Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.825 din 07.08.2012

privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 13 august 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a bunurilor imobile ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi pădurilor, Rovana Plumb Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

Nr. crt. Administratorul bunurilor Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Datele de identificare Vecinătăţi Adresa/Localitatea Anul dării în folosinţă Valoarea de inventar Situaţia juridică (administrare/ concesiune)
Denumirea bunului Descrierea tehnică
Suprafaţă Număr cadastral Număr carte funciară
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Ministerul Mediului şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.04.01 imobil Pădure 6 ha 313, 314, 315 60193, 60194, 60195 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa 2004 6.404 în administrare
2 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 16.6787 ha 311, 294 60185, 60192 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa 2004 17.803 în administrare
3 8.04.01 imobil Pădure 10 ha 360 60124 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Coţofăneşti 2004 32.177 în administrare
4 8.04.01 imobil Pădure 10 ha 376 60125 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Coţofăneşti 2004 56.873 în administrare
5 8.04.01 imobil Pădure 8,0001 ha 372 60126 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Coţofăneşti 2004 41.412 în administrare
6 8.04.01 imobil Pădure 3 ha 187 60177 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Palanca 2004 14.155 în administrare
7 8.04.01 imobil Pădure 3 ha 185 60178 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Palanca 2004 14.155 în administrare
8 8.04.01 imobil Pădure 3,0001 ha 189 60179 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Palanca 2004 14.153 în administrare
9 8.04.01 imobil Pădure 3 ha 188 60180 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Palanca 2004 14.155 în administrare
10 8.04.01 imobil Pădure 3 ha 186 60181 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Palanca 2004 14.153 în administrare
11 8.04.01 imobil Pădure 0,5 ha 485 60293 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni 2005 4.066 în administrare
12 8.04.01 imobil Pădure 1 ha 486 60294 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni 2004 7.978 în administrare
13 Ministerul Mediului şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.04.01 imobil Pădure 1,5334 ha 471 60295 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni 2004 4.881 în administrare
14 8.04.01 imobil Pădure 1 ha 514 60296 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni 2005 7.958 în administrare
15 8.04.01 imobil Pădure 0,5 ha 488 60297 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni 2004 4.008 în administrare
16 8.04.01 imobil Pădure 1 ha 484 60298 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni 2004 7.980 în administrare
17 8.04.01 imobil Pădure 0,5 ha 494 60299 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni 2004 4.016 în administrare
18 8.04.01 imobil Pădure 0,5 ha 489 60300 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni 2004 4.016 în administrare
19 8.04.01 imobil Pădure 1 ha 487 60301 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni 2004 7.978 în administrare
20 8.04.01 imobil Pădure 1,5334 ha 473 60302 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni 2004 4.881 în administrare
21 8.04.01 imobil Pădure 1,5333 ha 474 60303 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni 2004 4.881 în administrare
22 8.04.01 imobil Pădure 0,5 ha 503 60304 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni 2004 4.015 în administrare
23 8.04.01 imobil Pădure 4,0053 ha 366 60306 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni 2004 12.555 în administrare
24 8.04.01 imobil Pădure 2 ha 512 60320 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni 2004 16.773 în administrare
25 8.04.01 imobil Pădure 0,5 ha 511 60317 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni 2004 4.016 în administrare
26 8.04.01 imobil Pădure 2 ha 502 60318 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni 2004 15.753 în administrare
27 8.04.01 imobil Pădure 1 ha 513 60319 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni 2004 7.928 în administrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 Ministerul Mediului şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.04.01 imobil Pădure 2,66 ha 586 60508 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răcăciuni 2004 16.235 în administrare
29 8.04.01 imobil Pădure 6 ha 593 60511 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răcăciuni 2004 40.347 în administrare
30 8.04.01 imobil Pădure 3,4 ha 592 60512 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răcăciuni 2003 17.400 în administrare
31 8.04.01 imobil Pădure 10 ha 779 60513 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răcăciuni 2004 71.193 în administrare
32 8.04.01 imobil Pădure 185,6092 ha 2677 61150 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Comăneşti 2007 1.420.529 în administrare
33 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 7,1 ha 2677 61150 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Comăneşti 2007 54.339 în administrare
34 8.04.01 imobil Pădure 0,5 ha 469 60320 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Pânceşti 2004 2.110 în administrare
35 8.04.01 imobil Pădure 9 ha 437 60456 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Cleja 2004 27.490 în administrare
36 8.04.01 imobil Pădure 43 ha 1001 60455 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Cleja 2007 240.482 în administrare
37 8.04.01 imobil Pădure 4,01 ha 990 60265 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Tamaşi 2007 20.146 în administrare
38 8.04.01 imobil Pădure 1,5 ha 457 60529 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Buhoci 2003 9.203 în administrare
39 8.04.01 imobil Pădure 1 ha 489 60321 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Pânceşti 2004 4.067 în administrare
40 8.04.01 imobil Pădure 4,19 ha 701 60339 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Poduri 2004 34.902 în administrare
41 8.04.01 imobil Pădure 2,2001 ha 318 60167 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Pârjol 2003 8.413 în administrare
42 8.04.01 imobil Pădure 8,8901 ha 319 60166 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Pârjol 2003 30.839 în administrare
43 8.04.01 imobil Pădure 4 ha 320 60165 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Pârjol 2003 14.113 în administrare
44 Ministerul Mediului şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.04.01 imobil Pădure 2,0285 ha 330 60196 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Solonţ 2004 7.909 în administrare
45 8.04.01 imobil Pădure 2,0001 ha 309 60209 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Balcani 2003 6.013 în administrare
46 8.04.01 imobil Pădure 1,05 ha 307 60208 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Balcani 2003 2.813 în administrare
47 8.04.01 imobil Pădure 0,7927 ha 327 60210 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Balcani 2003 2.288 în administrare
48 8.04.01 imobil Pădure 1,74 ha 311 60211 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Balcani 2003 5.313 în administrare
49 8.04.01 imobil Pădure 3,5001 ha 308 60212 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Balcani 2003 10.963 în administrare
50 8.04.01 imobil Pădure 0,4001 ha 310 60213 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Balcani 2003 1.513 în administrare
51 8.04.01 imobil Pădure 2 ha 314 60217 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Balcani 2004 5.963 în administrare
52 8.04.01 imobil Pădure 2 ha 368 60218 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Balcani 2004 5.363 în administrare
53 8.04.01 imobil Pădure 0,5 ha 322 60219 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Balcani 2004 1.583 în administrare
54 8.04.01 imobil Pădure 1,36 ha 583 60333 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Poduri 2003 3.985 în administrare
55 8.04.01 imobil Pădure 10 ha 589 60332 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Poduri 2003 37.713 în administrare
56 8.04.01 imobil Pădure 1,32 ha 494 60281 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Bereşti-Tazlău 2004 10.450 în administrare
57 8.04.01 imobil Pădure 0,2 ha 497 60279 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Bereşti-Tazlău 2004 1.698 în administrare
58 8.04.01 imobil Pădure 1,53 ha 498 60278 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Bereşti-Tazlău 2004 10.655 în administrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
59 Ministerul Mediului şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.04.01 imobil Pădure 4,9701 ha 593 60334 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Poduri 2003 17.908 în administrare
60 8.04.01 imobil Pădure 10 ha 574 60331 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Poduri 2003 42.763 în administrare
61 8.04.01 imobil Pădure 1,0001 ha 376 60272 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Bereşti-Tazlău 2003 4.163 în administrare
62 8.04.01 imobil Pădure 82,34 ha 872, 873, 870, 871 60349, 60352, 60353, 60354 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Măgireşti 2007 521.066 în administrare
63 8.04.01 imobil Pădure 10 ha 591 60343 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Poduri 2004 82.323 în administrare
64 8.04.01 imobil Pădure 9 ha 592 60344 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Poduri 2004 74.143 în administrare
65 8.04.01 imobil Pădure 2,2523 ha 700 60337 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Poduri 2004 18.793 în administrare
66 8.04.01 imobil Pădure 6 ha 702 60336 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Poduri 2004 49.582 în administrare
67 8.04.01 imobil Pădure 2,8099 ha 200 60100 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Vultureni 2004 22.480 în administrare
68 8.04.01 imobil Pădure 1 ha 239 60061 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa 2003 3.800 în administrare
69 8.04.01 imobil Pădure 3,0001 ha 222 60064 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa 2003 13.835 în administrare
70 8.04.01 imobil Pădure 5,8072 ha 220, 227, 225 60066, 60182, 60183 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa 2003 23.200 în administrare
71 8.04.01 imobil Pădure 5 ha 229 60074 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa 2003 22.950 în administrare
72 8.04.01 imobil Pădure 1 ha 461 60532 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Buhoci 2003 3.650 în administrare
73 8.04.01 imobil Pădure 18,0001 ha 171 60093 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Vultureni 2003 26.800 în administrare
74 8.04.01 imobil Pădure 5 ha 456 60316 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Pânceşti 2004 19.353 în administrare
75 Ministerul Mediului şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.04.01 imobil Pădure 3,0007 ha 296 60068 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa 2004 12.000 în administrare
76 8.04.01 imobil Pădure 4 ha 323 60073 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa 2004 19.200 în administrare
77 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 12,9205 ha 319, 320, 60186, 60190, 60189 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa 2004 16,789 în administrare
78 8.04.01 imobil Pădure 22,9527 ha 321 60188, 60189 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa 2004 29,824 în administrare
79 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 0,65 ha 207 60097 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Vultureni 2005 612 în administrare
80 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 0,5590 ha 205 60098 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Vultureni 2004 347 în administrare
81 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 0,7250 ha 206 60099 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Vultureni 2004 453 în administrare
82 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 6,8404 ha 247 60187 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa 2004 4.104 în administrare
83 8.04.01 imobil Pădure 8,2501 ha 237 60100 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Dealu Morii 2004 33.450 în administrare
84 8.04.01 imobil Pădure 10 ha 200 60114 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Filipeni 2004 41.462 în administrare
85 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 8,0523 ha 199 60115 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Filipeni 2004 34.257 în administrare
86 8.04.01 imobil Pădure 9 ha 236 60119 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Ungureni 2004 17.875 în administrare
87 8.04.01 imobil Pădure 2 ha 433 60228 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Parincea 2004 12.253 în administrare
88 8.04.01 imobil Pădure 3,6820 ha 473 60262 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Tamaşi 2003 12.451 în administrare
89 8.04.01 imobil Pădure 5,6 ha 472 60263 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Tamaşi 2003 24.480 în administrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
90 Ministerul Mediului şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.04.01 imobil Pădure 3 ha 617 60285 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Secuieni 2004 12.615 în administrare
91 8.04.01 imobil Pădure 1,3907 ha 232 60300 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Plopana 2004 2.698 în administrare
92 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 6,6133 ha 232 60300 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Plopana 2004 12.832
93 8.04.01 imobil Pădure 1,0001 ha 458 60526 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Buhoci 2003 4.730 în administrare
94 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 1 ha 643 60528 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Buhoci 2004 5.355 în administrare
95 8.04.01 imobil Pădure 5,9999 ha 474 60317 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Pânceşti 2004 23.146 în administrare
96 8.04.01 imobil Pădure 8,0001 ha 474 60264 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Tamaşi 2003 28.400 în administrare
97 8.04.01 imobil Pădure 1,25 ha 495 60282 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Bereşti-Tazlău 2004 9.910 în administrare
98 8.04.01 imobil Pădure 9 ha 590 60338 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Poduri 2004 74.163 în administrare
99 8.04.01 imobil Pădure 0,5 ha 654 60531 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Buhoci 2004 2.934 în administrare
100 8.04.01 imobil Pădure 10,0108 ha 117, 118 60095, 60096 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Vultureni 2003 30.855 în administrare
101 8.04.01 imobil Pădure 1,8 ha 228 60062 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa 2003 6.550 în administrare
102 8.04.01 imobil Pădure 7,3601 ha 1105 60856 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Oituz 2004 60.742 în administrare
103 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 4,5 ha 68 25073 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, comuna Miceştii de Câmpie 2006 10.080 în administrare
104 8.04.01 imobil Pădure 10 ha 351,353 50286, 50288 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Păltiniş 2004 53.447 în administrare
105 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 12,1786 ha 174, 175 50321, 50326 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Truşeşti 2005 21.900 în administrare
106 Ministerul Mediului şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 1,0017 ha 40, 39 50185, 50186 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Durneşti 2007 2.271 în administrare
107 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 8 ha 335, 334, 336, 333 50322, 50324, 50329, 50330 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Truşeşti 2007 15.356 în administrare
108 8.04.01 imobil Pădure 9 ha 350, 352 50290, 50291 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Păltiniş 2004 40.811 în administrare
109 8.04.01 imobil Pădure 3,4988 ha 273 50207 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Brăeşti 2004 22.400 în administrare
110 8.04.01 imobil Pădure 0,9997 ha 475, 474 50296, 50297 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Ibăneşti 2004 6.400 în administrare
111 8.04.01 imobil Pădure 1,0020 ha 169 50328 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Truşeşti 2004 5.194 în administrare
112 8.04.01 imobil Pădure 2,9990 ha 118 50234 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Frumuşica 2004 15.000 în administrare
113 8.04.01 imobil Pădure 9,0042 ha 168 50245 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Suliţa 2003 40.942 în administrare
114 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 16,8942 ha 415, 413, 416, 412 50287, 50289, 50292, 50293 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Păltiniş 2005 19.880 în administrare
115 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 2,1438 ha 87, 89, 84, 86, 85 50311, 50312, 50313, 50314, 50315 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Hlipiceni 2006 4.024 în administrare
116 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 164,9609 ha 236, 238, 239, 237, 240, 50232; 50234, 50235, 50236, 50237 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Avrămeni 2006 261.486 în administrare
117 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 1,0023 ha 120 50167 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Manoleasa 2006 1.300 în administrare
118 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 47,8111 ha 461, 463, 462 50221, 50222, 50223 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Suharău 2007 76.714 în administrare
119 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 20 ha 475 50370 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Coţuşca 2007 36.057 în administrare
120 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 2,5136 ha 102, 101 50165; 50166 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Manoleasa 2006 3.250 în administrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
121 Ministerul Mediului şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 49,49 ha 128 30168 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Giurgiu, comuna Singureni 2006 870.000 în administrare
122 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 3 ha 338 30498 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Giurgiu, comuna Slobozia 2007 18.300 în administrare
123 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 7 ha 345 30501 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Giurgiu, comuna Slobozia 2007 42.700 în administrare
124 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 7 ha 416 30503 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Giurgiu, comuna Slobozia 2007 42.700 în administrare
125 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 4 ha 326 30506 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Giurgiu, comuna Slobozia 2007 31.200 în administrare
126 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 3,9059 ha 178 30504 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Giurgiu, comuna Slobozia 2007 31.200 în administrare
127 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 2 ha 343 30505 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Giurgiu, comuna Slobozia 2007 12.200 în administrare
128 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 4 ha 347 30502 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Giurgiu, comuna Slobozia 2007 24.400 în administrare
129 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 2 ha 344 30499 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Giurgiu, comuna Slobozia 2007 12.200 în administrare
130 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 2 ha 346 30500 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Giurgiu, comuna Slobozia 2007 12.200 în administrare
131 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 3 ha 342 30507 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Giurgiu, comuna Slobozia 2007 18.300 în administrare
132 8.04.01 imobil Pădure 9 ha 212, 213 50437; 50438 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Harghita, comuna Tulgheş 2003 110.381 în administrare
133 8.04.01 imobil Pădure 9 ha 166 50439 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Harghita, comuna Tulgheş 2003 110.381 în administrare
134 8.04.01 imobil Pădure 10 ha 286 50436 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Harghita, comuna Tulgheş 2004 132.780 în administrare
135 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 2,4967 ha 1368, 1369 61672; 61674 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Tomeşti 2004 5.668 în administrare
136 8.04.01 imobil Pădure 0,9127 ha 1372 61680 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Tomeşti 2004 2.103 în administrare
137 Ministerul Mediului şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 1,0698 ha 1370, 1371, 61671;61670; conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Tomeşti 2004 2.464 în administrare
138 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 6,0701 ha 194 70186 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Micleşti 2004 6.357 în administrare
139 8.04.01 imobil Pădure 4 ha 60176 60176 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Scobinţi 2004 15.771 în administrare
140 8.04.01 imobil Pădure 3,4996 ha 266 60136 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Trifeşti 2004 13.588 în administrare
141 8.04.01 imobil Pădure 9 ha 60338 60338 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Ipatele 2004 69.498 în administrare
142 8.04.01 imobil Pădure 5,5 ha 60335 60335 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Ipatele 2004 39.286 în administrare
143 8.04.01 imobil Pădure 5 ha 60343 60343 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Ipatele 2004 33.450 în administrare
144 8.04.01 imobil Pădure 4,5 ha 157 60423 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Ipatele 2004 28.051 în administrare
145 8.04.01 imobil Pădure 10 ha 60375 60375 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Ţibăneşti 2004 46.541 în administrare
146 8.04.01 imobil Pădure 2,8 ha 527 60466 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Ţibăneşti 2003 11.040 în administrare
147 8.04.01 imobil Pădure 10 ha 146 60424 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Ipatele 2003 49.037 în administrare
148 8.04.01 imobil Pădure 6,1 ha 60337 60337 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Ipatele 2004 38.011 în administrare
149 8.04.01 imobil Pădure 10 ha 389 60287 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Ciorteşti 2007 49.359 în administrare
150 8.04.01 imobil Pădure 128 ha 413 60288 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Ciorteşti 2007 553.749 în administrare
151 8.04.01 imobil Pădure 9,9798 ha 346 60674 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Şcheia 2003 29.083 în administrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
152 Ministerul Mediului şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.04.01 imobil Pădure 11,1904 ha 167, 166 70228;70231 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Dăneşti 2004 49.609 în administrare
153 8.04.01 imobil Pădure 11,2001 ha 164, 165 70229;70230 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Dăneşti 2004 49.609 în administrare
154 8.04.01 imobil Pădure 9 ha 60452, 179 60452, 60450 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Răducăneni 2003 24.318 în administrare
155 8.04.01 imobil Pădure 1,7265 ha 541 50658 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Neamţ, comuna Tarcău 2004 20.543 în administrare
156 8.04.01 imobil Pădure 0,7264 ha 538 50659 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Neamţ, comuna Tarcău 2004 8.568 în administrare
157 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 11,47 ha 1425, 1426, 90 100169; 100170 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Sibiu, comuna Alma 2006 20.560 în administrare
158 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 48 ha 2666 1860 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Sibiu, comuna Rusciori 2006 100.000 în administrare
159 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 98,1 ha 161, 162 100087; 100086 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Sibiu, oraşul Copşa Mică 2007 227.154 în administrare
160 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 48,3534 ha 416 20137 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Teleorman, comuna Săceni 2006 337.343 în administrare
161 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 3,0168 ha 559 20140 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Teleorman, comuna Săceni 2006 20.970 în administrare
162 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 28,4985 ha 310, 311 20076; 20098 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Teleorman, comuna Sfinţeşti 2006 207.635 în administrare
163 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 48,0376 ha 238, 239 20094; 20092 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Teleorman, comuna Sfinţeşti 2006 349.700 în administrare
164 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 59,5817 ha 269, 266, 267, 265, 268, 264, 263 20090; 20097; 20095; 20093; 20091; 20099; 20096 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Teleorman, comuna Sfinţeşti 2006 436.548 în administrare
165 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 60,7402 ha 613/4, 255, 686, 685, 614/1, 613/3, 852, 853, 851, 850, 614/2, 614/3, 614/4, 614/5, 613/2, 613/1 20276; 20277; 20288; 20275; 20282; 20283; 20280; 20286; 20274; 20279; 20285; 20278; 20289; 20273; 20281; 20284 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Teleorman, comuna Peretu 2006 443.503 în administrare
166 Ministerul Mediului şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 0,5159 ha 276 20069 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Teleorman, comuna Vârtoape 2007 2.730 în administrare
167 8.04.01 imobil Pădure 3,0004 ha 577 70579 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, oraşul Negreşti 2003 12.667 în administrare
168 8.04.01 imobil Pădure 1 ha 120 70150 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Pungeşti 2003 4.222 în administrare
169 8.04.01 imobil Pădure 10,0063 ha 576 70578 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, oraşul Negreşti 2003 42.222 în administrare
170 8.04.01 imobil Pădure 9,5003 ha 216, 217/1 70296; 70298 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Zăpodeni 2003 40.111 în administrare
171 8.04.01 imobil Pădure 9,0069 ha 208 70412 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Albeşti 2003 46.423 în administrare
172 8.04.01 imobil Pădure 9,0096 ha 209 70413 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Albeşti 2003 43.692 în administrare
173 8.04.01 imobil Pădure 9,0074 ha 207 70411 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Albeşti 2003 53.705 în administrare
174 8.04.01 imobil Pădure 4,5161 ha 126 73373 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Olteneşti 2003 27.960 în administrare
175 8.04.01 imobil Pădure 9,9992 ha 211 70333 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Duda-Epureni 2003 53.062 în administrare
176 8.04.01 imobil Pădure 10,0175 ha 137 70081 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Ghergheşti 2004 33.720 în administrare
177 8.04.01 imobil Pădure 2,0068 ha 3255 73929 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, municipiul Vaslui 2004 4.114 în administrare
178 8.04.01 imobil Pădure 10,0003 ha 236 70300 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Zăpodeni 2004 34.164 în administrare
179 8.04.01 imobil Pădure 9,0001 ha 215 70163 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Dăneşti 2004 66.766 în administrare
180 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 35,8821 ha 220, 219 70110; 70111 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Fereşti 2004 13.448 în administrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
181 Ministerul Mediului şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.04.01 imobil Pădure 5,7819 ha 176 73371 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Olteneşti 2004 37.854 în administrare
182 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 82,6116 ha 144, 145, 147, 146 70126; 70125; 70128; 70129; 70124; 70127 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Viişoara 2004 25.604 în administrare
183 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 61,9778 ha 112, 111 70135; 70130 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Găgeşti 2004 22.813 în administrare
184 8.04.01 imobil Pădure 0,9664 ha 159 70144 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Bogdăneşti 2004 3.279 în administrare
185 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 16,0051 ha 352 70198 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Puieşti 2006 13.263 în administrare
186 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 3,0089 ha 263, 262 70400; 70401 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Vutcani 2007 7.630 în administrare
187 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 1,0008 ha 2764 72372 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, municipiul Huşi 2007 1.300 în administrare
188 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 1,1604 ha 556 70419 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, oraşul Murgeni 2007 1.218 în administrare
189 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 11,7491 ha 958, 959 72756; 72757 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Fălciu 2007 18.212 în administrare
190 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 2,2001 ha 960, 961 72752; 72753 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Fălciu 2007 3.410 în administrare
191 8.04.01 imobil Pădure 1,8139 ha 140 73372 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Olteneşti 2003 10.696 în administrare
192 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 72,2296 ha 676 70763 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Zorleni 2004 33.225 în administrare
193 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 6,2014 ha 283 70171 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Alexandru Vlahuţă 2006 8.526 în administrare
194 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 6,2416 ha 239, 238 70440; 70441 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Vutcani 2006 16.103 în administrare
195 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 23,84 ha 538 70508 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, oraşul Murgeni 2006 38.795 în administrare
196 Ministerul Mediului şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 18,1002 ha 146, 149, 151, 153, 145, 148, 154, 144, 147, 150, 152, 155 70088; 70089; 70090; 70091; 70092; 70093; 70094; 70095; 70096; 70097; 70098; 70099 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Voineşti 2006 38.581 în administrare
197 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 2,3998 ha 505 70509 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, oraşul Murgeni 2007 3.600 în administrare
198 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 4,3830 ha 480, 481 70467; 70469 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Costeşti 2007 6.132 în administrare
199 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 8,5454 ha 432 70478 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Costeşti 2007 12.122 în administrare
200 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 9,2614 ha 433 70468 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Costeşti 2007 13.775 în administrare
201 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 25,0030 ha 557, 559 70493; 70506 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, oraşul Murgeni 2007 41.517 în administrare
202 8.04.01 imobil Pădure 2,1093 ha 360 70457 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Albeşti 2007 14.910 în administrare
203 8.04.01 imobil Pădure 15,0160 ha 359 70456 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Albeşti 2007 106.500 în administrare
204 8.04.01 imobil Pădure 30,0205 ha 361 70461 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Albeşti 2007 213.000 în administrare
205 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 2,3420 ha 367 73505 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Olteneşti 2008 3.695 în administrare
206 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 8,4983 ha 962 72754 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Fălciu 2007 13.175 în administrare
207 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 9,3014 ha 963 72750 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Fălciu 2007 14.415 în administrare


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 825/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 825 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu