale, în condiţiile:a)existenţei unei notificări prealabile a autorităţilor române stabilite conform legii, cu privire la tipurile, cantităţile şi graficele de livrare a echipamentelor militare şi bunurilor ce urmează a fi prepoziţionate în România, precum şi la contractorii care vor derula aceste livrări; b)asigurării informării periodice asupra existenţei şi stării produselor militare, echipamentelor şi materialelor prepoziţionate; c)informării cu privire la condiţiile de siguranţă, securitate şi protecţia mediului, aferente prepoziţionării produselor militare, echipamentelor şi materialelor; d)asigurării accesului autorităţilor române la produsele militare, echipamentele şi materiale prepoziţionate, în situaţii de forţă majoră. (6) Cheltuielile pentru îndeplinirea angajamentelor asumate, în vederea asigurării condiţiilor de siguranţă şi securitate aferente prepoziţionării produselor militare, echipamentelor şi materialelor, se suportă din bugetul Ministerul Apărării Naţionale. 10. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 46 (1) Ori de câte ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni de către un membru al forţelor armate străine, autorităţile militare ale statului trimiţător sau, după caz, organele de urmărire şi cercetare penală române sesizate pe orice cale notifică autorităţile militare române.(2) Autorităţile militare române, notificate potrivit alin. (1), sau care au luat la cunoştinţă în orice mod despre săvârşirea infracţiunii notifică, în termen de 24 de ore, Ministerul Justiţiei, care, la rândul său, notifică de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în vederea luării măsurilor legale.(3) Procedurile de notificare se stabilesc prin ordin comun al ministrului apărării naţionale, ministrului afacerilor interne şi al ministrului justiţiei. 11. După articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 541, cu următorul cuprins: Articolul 541

– Se abilitează ministrul apărării naţionale să emită ordine şi instrucţiuni pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 189/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 189 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu