Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr. din 07.11.2012

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi de cercetare-dezvoltare agricolă, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 747 din 06 noiembrie 2012SmartCity1

Având în vedere art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea unor unităţi de cercetare-dezvoltare agricolă, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi de cercetare-dezvoltare agricolă, a căror valoare de inventar se modifică în urma efectuării lucrărilor de reparaţii/modernizare şi/sau reevaluării, în condiţiile legii

Numărul de identificare atribuit de M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Valoarea de inventar (lei)
1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, C.U.I. 1931643
112141 8.28.10 Staţie uscare şi condiţionare seminţe de cereale, 6000 t 2.520.704
112142 8.28.10 Clădire depozitare carburanţi, 150 mp 70.358
112236 8.28.10 Remiză atelier mecanic, 300 mp 64.001
112300 8.28.10 Clădire magazie,1800 mp (din care frigorifică 350 mp) 584.403
112301 8.28.10 Clădire uscător HD, 400 mp 159.202
112304 8.28.10 Magazie gară, 800 mp, 800 t 177.866
112305 8.28.10 Clădire calibrare, 450 mp 119.402
112306 8.28.10 Clădire complex uscare, 400 mp 206.569
112308 8.29.08 Clădire administrativă 62.058
112310 8.28.10 Magazie seminţe, 500 mp 88.343
112312 8.28.13 Atelier mecanic, 750 mp 337.936
112315 8.28.08 Remiză maşini agricole, 450 mp 162.652
Numărul de identificare atribuit de M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Valoarea de inventar (lei)
112318 8.28.13 Centrală termică 2.378.223
112319 8.28.10 Sediu extensie 42.610
112321 8.29.08 Clădire administrativă 57.506
112326 8.28.10 Complex tineret taurin, 700 mp, 120 capete 48.381
112328 8.28.10 Sediu fermă 37.999
112329 8.28.12 Clădire cantină 127.922
112330 8.28.10 Clădire cercetare 78.807
112331 8.28.12 Locuinţe 26.045
112332 8.28.12 Locuinţă două apartamente 33.859
112406 8.28.10 Maternitate + vieri 700 mp, 80 capete 65.078
112407 8.28.12 Clădire cantină 31.218
112408 8.28.13 Atelier mecanic, 200 mp 130.007
112409 8.28.10 Clădire staţie pompare 278.441
112410 8.27.07 Grajd animale 46.306
112411 8.27.07 Grajd tineret taurin 68.438
112412 8.28.10 Clădire staţie repompare 243.389
112413 8.28.10 Clădire câmp irigaţie 35.029
112414 8.27.07 Grajd tineret porcin 600 mp, 550 capete 50.072
112415 8.27.07 Maternitate scroafe 700 mp, 50 boxe 85.079
112417 8.27.07 Maternitate scroafe 700 mp, 50 boxe 85.079
112423 8.27.07 Îngrăşătorie porci 700 mp, 200 capete 85.079
112425 8.27.07 Grajd tineret porcin 700 mp, 500 capete 68.902
112426 8.27.07 Grajd vaci 70 capete, 700 mp 68.902
112427 8.27.07 Îngrăşătorie porci 700 mp, 200 capete 85.079
112428 8.28.10 Uscător nou HS, 400 mp 2.653.462
112429 8.28.04 Hală păsări etaj, 720 mp, 8.000 capete 77.855
112430 8.28.10 Moară şi magazie furaje, 200 mp 312.771
112432 8.28.10 Filtru 250 mp 68.691
112433 8.27.07 Grajd vaci 70 capete, 700 mp 87.276
112434 8.27.07 Grajd animale 68.902
112436 8.27.07 Grajd vaci 70 capete, 700 mp 68.902
112438 8.28.12 Locuinţă 31.254
112439 8.27.07 Grajd vaci 70 capete, 700 mp 55.122
112440 8.28.10 Platformă condiţionat seminţe 43.919
112590 8.27.07 Grajd vaci 150 capete, 700 mp 50.428
112591 8.28.10 Staţie de condiţionare seminţe hibride de porumb, capacitate 7.000 t, suprafaţă desfăşurată 5.000 mp 6.258.165
112592 8.27.07 Îngrăşătorie porci 700 mp, 500 capete 56.719
112593 8.28.10 Sediu fermă 92.338
112594 8.28.12 Grup social 26.599
112595 8.28.10 Sistem irigaţii amenajări cercetare 192.785
112596 8.28.10 Staţie radiobiologie, 300 mp 534.783
112597 8.28.10 Clădire birou 19.118
112598 8.27.07 Grajd vaci 48.445
112599 8.28.10 Uscător solar 415.852
112600 8.28.12 Casă de locuit 18.314
Numărul de identificare atribuit de M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Valoarea de inventar (lei)
112601 8.27.06 Sere cercetare, 3.000 mp 376.738
112602 8.28.10 Spaţiu comercial - parter 109.143
112603 8.28.10 Cabană vie 55.546
112604 8.28.12 Clădire club 65.359
112606 8.28.10 Birou şi grup social 64.316
112608 8.28.10 Amenajări orezărie 783.680
112610 8.28.10 Construcţii hidrotehnice 532.902
112613 8.28.10 Amenajare sistem irigaţii 177.084
112614 8.28.10 Sediu fermă 49.265
112615 8.28.10 Sistem irigaţii modernizare 29.514
112616 8.28.10 Sistem irigaţii 118.056
112617 8.28.10 Amenajare sistem irigaţii 147.570
112618 8.28.10 Sistem irigaţii 177.084
112619 8.28.12 Club, 200 mp 178.657
112620 8.29.08 Sediul central P+1, 1.750 mp 2.622.668
112621 8.28.10 Construcţie sere climatizare 559.910
112622 8.28.10 Pavilioane cercetare I, II, IV 5.319.064
112623 8.28.12 Clădire cantină 150.936
2. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, C.U.I. 202077
101722 8.28.10 Magazie pentru produse agricole 79.722
101729 8.27.07 Adăpost pentru porcine 27.845
101732 8.28.10 Magazie pentru produse agricole 110.000
101736 8.28.04 Hală de stoarcere a strugurilor 150.000
101738 8.28.10 Magazie pentru produse agricole 96.630
101746 8.28.10 Construcţie uscător ştiuleţi porumb 40.190
101764 8.28.10 Magazie pentru cereale 1.022.699
101769 8.28.10 Staţie de uscare, condiţionare a seminţelor 3.288.886
101808 8.28.03 Clădire pentru laborator cercetare 220.000
3. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin, C.U.I. 9179830
117139 8.28.10 Magazie cercetare, hala nr. 1 243.000
117145 8.28.10 Sediu fermă producere seminţe Lovrin, casa cu nr. 775 25.300
117147 8.27.07 Grajd 100 cai 7.200
117149 8.28.10 Magazie îngrăşăminte 48.200
117151 8.28.10 Clădire atelier 21.600
117155 8.27.07 Grajd vaci nr. 1 120.400
117157 8.27.07 Grajd vaci nr. 2 120.400
117163 8.27.07 Grajd vaci nr. 3 120.400
117164 8.28.10 Uscător porumb ştiuleţi 48.200
117171 8.28.10 Magazie cereale 50 vagoane nr. 1 55.200
117176 8.28.10 Cabină grup electrogen 11.100
117178 8.28.10 Filtru sanitar fermă bovine 44.000
117186 8.28.10 Lăptărie 14.900
117187 8.28.10 Vilă birouri şi laboratoare 64.800
117191 8.28.10 Micro FNC 119.600
117195 8.28.03 Laborator mecanic 163.800
Numărul de identificare atribuit de M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Valoarea de inventar (lei)
117202 8.28.12 Bloc locuinţe specialişti 143.000
117206 8.28.12 Cantină casa cu nr. 165 115.300
117207 8.29.08 Pavilion administrativ şi laboratoare de cercetare 620.000
117209 8.28.10 Staţie condiţionat seminţe cu magazie pentru seminţe 2.394.000
117213 8.28.12 Bloc locuinţe specialişti 143.000
117217 8.28.10 Castel de apă cu puţ forat 38.000
117220 8.28.10 Magazie ambalaje 10.700
117223 8.28.10 Magazie cercetare 48.600
117229 8.28.10 Magazie cercetare 93.000
117230 8.28.10 Magazie cercetare, hala nr. 2 97.400
117233 8.28.10 Adăpost meteo 4.100
117235 8.28.12 Bloc locuinţe specialişti 202.000
4. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea, C.U.I 2375759
115866 8.28.03 Pavilion laboratoare 39.874
115875 8.29.08 Sediu administrativ 10.792
115881 8.28.13 Atelier mecanic 119.623
5. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Piteşti, C.U.I. 3110660
115839 8.28.12 Bloc locuinţe, 33 apartamente 92.028
115871 8.28.10 Staţie de condiţionare seminţe - 600 tone/an 524.778
6. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, C.U.I. 2240280
114728 8.28.10 Clădire cu 4 încăperi 1.160
114792 8.28.10 Sistem irigaţii cultură câmp 67.055
114793 8.28.10 Platformă 661
114794 8.28.08 Remiză maşini-unelte 2.005
114795 8.28.03 Clădire cu laboratoare 21.771
114801 8.28.10 Centrală telefonică cu grup sanitar 2.362
114802 8.28.12 Clădire cantină 13.938
114920 8.28.10 Clădire 100.014
114921 8.28.12 Clădire cu un apartament pentru oaspeţi 8.164
114923 8.29.08 Clădire administrativă 10.015
114928 8.28.10 Atelier gospodăresc 197.132
114931 8.28.10 Punct însămânţări artificiale 14.404
114932 8.28.10 Clădire birou, magazie piese, fierărie 19.910
114935 8.28.03 Clădire laborator 6.722
114937 8.28.10 Clădire magazie 1.032
114939 8.28.13 Magazie materiale 1.106
114963 8.27.07 Saivan pentru oi 2.806
114972 8.28.10 Clădire birouri 9.965
114975 8.28.12 Clădire dormitor 37.361
114978 8.28.12 Clădire dormitor 5.000
114983 8.28.12 Clădire cantină 10.000
114989 8.28.10 Magazie cereale 44.421
114990 8.27.07 Saivan pentru oi 1.140
114993 8.28.12 Clădire dormitor 37.964
114996 8.28.10 Sistem desecare 14.457
Numărul de identificare atribuit de M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Valoarea de inventar (lei)
114997 8.28.10 Atelier gospodăresc 3.194
114999 8.28.10 Sistem irigaţii cultură câmp 79.530
115001 8.28.10 Sistem desecare 29.301
115005 8.28.10 Platformă uscat seminţe 3.527
115011 8.28.10 Magazie uscat seminţe 40.197
115039 8.28.10 Clădire cărămidă 9.080
115042 8.28.10 Construcţie castel apă 5.132
115049 8.28.10 Sistem irigaţii culturi câmp 26.777
115054 8.28.10 Sistem desecare 15.308
115056 8.28.10 Platformă condiţionat seminţe 9.762
115061 8.28.10 Atelier gospodăresc 11.084
115062 8.28.10 Sistem irigaţii culturi câmp 26.777
115064 8.27.07 Saivan pentru oi 1.116
115067 8.28.10 Platformă condiţionat seminţe 16.941
115071 8.27.07 Grajd animale 10.444
115073 8.27.07 Grajd animale 13.644
115077 8.28.13 Atelier mecanic 17.780
115080 8.28.10 Pavilion laboratoare 99.194
115083 8.28.10 Uscător porumb 108.161
115087 8.28.10 Staţie calibrat porumb 199.888
115091 8.27.03 Siloz turn 252.485
115105 8.28.10 Platformă acoperită pentru depozitat şi condiţionat seminţe 29.696
115107 8.28.13 Magazie 9.980
115110 8.28.10 Magazie pentru saci 10.751
115112 8.28.10 Platformă condiţionat seminţe 8.953
115115 8.28.12 Clădire dormitor 14.120
115227 8.28.10 Platformă condiţionat seminţe 10.917
115231 8.28.10 Magazie cereale şi materiale 22.533
115235 8.28.08 Remiză garaj auto 21.507
115237 8.28.10 Decantor 394
115240 8.28.10 Orezărie 14.404
115242 8.28.10 Remiză magazie grajd 10.917
115245 8.28.03 Clădire laborator 26.975
115247 8.28.10 Drenaj 22.160
115309 8.28.10 Sistem irigaţii culturi câmp 28.264
115311 8.28.10 Platformă condiţionat seminţe 15.908
115314 8.27.07 Grajd taurine 107 capete 40.320
115318 8.28.10 Magazie furaje 62.063
115321 8.28.10 Platformă uscat seminţe 10.399
115324 8.27.07 Adăpost animale 5.002
115328 8.27.07 Grajd taurine 100 capete 19.196
115331 8.27.07 Grajd 100 capete 28.413
115334 8.27.07 Grajd 100 capete 5.631
115336 8.27.07 Adăpost animale 15.120
115339 8.27.07 Grajd taurine 107 capete 45.205
Numărul de identificare atribuit de M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Valoarea de inventar (lei)
115345 8.27.07 Adăpost animale 2.575
115348 8.27.07 Grajd taurine 107 capete 30.839
115376 8.27.07 Grajd taurine 114 capete 46.300
115380 8.27.07 Grajd taurine 107 capete 40.737
115381 8.27.07 Grajd vaci, stabulaţie liberă 43.588
115396 8.27.07 Grajd animale maternitate 39.959
115399 8.27.07 Grajd animale, extindere, grajd tineret 7.115
115403 8.27.07 Grajd taurine 107 capete 45.093
115407 8.28.12 Bloc cu 8 apartamente 80.301
115409 8.28.12 Bloc cu două apartamente 22.860
115412 8.28.12 Bloc cu două apartamente 27.622
115415 8.28.12 Bloc cu două apartamente 23.971
115418 8.28.12 Bloc cu două apartamente 23.336
115424 8.28.12 Bloc cu 6 apartamente 72.020
115428 8.27.07 Adăpost animale 10.800
115430 8.28.12 Bloc cu 8 apartamente 59.482
115433 8.27.07 Grajd creşă viţei 40.810
115436 8.28.13 Anexe gospodăreşti 12.324
115440 8.27.03 Construcţie siloz de suprafaţă 12.161
115455 8.28.10 Magazie unelte 8.211
115462 8.28.10 Construcţie pentru îngrăşătorie miei 490
115468 8.28.10 Filtru sanitar + punct colectare lapte 74.851
115471 8.27.07 Adăpost animale 2.569
115475 8.28.12 Bloc cu 8 apartamente 59.482
115478 8.28.10 Sistem irigaţii culturi câmp 24.456
115481 8.28.10 Magazie pesticide 22.452
115483 8.27.07 Grajd animale 3.539
115486 8.28.10 Magazie furaje 4.403
115488 8.28.10 Casă tip „Anca“ 5.001
115499 8.28.10 Clădire birouri 12.083
115536 8.28.13 Magazie materiale 6.794
115539 8.27.07 Adăpost animale 4.676
115543 8.28.12 Clădire dormitor 8.893
115546 8.28.12 Clădire dormitor 13.111
7. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic, C.U.I. 3078896
116772 8.28.13 Atelier mecanic 98.501
116790 8.28.10 Staţie condiţionare seminţe 283.117
116796 8.28.10 Staţie primire porumb 940.171
116805 8.28.10 Platformă uscat seminţe 39.593
116809 8.28.13 Atelier mecanic 12.431
116818 8.28.03 Clădire laborator 87.201
116821 8.28.10 Remiză utilaje 9.704
116841 8.29.08 Sediu administrativ 138.784
116869 8.28.10 Cabine spaţiale-birouri 8.113
116873 8.28.10 Centru prelucrare lapte 189.891
Numărul de identificare atribuit de M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Valoarea de inventar (lei)
116877 8.28.10 Platformă uscat seminţe 55.711
116883 8.28.10 Platformă uscat seminţe 64.554
116905 8.28.10 Vestiar personal 23
116920 8.28.10 Clădire atelier 11.575
116929 8.28.10 Magazie moară 40.738
116934 8.27.07 Grajd vaci 112.501
116937 8.27.07 Grajd maternitate 211.771
116943 8.27.03 Silozuri nutreţ 50.261
116952 8.28.10 Clădire cramă 36.084
8. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, C.U.I. 2008426
113185 8.28.10 Magazie uscat seminţe cu pereţi din beton 18.980
113280 8.28.08 Remiză maşini agricole 11.370
113298 8.28.10 Platformă gunoi din beton 1.482
113432 8.28.08 Remiză pentru tractoare şi combine 10.441
113535 8.28.10 Corp legătură staţie calibrare 4.523
113550 8.28.10 Staţie calibrare porumb 56.610
113563 8.28.10 Magazie porumb export Gara CFR Secuieni 2.060
113576 8.28.10 Magazie depozit furaje concentrate porci 12.518
113580 8.28.12 Bloc locuinţe gară 6 apartamente 2.048
113584 8.28.12 Bloc locuinţe gară 6 apartamente 3.298
113589 8.28.10 Castel apă 100 mc sector porcin 1.370
113598 8.28.10 Magazie condiţionat seminţe 1.116 mp 9.963
113604 8.28.10 Magazie condiţionat seminţe 8.531
113679 8.28.10 Secţie pasteurizat lapte 12.797
113744 8.28.10 Bucătărie furajeră taurine 4.740
114046 8.28.12 Cantină 100 locuri 1.450
114053 8.28.10 Atelier fierărie 2.824
114056 8.28.12 Dormitor muncitori nr. 2 1.708
114057 8.29.08 Pavilion administrativ 1.390
121397 8.27.07 Grajd porci 750
9. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, C.U.I. 3221146
116527 8.28.12 Clădire de locuit 193
116532 8.28.12 Dormitor comun 3.982
116538 8.28.12 Dormitor comun 46.308
116546 8.28.10 Magazie cereale 1.261
116583 8.28.12 Clădire locuit şi atelier 55
116584 8.28.12 Dormitor şi remiză unelte 15.672
116602 8.28.12 Clădire locuit Piriu 44
116606 8.28.10 Magazie cereale 30 vagoane 795
116609 8.28.12 Clădire cantină Iţcani 172
116612 8.28.12 Clădire cantină Suceava 98.671
116615 8.28.08 Garaj pentru maşini 613
116619 8.28.10 Cabină dezinfecţie 30
116620 8.28.12 Clădire locuinţă Livada 8
116626 8.28.10 Magazie pentru cereale 2.859
Numărul de identificare atribuit de M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Valoarea de inventar (lei)
116630 8.28.13 Magazie materiale 725
116632 8.28.10 Magazie îngrăşăminte 3.072
116635 8.28.10 Clădire pentru tratarea condition. 2.442.671
116638 8.28.13 Magazie materiale 89
116640 8.28.13 Magazie materiale 89
116645 8.28.10 Magazie cereale 752
116649 8.28.10 Magazie pentru seminţe 2.426
116651 8.28.12 Dormitor pentru muncitori 39.852
116652 8.28.10 Magazie pentru cereale 2.855
116654 8.28.10 Magazie cereale 2.427
116655 8.28.10 Magazie pentru cereale, anexe 1.547
116656 8.28.13 Magazie materiale 8
116673 8.28.10 Magazie cereale 2.506
116680 8.28.10 Magazie cereale 26
116688 8.28.12 Grup social 12.454
116696 8.28.10 Răsadniţe pentru seminceri cartofi 646
116702 8.28.10 Depozit cartofi 224.479
116715 8.28.03 Clădire laborator 211.277
116721 8.27.03 Siloz pentru îngropat nutreţ 377
116724 8.27.03 Siloz îngropat nutreţ 2.595
116728 8.28.10 Rampă descoperit pentru spălare 69
116731 8.28.10 Desecare şi drenaj 54
116735 8.28.13 Magazie pentru materiale 2.511
116740 8.29.08 Pavilion administrativ, centru 292.948
116745 8.27.03 Siloz îngropat 33.781
116748 8.27.06 Casă de vegetaţie 5.922
116755 8.28.10 Gheretă portar 5.220
116760 8.28.10 Clădire staţie meteo 10.633
116763 8.28.03 Clădire administrativă laborator 35
116769 8.29.08 Clădire administrativă 11
116775 8.29.08 Clădire administrativă 51.049
116779 8.29.08 Clădire administrativă 36.760
116785 8.28.10 Castel pentru apă 4.766
116789 8.28.13 Magazie pentru materiale 2.148
116794 8.28.13 Magazie pentru materiale 4
116803 8.28.10 Platformă pentru maşini 564
116806 8.28.10 Staţie alimentat carburanţi 1.129
116813 8.28.13 Magazie materiale 72
116819 8.28.10 Atelier mecanic gospodăresc 117
116824 8.28.10 Depozit pentru cartofi 144.808
116829 8.28.10 Atelier gospodăresc 8.520
116832 8.28.10 Punct termic Suceava 4.367
116836 8.28.10 Castel de apă 1.808
116838 8.28.13 Depozit de carburanţi 46
116850 8.28.10 Staţie pentru alimentare cu carburanţi 1.229
Numărul de identificare atribuit de M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Valoarea de inventar (lei)
117327 8.28.10 Rezervor beton armat 18.608
117329 8.28.10 Rezervor beton armat (casa) 5.836
117331 8.28.10 Siloz turn pentru nutreţ 641
117334 8.28.10 Bucătărie furaje 71.168
117335 8.28.13 Magazie pentru materiale 1.484
117336 8.28.08 Şopron autovehicule 7
117337 8.27.07 Grajd maternitate 6.543
117338 8.28.13 Şopron seminţe + grajd + atelier mecanic 162
117339 8.28.08 Garaj maşini agricole 462
117340 8.27.07 Grajd creşă viţei 4.607
117342 8.27.07 Grajd viţei nr. 3 2.037
117344 8.27.07 Grajd tineret nr. 4 835
117345 8.27.07 Grajd tineret nr. 5 33.781
117346 8.27.07 Grajd vaci nr. 6 129.051
117347 8.27.07 Grajd vaci nr. 7 131.977
117348 8.27.07 Grajd tineret nr. 8 112.678
117349 8.27.07 Grajd vaci nr. 9 128.599
117350 8.27.07 Grajd vaci nr. 10 103.843
117351 8.27.07 Grajd tineret nr. 11 94.180
117352 8.27.07 Grajd tineret taurin nr. 12 109.553
117353 8.27.07 Grajd tineret nr. 13 122.429
117354 8.28.10 Pavilion ştiinţific 8.325
117355 8.27.07 Grajd cai nr. 15 1.172
117356 8.28.10 Filtru sanitar 36.121
117358 8.28.03 Laborator mecanizare-atelier 25.365
117360 8.28.10 Pavilion veterinar 37.589
117363 8.28.10 Pavilion ştiinţific 506.399
117367 8.28.10 Şopron selectat seminţe 2.145
117369 8.28.10 Magazie îngrăşăminte 3.504
117372 8.28.03 Laborator pentru lactate 106.209
117373 8.28.10 Clădire pentru staţie de pompare a apei 6.129
117377 8.27.07 Grajd animale de muncă pentru 50 1.355
10. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea, C.U.I. 4230770
116314 8.29.08 Clădire administrativă 568.885
116454 8.28.03 Laborator de cercetare 1.194.526
11. Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, C.U.I. 2281069
115637 8.28.10 Depozit păstrare cartofi 4.487
115643 8.28.10 Sediu fermă nr. 5 + anexe 36.912
115647 8.29.08 Pavilion central 184.716
115651 8.28.10 Sediu fermă 1 + anexe 45.259
115656 8.28.10 Sediu fermă 2 + anexe 46.812
115660 8.28.10 Sediu fermă 3 + anexe 43.466
115668 8.28.06 Staţie sortare, condiţionare cartof 29.888
115673 8.28.10 Atelier mecanic + garaje auto 10.667
115678 8.28.10 Sediu fermă nr. 6 + anexe 27.525
Numărul de identificare atribuit de M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Valoarea de inventar (lei)
115682 8.28.10 Sediu fermă nr. 4 + anexe 44.109
115688 8.28.10 Atelier mecanic Amărăşti 4.042
115703 8.28.10 Sediu fermă 2 3.372
115706 8.27.06 Casă vegetaţie 10.271
115708 8.28.10 Punct sprijin cercetare 3.935
115714 8.28.10 Casă sediu fermă 119
115795 8.28.10 Cabină poartă 44
115806 8.28.13 Centrală termică 46.594
115811 8.28.10 Atelier mecanic + tâmplărie 3.899
115820 8.28.10 Platformă seminţe 3.789
115824 8.28.10 Pavilion central 78.735
115835 8.28.10 Sediu fermă 4 8.278
115841 8.28.10 Atelier mecanic + tâmplărie 20.426
115847 8.28.10 Sediu fermă 5 2.888
121413 8.28.10 Remiză 7.879
121414 8.28.10 Castel apă 7.803
121415 8.28.13 Magazie 8.494
121416 8.28.10 Magazie seminţe 1.885
121417 8.28.10 Magazie cereale 9.254
121418 8.27.06 Seră 8.911
12. Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni, C.U.I. 2806673
117066 8.28.03 Pavilion laborator 361.300
117083 8.28.13 Atelier mecanic 70.700
117085 8.28.12 Cantină 24.100
117090 8.28.10 Magazie insectofungicide 33.200
117105 8.28.13 Depozit carburanţi 32.000
117106 8.28.13 Magazie materiale 121.400
13. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Timişoara, C.U.I. 7394328
117102 8.29.06 Magazie cercetare 108.122
117110 8.29.06 Atelier mecanic 697.773
117111 8.29.06 Magazie seminţe 489.078
117114 8.29.06 Magazie îngrăşăminte 404.182
117115 8.29.06 Şopron multifuncţional 367.601
117118 8.29.06 Laborator cercetare 1.258.510
117121 8.29.06 Drum şi platforme betonate 505.801
117122 8.29.06 Clădire centrală termică 166.134
117123 8.29.06 Sală de şedinţe 29.499
117126 8.29.06 Bloc locuinţe 1 apartament 59.008
117128 8.29.06 Sere cu anexe 30.041
121444 8.29.06 Drum acces 960.429
144890 8.29.06 Alimentare cu energie electrică 86.944
144891 8.29.06 Reţele canalizare 74.852
144892 8.29.06 Alimentare cu apă 135.565
14. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, C.U.I. 1103349
104715 8.28.10 Clădire trafo 14.500
Numărul de identificare atribuit de M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Valoarea de inventar (lei)
104720 8.28.10 Staţie pompare 1.180
104742 8.28.10 Clădire pod basculă 34.870
104750 8.28.10 Clădire instalaţie sortare 31.800
104784 8.28.13 Clădire centrală termică 13.300
104855 8.28.03 Clădire laborator cercetare 1.453.965
104861 8.28.10 Atelier de reparaţii 43.630
104875 8.28.10 Depozit cartofi 75.398
104876 8.28.10 Clădire trafo 3.600
104900 8.28.10 Depozit cartofi 217.900
104926 8.28.10 Remiză PSI 1.180
104934 8.28.10 Depozit cartofi 8.770
104973 8.28.10 Depozit cartofi 598.460
104974 8.28.10 Magazie mixtă 2.140
104975 8.28.10 Magazie mixtă 2.140
104977 8.28.10 Clădire instalaţie sortare 29.060
104978 8.28.10 Depozit cartofi 17.440
104981 8.28.10 Depozit cartofi 165.640
104982 8.28.10 Atelier mecanic + tâmplărie 14.480
104984 8.28.04 Hală curci 26.100
104985 8.28.04 Hală curci 26.100
104986 8.28.04 Hală curci 26.100
104988 8.28.04 Hală curci 26.100
104989 8.27.07 Grajd vaci 61.400
104991 8.28.10 Corp clădire 89.150
105026 8.28.10 Depozit carburanţi 1.450
105038 8.28.12 Clădire cantină 7.240
15. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc, C.U.I. 557681
102098 8.28.13 Atelier mecanic 73.962
102105 8.28.13 Magazie materiale unelte 45.791
102111 8.29.08 Sediul administrativ 158.016
102121 8.28.03 Laborator 71.773
102122 8.27.07 Grajd pentru vaci transformat în depozit de cartof pentru cercetare 85.538
16. Institutul Naţional pentru de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti-Argeş, C.U.I. 2522213
116387 8.28.10 Răsadniţă înmulţitor 23.485
116430 8.28.10 Şopron zid cărămidă, acoperit cu tablă 11.812
116467 8.28.12 Dormitor zid cărămidă 11.739
116589 8.28.12 Bloc nefamilişti 2.182.000
116600 8.28.13 Atelier mecanic 12.842
116603 8.28.12 Cantină din cărămidă 100.613
116607 8.28.13 Magazie materiale 36.221
116618 8.28.13 Clădire sediu legumicultură 12.104
116631 8.28.10 Şopron pentru îngrăşăminte 8.095
116689 8.28.13 Depozit carburanţi gară 1.986
116716 8.28.10 Clădire Fitotron 2.169.871
116759 8.28.10 Izolator material săditor 3.716
Numărul de identificare atribuit de M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Valoarea de inventar (lei)
116766 8.28.10 Izolator material săditor 3.716
116767 8.28.10 Seră legumicolă 158.370
116781 8.28.10 Atelier forjă şi sudură 34.423
116797 8.28.03 Laborator staţie vinificaţie 1.353.697
116866 8.28.12 Locuinţă comună dormitor 189.174
116876 8.28.10 Magazie corp A depozitare şi stabilizare (produse finite) 55.102
116903 8.28.10 Clădiri şi hale staţie vinificaţie 3.116.696
116904 8.28.10 Clădire atelier mecanic, montaj general 157.122
116912 8.28.10 Magazie corp B depozitare şi stabilizare vin (produse finite) 55.102
116921 8.28.13 Atelier construcţii mecanice 42.798
116935 8.28.10 Magazie depozitare piese şi materiale 46.927
116955 8.28.13 Baracă metalică, parter, cărămidă 177.409
117063 8.28.13 Baracă metalică, parter, cărămidă + etaj 173.240
117068 8.28.13 Baracă metalică cu parter din înlocuitor 60.000
17. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole - „Horting“, C.U.I. 11054758
117264 8.28.06 Casă poartă 7.427
117267 8.28.06 Staţie-pilot Berceni 472.596
117269 8.28.06 Corp laboratoare 111.838
117272 8.28.06 Staţie pilot depozit produse finite 60.765
117287 8.28.06 Laborator uzinal 68.450
117289 8.28.06 Magazie materiale 42.825
121290 8.28.06 Platformă paie 29.135
121291 8.28.06 Platformă bălegar 16.015
121293 8.28.06 Drum 17.896
18. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti, C.U.I. 2593494
116337 8.28.10 Corp dependinţe, corp C 623.502
116344 8.28.03 Laborator-agrochimie corp B 64.947
116348 8.28.10 Clădire anexă 167.574
116353 8.29.08 Clădire principală 4.259.903
19. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian-Sibiu, C.U.I. 18460320
153219 8.28.03 Laborator zonal 805.270
153220 8.28.03 Laborator cercetare 537.796
153221 8.28.03 Laborator produse alimentare 163.920
153222 8.28.10 Biobază cercetare 177.752
153223 8.28.10 Sediu staţiune Cisnădie 494.275
153224 8.29.08 Sediu staţiune 542.891
20. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură şi Floricultură Vidra, C.U.I. 3616960
116083 8.28.10 Complex construcţii pentru produs ciuperci şi miceliu Mogoşoaia 104.400
116085 8.27.06 Sere reci 241.400
116088 8.28.10 Castel apă 34.500
116096 8.28.10 Clădire posttransformare 88.900
116098 8.28.10 Camere climatice 1.200
116103 8.28.10 Spaţiu sortare şi uscare seminţe 27.300
116107 8.28.10 Sedii fermă 77.000
Numărul de identificare atribuit de M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Valoarea de inventar (lei)
116108 8.28.10 Şoproane utilaje ferme 119.500
116117 8.28.10 Secţie condiţionat seminţe 327.700
116118 8.27.06 Sere cercetare 242.300
116119 8.28.03 Laborator sere cercetare 76.800
116121 8.28.10 Secţie pastă tomate 57.200
116124 8.28.13 Magazie materiale 34.700
116128 8.28.13 Centrală termică, atelier mecanic 344.600
116133 8.28.03 Fitotron (laboratoare, sere laborator) 863.900
116137 8.29.08 Sediu central (laboratoare, sală conferinţe, bibliotecă, birouri etc.) 481.100
116140 8.28.10 Secţie fabricaţie conserve 283.300
21. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Legumicolă Buzău, C.U.I. 2813344
114704 8.27.06 Seră legumicolă 226.453
114708 8.28.12 Grup sanitar 19.940
114724 8.29.08 Clădire administrativă 32.356
22. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească, C.U.I. 2996349
115769 8.28.12 Cantină cu modernizare 979.925
115776 8.28.10 Complex vinificaţie 5.172.733
115783 8.28.10 Clădire Matac 8.928
115788 8.28.03 Clădire lab. cu instal. frig. 2.041.940
115846 8.28.10 Corp M 16.797.946
115932 8.28.10 Pavilion subproduse 216.409
115937 8.28.10 Construcţii (fundaţii) instalaţii electrice 123588
115954 8.28.10 Atelier producţie 77.347
115963 8.28.10 Construcţie blaze 7.865
115971 8.28.10 Corp A 3 4.096.445
115977 8.28.04 Hală prelucrare 1.003.193
115991 8.28.10 Şopron vinificaţie (Rotto) 182.302
115997 8.28.10 Staţie îmbuteliere 550.907
116023 8.28.12 Dormitor Negoiescu 114.327
116074 8.28.10 Rezervor apă liceu 399
116080 8.28.10 Drumuri şi platforme 94.818
116082 8.28.10 Depozit sticle pline 75.513
116087 8.28.10 Clădire climatizare sticle 10.553
116100 8.28.03 Clădiri ap. lab. 843.598
116109 8.28.03 Clădire lab. 1.751.138
116303 8.28.10 Castel apă potabilă 15.044
116313 8.28.10 Secţie termoclimatică 147.859
116363 8.28.04 Hală îmbuteliere 802.942
116388 8.28.12 Dormitor Chiţorani F1 763.211
116404 8.28.12 Dormitor Chiţorani F1 515.256
116413 8.28.12 Dormitor comun F5 14.196
116450 8.28.12 Dormitor mare F4 590.944
116457 8.28.12 Dormitor M (sediu) F2 178.228
116463 8.28.12 Spaţii cazare nefamilişti 70.389
121323 8.28.10 Clădire spaţiu comercial 170.886
121325 8.28.13 Clădire centrală termică 1.980
Numărul de identificare atribuit de M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Valoarea de inventar (lei)
23. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Miniş, C.U.I. 3026722
116513 8.28.12 Dormitor comun 108.591
116520 8.28.12 Dormitor comun 193.604
116534 8.28.08 Magazie + grajd 2.949
116559 8.29.08 Clădire administrativă 18.584
116564 8.29.08 Grup sanitar 1.385
116579 8.28.10 Complex de altoit şi forţat 1.597.976
116666 8.28.10 Microfermă 282.116
116670 8.28.12 Cămin nefamilişti 196.500
116671 8.28.10 Depozit pesticide 224.754
116674 8.28.10 Depozit îngrăşăminte chimice 33.892
116694 8.28.13 Clădire centrală termică 45.000
116697 8.28.10 Pivniţă vin, vinotecă 2.186
116701 8.28.10 Clădire complex vinicol 750.000
116706 8.28.10 Clădire muzeu 319.475
116714 8.28.10 Sere înmulţitor cu casă de vegetaţie 45.601
116734 8.29.08 Clădire SPCPVV 532.500
116738 8.28.12 Cămin nefamilişti 134.973
24. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru, C.U.I. 1652029
108470 8.28.06 Corp depozit budane 33.282
108474 8.28.06 Clădire anexă 2.190
108475 8.28.06 Corp depozit inox 32.851
108477 8.28.06 Locuinţă nefamilişti 73.055
108478 8.28.06 Clădire cantină 10.954
108480 8.28.06 Corp vinificaţie clădire, ROTO-uri 17.798
108481 8.28.06 Corp microvinificaţie 40.921
108482 8.28.06 Clădire principală 74.151
108483 8.28.06 Corp recepţie 11.378
108484 8.28.06 Sediu fermă cu anexă 3.287
108485 8.28.06 Dormitor nefamilişti 70.133
108486 8.28.06 Locuinţă nefamilişti 3.827
25. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi, C.U.I. 3418718
116343 8.28.10 Clădire viticolă combinat 300.922
116347 8.28.03 Laborator central 1.071.777
116379 8.28.10 Clădire viticolă combinat 1.836.963
116409 8.28.10 Clădire produse finite 360.400
116420 8.28.04 Hală linie îmbuteliere 183.163
116437 8.28.10 Remiză depozit materiale 19.159
116441 8.28.13 Depozit materiale 12.639
116447 8.28.13 Centrală termică 9.344
116458 8.28.12 Cantină cu anexe 211.501
116465 8.28.10 Staţie-pilot 345.347
26. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar, C.U.I. 2410643
116115 8.27.06 Seră altoire, forţare viţă-de-vie, F3 115.660
116116 8.28.10 Depozit păstrare vin 95 vagoane 204.583
Numărul de identificare atribuit de M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Valoarea de inventar (lei)
116138 8.28.10 Atelier mecanic, cramă 720
116148 8.28.10 Clădire vinificaţie, crama nr. 1 1.578.670
116159 8.28.10 Clădire sector mecanic 15.077
121529 8.28.10 Magazin de prezentare ec. 197.700
121534 8.28.10 Depozit linie de îmbuteliere veche 57.838
121535 8.28.10 Clădire vinificaţie 2.132.914
27. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni - Piteşti, C.U.I. 198049
101560 8.28.10 Secţie de înmulţire meristeme 1.218.713
101590 8.28.10 Solar de format puieţi 7.413
101618 8.28.03 Pavilion laborator cercetare - sediu 6.040.265
101657 8.28.12 Locuinţe familişti, vile 288.107
101682 8.28.10 Solar de format puieţi 7.413
101699 8.28.10 Solar de format puieţi 7.413
28. Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Târgu Jiu, C.U.I. 2159151
114359 8.28.10 Clădire staţie reglare gaze 14.108
114435 8.28.10 Clădire de serviciu 114.910
114439 8.28.10 Clădire - complex pentru producţie (altoi) 59.688
114440 8.28.12 Clădire dormitor F 6 20.258
114444 8.28.10 Sediul fermei nr. 9 Panduraşu 111.168
114452 8.28.10 Şopron F3 pentru depozit materiale 14.477
114458 8.28.10 Depozit pentru carburanţi 30.961
114459 8.28.10 Clădire depozit pentru fructe 4.072.785
114460 8.28.10 Clădire atelier cu şopron F 3 24.124
114462 8.28.10 Clădire grajd adăpost vite pentru selecţie 257.940
114463 8.28.12 Clădire casă dormitor 29.438
114464 8.28.12 Clădire casă dormitor F 5 136.323
114465 8.28.10 Clădire F 7 sediu 234.997
114466 8.28.04 Clădire hală pentru depozitat băuturi 1.843.070
114467 8.28.10 Clădire sediu F3 236.000
114468 8.28.10 Clădire sediul fermei nr. 6 32.457
114469 8.28.10 Clădire magazie pentru depozit cu substanţe F3 15.450
114470 8.28.10 Şopron pentru nuc altoit 20.159
114471 8.28.10 Clădire sediul fermei nr. 4 133.548
114473 8.28.10 Şopron pentru depozitat materiale 12.225
114474 8.28.12 Clădire, cămin, cantină pentru practicanţi şi clubul fermierilor 1.354.359
114475 8.28.10 Clădire atelier mecanic, testări şi reparaţii 307.296
114476 8.28.10 Clădire hală sortat fructe 60.194
114477 8.28.04 Hală industrializare vinificaţie cercetare 106.467
114478 8.28.10 Hală industrializare vinificaţie cercetare 95.914
114479 8.28.10 Clădire pavilion pentru cercetări şi servicii economice 2.211.390
114480 8.28.10 Clădire cabină poartă 12.884
114481 8.28.13 Clădire centrală termică 112.491
114482 8.28.10 Clădire depozit pentru materiale F 7 47.900
121503 8.28.12 Clădire dormitor + magazie 67.830
121504 8.28.10 Uscător fructe 39.839
Numărul de identificare atribuit de M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Valoarea de inventar (lei)
29. Staţiunea de Cercetare şi Producţie a Cartofului Târgu Jiu, C.U.I. 2162831
102032 8.28.13 Magazie 1.442
102034 8.28.03 Clădire laborator 4.143
102037 8.28.13 Depozit 55.665
102039 8.28.13 Depozit 1.237
102046 8.28.03 Clădire laborator 14.274
102047 8.28.10 Clădire atelier mecanic 68.387
30. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi, C.U.I. 3423277
116650 8.28.10 Sediul fermei 8 288.089
116663 8.29.08 Sediu 26.490
116691 8.28.08 Pavilion central 280.422
116699 8.28.10 Staţie pompare 62.190
116733 8.28.10 Complex material săditor 216.065
116822 8.28.12 Cămin nefamilişti 57.122
116827 8.28.10 Şopron multifuncţional 110.000
116849 8.28.12 Locuinţă 9.290
116871 8.28.10 Platformă tehnologică 16.236
116894 8.28.10 Corp depozit 2.416.307
116911 8.28.10 Drum tehnologic 111.236
116916 8.27.07 Adăpost animale 10.680
116922 8.28.10 Anexă utilaje 50.167
116926 8.28.10 Şopron multifuncţional 58.360
116931 8.28.10 Şopron multifuncţional 50.121
116945 8.28.04 Hală sortare 320.756
116951 8.28.10 Platformă tehnologică 34.215
116982 8.28.10 Depozit insecto-fungicide 40.384
116986 8.28.10 Casă pază 32.213
117007 8.28.12 Dormitor 4.714
117014 8.28.13 Centrală termică 16.111
117019 8.28.12 Grup social 350.849
121482 8.28.10 Platformă puţ forat 8.129
121484 8.28.10 Drum tehnologic 61.153
121486 8.28.10 Sistem irigaţie 3.309
121489 8.28.10 Drum tehnologic 21.250
121491 8.28.10 Drenuri absorbante 2.511
121492 8.28.10 Regularizare versanţi 1.553
121494 8.28.10 Drum tehnologic 19.528
121495 8.28.10 Drum tehnologic 3.512
121496 8.28.10 Platformă tehnologică 25.620
121497 8.28.10 Priză apă 24.306
121498 8.28.10 Eliminare exces apă 857
121499 8.28.10 Reamenajare irigaţii 52.610
121500 8.28.10 Conductă aducţiune 17.205
121501 8.28.10 Eliminare exces apă 38.093
Numărul de identificare atribuit de M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Valoarea de inventar (lei)
31. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, C.U.I. 3094573
116517 8.28.12 Spaţiu cazare muncitori 408.713
116525 8.28.10 Şopron depozitare 80.900
116530 8.29.08 Sediu fermă 42.000
116536 8.28.10 Platformă depozitare 2.042
116547 8.28.10 Magazie pesticide 20.882
116556 8.28.10 Depozit sortat fructe 80.848
116561 8.28.03 Laborator cercetare 1.101.291
116566 8.28.12 Spaţiu cazare muncitori 2.010
116568 8.29.08 Sediu fermă 12.457
116572 8.28.13 Construcţie anexă 21.825
116574 8.28.10 Magazie insecto-fungicide 71.335
116578 8.28.12 Spaţiu cazare muncitori 2.810
116582 8.27.03 Siloz fructe 94.837
116980 8.28.13 Platformă betonată 2.174
116985 8.28.13 Atelier mecanic 15.325
116989 8.28.13 Magazie materiale 53.840
116993 8.29.08 Sediu fermă 28.266
116999 8.28.10 Magazie pesticide 4.759
117009 8.28.10 Magazie pesticide 2.142
117020 8.28.10 Microfermă 350.156
117028 8.28.10 Clădire intervenţie 5.635
117040 8.28.10 Clădire vinificaţie 6.492
117047 8.28.10 Magazin prezentare 102.900
117054 8.28.12 Spaţiu cazare muncitori 3.554
117059 8.28.10 Magazie pesticide 1.952
117361 8.28.13 Spaţiu cazare muncitori 2.090.000
121447 8.28.13 Construcţie anexă 17.326
121448 8.28.13 Împrejmuire gard plantaţie 2.210
121449 8.28.13 Împrejmuire gard 4.591
121450 8.28.13 Împrejmuire gard 2.507
121451 8.29.08 Sediu vechi cercetare 93.426
121452 8.28.13 Drumuri pietruite 5.364
32. Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Băneasa, C.U.I. 1581530
108146 8.28.10 Casă de reglare gaze 2.231
108150 8.28.10 Clădire paznic 1.081
108156 8.28.10 Pavilion machete 7.757
108157 8.28.12 Casă oaspeţi 3.123
108213 8.28.12 Locuinţă serviciu 3.138
108214 8.28.10 Şopron atelier mecanic 35.587
108252 8.28.13 Atelier mecanic 132.094
108255 8.27.06 Seră bloc, 1 buc. 265
108257 8.28.06 Seră cu 5 pante 685
108260 8.28.12 Vestiar - sală de mese 73.816
108263 8.28.13 Magazie 1.736
Numărul de identificare atribuit de M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Valoarea de inventar (lei)
108265 8.28.12 Clădire locuinţă 7.087
108268 8.28.10 Clădire gazat pomi 2.465
108270 8.28.10 Gospodărie carburanţi 3.983
108282 8.28.12 Pavilion dormitor, atelier mecanic, centrală termică 58.361
108286 8.27.06 Seră 19 buc. 57.799
108307 8.28.06 Sere 151
108310 8.29.08 Clădire zid sediu central 1.159.292
108312 8.28.03 Pavilion laboratoare 529.568
108317 8.28.10 Reţea irigaţii în plantaţii şi pepinieră 11.803
108320 8.28.10 Reţea irigaţii şi desecare pe 30 ha 15.365
108322 8.28.13 Clădire centrală termică 8.782
108323 8.28.10 Reţea irigaţii - trup 1 + trup 2 49.127
108326 8.28.12 Clădire administrativă şi locuinţă 2.028
108330 8.28.13 Centrală termică 8.778
108332 8.28.06 Seră olandeză 266
108334 8.27.06 Seră mică 326
108336 8.28.06 Seră hangar 495
108338 8.27.06 Seră cu 5 pante 151
108339 8.28.06 Seră 151
108341 8.27.06 Consolidare seră 4.796
108345 8.28.10 Pavilion floricultură 61.642
33. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală „I.B.N.A.“ Baloteşti, C.U.I. 2785651
116764 8.29.08 Clădire administrativă 495
116773 8.28.10 Atelier mecanic 215
116778 8.29.08 Clădire administrativă 275
116786 8.28.10 Clădire fabricaţie 233
116791 8.28.10 Clădire fabricaţie 125.261
116798 8.28.10 Magazie şi moară 475
116804 8.28.13 Centrală termică + atelier mecanic 113.207
116808 8.28.04 Hală tineret taurin 180.001
116812 8.28.10 Pavilion CTC 86.172
116820 8.28.10 Pavilion cercetare II 560.092
116825 8.28.10 Pavilion cercetare I şi sediu central 449.454
116830 8.27.06 Silozuri suprafaţă 49.723
116834 8.27.06 Staţie zoofort 1.232.590
116839 8.28.12 Clădire familişti 2.262
116843 8.28.10 Filtru sanitar 62.340
116855 8.28.10 Magazie produse finite 169.100
116858 8.28.04 Corp hală vitamine 77.992
116862 8.28.10 Magazie produse finite 61.382
116867 8.28.04 Hală vieri 94.084
116872 8.28.04 Hală porci I 213.617
116879 8.28.04 Hală porci II 206.307
116881 8.28.04 Hală maternitate vaci 137.070
116887 8.28.04 Hală maternitate I 235.334
Numărul de identificare atribuit de M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Valoarea de inventar (lei)
116892 8.28.04 Hală ovine 48.505
116896 8.28.04 Hală păsări 49.323
116899 8.28.04 Hală stabulaţie liberă 13.949
116902 8.28.04 Hală maternitate II 2.849
116908 8.28.10 Magazie furaje 30.116
116914 8.28.04 Hală viţele 126.977
34. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, C.U.I. 3219405
116815 8.29.06 Siloz de suprafaţă 17.969
35. SCDB Sighetu Marmaţiei, C.U.I. 3502249
117140 8.28.10 Lăptărie 2.660
117142 8.27.03 Siloz de suprafaţă 920
117143 8.28.10 Clădire-muncitori+paznic 26.871
117144 8.27.07 Adăpost experimental vaci 17.132
117146 8.28.13 Centrală termică 20.152
117148 8.28.10 Bucătărie furajeră 10.096
117150 8.28.10 Filtru sanitar 9.561
117152 8.28.12 Cantină 35.204
117154 8.28.03 Laborator tehnologia cărnii 35.289
117160 8.27.07 Adăpost experimental vaci 17.132
117162 8.27.07 Adăpost experimental vaci, stab. liberă 16.669
117165 8.28.10 Magazie cărbuni 544
117166 8.28.10 Şopron sortat fructe 365
117168 8.28.12 Locuinţă 9.985
117170 8.27.07 Saivan oi 821
117173 8.27.07 Adăpost experimental + vaci tineret 10.391
117175 8.29.08 Clădire administrativă 70.842
117177 8.28.10 Adăpost - tabără de vară 1.754
117180 8.29.08 Clădire administraţie 966
117181 8.27.07 Adăpost experimental vaci 18.481
117183 8.27.07 Adăpost experimental vaci, 1.000 capete 21.311
117185 8.27.07 Adăpost experimental vaci, 1.000 capete 21.372
117190 8.27.07 Adăpost experimental vaci 1.010
117193 8.27.07 Adăpost experimental tineret 22.134
117194 8.27.07 Adăpost experimental tineret 19.212
117196 8.27.07 Adăpost experimental tineret 21.677
117198 8.28.03 Ansamblu laborator 66.030
36. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia, C.U.I. 3216360
116507 8.27.07 Grajd tauri reproducţie 4.481
116529 8.28.10 Filtru sanitar 2.729
116540 8.29.08 Clădire administrativă 3.847
121427 8.27.03 Siloz de nutreţ 4.231
121428 8.28.10 Fânar 3.526
121430 8.28.10 Fânar 3.526
121431 8.28.10 Fânar 3.526
121432 8.28.10 Fânar 5.994
Numărul de identificare atribuit de M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Valoarea de inventar (lei)
121433 8.28.10 Magazie cereale 1.017
121435 8.28.10 Atelier reparaţii tractoare şi maşini agricole 6.346
121437 8.28.10 Împrejmuire incintă zootehnică 11.987
37. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas, C.U.I. 2410171
115901 8.27.07 Saivan 913
115911 8.27.07 Saivan două corpuri 23.243
115918 8.28.10 Fânar 1 237
115927 8.27.07 Saivan 5 23.243
115944 8.28.10 Fânar 2 499
115949 8.28.13 Magazie 349
115953 8.27.07 Saivan 689
115959 8.28.03 Laborator cercetare 2.272.636
115962 8.28.10 Pavilion 1 116.214
115973 8.27.07 Saivan 307
115975 8.27.07 Saivan 4 43.580
115978 8.28.10 Pătul 19.611
115982 8.27.07 Saivan 2 43.580
115985 8.27.07 Saivan 523
115992 8.27.07 Saivan 854
115993 8.27.07 Saivan 719
115996 8.27.07 Saivan 481
116017 8.27.07 Saivan 1.134
116018 8.27.07 Saivan 1.110
116026 8.27.07 Saivan 752
116033 8.27.07 Saivan 1 45.245
116037 8.27.07 Saivan 45.245
116041 8.28.10 Pătul porumb 14.527
116048 8.28.10 Fânar 1 cu paratrăsnet 659
116051 8.28.10 Fânar 895
121296 8.28.10 Clădire moară de furaje 202
121297 8.27.07 Adăpost şopron berbeci 290
121298 8.28.10 Clădire - Muzeul Oii 42.300
121299 8.28.13 Atelier mecanic 481
121300 8.28.10 Drum acces 778
38. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi, C.U.I. 617147
102130 8.27.07 Saivan 1B 15.209
102132 8.27.07 Grajd tineret taurin nr. 3 9.068
102134 8.27.07 Grajd tineret taurin nr. 2 9.976
102135 8.27.07 Grajd tineret 11.173
102137 8.27.07 Grajd tineret taurin 10.308
102138 8.28.10 Pavilion cercetare 62.110
102142 8.28.10 Bucătărie furajeră 16.693
102143 8.29.08 Clădire administrativă 5.136
102147 8.27.07 Grajd creşă viţei 11.062
Numărul de identificare atribuit de M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Valoarea de inventar (lei)
102148 8.28.12 Cantină cu sală de mese 9.397
102149 8.28.12 Bloc locuinţe 24.775
102150 8.28.13 Centrală termică 29.904
102151 8.27.07 Saivan oi 18.356
102152 8.29.08 Clădire administrativă 2.852
102153 8.28.10 Filtru sanitar 5.698
102154 8.27.07 Saivan 1A 13.104
102155 8.28.03 Clădire laborator 15.984
102161 8.28.13 Atelier mecanic 38.792
39. Staţiunea de Dezvoltare pentru Ovine Ruşeţu, C.U.I. 2809955
115053 8.28.06 Bloc 6 apartamente cu anexe 14.510
115103 8.28.06 Saivan cu padoc ovine 9.670
115257 8.28.06 Saivan cu padoc ovine 7.018
115261 8.28.06 Saivan cu padoc ovine 7.018
115265 8.28.06 Saivan cu padoc ovine 7.018
115272 8.28.06 Saivan cu padoc ovine 7.670
115297 8.28.06 Saivan cu padoc ovine 7.018
115300 8.28.06 Filtru sanitar - birou 12.213
115306 8.28.06 Saivan ovine cu şopron 3.619
115316 8.28.06 Saivan ovine cu şopron 7.237
115322 8.28.06 Casă locuit ciobani 4.342
115327 8.28.06 Magazie - 25 vagoane 3.619
115341 8.28.06 Siloz suprafaţă 317
115342 8.28.06 Laborator cercetare 36.289
115343 8.28.06 Magazie preparat furaje 1.872
115352 8.28.06 Clădire preparat furaje 3.257
121443 8.28.06 Clădire locuit 27.943
40. Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, C.U.I. 3467095
117044 8.28.10 Canton de exploatare 98 mp 97.600
117050 8.28.10 Staţie incubaţie 161.400
117058 8.28.10 Staţie incubaţie nr. 4 29.600
117062 8.27.03 Siloz cereale 27.800
117067 8.28.10 Magazie furaje 24.300
117072 8.27.07 Grajd cai 7.800
117078 8.28.10 Depozit furaje 14.400
117079 8.28.10 Canton pază 39.900
117089 8.28.10 Pod 135.420
117092 8.28.10 Staţie prod. furaje 146.700
117095 8.28.13 Centrală termică 163.000
117097 8.28.10 Baracă depozit 11.900
117099 8.28.10 Canton nr. 3 99.600
117101 8.28.12 Casă oaspeţi 123.100
117104 8.28.10 Staţie de incubaţie nr. 1 105.000
117108 8.29.08 Pavilion administrative 1.233.800
117109 8.28.10 Staţie de incubaţie nr. 3 185.800
Numărul de identificare atribuit de M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Valoarea de inventar (lei)
117112 8.28.10 Depozit carburanţi 3.600
117113 8.28.10 Bibliotecă 620.734
117124 8.28.10 Canton nr. 1 99.600
117127 8.27.07 Grajd pentru cai 3.600
117129 8.27.07 Grajd pentru cai 28.400
117131 8.28.10 Staţie de incubaţie nr. 2 163.500
117134 8.28.12 Bloc apartamente 452.035
121420 8.28.10 Amenajare piscicolă 150.925.000
121422 8.28.10 Amenajare piscicolă 15.236.000
121423 8.28.10 Amenajare piscicolă 26.069.000
121424 8.28.10 Amenajare piscicolă 56.426.000
41. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Economie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură Galaţi (I.C.D.E.A.P.A. - Galaţi), C.U.I. 1640830
108393 8.28.10 Staţie mecanizată tipizată pentru reproducere artificială Brateş 422.589
108403 8.28.10 Compartimentare bazine, Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş 62.402
108407 8.29.08 Clădire sediu ICDPIP - Galaţi, corp B 6.048
108412 8.28.10 Bazin de decantare - Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş 18.384
108416 8.28.10 Platformă portuară - Galaţi 291
108425 8.28.10 Dig compartimentare, Baza de genofonduri Cotu-Chiului - construcţie specială 32.958
108428 8.28.10 Compartimentare bazine prematurare, Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş - construcţie specială 79.703
108432 8.28.10 Staţie de pompe, Baza de genofonduri Cotu-Chiului 140.894
108435 8.28.10 Dig de apărare Baza de genofonduri Cotu-Chiului 411.816
108437 8.28.10 Canton muncitori - Cotu-Chiului (două corpuri) 736
108439 8.29.08 Clădire sediu ICDEAPA - Galaţi, corp A 11.448
108440 8.28.10 Magazie furaje - Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş 35.629
108441 8.28.10 Clădire staţie pompe - Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş 81.810
108442 8.28.10 Clădire staţie de incubaţie - Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş 44.069
108445 8.28.10 Pepinieră Piscicolă Brateş 2.417.306
108448 8.28.10 Clădire sediu - Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş 37.201
108452 8.28.10 Atelier prototipuri, utilaje pentru mecanizarea operaţiilor în pescuit 58.508
42. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Işalniţa, C.U.I. 3074347
117389 8.28.10 Clădire staţie miceliu 9.471
117393 8.28.12 Clădire cantină 27.383
117403 8.28.10 Modernizare sistem irigaţii 6.066
117404 8.28.10 Modernizare sistem irigaţii 2.578
117420 8.28.03 Clădire laborator 277.667
117424 8.28.10 Clădire cărămidă 23.029
117426 8.28.10 Clădire cărămidă 23.029
117430 8.28.10 Magazie fermă 44.929
117434 8.28.10 Magazie condiţionat seminţe 29.425
117440 8.28.10 Clădire magazie 22.460
Numărul de identificare atribuit de M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Valoarea de inventar (lei)
117452 8.28.10 Clădire cărămidă 23.029
117473 8.28.13 Atelier mecanic 45.146
117474 8.28.10 Clădire cărămidă 23.029
43. Staţiunea de Dezvoltare şi Producţie Pomicolă Zalău, C.U.I. 2711433
116439 8.28.10 Platformă + alee betonată 4.099
116445 8.28.10 Moară măcinat furaje 9.413
116451 8.28.10 Bazin vidanjare 6.907
116455 8.28.10 Barăci de pământ 5.060
116459 8.28.10 Drum betonat 2.755
116464 8.28.10 Padoc pentru depozitat puieţi 10.001
116475 8.28.10 Centru de producţie 100.000
116484 8.28.10 Şopron multifuncţional 3.345
116490 8.28.10 Drum betonat 30.564
116493 8.28.10 Şopron magazie 2.000
116502 8.28.10 Platformă 27.880
116510 8.27.07 Anexă grajd 14.412
116518 8.28.10 Drum betonat 25.860
116523 8.28.10 Magazie pesticide 3.000
116533 8.28.12 Grup social 20.000
116542 8.28.04 Hală sortat fructe 60.000
116549 8.28.04 Hală de depozitare 11.466
116558 8.28.10 Microcentrală termică 7.254
116562 8.28.10 Microcentrală 7.330
116567 8.28.13 Magazie materiale 122
116571 8.28.10 Şopron multifuncţional 21.570
116573 8.28.10 Bazin vidanjare 10.044
116577 8.28.10 Şopron sortat fructe 29.376
116581 8.28.10 Filtru sanitar 1.625
116659 8.28.04 Hală lucru + platformă 100.000
116668 8.28.10 Centru de producţie 1.126.115
116676 8.27.07 Grajd pentru vaci 20.419
116684 8.29.08 Pavilion administrativ 4
116692 8.28.10 Platformă 12.805
116698 8.27.07 Adăpost animale rasă 7.229
116712 8.28.10 Bazin preparat soluţie 566
116713 8.28.12 Dormitor comun 100.001
116720 8.27.07 Grajd animale rasă 3.001


SmartCity5

COMENTARII la Legea 1058/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 1058 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
ANONIM a comentat Decizia 385 2016
    I want to thank a very kind and powerful psychic who brought back my ex wife who left me she told me she wants to be alone and left me and the kids I was devastated everyday i keep thinking how i would live without her one day i was online when I found Priest Ade website then i contacted him, He told me not to worry she will be back in 24hours after he cast his love spell i had some doubt though but i just did all he instructed and had a little faith, To my greatest surprise the next day she was back to me and the family she told me she was sad because she couldn't get pregnant since we have been trying but Priest Ade also solved that now she is 3 weeks pregnant I'm so excited i highly recommend him he is powerful and can help you too with different problems email him now at ancientspiritspellcast@gmail.com OR ancientspiritspellcast@yahoo.com And his website https://ancientspiritspell.wordpress.com OR WhatsApp +234 905 472 7023
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 1058/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu