Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.954 din 09.12.2015

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 925 din 14 decembrie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 din Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, Costin Grigore Borc Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Claudia-Ana Costea Ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu ANEXĂNORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al RomânieiArticolul 1Pensia de serviciu se acordă, la cerere, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, denumită în continuare Lege.Articolul 2Categoriile de persoane prevăzute de Lege care beneficiază de pensie de serviciu sunt următoarele: A. Membrii Corpului diplomatic şi consular al României cu o vechime de cel puţin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe, care au împlinit vârsta de 60 de ani, şi anume: a)ministrul afacerilor externe; b)secretarii de stat şi subsecretarii de stat din Ministerul Afacerilor Externe; c)secretarul general şi secretarul general adjunct din Ministerul Afacerilor Externe; d)ambasador; e)ministru plenipotenţiar; f)ministru consilier; g)consilier diplomatic, consul general; h)secretar I, consul; i)secretar II, viceconsul; j)secretar III; k)ataşat, agent consular.B. Personalul încadrat în funcţii de execuţie specifice din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe cu o vechime de cel puţin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe, care au împlinit vârsta de 60 de ani, şi anume: a)consilier relaţii, interpret relaţii I, consilier cabinet I; b)consilier relaţii, interpret relaţii II, consilier cabinet II; c)consilier relaţii, interpret relaţii III, consilier cabinet III; d)referent relaţii, referent comunicaţii, referent protecţie, curier diplomatic I, referent cabinet; e)referent relaţii, referent comunicaţii, referent protecţie, curier diplomatic II; f)cancelarist relaţii I; g)cancelarist relaţii II; h)curier relaţii I; i)curier relaţii II.C. Persoanele prevăzute la lit. A şi B, numite prin decrete prezidenţiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizaţii internaţionale, cu o vechime de cel puţin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe, care au împlinit vârsta de 60 de ani. D. Persoanele prevăzute la lit. C pensionate anterior datei de 21 august 2015, care beneficiază de o categorie de pensie din sistemul public de pensii, au împlinit vârsta de 60 de ani şi au o vechime de cel puţin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe. E. Persoanele prevăzute la lit. A şi B care la data pensionării au o altă ocupaţie, care au împlinit vârsta de 60 de ani, cu o vechime de cel puţin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe. F. Persoanele prevăzute la lit. A şi B pensionate anterior datei de 21 august 2015, care beneficiază de o categorie de pensie din sistemul public de pensii, au împlinit vârsta de 60 de ani şi au o vechime de cel puţin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe. G. Membrii Corpului diplomatic şi consular al României cu o vechime de cel puţin 15 ani în Departamentul de Comerţ Exterior, din care cel puţin 4 ani în misiuni permanente cu grade diplomatice sau consulare, la ambasadele, consulatele şi alte reprezentanţe ale României din străinătate, care au împlinit vârsta de 60 de ani, având următoarele funcţii de încadrare: a)ministru plenipotenţiar; b)ministru consilier; c)consilier diplomatic/consilier economic; d)secretar I, secretar economic I; e)secretar II, secretar economic II; f)secretar III, secretar economic III; g)ataşat; h)consilier/expert clasa I grad profesional superior, principal, asistent; i)economist/inginer principal; j)consilier I, consilier II, consilier IA, consilier A/I/1, consilier A/I/2, consilier A/I/3; k)economist, inginer, consilier juridic, inspector general.H. Persoanele prevăzute la lit. G pensionate din Departamentul de Comerţ Exterior anterior datei de 21 august 2015, care beneficiază de o categorie de pensie din sistemul public de pensii, au împlinit vârsta de 60 de ani şi au o vechime de cel puţin 15 ani în Departamentul de Comerţ Exterior, din care cel puţin 4 ani în misiuni permanente, cu grade diplomatice sau consulare, la ambasadele, consulatele şi alte reprezentanţe ale României din străinătate. Articolul 3(1) Cuantumul pensiei de serviciu prevăzute de Lege se stabileşte astfel:a)Pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. A şi B, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător încadrării în funcţia de execuţie deţinută în administraţia centrală, la care se adaugă indemnizaţiile şi sporurile avute în ultima lună de activitate în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, înainte de data pensionării. b)Pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. C, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător funcţiei de ambasador similar în plată în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizaţiile şi sporurile avute de acestea în ultima lună de activitate în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, înainte de data pensionării. c)Pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. D, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător funcţiei de ambasador similar în plată în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizaţiile şi sporurile avute de acestea în ultima lună de activitate în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, care nu au fost incluse în salariul de bază şi care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condiţiile Legii. d)Pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. E, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător funcţiei de execuţie avute la data încetării activităţii în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, similar în plată cu cel al unui membru al Corpului diplomatic şi consular al României, respectiv al unei persoane încadrate pe funcţie de execuţie specifică, aflată în activitate în Ministerul Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizaţiile şi sporurile avute la data încetării activităţii în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, care nu au fost incluse în salariul de bază şi care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condiţiile Legii. e)Pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. F, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar similar în plată, corespunzător funcţiei de execuţie deţinute de acestea la data încetării activităţii în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizaţiile şi sporurile avute în ultima lună de activitate în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, care nu au fost incluse în salariul de bază şi care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condiţiile Legii. f)Pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. G, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător funcţiei de execuţie deţinute de acestea în administraţia centrală a Departamentului de Comerţ Exterior şi sporurile avute în ultima lună de activitate în administraţia centrală a Departamentului de Comerţ Exterior, înainte de data pensionării, care nu au fost incluse în salariul de bază şi care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condiţiile Legii. g)Pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. H, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar similar în plată, corespunzător funcţiei de execuţie deţinute de acestea în administraţia centrală a Departamentului de Comerţ Exterior la data încetării activităţii, şi sporurile avute în ultima lună de activitate în administraţia centrală a Departamentului de Comerţ Exterior, care nu au fost incluse în salariul de bază şi care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condiţiile Legii. (2) Prin salariu similar în plată, în sensul prezentului articol, se înţelege salariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie similar în plată şi sporurile care, conform legislaţiei privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, au fost incluse în acesta începând cu data de 1 ianuarie 2010: sporul de vechime, sporul de stabilitate, sporul de confidenţialitate şi, după caz, sporul de limbă rară, sporul de audit, sporul de control financiar preventiv propriu, sporul pentru titlul de doctor, sporul de complexitate.(3) Pentru persoanele aflate în serviciul exterior în ultima lună de activitate, indemnizaţiile şi sporurile adăugate vor fi cele acordate în luna anterioară trimiterii în misiune permanentă în străinătate.(4) Pentru persoanele prevăzute la art. 2 cu o vechime de 12-15 ani, cuantumul pensiei de serviciu va fi micşorat cu 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), pentru fiecare an care lipseşte din vechimea de 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe, respectiv în Departamentul de Comerţ Exterior. Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea de 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe, respectiv în Departamentul de Comerţ Exterior, la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), fără a o putea depăşi. (5) În înţelesul Legii şi al prezentelor norme metodologice sintagma „înainte de data pensionării" înseamnă luna anterioară celei în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu. În situaţia în care în luna anterioară celei în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu, raportul de muncă/raportul de serviciu a fost suspendat în condiţiile legii, baza de calcul se raportează la ultima lună completă de activitate, anterioară lunii în care a intervenit suspendarea. Articolul 4Persoanele prevăzute la art. 2 lit. E beneficiază de pensie de serviciu numai în situaţia în care încetarea raportului juridic de muncă cu Ministerul Afacerilor Externe a operat din motive neimputabile acestora. În sensul prezentelor norme metodologice, motive imputabile reprezintă: a)desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă; b)încetarea contractului individual de muncă ca urmare a condamnării definitive la executarea unei pedepse privative de libertate pentru fapte comise în exercitarea funcţiei ori în legătură cu aceasta sau de natură să îl facă incompatibil cu calitatea sa. Articolul 5Constituie vechime la stabilirea pensiei de serviciu prevăzută de Lege perioadele de activitate în care persoanele prevăzute la art. 2: a)au desfăşurat activitate în Ministerul Afacerilor Externe în baza unui raport de muncă/raport de serviciu prin angajare/detaşare/numire pe funcţiile prevăzute la art. 2 lit. A, B şi C; b)au desfăşurat activitate în Departamentul de Comerţ Exterior din Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, Ministerul Comerţului şi Turismului, Ministerul Comerţului, Ministerul Industriei şi Comerţului, Ministerul Afacerilor Externe, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, în direcţiile generale, direcţiile şi compartimentele cu specific de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională din administraţiile centrale ale fostelor ministere şi departamente de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională; c)au desfăşurat activitate de minimum 4 ani în misiuni permanente în străinătate cu grade diplomatice sau consulare, pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. G; d)au avut raporturile de muncă întrerupte, cu acordul angajatorului, pentru participarea la cursuri, stagii de practică şi specializare sau perfecţionare, în ţară ori în străinătate, pentru îndeplinirea unei funcţii de demnitate publică numite sau alese, pentru a îndeplini funcţii în calitate de reprezentanţi ai statului român în cadrul organizaţiilor şi organismelor internaţionale interguvernamentale ori experţi în cadrul acestora; e)au urmat cursul postuniversitar de relaţii internaţionale, înfiinţat în baza Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 1.003/1962 cu privire la organizarea şi funcţionarea cursului postuniversitar de relaţii internaţionale, organizat pe lângă Facultatea de Ştiinţe Juridice a Universităţii din Bucureşti; f)au desfăşurat activitate în baza unui raport de muncă sau de serviciu încheiat cu Ministerul Afacerilor Externe/ Departamentul de Comerţ Exterior şi au fost detaşate la alte instituţii. Articolul 6Pensia de urmaş se calculează potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, la data decesului, în condiţiile Legii, susţinătorul decedat.Articolul 7Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte prin aplicarea procentelor prevăzute la art. 89 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, asupra cuantumului pensiei de serviciu aflate în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul, la data decesului, actualizată, după caz.Articolul 8Drepturile de pensie de urmaş, stabilite ca urmare a opţiunii de trecere de la pensia proprie din sistemul public de pensii la pensia de urmaş stabilită din pensia de serviciu a titularului decedat, se cuvin şi se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii. Articolul 9(1) Pensia de serviciu se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială.(2) Cererea privind acordarea pensiei de serviciu şi documentaţia se depun la casa teritorială de pensii în a cărei rază îşi are domiciliul/reşedinţa persoana îndreptăţită sau, după caz, la casa de pensii sectorială competentă(3) În vederea stabilirii pensiei de serviciu/pensiei de urmaş, dosarul de pensie cuprinde următoarele documente:a)cererea privind acordarea pensiei de serviciu, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; b)actele necesare stabilirii pensiei conform prevederilor sistemului public de pensii, prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii, sau, după caz, copia ultimei decizii de pensie ori talonul de pensie; c)adeverinţa-tip întocmită de Ministerul Afacerilor Externe, respectiv de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, care cuprinde elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, respectiv vechimea realizată în Ministerul Afacerilor Externe, în Departamentul de Comerţ Exterior şi baza de calcul, întocmită pe baza modelelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3; d)alte documente necesare stabilirii şi plăţii pensiei de serviciu. (4) Adeverinţa-tip nu se eliberează în cazul persoanelor care au încetat contractul de muncă cu Ministerul Afacerilor Externe din motive imputabile lor.(5) Adeverinţa-tip se va elibera beneficiarului pensiei de serviciu sau al pensiei de urmaş, după caz, şi mandatarului desemnat prin procură specială, tutorelui, curatorului sau reprezentantului legal, în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data cererii pentru eliberarea adeverinţei. Articolul 10(1) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu se stabileşte şi pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii, potrivit legislaţiei în vigoare privind sistemul public de pensii.(2) În situaţia în care, la data acordării pensiei de serviciu, persoana nu îndeplineşte condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă prevăzută de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte doar pensia de serviciu, care are regimul juridic al unei pensii pentru limită de vârstă şi se suportă integral din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.(3) După data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, respectiv vârstă standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare, casa teritorială de pensii/casa de pensii sectorială, pe baza documentaţiei existente la dosar, stabileşte pensia pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii.(4) Persoanele care la data stabilirii pensiei de serviciu beneficiază de o pensie anticipată, pensie anticipată parţială sau pensie de invaliditate îşi menţin această calitate cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta, aferente fiecărei categorii de pensii, până la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii. (5) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor pensionate pentru limită de vârstă anterior intrării în vigoare a prezentei legi.(6) În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu este mai mic decât cel al pensiei din sistemul public de pensii, se acordă cuantumul cel mai avantajos. (7) Partea din pensia de serviciu/pensia de urmaş care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public de pensii se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Articolul 11 Pensia de serviciu stabilită conform dispoziţiilor Legii se acordă şi se plăteşte începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului sau, după caz, la casa de pensii sectorială. Articolul 12 Pensia de urmaş stabilită conform dispoziţiilor Legii se acordă şi se plăteşte astfel: a)din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător era pensionar la data decesului; b)de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător nu era pensionar la data decesului; c)de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordată persoanei care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare, ulterior decesului susţinătorului; d)de la data depunerii cererii, în situaţia depăşirii termenului prevăzut la lit. a)-c). Articolul 13 (1) Pensia de serviciu şi pensia de urmaş se actualizează ori de câte ori se majorează salariul de bază brut lunar corespunzător funcţiei de execuţie similară, în plată, în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, respectiv a Departamentului de Comerţ Exterior. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie de serviciu mai mică, se menţine pensia de serviciu aflată în plată. Pensia de urmaş se actualizează prin actualizarea pensiei de serviciu a susţinătorului decedat.(2) La fiecare actualizare a pensiei de serviciu casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale vor emite o nouă decizie de pensie.(3) Actualizarea presupune modificarea bazei de calcul avute în vedere la stabilirea iniţială a pensiei de serviciu, metodologia de calcul rămânând cea prevăzută de actul normativ în vigoare la data acordării pensiei de serviciu.(4) În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (5) din Lege, referitoare la actualizarea pensiei de serviciu/pensiei de urmaş, se stabileşte următoarea procedură:a)Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri vor informa în scris Casa Naţională de Pensii Publice/casele de pensii sectoriale ori de câte ori are loc o majorare a salariilor de bază brute lunare ale personalului aflat în activitate; b)Casa Naţională de Pensii Publice/casele de pensii sectoriale va/vor transmite Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri listele cu titularii pensiilor de serviciu/pensiilor de urmaş aflaţi în plată. Listele vor conţine următoarele elemente: nume, prenume, CNP, numărul şi data deciziei de pensie şi casa teritorială de pensii/casa de pensii sectorială în evidenţa căreia se află dosarul de pensie; c)Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri vor completa adeverinţa, conform anexei nr. 4, cu datele necesare actualizării pensiilor de serviciu/de urmaş şi le vor transmite caselor teritoriale de pensii/caselor de pensii sectoriale, în vederea punerii în aplicare. Articolul 14Perioadele de activitate în Ministerul Afacerilor Externe, respectiv în Departamentul de Comerţ Exterior, desfăşurate de către persoanele prevăzute la art. 2, în baza unui raport de serviciu/de muncă/numire/angajare/detaşare, după data pensionării în sistemul public de pensii, se valorifică la stabilirea pensiei de serviciu. În această situaţie, baza de calcul este cea prevăzută la art. 3 alin. (1). Articolul 15Stabilirea, plata şi actualizarea pensiilor de serviciu şi pensiilor de urmaş se efectuează de către casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Articolul 16(1) Prevederile Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la stabilirea, plata, revizuirea, suspendarea, reluarea, încetarea, recuperarea sumelor încasate necuvenit şi jurisdicţia se aplică în mod corespunzător şi pensiei de serviciu şi pensiei de urmaş reglementate de Lege. (2) Pensia de serviciu stabilită în baza Legii are regimul juridic al unei pensii pentru limită de vârstă pentru care sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare referitoare la încetarea raportului de serviciu, respectiv a raportului de muncă. Articolul 17Răspunderea pentru corectitudinea şi legalitatea datelor cuprinse în documentele care stau la baza întocmirii dosarului de pensie, necesare calculului pensiei de serviciu, revine în exclusivitate emitenţilor. Articolul 18(1) În termen de 60 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, solicitanţii care au depus cereri de pensionare după intrarea în vigoare a Legii şi anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice au obligaţia de a depune dosarul complet, conform art. 9 alin. (3).(2) În cazul cererilor de pensionare depuse după intrarea în vigoare a Legii şi anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, adeverinţa-tip se va elibera în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. Articolul 19Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. ANEXA Nr. 1la normele metodologice Nr. ............ din ............... CERERE privind acordarea pensiei de serviciu/pensiei de urmaş conform Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al RomânieiCătre: CASA TERITORIALĂ/LOCALĂ DE PENSII/CASA DE PENSII SECTORIALĂ ........ ................ ................ ........ .......... Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ..........., domiciliat(ă) în localitatea ........ ........ ..........., str. ........ ........ ............. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ...., judeţul ........ ............, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ............., eliberat(ă) de ........ .............., la data de ..........., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, născut(ă) la data de ........ ............ în localitatea ........ ..............., judeţul ........ .........., fiul(fiica) lui ........ ............... şi al(a)........ ..............., pensionar* ........ ................ ........... prin Decizia de pensie nr. ..............., solicit acordarea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 216/2015, în calitate de:  titular  urmaş după susţinătorul ........ ................ ................ ........., decedat(ă) la data de ........ ................ ........ ........., având CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, Dosar de pensie nr. ................ . În acest scop depun următoarele acte**: Adeverinţa-tip*** nr. .......... din ........ .........., cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, eliberată de angajator;

Decizia de pensie nr. ........... din ........ ........../talonul de pensie;

alte acte necesare stabilirii pensiei.Între pensia din sistemul public de pensii şi pensia de serviciu prevăzută de Legea nr. 216/2015 optez pentru pensia cea mai avantajoasă.Semnătura ........ ................ ................ Data ........ ................ ........ ........ * Se completează numai pentru persoanele care la data solicitării pensiei de serviciu au calitatea de pensionar al sistemului public de pensii. ** Se completează şi se depun după caz. *** Adeverinţa-tip întocmită conform modelului din anexa nr. 2 sau 3, după caz, din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 216/2015.ANEXA Nr. 2la normele metodologice MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ........ ........ ............ Sediul: localitatea ........ ................ ................ ........ ............. str. ........ ................ ................ ............... nr. ........ ................ Judeţul/Sectorul ........ ................ ................ ................ ........ Telefon/Fax ........ ................ ................ ................ ............... Nr. ........ ................ ................/........ ................ ........ ............ Direcţiile emitente ADEVERINŢĂ-TIP pentru stabilirea pensiei de serviciu/pensiei de urmaş, prevăzută de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al RomânieiAdeverim prin prezenta că domnul/doamna ........ ................ ................, CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, domiciliat(ă) în localitatea ........ ........ ........, str. ........ ........ ......... nr. ....., bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ....., sectorul ..........., judeţul ........ ........ .........., posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria ..... nr. ............, deţine/a deţinut calitatea de membru al Corpului diplomatic şi consular al României/funcţie de execuţie specifică, se încadrează la art. ... alin. .... lit. ... din Legea nr. 216/2015.Numit ambasador prin Decretul prezidenţial nr. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Ultima funcţie deţinută în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE)*) ........ ................ ................ ................ ................ Vârsta la data solicitării pensiei de serviciu (ani, luni) ........ ................ ........ ..........

Vechimea realizată în cadrul MAE ............... ani
Baza de calcul utilizată la stabilirea pensiei de serviciu/pensiei de urmaş (lei) ............... lei

Confirmăm faptul că dl/dna ........ ................ ........ ............. a încetat activitatea din motive neimputabile acestuia/acesteia.**) Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă. Direcţia ........ ........ ............ (resp. Resurse umane) Direcţia ........ ........ ............ (resp. Financiar) Subsemnatul(a), ........ ........ ..............., sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverinţă, care corespund realităţii. Am luat la cunoştinţă că prezenta adeverinţă este valabilă exclusiv în luna calendaristică în care a fost emisă. Semnătura ........ ................ .............. Data ........ ................ .............. *) Nu se completează pentru persoanele care au fost numite ambasador prin decret prezidenţial. **) Se completează numai pentru persoanele care la data solicitării pensiei de serviciu se încadrează în prevederile art. 1 alin. (5) din Legea nr. 216/2015.Ultima funcţie deţinută în cadrul MAE - se va completa cu funcţia deţinută la data solicitării adeverinţei-tip. Vârsta la data solicitării pensiei de serviciu (ani, luni) - se va completa cu vârsta împlinită la data solicitării adeverinţei-tip. Vechimea realizată în cadrul MAE - se va completa cu vechimea realizată în luna anterioară datei solicitării adeverinţei-tip. Baza de calcul utilizată la stabilirea pensiei de serviciu/pensiei de urmaş (lei) - se va completa cu baza de calcul avută în luna anterioară datei solicitării adeverinţei-tip, conform prevederilor art. 3 din normele metodologice. ANEXA Nr. 3la normele metodologice MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI Sediul: localitatea ........ ................ ................ .............. str. ........ ................ .............. nr. ........ ................ ........ Judeţul/Sectorul ........ ................ ................ ................ Telefon/Fax ........ ................ ................ ........ .............. Nr. ........ ................ ............/........ ................ .............. Direcţiile emitente ADEVERINŢĂ-TIP pentru stabilirea pensiei de serviciu/pensiei de urmaş, prevăzută de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României din cadrul Departamentului de Comerţ Exterior (DCE)Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ........ ................ ................ ........ ..............., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, domiciliat(ă) în localitatea ........ ................ ................ ........., str. ........ ................ ................ ............... nr. ....., bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ....., sectorul ..........., judeţul ........ ........ .........., posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria ..... nr. ............, deţine/a deţinut calitatea de membru al Corpului diplomatic şi consular al României în cadrul Departamentului de Comerţ Exterior, se încadrează la art. ..... alin. ...... lit. ....... din Legea nr. 216/2015.Ultima funcţie deţinută în cadrul DCE ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Vârsta la data solicitării pensiei de serviciu (ani, luni) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ..............

Vechimea realizată în cadrul DCE .... ani din care .... ani în misiuni permanente cu grade diplomatice sau consulare la ambasadele, consulatele şi alte reprezentanţe ale României în străinătate
Baza de calcul utilizată la stabilirea pensiei de serviciu/pensiei de urmaş ............... lei

Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă. Direcţia ........ ................ ............. (resp. Resurse umane) Direcţia ........ ............... (resp. Financiar) Subsemnatul(a), ........ ........ ..............., sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverinţă, care corespund realităţii. Am luat la cunoştinţă că prezenta adeverinţă este valabilă exclusiv în luna calendaristică în care a fost emisă. Semnătura ........ ................ ........ ............ Data ........ ................ ........ ............. Ultima funcţie deţinută în cadrul DCE - se va completa cu funcţia deţinută la data solicitării adeverinţei-tip. Vârsta la data solicitării pensiei de serviciu (ani, luni) - se va completa cu vârsta împlinită la data solicitării adeverinţei-tip. Vechimea realizată în cadrul DCE - se va completa cu vechimea realizată în luna anterioară datei solicitării adeverinţei-tip. Baza de calcul utilizată la stabilirea pensiei de serviciu/pensiei de urmaş (lei) - se va completa cu baza de calcul avută în luna anterioară datei solicitării adeverinţei-tip, conform prevederilor art. 3 din normele metodologice. ANEXA Nr. 4la normele metodologice Denumirea unităţii ........ ................ ................ .............. Sediul: localitatea ........ ................ ................ ............... str. ........ ................ ........ ............... nr. ........ ................ Judeţul/Sectorul ........ ................ ................ ........ ........ Telefon/Fax ........ ................ ................ ........ ............... Nr. ........ ......../........ ........ ......... Direcţiile emitente ADEVERINŢĂ pentru actualizarea pensiei de serviciu/pensiei de urmaş, prevăzută de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al RomânieiSe adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ........ ........ ............, având Decizia de pensie de serviciu nr. ...... din data de ..........., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 216/2015 pentru actualizarea pensiei de serviciu începând cu data de ............, conform ........ ........ ..........*.)

Baza de calcul actualizată ca urmare a majorării salariului de bază brut lunar corespunzător funcţiei de ........ ........ ........, deţinută în Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul de Comerţ Exterior ............... lei

Direcţia (resp. Resurse umane) Semnătura ........ ................ .......... Direcţia (resp. Financiar) Data ........ ................ Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă. *) Se va indica actul normativ în temeiul căruia se majorează salariul de bază brut lunar.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 954/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 954 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 14 2018
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Whatsapp: +447441393450 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat OUG 14 2018
    Aceasta este finanțarea oceanică, oferim împrumuturi persoanelor fizice și companiilor în întreaga lume, suntem înregistrați și licențiați compania de împrumut, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă plăti facturile? aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere? aveți nevoie de a împrumut pentru a cumpara un apartament? oferim tot felul de împrumuturi, dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut de orice fel pur și simplu Email: Oceanicfinance113@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Hello Everybody, My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 954/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu