E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 794 din 30 decembrie 1993    * Republicata

privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 362 din 27 decembrie 1994


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Hotararea Guvernului nr. 820 din 25 noiembrie 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 340 din 8 decembrie 1994, dandu-se articolelor si punctelor o noua numerotare.
    Hotararea Guvernului nr. 794 din 30 decembrie 1993 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 21 februarie 1994.

    Art. 1
    Constituie contraventie la normele sanitare veterinare nerespectarea masurilor antiepizootice de aparare a sanatatii animalelor si prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si se sanctioneaza urmatoarele fapte:

    A) Cu amenda de la 150.000 lei la 600.000 lei:
    1. introducerea de animale noi in efectivele existente in unitati, ferme si gospodarii sau in turmele constituite pe pasuni, fara aviz sanitar veterinar;
    2. neanuntarea imediata a aparitiei sau suspiciunii unei boli transmisibile la animale; instrainarea ori neizolarea animalelor imbolnavite sau suspecte, pana la venirea medicului veterinar;
    3. neintretinerea, conform normelor sanitare veterinare, a locurilor de adunare si stationare a animalelor din targuri, oboare, piete, expozitii, baze pentru achizitii si export de animale, statii de imbarcare-debarcare si altele asemenea;
    4. colectarea si folosirea in hrana animalelor a resturilor menajere sau a deseurilor si subproduselor de origine animala, indiferent de provenienta lor, contrar normelor sanitare veterinare;
    5. admiterea la lucru a persoanelor bolnave, purtatoare de germeni infectiosi sau fara control medical, in ferme de animale sau in unitati care prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala; nerespectarea obligatiei de a purta echipament de protectie curat si complet.

    B) Cu amenda de la 200.000 lei la 800.000 lei:
    6. nerespectarea masurilor de profilaxie generala privind accesul, imprejmuirea, amenajarea si functionarea dezinfectoarelor, vestiarelor sau filtrelor-vestiar in fermele zootehnice, locuri de aglomerare a animalelor si unitati care prelucreaza, depoziteaza sau valorifica produse de origine animala;
    7. neexecutarea lucrarilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare, programate sau dispuse de catre autoritatile sanitare veterinare de stat;
    8. nerespectarea masurilor sanitare veterinare stabilite pentru pasunatul si adapatul animalelor, in scopul prevenirii sau combaterii bolilor infectocontagioase si parazitare;
    9. admiterea in hrana animalelor a furajelor insalubre sau care contin substante daunatoare sanatatii populatiei prin consumul produselor alimentare provenite de la aceste animale;
    10. neasigurarea echipamentului de protectie antiepizootica personalului din fermele zootehnice sau din unitati aflate sub restrictii sanitare veterinare;
    11. neorganizarea de catre autoritatile administratiei publice locale si neefectuarea actiunilor de stringere si lichidare a ciinilor vagabonzi sau supranumerari din teritoriu;
    12. neanuntarea, in termenul legal, a executarii tratamentelor chimice pentru combaterea daunatorilor vegetali sau neaplicarea masurilor de protectie pentru prevenirea intoxicatiilor la animale;
    13. transportul, pastrarea, manipularea si folosirea substantelor si produselor toxice fara respectarea normelor in vigoare.

    C). Cu amenda de la 300.000 lei la 900.000 lei:
    14. neridicarea cadavrelor de animale si a deseurilor de origine animala; nerespectarea masurilor stabilite de autoritatile sanitare veterinare de stat privind destinatia, industrializarea sau distrugerea acestora.
    15. folosirea sau instrainarea carnii si a altor produse provenite de la animale suspecte de boli transmisibile, fara aprobarea medicului veterinar;
    16. nerespectarea restrictiilor sanitare veterinare in zonele de protectie antiepizootica sau neexecutarea actiunilor speciale de profilaxie impuse de autoritatile sanitare veterinare de stat;
    17. neefectuarea sau nerespectarea perioadei de carantina profilactica si neasigurarea conditiilor de izolare si de supraveghere sanitara veterinara a animalelor provenite din import;
    18. neaplicarea si neexecutarea de catre detinatorii de animale a masurilor de asanare a unitatilor, fermelor sau gospodariilor in care s-au diagnosticat boli infectocontagioase si parazitare, stabilite prin programe tehnice de catre autoritatile sanitare veterinare de stat;
    19. neamenajarea sau nerespectarea conditiilor de intretinere si folosire a cimitirelor de animale, a puturilor seci, a crematoriilor sau a altor mijloace pentru distrugerea cadavrelor de animale si a deseurilor de origine animala, precum si de intretinere a vehiculelor utilizate la transportul acestora;
    20. incalcarea normelor sanitare veterinare privind industrializarea si valorificarea sub forma de fainuri proteice a cadavrelor de animale, confiscatelor, deseurilor de abator si a altora asemenea;
    21. nerespectarea conditiilor sanitare veterinare privind amplasarea, proiectarea si executarea obiectivelor zootehnice si de industrie alimentara, precum si schimbarea destinatiei si efectuarea oricaror extinderi ale acestora fara aviz sanitar veterinar.
    22. neinstituirea masurilor de carantina in termenele si in conditiile prevazute de normele sanitare veterinare, in cazul bolilor epizootice supuse declararii oficiale si carantinei;
    23. iesirea persoanelor sau scoaterea unor animale, produse si materiale de orice fel, care pot fi purtatoare de contagiu, din locurile aflate in carantina, fara aprobarea autoritatilor sanitare veterinare de stat;
    24. refuzul sau impiedicarea de catre proprietari de a se taia animalele bolnave sau suspecte de boala, precum si de a se confisca si distruge produsele, subprodusele sau alte obiecte contaminate, in scopul lichidarii focarelor si prevenirii difuzarii unor epizootii, atunci cand aceste masuri s-au stabilit ca obligatorii de catre autoritatile sanitare veterinare de stat;
    25. producerea sau procurarea sub orice forma a unor culturii vii microbiene, parazitare si a altor produse patologice, precum si transportul, depozitarea, manipularea si folosirea acestora, fara aprobarea autoritatii sanitare veterinare de stat.
    Art. 2
    Constituie contraventie incalcarea normelor sanitare veterinare privind circulatia animalelor si a produselor de origine animala si se sanctioneaza urmatoarele fapte:

    A) Cu amenda de la 100.000 lei la 500.000 lei:
    1. neanuntarea, in termenul legal, a medicului veterinar de stat teritorial despre imbarcarea, debarcarea si tranzitul animalelor sau despre incarcarea, descarcarea si tranzitul produselor de origine animala;
    2. vanzarea, cumpararea sau alt mod de instrainare a animalelor, fara acte care sa ateste sanatatea acestora si titularul dreptului de proprietate asupra lor;
    3. neamenajarea sau intretinerea necorespunzatoare a rampelor si a locurilor destinate imbarcarii si debarcarii animalelor;
    4. transportul stupilor in alte localitati fara certificat sanitar veterinar;
    5. detinerea de ciini peste numarul legal admis; lasarea lor sa circule in localitati sau in afara lor, fara botnita, lesa sau jujeu, nesupravegheati de proprietari sau insotitori; tinerea dezlegata a ciinilor in curti sau in incinte necorespunzator imprejmuite; permiterea accesului lor in ferme zootehnice si in unitati care prelucreaza, depoziteaza sau valorifica produse de origine animala in piete, in targuri si in alte locuri publice, cu exceptia ciinilor de serviciu ai Ministerului de Interne si ai Ministerului Apararii Nationale, precum si ciinilor de vanatoare prevazuti cu botnita si condusi la lesa de persoane autorizate.

    B) Cu amenda de la 250.000 lei la 700.000 lei:
    6. organizarea si efectuarea transporturilor de animale si produse de origine animala fara controlul autoritatii sanitare veterinare de stat din localitate;
    7. transportul animalelor sau al produselor de origine animala, iar in caz de epizootii si al furajelor si a altor marfuri care pot constitui vectori ai agentilor patogeni, fara acte pentru atestarea titularului privind dreptul de proprietate asupra animalelor sau fara certificate sanitare veterinare emise de medicul veterinar de stat din localitatea de origine sau de provenienta;
    8. existenta unor neconcordante intre ceea ce se constata si atestarile din certificatele sanitare veterinare de transport insotitoare, privind identificarea mijloacelor de transport, individualizarea si numarul animalelor, sortimentele si cantitatile de produse, traseele stabilite de autoritatile sanitare veterinare;
    9. efectuarea transporturilor de animale, produse de origine animala sau furaje, cu mijloace neadecvate, neautorizate sau necuratate si nedezinfectate in prealabil;
    10. neamenajarea sau neasigurarea functionarii statiilor si punctelor de spalare-dezinfectie de catre detinatorii mijloacelor utilizate pentru transporturile de animale si produse de origine animala; nerespectarea tehnologiilor de curatare-spalare-dezinfectie sau neasigurarea conditiilor materiale necesare efectuarii acestor lucrari;
    11. imbarcarea si debarcarea animalelor in alte locuri, statii de cale ferata, porturi sau aeroporturi decat cele autorizate sanitar veterinar;
    12. imbarcarea sau debarcarea animalelor in timpul noptii fara asigurarea unui iluminat corespunzator, potrivit normelor sanitare veterinare;
    13. efectuarea transporturilor de animale fara asigurarea personalului insotitor necesar sau instruit in privinta ingrijirii si supravegherii animalelor;
    14. neasigurarea furajarii si adaparii animalelor in timpul transportului; neasigurarea surselor si instalatiilor de apa in statiile de cale ferata in care se fac opriri stabilite impreuna cu autoritatile sanitare veterinare de stat;
    15. nerespectarea intinerariului de deplasare a turmelor de animale care se deplaseaza pe jos, stabilit in certificatul sanitar veterinar de transport;
    16. neefectuarea operatiunilor imunoprofilactice si antiparazitare specifice, prevazute in Programul actiunilor strategice de supraveghere si profilaxie sanitara veterinara, la locul de origine al animalelor;
    17. organizarea si efectuarea transporturilor de animale in conditii care pot provoca imbolnavirea, accidentarea sau moartea lor;
    18. transportul produselor de origine animala in conditii neigienice, ambalate sau asezate necorespunzator, neprotejate, care pot determina deprecierea calitatii si salubritatii lor.

    C) Cu amenda de la 400.000 lei la 800.000 lei:
    19. nerespectarea conditiilor stabilite in certificatele sanitare veterinare insotitoare, in cazul transporturilor de animale, produse de origine animala, furaje si alte marfuri, care se efectueaza sub restrictii sanitare veterinare impuse de autoritatea sanitara veterinara de stat;
    20. neanuntarea celei mai apropiate unitati sanitare veterinare ori consiliul local despre cazurile de imbolnaviri sau moarte produse in timpul transporturilor de animale, in scopul aplicarii masurilor de profilaxie si combatere, dupa caz;
    21. organizarea de targuri, oboare, baze, expozitii sau concursuri de animale fara autorizatie sanitara veterinara;
    22. continuarea transportului de animale sau produse de origine animala fara aprobarea autoritatii sanitare veterinare de stat, in situatia in care in lotul de animale respectiv s-au constatat imbolnaviri si mortalitate sau daca produsele de origine animala sunt suspecte si sunt retinute pentru examinare;
    23. nerespectarea conditiilor sanitare veterinare prevazute in conventii, acordul sau alte reglementari internationale, cu privire la importul, tranzitul si exportul de animale, produse de origine animala, furaje sau alte marfuri;
    24. importul sau tranzitul de animale, produse de origine animala si furaje fara avizul Directiei generale sanitare veterinare din Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 3
    Constituie contraventie nerespectarea normelor sanitare veterinare de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea si valorificarea produselor de origine animala si se sanctioneaza urmatoarele fapte:

    A) Cu amenda de 500.000 lei la 1.000.000 lei:
    1. manipularea produselor de origine animala fara respectarea masurilor de igiena;
    2. vanzarea produselor de origine animala, a pasarilor sau a animalelor mici in alte locuri decat cele organizate si autorizate sau fara examen sanitar veterinar;
    3. neprezentarea la controlul sanitar veterinar a animalelor si produselor de origine animala aduse in piete, hale, targuri si alte asemenea locuri, inainte de a fi puse in vanzare;
    4. nerespectarea regulilor de igiena in fermele zootehnice, stine si gospodarii ale populatiei privind igiena corporala a animalelor, mulsul, prelucrarea, transportul si valorificarea laptelui sau a produselor lactate;
    5. nerespectarea conditiilor de intretinere a spatiilor de prelucrare, depozitare si valorificare a produselor de origine animala, precum si a instalatiilor, utilajelor si uneltelor de lucru folosite;
    6. taierea de porcine in gospodariile si fermele particulare pentru consum public, fara anuntarea prealabila a circumscriptiei sanitare veterinare teritoriale si fara examen sanitar veterinar;
    7. punerea in consum public, fara examen sanitar veterinar, a carnii de vinat;
    8. taierea animalelor tratate cu medicamente si substante chimice (pesticide organoclorurate, hormoni, tranchilizante, betablocante, anabolizante si altele asemenea) inainte de expirarea perioadei de risc;
    9. ambalarea necorespunzatoare a produselor de origine animala in vederea depozitarii, transportului sau valorificarii, fara a se evita murdarirea si contaminarea sau a se asigura mentinerea calitatii si salubritatii lor.

    B) Cu amenda de la 600.000 lei la 900.000 lei:
    10. taierea animalelor destinate consumului public in alte locuri decat cele autorizate sanitar veterinar si comercializarea lor fara examen sanitar veterinar;
    11. taierea bovinelor in alte locuri decat in abatoare sau puncte de taiere autorizate sanitar veterinar, in cazul taierilor de necesitate, prelucrare sau valorificare a carnii, a produselor si a subproduselor rezultate in alte conditii decat cele stabilite de medicul veterinar de stat;
    12. nerespectarea normelor de igiena pe parcursul fluxului de fabricatie a produselor de origine animala, pana la forma finita;
    13. neintretinerea in conditii de igiena si stare de functionare a instalatiilor de apa potabila rece si calda, de canalizare, ventilatie si iluminat din spatiile de productie, prelucrare, depozitare si valorificare a produselor de origine animala;
    14. neintretinerea in conditii de igiena si in stare de functionare a spatiilor si instalatiilor frigorifice din unitatile care prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala; neasigurarea "lantului frigorific" in cazul produselor refrigerate si congelate;
    15. neasigurarea sau functionarea necorespunzatoare a aparaturii de control si inregistrare a parametrilor tehnologici care conditioneaza calitatea si salubritatea produselor alimentare de origine animala.

    C) Cu amenda de la 700.000 lei la 1.000.000 lei:
    16. functionarea unitatilor care prelucreaza, depoziteaza sau valorifica produse de origine animala si a pietelor agroalimentare fara autorizatie sanitara veterinara;
    17. punerea in vanzare pentru consumul public a produselor de origine animala falsificate, cu semne evidente de alterare, mucegaire, infestare, impurificare si degradare sau reconditionate prin mijloace neadmise de normele sanitare veterinare;
    18. nerespectarea masurilor stabilite de catre medicul veterinar de stat privind carnea si subprodusele rezultate din taierile de necesitate sau produsele de origine animala reconditionate;
    19. nerespectarea normelor sanitare veterinare privind prelucrarea, depozitarea, transportul si valorificarea vanatului;
    20. folosirea pentru consumul public sau in hrana animalelor a laptelui provenit de la animale cu afectiuni sau boli transmisibile, interzis pentru consum sau in alte conditii decat cele stabilite; repasteurizarea laptelui fara aprobarea autoritatilor sanitare veterinare de stat;
    21. prelucrarea si folosirea in furajarea animalelor a carnii improprii pentru consum, a confiscatelor si a deseurilor provenite din taierea animalelor sau din prelucrarea altor produse de origine animala, contrar normelor sanitare veterinare;
    22. reconditionarea si/sau valorificarea produselor alimentare de origine animala cu termen de valabilitate expirat, precum si a celor retrase din consum de catre autoritatile abilitate in acest sens;
    23. taierea pentru consumul public a animalelor bolnave sau suspecte de boli infectocontagioase si parazitare si comercializarea carnii, produselor si subproduselor obtinute, fara aprobarea autoritatii sanitare veterinare de stat;
    24. introducerea in tara, fara autorizatie sanitara veterinara, a animalelor vii, a produselor de origine animala, a produselor biologice, precum si a virusilor sau bacteriilor vii, a medicamentelor si a altor produse prohibite prin legislatia in vigoare.
    Art. 4
    Constituie contraventie nerespectarea normelor sanitare veterinare privind protectia si cresterea animalelor si se sanctioneaza urmatoarele fapte:

    A) Cu amenda de la 100.000 lei la 200.000 lei:
    1. lovirea, chinuirea, parasirea sau cresterea animalelor in conditii de nerespectare a regulilor zootehnice si sanitare veterinare;
    2. folosirea la tractiune a cabalinelor si a bovinelor sub varsta de 2 ani sau in ultima luna de gestatie si in prima luna de lactatie;
    3. nerespectarea repausului de boala sau a prescriptiilor medicale stabilite de personalul sanitar veterinar pentru recuperarea starii de sanatate si a capacitatii de reproductie si productie a animalelor.

    B) Cu amenda de la 350.000 lei la 700.000 lei:
    4. intretinerea neigienica a adaposturilor pentru animale, a incintelor, padocurilor, taberelor, stinilor, surselor de apa si adaposturilor, depozitelor de furaje, platformelor de gunoi sau sistemelor de evacuare si colectare a dejectiilor;
    5. folosirea la monta a reproducatorilor masculi neautorizati, refuzul castrarii acestora; folosirea femelelor suspecte sau bolnave de boli transmisibile prin monta, pentru reproductie;
    6. intretinerea necorespunzatoare a reproducatorilor autorizati, nerespectarea normelor de furajare si a regulilor sanitare veterinare de igiena a montei;
    7. nerespectarea conditiilor sanitare veterinare la statiunile de monta, punctele de insamintari artificiale si alte unitati de reproductie si selectie a animalelor, privind intretinerea spatiilor de lucru, dotarilor tehnice si materialelor folosite;
    8. nerespectarea normelor sanitare veterinare privind functionarea statiilor sau a centrelor de incubatie;
    9. incalcarea regulilor sanitare veterinare privind pasunatul animalelor; neasigurarea conditiilor de adapostire si adapare pentru efectivele de animale tinute pe pasuni;

    C) Cu amenda de la 400.000 lei la 700.000 lei:
    10. nerespectarea obligatiilor de a asigura adapostirea, furajarea, ingrijirea, reproductia si exploatarea animalelor, conform masurilor stabilite de autoritatile sanitare veterinare de stat;
    11. administrarea, in hrana animalelor, a furajelor alterate, inghetate, mucegaite sau neadmise pentru anumite categorii de varsta si stari fiziologice, precum si administrarea unor produse improprii consumului uman sau resturi culinare, nesterilizate;
    12. neasigurarea conditiilor de potabilitate si a debitului de apa necesar in gospodarii, ferme sau unitati zootehnice;
    13. recoltarea si utilizarea materialului seminal provenit de la reproducatori aflati sub restrictii sanitare veterinare sau de provenienta necunoscuta;
    14. suspendarea nejustificata sau intretinerea defectuoasa a instalatiilor si sistemelor care asigura sau regleaza parametrii de microclimat din adaposturile cu animale;
    15. evacuarea, colectarea, depozitarea si utilizarea dejectiilor provenite din unitati industriale si ferme zootehnice, contrar normelor sanitare veterinare; functionarea defectuoasa a statiilor de epurare si de neutralizare a apelor uzate.
    Art. 5
    Constituie contraventie nerespectarea dispozitiilor tehnice si a masurilor privind efectuarea actiunilor sanitare veterinare obligatorii si se sanctioneaza urmatoarele fapte:

    A) Cu amenda de 100.000 lei la 500.000 lei:
    1. neprezentarea animalelor, de catre detinatori, pentru executarea operatiunilor sanitare veterinare la locul, data si ora stabilita de medicul veterinar de stat;
    2. neacordarea sprijinului necesar de catre proprietarii sau insotitorii animalelor, pentru efectuarea operatiunilor de depistare, vaccinare si administrare a unor produse biologice sau medicamente;
    3. neasigurarea, de catre detinatorii de animale si proprietarii unitatilor care prelucreaza, depoziteaza si valorifica produse de origine animala, a trimiterii probelor recoltate, in conditiile legii, la laboratoarele de diagnostic si control, in toate cazurile stabilite de autoritatea sanitara veterinara;
    4. neasigurarea conditiilor si a mijloacelor materiale necesare desfasurarii activitatii sanitare veterinare de supraveghere si control in unitatile zootehnice si de industrie alimentara, piete, targuri, puncte de trecere a frontierei de stat si alte locuri de interes public;
    5. neexecutarea de catre personalul sanitar veterinar, in conditiile si la termenele prevazute in programele tehnice, a actiunilor si operatiunilor de specialitate; neasigurarea asistentei medicale veterinare curente in unitatea sau teritoriul in care activeaza;
    6. nerespectarea conditiilor inscrise in "Avizul special" sau in autorizatia de functionare de catre medicii veterinari care desfasoara activitati medicale veterinare private; nerecunoasterea de catre acestia a autoritatii sanitare veterinare de stat; refuzul de a participa la convocarile si actiunile de combatere a unor boli infectocontagioase si parazitare declarabile si supuse masurilor de carantina; eliberarea de acte oficiale de genul celor emise de medicul veterinar de stat - inspector al politiei sanitare veterinare; protejarea, cu numele lor, a unor persoane neautorizate pentru practicarea de activitati medicale veterinare sau farmaceutice;
    7. neinformarea autoritatii veterinare de stat si neaplicarea unor masuri care se impun pana la venirea medicului veterinar de stat, de catre medicii veterinari care desfasoara activitati medicale veterinare private, asupra oricaror aspecte sau situatii deosebite care privesc sanatatea animalelor si sanatatea publica;
    8. intretinerea si folosirea necorespunzatoare a localurilor, mijloacelor de transport, utilajelor, aparaturii, instrumentarului si materialelor din dotarea unitatilor sanitare veterinare;
    9. pastrarea si transportul produselor biologice si medicamentelor de uz veterinar, precum si folosirea acestora in alte conditii decat cele prevazute in instructiunile tehnice.

    B) Cu amenda de la 200.000 lei la 350.000 lei:
    10. refuzul proprietarilor de a prezenta animalele pe care le detin pentru efectuarea actiunilor sanitare veterinare dispuse de autoritatea sanitara veterinara de stat;
    11. refuzul de a permite accesul medicilor veterinari de stat si al personalului politiei sanitare veterinare in locuri care se cresc animale, se prelucreaza, se depoziteaza, se transporta si se valorifica produse de origine animala sau produse de uz veterinar.

    C) Cu amenda de 700.000 lei la 1.000.000 lei:
    12. obstructionarea autoritatilor sanitare veterinare de stat de a-si exercita atributiile stabilite prin lege;
    13. exercitarea de activitati sanitare veterinare de catre persoane care nu au dreptul si calificarea profesionala necesara;
    14. producerea, introducerea sau utilizarea in practica veterinara a unor biopreparate, medicamente sau substante active neavizate, neomologate si neinregistrate in Nomenclatorul national al Agentiei Nationale Sanitare Veterinare din Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 6
    Contraventiile prevazute la art. 3 si la art. 5 lit. B) pct. 11 si lit. C) pct. 12 se sanctioneaza cu interzicerea dreptului de a produce, prelucra, depozita, transporta si valorifica produse si subproduse de origine animala, indigene sau din import, pe o perioada de 3 ani, in conditiile in care acestea au fost sanctionate cu amenda si sunt savarsite inca o data in decurs de un an de la aplicarea amenzii.
    Art. 7
    Pentru contraventiile prevazute la art. 1 - 5, amenzile pot fi aplicabile atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice.
    Art. 8
    Obiectele si materialele care au servit la savarsirea contraventiilor, precum si cele produse prin contraventiile prevazute la art. 1 - 5 sunt supuse sechestrarii sau confiscarii, urmand a fi conservate, valorificate sau distruse, dupa caz, potrivit legii.
    Art. 9
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal incheiat de catre inspectorii politiei sanitare veterinare care actioneaza pe tot teritoriul tarii sau judetului si de catre medicii veterinari care au atributii de inspectori ai politiei sanitare veterinare.
    Art. 10
    Sanctiunea interzicerii dreptului de a produce, prelucra, depozita, transporta si valorifica produse si subproduse de origine animala, indigene sau din import, se aplica de catre directorul Directiei sanitare veterinare judetene sau a municipiului Bucuresti.
    In cazul contraventiilor prevazute la art. 3, sanctionate potrivit art. 6, directorul Directiei sanitare veterinare judetene sau a municipiului Bucuresti are obligatia sa incunostiinteze Oficiul Registrului comertului sau, dupa caz, autoritatile administratiei publice locale care au autorizat functionarea agentului economic, despre aplicarea sanctiunii.
    Art. 11
    Faptele prevazute la art. 1 - 5 constituie contraventii numai daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sunt considerate infractiuni.
    Art. 12
    Avizul sanitar veterinar pentru import sau tranzit se anuleaza in cazul nerespectarii conditiilor stabilite de reglementarile sanitare veterinare.
    Art. 13
    In sensul prevederilor prezentei hotarari, prin animale se intelege toate mamiferele si pasarile domestice si salbatice, pestii, albinele, viermii de matase, batracienii, molustele, gasteropodele si crustaceele; prin produse de origine animala se intelege toate produsele si subprodusele provenite de la animale, folosite pentru consum uman, in hrana animalelor sau in scopuri industriale, farmaceutice si agricole, iar prin autoritati de stat sanitare veterinare se intelege Directia generala sanitara veterinara din Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si directiile sanitare veterinare judetene.
    Art. 14
    Contraventiilor prevazute la art. 1 - 5 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 15
    Pe data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei se abroga Hotararea Guvernului nr. 789/1991 cu privire la stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 21 decembrie 1991, precum si orice alte dispozitii contrare.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 794/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 794 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu