Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.794 din 17.09.2014

privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 694 din 23 septembrie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul ISe aprobă modificarea denumirii, datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 1. Articolul II(1) În baza aceleiaşi construcţii din cartea funciară a imobilului se comasează nr. MFP 143762, 143763 şi 143767 la poziţia nr. MFP 143762.(2) Se comasează nr. MFP 144186 şi 144195 la poziţia nr. MFP 144186.(3) Se comasează nr. MFP 144205, 144206 şi 144207 la poziţia nr. MFP 144205.(4) Se comasează nr. MFP 144211 şi 144212 la poziţia nr. MFP 144211.(5) Datele de identificare ale bunurilor din domeniul public al statului rezultate ca urmare a comasării sunt prevăzute în anexa nr. 2. Articolul IIIMinisterul Sănătăţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera în mod corespunzător datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul IVAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul sănătăţii, Nicolae Bănicioiu Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Vâlcov
ANEXA Nr. 1Situaţia bunurilor din domeniul public al statului ale căror denumire, date de identificare şi valoare de inventar se modifică

Nr. M.F.P. Cod clasificare Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Datele de identificare ale imobilului Valoarea de inventar (lei)
Descriere tehnică Adresa
1 2 3 4 5 6
Administratorul: Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, Bucureşti, CUI 26328134
35345 8.29.08 Teren S = 5.438, CF = 231732 Bucureşti, str. Bodeşti nr. 1, sectorul 2 7.074.629
35348 8.29.08 Clădire C = S + P + 1, Sc = 941 mp, Sd = 1.882 mp, CF = 231732 Bucureşti, str. Bodeşti nr. 1, sectorul 2 1.140.000
Administratorul: Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca, CUI 12653879
143892 8.25.01 Clădire şi teren D + 3E + pod mansardat Su = 1.595 mp, cote-părţi comune 17,38% mp S teren = 685 mp, CF 275611-C1-U2, CF 275611 Judeţul Cluj, Cluj-Napoca, Str. Clinicilor nr. 4-6 4.978.017
1 2 3 4 5 6
Administratorul: Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, CUI 4300817
143905 8.25.01 Băi Reci nr. 1 C1 = P, Sc = 510 mp C2 = P, Sc = 1.396 mp, Sd = 1660 mp, S teren = 15.838 mp CF nr. 104108 Judeţul Constanţa, Eforie Nord, Mal Lac Techirghiol 12.345.480
143902 8.29.06 Staţie pompe apă sărată C3 = P, Scd = 123 mp CF nr. 104108 Judeţul Constanţa, Eforie Nord, Mal Lac Techirghiol 117.150
143906 8.25.01 Băi Reci nr. 2 C1 = P, Sc = 1.104 mp C2 = P, Sc = 4 mp, S teren = 4.893 mp CF nr. 104107 Judeţul Constanţa, Eforie Nord, Mal Lac Techirghiol 5.032.920
143911 8.25.01 Vila Navrom C1 = P+1E, Sc = 159 mp, Sd = 318 mp, C2 = P, Sc = 20 mp, S teren = 550 mp, CF nr. 103432 Judeţul Constanţa, Eforie Nord, Str. Brizei nr. 61 196.190
Administratorul: Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei/CUI 5021730
143758 8.25.01 Construcţie spital CF-50028 C3 = P, Sc = 39 mp C4 = P, Sc = 33 mp C5 = P, Sc = 450 mp C6 = P, Sc = 250 mp C7 = P, Sc = 188 mp C9 = P+E, Sc = 409 mp Sd = 818 mp; Nr. paturi = 40 C12 = P + E/S + P + 2E/P + E Sc = 1.295 mp; Sd = 3.416 mp Nr. paturi = 195 C13 = P, Sc = 76 mp; C16 = P, Sc = 53 mp Judeţul Bihor, localitatea Ştei, Str. Zorilor nr. 26 9.205.713
143759 8.27.07 Grajd + cocină C3 = P, Sc = 321 mp CF-50343 Judeţul Bihor, localitatea Ştei, Str. Zorilor nr. 26 31.851
143760 8.28.13 Construcţie anexă porci C1 = P, Sc = 48 mp C2 = P, Sc = 17 mp CF-50343 Judeţul Bihor, localitatea Ştei, Str. Zorilor nr. 26 10.538
143761 8.25.01 Împrejmuire gard l = 1,040 ml Judeţul Bihor, localitatea Ştei, Str. Zorilor nr. 26 168.179
143762 8.28.13 Beci, magazie alimente C11 = S + P Sc = 227 mp; Sd = 292 mp CF-50028 Judeţul Bihor, localitatea Ştei, Str. Zorilor nr. 26 364.834
143763 8.28.08 Garaj C11 = P, Sd = 62 mp CF-50028 Judeţul Bihor, localitatea Ştei, Str. Zorilor nr. 26 77.527
143767 8.28.13 Depozit deşeuri periculoase C11 = P, Sd = 11 mp CF-50028 Judeţul Bihor, localitatea Ştei, Str. Zorilor nr. 26 13.681
143765 8.25.07 Anexă ergoterapie C8 = P, Sc = 169 mp CF-50028; Judeţul Bihor, localitatea Ştei, Str. Zorilor nr. 26 172.557
143766 8.28.13 Uscător rufe C2 = P, Sc = 109 mp CF-50028 Judeţul Bihor, localitatea Ştei, Str. Zorilor nr. 26 10.669
143768 8.27.06 Seră de flori şi răsaduri C14 = P, Sc = 21 mp CF-50028 Judeţul Bihor, localitatea Ştei, Str. Zorilor nr. 26 6.778
143769 8.25.01 Anexă activităţi sportive C1 = P, Sc = 439 mp CF-50028 Judeţul Bihor, localitatea Ştei, Str. Zorilor nr. 26 14.323
143774 8.25.01 Teren S total = 65.314 mp CF nr. 50028; CF nr. 50343 Judeţul Bihor, localitatea Ştei, Str. Zorilor nr. 26 1.404.251
1 2 3 4 5 6
145207 8.28.13 Magazie unelte + ergo C15 = P, Sc = 32 mp CF nr. 50028 Judeţul Bihor, localitatea Ştei, Str. Zorilor nr. 26 8.339
147080 8.28.13 Depozit alimente C10 = P + M, Sc = 167 mp, Sd = 188 mp CF nr. 50028 Judeţul Bihor, localitatea Ştei, Str. Zorilor nr. 26 289.099
Administratorul: Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni Grajduri, CUI 11732192
144102 8.25.01 Pavilionul I C1 = S + P, Sc = 318 mp nr. paturi = 52 CF nr. 60194 Judeţul Iaşi, comuna Grajduri 1.344.415
144103 8.25.01 Pavilionul II C2 = S+P, Sc = 258 mp nr. paturi = 35 CF = 60194 Judeţul Iaşi, comuna Grajduri 912.916
144104 8.25.01 Pavilionul V C7 = P, Sc = 345 mp nr. paturi = 34 CF nr. 60194 Judeţul Iaşi, comuna Grajduri 845.372
144105 8.25.01 Bloc alimentar C9 = P, Sc = 352 mp CF nr. 60194 Judeţul Iaşi, comuna Grajduri 947.803
144106 8.25.01 Bloc administrativ C14 = P, Sc = 529 mp CF nr. 60194 Judeţul Iaşi, comuna Grajduri 840.368
144107 8.25.01 Casă de oaspeţi C4 = P, Sc = 90 mp CF nr. 60194 Judeţul Iaşi, comuna Grajduri 101.764
144108 8.25.01 Pavilionul IV C5 = P, Sc = 290 mp nr. paturi = 33 CF nr. 60194 Judeţul Iaşi, comuna Grajduri 498.300
144109 8.28.10 Magazie, atelier, uzină electrică, anexe C20 = P, Sc = 139 mp C11 = P, Sc = 39 mp C23 = P, Sc = 48 mp C24 = P, Sc = 24 mp C25 = P, Sc = 50 mp C17 = P, Sc = 119 mp C29 = P, Sc = 28 mp CF nr. 60194 Judeţul Iaşi, comuna Grajduri 676.818
144110 8.28.10 Centrală termică C19 = P, Sc = 227 mp C15 = P, Sc = 20 mp C16 = P, Sc = 20 mp CF nr. 60194 mp Judeţul Iaşi, comuna Grajduri 660.033
144111 8.28.10 Reţele electrice La suprafaţă Judeţul Iaşi, comuna Grajduri 213.371
144112 8.25.01 Morgă (Pavilion resocializare ) C8 = P, Sc = 83 mp Nr. paturi = 10 CF nr. 60194 mp Judeţul Iaşi, comuna Grajduri 72.467
144113 8.28.10 Spălătorie C21 = P, Sc = 428 mp CF nr. 60194 mp Judeţul Iaşi, comuna Grajduri 110.219
144115 8.28.12 Locuinţă individuală (Pavilion ergoterapie) C28 = P, Sc = 135 mp CF nr. 60194 mp Judeţul Iaşi, comuna Grajduri 232.698
144116 8.25.01 Pavilion III C3 = P, Sc = 532 mp nr. paturi = 56 CF nr. 60194 mp Judeţul Iaşi, comuna Grajduri 739.363
144117 8.25.01 Garaj auto C22 = P, Sc = 51 mp CF nr. 60194 mp Judeţul Iaşi, comuna Grajduri 25.050
144118 8.27.07 Grajd animale C26 = P, Sc = 172 mp CF nr. 60194 mp Judeţul Iaşi, comuna Grajduri 8.210
144119 8.28.10 Beci piatră C13 = S, Sc = 84 mp C10 = S, Sc = 155 mp CF nr. 60194 mp Judeţul Iaşi, comuna Grajduri 3.835
144120 8.27.06 Ciupercărie C27 = P, Sc = 665 mp CF nr. 60194 mp Judeţul Iaşi, comuna Grajduri 50.018
1 2 3 4 5 6
144121 8.28.13 Magazie metalică C12 = P, Sc = 237 mp CF nr. 60194 mp Judeţul Iaşi, comuna Grajduri 15.264
144122 8.28.10 Depozit cărbune C18 = P, Sc = 155 mp CF nr. 60194 mp Judeţul Iaşi, comuna Grajduri 1.971
147097 8.25.04 Capelă ortodoxă C6 = P, Sc = 70 mp CF nr. 60194 mp Judeţul Iaşi, comuna Grajduri 89.458
Administratorul: Spitalul de Psihiatrie Gătaia, CUI 4483811
144280 8.25.01 Pavilion spitalizare C23 = P+1E, Sc = 551, Sd = 1.102 S teren = 487.397 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 1.510.300
144281 8.25.01 Pavilion spitalizare C24 = P+1E, Sc = 551, Sd = 1.102 CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 988.000
144282 8.25.01 Pavilion spitalizare C25 = P+1E, Sc = 569, Sd = 1.138 Nr. paturi = 60 CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 1.053.000
144283 8.25.01 Pavilion spitalizare C26 = P+1E, Sc = 551, Sd = 1.102 Nr. paturi = 30 CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 716.000
144284 8.25.01 Pavilion spitalizare C27 = P+1E Sc = 552 mp, Sd = 1.104 mp Nr. paturi = 60 CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 717.000
144285 8.25.01 Pavilion spitalizare C28 = P+1E, Sc = 580 mp, Sd = 1.160 Nr. paturi = 25 CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 1.120.000
144286 8.25.01 Pavilion spitalizare C29 = P+1E Sc = 582 mp, Sd = 1.164 mp Nr. paturi = 60 CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 610.000
144287 8.25.01 Pavilion spitalizare şi capela C30 = P+1E Sc = 553 mp, Sd = 1.106 mp Nr. paturi = 60 C38 = P, S = Sd = 75 CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 793.000
144288 8.25.01 Pavilion spitalizare C31 = P+1E, Sc = 567 mp, Sd = 1.134 Nr. paturi = 60 CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 804.000
144289 8.25.01 Pavilion spitalizare C32 = P+1E, Sc = 568 mp Sd = 1.136 Nr. paturi = 45 CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 1.162.000
144290 8.25.01 Pavilion spitalizare C33 = P+1E, Sc = 551 mp Sd = 1.102 Nr. paturi 45 CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 634.000
144291 8.25.07 Pavilion administrativ + Farmacie C34 = P+1E Sc = 481 mp, Sd = 962 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 570.000
144292 8.25.07 Fizioterapie C35 = P Sc = Sd = 357 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 111.000
144293 8.25.07 Laborator C36 = P Sc = Sd = 357 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 121.000
144294 8.25.07 Bloc alimentar C16 = P Sc = Sd = 977 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 802.000
144295 8.25.07 Magazie alimente C54 = P Sc = Sd = 219 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 50.000
1 2 3 4 5 6
144296 8.25.07 Sală de sport + bibliotecă C17 = P Sc = Sd = 952 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 375.000
144297 8.25.07 Atelier croitorie C13 = P Sc = Sd = 304 CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 310.000
144298 8.25.01 Cabinet psihologic C12 = P Sc = Sd = 304 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 130.000
144299 8.25.06 Centrală termică + Sală autogen C40 = P Sc = Sd = 347 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 38.700
144300 Post trafo C39 = P, Sc = Sd = 145 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 35.000
144301 8.25.07 Birou de primire + Microcentrală C21 = P Sc = Sd = 317 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 264.000
144302 8.25.07 Spălătorie C22 = P Sc = Sd = 435 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 135.000
144303 8.25.07 Morgă C42 = P Sc = Sd = 177 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 85.000
144304 8.25.06 Atelier ergo C10 = P Sc = Sd = 305 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 130.000
144305 8.25.06 Grajd C5 = P, Sc = Sd = 576 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 9.000
144306 8.25.06 Garaj auto, Casă poartă, Punct control C15 = P, Sc = Sd = 302 mp C44 = P, Sc = Sd = 18 C46 = P, Sc = Sd = 15 CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 61.200
144307 8.25.06 Birou întreţinere C14 = P, Sc = Sd = 76 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 48.000
144308 8.25.06 Magazie C48 = P, Sc = Sd = 75 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 14.000
144309 8.25.06 Punct alimentar C11 = P, Sc = Sd = 77 CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 40.000
144310 8.25.06 Locuinţă de serviciu C37 = P, Sc = Sd = 270 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 115.000
144311 8.25.06 Locuinţă de serviciu C9 = P, Sc = Sd = 316 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 152.000
144312 8.25.06 Locuinţă de serviciu C18 = P, Sc = Sd = 241 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 90.000
144313 8.25.06 Locuinţă de serviciu C19 = P, Sc = Sd = 318 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 135.000
144314 8.25.06 Locuinţă de serviciu C20 = P, Sc = Sd = 477 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 123.000
144315 8.25.06 Depozit central C47 = P, Sc = Sd = 99 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 18.000
144316 8.25.06 Grajd C1 = P, Sc = Sd = 565 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 21.400
144317 8.25.06 Grajd C2 = P, Sc = Sd = 561 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 21.300
144318 8.25.06 Grajd C3 = P, Sc = Sd = 500 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 27.000
144319 8.25.06 Grajd C4 = P, Sc = Sd = 496 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 24.000
1 2 3 4 5 6
144320 8.25.06 Grajd C6 = P, Sc = Sd = 497 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 27.000
144321 8.25.06 Grajd C7 = P, Sc = Sd = 497 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 27.000
144322 8.25.06 Grajd C8 = P, Sc = Sd = 498 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 3.400
144323 8.25.06 Seră C43 = P, Sc = Sd = 100 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 1.000
144324 8.25.06 Castel apă + Reţea electrică C41 = P, Sc = Sd = 42 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 254.000
144325 8.25.06 Beci depozitare C52 = P, Sc = Sd = 98 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 4.000
144326 8.25.06 Beci depozitare C53 = P, Sc = Sd = 96 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 4.000
144327 8.25.06 Beci depozitare C55 = P, Sc = Sd = 99 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 4.000
144328 8.25.06 Beci depozitare C56 = P, Sc = Sd = 100 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 4.000
144329 8.25.06 Magazie C49 = P, Sc = Sd = 102 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 18.000
144330 8.25.06 Decantor C50, Sc = Sd = 8 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 102.000
144331 8.25.06 Staţie de pompare C51, Sc = Sd = 13 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 64.000
144332 8.25.06 Depozit carburanţi, puţ, rezervoare carburanţi îngropate C45 = P, Sc = 157 mp C57, Sc = Sd = 87 mp CF 401963 Judeţul Timiş, oraşul Gătaia 41.200
Administratorul: Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola, CUI 4541165
144184 8.25.01 Pavilion I Bărbaţi C30 = S + P + M + 1E, Sc = 700 mp, Su = 1.262 mp, CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 344.000
144185 8.25.01 Pavilion I Femei C11 = S + P + M + 1E Sc = 704 mp, Su = 1.268 mp, CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 576.600
144186 8.25.01 Pavilion II Bărbaţi C13 = S + P + D + 1E, Sc = 701 mp, Su = 1.359 mp, CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 344.500
144187 8.25.01 Pavilion II Femei C37 = S + P + M + 1E, Sc = 753 mp, Su = 1.172 mp, C34 = P, Sc = 237 mp, C35 = P, Sc = 261 mp, CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 6.969.500
144188 8.25.01 Pavilion III Bărbaţi C26 = S + P, Sc = 417 mp, Su = 324 mp, C25 = P, Sc = 200 mp, C23 = P, Sc = 23 mp, CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 62.770
144190 8.24.08 Biserica „Schimbarea la faţă“ C18 = P, Sc = 247 mp, C15 = P, Sc = 54 mp, C16 = P, Sc = 35 mp, C17 = P, Sc = 108 mp, C14 = P, Sc = 76 mp, C40 = P, Sc = 74 mp, C41 = P, Sc = 34 mp, CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 3.213.501
1 2 3 4 5 6
144191 8.25.01 Pavilion VI Bărbaţi C8 = S+P Sc = 465 mp, S = 369 mp CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 46.500
144192 8.25.01 Pavilion PS 2 C2 = S+P+1E Sc = 223 mp, Su = 320 mp, CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 51.000
144193 8.25.01 Pavilion III Femei C1 = P Sc = 402 mp, Su = 349 mp, nr. paturi = 25 CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 40.200
144194 8.25.01 Pavilion VI Femei C9 = D + P + E, Sc = 697 mp, Su = 539 mp, Nr. paturi = 40, C10 = P, Sc = 259 mp, Su = 232 mp CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 759.300
144195 8.25.01 Pavilion DD C13 = S + P + 1E Sc = 701 mp, Sd = 1.359 mp CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 39.600
144196 8.25.01 Pavilion Postcură C31 = P, Sc = 439 mp, Su = 278 mp, C24, Sc = 29 mp, CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 46.900
144197 8.25.01 Pavilion NPI C12 = S + P Sc = 1.157 mp, Su = 903 mp, CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 1.566.000
144203 8.25.01 Laborator de analize medicale C21 = S+P, Sc = 506 mp, Su = 406 mp CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 50.600
144204 8.25.01 Pavilion VII C36 = P + E, Sc = 1.898 mp, Su = 1.504 mp CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 569.700
144205 8.25.01 Pavilion PS1 C20 = S+P+1E, Sc = 1.384 mp, Su = 1.687 mp, CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 260.700
144206 8.25.01 Pavilion administrativ C20 = S+P+1E, Sc = 1.384 mp, Su = 1.687 mp, CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 473.200
144207 8.25.01 Farmacia C20 = S+P+1E, Sc = 1.384 mp, Su = 1.687 mp, CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 18.400
144208 8.25.01 Cămin de zi (Casa Creangă) C33 = P, Sc = 150 mp, CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 22.200
144209 8.25.01 Şcoala nursing (Atelier ergoterapie) C6 = P Sc = 121 mp, CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 19.300
144210 8.25.07 Spălătorie C32 = P, Sc = 492 mp, CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 1.491.000
144211 8.25.07 Cantină C22 = S+P+1E, Sc = 865 mp, Su = 1.217 mp CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 283.800
144212 8.25.07 Bucătăria C22 = S+P+1E, Sc = 865 mp, Su = 1.217 mp CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 136.300
144214 8.25.07 Cabina poarta principală C44 = P, Sc = 127 mp, CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 185.000
144215 8.25.07 Chioşc răcoritoare C19 = P, Sc = 68 mp, CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 23.100
1 2 3 4 5 6
144216 8.28.10 Clădire grup electrogen (uzină electrică) C39 = P, Sc = 38 mp, CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 262.837
144217 8.28.10 Clădire pompe hidrofoare C45 = P, Sc = 23 mp, CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 875.870
144218 8.28.10 Atelier tâmplărie - mecanic şi magazii C7 = P, Sc = 647 mp, C3 = P, Sc = 105 mp, C4 = P, Sc = 73 mp, C5 = P, Sc = 159 mp, CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 197.500
144220 8.28.10 Depozit de carburanţi C27 = P, Sc = 17 mp, C28 = P, Sc = 20 mp, C29 = P, Sc = 179 mp, Su = 144 mp CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 18.380
144221 8.28.10 Şopron Generator C38 = P, Sc = 28 mp, CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 7.962
144222 8.28.10 Staţie pompe C43 = P, Sc = 48 mp, CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 26.000
144223 8.27.06 Seră C42 = P, Sc = 408 mp, CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 159.000
Administratorul: Institutul Regional de Oncologie Iaşi, CUI 29067408
155308 8.25.01 Teren şi construcţii C1 = P, Sc = 156 mp C3 = P, Sc = 7 mp C4 = P+E, Sc = 693, Sd = 861 mp C6 = P+E, Sc = 447, Sd = 597 mp C8 = DS+P, Sc = 366, Sd = 416 mp C14 = S+D+P+7E, Sc = 3.781 mp, Sd = 26.070 mp S teren = 10.701 mp; Nr. de paturi = 300 CF = 139739 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2 205.592.316

ANEXA Nr. 2Datele de identificare ale bunurilor din domeniul public al statului rezultate ca urmare a comasării

Nr. M.F.P. Cod clasificare Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Datele de identificare ale imobilului Valoarea de inventar (lei)
Descriere tehnică Adresa
1 2 3 4 5 6
Administratorul: Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei/CUI 5021730
143762 8.28.13 Beci, magazie alimente, garaj, depozit deşeuri C11 = S+P Sc = 300 mp, Sd = 365 mp CF-50028 Judeţul Bihor, localitate Ştei, Str. Zorilor nr. 26 456.042
Administratorul: Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola, CUI 4541165
144186 8.25.01 Pavilion II Bărbaţi, Pavilion DD C13 = S+P+D+1E, Sc = 701 mp, Su = 1.359 mp, CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 384.100
144205 8.25.01 Pavilion PS 1, Pavilion administrativ, farmacie C20 = S+P+1E, Sc = 1.384 mp, Su = 1.687 mp, CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 752.300
144211 8.25.07 Cantină, bucătărie C22 = S+P+1E, Sc = 865 mp, Su = 1.217 mp CF 139645 Judeţul Iaşi, MRJ. Iaşi, str. Bucium nr. 36 420.100


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 794/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 794 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu