Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 175 din 25 noiembrie 1999

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Suediei privind serviciile aeriene si a Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Suediei asupra cooperarii dintre tarile scandinave cu privire la Scandinavian Airlines System (SAS), semnate la Oslo la 26 octombrie 1998

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 594 din  6 decembrie 1999


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Suediei privind serviciile aeriene, semnat la Oslo la 26 octombrie 1998.
    Art. 2
    Se ratifica Memorandumul de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Suediei asupra cooperarii dintre tarile scandinave cu privire la Scandinavian Airlines System (SAS), semnat la Oslo la 26 octombrie 1998.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. 2 din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                            ANDREI IOAN CHILIMAN

                                   ACORD
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Suediei privind serviciile aeriene

    Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Suediei, denumite in continuare parti contractante,
    fiind parti la Conventia privind aviatia civila internationala, deschisa spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, si
    dorind sa incheie un acord in conformitate cu conventia mentionata, avand ca scop principal infiintarea de servicii aeriene regulate intre si dincolo de tarile lor respective,
    au convenit cele ce urmeaza:

    Art. 1
    Definitii
    In sensul prezentului acord, termenii:
    a) conventie inseamna Conventia privind aviatia civila internationala, deschisa spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, si include orice anexa adoptata in temeiul prevederilor art. 90 din aceasta conventie si orice amendament la anexe sau la conventie in temeiul prevederilor art. 90 si 94 din aceasta, in masura in care aceste anexe si amendamente au fost adoptate de ambele parti contractante;
    b) autoritati aeronautice inseamna, in cazul Romaniei, Ministerul Transporturilor si, in cazul Regatului Suediei, Administratia Aviatiei Civile sau, in fiecare dintre cele doua cazuri, orice alta persoana sau organ autorizat sa indeplineasca orice functiuni exercitate de autoritatile mentionate;
    c) companie aeriana desemnata inseamna o companie aeriana care a fost desemnata si autorizata in conformitate cu prevederile art. 3 din prezentul acord;
    d) teritoriu si cetateni, in raport cu Romania si Suedia, inseamna teritoriul si cetatenii Romaniei si ai Suediei;
    e) serviciu aerian, serviciu aerian international, companie aeriana si escala necomerciala au intelesurile care le-au fost atribuite la art. 96 din conventie;
    f) acord inseamna prezentul acord, anexa la acesta si orice amendamente la acord sau la anexa;
    g) anexa inseamna orice anexa la prezentul acord sau orice amendament la acestea, convenit in conformitate cu prevederile paragrafului 2 al art. 17 din acest acord. Anexa constituie parte integranta din acest acord si toate referirile la acord includ referiri la anexa, in afara de cazul in care s-a convenit altfel;
    h) tarif inseamna preturile care urmeaza sa fie platite pentru transportul international de pasageri, bagaje si marfa, precum si conditiile in baza carora se aplica aceste preturi, inclusiv preturile si conditiile pentru alte servicii auxiliare prestate de transportator in legatura cu transportul aerian, remuneratia si conditiile oferite agentiilor, dar exclusiv remuneratia si conditiile pentru transportul postei;
    i) tarif pentru utilizare inseamna un tarif perceput companiilor aeriene de catre autoritatile competente sau autorizat de acestea sa fie perceput pentru folosirea de catre aeronave, echipajele acestora, pasageri si marfuri a proprietatii sau a facilitatilor aeroportului ori a facilitatilor de navigatie aeriana, inclusiv pentru serviciile si facilitatile inrudite;
    j) rute specificate inseamna rutele specificate in anexa la prezentul acord, pe care vor fi exploatate servicii aeriene internationale regulate de catre companiile aeriene desemnate ale partilor contractante;
    k) servicii convenite inseamna serviciile stabilite sau care urmeaza sa fie stabilite pe rutele specificate in anexa la acest acord.
    Art. 2
    Drepturi de trafic
    1. Fiecare parte contractanta acorda celeilalte parti contractante, in legatura cu serviciile sale aeriene internationale, urmatoarele drepturi:
    a) dreptul de a survola teritoriul statului sau fara aterizare;
    b) dreptul de a face escale necomerciale pe teritoriul statului sau.
    2. In scopul exploatarii serviciilor aeriene internationale pe rutele specificate in anexa la acest acord, fiecare parte contractanta acorda celeilalte parti contractante drepturile specificate in continuare in acest acord. Astfel de servicii si rute sunt denumite in continuare servicii convenite si, respectiv, rute specificate. In timpul exploatarii unui serviciu convenit pe o ruta specificata companiile aeriene desemnate de catre fiecare parte contractanta vor avea, pe langa drepturile specificate la paragraful 1, dreptul de a face escala pe teritoriul statului celeilalte parti contractante in punctele specificate in anexa la acest acord, in scopul imbarcarii si debarcarii pasagerilor si a marfurilor, inclusiv postei.
    3. Nici o prevedere a paragrafului 2 nu va putea fi considerata in sensul de a conferi unei companii aeriene desemnate de catre o parte contractanta dreptul de a imbarca pe teritoriul statului celeilalte parti contractante pasageri, marfa si posta, transportate contra plata sau in baza unui contract de inchiriere si destinate unui alt punct de pe teritoriul statului acelei parti contractante.
    Art. 3
    Desemnarea companiilor aeriene
    1. Fiecare parte contractanta va avea dreptul sa desemneze in scris celeilalte parti contractante una sau mai multe companii aeriene in scopul exploatarii serviciilor convenite pe rutele specificate si sa retraga sau sa modifice o astfel de desemnare. O astfel de desemnare va face obiectul unei notificari scrise intre autoritatile aeronautice ale partilor contractante.
    2. La primirea unei astfel de desemnari cealalta parte contractanta va acorda companiei aeriene desemnate, in baza prevederilor paragrafelor 3 si 4, fara o intarziere excesiva, autorizatia de exploatare corespunzatoare.
    3. Autoritatile aeronautice ale unei parti contractante pot cere companiei aeriene desemnate de cealalta parte contractanta sa ii faca dovada ca este in masura sa indeplineasca conditiile prescrise in temeiul legilor si al reglementarilor aplicate de catre aceste autoritati exploatarii serviciilor aeriene internationale, in conformitate cu prevederile conventiei.
    4. Fiecare parte contractanta va avea dreptul sa refuze acordarea autorizatiei de exploatare la care s-a facut referire in paragraful 2 sau sa impuna acele conditii pe care le poate considera necesare privind exercitarea, de catre compania aeriana desemnata de cealalta parte contractanta, a drepturilor specificate la art. 2, in orice caz in care nu i se face dovada ca controlul efectiv al acelei companii aeriene apartine partii contractante care a desemnat compania aeriana sau cetatenilor sai.
    5. Atunci cand o companie aeriana a fost astfel desemnata si autorizata, aceasta poate incepe exploatarea serviciilor aeriene pe rutele specificate in anexa, cu conditia ca aceasta companie aeriana sa se conformeze tuturor prevederilor acestui acord.
    6. Fiecare parte contractanta va avea dreptul, printr-o notificare scrisa intre autoritatile aeronautice ale partilor contractante, sa inlocuiasca o companie aeriana pe care a desemnat-o cu o alta companie aeriana. Compania aeriana nou-desemnata va avea aceleasi drepturi si va fi supusa acelorasi obligatii ca si compania aeriana pe care aceasta o inlocuieste.
    Art. 4
    Revocarea sau suspendarea autorizatiei de exploatare
    1. Fiecare parte contractanta va avea dreptul sa retina sau sa revoce o autorizatie de exploatare ori sa suspende exercitarea drepturilor specificate la art. 2 unei companii aeriene desemnate de cealalta parte contractanta sau sa impuna acele conditii pe care aceasta le poate considera necesare privind exercitarea acestor drepturi:
    a) in orice caz in care nu i se face dovada ca partea contractanta care a desemnat compania aeriana sau ca cetatenii acelei parti contractante detin controlul efectiv al acelei companii aeriene;
    b) in cazul in care acea companie aeriana nu se conformeaza legilor si reglementarilor partii contractante care acorda aceste drepturi; sau
    c) in cazul in care, din alte motive, compania aeriana nu opereaza in conformitate cu conditiile prevazute in acest acord.
    2. Acest drept va fi exercitat doar dupa consultari cu cealalta parte contractanta, in afara de cazul in care revocarea sau suspendarea autorizatiei de exploatare mentionate la paragraful 1 ori impunerea conditiilor cu privire la acestea este esentiala pentru a preveni alte abateri de la legi si reglementari.
    In acest caz consultarile vor avea loc in termen de 30 (treizeci) de zile de la data la care cealalta parte contractanta primeste in scris o astfel de cerere.
    Art. 5
    Utilizarea aeroporturilor si a facilitatilor
    1. Nici una dintre cele doua parti contractante nu va impune unei companii aeriene desemnate a celeilalte parti contractante tarife pentru utilizare mai mari decat cele impuse propriilor companii aeriene care opereaza intre teritoriile statelor partilor contractante.
    Orice tarif pentru facilitati de navigatie aeriana, impus in trafic international efectuat de companiile aeriene desemnate de una dintre partile contractante, se va afla intr-un raport rezonabil cu costul serviciului prestat de compania aeriana implicata si perceput in conformitate cu modelele-standard emise de catre Organizatia Aviatiei Civile Internationale (O.A.C.I.).
    2. In timpul exploatarii serviciilor convenite, companiilor aeriene desemnate ale fiecareia dintre partile contractante li se vor aplica aceleasi conditii pentru utilizarea aeroporturilor, precum si a tuturor celorlalte facilitati aflate sub controlul acestora.
    3. Orice tarife care pot fi impuse pentru folosirea aeroporturilor si a facilitatilor de navigatie aeriana pe teritoriul Romaniei si, respectiv, pe teritoriul Suediei vor fi percepute in conformitate cu nivelul oficial al tarifelor, stabilit prin legile si prin alte reglementari in vigoare in aceste state, care sunt aplicate tuturor aeronavelor ce exploateaza servicii aeriene internationale similare.
    4. Fiecare parte contractanta va incuraja consultarile privind tarifele pentru utilizare intre autoritatile sale competente responsabile si companiile aeriene care utilizeaza serviciile si facilitatile furnizate de acele autoritati responsabile, ori de cate ori acest lucru este realizabil prin intermediul organizatiilor reprezentative ale acelor companii aeriene. Instiintarea intr-o perioada rezonabila despre orice propuneri de modificari ale acestor tarife trebuie sa fie transmisa acestor utilizatori, astfel incat sa le ofere posibilitatea de a-si exprima punctele de vedere inainte ca modificarile sa fi fost facute. Fiecare parte contractanta va incuraja autoritatile sale responsabile competente si acesti utilizatori sa faca schimb de informatii relevante cu privire la astfel de tarife.
    Art. 6
    Taxe vamale
    1. Aeronavele folosite pe serviciile aeriene internationale de catre o companie aeriana desemnata a oricareia dintre partile contractante, precum si echipamentele lor obisnuite, rezervele de carburanti si lubrifianti, piesele de schimb si proviziile de bord, inclusiv alimentele, bauturile, produsele din tutun, precum si alte produse destinate vanzarii catre pasageri in timpul zborului, aflate la bordul unor astfel de aeronave, vor fi scutite de toate taxele vamale, taxele de inspectie si de alte taxe la intrarea pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, cu conditia ca echipamentele, rezervele si proviziile sa ramana la bordul aeronavelor pana in momentul in care acestea sunt reexportate.
    2. De asemenea, vor fi scutite de aceleasi taxe si impuneri, cu exceptia sumelor corespunzatoare serviciului prestat:
    a) rezervele de carburanti, lubrifianti si de consumabile introduse pe sau aprovizionate de pe teritoriul statului unei parti contractante, destinate aprovizionarii aeronavelor companiilor aeriene desemnate, utilizate pe serviciile aeriene internationale, incarcate pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, chiar si atunci cand aceste rezerve sunt folosite pe o portiune a zborului efectuat deasupra teritoriului de pe care au fost incarcate;
    b) piesele de schimb, inclusiv motoarele, si echipamentele obisnuite de bord, introduse pe teritoriul statului celeilalte parti contractante pentru intretinerea sau repararea aeronavelor companiilor aeriene desemnate, utilizate pe serviciile aeriene internationale;
    c) proviziile de bord introduse pe sau aprovizionate de pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, incarcate in limitele fixate de catre autoritatile competente ale partii contractante mentionate si destinate folosirii la bordul aeronavelor companiilor aeriene desemnate, utilizate pe serviciile aeriene internationale;
    d) marfa si bagajele in tranzit, transportate de catre aeronavele companiilor aeriene desemnate, utilizate pe serviciile aeriene internationale;
    e) materialele de reclama si promotionale introduse pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, cu conditia ca acestea sa aiba inscris numele respectivei companii aeriene si sa fie distribuite in mod gratuit, in conformitate cu legislatiile in acest domeniu ale fiecarei parti contractante.
    3. Materialele la care s-a facut referire in subparagrafele a), b) si c) ale paragrafului 2 pot fi pastrate, la cerere, sub supraveghere sau control vamal.
    4. Scutirile prevazute la acest articol se vor aplica, de asemenea, in situatiile in care o companie aeriana desemnata a unei parti contractante a incheiat intelegeri cu alte companii aeriene pentru imprumutul sau transferul articolelor specificate la paragrafele 1 si 2, pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, cu conditia ca aceste alte companii aeriene sa beneficieze in egala masura de astfel de scutiri din partea celeilalte parti contractante.
    5. Echipamentul de bord obisnuit, precum si materialele si proviziile retinute la bordul aeronavelor companiilor aeriene desemnate ale fiecarei parti contractante pot fi descarcate pe teritoriul statului celeilalte parti contractante numai cu aprobarea autoritatilor vamale ale acelei parti contractante. In acest caz acestea pot fi plasate sub supravegherea autoritatilor mentionate pana in momentul in care sunt reexportate sau se va dispune altfel in conformitate cu reglementarile vamale.
    6. Fiecare parte contractanta va acorda companiilor aeriene desemnate de cealalta parte contractanta aceleasi facilitati de care se bucura propriile companii aeriene pe teritoriul statului sau cu privire la taxa pe valoarea adaugata sau la o taxa indirecta similara, structurata ca un impozit general indirect, in conformitate cu legile nationale ale fiecarei parti contractante.
    Art. 7
    Recunoasterea certificatelor si a licentelor
    1. Certificatele de navigabilitate, brevetele de aptitudine si licentele eliberate sau validate de catre o parte contractanta, si care sunt inca in vigoare, vor fi recunoscute ca fiind valabile de catre cealalta parte contractanta in scopul exploatarii rutelor si serviciilor prevazute in prezentul acord, cu conditia ca cerintele in baza carora au fost emise sau validate aceste certificate sau licente sa fie egale cu sau mai mari decat normele minime care pot fi stabilite in conformitate cu prevederile conventiei.
    2. Totusi fiecare parte contractanta isi rezerva dreptul de a refuza sa recunoasca, in scopul executarii zborurilor deasupra teritoriului propriului stat, brevetele de aptitudini si licentele acordate propriilor cetateni de catre cealalta parte contractanta sau de catre oricare alt stat.
    Art. 8
    Aplicarea legilor si a reglementarilor
    1. Pasagerii in tranzit pe teritoriul statului oricareia dintre partile contractante vor fi supusi unui control vamal si de imigrare foarte simplificat.
    2. Legile si reglementarile unei parti contractante privind intrarea pe, plecarea de pe, tranzitul, imigrarea, pasapoartele, vama, valuta si carantina vor fi respectate de catre companiile aeriene desemnate ale celeilalte parti contractante si de catre sau in numele pasagerilor, echipajului, bagajului, marfurilor si postei de pe aeronava, in tranzit pe, la intrarea pe, la plecarea de pe, precum si in timp ce se afla in limitele teritoriului statului acelei parti contractante.
    3. Nici una dintre partile contractante nu poate sa acorde nici un privilegiu cu privire la aplicarea legilor si a reglementarilor prevazute in acest articol propriilor companii aeriene sau oricarei alte companii fata de cea desemnata a celeilalte parti contractante.
    4. Fiecare parte contractanta va permite, in limitele propriului teritoriu, companiilor aeriene desemnate ale celeilalte parti contractante sa ia masuri pentru a se asigura ca sunt transportati doar pasagerii care detin documente valabile pentru intrarea pe sau pentru tranzitarea teritoriului statului celeilalte parti contractante.
    Art. 9
    Principiile care reglementeaza exploatarea serviciilor convenite
    1. Companiile aeriene desemnate ale fiecarei parti contractante se vor bucura de posibilitati egale si echitabile pentru exploatarea serviciilor convenite pe orice ruta specificata in anexa la acest acord.
    2. In exploatarea serviciilor convenite pe rutele specificate in anexa la acest acord companiile aeriene desemnate ale fiecarei parti contractante vor tine seama de interesele companiilor aeriene desemnate ale celeilalte parti contractante pentru a nu fi afectate pe nedrept serviciile aeriene pe care acestea din urma le asigura pe rute complete sau pe portiuni ale acestor rute.
    3. Serviciile convenite prestate de o companie aeriana desemnata vor avea ca obiectiv principal asigurarea capacitatii adecvate cererilor curente si rational previzibile pentru transportul pasagerilor, marfurilor si postei, dinspre si spre teritoriul statului partii contractante care a desemnat compania aeriana.
    4. Dreptul companiilor aeriene desemnate de a transporta pasageri, bagaje, marfa si posta intre punctele de pe rutele specificate, situate pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, si punctele situate in terte tari vor fi exercitate in conformitate cu principiile generale, potrivit carora capacitatea trebuie sa fie adaptata:
    a) cererilor de trafic spre si dinspre teritoriul statului partii contractante care a desemnat compania aeriana;
    b) cererilor de trafic din zona traversata de serviciile convenite, dupa ce s-a tinut seama de serviciile aeriene locale si regionale; precum si
    c) cererilor exploatarii liniei aeriene directe.
    Art. 10
    Schimbul de date statistice
    Autoritatile aeronautice ale fiecareia dintre partile contractante vor furniza, la cerere, autoritatilor aeronautice ale celeilalte parti contractante astfel de date periodice sau alte situatii statistice, care pot fi cerute in mod rezonabil in scopul examinarii dezvoltarii pietei. Astfel de situatii vor include toate informatiile cerute pentru a determina valoarea volumului traficului pentru companiile aeriene pe serviciile convenite.
    Art. 11
    Tarife
    1. Tarifele care urmeaza sa fie aplicate de catre companiile aeriene desemnate pentru transportul intre teritoriile respectivelor state ale partilor contractante vor fi stabilite la cuantumuri rezonabile, tinandu-se seama de toti factorii relevanti, inclusiv de costurile exploatarii, amortizarea rezonabila a investitiei, caracteristicile serviciului, interesele utilizatorilor si de tarifele altor companii aeriene.
    2. Tarifele la care s-a facut referire in paragraful 1 pot fi convenite intre companiile aeriene desemnate ale partilor contractante si, ori de cate ori este posibil, la o astfel de intelegere se va ajunge prin folosirea procedurilor organismelor sau organizatiilor internationale relevante.
    3. Tarifele vor fi supuse aprobarii autoritatilor aeronautice ale partilor contractante cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de data propusa pentru intrarea in vigoare a acestora. In cazuri speciale aceasta perioada poate fi redusa sub rezerva acordului autoritatilor mentionate.
    4. Companiilor aeriene desemnate li se cere sa depuna tariful propus pentru transportul intre teritoriile statelor partilor contractante la autoritatile aeronautice ale fiecarei parti contractante, in forma in care fiecare dintre autoritatile aeronautice o va cere. Tariful in cauza va fi tratat ca si cum ar fi fost aprobat, in afara de cazul in care, in decurs de 20 (douazeci) de zile de la data depunerii tarifului, autoritatile aeronautice ale uneia dintre partile contractante au transmis autoritatilor aeronautice ale celeilalte parti contractante o notificare scrisa de dezaprobare a tarifului propus.
    5. La tarifele aprobate autoritatile aeronautice ale unei parti contractante pot sa ataseze acele date de expirare pe care acestea le considera adecvate. Cand un tarif are o data de expirare, acesta va ramane in vigoare pana la data expirarii sale, in afara de cazul in care este retras de catre compania aeriana sau de catre companiile aeriene implicate sau a cazului in care un alt tarif care sa il inlocuiasca este depus si aprobat anterior datei de expirare. Aplicarea tarifelor la care s-a facut referire poate fi extinsa peste data initiala de expirare, cu aprobarea autoritatilor aeronautice ale partilor contractante. Oricum, un tarif nu va fi prelungit in virtutea acestui paragraf mai mult de 12 (douasprezece) luni de la data la care acesta, de altfel, ar fi expirat.
    6. Companiile aeriene desemnate au dreptul la concurenta in ceea ce priveste tarifele aprobate ale oricarei companii aeriene intre aceleasi puncte pe rutele dintre teritoriile statelor partilor contractante. Un tarif concurent, in conformitate cu acest paragraf, va fi depus autoritatilor aeronautice ale ambelor parti contractante, in scop de informare, nu mai tarziu de data efectiva a aplicarii acestuia.
    7. Autoritatile aeronautice ale oricareia dintre partile contractante pot, in orice moment, sa ceara consultari cu autoritatile aeronautice ale celeilalte parti contractante, referitoare la aplicarea prevederilor acestui articol. Astfel de consultari vor avea loc in decurs de 30 (treizeci) de zile de la data primirii cererii.
    8. Daca autoritatile aeronautice ale partilor contractante nu pot sa convina asupra nici unui tarif supus aprobarii acestora in temeiul paragrafului 3, diferendul va fi reglementat in conformitate cu prevederile art. 18 din prezentul acord.
    Art. 12
    Transferul veniturilor
    1. Fiecare parte contractanta acorda companiilor aeriene ale celeilalte parti contractante dreptul de transfer liber si imediat al excedentului dintre incasari si cheltuieli, realizat pe teritoriul statului sau in legatura cu transportul pasagerilor, bagajelor, marfurilor si al postei de catre companiile aeriene ale acestei celeilalte parti contractante. Schimbul si transferul vor fi permise fara restrictii, in conformitate cu legile si cu alte reglementari in vigoare ale acestei celeilalte parti contractante, la rata de schimb aplicabila tranzactiilor curente, care este in vigoare in momentul in care astfel de venituri sunt prezentate pentru schimb si transfer, si nu vor fi supuse nici unor taxe, cu exceptia celor practicate in mod normal de banci pentru a efectua un astfel de schimb si transfer.
    2. In cazul in care exista un acord special de plati intre partile contractante, transferul va fi efectuat in conformitate cu prevederile acelui acord.
    3. In cazul in care o conventie de evitare a dublei impuneri este in vigoare intre cele doua parti contractante, prevederile acesteia vor prevala.
    Art. 13
    Activitati comerciale
    1. Fiecare parte contractanta acorda companiilor aeriene desemnate ale celeilalte parti contractante, pe baza de reciprocitate, dreptul de a infiinta si de a mentine pe teritoriul statului sau birouri, precum si personalul comercial, tehnic, operational si administrativ, propriu sau indigen, pe care il considera necesar pentru problemele legate de prestarea serviciilor convenite pe rutele specificate. Infiintarea acestor birouri si angajarea personalului mentionat anterior vor fi supuse legilor si altor reglementari ale partii contractante care acorda acest drept.
    2. Companiile aeriene desemnate ale fiecarei parti contractante vor avea dreptul sa emita propriile documente de transport pe serviciile aeriene internationale, sa faca publicitate si sa promoveze vanzarile acestor documente pe teritoriul statului celeilalte parti contractante. Vanzarile pot fi efectuate fie direct prin birourile proprii, fie prin agenti de vanzari si/sau de turism, in conformitate cu legile si cu alte reglementari in vigoare ale acestei celeilalte parti contractante.
    3. Vanzarea documentelor de transport pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, la care s-a facut referire in paragraful 2, poate sa fie efectuata in moneda locala sau in orice moneda liber convertibila. Nici o parte contractanta nu va limita dreptul companiei aeriene desemnate a celeilalte parti contractante de a plati in moneda locala sau in orice moneda liber convertibila costurile locale suportate de aceasta, in conformitate cu legile si cu reglementarile nationale.
    Art. 14
    Aprobarea orarelor de zbor
    1. Companiile aeriene desemnate de catre o parte contractanta vor supune spre aprobare autoritatilor aeronautice ale celeilalte parti contractante orarele lor de zbor cu cel putin 30 (treizeci) de zile inaintea inceperii exploatarii serviciilor convenite. Orarele de zbor vor include in mod deosebit orele, frecventa serviciilor convenite si tipurile aeronavelor care vor fi folosite pentru aceste servicii.
    2. Orice modificare ulterioara in orarele de zbor aprobate va fi, de asemenea, supusa aprobarii autoritatilor aeronautice ale celeilalte parti contractante.
    Art. 15
    Securitatea aeronautica
    1. Fiecare parte contractanta reafirma ca obligatia sa fata de cealalta parte contractanta de a proteja securitatea aeronautica civila impotriva actelor de interventie ilicita constituie parte integranta a acestui acord. Fiecare parte contractanta va actiona in mod deosebit conform prevederilor securitatii aeronautice cuprinse in Conventia referitoare la infractiuni si la anumite alte acte savarsite la bordul aeronavelor, incheiata la Tokyo la 14 septembrie 1963, in Conventia pentru reprimarea capturarii ilicite a aeronavelor, semnata la Haga la 16 decembrie 1970, si in Conventia pentru reprimarea actelor ilicite indreptate contra securitatii aviatiei civile, incheiata la Montreal la 23 septembrie 1971.
    2. Fiecareia dintre partile contractante i se va asigura, la cerere, de catre cealalta parte contractanta toata asistenta necesara pentru a preveni actele de capturare ilicita a aeronavelor civile si alte acte ilicite indreptate impotriva sigurantei unor astfel de aeronave, pasagerilor si echipajelor acestora, aeroporturilor si facilitatilor de navigatie aeriana si orice alta amenintare impotriva securitatii aeronautice.
    3. In raporturile lor reciproce partile contractante vor actiona in conformitate cu prevederile referitoare la securitatea aeronautica, stabilite de Organizatia Aviatiei Civile Internationale si desemnate ca anexe la conventie, in masura in care astfel de prevederi referitoare la securitate sunt aplicabile partilor contractante. Fiecare parte contractanta va cere operatorilor de aeronave inmatriculate in propriile registre sau operatorilor de aeronave care au sediul principal ori resedinta permanenta pe teritoriul statului lor, precum si operatorilor aeroporturilor de pe teritoriul statului lor sa actioneze in conformitate cu astfel de prevederi ale securitatii aeronautice.
    4. Fiecare parte contractanta este de acord ca operatorilor de aeronave trebuie sa li se ceara sa respecte intocmai prevederile privind securitatea aeronautica la care s-a facut referire in paragraful 3, solicitate de cealalta parte contractanta la intrarea pe, iesirea de pe sau in timp ce se afla in limitele teritoriului statului acelei celeilalte parti contractante. Fiecare parte contractanta se va asigura ca pe teritoriul statului sau se aplica masurile adecvate si eficiente in scopul protejarii aeronavelor si verificarii pasagerilor, echipajelor, bagajelor de mana, bagajelor, marfurilor, postei si a proviziilor aeronavei, inaintea si in timpul imbarcarii sau incarcarii. De asemenea, fiecare parte contractanta va considera cu bunavointa orice cerere a celeilalte parti contractante in ceea ce priveste masurile speciale rezonabile de securitate pentru a face fata unei anumite amenintari.
    5. In cazul in care se produce un incident sau exista o amenintare de producere a unui incident de capturare ilicita a unei aeronave civile sau alte acte ilegale indreptate impotriva sigurantei unei astfel de aeronave, pasagerilor si echipajului sau, aeroportului sau facilitatilor de navigatie aeriana, fiecare parte contractanta va ajuta cealalta parte contractanta prin facilitarea comunicatiilor si prin alte masuri corespunzatoare, in scopul de a pune capat, rapid si in conditii de siguranta, unui astfel de incident sau unei astfel de amenintari.
    Art. 16
    Consultari
    Oricare dintre partile contractante poate sa ceara consultari in orice moment cu privire la aplicarea, interpretarea sau la amendarea acestui acord ori la respectarea prevederilor acestuia. Astfel de consultari care pot avea loc intre autoritatile aeronautice vor incepe in termen de 60 (saizeci) de zile de la data la care cealalta parte contractanta primeste o solicitare scrisa, in afara cazului in care partile contractante au convenit altfel.
    Art. 17
    Amendamente
    1. Orice amendamente la acest acord, convenite de partile contractante, vor fi aprobate in conformitate cu respectivele lor legislatii nationale si vor intra in vigoare la data ultimei notificari diplomatice.
    2. Cu toate acestea, modificarea oricarei anexe la acest acord poate fi facuta in mod direct prin intelegere intre autoritatile aeronautice competente ale partilor contractante.
    Art. 18
    Solutionarea diferendelor
    1. In cazul aparitiei oricarui diferend intre partile contractante cu privire la interpretarea sau la aplicarea prezentului acord, partile contractante vor depune eforturi pentru solutionarea sa prin negocieri directe sau, daca este necesar, pe cale diplomatica.
    2. Daca partile contractante nu reusesc sa obtina o solutionare a diferendului prin negocieri, acestea pot conveni sa supuna diferendul spre solutionare unui arbitru sau, la cererea oricareia dintre ele, celor trei arbitri, cate unul fiind numit de fiecare parte contractanta, iar al treilea fiind desemnat de ceilalti doi astfel numiti. Fiecare parte contractanta va numi un arbitru in termen de 60 (saizeci) de zile de la data primirii de catre oricare parte contractanta a unei notificari pe cale diplomatica, prin care se solicita arbitrarea diferendului, iar al treilea arbitru va fi desemnat in urmatoarele 60 (saizeci) de zile. Daca nici o parte contractanta nu desemneaza un arbitru in termenul mentionat sau daca al treilea arbitru nu este numit in acest termen, oricare parte contractanta poate solicita presedintelui Consiliului Organizatiei Aviatiei Civile Internationale sa numeasca un arbitru sau arbitri, dupa caz. In toate aceste cazuri al treilea arbitru va fi cetatean al unui stat tert, va fi presedinte si va stabili locul unde se va tine arbitrajul. Daca presedintele considera ca poseda cetatenia unui stat care nu poate fi apreciat ca neutru in diferendul respectiv, vicepresedintele cu rangul cel mai inalt, care nu este descalificat din acelasi motiv, va face desemnarea. Arbitrii vor lua decizia cu majoritate de voturi.
    3. Fiecare parte contractanta va suporta costurile arbitrului pe care l-a numit, precum si reprezentarea sa in procedura de arbitraj. Costurile pentru presedinte si orice alte costuri vor fi suportate in parti egale de catre partile contractante.
    4. Partile contractante inteleg sa se conformeze oricarei decizii date in temeiul paragrafului 2.
    5. Daca si atata timp cat oricare dintre partile contractante nu reuseste sa se conformeze oricarei decizii in temeiul paragrafului 2, cealalta parte contractanta poate sa limiteze, sa retina sau sa revoce orice drepturi ori privilegii pe care le-a acordat in virtutea acestui acord partii contractante sau companiei aeriene desemnate care nu si-a indeplinit obligatiile.
    Art. 19
    Inregistrarea
    Acest acord si anexele la acesta, precum si orice amendament care va fi adus acestora vor fi prezentate de catre partile contractante Organizatiei Aviatiei Civile Internationale.
    Art. 20
    Denuntarea
    1. Prezentul acord este incheiat pentru o perioada nelimitata.
    2. Oricare dintre partile contractante poate sa notifice in scris celeilalte parti contractante, in orice moment, decizia sa de a-l denunta; aceasta notificare scrisa va fi comunicata simultan Organizatiei Aviatiei Civile Internationale. In acest caz acordul isi va inceta valabilitatea dupa 12 (douasprezece) luni de la data primirii notificarii scrise de catre cealalta parte contractanta, in afara cazului in care notificarea de denuntare este retrasa prin intelegere inainte de expirarea acestei perioade. In absenta confirmarii primirii de catre cealalta parte contractanta, notificarea va fi considerata ca a fost primita la 14 (paisprezece) zile de la primirea acesteia de catre Organizatia Aviatiei Civile Internationale.
    Art. 21
    Intrarea in vigoare
    Acest acord va intra in vigoare la ultima data la care oricare dintre partile contractante a notificat celeilalte ca cerintele constitutionale sau legile sale privind intrarea in vigoare a acestui acord au fost indeplinite.
    De la intrarea sa in vigoare acest acord va inlocui Acordul dintre Guvernul Republicii Populare Romane si Guvernul Regal al Suediei privind transporturile aeriene civile, semnat la Bucuresti la 15 aprilie 1957.
    Drept care, subsemnatii, fiind autorizati in mod corespunzator de catre guvernele lor, au semnat acest acord.
    Semnat la Oslo la 26 octombrie 1998, in doua exemplare originale, in limbile romana, suedeza si engleza, toate textele fiind in mod egal autentice. In cazul oricarei divergente de interpretare, textul in limba engleza va prevala.

                     Pentru Guvernul Romaniei,
                     Aleodor Marian Francu,
                     secretar de stat
                     la Ministerul Transporturilor

                     Pentru Guvernul Regatului Suediei,
                     Brigitta Nygren,
                     ministru,
                     ambasada Regatului Suediei la Oslo

    ANEXA A

    1. Rute care vor fi exploatate in ambele directii de catre compania aeriana sau de companiile aeriene desemnate de catre Guvernul Romaniei:
    ____________________________________________________
         Coloana 1                          Coloana 2
    Puncte in Romania                   Puncte in Suedia
    ____________________________________________________

    2. Nimic nu va impiedica compania aeriana desemnata a oricareia dintre partile contractante sa deserveasca puncte intermediare si/sau mai departe, cu conditia ca nici unul dintre drepturile celei de-a cincea libertati a aerului sa nu fie exercitate intre acele puncte si teritoriul statului celeilalte parti contractante.
    3. Va trebui ca autoritatile aeronautice competente ale partilor contractante sa convina asupra exercitarii oricaror drepturi ale celei de-a cincea libertati a aerului.
    4. In exploatarea sau in prezentarea serviciilor autorizate pe rutele specificate orice companie aeriana desemnata a unei parti contractante poate sa incheie intelegeri de cooperare in marketing (cooperative marketing arrangements), cum ar fi intelegeri "blocked-space" sau "code-sharing" cu o companie aeriana sau cu companii aeriene ale oricareia dintre partile contractante.
    Cu toate acestea, prevederile de mai sus sunt supuse conditiei ca toate companiile aeriene, in astfel de intelegeri:
    a) sa aiba drepturile de trafic fundamentale; si
    b) sa indeplineasca criteriile care se aplica unor astfel de intelegeri.

    ANEXA B

    1. Rute care vor fi exploatate in ambele directii de catre compania aeriana sau de companiile aeriene desemnate de catre Guvernul Regatului Suediei:
    ____________________________________________________
        Coloana 1                          Coloana 2
    Puncte in Suedia                   Puncte in Romania
    ____________________________________________________

    2. Nimic nu va impiedica compania aeriana desemnata a oricareia dintre partile contractante sa deserveasca puncte intermediare si/sau mai departe, cu conditia ca nici unul dintre drepturile celei de-a cincea libertati a aerului sa nu fie exercitate intre acele puncte si teritoriul statului celeilalte parti contractante.
    3. Va trebui ca autoritatile aeronautice competente ale partilor contractante sa convina asupra exercitarii oricaror drepturi ale celei de-a cincea libertati a aerului.
    4. In exploatarea sau in prezentarea serviciilor autorizate pe rutele specificate orice companie aeriana desemnata a unei parti contractante poate sa incheie intelegeri de cooperare in marketing (cooperative marketing arrangements), cum ar fi intelegeri "blocked-space" sau "code-sharing" cu o companie aeriana sau cu companii aeriene ale oricareia dintre partile contractante.
    Cu toate acestea, prevederile de mai sus sunt supuse conditiei ca toate companiile aeriene, in astfel de intelegeri:
    a) sa aiba drepturile de trafic fundamentale; si
    b) sa indeplineasca criteriile care se aplica unor astfel de intelegeri.

                       MEMORANDUM DE INTELEGERE
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Suediei asupra cooperarii dintre tarile scandinave cu privire la Scandinavian Airlines System (SAS)*)

    *) Traducere.

    Referitor la art. 3 din Acordul privind serviciile aeriene, semnat astazi (acordul), intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Suediei cu privire la desemnarea SAS Sverige AB (publ), partile contractante au convenit urmatoarele:
    1. Prin derogare de la prevederile art. 3 si 4 din acord, SAS Sverige AB (publ), cooperand cu SAS Danmark A/S si cu SAS Norge ASA sub sigla Scandinavian Airlines System (SAS), poate sa opereze servicii in temeiul acordului cu aeronave, echipaje si cu echipamente ale fiecareia sau ale celorlalte doua companii aeriene. Atata timp cat serviciile sunt operate sub sigla SAS, acestea nu pot fi operate de catre SAS Sverige AB (publ) in calitate de companie individuala.
    Atata timp cat SAS Sverige AB (publ) foloseste aeronave, echipaje si echipamente ale celorlalte companii aeriene participante in Scandinavian Airlines System (SAS), prevederile acordului se vor aplica acestor aeronave, echipaje si echipamente ca si cum ar fi fost aeronavele, echipajele si echipamentele SAS Sverige AB (publ), iar autoritatile competente suedeze si SAS Sverige AB (publ) vor accepta intreaga responsabilitate pentru aceasta, in temeiul acordului.
    Acest memorandum de intelegere va intra in vigoare la ultima data la care fiecare parte contractanta va notifica celeilalte ca cerintele sale constitutionale sau legile sale pentru intrarea in vigoare a prezentului memorandum de intelegere au fost indeplinite.
    Semnat la Oslo la 26 octombrie 1998, in doua exemplare originale, in limba engleza.

                     Pentru Guvernul Romaniei,
                     Aleodor Marian Francu,
                     secretar de stat
                     la Ministerul Transporturilor

                     Pentru Guvernul Regatului Suediei,
                     Brigitta Nygren,
                     ministru,
                     Ambasada Regatului Suediei la OsloSmartCity5

COMENTARII la Legea 175/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 175 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu