E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 932 din 10 iunie 2004

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate chimice periculoase

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 566 din 28 iunie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Hotararea Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate chimice periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 7 aprilie 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa alineatul (2) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Lista standardelor romane care adopta standarde europene armonizate cu numere de referinta publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, utilizate in aplicarea prezentei hotarari, se aproba prin ordin al ministrului economiei si comertului."
    2. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 6^1
    Certificatele de omologare pentru pesticide si pentru produsele biocide, care contin nonilfenol etoxilat in calitate de constituent, emise inainte de data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hotarari, isi pastreaza valabilitatea pana la data expirarii lor, dar nu mai tarziu de data aderarii la Uniunea Europeana."
    3. Alineatul (2) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), termenul de intrare in vigoare este 1 ianuarie 2007 pentru pozitiile <<Fibre de azbest>> si <<Ciment>> din anexa nr. 1."
    4. Dupa articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 11, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Prezenta hotarare transpune in legislatia nationala prevederile Directivei Consiliului 76/769/CEE din 27 iulie 1976 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate chimice periculoase, precum si ale amendamentelor acesteia aprobate pana la data de 24 februarie 2004 inclusiv."
    5. La anexa nr. 1 punctul 5, paragraful al 2-lea de la punctul 5.2 din coloana B va avea urmatorul cuprins:
    "Se excepteaza de la prevederile pct. 5.2:
    a) carburantii pentru motoare, carora le sunt aplicabile prevederile Hotararii Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei;
    b) substantele si preparatele chimice utilizate in procese industriale care nu permit generarea emisiilor de benzen peste valorile limita prevazute de legislatia in vigoare;
    c) deseurile care intra sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001."
    6. La anexa nr. 1 punctul 7, primul paragraf din coloana B va avea urmatorul cuprins:
    "Este interzisa utilizarea ca atare sau sub forma de preparate in generatori de aerosoli comercializati sau care sunt destinati comercializarii catre publicul larg, pentru a fi utilizate in scopuri decorative sau de distractie, cum ar fi:
    - materiale stralucitoare metalizate destinate utilizarii, in principal, in scopuri decorative;
    - zapada si chiciura artificiale;
    - pernite <<paraitoare>>;
    - sprayuri cu confeti;
    - imitatii de excremente;
    - obiecte in forma de corn, destinate utilizarii in scopuri de distractie;
    - fulgi si spume decorative;
    - panze de paianjen artificiale;
    - capsule/bombe cu miros urat."
    7. La anexa nr. 1 punctul 10, paragraful al 2-lea din coloana B va avea urmatorul cuprins:
    "Bombele cu miros urat, ce nu contin mai mult de 1,5 ml, sunt acceptate."
    8. La anexa nr. 1 punctul 11, paragraful al 2-lea din coloana B va avea urmatorul cuprins:
    "Bombele cu miros urat, ce nu contin mai mult de 1,5 ml, sunt acceptate."
    9. La anexa nr. 1 punctul 12, paragraful al 2-lea din coloana B va avea urmatorul cuprins:
    "Bombele cu miros urat, ce nu contin mai mult de 1,5 ml, sunt acceptate."
    10. La anexa nr. 1 punctul 17, paragraful din coloana B va avea urmatorul cuprins:
    "Este interzisa utilizarea ca substante si constituenti ai preparatelor chimice folosite la fabricarea vopselelor, cu exceptia celor destinate lucrarilor de restaurare si intretinere a lucrarilor de arta, a constructiilor istorice si interioarelor acestora, in conformitate cu prevederile Conventiei 13 a Organizatiei Internationale a Muncii (ILO) privind utilizarea albului de plumb in vopsea."
    11. La anexa nr. 1 punctul 18, paragraful din coloana B va avea urmatorul cuprins:
    "Este interzisa utilizarea ca substante si constituenti ai preparatelor chimice folosite la fabricarea vopselelor, cu exceptia celor destinate lucrarilor de restaurare si intretinere a lucrarilor de arta, a constructiilor istorice si interioarelor acestora, in conformitate cu prevederile Conventiei 13 a Organizatiei Internationale a Muncii (ILO) privind utilizarea sulfatilor de plumb in vopsea."
    12. La anexa nr. 1 punctul 19, paragraful al 2-lea din coloana B se abroga.
    13. La anexa nr. 1 punctul 20, ultimul paragraf al punctului 20.3 lit. b) din coloana B va avea urmatorul cuprins:
    "Suplimentar, lemnul introdus pe piata in lot trebuie sa fie marcat in mod clar, vizibil si durabil cu urmatorul text: <<Purtati manusi atunci cand manipulati acest produs. Purtati o masca de protectie impotriva prafului si ochelari de protectie atunci cand taiati sau prelucrati acest produs. Deseurile rezultate in urma prelucrarii acestui produs trebuie sa fie gestionate ca deseuri periculoase de catre un operator specializat>>."
    14. La anexa nr. 1 punctul 23, paragraful al 2-lea din coloana B va avea urmatorul cuprins:
    "Prin exceptare speciala, autoritatea competenta pentru protectia mediului poate autoriza, pe baza unei analize a fiecarei solicitari, utilizarea unor astfel de substante si preparate chimice periculoase de catre profesionisti specializati, in scopul realizarii tratamentelor de remediere <<pe amplasament>> pentru constructii de interes cultural, artistic si istoric sau in situatii de urgenta, pentru combaterea deteriorarii materialului lemnos si a zidariei ca urmare a infectarii cu ciuperca de putregai uscat (Serpula lacrymans) sau ciuperca cubica de putregai."
    15. La anexa nr. 1 punctul 32, prima liniuta de la punctul 32.3 din coloana B va avea urmatorul cuprins:
    "- in interiorul cladirilor, indiferent de destinatia acestora;"
    16. La anexa nr. 1, punctul 43.1 din coloana B va avea urmatorul cuprins:
    "43.1. Colorantii azoici, care pot elibera, prin scindarea reductiva a uneia sau mai multor grupari azoice, una sau mai multe amine aromatice, precum cele listate in tabelul 43.4 <<Lista aminelor aromatice>>, aflate in concentratii detectabile prin metode de incercare prevazute in tabelul 43.6, adica peste 30 ppm, in produse finite sau, respectiv, in parti colorate ale acestora, nu pot fi utilizati in articole textile si de pielarie care vin in contact direct si prelungit cu pielea umana sau cu cavitatea bucala, precum:
    a) imbracaminte, asternuturi, prosoape, mese de par, peruci, palarii, obiecte plusate si alte obiecte sanitare, saci de dormit;
    b) incaltaminte, manusi, curele de ceas, posete, portmonee/portofele, serviete, invelitoare pentru scaune, portmonee purtate in jurul gatului;
    c) jucarii din textile sau piele ori jucarii care includ articole de imbracaminte din textile si piele;
    d) fire si tesaturi ce se intentioneaza a se utiliza de catre consumatori finali."
    17. La anexa nr. 1, punctul 44 bis se renumeroteaza devenind punctul 45.
    18. Anexa nr. 1 se completeaza conform prevederilor anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
    19. Anexa nr. 2 se modifica si se completeaza in conformitate cu anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. Anexa nr. 2 se procura de la Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                         Speranta Maria Ianculescu

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul sanatatii,
                         Ovidiu Brinzan

    ANEXA 1

    Anexa nr. 1 "Substante, grupuri de substante si preparate chimice periculoase restrictionate la introducerea pe piata si utilizare, conditii de restrictionare" la Hotararea Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate chimice periculoase se completeaza astfel:
________________________________________________________________________________
"Substante, grupuri de |
substante si preparate |              Conditii de restrictionare
chimice periculoase    |
_______________________|________________________________________________________
          A            |                        B
_______________________|________________________________________________________
46.                    |
1. Nonilfenol          | Sunt interzise introducerea pe piata si utilizarea ca
C6H4 (OH)C9H19         | substante sau constituenti ai preparatelor chimice, in
                       | concentratii mai mari sau egale cu 0,1% de masa, in
2. Nonilfenol etoxilat | urmatoarele cazuri:
(C2H4O)nC15H24O        | 1. in procese de curatare specifice activitatii din
                       | cadrul obiectivelor industriale si socioeconomice,
                       | exceptand:
                       | - sistemele de curatare uscata, inchise si controlate,
                       | in care lichidul de curatare este reciclat sau
                       | incinerat
                       | - sistemele de curatare cu tratament special, in care
                       | lichidul de curatare este reciclat sau incinerat
                       | 2. in procese de curatare din domeniul casnic
                       | 3. in procese de prelucrare a textilelor si a pielii,
                       | exceptand:
                       | - procesare fara eliminari de substante in apele uzate
                       | - sisteme ce presupun un tratament special, in care apa
                       | folosita este pretratata pentru a se elimina in
                       | totalitate fractia organica inaintea epurarii biologice
                       | a apelor uzate (exemplu, degresarea pieilor de oaie)
                       | 4. in procesele de mulgere mecanica a animalelor, ca
                       | emulgator
                       | 5. in procese de prelucrare a metalelor, exceptand:
                       | - utilizarea in cadrul sistemelor inchise si
                       | controlate, in care lichidul de curatare este reciclat
                       | sau incinerat
                       | 6. in procese de fabricare a celulozei si a hartiei
                       | 7. in produsele cosmetice
                       | 8. in alte produse de igiena corporala, exceptand
                       | spermicidele
                       | 9. drept constituenti ai produselor biocide si ai
                       | produselor de uz fitosanitar
_______________________|________________________________________________________
47. Ciment             | 47.1. Sunt interzise introducerea pe piata si
                       | utilizarea cimentului si a preparatelor ce contin
                       | ciment, daca contin, atunci cand sunt hidratate,
                       | crom VI solubil in cantitate mai mare de 0,0002% din
                       | totalul masei de ciment uscat
                       | 47.2. Daca se folosesc agenti reducatori - fara a
                       | prejudicia aplicarea altor reglementari legale privind
                       | clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor si
                       | preparatelor chimice periculoase -, pe ambalajul
                       | cimentului sau al preparatelor ce contin ciment trebuie
                       | sa fie marcate in mod clar, vizibil si durabil
                       | informatii privind data ambalarii, conditiile de
                       | depozitare, precum si perioada limita de depozitare in
                       | care agentul reducator se mentine activ si continutul
                       | de crom VI solubil ramane sub limita prevazuta la
                       | pct. 47.1
                       | 47.3. Prin derogare, cerintele prevazute la pct. 47.1
                       | si 47.2 nu se aplica in cazul introducerii pe piata si
                       | utilizarii in procese controlate, inchise si in
                       | totalitate automatizate, in care cimentul si
                       | preparatele ce contin ciment sunt manevrate exclusiv
                       | de catre masini si unde nu exista nici o posibilitate
                       | de contact cu pielea
_______________________|________________________________________________________

................................................................................

    Tabel 43.6

                                 LISTA
metodelor de incercare pentru determinarea concentratiilor colorantilor azoici utilizati in articole textile si de pielarie care vin in contact direct si prelungit cu pielea umana sau cu cavitatea bucala

________________________________________________________________________________
Document de referinta*)             Referinta si titlul standardului
________________________________________________________________________________
CEN ISO/TS 17234:2003  | Piele - Incercari chimice - Dozarea anumitor coloranti
                       | azoici in pielea vopsita
_______________________|________________________________________________________
EN 14362-1:2003        | Textile - Metode de determinare a anumitor amine
                       | aromatice derivate din coloranti azoici -
                       | Partea I: Detectarea utilizarii anumitor coloranti
                       | azoici accesibili agentilor reducatori fara extractie
_______________________|________________________________________________________
EN 14362-2:2003        | Textile - Metode de determinare a anumitor amine
                       | aromatice derivate din coloranti azoici -
                       | Partea a II-a: Detectarea utilizarii anumitor coloranti
                       | azoici in fibrele ce contin coloranti extractibili
_______________________|________________________________________________________
    *) Standardele europene vor fi aprobate ca standarde romane pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari."SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 932/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 932 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu