E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 755 din 18 iulie 2002

pentru stabilirea ajutorului financiar pentru productia interna de seminte certificate oficial, destinata pentru insamantare in campania agricola din toamna anului 2002, si pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii sumelor reprezentand ajutorul financiar pentru productia de seminte certificate, folosita pentru insamantare in campania agricola din toamna anului 2002

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 540 din 24 iulie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 26 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba sumele maxime reprezentand ajutorul financiar pentru semintele certificate din productia interna, vandute sau utilizate pentru insamantare in campania agricola din toamna anului 2002, pentru judetele afectate de seceta si pentru judetele neafectate de seceta, prevazute in anexele nr. 1 si 2.
    Art. 2
    Pe raza judetelor afectate de seceta se ia in calcul cantitatea de samanta certificata vanduta si/sau folosita la insamantare de utilizatorii care sunt inregistrati la directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti cu suprafete calamitate in proportie de peste 50% .
    Art. 3
    Termenul maxim pana la care se vand semintele sau se insamanteaza, dupa caz, in functie de speciile ce fac obiectul prezentei hotarari, este 31 octombrie 2002.
    Art. 4
    Suma necesara pentru acordarea ajutorului financiar pentru semintele certificate folosite la insamantarile din toamna anului 2002 este suportata din alocatiile prevazute in bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    Art. 5
    Beneficiarii ajutorului financiar pentru productia de samanta certificata destinata insamantarii sunt agentii economici, persoane fizice sau juridice, inregistrati pentru producerea de seminte, care au produs samanta pe baza declaratiei de multiplicare sau a contractului de multiplicare, inregistrat la autoritatea desemnata in conditiile legii, si care:
    a) comercializeaza samanta, in vederea insamantarii, societatilor comerciale cu profil agricol, societatilor agricole, asociatiilor agricole fara personalitate juridica, producatorilor agricoli individuali, precum si altor proprietari si detinatori legali de terenuri agricole;
    b) utilizeaza samanta pentru insamantare in vederea multiplicarii si/sau pentru productia de consum.
    Art. 6
    (1) Cantitatile de seminte certificate care se livreaza sau se utilizeaza potrivit prevederilor prezentei hotarari se trateaza cu produse de uz fitosanitar specifice, conform tehnologiilor de cultura.
    (2) Semintele certificate destinate infiintarii culturilor agricole ecologice nu se trateaza cu produse de uz fitosanitar specifice.
    (3) Directiile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia sa verifice inainte de aprobarea cererii de ajutor financiar daca achizitionarea produselor de uz fitosanitar necesare tratarii semintelor certificate s-a efectuat in conditii legale.
    Art. 7
    (1) Daca o cerere de ajutor financiar pentru productia de samanta certificata destinata insamantarii se refera la seminte care nu sunt destinate insamantarii sau care nu au fost produse in tara, solicitantului nu i se acorda ajutor financiar pentru productia de samanta.
    (2) In cazul in care preturile de vanzare a semintei certificate depasesc preturile de referinta fata de care s-a calculat ajutorul financiar prevazut in anexele nr. 1 si 2, solicitantului nu i se acorda ajutor financiar.
    (3) In cazul in care situatiile prezentate la alin. (1) si (2) au fost constatate dupa acordarea ajutorului financiar, beneficiarii sumelor respective sunt obligati sa le returneze la bugetul de stat, cu calculare de penalitati.
    Art. 8
    In cazul in care pretul de vanzare al semintei certificate este sub pretul de referinta prevazut in anexa nr. 1 la normele metodologice, ajutorul financiar pentru productia de samanta certificata destinata insamantarii se calculeaza procentual din pretul de vanzare practicat.
    Art. 9
    Organele de control ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor verifica modul de acordare si utilizare a alocatiilor de la bugetul de stat reprezentand ajutorul financiar pentru productia de samanta certificata destinata insamantarii.
    Art. 10
    Curtea de Conturi controleaza modul de acordare a ajutorului financiar pentru samanta certificata destinata insamantarii, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari.
    Art. 11
    Se aproba Normele metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii sumelor reprezentand ajutorul financiar pentru productia de seminte certificate, folosita pentru insamantare in campania agricola din toamna anului 2002, prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 12
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Petre Daea,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                             SUMELE MAXIME
reprezentand ajutorul financiar pentru semintele certificate din productia interna, vandute sau utilizate pentru insamantare in campania agricola din toamna anului 2002, pentru judetele afectate de seceta
 _____________________________________________________________________________
|    |                                          |        |    Suma maxima      |
|    |                                          |        | - mii lei/100 kg -  |
|Nr. |                                          |        |_____________________|
|crt.|               Seminte                    |  U.M.  | Categoria biologica |
|    |                                          |        |_____________________|
|    |                                          |        |     Certificata     |
|____|__________________________________________|________|_____________________|
|    | Producatori agricoli, persoane fizice si juridice, ale caror suprafete  |
|    | cultivate cu grau au fost afectate de seceta in proportie de 100%       |
|____|_________________________________________________________________________|
| 1. | Grau de toamna                           | 100 kg |        650,0        |
|____|__________________________________________|________|_____________________|
|    | Producatori agricoli, persoane fizice si juridice, ale caror suprafete  |
|    | cultivate cu grau au fost afectate de seceta in proportie de peste 50%  |
|____|_________________________________________________________________________|
| 2. | Grau de toamna                           | 100 kg |        390,0        |
|____|__________________________________________|________|_____________________|
| 3. | Grau de toamna - cultura ecologica       | 100 kg |        330,0        |
|____|__________________________________________|________|_____________________|
| 4. | Orzoaica de toamna                       | 100 kg |        378,0        |
|____|__________________________________________|________|_____________________|
| 5. | Orzoaica de toamna - cultura ecologica   | 100 kg |        282,0        |
|____|__________________________________________|________|_____________________|

    - Judetele afectate de seceta: Arges, Braila, Buzau, Calarasi, Dolj, Dambovita, Giurgiu, Gorj, Ialomita, Ilfov, Mehedinti, Olt, Prahova, Teleorman, Valcea si Vrancea.
    - Sumele maxime reprezinta 100% si, respectiv, 60% din pretul de referinta al semintei pentru fiecare specie si categorie biologica.

    ANEXA 2

                             SUMELE MAXIME
reprezentand ajutorul financiar pentru semintele certificate din productia interna, vandute sau utilizate pentru insamantare in campania agricola din toamna anului 2002, pentru judetele neafectate de seceta
 ______________________________________________________________________________
|    |                               |        | Suma maxima - mii lei/100 kg - |
|    |                               |        |________________________________|
|Nr. |         Seminte               |  U.M.  |     Categoria biologica        |
|crt.|                               |        |________________________________|
|    |                               |        | Prebaza |  Baza | Certificata  |
|____|_______________________________|________|_________|_______|______________|
| 1. | Grau de toamna                | 100 kg |  262,8  | 251,9 |     237,3    |
| 2. | Grau de toamna - cultura      | 100 kg |    -    |    -  |     200,8    |
|    | ecologica                     |        |         |       |              |
| 3. | Orzoaica de toamna            | 100 kg |  234,5  | 227,5 |     220,5    |
| 4. | Orzoaica de toamna - cultura  | 100 kg |    -    |    -  |     164,5    |
|    | ecologica                     |        |         |       |              |
|____|_______________________________|________|_________|_______|______________|

    - Sumele maxime reprezinta 36,5% din pretul de referinta al semintei pentru fiecare specie si categorie biologica.

    ANEXA 3

                          NORME METODOLOGICE
privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii sumelor reprezentand ajutorul financiar pentru productia de seminte certificate, folosita pentru insamantare in campania agricola din toamna anului 2002

    Art. 1
    In sensul prezentelor norme metodologice, agentii economici, persoane fizice sau juridice, inregistrati pentru producerea de seminte, beneficiaza de ajutorul financiar pentru productia de samanta certificata, destinata insamantarii, prin comercializare sau prin insamantare proprie in vederea multiplicarii si/sau pentru productia de consum.
    Art. 2
    Pretul de referinta al semintei, prevazut in anexa nr. 1, luat in calcul pentru obtinerea ajutorului financiar, este pretul pentru samanta ambalata, inclusiv pentru necesarul propriu, si cuprinde valoarea tratamentului cu produse de uz fitosanitar specifice, exclusiv ambalajul si taxa pe valoarea adaugata.
    Art. 3
    Producatorii de seminte, beneficiari ai ajutorului financiar pentru productia de seminte certificate, destinata insamantarii, care comercializeaza semintele, sunt obligati sa inscrie pe facturi la rubrica "Denumirea produselor si serviciilor" specia, soiul, categoria biologica si numarul de lot al semintelor, cantitatea, pretul de vanzare integral, suma reprezentand ajutorul de stat, stabilita prin prezenta hotarare, suma suportata de cumparator, atat pe unitatea de masura, cat si pe cantitatea vanduta.
    Art. 4
    (1) Beneficiarii sumelor reprezentand ajutorul financiar pentru productia de samanta certificata, destinata insamantarii, intocmesc cererea pentru acordarea ajutorului financiar pentru productia de seminte certificate oficial, destinata insamantarii, conform modelului prezentat in anexa nr. 2, pe care o adreseaza directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti in a carei raza a multiplicat samanta.
    (2) Cererea pentru ajutorul financiar pentru productia de samanta certificata, destinata insamantarii, se intocmeste separat pentru cantitatile de seminte vandute si/sau utilizate pe raza judetelor afectate de seceta.
    Art. 5
    Cererile inaintate de beneficiarii ajutorului financiar pentru productia de samanta certificata, destinata insamantarii, la directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti trebuie sa fie insotite de urmatoarele documente:
    a) autorizatiile agentului economic, persoana fizica sau juridica, inregistrat pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor, vizate pe anul in curs. In conditiile in care agentul economic nu este inregistrat pentru desfasurarea activitatii de prelucrare, va prezenta contractul de prestari de servicii incheiat cu agentul economic prestator si autorizatia de prelucrare a acestuia;
    b) declaratia de multiplicare a semintei destinate pentru utilizare proprie sau declaratia de multiplicare insotita, daca este cazul, de contractul de multiplicare in baza caruia a fost produsa samanta, inregistrata la inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor sau la Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor;
    c) situatia privind provenienta semintelor care fac obiectul cererii pentru ajutor financiar pentru productia de samanta certificata, destinata insamantarii, va cuprinde: denumirea producatorului, specia, soiul, categoria biologica, numarul de lot, cantitatea de seminte vanduta sau insamantata, exprimata in kilograme, numarul si data documentului de intrare, destinatia productiei (vanzare si/sau insamantare), certificatele de valoare biologica si culturala;
    d) beneficiarii ajutorului financiar pentru productia de samanta certificata, destinata insamantarii, care comercializeaza samanta, trebuie sa prezinte si lista cuprinzand cumparatorii de seminte certificate, care contine: numele si prenumele cumparatorului, adresa, numarul si data facturii, specia, soiul, categoria biologica, numarul de lot, cantitatea de samanta vanduta, pretul de vanzare, suma suportata de cumparator, suma stabilita ca ajutor financiar la 100 kg samanta, valoarea ajutorului financiar, modul de efectuare a platii;
    e) beneficiarii ajutorului financiar pentru productia de samanta certificata, destinata insamantarii, care folosesc samanta proprie pentru insamantare, trebuie sa faca dovada infiintarii culturii printr-un document avizat de reprezentantul teritorial al directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, din care sa reiasa: specia, soiul, categoria biologica, numarul de lot, suprafata insamantata, norma de samanta la hectar, cantitatea de samanta certificata folosita. Separat vor furniza date cu privire la specie, soi, categoria biologica, numarul de lot, cantitatea de samanta folosita pentru insamantare, pretul de referinta al semintei, suma stabilita ca ajutor financiar la 100 kg samanta si valoarea ajutorului financiar, suma suportata de utilizator.
    Art. 6
    Raspunderea pentru realitatea si legalitatea datelor inscrise in cererea pentru ajutorul financiar pentru productia de samanta certificata, destinata insamantarii, revine beneficiarului ajutorului.
    Art. 7
    Termenul limita pentru depunerea cererii si a documentelor insotitoare este data de 10 noiembrie 2002.
    Art. 8
    (1) Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti verifica si aproba cererile pentru ajutorul financiar.
    (2) Dupa aprobarea cererilor pentru ajutorul financiar pentru productia de samanta certificata, destinata insamantarii, directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti intocmesc situatia centralizatoare privind cererile pentru incasarea ajutorului financiar pentru semintele certificate din productia interna, folosite la insamantari in toamna anului 2002, conform modelului prezentat in anexa nr. 3.
    (3) In baza situatiei centralizatoare privind cererile pentru incasarea ajutorului financiar pentru semintele certificate din productia interna, folosite la insamantari in toamna anului 2002, directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti intocmesc centralizatorul sumelor privind ajutorul financiar acordat pentru semintele certificate din productia interna, folosite la insamantare in toamna anului 2002, conform modelului prezentat in anexa nr. 4, si il transmit Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor - Directia generala de patrimoniu public si de gestiune a mijloacelor financiare, pana la data de 20 noiembrie 2002.
    Art. 9
    Derularea si decontarea fondurilor alocate ca ajutor financiar pentru productia de samanta certificata, destinata insamantarii, agentilor economici, persoane fizice sau juridice, inregistrati pentru producerea de seminte, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari, se fac prin directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti.
    Art. 10
    (1) Pe baza situatiei centralizatoare privind cererile formulate pentru incasarea ajutorului financiar, transmisa de directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor transmite Ministerului Finantelor Publice cererea pentru deschiderea creditelor bugetare.
    (2) Cererea pentru deschiderea creditelor bugetare, insotita de situatia centralizata pe judete, se intocmeste conform modelului prezentat in anexa nr. 5.
    Art. 11
    Dupa aprobarea de Ministerul Finantelor Publice a cererii pentru deschiderea creditelor bugetare Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor alimenteaza conturile directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, care, pe baza cererilor aprobate pentru incasarea sumelor alocate de la bugetul de stat, intocmite de beneficiarii ajutorului financiar pentru productia de samanta certificata, destinata insamantarii, efectueaza plata catre acestia.
    Art. 12
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                         PRETUL DE REFERINTA
luat in calcul la stabilirea ajutorului financiar ca suma maxima pentru semintele certificate din productia interna, vandute sau utilizate pentru insamantarile din campania agricola din toamna anului 2002
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |               Specificare             | Categoria   |Pretul de referinta|
|crt.|                                       | biologica   | - mii lei/100 kg -|
|____|_______________________________________|_____________|___________________|
| 1. |Grau de toamna                         | Prebaza     |       720,0       |
|    |                                       |_____________|___________________|
|    |                                       | Baza        |       690,0       |
|    |                                       |_____________|___________________|
|    |                                       | Certificata |       650,0       |
|____|_______________________________________|_____________|___________________|
| 2. | Grau de toamna - cultura ecologica    | Certificata |       550,0       |
|____|_______________________________________|_____________|___________________|
| 3. | Orzoaica de toamna                    | Prebaza     |       670,0       |
|    |                                       |_____________|___________________|
|    |                                       | Baza        |       650,0       |
|    |                                       |_____________|___________________|
|    |                                       | Certificata |       630,0       |
|____|_______________________________________|_____________|___________________|
| 4. | Orzoaica de toamna - cultura ecologica| Certificata |       470,0       |
|____|_______________________________________|_____________|___________________|

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    JUDETUL ..................................
    Beneficiarul ajutorului financiar ........
    Adresa/sediul ............................
    Telefon/fax ..............................     Directia generala pentru
    Codul unic de inregistrare ...............     agricultura si industrie
    Nr. de inregistrare la registrul                     alimentara a
    comertului ...............................     judetului ..............
    Banca (Trezoreria) .......................       Nr. ....../...........
    Contul nr. ...............................

                                  CERERE
pentru acordarea ajutorului financiar pentru productia de seminte, certificata oficial, destinata insamantarii, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 755/2002

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Suma reprezentand ajutorul financiar - mii lei/100 kg -
    B - Cantitatea vanduta/utilizata pentru insamantare - tone -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Seminte  | Categoria | U.M. |   Pretul | A | B |   Ajutorul financiar  |
|crt.|certificate| biologica |      |de vanzare|   |   |_______________________|
|    |           |           |      |- mii lei/|   |   |- mii lei/ |   Total   |
|    |           |           |      | 100 kg - |   |   | 100 kg -  |- mii lei -|
|____|___________|___________|______|__________|___|___|___________|___________|
| 0. |Total      |Prebaza    |100 kg|          |   |   |           |           |
|    |           |Baza       |      |          |   |   |           |           |
|    |           |Certificata|      |          |   |   |           |           |
|____|___________|___________|______|__________|___|___|___________|___________|
| 1. |Grau de    |Prebaza    |100 kg|          |   |   |           |           |
|    |toamna     |Baza       |      |          |   |   |           |           |
|    |           |Certificata|      |          |   |   |           |           |
|____|___________|___________|______|__________|___|___|___________|___________|
| 2. |Orzoaica   |Prebaza    |100 kg|          |   |   |           |           |
|    |de toamna  |Baza       |      |          |   |   |           |           |
|    |           |Certificata|      |          |   |   |           |           |
|____|___________|___________|______|__________|___|___|___________|___________|

    NOTA:
    Pentru samanta folosita la infiintarea culturilor ecologice mentiunea se va face la specia respectiva.

    Raspund de realitatea si legalitatea datelor.

                Verificat                            Verificat
             ITCSMS, LCCSMS,                   Directia fitosanitara
            .................                 .......................

                     Beneficiarul ajutorului financiar,
                    ....................................

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
    SI INDUSTRIE ALIMENTARA A JUDETULUI ............

                         SITUATIE CENTRALIZATOARE
privind cererile pentru incasarea ajutorului financiar pentru semintele certificate din productia interna, folosite la insamantari in toamna anului 2002
 ______________________________________________________________________________
|N |Beneficiarul| Cerere |Specia|Categoria|  Pretul  |Cantitatea|  Ajutorul    |
|r.| ajutorului |nr. ....|      |biologica|de vanzare|          |  financiar   |
|  | financiar  |din ....|      |         |- mii lei/|          |______________|
|c |            |        |      |         | 100 kg - |          |- mii  | Total|
|r |            |        |      |         |          |          |lei/100| - mii|
|t.|            |        |      |         |          |          |  kg - | lei -|
|__|____________|________|______|_________|__________|__________|_______|______|
|__|____________|________|______|_________|__________|__________|_______|______|
|__|____________|________|______|_________|__________|__________|_______|______|
|__|____________|________|______|_________|__________|__________|_______|______|
|__|____________|________|______|_________|__________|__________|_______|______|
|__|____________|________|______|_________|__________|__________|_______|______|
|__|____________|________|______|_________|__________|__________|_______|______|
|__|____________|________|______|_________|__________|__________|_______|______|

    NOTA:
    Situatia centralizatoare se va intocmi separat pentru semintele vandute/folosite la utilizatorii aflati in evidentele directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara cu suprafete calamitate in proportie de peste 50% si, separat, pentru semintele folosite la infiintarea de culturi ecologice.

            Director general,                  Contabil-sef,
           ...................                ...............

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
    SI INDUSTRIE ALIMENTARA A JUDETULUI ............

                             CENTRALIZATORUL
sumelor privind ajutorul financiar acordat pentru semintele certificate din productia interna, folosite la insamantare in toamna anului 2002
 _____________________________________________________________________________
|Nr. | Specia  | Categoria |  U.M.  |  Pretul  |Cantitatea| Ajutorul financiar |
|crt.|         | biologica |        |de vanzare| - tone - |       Total        |
|    |         |           |        |- mii lei/|          |     - mii lei -    |
|    |         |           |        | 100 kg - |          |                    |
|____|_________|___________|________|__________|__________|____________________|
|    |TOTAL:   |           |        |          |          |                    |
|____|_________|___________|________|__________|__________|____________________|
| 1. |Grau de  |Total      |        |          |          |                    |
|    |toamna   |Prebaza    | 100 kg |          |          |                    |
|    |         |Baza       |        |          |          |                    |
|    |         |Certificata|        |          |          |                    |
|____|_________|___________|________|__________|__________|____________________|
| 2. |Orzoaica |Total      |        |          |          |                    |
|    |de toamna|Prebaza    | 100 kg |          |          |                    |
|    |         |Baza       |        |          |          |                    |
|    |         |Certificata|        |          |          |                    |
|____|_________|___________|________|__________|__________|____________________|

    NOTA:
    Centralizatorul se va intocmi separat pentru semintele vandute/folosite la utilizatorii aflati in evidentele directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara cu suprafete calamitate in proportie de peste 50% si, separat, pentru semintele folosite la infiintarea de culturi ecologice.

                Director general,              Contabil-sef,
               ...................            ...............

    ANEXA 5
    la normele metodologice

    DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
    SI INDUSTRIE ALIMENTARA A JUDETULUI ............

                            SITUATIE CENTRALIZATOARE
privind acordarea de la bugetul de stat a sumelor reprezentand ajutorul financiar pentru semintele certificate, conform Hotararii Guvernului nr. 755/2002
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Judetul|  Specia | Categoria |  U.M.  |  Pretul  |Cantitatea| Ajutorul  |
|crt.|        |         | biologica |        |de vanzare| - tone - | financiar |
|    |        |         |           |        |- mii lei/|          |   Total   |
|    |        |         |           |        | 100 kg - |          |- mii lei -|
|____|________|_________|___________|________|__________|__________|___________|
|    | TOTAL: |         |           |        |          |          |           |
|____|________|_________|___________|________|__________|__________|___________|
| 1. |        |Grau de  |Total      |        |          |          |           |
|    |        |toamna   |Prebaza    | 100 kg |          |          |           |
|    |        |         |Baza       |        |          |          |           |
|    |        |         |Certificata|        |          |          |           |
|____|________|_________|___________|________|__________|__________|___________|
| 2. |        |Orzoaica |Total      |        |          |          |           |
|    |        |de toamna|Prebaza    | 100 kg |          |          |           |
|    |        |         |Baza       |        |          |          |           |
|    |        |         |Certificata|        |          |          |           |
|____|________|_________|___________|________|__________|__________|___________|

    NOTA:
    Situatia centralizatoare se va intocmi separat pentru semintele vandute/folosite la utilizatorii aflati in evidentele directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara cu suprafete calamitate in proportie de peste 50% si, separat, pentru semintele folosite la infiintarea de culturi ecologice.

                       Ordonator principal de credite,
                      .................................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 755/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 755 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu