Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 976 din 23 decembrie 1998

privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Reforma Administratiei Publice Centrale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 529 din 31 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/1998 privind unele masuri pentru restructurarea Guvernului,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Departamentul pentru Reforma Administratiei Publice Centrale se organizeaza si functioneaza ca structura in aparatul de lucru al Guvernului Romaniei, subordonat primului-ministru.
    Art. 2
    (1) Departamentul pentru Reforma Administratiei Publice Centrale raspunde de evaluarea, coordonarea, organizarea si elaborarea strategiilor in domeniul reformei administratiei publice.
    (2) Sediul Departamentului pentru Reforma Administratiei Publice Centrale este in municipiul Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1.
    Art. 3
    (1) Departamentul pentru Reforma Administratiei Publice Centrale este condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.
    (2) Secretarul de stat participa la sedintele Guvernului in care sunt dezbatute probleme din domeniul de activitate al Departamentului pentru Reforma Administratiei Publice Centrale.
    Art. 4
    (1) Departamentul pentru Reforma Administratiei Publice Centrale are urmatoarele atributii principale:
    a) aplica programul de reforma a administratiei publice, stabilit prin Programul de guvernare;
    b) analizeaza, coreleaza si avizeaza strategiile si programele de reforma institutionala, elaborate de ministere si de alte organe ale administratiei publice, care urmeaza sa fie supuse aprobarii Guvernului, si raporteaza periodic acestuia despre stadiul realizarii masurilor privind reforma administratiei publice;
    c) analizeaza si avizeaza reglementarile din domeniul serviciilor publice administrate de stat si face propuneri de simplificare a procedurilor administrative;
    d) initiaza si elaboreaza, impreuna cu ministerele de resort, proiecte de acte normative in domeniul reformei institutionale si da avize conforme pentru proiectele inaintate de ministere sau de alte organe ale administratiei publice in acest domeniu;
    e) elaboreaza programe de imbunatatire a relatiilor si comunicarii dintre organele administratiei publice si dintre acestea si utilizatori;
    f) efectueaza, direct sau prin intermediul factorilor specializati, analize si studii in domeniul reformei institutionale;
    g) asigura reprezentarea in relatiile cu organismele internationale, in scopul promovarii de politici in domeniul sau de activitate, la nivelul standardelor internationale;
    h) incheie contracte de asistenta tehnica de specialitate pentru realizarea programelor in domeniul sau de activitate;
    i) fundamenteaza si promoveaza organizarea si functionarea sistemului pentru managementul resurselor umane din administratia publica;
    j) elaboreaza reglementari privind gradarea si clasificarea posturilor din administratia publica;
    k) creeaza si dezvolta un sistem de formare profesionala a functionarilor din administratia publica;
    l) urmareste administrarea domeniului public al statului si propune masuri de consolidare si dezvoltare a acestuia;
    m) analizeaza si avizeaza programele destinate consolidarii domeniului public al statului, urmareste si raporteaza Guvernului despre realizarea acestora;
    n) colaboreaza la elaborarea programelor de dezvoltare propuse a fi finantate din fonduri constituite la dispozitia Guvernului;
    o) da avize conforme asupra cererilor de trecere a unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale;
    p) preia responsabilitatile prevazute prin acte normative in sarcina Consiliului pentru Reforma, in conformitate cu atributiile sale;
    (2) Departamentul pentru Reforma Administratiei Publice Centrale indeplineste orice alte atributii conferite expres prin acte normative.
    Art. 5
    In exercitarea atributiilor care ii revin secretarul de stat emite ordine si instructiuni.
    Art. 6
    (1) In vederea desfasurarii activitatii specifice, Departamentul pentru Reforma Administratiei Publice Centrale are un numar maxim de 45 de posturi, exclusiv demnitarul si cabinetul acestuia.
    (2) Structura organizatorica a Departamentului pentru Reforma Administratiei Publice Centrale este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (3) In structura organizatorica a Departamentului pentru Reforma Administratiei Publice Centrale pot fi organizate directii, servicii, birouri, compartimente, care se aproba prin ordin al secretarului de stat.
    (4) Atributiile si sarcinile directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor din cadrul Departamentului pentru Reforma Administratiei Publice Centrale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al secretarului de stat.
    (5) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului Departamentului pentru Reforma Administratiei Publice Centrale se stabilesc prin fisa postului, care se intocmeste pe baza regulamentului de organizare si functionare a acestui departament si se semneaza de catre salariat si de catre seful ierarhic.
    Art. 7
    Resursele financiare necesare functionarii Departamentului pentru Reforma Administratiei Publice Centrale sunt cuprinse in bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    Art. 8
    Ministerele si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale sunt obligate sa puna la dispozitie Departamentului pentru Reforma Administratiei Publice Centrale informatiile pe care acesta le solicita, in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin conform prezentei hotarari.
    Art. 9
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Departamentul pentru Reforma Administratiei Publice Centrale preia, pe baza de protocol de predare-preluare, dotarile existente in cadrul Consiliului pentru Reforma, precum si contractele si programele de asistenta externa in domeniu, in curs de derulare.
    (2) Personalul preluat din cadrul Consiliului pentru Reforma se considera transferat.
    Art. 10
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator Hotararea Guvernului nr. 520/1994 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 26 august 1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Secretarul general al Guvernului,
                       Radu Stroe

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1
    Numarul maxim de posturi: 45
    (exclusiv demnitarul si cabinetul acestuia)


                       STRUCTURA ORGANIZATORICA
a Departamentului pentru Reforma Administratiei Publice Centrale
                          ___________________
                         |  SECRETAR DE STAT |
                         |___________________|
                                  |
                                  |
                                  |        ________________________________
                                  |_______| Cabinetul secretarului de stat |
                                  |       |________________________________|
         _________________________|_______________________________
        |                   |                |                    |
 _______|_________    ______|_______    _____|_______    _________|_________
|    Directia     |  |   Directia   |  |   Directia  |  |     Directia      |
| pentru urmarirea|  |   pentru     |  |   pentru    |  |pentru managementul|
|  administrarii  |  |   reforma    |  | armonizare  |  |  resurselor umane |
|   domeniului    |  |institutionala|  |legislativa  |  | din administratia |
|     public      |  |              |  | si integrare|  |      publica      |
|                 |  |              |  | europeana   |  |                   |
|_________________|  |______________|  |_____________|  |___________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 976/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 976 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu