Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.884 din 14.11.2013

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 03 februarie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 şi nr. 689 bis din 19 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. În anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Sibiu“: a)se abrogă poziţiile nr. 51-56, 61, 62, 70, 79, 81, 115, 118, 131, 138-147, 162, 163, 168, 185, 195, 201 de la secţiunea „Bunuri imobile“ şi 203 şi 204 de la secţiunea „Bunuri mobile“; b)se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 1, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.220.407 lei“;

la poziţia nr. 2, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.316.300 lei“;

la poziţia nr. 3, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „2.331.532 lei“;

la poziţia nr. 4, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „2.431.550 lei“;

la poziţia nr. 5, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „5.676.300 lei“;

la poziţia nr. 6, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „145.920 lei“;

la poziţia nr. 7, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „8.900.840 lei“;

la poziţia nr. 8, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „3.176.450 lei“;

la poziţia nr. 9, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „126.750 lei“;

la poziţia nr. 10, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „146.250 lei“;

la poziţia nr. 11, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „3.032.575 lei“;

la poziţia nr. 12, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „2.558.190 lei“;

la poziţia nr. 13, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „6.289.560 lei“;

la poziţia nr. 14, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „179.400 lei“;

la poziţia nr. 15, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „2.477.890 lei“;

la poziţia nr. 16, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „3.430.540 lei“;

la poziţia nr. 17, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „3.799.770 lei“;

la poziţia nr. 18, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „3.205.310 lei“;

la poziţia nr. 19, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.521.420 lei“;

la poziţia nr. 20, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.297.720 lei“;

la poziţia nr. 21, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „879.550 lei“;

la poziţia nr. 22, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „486.450 lei“;

la poziţia nr. 23, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „291.090 lei“;

la poziţia nr. 24, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.317.900 lei“;

la poziţia nr. 25, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „112.320 lei“;

la poziţia nr. 26, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „378.070 lei“;

la poziţia nr. 27, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „DJ 105 E - Chirpăr (DJ 105D) - Ilimbav (DJ 105A)“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „432.600 lei“;

la poziţia nr. 28, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „719.148 lei“;

la poziţia nr. 29, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „60.000 lei“;

la poziţia nr. 30, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „335.550 lei“;

la poziţia nr. 31, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „178.080 lei“;

la poziţia nr. 32, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „434.470 lei“;

la poziţia nr. 33, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „474.000 lei“;

la poziţia nr. 34, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „828.000 lei“;

la poziţia nr. 35, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „384.000 lei“;

la poziţia nr. 36, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „2.499.690 lei“;

la poziţia nr. 37, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.498.950 lei“;

la poziţia nr. 38, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „322.200 lei“;

la poziţia nr. 39, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „435.750 lei“;

la poziţia nr. 40, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „236.400 lei“;

la poziţia nr. 41, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „117.000 lei“;

la poziţia nr. 42, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.282.800 lei“;

la poziţia nr. 43, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „672.430 lei“;

la poziţia nr. 44, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.223.620 lei“;

la poziţia nr. 45, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „284.220 lei“;

la poziţia nr. 46, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „291.090 lei“;

la poziţia nr. 47, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.327.370 lei“;

la poziţia nr. 48, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „271.350 lei“;

la poziţia nr. 49, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „302.880 lei“;

la poziţia nr. 50, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „489.200 lei“;

la poziţia nr. 58, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Biblioteca Judeţeană ASTRA - corp B“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Sibiu, str. Gh. Bariţiu nr. 7 clădire S+P+M+3E+et. 4 parţial şi mansardă, CF 44759 Sibiu nr. top. 1539/2, 1540/2, 1541/2“;

la poziţia nr. 59, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins:Biblioteca Judeţeană ASTRA - corp A“;

la poziţia nr. 63, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Sibiu, şoseaua Alba Iulia nr. 73, în administrarea R.A. Aeroportul Sibiu, clădiri aerogară, magazie şi radar, pistele de decolare-aterizare, căile de rulare, platformele pentru îmbarcare-debarcare şi terenurile de amplasament: - CF Sibiu nr. 102454 sub nr. top 7060/2/1 (208,4605 ha); terenuri înscrise în CF Cristian: CF 7976N nr. cad. 2027 S = 900 mp; CF 7996N nr. cad. 2044 cu S = 1000 mp; CF 8000N nr. cad. 2041 S = 1000 mp; CF 7995N nr. cad. 2040, S = 900 mp; CF 7997N nr. cad. 2033/2 S = 500 mp; CF 8016N nr. cad. 2094 S = 7200 mp; CF 7993N nr. cad. 2050 cu S = 3600 mp; CF 8001N nr. cad. 2035 S = 900 mp; CF 7988N nr. cad. 2051 S = 4500 mp şi nr. cad. 2052 S = 500 mp; CF 7994N nr. cad. 2047 S = 900 mp; CF 7991N nr. cad. 2048 S = 800 mp; CF 7989N nr. cad. 2042 S = 1000 mp; CF 7975N nr. cad. 2026 cu S = 1000 mp; CF 7987N nr. cad. 2037 S = 900 mp; CF 7992N nr. cad. 2043 S = 900 mp; CF 7999N nr. cad. 2032 S = 900 mp; CF 7998N nr. cad. 2049 S = 1000 mp; CF 8002N nr. cad. 2046 S = 1000 mp; CF 8003N nr. cad. 2038 S = 900 mp; CF 7591N nr. cad. 1560 cu S = 4000 mp şi nr. cad. 1561 cu S = 1000 mp; CF 7990N nr. cad. 2036 S = 900 mp; CF 8055N nr. 2137 S = 3100 mp; CF 8061N nr. cad. 2164 S = 900 mp; CF 8060N nr. cad. 2166 S = 4500 mp şi nr. cad. 2167 S = 500 mp; CF 8059N nr. cad. 2165 S = 2700 mp; CF 7985N nr. cad. 2034 S = 900 mp; CF Cristian nr. 7977N nr. cad. 2028 S = 2300 mp; CF 7983N nr. cad. 1936 S = 2500 mp; CF 7986N nr. cad. 2045 S = 900 mp; CF 8063N nr. cad. 2128 S = 2400 mp; CF 8064N nr. cad. 2162 S = 1000 mp; CF 8120N nr. cad. 2180 cu S =1000 mp; CF 8128N nr. cad. 1843 S = 5000 mp; CF 8134N nr. cad. 2178 S = 4000 mp; CF 8143N nr. cad. 2188 cu S = 800 mp; CF 8319N nr. cad. 2310, parcela TP328/13 pădure S = 800 mp; CF8156N nr. cad. 2203, parcela TP348/45 teren arabil S = 4000 mp; CF 8155N nr. cad. 2202 ParcelaTP334/14 fâneţe S = 1000 mp; CF 8720N nr. cad. 2530 parcela TP348/43 teren S = 4000 mp; CF 8721N nr. cad. 2531 parcela TP334/12 teren arabil S = 1000 mp; CF 7984N nr. cad. 2039 parcela 328/9 teren pădure S = 1000 mp; CF 8548 Turnişor nr. top. 6305/6 şi nr. cad. 8937/6 S = 85400 mp; CF 8547 Turnişor nr. top. 6305/2 şi nr. cad. 8937/5, S = 84.200 mp; CF 8137N Cristian nr. top. 2137 şi nr. cad. 329/4, S = 1000 mp; CF 8543 Turnişor nr. top. 6305/1, nr. cad. 8937/1 S = 19100 mp; CF 8544 Turnişor, nr. top. 6305/3, nr. cad. 8937/2 S = 94400 mp; CF 8545 Turnişor nr. top. 6305/4, nr. cad. 8937/3, S = 1400 mp; CF8546 Turnişor nr. top. 6305/5, nr. cad. 8937/4, S = 47100 mp; CF 8113 Cristian nr. top. 9200/1, nr. cad. 9239/1, S = 351500 mp; clădiri edificate pe terenul înscris în CF Turnişor nr. 7142, nr. top. 7060/2/1: terminal pasageri, turn control, rezervor apă cu staţie pompe hidrofor, clădire pompieri şi servicii la sol, staţie sprinklere şi centrală termică, generatoare electrice; CF 102085 Sibiu, nr. top/cad. 102085 - teren extravilan cu S = 13000 mp“; construcţie „PNA şi LES 20 KV alimentare post trafo, structură cărămidă, cu S = 105,7 mp, identificată în CF 102454 Sibiu (provenită din CF 7142 Turnişor), nr. cad. 102454“;

la poziţia nr. 65, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Teatrul pentru copii şi tineret GONG Sibiu, imobil în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Sibiu, str. Alexandru Odobescu nr. 4, CF Sibiu nr. 107387 nr. cadastral 107387, în suprafaţă de 1194 mp, suprafaţă construită 734 mp, construcţie S+P+2E compusă din: subsol (hol cu casa scării, hol, 6 depozite), parter (foaier, casa scării, garderobă, CT, 2 grupuri sanitare, culise, sală spectacole cu scenă, atelier cu grup sanitar, casa scării, 2 depozite, 2 cabine actori, 2 grupuri sanitare; etaj I (casa scării, cabină proiecţii, balcon deasupra sălii, hol cu 2 grupuri sanitare, 2 holuri, 2 casa scării, sală protocol, 2 grupuri sanitare spectatori, hol, 4 birouri, terasă), etaj II (2 holuri, casa scării, 3 holuri, 2 grupuri sanitare, 2 depozite, 2 cabine actori cu 2 grupuri sanitare, studio înregistrări, sală spectacole cu scenă, culise cu grup sanitar)“;

la poziţia nr. 66, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Sibiu, str. Octavian Goga nr. 1, sală polivalentă compusă din: a) parter: sală propriu-zisă, vestiare+grupuri sanitare, sală forţă, magazii, saună, holuri acces în anexe, dispensar medical şi spaţii administrative, garderobă; b) la cota +3,41: grupuri sanitare, bar, garderobă; c) la cota +6,46: sală aerobic, centrală termică, staţie hidrofor, post transformare şi SRM gaz; capacitate sală 1810 locuri. CF 102962 (43898) Sibiu, nr. top. 3716/2/1, suprafaţa totală = 12476 mp“;

la poziţia nr. 67, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Sibiu, str. Octavian Goga, fn, CF Sibiu nr. 43898, nr. top. 3715/1/2/1/1, clădire P+1 şi mansardă, centrală termică, curte, parcare cu teren în suprafaţă totală de 2430 mp“;

la poziţia nr. 68, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor Sibiu“;

la poziţia nr. 71, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Imobil în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 2 CF Sibiu nr. 107881 nr. top. 559 (conversie din CF 29927), cu suprafaţa de 863 mp“;

la poziţia nr. 74, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Mediaş, str. 1 Decembrie nr. 1A, CF 13464 nr. top. 2355/7/5 - Creşă şi teren 300 mp“;

la poziţia nr. 76, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Centrul de plasament Tavi Bucur“;

la poziţia nr. 78, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Orlat, Str. Grănicerilor nr. 113, CF 5694 Cristian nr. top. 1414/a/1/1/36/2/1/1 cu S = 8772 mp; CF nr. 358 Cristian III nr. top. 182/1/23/24 - pădure S = 1198 mp; nr. top. 182/1/23/25 - pădure cu S = 989 mp“;

la poziţia nr. 84, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 2 Sibiu“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Sibiu, str. Şaguna nr. 8, construcţii şi teren, CF 104551 (12484) Sibiu, nr. top. 1536/1/2 - curţi şi construcţii, suprafaţă 964 mp, nr. top.1557 - grădină, suprafaţă 90 mp, nr. top. 1538 - grădină, suprafaţă 1266 mp“;

la poziţia nr. 85, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Sibiu, Str. Filarmonicii nr. 18, clădire cărămidă P+1E, CF nr. 598 Sibiu nr. top. 186 şi 187“;

la poziţia nr. 86, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Dumbrăveni, str. T. Vladimirescu nr. 32, clădire şcoală P+2E, garaj, magazie, curţi şi construcţii în suprafaţă de 2938 mp; CF nr. 100451 nr. top. 474/1 şi nr. top. 475 (din conversie CF 1709)“;

la poziţia nr. 87, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă cu Centrul de Plasament Mediaş“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Mediaş, Str. Piscului nr. 8, construcţii şi teren, CF nr. 102094 (12616) Mediaş nr. top. 2304/3/2/1 - suprafaţa de 6622 mp şi CF nr. 102098 (12616) Mediaş nr. top. 2307/2 - grădină cu suprafaţa de 2809 mp“;

la poziţia nr. 88, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Turnu Roşu (Şcoala specială cu Centru de Plasament nr. 10)“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Turnu Roşu, Str. Gării nr. 693 construcţii şi teren, CF Turnu Roşu nr. 4695 nr. top. 12000/1/2, nr. cad. 42/2 cu suprafaţa de 2520 mp, CF nr. 4697 Turnu Roşu construcţii şi teren nr. top. 12000/1/4 cu suprafaţa de 16658 mp - nr. cad. 42/4 şi CF Turnu Roşu nr. 4636 nr. top. 12000/1/5 construcţii şi teren cu suprafaţa de 4132 mp - nr. cad. 42/5“;

la poziţia nr. 117, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Sibiu, Str. Constituţiei nr. 17 (fost 21), CF Sibiu nr. 59228 (din CF 654) nr. top. 3208/1 teren şi clădire P+E cu suprafaţă construită de 283 mp; Sibiu, Str. Pescarilor nr. 12, CF Sibiu nr. 101298 (din CF36897) top. 3210/2/7/2, construcţii P+E clădire dispecerat şi personal medical, hală auto şi teren de 816 mp; Sibiu, Str. Funarilor nr. 1, CF Sibiu 3019 A+4 nr. top. 3436/1/2 şi 3437/1, construcţii (garaje) şi teren 605 mp, CF Sibiu nr. 101386 (din CF10017) A+1 top 3436/1/1, teren parcare, rampă auto şi cabină portar în suprafaţă de 1259 mp“;

la poziţia nr. 119, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Sibiu, Piaţa Mare nr. 12, subapartament nr. 3 compus din 2 depozite, bibliotecă, sală public, sală lectură, sală şedinţe, hol public, birou AMR, hol, wc, birou, S utilă = 323,39 mp şi părţi comune indivize în cotă de 13,24% din fundaţii, pereţii despărţitori, planşee, casa scării, scările de acces, holul până la etaj, pod, acoperiş, reţelele de gaz, curent electric, apă canal până la intrarea în apartament, ghena şi cota de 56,50% din terenul aferent de 578 mp înscris în CF Sibiu nr. 2399 A+3 nr. top. 160/21/lll şi 161/1/21/lll.“;

la poziţia nr. 151, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Munţii Cindrel - traseu principal creastă 1“, la coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Cisnădie-vf. Măgura-Şaua Cumpănită-Poiana Tomnatec-Grădina Onceşti-Cantonul Silvic Muncel-Şaua Bătrâna- vf. Rozdeşti-Şaua Şerbănei-vf. Niculeşti-Şaua Cânaia-vf. Cândrel-vf. Frumoasa-vf. Şerbota Mare-vf. Oaşa Mare-Cabana Oaşa, lungime = 42 km, durată - 16 h, marcaj = bandă roşie, grad de dificultate - greu, nivel de echipare turişti - complex, sezonalitate: vară, iarnă - deschis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „33.600 lei“;

la poziţia nr. 152, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Munţii Cindrel - traseu principal de creastă 2“, la coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Jina (sat)-dealul Captanul Mic-dealul Guga Mică-La Pripoane-Cantonul Silvic Duşi-Poiana Rudarilor-vf. Foltea-vf. Frumoasa-vf. Cindrel, lungime - 28 km, durată - 8-9 h, marcaj = bandă albastră, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turişti - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „22400 lei“;

la poziţia nr. 153, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Halta CFR Sibiel-sat Fântânele-fosta cabană Fântânele-La Pripoane, lungime = 9 km, durată = 4-5 h, marcaj = cruce albastră, grad dificultate - mediu, nivel de echipare turişti - mediu, sezonalitate: vară-iarnă - deschis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „7200 lei“;

la poziţia nr. 154, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Sat Sibiel-Valea Cetăţii-vf. Cetatea (La zid)-fosta cabană Fântânele, lungime = 4 km, durată 2-3 h, marcaj = punct galben, grad dificultate - uşor, nivel de echipare turişti - minim, sezonalitate: vară-iarnă - deschis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „3200 lei“;

la poziţia nr. 155, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Sibiel-Valea Sibiel-La Mănăstire-Valea Sibiel-Fosta cabană Fântânele, lungime = 8 km, durată - 3-4 h, marcaj = triunghi albastru, grad dificultate - mediu, nivel echipare turişti - mediu, sezonalitate: vară-iarnă - deschis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „6400 lei“;

la poziţia nr. 156, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Fosta cabană Fântânele-Dealul Runcuri-La Pisc-Cheile Cibinului-Calea Studenţilor-Staţiunea Păltiniş, L = 6 km, durată - 5-6 h, marcaj = punct roşu, grad dificultate mediu, nivel echipare turişti - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „4800 lei“;

la poziţia nr. 157, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Fosta cabană Fântânele-Piscul Vulturului-Râul Mic (Canton Silvic Strâmba)-Măgura-Râul Mare (Canton Silvic Niculeşti)-Valea Niculeşti-Şaua Şerbănei, lungime = 20 km, durată - 7-8 h, semn marcaj = cruce roşie, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turişti - mediu, sezonalitate: vară-iarnă - deschis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „16000 lei“;

la poziţia nr. 158, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Staţiunea Păltiniş-Poiana Găujoara-Cantonul Silvic Muncel-Grădina Onceşti-Staţia Telescaun-Staţiunea Păltiniş, lungime = 6 km, durată = 3 h, semn marcaj = punct albastru, grad de dificultate - uşor, nivel de echipare turişti - minim, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „4800 lei“;

la poziţia nr. 159, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Staţiunea Păltiniş-Poiana Găujoara-Şaua Bătrâna, lungime = 4 km, durată - 2 h, semn marcaj = cruce roşie, grad de dificultate - uşor, nivel de echipare turişti - minim, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „3200 lei“;

la poziţia nr. 160, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Staţiunea Păltiniş-Cantonul Silvic Muncel-Poiana Bătrâna Mică-La Pahar - baraj Gâtu Berbecului, lungime - 8 km, durată - 3-4 h, semn marcaj = triunghi roşu, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turişti - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „6400 lei“;

la poziţia nr. 161, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Şanta-Poiana Lupilor-vf. Onceşti-staţie telescaun Păltiniş, lungime = 10 km, durată 3-4 h, marcaj = triunghi roşu, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turişti - mediu, sezonalitate: vară-iarnă - deschis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „8000 lei“;

la poziţia nr. 164, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Şaua Şerbănei-Refugiul Cânaia-sub vf. Cindrel, amonte de Şaua Ştefleşti, L = 7 km, durată - 1/2 h, marcaj = punct roşu, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turişti - mediu, sezonalitate: vară-iarnă - deschis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „5600 lei“;

la poziţia nr. 165, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Cantonul Silvic Niculeşti-Cabana Z-Valea Râul Mare-Şaua Cânaia-Valea Sadului (Canton Silvic Şerbănei), lungime = 16 km, durată - 3-4 h, semn marcaj = triunghi albastru, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turişti - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „12800 lei“;

la poziţia nr. 166, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Vf. Cindrel-bifurcaţie spre Refugiul Cânaia-Şaua Ştefleşti, lungime = 3 km, durată - 1 h, semn marcaj = cruce roşie, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turişti - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „2400 lei“;

la poziţia nr. 167, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Cisnădie-vf. Măgura-poiana Cărbunări-Valea Sadului, lungime = 10 km, durată - 6 h, semn marcaj = cruce roşie, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turişti - minim, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „8000 lei“;

la poziţia nr. 169, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Cisnădioara-vf. Măgura-Poiana Trandafirilor (Rosengarten)-Cătun Prislop-Răşinari, lungime = 12 km, durată - 3 h, semn marcaj = cruce albastră, grad de dificultate - uşor, nivel de echipare turişti - minim, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul conţinut: „9600 lei“;

la poziţia nr. 170, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Ciupari (Râul Sadului)-Şaua Târnova-Poaiana Trandafirilor (Rosengarten)-coada Lacului Sadu II, lungime = 6,5 km, durată - 2-3 h, semn marcaj = punct roşu, grad de dificultate - uşor, nivel de echipare turişti - minim, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis, traseu de circuit“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „5200 lei“;

la poziţia nr. 171, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Vf. Mare-vf. Sterpu-vf. Voineagul-Cătăneşti-Şaua Buceciu-vf. Negovanu Mare-sub vf. Balindru-vf. Ştefleşti-Piatra Albă-Şaua Tărtărău, lungime = 39 km, durată - 15 h, semn marcaj = bandă roşie, grad de dificultate - greu, nivel de echipare turişti - complex, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „31200 lei“;

la poziţia nr. 172, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Tălmăcel-Muchia Ştefăniţa-sub vf. Pleşiţa-sub vf. Muma-La Cruce-Cabana Prejba-vf. Bran-Izvorul Cerbului-Şaua Buceciu, lungime = 27 km, durată - 12 h, semn marcaj = bandă albastră, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turişti - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „21600 lei“;

la poziţia nr. 173, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Valea Sadului (Masa Verde)-Valea Juvărţel-Poiana Muma-La Cruce-Cabana Prejba, lungime = 7,5 km, durată - 3-4 h, semn marcaj = triunghi albastru, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turişti - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „6000 lei“;

la poziţia nr. 174, la coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Cabana Valea Sadului-Muchia Văreţelor-vf. Prejba-Cabana Prejba, lungime = 7 km, durată 3-4 h, semn marcaj = cruce roşie, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turişti - mediu, sezonalitate: vară-iarnă - deschis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „5600 lei“;

la poziţia nr. 175, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Valea Sadului (Canton Silvic Rozdeşti)-Casele Negovanu-vf. Negovanu Mare, L = 10,5 km, durată - 4 h, marcaj = triunghi roşu, grad de dificultate mediu, nivel de echipare turişti - mediu, sezonalitate: vară-iarnă - deschis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „8400 lei“;

la poziţia nr. 176, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Şaua Ştefleşti-Şaua dintre vf. Cristeşti şi vf. Piatra Albă, lungime = 3,5 km, durată - 2 h, semn marcaj = cruce roşie, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turişti - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „2800 lei“;

la poziţia nr. 177, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Lazaret-Valea Lotrioara-Pârâul Cailor-Iaru-Cabana Prejba, lungime = 18 km, durată - 5-6 h, semn marcaj = triunghi roşu, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turişti - mediu, sezonalitate: vară-iarnă - deschis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „14400 lei“;

la poziţia nr. 178, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Halta CFR Valea Mărului-vf. Chica Pietrilor-Şaua Surului-Şaua Scării-Şaua Cleopatrei-vf. Negoiu-Şaua Paltinu-Şaua Caprei-Portiţa Arpaşului -vf. Arpaşu Mare-Fereastra Podragului, lungime = 44 km, durată - 27 h, semn marcaj = bandă roşie, grad de dificultate - greu, nivel de echipare turişti - complex, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „35200 lei“;

la poziţia nr. 179, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Staţia CFR Turnu Roşu-Şipotu Frasinului-Culmea Petriceaua-Dealul Pleşii-Chica Pietrilor, lungime = 10 km, durată - 3/30 h, semn marcaj = cruce roşie, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turişti - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „8000 lei“;

la poziţia nr. 180, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Staţia CFR Sebeşu Olt-sat Sebeşu de Sus-Culmea Moaşei-refugiul Suru-Fruntea Moaşei-Căldarea Surului-Şaua Suru, lungime = 15 km, durată - 6/30 h, semn marcaj = triunghi roşu, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turişti - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis de la refugiul Suru“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „12000 lei“;

la poziţia nr. 181, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Bifurcaţia de la Podul Jibrii-Valea Moaşa Avrigului-Izvorul Florii-Culmea Moaşei-refugiul Suru-Fruntea Moaşei-Şaua Apa Cumpănită, lungime = 15 km, durată - 6 h, marcaj = triunghi albastru, grad de dificultate mediu, nivel echipare turişti - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis de la refugiul Suru“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „12000 lei“;

la poziţia nr. 182, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Staţia CFR Avrig-Valea Mare a Avrigului-Cabana Poiana Neamţului-Cabana Bărcaciu-sub vf. Scara, lungime = 25 km, durată - 9 h, semn marcaj = cruce roşie, grad de dificultate - greu, nivel de echipare turişti - complex, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „20000 lei“;

la poziţia nr. 183, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Staţia CFR Porumbacu de Jos-Porumbacu de Sus-Valea Mare a Porumbacului-Cabana Negoiu-Căldarea Sărăţii-Şaua Cleopatrei, L = 30 km, durată - 9/30 h, semn marcaj = triunghi albastru, grad de dificultate - greu, nivel echipare turişti - complex, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis de la Cabana Negoiu“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „24000 lei“;

la poziţia nr. 184, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Cârţişoara-Bâlea Cascadă-Valea Bâlii-lacul Bâlea-Şaua Caprei-vf. Vânătoarea lui Buteanu, lungime = 31 km, durată - 10/30 h, semn marcaj = triunghi albastru, grad de dificultate - greu, nivel de echipare turişti - complex, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis de la cabana Bâlea Cascadă“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „24800 lei“;

la poziţia nr. 186, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Staţia CFR Ucea-oraşul Victoria-Valea Arpaşului-Valea Podragului-Cabana Turnuri-Cabana Podragu-Fereastra Podragului, L = 25 km, durată - 9/30 h, semn marcaj = triunghi roşu, grad de dificultate - greu, nivel de echipare turişti - complex, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis de la Cabana Turnuri“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „20000 lei“;

la poziţia nr. 187, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Sebeşu de Sus (Podul Moaşei)-Valea Moaşei Sebeşului-Cascadele Sebeşului-fostă cabană Suru, lungime - 9 km, durată - 3/30 h, semn marcaj = punct roşu, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turişti - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „7200 lei“;

la poziţia nr. 188, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Cabana Negoiu-Valea Şerbota-Valea Porumbăcelului-Cabana Bărcaciu, lungime - 7 km, durată - 2/30 h, semn marcaj = punct roşu, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turişti - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „5600 lei“;

la poziţia nr. 189, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Cabana Negoiu-Valea Şerbota-Căldarea Puha-Şaua Puha-Şaua Scara, lungime - 4 km, durată - 2/30 h, semn marcaj = cruce albastră, grad de dificultate - greu, nivel de echipare turişti - complex, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis de la Cabana Negoiu“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „3200 lei“;

la poziţia nr. 190, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Cabana Negoiu-Muchia Şerbota-Vârful Şerbota, lungime - 4 km, durată - 2/30 h, semn marcaj = bandă albastră, grad de dificultate - greu, nivel de echipare turişti - complex, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „3200 lei“;

la poziţia nr. 191, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Piatra Prânzului-Strunga Ciobanului-bifurcaţia de sub strungi din Căldarea Laita, lungime - 4 km, durată - 2/30 h, semn marcaj = cruce roşie, grad de dificultate - greu, nivel de echipare turişti - complex, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „3200 lei“;

la poziţia nr. 192, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Vârful Şerbota-Căldarea Pietroasă a Negoiului-Şaua Cleopatrei, lungime - 3 km, durată - 2/30 h, marcaj = bandă galbenă, grad de dificultate - greu, nivel de echipare turişti - complex, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „2400 lei“;

la poziţia nr. 193, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Strunga Dracului - ocolirea Vf. Dracului-Strunga Doamnei - bifurcaţia de sub Strunga Doamnei, lungime - 1,5 km, durată - 0/45 h, semn marcaj = bandă galbenă, grad de dificultate - greu, nivel de echipare turişti- complex, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1200 lei“;

la poziţia nr. 194, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Bâlea Cascadă-Muchia Bâlii-Valea Doamnei-Şaua Bâlii-Bâlea Lac, lungime - 9 km, durată - 3/30 h, marcaj = cruce roşie, grad de dificultate -mediu, nivel de echipare turişti - mediu, sezonalitate: vară-iarnă - deschis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „7200 lei“;

la poziţia nr. 196, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Bâlea Cascadă-Izvorul Dracului-Muchia Buteanu-vf. Netedu-Căldarea Văiuga-Lacul Bâlea-Şaua Paltinu, lungime - 10 km, durată - 5/45 h, semn marcaj = bandă albastră, grad de dificultate –mediu, nivel de echipare turişti - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „8000 lei“;

la poziţia nr. 197, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Bifurcaţia din Şaua Văiuga-Bifurcaţia din Căldarea Văiuga, lungime - 1 km, durată - 0/30 h, semn marcaj = punct albastru, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turişti - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă -închis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „800 lei“;

la poziţia nr. 198, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Portiţa Arpaşului-Căldarea Arpaşului-Muchia Podrăgel-Lacul Podrăgel-Cabana Podragu, lungime - 10 km, durată - 4 h, semn marcaj = cruce albastră, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turişti - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „8000 lei“;

la poziţia nr. 199, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Portiţa Arpaşului-Căldarea Pietroasă a Arpaşului-Portiţa Frunţii-Sub vf. Arpaşu Mic, lungime - 1 km, durată - 0/30h, marcaj = bandă galbenă, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turişti - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „800 lei“;

la poziţia nr. 200, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Bifurcaţia Valea Arpaşului-Valea Podrăgel-Lacul Podrăgel, lungime = 4 km, durată - 2 h, semn marcaj - punct roşu, grad de dificultate - greu, nivel de echipare turişti - complex, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „3200 lei“;

la poziţia nr. 202, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Oraşul Victoria-Poiana Boldanu-Muchia Tărâţa-Lacul Podragu -Cabana Podragu, lungime - 15 km, durată - 6/30 h, semn marcaj = bandă albastră, grad de dificultate - greu, nivel de echipare turişti - complex, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „12000 lei“; c)se completează cu 50 de noi poziţii, poziţiile nr. 205-254, conform anexei nr. 1.2. În anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Agnita“ se abrogă poziţiile nr. 433, 434, 444 şi 486. 3. În anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Avrig“: a)se abrogă poziţiile 67, 68, 83, 84, 86, 141; b)se completează cu 15 noi poziţii, poziţiile nr. 175-189, conform anexei nr. 2.4. Anexa nr. 6 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Cisnădie“ se completează cu 5 noi poziţii, poziţiile nr. 995-999, conform anexei nr. 3. 5. În anexa nr. 7 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Copşa Mică“ se abrogă poziţia nr. 100. 6. În anexa nr. 8 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Dumbrăveni“: a)se abrogă poziţiile nr. 473, 475 şi 486; b)se completează secţiunea „Bunuri imobile“ cu o nouă poziţie, poziţia nr. 4821, conform anexei nr. 4.7. În anexa nr. 12 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Apoldu de Jos“: a)se abrogă poziţia 91 - de la secţiunea „Bunuri mobile“; b)se completează la secţiunea „Bunuri imobile“ cu 16 noi poziţii, poziţiile nr. 92-107 conform anexei nr. 5.8. În anexa nr. 13 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Arpaşu de Jos“: a)se abrogă poziţia nr. 136; b)se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 3, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum comunal nr. 47 Arpaşu de Sus-cabana Fata Pădurii“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Drum pietruit km 0+000-5+770, L = 5,770 km, l = 6m“;

la poziţia nr. 120, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Cc - 250-520 mp, clădire cărămidă, parter“; c)se completează cu 65 de noi poziţii, poziţiile 141-205, conform anexei nr. 6.9. În anexa nr. 15 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Axente Sever“: a)se abrogă poziţiile nr. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 76, 85, 86, 97, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 şi 190; b)se completează la secţiunea „Bunuri imobile“ cu două noi poziţii, poziţiile 1901 şi 1902, conform anexei nr. 7.10. Anexa nr. 19 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Blăjel“ se completează la secţiunea bunuri imobile cu 19 noi poziţii, poziţiile nr. 381-3819 conform anexei nr. 8. 11. Anexa nr. 20 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brateiu“ se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 107, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Teren amenajat pentru staţie de epurare şi puţuri“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „CF nr. 100091 Brateiu, nr. cadastral 100091“.12. Anexa nr. 21 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brădeni“: a)se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 1, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „L = 6,800 km“;

la poziţia nr. 5, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Strada Principală II nr. 266-262“;

la poziţia nr. 9, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Strada Principală II de la Bortus la Gabor“;

la poziţia nr. 17, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Strada Principală II nr. 209-199“;

la poziţia nr. 18, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Strada Principală II nr. 198-316“;

la poziţia nr. 43, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Strada Principală, sat Retiş, nr. 512 şi nr. 51-56“;

la poziţia nr. 44, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Strada Principală, sat Retiş, nr. 415 şi nr. 56-149“;

la poziţia nr. 45, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Strada Principală, sat Retiş, nr. 550 şi nr. 69-45“;

la poziţia nr. 48, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Strada Principală, sat Retiş, nr. 596 şi nr. 69-76“;

la poziţia nr. 49, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Strada Câmpului, sat Retiş, nr. 597 şi nr. 77-104“;

la poziţia nr. 50, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Strada Câmpului, sat Retiş, nr. 611 şi nr. 80-82“;

la poziţia nr. 51, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Strada Câmpului, sat Retiş, nr. 624-630“;

la poziţia nr. 52, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Strada Câmpului, sat Retiş, nr. 630-631“;

la poziţia nr. 53, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Strada Bisericii, sat Retiş, nr. 631-633“;

la poziţia nr. 54, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Strada Bisericii, sat Retiş, nr. 633“; b)se completează la secţiunea „Bunuri imobile“ cu o nouă poziţie, poziţia nr. 2151, conform anexei nr. 9.13. Anexa nr. 23 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Chirpăr“ se completează la secţiunea „Bunuri imobile“ cu 143 de noi poziţii, poziţiile nr. 103-245, conform anexei nr. 10. 14. Anexa nr. 26 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cristian“: a)se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 20, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Străzi de la nr. I la XXVII“; coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. I S = 13829 mp, L = 1064 ml; Nr. II S = 6366 mp, L = 837 ml; Nr. III S = 3548 mp, L = 347 ml; Nr. IV S = 15851 mp, L = 801 ml; Nr. V S = 6678 mp, L = 641 ml; Nr. VI S = 7845 mp, L = 956 ml; Nr. VII S = 6561 mp, L = 632 ml; Nr. VIII S = 6592 mp, L = 549 ml; Nr. IX S = 6073 mp, L = 508 ml; Nr. X S = 1133 mp, L = 111 ml; Nr. XI S = 10618 mp, L = 912 ml; Nr. XII S = 3862 mp, L = 343 ml; Nr. XIII S = 5148 mp, L = 526 ml; Nr. XIV S = 7441 mp, L = 912 ml; Nr. XV S = 3955 mp, L = 383 ml; Nr. XVI S = 2460 mp, L = 273 ml; Nr. XVII S = 6543 mp, L = 734 ml; Nr. XVIII S = 1354 mp, L = 178 ml; Nr. XIX S = 5442 mp, L = 540 ml; Nr. XX S = 6651 mp, L = 490 ml; Nr. XXI S = 6486 mp, L = 585 ml; Nr. XXII S = 4355 mp, L = 426 ml; Nr. XXIII S = 10664 mp, L = 1112 ml; Nr. XXIV S = 3784 mp, L = 444 ml; Nr. XXV S = 11951 mp, L = 446 ml; Nr. XXVI S = 5783 mp, L = 681 ml; Nr. XXVII S = 9567 mp, L = 1019 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „17927500“;

la poziţia nr. 29, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Suprafaţa = 2,30 ha; lungime = 4,60 km; provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului“;

la poziţia nr. 30, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Suprafaţa = 0,90 ha; lungime = 1,50 km; provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului“;

la poziţia nr. 32, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Suprafaţa = 1,50 ha; lungime = 1,60 km; provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului“; b)se completează cu 4 noi poziţii, poziţiile nr. 34-37, conform anexei nr. 11.15. Anexa nr. 27 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dârlos“: a)se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 35, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Lungime 9,2 km, lăţime 6 m, învecinat cu teren arabil în hotarul Zăvoi“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „19423,04“;

la poziţia nr. 41, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Lungime 3,7 km, lăţime 6 m, învecinat cu teren arabil în hotarul Usundaia“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „7811,44“;

la poziţia nr. 46, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Lungime 1,3 km, lăţime 6 m, învecinat cu teren arabil în hotarul Păucii“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „2744,56“; b)se completează la secţiunea „Bunuri imobile“ cu două noi poziţii, poziţiile nr. 110 şi 111, conform anexei nr. 12.16. Anexa nr. 28 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gura Râului“: a)se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 124, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „446 - S = 0,3900 ha, lungime = 86 ml“;

la poziţia nr. 125, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „395 -S = 0,0900 ha, lungime = 20 ml“;

la poziţia nr. 126, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „412 - S = 0,6300 ha, lungime = 153 ml“;

la poziţia nr. 127, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „409 - S = 0,2000 ha, lungime = 49 ml“;

la poziţia nr. 128, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „738/2 - S = 0,4900 ha, lungime = 119 ml“;

la poziţia nr. 129, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „405 - S = 0,1100 ha, lungime = 27 ml“;

la poziţia nr. 130, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „408/2, S = 0,0100 ha, lungime = 2 ml“;

la poziţia nr. 131, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „9 - S = 0,2000 ha, lungime = 194 ml“;

la poziţia nr. 132, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „10 - S = 0,0850 ha, lungime = 82 ml“;

la poziţia nr. 133, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „28 - S = 0,0490 ha, lungime = 47 ml“;

la poziţia nr. 134, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „56 - S = 0,2900 ha, lungime = 282 ml“;

la poziţia nr. 135, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „161 - S = 0,0910 ha, lungime = 89 ml“;

la poziţia nr. 136, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „182 - S = 0,1040 ha, lungime = 101 ml“;

la poziţia nr. 137, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „200 - S = 0,0870 ha, lungime = 85 ml“;

la poziţia nr. 138, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „228 - S = 0,1870 ha, lungime = 182 ml“;

la poziţia nr. 139, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „301 - S = 0,0720 ha, lungime = 70 ml“;

la poziţia nr. 140, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „298 - S = 0,0500 ha, lungime = 48 ml“;

la poziţia nr. 141, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „294 - S = 0,1470 ha, lungime = 147 ml“;

la poziţia nr. 142, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „377 - S = 0,1270 ha, lungime = 124 ml“;

la poziţia nr. 143, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „511 - S = 0,1360 ha, lungime = 132 ml“;

la poziţia nr. 144, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „597 - S = 0,1190 ha, lungime = 116 ml“;

la poziţia nr. 145, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „970 - S = 0,0940 ha, lungime = 91 ml“;

la poziţia nr. 146, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „1050 - S = 0,2030 ha, lungime = 197 ml“;

la poziţia nr. 147, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „29 - S = 0,1030 ha, lungime = 100 ml“;

la poziţia nr. 148, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „239 - S = 0,0140 ha, lungime = 13 ml“;

la poziţia nr. 149, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „346 - S = 0,0840 ha, lungime = 82 ml“;

la poziţia nr. 157, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „432 - S = 0,0980 ha, lungime = 67 ml“;

la poziţia nr. 158, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „423 - S = 0,2920 ha, lungime = 199 ml“;

la poziţia nr. 159, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „398 - S = 0,3670 ha, lungime = 251 ml“;

la poziţia nr. 160, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „397 - S = 0,0590 ha, lungime = 40 ml“;

la poziţia nr. 166, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „674 - S = 0,1510 ha, lungime = 276 ml“;

la poziţia nr. 167, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „709 - S = 0,0580 ha, lungime = 106 ml“;

la poziţia nr. 168, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „766 - S = 0,086 ha, lungime = 156 ml“;

la poziţia nr. 169, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „470 - S = 0,0692 ha, lungime = 123 ml“;

la poziţia nr. 170, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „399 - S = 0,0348 ha, lungime = 62 ml“;

la poziţia nr. 171, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „742 - S = 0,0084 ha“, iar coloana „valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „91260 tronson 20“;

la poziţia nr. 172, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „740 - S = 0,1045 ha“;

la poziţia nr. 173, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „708 - S = 0,1571 ha“;

la poziţia nr. 180, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „1046 - S = 0,0702 ha, lungime = 72 ml“;

la poziţia nr. 181, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „987 - S = 0,0835 ha, lungime = 86 ml“;

la poziţia nr. 182, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „536 - S = 0,1522 ha, lungime = 157 ml“;

la poziţia nr. 183, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „1023 - S = 0,1866 ha, lungime = 192 ml“;

la poziţia nr. 184, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „1075 - S = 0,1524 ha, lungime = 157 ml“;

la poziţia nr. 185, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „1698 - S = 0,1263 ha, lungime = 130 ml“;

la poziţia nr. 186, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „1713 - S = 0,1375 ha, lungime = 142 ml“;

la poziţia nr. 187, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „1749 - S = 0,0542 ha, lungime = 56 ml“;

la poziţia nr. 188, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „1759 - S = 0,0482 ha, lungime = 50 ml“;

la poziţia nr. 189, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „1143 - S = 0,0391 ha, lungime = 54 ml“;

la poziţia nr. 190, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „1123 - S = 0,0388 ha, lungime = 54 ml“;

la poziţia nr. 191, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „1218 - S = 0,0449 ha, lungime = 62 ml“;

la poziţia nr. 192, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „1249 - S = 0,1504 ha, lungime = 208 ml“;

la poziţia nr. 193, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „893 - S = 0,1850 ha, lungime = 227 ml“;

la poziţia nr. 194, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „1183 - S = 0,1275 ha, lungime = 185 ml“;

la poziţia nr. 195, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „1184 - S = 0,10223 ha, lungime = 149 ml“;

la poziţia nr. 196, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „1285 - S = 0,1634 ha, lungime = 238 ml“;

la poziţia nr. 197, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „1306 - S = 0,0284 ha, lungime = 41 ml“;

la poziţia nr. 198, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „1338 - S = 0,0163 ha, lungime = 31 ml“;

la poziţia nr. 199, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „1339 - S = 0,1195 ha, lungime = 229 ml“;

la poziţia nr. 200, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „1566 - S = 0,0919 ha, lungime = 176 ml“;

la poziţia nr. 221, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „1092 - S = 0,1449 ha, lungime = 258 ml“;

la poziţia nr. 222, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „1617 - S = 0,1472 ha, lungime = 262 ml“; b)se completează cu două noi poziţii, poziţiile nr. 330 şi 331, conform anexei nr. 13.17. Anexa nr. 29 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Hoghilag“: a)se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 513, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Clădire Primăria Comunei Hoghilag“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Clădire cărămidă, suprafaţa construită = 510 mp, teren 1900 mp, CF 100061, top. 100061 - C1, 100061 - C2“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „226.000 lei“;

la poziţia nr. 514, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Centru ce acordă servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Construcţii şi teren CF Valchid nr. 246 nr. top. 2/2, suprafaţa 482 mp, din care construcţii 286,85 mp şi teren 195,15 mp“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „100.000 lei“; b)se completează la secţiunea „bunuri imobile“ cu 3 noi poziţii, poziţiile nr. 5281, 5282 şi 5283, conform anexei nr. 14.18. Anexa nr. 32 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Laslea“: a)se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 3, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Strada Sub-Vale în suprafaţă de 1,95 ha; Străzi intravilan în suprafaţă de 3,61 ha“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „565.000 lei pentru suprafaţa de 1,95 ha şi 1.040.000 lei pentru suprafaţa de 3,61 ha“; b)se completează la secţiunea „Bunuri imobile“ cu 3 noi poziţii, poziţiile nr. 2131, 2132 şi 2133, conform anexei nr. 15.19. În anexa nr. 33 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Loamneş“: a)se abrogă poziţia nr. 20; b)se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 8, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Străzi intravilan Loamneş, str. 714, suprafaţa 0,1729 ha, lungime = 160 ml, vecinătăţi construcţii“, iar coloana „Valoare de inventar“ va avea următorul cuprins: „23451,50“;

la poziţia nr. 17, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Str. 53, suprafaţa = 0,1391 ha, lungime = 112 ml, vecinătăţi construcţii“, iar coloana „Valoare de inventar“ va avea următorul cuprins: „18867,07“;

la poziţia nr. 18, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Stradă intravilan Mândra“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Strada Şipotului (nr. 85 - nr. 124), Suprafaţa = 4093 mp, lungime = 270 ml“;

la poziţia nr. 23, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Stradă intravilan Mândra“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Strada Bisericii (nr. 160), Suprafaţa = 1083 mp, lungime = 110 ml“;

la poziţia nr. 24, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Str. 198, suprafaţa 0,1084 ha, lungime = 110 ml, vecinătăţi construcţii“, iar coloana „Valoare de inventar“ va avea următorul cuprins: „14703,02“;

la poziţia nr. 57, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „str. 854, suprafaţa 0,0881 ha, lungime = 80 ml, vecinătăţi construcţii“, iar coloana „Valoare de inventar“ va avea următorul cuprins: „11949,60“;

la poziţia nr. 58, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „str. 835, suprafaţa 0,2488 ha, lungime = 250 ml, vecinătăţi construcţii“, iar coloana „Valoare de inventar“ va avea următorul cuprins: „33746,58“;

la poziţia nr. 62, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „str. 952, suprafaţa 0,0533 ha, lungime = 74 ml, vecinătăţi construcţii“, iar coloana „Valoare de inventar“ va avea următorul cuprins: „7229,44“;

la poziţia nr. 63, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „str. 965, suprafaţa 0,3150 ha, lungime = 300 ml, vecinătăţi construcţii“, iar coloana „Valoare de inventar“ va avea următorul cuprins: „42725,58“;

la poziţia nr. 64, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „str. 995, suprafaţa 0,0575 ha, lungime = 100 ml, vecinătăţi construcţii“, iar coloana „Valoare de inventar“ va avea următorul cuprins: „7799,11“; c)se completează la secţiunea „Bunuri imobile“ cu 8 noi poziţii, poziţiile nr. 2731 - 2738, potrivit anexei nr. 16.20. În anexa nr. 35 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Marpod“: a)poziţia nr. 61 se abrogă; b)se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 22, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „strada Zăvoi (nr. 393-418), lungime = 737 ml, lăţime = 3 ml“;

la poziţia nr. 28, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „de la nr. 48-61, L = 442 ml, l = 4 ml“;

la poziţia nr. 30, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „de la nr. 77-83, L = 182 ml, l = 4 ml“;

la poziţia nr. 39, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Uliţa Mică (nr. 93-101), L = 270 ml, l = 3 ml“;

la poziţia nr. 41, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „str. Pâraie (nr. 121-123), îmbrăcăminte balast, L = 142 ml, l = 3 ml“;

la poziţia nr. 43, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „strada Cotoreni (nr. 62-67), L = 250 ml, l = 3 ml“;

la poziţia nr. 45, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „strada Merechi, îmbrăcăminte balast, L= 165 ml, l = 3 ml“;

la poziţia nr. 62, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Şcoala de 8 ani, Marpod nr. 161, CF Marpod nr. 2881, nr. top. 241, 242, construcţii şi teren S = 2326 mp“; c)se completează la secţiunea „Bunuri imobile“ cu 44 de noi poziţii, poziţiile nr. 68-112, potrivit anexei nr. 17.21. În anexa nr. 36 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Merghindeal“: a)poziţiile nr. 37, 38 şi 41 se abrogă; b)se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 5, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Strada Principală, L = 1,766 km“, iar coloana „Valoare de inventar“ va avea următorul cuprins: „42000“;

la poziţia nr. 21, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Strada După Gard L = 0,431 km“, iar coloana „Valoare de inventar“ va avea următorul cuprins: „13000“;

la poziţia nr. 22, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Strada Cazanului, L= 0,496 km“, iar coloana „Valoare de inventar“ va avea următorul cuprins: „13800“;

la poziţia nr. 43, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Sediul Primăriei şi Cămin Cultural Merghindeal“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Merghindeal nr. 60, CF nr. 204, nr. top. 492 şi 493 transcris în CF 1455“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „292801 lei“; c)se completează la secţiunea „Bunuri imobile“ cu 3 noi poziţii, poziţiile nr. 3441, 3442 şi 3443, potrivit anexei nr. 18.22. În anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mihăileni“: a)se abrogă poziţiile nr. 241, 244, 250, 251, 264, 265, 266, 276, 278, 279, 295 şi 298; b)se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 2, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „1475 ml“;

la poziţia nr. 239, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Mihăileni - Strada Polaci“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „nr. top. 132 şi 180, Lungime = 373 ml“;

la poziţia nr. 240, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „stradă Mihăileni“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „nr. top. 196 şi Lungime = 38 ml“;

la poziţia nr. 242, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „stradă Mihăileni“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „nr. top. 231 şi Lungime = 83 ml“;

la poziţia nr. 243, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „stradă Mihăileni“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „nr. top. 249 şi Lungime = 112 ml“;

la poziţia nr. 245, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Mihăileni Strada Văleni“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „nr. top. 82, Lungime = 360 ml“;

la poziţia nr. 247, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Mihăileni Strada Câmpului“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „nr. top. 296 şi 297, Lungime = 208 ml“;

la poziţia nr. 248, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Mihăileni Strada Alvaja“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „nr. top. 452, Lungime = 633 ml“;

la poziţia nr. 249, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Mihăileni Strada Gruiului“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „nr. top. 304, Lungime = 306 m“;

la poziţia nr. 252, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Mihăileni Strada Părău“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „nr. top. 370, Lungime = 276 m“;

la poziţia nr. 259, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Metiş Strada Grădiniţei“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „nr. top. 247, Lungime = 374 m“;

la poziţia nr. 263, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Metiş Strada Mondii“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „nr. top. 83, 84, 34 şi 39, Lungime = 991 m“;

la poziţia nr. 268, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Stradă Metiş“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „nr. top. 429, Lungime = 553 m“;

la poziţia nr. 271, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Stradă Metiş“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „nr. top. 226, Lungime = 185 m“;

la poziţia nr. 273, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Stradă Metiş“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Lungime = 217 ml“;

la poziţia nr. 280, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Strada Şalcău“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „nr. top. 248, 249, 193, 183, 148, Lungime = 1005 m“;

la poziţia nr. 286, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Strada Răvăşel“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „nr. top. 52, L = 525“;

la poziţia nr. 290, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Strada Răvăşel“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „nr. top. 212, Lungime = 594 m“;

la poziţia nr. 294, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Strada Moardăş“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „nr. top. 446, 403, Lungime = 608 m“;

la poziţia nr. 297, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Strada Moardăş“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „nr. top. 253, 236, Lungime = 298 m“;

la poziţia nr. 300, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Strada Moardăş“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „nr. top. 170, Lungime = 864 ml“;

la poziţia nr. 301, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Strada Moardăş“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „nr. top. 71, Lungime = 108 ml“;

la poziţia nr. 302, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Strada Moardăş“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „nr. top. 293, Lungime = 592 ml“.23. În anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Nocrich“: a)se abrogă poziţiile nr. 224, 225, 231, 234, 235, 237, 238, 240, 242, 244, 245, 246, 248, 250, 251, 253, 256, 258, 260, 262, 266, 267, 268, 269, 270 şi 272 şi nr. 289; b)se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 6, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „în Chinepi, parcela nr. 1227, lungime = 1750 ml“;

la poziţia nr. 8, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „de la Dealul Marpodului, lungime = 975 ml“;

la poziţia nr. 9, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „paralel cu digul, parcela 1290, lungime = 1025 ml“;

la poziţia nr. 34, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „La Podişor parcela 2711, lungime = 1025 ml“, iar coloana „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă“ va avea următorul cuprins: „1991“;

la poziţia nr. 35, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „la Călugăriţe, parcela 2695, lungime = 1175 ml“;

la poziţia nr. 43, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Dealul Fofelzii, parcela 2408, lungime = 2500 ml“;

la poziţia nr. 44, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „la Rinii Bobii, parcela 2787 Hosman, lungime = 2400 ml“;

la poziţia nr. 82, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „de la DJ până la nr. 274 A În Români, lungime = 950 ml“;

la poziţia nr. 92, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „de la nr. 238 la nr. 241, Părăului, nr. cad. 362, Lungime = 147 m, lăţime = 8,30 m“;

la poziţia nr. 96, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „de la 187 la Iuga - Valea Mică, lungime = 310 ml, l = 6,70 ml“;

la poziţia nr. 279, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „S = 460 mp“; c)se completează cu 33 de noi poziţii, poziţiile nr. 304-336, potrivit anexei nr. 19.24. Anexa nr. 42 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Orlat“ a)se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 10, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „nr. top. 1424, 1453, 1475, lungime = 0,335 km“, coloana „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă“ va avea următorul cuprins: „1997“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „2900 lei“;

la poziţia nr. 11, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „nr. top. 1316, 1567, 1549, 1554 lungime = 0,368 km“, coloana „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă“ va avea următorul cuprins: „1997“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „5600 lei“;

la poziţia nr. 15, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „nr. top. 1022, 970, 908, 868, lungime = 0,590 km“, coloana „Anul dobândirii“ va avea următorul cuprins: „1997“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „24.200 lei“;

la poziţia nr. 23, „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „nr. cadastral 206, 221 cu lungimea = 0,341 km“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „3700 lei“; b)se completează cu o nouă poziţie, poziţia nr. 97, potrivit anexei nr. 20.25. În anexa nr. 43 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Păuca“: a)se abrogă poziţiile nr. 38 şi 39; b)se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 5, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Străzi în satul Păuca - strada în suprafaţă de 0,30 ha cu nr. top. 42, de la nr. 214-235, îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 423 ml, l = 7,10 ml“;

la poziţia nr. 6, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „suprafaţa de 0,09 ha cu nr. top. 103 (intre nr. 236-237), îmbrăcăminte pământ, L = 92 ml, l = 9,80 ml“;

la poziţia nr. 7, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Strada în suprafaţă de 0,15 ha, nr. top. 200 (evidenţa OCOTA), de la nr. 257-261, îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 220 ml, l = 6,80 ml“;

la poziţia nr. 8, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „suprafaţa de 0,47 ha cu nr. top. 282 (de la nr. 265-280), îmbrăcăminte balast şi pământ, L = 646 ml, l = 7,30 ml“;

la poziţia nr. 9, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „suprafaţa de 0,04 ha cu nr. top. 355 (între nr. 185-186), îmbrăcăminte de pământ, L = 100 ml, l = 4 ml“;

la poziţia nr. 10, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „suprafaţa de 0,22 ha cu nr. top. 455 (de la nr. 312-313), îmbrăcăminte balast, L = 270 ml, I = 8,10 ml“;

la poziţia nr. 11, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „suprafaţa de 0,12 ha cu nr. top. 459 (în cimitirul evanghelic), îmbrăcăminte pământ, L = 190 ml, l = 6,30 ml“;

la poziţia nr. 12, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „suprafaţa de 0,43 ha cu nr. top. 557 (de la nr. 310-347), îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 624 ml, l = 6,90 ml“;

la poziţia nr. 13, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „suprafaţa de 0,41 ha cu nr. top. 609 (de la nr. 357-363), L = 314 ml, l = 13 ml“;

la poziţia nr. 14, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „suprafaţa de 0,60 ha cu nr. top. 632,639 (de la nr. 350-357 şi nr. 371-384), îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 594 ml, l = 10,10 ml“;

la poziţia nr. 15, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „suprafaţa de 1,39 ha, cu nr. top. 751, 754, 792, 805, 828 (de la nr. 110-167), îmbrăcăminte macadam şi pământ, L = 1380 ml, l = 10 ml“;

la poziţia nr. 16, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „suprafaţa de 0,18 ha cu nr. top. 864 (de la nr. 114-122), îmbrăcăminte balast, L = 260 ml, l = 6,90 ml“;

la poziţia nr. 17, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „suprafaţa de 0,28 ha cu nr. top. 919 (de la nr. 91-98), îmbrăcăminte balast, L = 428 ml, l = 6,50 ml“;

la poziţia nr. 18, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „în suprafaţă de 0,40 ha cu nr. top. 977,999 (de la nr. 75-91), îmbrăcăminte pământ, L = 384 ml, l = 10,40 ml“;

la poziţia nr. 19, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „în suprafaţă de 0,19 ha cu nr. top. 1045 (de la nr. 56-71), îmbrăcăminte balast, L = 196 ml, l = 9,70 ml“;

la poziţia nr. 20, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „în suprafaţă de 0,07 ha cu nr. top. 1063 (de la nr. 48-49), îmbrăcăminte balast, L = 112 ml, l = 6,70 ml“;

la poziţia nr. 21, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „în suprafaţă de 0,15 ha cu nr. top. 1273 (între nr. 24-25), îmbrăcăminte pământ, L = 192 ml, l = 7,80 ml“;

la poziţia nr. 22, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „în suprafaţă de 0,20 ha cu nr. top. 1329 (între nr. 7-8), îmbrăcăminte pământ, L = 82 ml, l = 24,40 ml“;

la poziţia nr. 23, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „în suprafaţă de 0,43 ha cu nr. top. 1, 14, 37, 38 (de la nr. 33-35), îmbrăcăminte balast, L = 384 ml, l = 11,20 ml“;

la poziţia nr. 24, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „în suprafaţă de 0,32 ha cu nr. top. 53, 58, 59 (între 28-33), îmbrăcăminte pământ, L = 445 ml, l = 7,20 ml“;

la poziţia nr. 25, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „în suprafaţă de 0,25 ha cu nr. top. 71, 88 (între nr. 34-35), îmbrăcăminte pământ, L = 196 ml, l = 12,70 ml“;

la poziţia nr. 26, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „în suprafaţă de 0,17 ha cu nr. top. 167, 204 (de la nr. 50-64), îmbrăcăminte balast, L = 244 ml, l = 7 ml“;

la poziţia nr. 27, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „nr. top. 240, 251, 259 (de la nr. 70-85), suprafaţa de 0,22 ha, îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 292 ml, l = 7,50 ml“;

la poziţia nr. 28, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „în suprafaţă de 0,06 ha cu nr. top. 274 (de la nr. 89-94), îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 75 ml, l = 8 ml“;

la poziţia nr. 29, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „în suprafaţă de 0,11 ha cu nr. top. 277, îmbrăcăminte balast, L = 156 ml, l = 7 ml“;

la poziţia nr. 30, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „strada în suprafaţă de 0,20 ha, nr. top. 305, 323 (de la nr. 121-125), îmbrăcăminte balast, L = 185 ml, l = 10,80 ml“;

la poziţia nr. 31, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „în suprafaţă de 0,12 ha cu nr. top. 363, 639 (de la nr. 99-101), îmbrăcăminte balast, L = 136 ml, l = 8,80 ml“;

la poziţia nr. 32, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „în suprafaţă de 0,16 ha cu nr. top. 401 (în staţia de autobuz), îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 87 ml, l = 18,40 ml“;

la poziţia nr. 33, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „în suprafaţă de 0,23 ha cu nr. top. 406, 430 (de la nr. 15-23), îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 205 ml, l = 11,20 ml“;

la poziţia nr. 34, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „în suprafaţă de 0,18 ha cu nr. top. 429 (de la nr. 27-39), îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 186 ml, l = 9,70 ml“;

la poziţia nr. 35, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „în suprafaţă de 0,09 ha, nr. top. 510, 517 ( nr. 1-2 şi nr. 207-209), îmbrăcăminte de pământ, L = 95 ml, l = 9,50 ml“;

la poziţia nr. 36, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „în suprafaţă de 0,18 ha, nr. top. 579, 587 (de la nr. 183-191), îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 204 ml, l = 8,80 ml“;

la poziţia nr. 37, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Strada Uliţa Mică“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „S = 0,46 ha, L = 484 ml, l = 9,50 ml, îmbrăcăminte beton asfaltic, nr. top. 626, 640, 659, 681, 712, 731“;

la poziţia nr. 40, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „în suprafaţă de 0,16 ha cu nr. top. 713 (de la nr. 159-164), îmbrăcăminte balast, L = 185 ml, l = 8,60 ml“;

la poziţia nr. 41, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „suprafaţa de 0,54 ha, nr. top. 732, 786, 787, 818, 826, 810 (de la nr. 130-157), îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 520 ml, l = 10,40 ml“;

la poziţia nr. 42, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „suprafaţa de 0,11 ha, cu nr. top. 738, 739 (lângă nr. 124-82), îmbrăcăminte pământ, L = 240 ml, l = 4,60 ml“;

la poziţia nr. 101, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Centru de zi pentru persoane vârstnice“.26. În anexa nr. 44 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poiana Sibiului“ se abrogă poziţiile nr. 180, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 şi 209. 27. Anexa nr. 46 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Porumbacu de Jos“ se completează la secţiunea „Bunuri imobile“ cu 5 noi poziţii, poziţiile nr. 1351, 1352, 1353, 1354 şi 1355, conform anexei nr. 21. 28. Anexa nr. 47 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Racoviţa“ se completează la secţiunea „Bunuri imobile“ cu 5 noi poziţii, poziţiile nr. 571, 572, 573, 574 şi 575, conform anexei nr. 22. 29. Anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Răşinari“ se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 5, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „stradă cu pavaj cu piatră de râu - pământ, L = 524,72 m, l = 3,50 m“;

la poziţia nr. 8, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „stradă împietruită, L = 351,74 m, l = 5,50 m“;

la poziţia nr. 12, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „stradă împietruită, L = 341,78 m, l = 3,50 m“;

la poziţia nr. 15, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „stradă împietruită cu pavaj piatră de râu L = 809,22 m, l = 3,50 m“;

la poziţia nr. 18, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „stradă împietruită L = 641,03 m, l = 3,50 m“;

la poziţia nr. 20, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „stradă împietruită L = 351,80 m, l = 3,50 m“;

la poziţia nr. 22, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „stradă împietruită cu pavaj piatră de râu L = 389,31 m, l = 3,50 m“;

la poziţia nr. 24, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „stradă împietruită cu pavaj piatră de râu L = 120,24 m, l = 3,50 m“;

la poziţia nr. 31, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „stradă împietruită L = 145,20 m, l = 3,50 m“;

la poziţia nr. 32, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „stradă împietruită L = 165,26 m, l = 3,50 m“;

la poziţia nr. 34, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „stradă împietruită L = 416,54 m, l = 3,50 m“;

la poziţia nr. 42, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „stradă cu pavaj piatră de râu, L = 527,41 m, l = 5,50 m“;

la poziţia nr. 49, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Drumuri vicinale în lungime de 40 km pe teritoriul administrativ al comunei Răşinari: - Calea Tropini Vechi De407 S = 0,11 ha, L = 1520 m; Calea Tropinilor/extravilan De54, S = 0,47 ha, De100 S = 0,18 ha, L = 780 m; Calea Călinişului De500, S = 0,34 ha, L = 1500 m; Calea Luncii De516, S = 0,09 ha, L = 223 m; Calea Măglaşului De536, S = 0,11 ha, L = 380 m; Calea Joagărului De560, S = 0,16 ha, L = 410 m; Calea Catrina De582, S = 0,22 ha, L = 1530 m; Calea Dealu Drăgoţii, De696, S = 0,64 ha, De676, S = 0,14 ha, De690, S = 0,13 ha, L = 2035 m; Calea Cisnădioarei De1068, S = 0,22 ha, De970, S = 0,24 ha, L = 1857 m; Calea Valea Drăgoţii De756, S = 0,09 ha, De754, S = 0,12 ha, De925, S = 0,22 ha, L = 1270 m; Calea Podul Urdii De809, S = 0,12 ha, De827, S = 0,14 ha, L = 890 m; Calea Dumbrăviţa De863, S = 0,45 ha, De971, S = 0,06 ha, L = 1311 m; Calea Fântâna Ţiganii De1094; S = 0,30 ha, L = 750 m; Calea Prislopului De1177, S = 0,26 ha, L = 660 m; Calea Fântânele De1181, S = 0,08 ha, De1185, S = 0,01 ha, De1188, S = 0,08 ha, L = 435 m; Calea Măgurii De1034, S = 0,02 ha, De1309, S = 0,15 ha, De1315, S = 0,15 ha, De1802, S = 0,48 ha, De2494 S = 0,49 ha, L = 3630 m; Calea Apa Cumpănită De1844, S = 0,53 ha, De1876, S = 0,22 ha, De1871, S = 0,17 ha, L = 2250 m; Calea Tomnaticului De1858, S = 0,19 ha, De1856, S = 0,46 ha, De 1926, S = 0,52 ha, De1939, S = 0,88 ha, L = 4135 m; Calea Valea Muntelui De1836, S = 0,08 ha, De1820, S = 0,17 ha, De1824, S = 0,13 ha, De1853, S = 0,11 ha, De1831 S = 0,03 ha, L = 1400 m; Calea Trăineiului De224, S = 0,39 ha, De172, S = 0,63 ha, L = 2550 m; Calea Poplăcii De334, S = 0,19 ha, L = 495 m; Calea Bozilor De328 S = 0,16 ha, De153 S = 0,09 ha, L = 731 m; Calea Păltinişului De1428, S = 0,48 ha, De1449, S = 0,70 ha, De1580, S = 0,14 ha, L = 5815 m; Calea Strâmbului De1693, S = 0,33 ha, De1675, S = 0,28 ha, L = 3443 m“.

la poziţia nr. 78, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „CF Răşinari nr. 100386 nr. cad.100386, CF Răşinari 100387 nr. cad.100387, Suprafaţa = 2023 mp“.30. În anexa nr. 51 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sadu“: a)se abrogă poziţiile nr. 98, 99; b)se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 40, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Lungime = 1737 ml“;

la poziţia nr. 46, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Lungime = 1964 ml“;

la poziţia nr. 47, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Lungime = 1320 ml“;

la poziţia nr. 48, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Lungime = 1535 ml“; c)se completează la secţiunea „bunuri imobile“ cu un număr de 10 noi poziţii, poziţiile nr. 100-109, conform anexei nr. 23.31. În anexa nr. 52 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Sălişte“: a)se abrogă poziţiile nr. 1, 4, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 43, 51, 65, 82, 87, 88, 1298, 1301, 1302, 1303, 1320, 1323, 1328, 1340, 1345, 1346, 1361, 1362, 1375, 1376, 1392, 1404, 1405, 1406 şi 1407; b)se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 1326, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „CF Sălişte nr. 5407, top. 54, 152, 153, 154, 155, 104/2, 104/3“;

la poziţia nr. 1366, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Grup Şcolar Economic Ioan Lupaş“.32. Anexa nr. 54 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şeica Mare“ se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 29, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „construcţie cărămidă 183 mp, pivniţă + 1 nivel, CF Şeica Mare nr. 423, nr. top. 872 cu suprafaţa de 1001 mp şi nr. top. 873 cu suprafaţa de 871 mp“.33. Anexa nr. 55 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şeica Mică“ se completează la secţiunea „Bunuri imobile“ cu 6 noi poziţii, poziţiile nr. 5291-5296, conform anexei nr. 24. 34. Anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şelimbăr“: a)se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 3, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Strada sat Şelimbăr“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „strada asfalt, nr. top/cad. 1254, 91, 89, 246, 247, 455, 1252, 286, 402, 404, 537, 1191, 620, 619, 706, 788, 790, 1065, 1000, 1253, S = 70508 mp, Lungime = 3000 ml“, iar coloana „valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „763281,62“;

la poziţia nr. 26, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Bungard“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „nr. top/cad. 156, S = 2585 mp, Lungime = 235ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „287938,08“;

la poziţia nr. 27, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Bungard“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 201, S = 1912 mp, Lungime = 158 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „204924,42“;

la poziţia nr. 28, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Bungard“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 202, S = 4417 mp, Lungime = 365 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „489507,16“;

la poziţia nr. 29, coloana „Denumirea bunului va avea următorul cuprins: „Drum - sat Bungard“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 252, S = 1512 mp, Lungime = 70 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „123650,58“;

la poziţia nr. 30, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Bungard“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 259, S = 1802 mp, Lungime = 86 ml“;

la poziţia nr. 31, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Bungard“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 285, S = 722 mp, Lungime = 50 ml“;

la poziţia nr. 32, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Bungard“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 288, S = 4158 mp, Lungime = 64 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „166772,94“;

la poziţia nr. 34, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Bungard“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 346, S = 4740 mp, Lungime = 369 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „761538,43“;

la poziţia nr. 35, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Bungard“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 374, S = 4452 mp, Lungime = 30 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „18392,25“;

la poziţia nr. 36, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Bungard“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 397, S = 989 mp, Lungime = 110 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „82019,48“;

la poziţia nr. 37, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Bungard“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 451, S = 3086 mp, Lungime = 255 ml“,“ iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „356660,46“;

la poziţia nr. 38, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Bungard“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 485, S = 3389 mp, Lungime = 172 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „249289,50“;

la poziţia nr. 40, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Mohu“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad.12, Suprafaţa = 2390 mp, Lungime = 285 ml“;

la poziţia nr. 41, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins „Drum - sat Mohu“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad.38, Suprafaţa = 894 mp, Lungime = 100 ml“;

la poziţia nr. 42, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins „Drum - sat Mohu“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad.52, Suprafaţa = 2016 mp, Lungime = 195 ml“;

la poziţia nr. 43, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Mohu“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad.73, Suprafaţa = 489 mp, Lungime = 50 ml“;

la poziţia nr. 44, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins „Drum - sat Mohu“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad.101, S = 2198 mp, Lungime = 209 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „247933,08“;

la poziţia nr. 45, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Mohu“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad.102, S = 328 mp, Lungime = 55 ml“;

la poziţia nr. 46, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Mohu“, la coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad.110, S = 2006 mp, Lungime = 110 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „197573,56“;

la poziţia nr. 47, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Mohu“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad.117, Suprafaţa = 348 mp, Lungime = 65 ml“;

la poziţia nr. 48, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Mohu“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad.134, S = 329 mp, Lungime = 105 ml“;

la poziţia nr. 49, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Mohu“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad.139, S = 320 mp, Lungime = 80 ml“;

la poziţia nr. 50, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Mohu“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad.153, S = 2363 mp, Lungime = 165 ml“;

la poziţia nr. 51, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Mohu“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad.187, S = 630 mp, Lungime = 80 ml“;

la poziţia nr. 52, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Mohu“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad.188, S = 1650 mp, Lungime = 100 ml“;

la poziţia nr. 53, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Mohu“, la coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad.205, S = 2063 mp, Lungime = 125 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „133205,16“;

la poziţia nr. 54, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Mohu“, la coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad.234, S = 1531 mp, Lungime = 174 ml“, iar la coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „128978,34“;

la poziţia nr. 55, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Mohu“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad.252, S = 1342 mp, Lungime = 137 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „139605,77“;

la poziţia nr. 56, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Mohu“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad.253, Suprafaţa = 630 mp, Lungime = 51 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „70406,72“;

la poziţia nr. 57, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Mohu“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad.273, Suprafaţa = 788 mp, Lungime = 101 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „84898,66“;

la poziţia nr. 58, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Mohu“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 300, S = 1618 mp, Lungime = 120 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „168710,43“;

la poziţia nr. 59, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins „Drum - sat Mohu“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 302, S = 787 mp, Lungime = 65 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „66783,73“;

la poziţia nr. 61, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins „Drum - sat Mohu“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 331, S = 615 mp, Lungime = 85 ml“;

la poziţia nr. 62, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Mohu“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 357, Suprafaţa = 1188 mp, Lungime = 135 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „118833,98“;

la poziţia nr. 63, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Mohu“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 360, S = 90 mp, Lungime = 35 ml“;

la poziţia nr. 64, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Mohu“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 392, Suprafaţa = 2033 mp, Lungime = 200 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „245517,76“;

la poziţia nr. 65, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Mohu“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 442, Suprafaţa = 733 mp, Lungime = 130 ml“;

la poziţia nr. 66, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Mohu“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 474, S = 947 mp, Lungime = 110 ml“;

la poziţia nr. 67, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins „Drum - sat Mohu“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 483, Suprafaţa = 3366 mp, Lungime = 204 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „294669,62“;

la poziţia nr. 68, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins „Drum - sat Mohu“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 488, Suprafaţa = 1223 mp, Lungime = 141 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „147697,11“;

la poziţia nr. 69, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Mohu“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 506, S = 669 mp, Lungime = 76 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „53016,38“;

la poziţia nr. 70, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Mohu“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 523, S = 2409 mp, Lungime = 146 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „261338,14“;

la poziţia nr. 71, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Mohu“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 525, S = 2527 mp, Lungime = 220 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „275467,79“;

la poziţia nr. 72, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Mohu“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 595, S = 3972 mp, Lungime = 206 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „479683,49“;

la poziţia nr. 73, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Mohu“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 628, S = 2135 mp, Lungime = 95 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „256507,49“;

la poziţia nr. 74, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Mohu“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 642, S = 2108 mp, Lungime = 95 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „237547,19“;

la poziţia nr. 75, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Mohu“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 663, Suprafaţa = 245 mp, Lungime = 35 ml“;

la poziţia nr. 76, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Veştem“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 19, asfaltat 67, 123, 132, 192, 434, 490, 719, 749, 835, 988, 1055, 1173, S = 21176 mp, Lungime = 837 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1241561“;

la poziţia nr. 77, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins „Drum - sat Veştem“ iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 23, 24, 25. Suprafaţa = 1273 mp, Pârâul Grecului, Lungime = 225 ml“;

la poziţia nr. 78, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins „Drum - sat Veştem“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 105, S = 652 mp, Crucea Repede, Lungime = 110 ml“

la poziţia nr. 79, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins „Drum - sat Veştem“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top 191, Suprafaţa = 588 mp, La Chirila, Lungime = 110 ml“;

la poziţia nr. 80, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Veştem“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 258, S = 4356 mp, Hulpari, Lungime = 360 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „396546,56“;

la poziţia nr. 81, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Veştem“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 355, S = 2356 mp, Crucea-Biserica, Lungime = 153 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „192584,69“;

la poziţia nr. 82, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Veştem“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 402, S = 3639 mp, Covaciului-Grecului, Lungime = 262 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „188550,96“;

la poziţia nr. 83, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Veştem“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 483, S = 1059 mp, Prundului, Lungime = 155 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „71159,11“;

la poziţia nr. 84, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Veştem“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 559, S = 4861 mp, Balastiera, Lungime = 310 ml“;

la poziţia nr. 86, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Veştem“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 578, S = 2551 mp, Crucea lui Andrei, Lungime = 210 ml“;

la poziţia nr. 87, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Veştem“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 627, S = 2747 mp, Cibinului, Lungime = 250 ml“;

la poziţia nr. 88, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Veştem“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 655, S = 1974 mp, Cibinului, Lungime = 180 ml“;

la poziţia nr. 90, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins „Drum - sat Veştem“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 685, S = 1570 mp, Grădiniţei, Lungime = 185 ml“;

la poziţia nr. 91, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Veştem“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 812, S = 1817 mp, Tractorului, Lungime = 146 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „154419,41“;

la poziţia nr. 92, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Veştem“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 813, S = 924 mp, Tractorului, Lungime = 84 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „73641,41“;

la poziţia nr. 93, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Veştem“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 880, S = 906 mp, De la Bucur în jos, Lungime = 103 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „73848,26“;

la poziţia nr. 94, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Veştem“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 891, S = 594 mp, Pe la Heleşteu, Lungime = 90 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „53472,76“;

la poziţia nr. 95, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Veştem“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 906, S = 347 mp, Lungime = 45 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „22650,94“;

la poziţia nr. 96, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins „Drum - sat Veştem“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 914, S = 4571 mp, De la pod către Caşolt până în Cibin, Lungime = 294 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „310183,39“;

la poziţia nr. 97, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Veştem“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 948, S = 2059 mp, Sub sat, Lungime = 156 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „160211,43“;

la poziţia nr. 98, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Veştem“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 1071, S = 1518 mp, Sub sat, Lungime = 115 ml“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „116667,84“;

la poziţia nr. 99, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Drum - sat Veştem“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top./cad. 1152, S = 1256 mp, La Bâlea, Lungime = 125 ml“;

la poziţia nr. 405, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Centru de zi pentru persoane vârstnice şi reintegrare socială a persoanelor aflate în dificultate“, coloana „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă“ va avea următorul cuprins: „2012“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „542730,90“. b)se completează cu 3 noi poziţii, poziţiile nr. 4081, 4082, 4083, potrivit anexei nr. 25.35. În anexa nr. 57 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şura Mare“: a)se abrogă poziţiile nr. 941 şi 950; b)se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 934, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Şura Mare nr. 252, CF 666 nr. top.552“;

la poziţia nr. 935, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Şura Mare nr. 252“;

la poziţia nr. 936, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Şura Mare nr. 252“;

la poziţia nr. 937, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Şura Mare nr. 252“;

la poziţia nr. 943, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Construcţii - clădire administrativă şi teren aferent 2319 mp“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Şura Mare, Strada Principală nr. 234, CF 100110 Şura Mare (conversie din CF 2503) nr. top.487 şi 488, S = 2319 mp“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „20.000 lei“; c)se completează la secţiunea „bunuri imobile“ cu două noi poziţii, poziţiile nr. 10081-10082, potrivit anexei nr. 26.36. În anexa nr. 58 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şura Mică“: a)se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 42, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Strada Sportului“, iar coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Intravilan Şura Mică, Lungime = 360 m, Suprafaţa totală = 3660 mp, de la nr. administrativ 427 spre Sala de sport“; b)se completează la secţiunea „bunuri imobile“ cu 2 noi poziţii, poziţiile nr. 1241 şi 1242, potrivit anexei nr. 27.37. Anexa nr. 59 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tilişca“ se completează cu 84 noi poziţii, poziţiile nr. 22-105, potrivit anexei nr. 28. 38. Anexa nr. 61 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Turnu Roşu“ se completează cu două noi poziţii, poziţiile nr. 116 şi 117, potrivit anexei nr. 29. 39. În anexa nr. 62 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Valea Viilor“: a)se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 40, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Strada 1 - nr. cad. 150, L = 87 m; Strada 2 - nr. cad. 163, L = 88 m; Strada 3 - nr. cad. 182, L = 100 m; Strada 4 - nr. cad. 350, L = 110 m; Strada 5 - nr. cad. 375, L = 150 m; Strada 6 - nr. cad. 365, L = 175 m; Strada 7 - nr. cad. 509, L = 485 m; Strada 8 - nr. cad. 533, L = 130 m; Strada 9 - nr. cad. 890, L = 90 m; Strada 10 - nr. cad. 1226, L = 280 m; Strada 11 - nr. cad. 1252, L = 65 m; Strada 12 - nr. cad. 1291, L = 70 m; Strada 13 - L = 230 m; Strada 14 - nr. cad. 610, L = 710 m; Strada 15 - nr. cad. 661, L = 320“;

la poziţia nr. 41, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Strada 1, nr. cad. 13, L = 150 m; Strada 2, nr. cad. 387, L = 35 m; Strada 3, nr. cad. 383, L = 25 m; Strada 4, nr. cad. 370, L = 50 m; Strada 5, nr. cad. 215, 201, L = 375 m; Strada 6, nr. cad. 326, L = 215 m; Strada 7, nr. cad. 660, L = 90 m; Strada 8, nr. cad. 665, L = 400 m; Strada 9, nr. cad. 666, L = 100 m; Strada10, nr. cad. 662,660, L = 280 m; Strada 11, nr. cad. 362, 606, L = 355 m; Strada 12, nr. cad. 362, 427, 508, 509, L = 710 m; Strada pe DC7, nr. cad. 362, 660, L = 565“; b)se completează la secţiunea „bunuri imobile“ cu 84 noi poziţii, poziţiile nr. 461-4684, potrivit anexei nr. 30.40. Anexa nr. 63 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vurpăr“ se completează la secţiunea „bunuri imobile“ cu 15 noi poziţii, poziţiile nr. 3721-37215, potrivit anexei nr. 31. Articolul IIAnexele nr. 1-31*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1-31 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 884/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 884 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu