Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 760 din 16 septembrie 1999

privind aprobarea Regulamentului consular

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 468 din 27 septembrie 1999


SmartCity3


    In temeiul Legii nr. 37/1991 privind infiintarea, desfiintarea si schimbarea rangului misiunilor diplomatice si oficiilor consulare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul consular prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul afacerilor externe,
                      Andrei Plesu

                      Ministru de interne,
                      Constantin Dudu-Ionescu

                      Ministrul transporturilor,
                      Traian Basescu

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                            REGULAMENT CONSULAR

    CAP. 1
    Organizarea generala a oficiilor consulare de cariera

    Art. 1
    1. Activitatea consulara are drept scop acordarea de asistenta si protectie pentru apararea in strainatate a drepturilor si intereselor statului roman, ale cetatenilor romani, persoane fizice, si ale persoanelor juridice romane, potrivit practicii internationale si in limitele admise de normele si principiile dreptului international.
    2. Activitatea consulara se realizeaza de misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera pe baza legii romane si a conventiilor internationale la care Romania este parte si in conditii de reciprocitate.
    3. Prevederile Regulamentului consular se aplica membrilor personalului misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare de cariera ale Romaniei, care indeplinesc atributii consulare, denumiti in continuare functionari consulari.
    Art. 2
    1. In relatiile Romaniei cu alte state infiintarea de oficii consulare de cariera se face numai cu consimtamantul statului primitor.
    2. Infiintarea, desfiintarea si schimbarea rangului oficiilor consulare de cariera se fac prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea Guvernului. Decretul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    3. Rangul oficiilor consulare de cariera ale Romaniei poate fi, dupa caz:
    a) consulat general;
    b) consulat;
    c) viceconsulat;
    d) agentie consulara.
    4. Sediul oficiului consular de cariera si circumscriptia consulara sunt stabilite de Ministerul Afacerilor Externe. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe va cere, pe cale diplomatica, acordul expres al autoritatilor statului de resedinta cu privire la infiintarea oficiului consular de cariera, la sediul, rangul si circumscriptia sa consulara.
    5. Ministerul Afacerilor Externe va solicita, de asemenea, acordul statului de resedinta cu privire la:
    a) modificarile ulterioare aduse sediului oficiului consular de cariera, rangului sau circumscriptiei sale consulare;
    b) deschiderea de catre un consulat general de cariera sau de catre un consulat a unui viceconsulat sau a unei agentii consulare intr-o alta localitate decat cea in care isi are sediul el insusi;
    c) deschiderea unui birou, ca facand parte dintr-un oficiu consular de cariera existent, in afara sediului acestuia.
    Art. 3
    1. Oficiile consulare de cariera isi au sediul in localuri consulare, proprietate a statului roman sau inchiriate de acesta.
    2. Localurile consulare se bucura de inlesnirile, privilegiile si imunitatile recunoscute in favoarea acestora prin conventiile bilaterale sau multilaterale in materie la care Romania si statul pe teritoriul caruia se afla sunt parte.
    Art. 4
    1. Personalul oficiului consular de cariera este format din:
    a) functionari consulari;
    b) angajati consulari;
    c) personal de serviciu;
    d) personal particular.
    2. Functionarii consulari pot fi:
    a) consuli generali;
    b) consuli;
    c) viceconsuli;
    d) agenti consulari.
    3. Angajatii consulari sunt persoanele care fac parte din serviciile administrative sau tehnice ale oficiului consular de cariera.
    4. Personalul de serviciu cuprinde persoanele afectate serviciului casnic al oficiului consular de cariera.
    5. Personalul particular este folosit exclusiv in serviciul personal al unui membru al oficiului consular de cariera.
    Art. 5
    1. Oficiile consulare de cariera sunt conduse, potrivit rangului lor, de: consuli generali, consuli, viceconsuli sau agenti consulari.
    2. Consulii generali, sefi ai oficiilor consulare, sunt numiti la post prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului afacerilor externe.
    3. Functionarii consulari, altii decat seful oficiului consular de cariera, precum si angajatii consulari si personalul de serviciu sunt numiti la post prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    Art. 6
    1. Ministerul Afacerilor Externe va solicita, pe cale diplomatica, acordul prealabil al statului pe teritoriul caruia se afla oficiul consular de cariera cu privire la numirea sefului oficiului consular, daca prin conventii la care Romania si statul de resedinta sunt parte nu se prevede altfel.
    2. Dupa obtinerea acordului statului de resedinta ministrul afacerilor externe semneaza patenta consulara, prin care atesta numirea sefului oficiului consular de cariera, rangul sau, sediul oficiului consular si circumscriptia consulara, purtand sigiliul de stat.
    3. Ministerul Afacerilor Externe inainteaza, pe cale diplomatica Ministerului Afacerilor Externe al tarii in care a fost numit seful oficiului consular de cariera patenta consulara in vederea acordarii exequaturului.
    4. Seful oficiului consular de cariera este admis sa-si exercite functiile printr-o autorizatie numita exequatur.
    5. Daca seful oficiului consular de cariera este impiedicat sa isi exercite functiile sau daca postul sau a devenit vacant, Ministerul Afacerilor Externe va numi un gerant interimar care va actiona cu titlu provizoriu, in calitate de sef al oficiului consular de cariera. Ca gerant interimar poate fi numit un functionar consular al oficiului consular respectiv, un agent diplomatic de la misiunea diplomatica romana din acelasi stat sau de la Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei. Ministerul Afacerilor Externe va lua masuri ca numele si prenumele gerantului interimar sa fie notificate Ministerului Afacerilor Externe al statului in care se afla oficiul consular de cariera.
    Art. 7
    Ministerul Afacerilor Externe si, respectiv, misiunea diplomatica notifica Ministerului Afacerilor Externe al statului de resedinta:
    a) numirea membrilor oficiului consular de cariera, sosirea la oficiul consular, plecarea definitiva sau incetarea functiilor lor, precum si orice alte schimbari privind statutul acestora care pot interveni in cursul activitatii lor la oficiul consular de cariera;
    b) sosirea si plecarea definitiva a unei persoane apartinand familiei unui membru al oficiului consular sau daca o persoana devine sau inceteaza sa mai fie membru al familiei;
    c) sosirea si plecarea definitiva a personalului particular;
    d) angajarea si concedierea persoanelor care isi au resedinta in statul de resedinta.

    CAP. 2
    Exercitarea atributiilor consulare de catre oficiile consulare de cariera

    Art. 8
    1. Atributiile consulare sunt exercitate de oficiile consulare de cariera prin:
    a) functionarii consulari, care pot fi consuli generali, consuli, viceconsuli sau agenti consulari;
    b) diplomati cu atributii consulare la misiunile diplomatice, numiti si notificati ca atare la autoritatile tarii de resedinta.
    2. Atributiile consulare se exercita in cadrul circumscriptiei consulare. Cu toate acestea, in imprejurari speciale, un functionar consular poate, cu consimtamantul statului de resedinta, sa isi exercite atributiile si in exteriorul circumscriptiei consulare.
    3. Statul roman, prin Ministerul Afacerilor Externe, poate, dupa notificarea catre statele interesate si daca nici unul dintre ele nu se opune in mod expres la aceasta, sa insarcineze un oficiu consular de cariera stabilit intr-un stat sa isi asume exercitarea atributiilor consulare intr-un alt stat.
    4. De asemenea, daca dupa notificarea sa statul de resedinta nu se opune, un oficiu consular de cariera al statului roman poate exercita atributii consulare in statul de resedinta in numele unui stat tert.
    Art. 9
    1. Misiunile diplomatice exercita atributii consulare prin sectiile consulare sau prin diplomatii desemnati in acest scop.
    2. In capitalele tarilor unde exista concomitent o misiune diplomatica si un oficiu consular de cariera ale Romaniei atributiile consulare sunt exercitate in exclusivitate de catre respectivul oficiu consular de cariera in cadrul circumscriptiei sale. Sectia consulara a misiunii diplomatice exercita atributiile consulare pentru cei din exteriorul circumscriptiei oficiului consular de cariera, daca acesta nu acopera integral teritoriul statului de resedinta.
    3. Oficiile consulare nu vor solutiona cererile persoanelor domiciliate in alte circumscriptii consulare decat in cazuri deosebite si urgente.
    Art. 10
    1. In exercitarea atributiilor lor functionarii consulari pot sa se adreseze autoritatilor locale competente din cadrul circumscriptiei consulare. Ei se pot adresa autoritatilor centrale competente ale statului de resedinta numai daca acest lucru este admis de legile, regulamentele si uzantele statului de resedinta sau de acordurile internationale la care Romania si respectivul stat sunt parte. In caz contrar, se pot adresa autoritatilor centrale ale statului de resedinta prin intermediul misiunii diplomatice.
    2. Daca in statul de resedinta nu exista o misiune diplomatica a statului roman si daca interesele sale nu sunt reprezentate de o misiune diplomatica a sa dintr-un stat tert sau a unui stat tert, functionarii consulari, cu consimtamantul statului de resedinta, pot indeplini acte diplomatice si, implicit, se pot adresa direct autoritatilor centrale.
    3. In situatia prevazuta la pct. 2 consulii onorifici actioneaza potrivit instructiunilor sefului oficiului consular de cariera.
    Art. 11
    1. Functionarii consulari vor sprijini prin toate mijloacele dezvoltarea relatiilor de prietenie intre Romania si statul de resedinta.
    2. Functionarii consulari vor favoriza dezvoltarea relatiilor bilaterale in domeniile economic, comercial, cultural, stiintific, turistic, vor apara si vor promova drepturile si interesele statului roman si ale cetatenilor romani in statul de resedinta.
    3. In exercitarea atributiilor lor functionarii consulari se vor conforma prevederilor tratatelor, conventiilor, acordurilor si intelegerilor internationale la care Romania si statul de resedinta sunt parte.
    4. Activitatea functionarilor consulari va fi desfasurata in conformitate cu prevederile legilor si regulamentelor romane, precum si ale instructiunilor ministrului afacerilor externe, date in aplicarea lor.
    5. Indeplinirea atributiilor consulare se va face cu respectarea legilor statului de resedinta.
    Art. 12
    1. Activitatea de informare consulara are drept scop promovarea si apararea intereselor nationale, infaptuirea obiectivelor politicii externe si interne a statului, precum si favorizarea participarii Romaniei la viata internationala.
    2. Activitatea de informare trebuie sa contribuie la armonizarea legislatiei romane cu cea a statelor membre ale Uniunii Europene, la aderarea Romaniei la instrumentele juridice ale Consiliului Europei, la largirea cadrului juridic bi- si multilateral, la asigurarea dreptului cetatenilor romani la tratament egal cu cetatenii altor state, inclusiv la libera circulatie.
    Art. 13
    1. In cadrul circumscriptiei consulare functionarii consulari sprijina dezvoltarea relatiilor economice, comerciale, culturale, stiintifice si turistice cu statul de resedinta, cu respectarea tratatelor, conventiilor si acordurilor in vigoare.
    2. Functionarul consular va sprijini comertul si cooperarea economica prin actiuni de prospectare, propaganda si promovare in mediile de afaceri sau de comunicare in masa a intereselor romanesti, asigurand conditii favorabile agentilor economici romani, dezvoltarii ansamblului relatiilor cu tara de resedinta. El nu are dreptul sa actioneze ca agent economic ori sa desfasoare activitati cu caracter lucrativ.
    3. In activitatea sa functionarul consular va sprijini cercurile de afaceri, firmele si companiile straine sa faca investitii de capital in Romania, sa infiinteze reprezentante, firme sau birouri ale acestora, sa incurajeze exporturile de produse romanesti, sa dezvolte cooperarea economica si tehnico-stiintifica.
    4. In domeniile cultural-stiintific si de presa functionarul consular va sprijini derularea acordurilor culturale, programele de aplicare a lor, cunoasterea si prezentarea valorilor culturii, stiintei si invatamantului, participarea la manifestari in statul de resedinta - festivaluri, congrese, reuniuni, expozitii, targuri de carte etc.
    Art. 14
    1. Functionarul consular va acorda, la cerere sau din oficiu, in conformitate cu normele si principiile dreptului international, asistenta si protectie cetatenilor romani, in calitatea sa oficiala de organ al statului investit si recunoscut cu astfel de atributii.
    2. Asistenta si protectia se acorda in caz de imbolnaviri grave, urgente medicale, decese, accidente de circulatie, pierdere sau furt al pasaportului, biletului de calatorie, mijloacelor banesti, permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor, retineri, arestari, limitarea in orice alt mod a libertatii personale, condamnari in statul de resedinta si in alte situatii asemanatoare.
    3. Functionarul consular, in calitatea sa oficiala, va asigura reprezentarea cetatenilor romani in fata instantelor judecatoresti ori se va ingriji de asigurarea reprezentarii lor adecvate, solicitand adoptarea de masuri provizorii in vederea apararii drepturilor si intereselor acestora, datorita absentei lor sau din orice alta cauza, daca si in masura in care legea statului de resedinta permite aceasta. Reprezentarea inceteaza de indata ce persoana respectiva si-a desemnat mandatarul sau ori isi asigura personal apararea drepturilor si intereselor in statul de resedinta.
    4. Functionarul consular va interveni la autoritatile statului de resedinta pentru instituirea tutelei sau curatelei in favoarea minorilor si incapabililor, cetateni romani aflati in statul de resedinta.
    5. Functionarul consular are dreptul si obligatia de a comunica cu cetatenii romani privati de libertate, cu respectarea conventiilor internationale si a legilor statului de resedinta. El are dreptul sa ii viziteze, sa intervina la autoritati pentru numirea de avocati din oficiu si de interpreti si pentru ca acestia sa se bucure de drepturile procesuale prevazute de legislatia statului de resedinta.
    Art. 15
    Functionarul consular va actiona pentru apararea drepturilor si intereselor patrimoniale ale statului roman si ale cetatenilor sai, cu respectarea legilor si procedurilor in vigoare in statul de resedinta si a prevederilor conventiilor internationale. In acest scop, el va interveni pe langa autoritatile statului de resedinta in vederea luarii masurilor de conservare si administrare a bunurilor, clarificare a regimului lor juridic, intabulare a dreptului de proprietate in registrele de la locul situarii lor. In caz de litigii el va recomanda avocati si va sprijini pregatirea apararii, procurarea de documente oficiale, efectuarea de traduceri, legalizari etc.
    Art. 16
    1. Activitatea notariala se va desfasura pe baza legii romane si a intelegerilor internationale la care Romania este parte, precum si potrivit uzantelor internationale.
    2. In baza legii, la cererea persoanelor fizice avand cetatenia romana, precum si a persoanelor juridice romane, functionarul consular va indeplini urmatoarele acte notariale:
    a) redactarea de inscrisuri in vederea autentificarii sau legalizarii semnaturii;
    b) autentificarea inscrisurilor;
    c) legalizarea sigiliilor si a semnaturilor;
    d) darea de data certa inscrisurilor prezentate de parti;
    e) certificarea unor fapte;
    f) legalizarea de copii de pe inscrisuri;
    g) efectuarea si legalizarea traducerilor;
    h) primirea in depozit a inscrisurilor si a documentelor prezentate de parti;
    i) eliberarea de duplicate de pe actele notariale intocmite de misiunile diplomatice si oficiile consulare.
    3. Activitatile notariale prevazute la pct. 2 lit. c), f) si g) pot fi indeplinite de catre functionarii consulari si la cererea persoanelor fizice sau juridice straine, in masura in care legile si reglementarile statului de resedinta nu se opun.
    4. Actele notariale se indeplinesc, dupa caz, la sediile misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, precum si la bordul navelor si aeronavelor sub pavilion romanesc care se afla stationate in raza de activitate a acestor organe, precum si la domiciliul cetateanului roman ori in alt loc, daca acest lucru este prevazut in conventiile internationale la care Romania si statul de resedinta sunt parte ori daca legea locala nu se opune.
    Forma si conditiile in care se indeplinesc actele notariale sunt prevazute de legea romana.
    Actul notarial indeplinit de functionarul consular, purtand semnatura sa si sigiliul oficial, este de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.
    Actele notariale intocmite de functionarul consular pot fi atacate de parti sau de orice persoana interesata, prin actiune in anulare la instanta judecatoreasca, in conformitate cu prevederile Codului roman de procedura civila.
    Art. 17
    1. Functionarii consulari vor indeplini atributii de stare civila in baza legii, a conventiilor internationale la care Romania este parte, iar in lipsa acestora, numai in masura in care legile statului de resedinta nu se opun.
    2. In temeiul legii, sefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare de cariera ale Romaniei sunt ofiteri de stare civila. Ei pot delega exercitarea atributiilor de ofiter de stare civila agentului diplomatic care indeplineste functii consulare sau unuia dintre functionarii consulari.
    3. Functionarii consulari vor inregistra actele si faptele de stare civila privind cetatenii romani, produse in strainatate, in conditiile prevazute de lege, si vor elibera certificate de stare civila, dupa caz, de nastere, de casatorie sau de deces.
    4. Functionarii consulari vor incheia, in temeiul legii, casatorii intre doi cetateni romani sau intre un cetatean roman si un cetatean strain, daca conventiile internationale la care Romania este parte prevad aceasta, iar legile statului de resedinta nu se opun.
    Art. 18
    1. Functionarii consulari vor indeplini atributii in materie de cetatenie, in temeiul legii romane si al conventiilor internationale la care Romania este parte.
    2. In temeiul legii, functionarii consulari vor primi:
    a) cereri de redobandire a cetateniei romane de la fostii cetateni romani;
    b) cereri de renuntare la cetatenia romana de la persoanele care au dobandit deja cetatenia unui alt stat sau au asigurarea de primire a cetateniei unui alt stat, dovedite cu acte oficiale, pentru a nu deveni persoane fara cetatenie, si care indeplinesc celelalte cerinte legale;
    c) cereri de clarificare a cetateniei romane.
    Aceste cereri sunt transmise in tara spre a fi solutionate de catre autoritatile abilitate prin lege.
    3. Persoanele care, la cerere, au redobandit cetatenia romana, in conditiile legii, cu pastrarea domiciliului in strainatate, vor depune juramantul de credinta in fata sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de cariera al Romaniei din tara in care domiciliaza. Dupa depunerea juramantului seful misiunii diplomatice sau al oficiului consular de cariera va elibera persoanei care a redobandit cetatenia romana certificatul constatator.
    4. Functionarii consulari vor elibera, la cerere, in caz de nevoie, dovezi de cetatenie pentru cetateni romani aflati in strainatate.
    Art. 19
    1. Atributiile privind procurarea si transmiterea de acte judiciare si extrajudiciare se indeplinesc in conformitate cu legea romana si cu conventiile internationale la care Romania este parte.
    2. Actele judiciare se transmit pe cale diplomatica sau consulara, cu exceptia cazului in care prin tratate sau conventii internationale la care Romania este parte s-a stabilit un alt mod de transmitere in strainatate a unor acte, precum: citatii, copii sau extrase de pe actiuni, comisii rogatorii in materie civila sau penala, cereri de extradare si altele.
    3. Functionarul consular va inmana direct sau va transmite prin posta cetatenilor romani domiciliati in statul de resedinta citatiile si copiile de pe actiunile primite de la autoritatile judiciare romane, daca legile statului de resedinta nu se opun. De asemenea, functionarul consular va inmana citatii si copii de pe actiuni membrilor misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare ale Romaniei, functionarilor romani la organizatiile internationale, precum si membrilor acestora de familie care locuiesc impreuna cu ei.
    4. Functionarii consulari, la cererea cetatenilor romani si a fostilor cetateni romani aflati in statul de resedinta, vor primi si vor transmite in tara, spre solutionare, cererile privind procurarea de acte de stare civila, de vechime in munca, de studii, certificate de cazier judiciar si altele. De asemenea, functionarii consulari pot primi astfel de cereri si de la alte persoane, daca legile statului de resedinta nu se opun.
    Art. 20
    1. Atributiile functionarului consular in probleme de transporturi navale, aeriene, rutiere si feroviare vor fi exercitate in conformitate cu legea romana si cu conventiile internationale la care Romania este parte.
    2. Atributiile functionarului consular in materie de navigatie maritima si fluviala se exercita in legatura cu navele comerciale de marfuri si de pasageri care navigheaza sub pavilion romanesc, echipajul si incarcatura de la bordul acestora si pasagerii lor. De asemenea, functionarul consular va exercita atributii privind navele de razboi, navele de stat, navele-scoala pentru pregatirea personalului navigant, navele pentru cercetare stiintifica si altele.
    3. Atributiile functionarului consular vor consta si in eliberarea sau prelungirea valabilitatii, dupa caz, in conditiile legii si ale reglementarilor in materie, a documentelor de navigabilitate ale navelor, a carnetelor de marinar, in acordarea de asistenta si protectie navelor sub pavilion romanesc, echipajului, incarcaturii sale precum si pasagerilor cetateni romani, in caz de avarie, esuare sau naufragiu al navei; el va sprijini repatrierea acestora, inclusiv a membrilor echipajului, daca continuarea calatoriei nu mai este posibila. De asemenea, functionarul consular va obtine aprobarile necesare pentru intrarea navelor de stat si a navelor militare in apele teritoriale si in porturile statului de resedinta.
    4. In materie de navigatie aeriana functionarul consular va obtine, pe cale diplomatica, de la autoritatile tarii de resedinta autorizatii prealabile pentru survolarea spatiului aerian sau pentru aterizarea pe teritoriul acesteia in cazul aeronavelor romane care executa zboruri necomerciale - prezidentiale, parlamentare, guvernamentale, transporturi de trupe, tehnica militara, armament si altele asemenea. De asemenea, functionarul consular acorda asistenta si protectie aeronavelor, echipajului si pasagerilor ori de cate ori imprejurarile o cer.
    5. Functionarii consulari vor sprijini personalul, pasagerii si incarcatura in transporturile internationale feroviare si rutiere de marfuri si de calatori in caz de accidente de circulatie si vor interveni la autoritatile tarii de resedinta pentru a le acorda primul ajutor in functie de situatia in care se afla.
    Art. 21
    1. Functionarii consulari vor elibera, in conditiile legii, pasapoarte si vor prelungi valabilitatea acestora.
    2. Functionarii consulari vor acorda vize, in conditiile legii si ale reglementarilor in vigoare, cetatenilor straini care se deplaseaza in Romania in interes oficial, de afaceri, particular, turistic, la studii sau pentru desfasurarea de activitati lucrative.
    3. Functionarii consulari vor sprijini, prin demersuri la autoritatile tarii de resedinta, incheierea de catre Romania a unor acorduri si intelegeri privind facilitarea calatoriilor cetatenilor romani.
    Art. 22
    1. Pentru serviciile prestate, la cererea cetatenilor romani sau a cetatenilor straini, functionarii consulari vor incasa taxe consulare in valuta, in cuantumul prevazut de lege, daca conventiile internationale la care Romania este parte nu prevad altfel.
    2. Taxele consulare se incaseaza anticipat si apartin bugetului statului roman.
    Art. 23
    Functionarii consulari vor indeplini orice alte atributii date prin lege, daca nu se contravine reglementarilor statului de resedinta sau conventiilor internationale la care Romania este parte.

    CAP. 3
    Oficiile consulare onorifice

    Art. 24
    1. Romania poate infiinta, pe baza de reciprocitate, oficii consulare onorifice pe teritoriul altor state si poate numi consuli onorifici care functioneaza potrivit legii, normelor, principiilor si practicii internationale.
    2. Infiintarea de oficii consulare onorifice si numirea sefilor oficiilor consulare onorifice se aproba de catre ministrul afacerilor externe, in drept sa semneze patenta consulara prevazuta cu sigiliul de stat.
    3. Procedura privind infiintarea de oficii consulare onorifice, numirea si admiterea sefilor oficiilor consulare onorifice sunt supuse regulilor prevazute la art. 2 pct. 1, 3, 4 si 5 si la art. 6 pct. 1, 2, 3 si 4.
    4. Sefii oficiilor consulare onorifice suporta din bugetul propriu toate cheltuielile privind indeplinirea atributiilor oficiale si de reprezentare. De asemenea, ei isi desfasoara activitatea in localuri consulare proprietatea lor sau inchiriate pe cheltuiala proprie.
    5. Sefii oficiilor consulare onorifice, dupa primirea exequaturului sau dupa admiterea provizorie, vor incheia cu seful misiunii diplomatice romane acreditat in acea tara, imputernicit in acest scop de Ministerul Afacerilor Externe, un protocol continand atributiile consulare pe care acestia le pot exercita, drepturile de care se bucura si obligatiile ce le revin.
    6. Sefii oficiilor consulare onorifice pot fi cetateni romani cu domiciliul permanent in statul de resedinta, cetateni ai statului de resedinta sau cetateni ai unui stat tert cu domiciliul in statul de resedinta.
    7. Sefii oficiilor consulare onorifice sunt numiti dintre persoanele cu pozitii importante in statul de resedinta - oameni politici reputati, personalitati remarcabile in domeniile economiei, finantelor, bancar, cultural, stiintific, avocati de prestigiu -, cu independenta financiara si comportament la nivelul functiei ce li se incredinteaza, apropiati de Romania, care pot sa contribuie la promovarea intereselor romanesti, la dezvoltarea relatiilor de prietenie cu statul de resedinta si care doresc sa isi asume astfel de insarcinari.
    8. Pentru activitatea desfasurata consulii onorifici nu primesc din partea statului roman salarii, indemnizatii sau alte venituri, oricare ar fi denumirea acestora.
    9. Calitatea de consul onorific poate fi retrasa oricand de catre ministrul afacerilor externe al Romaniei, prin revocarea patentei consulare si prin notificarea autoritatilor tarii de resedinta cu privire la decizia de a nu mai considera persoana respectiva ca sef al oficiului consular onorific sau, dupa caz, consul onorific.
    Art. 25
    1. Sefii oficiilor consulare onorifice vor indeplini atributii consulare care nu implica exercitarea autoritatii de stat mentionate expres in protocolul semnat cu sefii misiunilor diplomatice.
    2. Atributiile consulare care implica exercitarea autoritatii de stat sunt cele referitoare la cetatenie, stare civila, acte notariale, procurari si transmiteri de acte judiciare si extrajudiciare, eliberarea de pasapoarte si acordarea de vize, incasarea de taxe consulare pentru serviciile prestate, precum si orice alte activitati cu un astfel de caracter.
    3. Atributiile prevazute la pct. 2 vor fi indeplinite in exclusivitate de catre functionarii consulari de cariera ai Romaniei.

    CAP. 4
    Raspunderi

    Art. 26
    1. Seful misiunii diplomatice si seful oficiului consular conduc si raspund de modul in care este indeplinita activitatea consulara de catre functionarii consulari.
    2. Functionarii consulari care nu vor aduce la indeplinire obligatiile prevazute in prezentul regulament consular vor raspunde, dupa caz, disciplinar, administrativ sau penal.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 27
    Prezentul regulament consular va intra in vigoare in 30 de zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 28
    La data intrarii in vigoare a prezentului Regulament consular se abroga Regulamentul consular aprobat prin I.D.R. nr. 3.549 din 24 octombrie 1937, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 255 din 4 noiembrie 1937.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 760/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 760 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu