Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.929 din 21.09.2011

pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 699 din 03 octombrie 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 şi 686 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Anexa nr. 80 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sânpetru de Câmpie“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1. 2. Anexa nr. 83 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Stânceni“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2. Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: p. Ministrul administraţiei şi internelor, Gheorghe Emacu, secretar de stat ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 80 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002) Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sânpetru de Câmpie
SECŢIUNEA I Bunuri imobile
Nr. crt. Cod de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
1 1.3.7.1 DC 108 Leagă satul Tuşinu de satul de reşedinţă Sânpetru de Câmpie, îmbrăcăminte din balast, L = 3.000 ml, l = 5 ml 2002 619.119 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
2 1.3.7.1 DC 109 Leagă satul Bârlibaş de satul de reşedinţă Sânpetru de Câmpie, îmbrăcăminte din balast, L = 4.500 ml, l = 5 ml 2002 264.253 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
3 1.3.7.1 DC 110 Leagă satul Sângeorgiu de Câmpie de satul de reşedinţă Sânpetru de Câmpie, îmbrăcăminte din balast, L= 4.000 ml, l = 5 ml 2001 176.333 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
4 1.3.7.1 Drum vicinal Satul Bârlibaş, de la şcoala generală din localitatea Bârlibaş la Ciosuri (nr. administrativ 316), Sânpetru de Câmpie, cu îmbrăcăminte din pământ, L = 3.000 ml, l = 4 ml 1998 67.646 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
0 1 2 3 4 5 6
5 1.3.7.1 Drum vicinal Satul Dâmbu de la Sărmăşan Simion (nr. administrativ 217) la S.A. Tuşineana (satul Tuşinu) prin Lăcşoare, îmbrăcăminte din pământ, L = 2.000 ml, l = 4 ml 1998 45.098 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
6 1.3.7.1 Drum vicinal Satul Tuşinu, din DC 108 Tuşinu către Sărmaşu prin Moruţ, îmbrăcăminte din balast, L = 1.500 ml, l =5 ml 1999 308.753 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
7 1.3.7.1 Drum vicinal Satul Sângiorgiu de Câmpie, de la nr. administrativ 118 (Sub livadă) la nr. administrativ 427 (Capul satului), Sânpetru de Câmpie, îmbrăcăminte din balast, L = 2.000 ml, l = 4 ml 1998 148.298 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
8 1.3.7.1 Drum agricol de exploatare Leagă satul Sânpetru de Câmpie din DN 15 E (Ciosuri) de DC 108 satul Tuşinu prin cătunul Hulă, L = 6.269 ml, l = 5 ml Ampriza (parte carosabilă + acostamente + şanţuri) în suprafaţă de 52.882 m2; îmbrăcăminte de balast pe porţiunea Ciosuri-Mocean Vasile, L = 1.350 ml 2001 41.523 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
9 1.3.7.2 Drum agricol de exploatare Satul Dâmbu - leagă satul Dâmbu din DN 15 E de DC 108 satul Tuşinu prin Grifalea, L = 2.187 ml, l = 5 ml Ampriza (parte carosabilă + acostamente + şanţuri) în suprafaţă de 39.191 m2, pietruit pe o lungime de 1.000 ml de la nr. administrativ 193 la nr. administrativ 251 1988 22.408 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
10 1.3.7.1 Strada nr. 1 Localitatea Sânpetru de Câmpie, de la nr. administrativ 60 la nr. administrativ 86, de la nr. administrativ 100 la nr. administrativ 124, îmbrăcăminte de piatră, L = 1.300 ml, l = 6 m 2008 52.973 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
11 1.3.7.1 Strada nr. 2 Localitatea Sânpetru de Câmpie (Capul satului), de la nr. administrativ 125 la nr. administrativ 199, de la nr. administrativ 426 la nr. administrativ 428A, de la nr. administrativ 444 la nr. administrativ 446, L = 1.300 ml, l= 6 ml 2008 57.871 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
12 1.3.7.1 Strada nr. 3 Localitatea Sânpetru de Câmpie (După grădini), de la nr. administrativ 200 la nr. administrativ 209, de la nr. administrativ 222 la nr. administrativ 229, de la nr. administrativ 232 la nr. administrativ 251, de la nr. administrativ 452 la nr. administrativ 461, L = 850 ml, l = 6 ml; îmbrăcăminte de piatră 2001 12.911 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
13 1.3.7.1 Strada nr. 4 Localitatea Sânpetru de Câmpie (După Tău) de la nr. administrativ 265 la nr. administrativ 285, de la nr. administrativ 323 la nr. administrativ 324, L = 1.050 ml, l = 6 ml, îmbrăcăminte de piatră 2008 28.198 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
14 1.3.7.1 Strada nr. 5 Localitatea Sânpetru de Câmpie - Tonorog, de la nr. administrativ 360 la nr. administrativ 425, de la nr. administrativ 450 la nr. administrativ 377, îmbrăcăminte de piatră, L - 700 ml, l - 5 ml 2008 63.747 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
0 1 2 3 4 5 6
15 1.3.7.1 Strada nr. 6 Localitatea Sânpetru de Câmpie, de la nr. administrativ 116 la nr. administrativ 118, L - 200 ml, l - 5 ml; îmbrăcăminte de piatră 2008 9.256 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
16 1.3.7.1 Strada nr. 7 Localitatea Sânpetru de Câmpie (Bolojan), de la nr. administrativ 45 la nr. administrativ 47, de la nr. administrativ 87 la nr. administrativ 92, L - 600 ml, l - 5 ml, îmbrăcăminte de pământ 2008 131.416 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
17 1.3.7.1 Strada nr. 8 Localitatea Sânpetru de Câmpie (Dealu Târgului), de la nr. administrativ 429 la nr. administrativ 443, L - 1.150 ml, l - 4 ml, îmbrăcăminte de pământ 1968 17.287 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
18 1.3.7.1 Strada nr. 9 Localitatea Bârlibaş, de la nr. administrativ 60 la nr. administrativ 62, de la nr administrativ 70 la nr. administrativ 106, L - 1.900 ml, l - 5 ml, îmbrăcăminte de pământ 1968 407.173 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
19 1.3.7.1 Strada nr. 10 Localitatea Bârlibaş (Stefanca), de la nr. administrativ 63 la nr. administrativ 69, L - 400 ml, l - 4 ml, îmbrăcăminte de pământ 1968 3.574 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
20 1.3.7.1 Strada nr. 11 Localitatea Sângeorgiu de Câmpie, de la nr. administrativ 32 la nr. administrativ 67, de la nr. administrativ 90 la nr. administrativ 96, L - 3.000 ml, l - 5 ml, îmbrăcăminte de pământ 1968 37.592 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
21 1.3.7.1 Strada nr. 12 Localitatea Sângeorgiu de Câmpie, de la nr. administrativ 97 la nr. administrativ 106, L - 600 ml, l - 5 ml, îmbrăcăminte de pământ 1968 9.245 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
22 1.3.7.1 Strada nr. 13 Localitatea Sângeorgiu de Câmpie, de la nr. administrativ 131 la nr. administrativ 141, L - 1.100 ml, l - 5 ml, îmbrăcăminte de pământ 1968 7.454 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
23 1.3.7.1 Strada nr. 14 Localitatea Sângeorgiu de Câmpie, de la nr. administrativ 20 la nr. administrativ 31, L - 1.400 ml, l - 4 ml, îmbrăcăminte de pământ 1968 21.571 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
24 1.3.7.1 Strada nr. 15 Localitatea Tuşinu, de la nr. administrativ 178 la nr. administrativ 182, de la nr. administrativ 198 la nr. administrativ 206, de la nr. administrativ 253 la nr. administrativ 255, L - 600 ml, l - 6 ml, îmbrăcăminte de pământ 2008 6.200 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
25 1.3.7.1. Strada nr. 16 Localitatea Tuşinu (lângă casa parohială), de la nr. administrativ 217 la nr. administrativ 221, L - 150 ml, l - 5 ml, îmbrăcăminte de piatră 2008 4.546 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
26 1.3.7.1 Strada nr. 17 Localitatea Tuşinu (păşune), de la nr. administrativ 36 la nr. administrativ 47, L - 400 ml, l - 8 ml, îmbrăcăminte de pământ 2008 7.828 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
0 1 2 3 4 5 6
27 1.3.7.1 Strada nr. 18 Localitatea Tuşinu (Spre păşune Dos), de la nr. administrativ 240 la nr. administrativ 246, L - 500 ml, l - 10 ml, îmbrăcăminte de piatră 2008 16.985 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
28 1.3.7.1 Strada nr. 19 Localitatea Tuşinu, de la nr. administrativ 73 la nr. administrativ 80, L - 250 ml, l - 7 ml, îmbrăcăminte de pământ 2008 9.647 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
29 1.3.7.1 Strada nr. 20 Localitatea Tuşinu (deasupra satului), de la nr. administrativ 102 la nr. administrativ 122, de la nr. administrativ 247 la nr. administrativ 252, L - 600 ml, l - 8 ml, îmbrăcăminte de pământ 2008 16.378 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
30 1.3.7.1 Strada nr. 21 Localitatea Tuşinu, de la nr. administrativ 133 la nr. administrativ 150, de la nr. administrativ 156 la nr. administrativ 159, L - 1.050 ml, l - 6 ml, îmbrăcăminte de pământ 2008 8.523 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
31 1.3.7.1 Strada nr. 22 Localitatea Tuşinu (după biserica reformată), de la nr. administrativ 1 la nr. administrativ 13, de la nr. administrativ 235 la nr. administrativ 239, L - 1.325 ml, l - 6 ml, din care: - îmbrăcăminte de pământ - 775 ml; - îmbrăcăminte de piatră - 550 ml 2008 17.016 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
32 1.3.7.1 Strada nr. 23 Localitatea Tuşinu, de la nr. administrativ 56 la nr. administrativ 72, de la nr. administrativ 81 la nr. administrativ 84, L - 500 ml, l -7 ml, îmbrăcăminte de pământ 2008 11.782 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
33 1.3.7.1. Strada nr. 24 Localitatea Tuşinu, de la nr. administrativ 224 la nr. administrativ 226, L - 500 ml, l - 7 ml, îmbrăcăminte de pământ 2008 6.575 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
34 1.3.7.1. Strada nr. 25 Localitatea Dâmbu, de la nr. administrativ 8 la nr. administrativ 21, L - 30 ml, l - 3 ml, îmbrăcăminte de pământ 1968 204 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
35 1.3.7.1. Strada nr. 26 Localitatea Dâmbu, (Buna), de la nr. administrativ 22 la nr. administrativ 34 şi nr. administrativ 313, L - 1.500 ml, l -5 ml, îmbrăcăminte de pământ 1968 14.480 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
36 1.3.7.1. Strada nr. 27 Localitatea Dâmbu (Buduroi), de la nr. administrativ 64 la nr. administrativ 75, de la nr. administrativ 87 la nr. administrativ 92, L - 600 ml, l-4 ml, îmbrăcăminte de pământ 1968 9.245 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
37 1.3.7.1. Strada nr. 28 Localitatea Dâmbu (Contenit), de la nr. administrativ 76 la nr. administrativ 85, L - 700 ml, l - 4 ml, îmbrăcăminte de pământ 1968 10.785 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
38 1.3.7.1. Strada nr. 29 Localitatea Dâmbu (După şcoală), de la nr. administrativ 262 la nr. administrativ 267/A, L - 500 ml, l - 6 ml, îmbrăcăminte de pământ 1968 7.704 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
0 1 2 3 4 5 6
39 1.3.7.1. Strada nr. 30 Localitatea Dâmbu (Grifalea), de la nr. administrativ 237 la nr. administrativ 241, L - 1.000 ml, l - 5 ml, îmbrăcăminte de pământ 1968 15.408 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
40 1.3.7.1. Strada nr. 31 Localitatea Dâmbu (Unigău), de la nr. administrativ 210 la nr. administrativ 220, de la nr. administrativ 226 la nr. administrativ 235, de la nr. administrativ 324 la nr. administrativ 337, L - 1.200 ml, l - 6 ml, îmbrăcăminte de pământ 1968 10.721 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
41 1.3.7.1. Strada nr. 32 Localitatea Dâmbu (Unigău) de la nr. administrativ 221 la nr. administrativ 225 şi nr. 236, L - 600 ml, l - 6 ml, îmbrăcăminte de pământ 1968 4.066 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
42 1.3.7.1. Strada nr. 33 Localitatea Dâmbu (Grifalea-ţigani), de la nr. 242 la nr. 246, L - 600 ml, l - 4 ml, îmbrăcăminte de pământ 1968 9.245 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
43 1.3.7.1. Strada nr. 34 Localitatea Dâmbu (Uliţă), de la nr. administrativ 206 la nr. administrativ 208, L - 1.100 ml, l-8 ml, îmbrăcăminte de pământ 1968 4.252 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
44 1.3.7.1. Strada nr. 35 Localitatea Dâmbu (La contabilul), de la nr. administrativ 178 la nr. administrativ 189, L - 500 ml, l - 8 ml, îmbrăcăminte de pământ 1968 3.388 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
45 1.3.7.1. Strada nr. 36 Localitatea Dâmbu (După Roman), de la nr. administrativ 169 la nr. administrativ 175, L - 400 ml, l - 4 ml, îmbrăcăminte de piatră 1968 2.710 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
46 1.3.7.1 Strada nr. 37 Localitatea Satu Nou (Pe vale), de la nr. administrativ 9 la nr. administrativ 30, de la nr. administrativ 69 la nr. administrativ 74, de la nr. administrativ 77 la nr. administrativ 88, de la nr. administrativ 104 la nr. administrativ 109, L - 1.000 ml, l - 5 ml, îmbrăcăminte de pământ 1968 15.408 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
47 1.3.7.1 Strada nr. 38 Localitatea Satu Nou, de la nr. administrativ 55 la nr. administrativ 61, de la nr. administrativ 105 la nr. administrativ 109, L - 600 ml, l - 4 ml, îmbrăcăminte de pământ 1968 3.648 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
48 1.3.7.3 Trotuare Trotuare situate în satul Sânpetru de Câmpie: - pe strada nr. 1 pe o lungime de 1.300 ml; - pe strada nr. 2 pe o lungime de 600 ml; - de la nr. administrativ 327 la nr. administrativ 336 pe lângă DN 15E, pe o lungime de 500 ml 1998 8.745 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
0 1 2 3 4 5 6
49 1.3.7.3 Trotuare Trotuare situate în satul Dâmbu: - de la nr. administrativ 279 la nr. administrativ 299 pe lângă DN 15E; - pe strada nr. 35 pe o lungime de 200 ml; - pe strada nr. 36 pe o lungime de 200 ml; - pe strada nr. 29 pe o lungime de 200 ml; - pe strada nr. 31 pe o lungime de 420 ml 1998 8.745 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
50 1.3.17.2 Pod Pod din beton armat situat pe DC 108 la intrarea spre satul Tuşinu la km 0+100 1998 268.963 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
51 1.3.17.2 Pod Pod din beton situat pe DC 108 în centrul satului Tuşinu la km 1+500 1998 13.175 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
52 1.3.17.2 Pod Localitatea Bârlibaş Pod de beton armat situat pe DC 109 la km 2+000 1970 219.661 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
53 1.3.17.2 Poduri Localitatea Sângeorgiu de Câmpie Poduri din tub de beton - 4 bucăţi, situate pe DC 110 la: km 0+150, km 1+500, km 2+500 şi la km 2+600 1985 186.582 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
54 1.3.17.2 Poduri Localitatea Sânpetru de Câmpie Pod din beton armat, lăţime 6 m, situat la intrarea de pe strada nr. 6 la km 0+200 pe drumul de exploatare Ciosuri-Hula-Tuşinu, km 0+200 1988 192.189 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
55 1.3.17. 2 Pod Localitatea Tuşinu Pod din beton, lungime 5 ml, asigură accesul de pe DC 108 pe strada nr. 24 2008 14.509 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
56 1.3.17.2 Pod Pod din beton, lăţime 5 ml, situat în localitatea Dâmbu lângă şcoala generală 1998 258.323 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
57 1.3.17.2 Poduri Poduri din tub de beton - două bucăţi, situate în satul Satu Nou pe strada nr. 37, km 0 +500, km 0 + 300 1988 235.812 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
58 1.3.17.2 Pod Localitatea Sânpetru de Câmpie Pod din tub din beton de lungime 5 ml, ce asigură accesul în curtea dispensarului uman 1998 245 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
59 1.3.17.2 Pod Localitatea Sânpetru de Câmpie Pod din tub de beton de lungime 5 ml, ce asigură accesul în curtea căminului cultural din DN 15 E 1998 245 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
60 1.3.17.2 Pod Localitatea Sânpetru de Câmpie Pod din tub de beton de lungime 5 ml, ce asigură accesul din DN 15E pe strada nr. 3 (După Grădini) 1998 100 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
0 1 2 3 4 5 6
61 1.3.17.2 Pod Localitatea Sânpetru de Câmpie Pod din beton de lungime 5 ml, ce asigură accesul din DN 15 E pe strada nr. 4 (După Tău) 1998 242.240 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
62 1.8.6 Conductă distribuţie apă Satul Tuşinu, de la nr. administrativ 1 la nr. administrativ 31, L = 200 ml, PE, Ø 63 mm 2008 2.406 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
63 1.8.6 Conductă distribuţie apă Satul Sânpetru de Câmpie, de la nr. administrativ 1 la nr. administrativ 378, L = 1.300 ml, PE, Ø 40 mm 2008 17.160 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
64 1.8.6 Conductă distribuţie apă Satul Sânpetru de Câmpie, de la nr. administrativ 280 la nr. administrativ 326, L = 300 ml, PE, Ø 32 mm 2008 4.524 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
65 1.8.6 Conductă distribuţie apă Satul Sânpetru de Câmpie, de la nr. administrativ 124 la nr. administrativ 152, L = 400 ml, oţel 2 ţoli 2008 6.344 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
66 Teren amplasare bazin alimentare cu apă Teren extravilan situat în satul Tuşinu, în suprafaţă de 0,25 ha; se învecinează la N cu DE, la S cu DE, la V cu DE, la E cu Pop Maria 2008 3.578 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
67 Teren amplasare staţie de epurare Teren situat în satul Sânpetru de Câmpie, în suprafaţă de 0,25 ha; se învecinează la N cu HC 2744/1, la S cu DE 3248, la V cu Gaşpar Ardeluş, la E cu consiliul local 2008 3.735 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
68 Teren amplasare bazin alimentare cu apă Teren extravilan, situat în satul Sânpetru de Câmpie, în suprafaţă de 0,25 ha; se învecinează la N cu DE 2314, la S cu DE 2302, la V cu biserica reformată, la E cu DE 2302 2008 3.578 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
69 1.5.9 Piaţă Piaţă situată în localitatea Sânpetru de Câmpie, tarlaua nr. 81, parcela nr. 2.665, învecinată la N cu DN 15E, la S cu pârâul Şesu, la E cu dispensarul veterinar din Sânpetru de Câmpie şi la V cu Pogăcian Nastasia, în suprafaţă de 1,41 ha, împrejmuit cu gard, dotată cu instalaţie de apă potabilă şi curent electric 1994 39.500 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
70 Teren de sport Teren situat în localitatea Sânpetru de Câmpie, în suprafaţă de 1,23 ha; se învecinează la N cu canal HC 2661, la S cu DN 15E, la V cu Grapini Viorica, la E cu pârâul Şesu 1998 2.468 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
71 Teren de sport Teren situat în localitatea Dâmbu, în suprafaţă de 1,10 ha; la N se învecinează cu Gheorghiţă Teodor, la E se învecinează cu Burian Ioan, la S se învecinează cu DN 15 E, la V se învecinează cu DC 414 1998 2.207 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
0 1 2 3 4 5 6
72 Teren de sport Teren situat în localitatea Tuşinu, în suprafaţă de 0,83 ha, se învecinează la N cu pârâul, la E cu Roşca Ioan, la S cu DC 108, la V cu DC 108 1998 1.665 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
73 Teren de sport Teren situat în localitatea Sângiorgiu de Câmpie, în suprafaţă de 1,00 ha; se învecinează la N cu DC 110, la E cu DC 110, la S cu Oltean Cornel, la V cu canal HC 1970 1998 2.006 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
74 1.6.2 Sediu primărie şi teren aferent Clădire situată în localitatea Sânpetru de Câmpie la nr. 332, având suprafaţa construită de 400 m2, construcţie P + E, compusă din 7 birouri, casa scărilor, sala de şedinţe, construită din cărămidă pe fundaţie de beton, acoperiş din ţiglă, dotată cu instalaţie de curent electric, apă, gaze naturale şi teren aferent = 712 m2 1981 347.709 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
75 1.6.2 Dispensar uman şi teren aferent Clădire situată în localitatea Sânpetru de Câmpie la nr. 124, construcţie din cărămidă, pe fundaţie de beton, acoperiş din ţiglă, compusă din 3 cabinete medicale, 5 camere anexe şi două coridoare; - locuinţă de serviciu compusă din două camere, bucătărie, baie, hol; dotate cu instalaţie de curent electric, gaz, apă şi teren aferent în suprafaţă de 690 m2 1910 311.585 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
76 1.6.2 Cămin cultural şi teren aferent Clădire situată în localitatea Sânpetru de Câmpie la nr. 125, construcţie din cărămidă, fundaţie din beton, acoperiş din ţiglă, dotată cu instalaţie de curent electric, gaz, apă Sc = 400 m2 şi teren aferent = 200 m2 1960 365.802 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
77 1.6.2 Bibliotecă comunală Clădire situată în localitatea Sânpetru de Câmpie la nr. 126, construcţie din cărămidă, fundaţie din beton, acoperiş din ţiglă, dotată cu instalaţie de curent electric, gaz, apă Sc = 450 m2 şi teren aferent = 300 m2 1953 610.000 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
78 1.6.2 Cămin cultural şi teren aferent Clădire situată în localitatea Dâmbu la nr. 86, construcţie din cărămidă, fundaţie din beton, acoperiş din ţiglă, dotată cu instalaţie de curent electric, gaz Sc = 350 m2 şi teren aferent în suprafaţă de 160 m2 1980 302.649 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
79 1.6.2 Cămin cultural şi teren aferent Clădire situată în localitatea Tuşinu la nr. 29, construcţie din cărămidă, fundaţie din beton, acoperiş din ţiglă, dotată cu instalaţie de curent electric, gaz, apă S = 300 m2 şi teren aferent în suprafaţă de 160 m2 1962 526.133 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
80 1.6.2 Cămin cultural şi teren aferent Clădire situată în localitatea Bârlibaş nr. 52/A, construcţie din cărămidă, pe fundaţie din beton, acoperiş din ţiglă Sc = 100 m2 şi teren aferent în suprafaţă de 400 m2 1970 34.038 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
0 1 2 3 4 5 6
81 1.6.2 Cămin cultural - şcoala generală şi teren aferent Clădire situată în localitatea Sângeorgiu de Câmpie nr. 31/B, clădire corp comun cu şcoala generală, construcţie P+E din cărămidă, fundaţie din beton, acoperiş din ţiglă, dotată cu instalaţie de curent electric, gaz, compusă din: - cămin cultural cu Sc = 220 m2; - şcoala generală cu 3 săli şi un coridor, Sc = 100 m2 şi teren aferent în suprafaţă de 650 m2 1985 358.963 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
82 1.6.2 Şcoala generală şi teren aferent Clădire situată în localitatea Sânpetru de Câmpie nr. 331, construcţie din cărămidă, fundaţie din beton, acoperiş din ţiglă, dotată cu instalaţie de curent electric, gaz, apă, compusă din P+E, 13 săli în suprafaţă de 800 m2 şi teren aferent în suprafaţă de 1.150 m2 1976 1.378.896 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
83 1.6.2 Şcoala generală şi teren aferent Clădire situată în satul Dâmbu nr. 298, construcţie din cărămidă, fundaţie din beton, acoperiş din ţiglă, dotată cu instalaţie de curent electric, gaz, compusă din 8 săli şi 3 coridoare, în suprafaţă de 530 m2, şi teren aferent în suprafaţă de 3.030 m2 1937 297.527 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
84 1.6.2 Şcoala generală şi teren aferent Clădire situată în localitatea Tuşinu nr. 30, construcţie din cărămidă, fundaţie din beton, acoperiş din ţiglă, dotată cu instalaţie de curent electric, gaz, compusă din 11 săli şi două coridoare, în suprafaţă de 300 m2, şi teren aferent în suprafaţă de 520 m2 1966 680.536 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
85 1.6.2 Şcoala generală şi teren aferent Clădire situată în localitatea Bârlibaş nr. 49, construcţie cu pereţi din chirpici, fundaţie din beton, acoperiş din ţiglă, dotată cu instalaţie de curent electric, compusă din două săli şi un coridor, în suprafaţă de 120 m2, şi teren aferent în suprafaţă de 420 m2 1937 1.100 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
86 1.6.2 Şcoala generală şi teren aferent Clădire situată în localitatea Satu Nou nr. 40, construcţie din cărămidă, fundaţie din beton, acoperiş din ţiglă, dotată cu instalaţie de curent electric, gaz, compusă din două săli şi un coridor, în suprafaţă de 80 m2, şi teren aferent în suprafaţă de 800 m2 1967 249.366 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
87 1.6.6 Monument dedicat eroilor din Primul şi al Doilea Război Mondial Monument situat în Sânpetru de Câmpie, construcţie pe fundaţie de beton, pereţi din cărămidă, acoperit cu tablă, 3 plăci inscripţionate din marmură, S = 6 m2 1960 17.848 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
88 1.6.6 Monument dedicat eroilor din Primul şi al Doilea Război Mondial Monument construit din piatră, placat cu marmură neagră, situat în centrul localităţii Tuşinu 1988 3.000 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
0 1 2 3 4 5 6
89 1.6.6 Monument dedicat eroilor din Primul şi al Doilea Război Mondial Monument construit din piatră, situat la intersecţia DN 15E cu DN16 E în localitatea Satu Nou 1946 1.000 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011
90 1.6.6 Două plăci comemorative dedicate eroilor din Primul Război Mondial Două bucăţi plăci comemorative, situate în cimitirul ortodox din Sânpetru de Câmpie 1945 30 Domeniul public al comunei Sânpetru de Câmpie, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 25/2011

ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 83 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002) Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Stânceni

SECŢIUNEA I Bunuri imobile
Nr. crt. Cod de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoare de inventar (lei) Situaţia juridică actuală
0 1 2 3 4 5 6
1 1.3.7.1. Drum comunal 164 A Drumul comunal face legătura dintre satele Meştera şi Ciobotani şi centrul de comună Stânceni, prin DN 15 ( DE 578), drum pietruit, L = 4,5 km, l = 4 ml, de la km 0+000–4+500 2005 4.700 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
2 1.3.7.1 Strada nr. 1 Stradă în localitatea Stânceni, pietruită, L = 3,9 km, l = 3 ml, de la nr. administrativ 14 până la nr. 87 inclusiv 1900 128.041,095 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
3 1.3.7.1 Strada nr. 2 Stradă în localitatea Stânceni, pietruită, L= 6,5 km, l = 3 ml, de la nr. 139 până la nr. 264 inclusiv 1900 213.401,825 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
4 1.3.7.1 Strada nr. 3 Stradă în localitatea Ciobotani, pietruită, L = 2,3 km, l = 3 ml, de la nr. 1 până la nr. 57 inclusiv 1900 75.511,415 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
5 1.3.7.1 Strada nr. 4 Stradă în localitatea Ciobotani, pietruită, L = 1,9 km, l = 3 ml, de la nr. 63 până la nr. 102 inclusiv 1900 62.378,995 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
6 1.3.7.1 Strada nr. 5 Stradă în localitatea Meştera, pietruită, L = 5,2 km, l = 3 ml, de la nr. 1 până la nr. 80 inclusiv 1900 170.717,19 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
7 1.3.7.1 Strada nr. 6 Stradă în localitatea Meştera, pietruită, L = 2,1 km, l = 3 ml, de la nr. 88 până la nr. 128 inclusiv 1900 68.943,48 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
8 Teren zona de siguranţă captare - alimentare cu apă Teren intravilan în suprafaţa de 1.000 m2, situat în Stânceni, învecinat la E cu drumul comunal Gudea, la V cu Ujică Nicolae, la N cu Ujică Nicolae, la S cu Jingan Eugen 2007 6.000 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
9 1.3.7.1 Drum auto forestier Zebrac Drum forestier pietruit, lungime 0,9 km, suprafaţa 0,45 ha, identificat în satul Stânceni, UP V, ua 134D % 2011 86.540 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
0 1 2 3 4 5 6
10 Teren zona de siguranţă captare - alimentare cu apă Teren intravilan în suprafaţă de 600 m2, situat în Stânceni, învecinat la E cu Şimon Rozalia, la V cu drum sătesc, la N cu Fekete Francisc, la S cu Pal Andrei 2007 3.600 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
11 1.3.17.2. Pod Pod peste râul Mureş în satul Ciobotani, situat lângă locuinţa lui Veia Grigore de la nr. 55, cu piloni din beton, grinzi metalice şi suprastructura din lemn, în suprafaţă de 180 m2 1980 361.000 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
12 1.3.17.2. Pod Pod peste râul Mureş în satul Stânceni, situat lângă locuinţa lui Antal Ioan de la nr. 139, din grinzi metalice, cu suprastructura din lemn, în suprafaţă de 84 m2 1996 27.035.934 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
13 1.3.17.2. Pod Pod peste râul Mureş în satul Meştera, situat lângă locuinţa lui Toches Ioan la nr. 83, din beton armat, în suprafaţă de 180 m2 1996 294.414.789 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
14 Teren de fotbal Teren de fotbal în suprafaţă de 2.600 m2, situat în Stânceni, zona CFR Gudea, învecinat la N cu râul Mureş, la S cu brigada silvică, la E cu calea ferată, la V cu brigada silvică 1976 4.752.000 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
15 1.6.4. Sediul primăriei şi al consiliului local Construcţie cu un singur nivel şi subsol, în suprafaţă totală de 200 m2, din piatră, acoperită cu ţiglă, compusă din 4 birouri, cameră arhivă şi hol, situată în satul Stânceni, Str. Principală nr. 37, învecinată la N cu dispensarul medical uman şi familia Tornea Zenovica, la S cu DN 15, la E cu postul de poliţie, la V cu Căminul cultural Stânceni 1900 106.037 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
16 Teren intravilan Curtea sediului primăriei în suprafaţă de 1.600 m2 1900 3.881.600 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
17 1.6.2. Cămin cultural Construcţie cu parter + mansardă, din cărămidă, acoperită cu ţiglă, în suprafaţă de 400 m2, cu sală de spectacol de 200 de locuri, vestiar, club, sală grădiniţă în suprafaţă de 24 m2, sală bibliotecă comunală la mansardă, situată în satul Stânceni, Str. Principală nr. 38, învecinată la E cu sediul primăriei, la V cu drumul sătesc Zebrac, la N cu brutăria Stânceni, la S cu DN 15 1958 6.147.800 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
18 Teren intravilan Curtea Căminului cultural Stânceni cu suprafaţa de 870 m2 1958 1.894.860 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
19 1.6.2. Cămin cultural Construcţie din piatră, acoperită cu ţiglă, în suprafaţă de 225 m2, compusă din sala de spectacole de 80 de locuri, vestiar, magazie, hol, situată în satul Meştera, Str. Principală nr. 85, învecinata la E cu familia Florea Ileana, la N şi V cu Biserica ortodoxă Meştera 1900 378.400 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
20 Teren intravilan aferent căminului cultural Curtea Căminului cultural Meştera în suprafaţă de 260 m2 1900 489.600 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
0 1 2 3 4 5 6
21 1.6.2. Şcoala generală şi grădiniţa Construcţie din piatră şi cărămidă, acoperită cu ţiglă, în suprafaţă de 614 m2, compusă din 9 săli de clasă şi grădiniţă, sală cancelarie şi direcţiune, situată în satul Stânceni, str. Gudea nr. 164, învecinată la N cu biserica romano-catolică, la S cu casa parohială romano-catolică, la E cu familia Orban Francisc şi la V cu drumul sătesc Gudea 1900 354.726 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
22 Teren intravilan aferent şcolii generale Curtea şcolii în suprafaţă de 5.565 m2, situată în satul Stânceni, str. Gudea nr. 164, teren intravilan având destinaţia de curte şi teren de joacă pentru copii 1900 12.952.942 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
23 1.5.12. Şcoala generală şi grădiniţa Meştera Construcţie din cărămidă, acoperită cu ţiglă, în suprafaţă de 466 m2, compusă din 6 săli de clasă, grădiniţă şi cancelarie, situată în satul Meştera, Str. Principală nr. 125, învecinată la N cu familia Buruş Valeria, la S cu DN 15, la E cu familia Szakacs Eugen, la V cu familia Crăciun Ioan 1973 272.500 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
24 Teren intravilan aferent şcolii generale Curtea şcolii, în suprafaţă de 1.300 m2, situată în satul Meştera nr. 125, teren intravilan având destinaţia de curte şi teren de joacă pentru copii 1973 1.771.860 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
25 1.6.2. Şcoala generală şi grădiniţa Ciobotani Construcţie din cărămidă, acoperită cu ţiglă, în suprafaţă de 231 m2, compusă din două săli de clasă, grădiniţă şi cancelarie, situată în satul Ciobotani, Str. Principală nr. 92, învecinată la E cu familia Dota Viorel, la V cu DN 15, la N cu familia Truţa Gheorghe, la S cu familia Turcu Stefan 1964 206.936 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
26 Teren aferent şcolii generale Curtea şcolii, în suprafaţă de 3.995 m2, situată în satul Ciobotani nr. 92, teren intravilan având destinaţia de curte şi teren de joacă pentru copii 1964 8.436.358 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
27 Păşuni comunale În suprafaţa totală de 1.714,79 ha, formate din trupurile: Leurda-Runc, Zebrac-Tăuleţ, Paltin, Drăguş, Mermezeu, Mărşiineţ, Valea Meştera, Măgurice, Coasta Branii, identificate conform cadastrului funciar Stânceni 1929 8.573.950.000 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
28 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă Face legătura dintre intravilanul satului Meştera, de la locuinţa lui Ujică Emil, Meştera nr. 8, şi păşunea comunală Valea Meştera, face joncţiunea cu DN 15 (DE 578), L = 3,9 km, l = 3 m 1900 4.300 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
29 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă Face legătura dintre păşunea Valea Meştera şi păşunea Măgurice şi face joncţiunea cu DN 15 (DE 578), L = 2,7 km, l = 3 m 1900 4.300 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010
SECŢIUNEA II Bunuri mobile
1 6.1.3. Fond carte biblioteca comunală 6.577 volume 1929-1996 575.462 Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2010SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 929/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 929 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu