Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.753 din 23.09.2018

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 824 din 26 septembrie 2018SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I", „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1", „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14", „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15" şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15", cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3, art. 5 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15", potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională. Articolul 2
(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15", prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Corunca, Târgu Mureş, Livezeni, Sângeorgiu de Mureş şi Ernei din judeţul Mureş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Articolul 3
(1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15", aflate pe raza localităţilor Corunca, Târgu Mureş, Livezeni, Sângeorgiu de Mureş şi Ernei din judeţul Mureş, sunt în cuantum de 2.335 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, la capitolul 84.01 „Transporturi", subcapitolul 03 „Transport rutier", titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR".
(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
Articolul 4Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 5Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local implicat şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. Articolul 6 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: p. Ministrul transporturilor, Mircea Florin Biban, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXA Nr. 2LISTA cuprinzând imobilele situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15", aflate pe raza localităţilor Corunca, Târgu Mureş, Livezeni, Sângeorgiu de Mureş şi Ernei, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Judeţul Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/Parcelă Categoria de folosinţă Număr cadastral/Număr topografic Număr carte funciară Intravilan [I]/ Extravilan [E] Total suprafaţă [mp] Suprafaţă de expropriat [mp] teren şi construcţii/ împrejmuiri Valoare de despăgubire teren şi construcţii/ împrejmuiri conform Legii nr. 255/2010 [lei]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Mureş Corunca Fundaţia Sapientia T43, P1243/11 Lv 53090 53090 I 173294 899 - teren 158.254
43 ml - împrejmuire 2.497
2 Mureş Corunca Fodor Anna Maria, Societatea Comercială Torday Company - S.R.L., Tordai Istvan, Tordai Ferenc Arpad T43, P880 Cc nr. cad. 245/7 50847 I 15095 1062 - teren 186.947
Constr. restaurant, Sc = 103 mp Constr. birou, Scd = 19 mp Constr. grup sanitar, Scd = 61 mp împrejmuire - L = 109 m 330.202
3 Mureş Târgu Mureş Oltean Cornel, Oltean Flavia Dana T11, P616/19, 616/13, 598/4, 601/8, 576/5 L 123833 123833 I 23274 250 64.336
4 Mureş Târgu Mureş Ionita Catalin, Nitu Ioan-Marcel, Musgociu Mircea-Nicolae, municipiul Târgu Mureş T11, L576/4 L 130931 - I - 101 25.992
5 Mureş Târgu Mureş Ionita Catalin, Nitu Ioan-Marcel, Musgociu Mircea-Nicolae, municipiul Târgu Mureş T11, L576/4 L 130930 - I - 308 79.262
6 Mureş Târgu Mureş Proprietar neidentificat *) T11, P576 - - - I - 38 9.779
7 Mureş Târgu Mureş OMV Petrom Marketing - S.R.L. L576 Cc 440 127765 I 2035 189 - teren 48.638
Împrejmuire 28 ml, platf. dale 61 mp, 5 stâlpi 18.248
8 Mureş Târgu Mureş Societatea Comercială Sarmasanca Trans - S.R.L. T10, A550/7 Cc 122488 122488 I 6295 124 - teren 31.911
Platf. dale 555 mp, terasament 555 mp, zid sprijin 54 ml 324.143
9 Mureş Târgu Mureş Proprietar neidentificat *) T110, A550 A - - I - 32 8.235
10 Mureş Târgu Mureş Fodor Anna Maria, Tordai Ferenc Arpad, Tordai Istvan T10, A550/8 A 816 135421 I 14000 245 63.050
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 Mureş Târgu Mureş Fodor Anna Maria, Tordai Ferenc Arpad, Tordai Istvan T10, A550/8 A 816 135421 I 14000 40 10.294
12 Mureş Târgu Mureş Marton Agneta, Kiss Rozalia T10, A 507/29 A 2564 133644 I 2700 11 936
13 Mureş Târgu Mureş Oltean Anica, Oltean Iustian T10, A 507/27 A 4625 133298 I 4426 65 5.529
14 Mureş Târgu Mureş Padar Anton T10, A496/3 A A 496/3 - I 3000 37 3.147
15 Mureş Târgu Mureş Padar Anton T10, A496/3 A A 496/3 - I 3000 3 255
16 Mureş Târgu Mureş Oproiescu Petru Florin, Oproiescu Maria T10, A496/1 A 554/1 130729 I 4700 28 2.382
17 Mureş Târgu Mureş Proprietar neidentificat*) T10, A483 A A 483 - I - 70 5.954
18 Mureş Târgu Mureş Proprietar neidentificat*) T10, A484 A A 483 - I - 59 5.019
19 Mureş Târgu Mureş Proprietar neidentificat*) T10, A485 A A 483 - I - 49 4.168
20 Mureş Târgu Mureş Proprietar neidentificat*) T10, A486 A A 483 - I - 47 3.998
21 Mureş Târgu Mureş Proprietar neidentificat*) T10, A487 A A 483 - I - 2 170
22 Mureş Târgu Mureş Szep Janos T10, A481/1 A 135822 - E 5800 93 6.330
23 Mureş Târgu Mureş Peres Arpad, Nyulas Magda, Peres Miklos, Peres Andras T10, A477/8 A A 477/8 7394/II E 6206 421 28.654
24 Mureş Târgu Mureş Peres Arpad, Nyulas Magda, Peres Miklos, Peres Andras T10, A477/8 A A 477/8 7394/II E 6206 112 7.623
25 Mureş Târgu Mureş Societatea Comercială Landselect - S.R.L. Târgu Mureş T10, A477/9 A 1052 126497 E 3080 198 13.476
26 Mureş Târgu Mureş Societatea Comercială Landselect - S.R.L. Târgu Mureş T10, A477/10 A 1052 126497 E 3080 21 1.429
27 Mureş Târgu Mureş CE Basilea Prodcom - S.R.L. - A 132210 132210 E 4400 316 21.507
28 Mureş Târgu Mureş CE Basilea Prodcom - S.R.L. - A 132211 132211 E 2300 43 2.927
29 Mureş Târgu Mureş Janosi Eszter, Janosi Jozsef, Kovacs Eszter T10, A477/10 A A 477/10 - E 2376 147 10.005
30 Mureş Târgu Mureş Peres Mihaly, Kovacs Ana Maria, Peres Stefan T10, A477/7 A 3606/2/2/1; 3606/b/2/1 7394/II E 6107 378 25.727
31 Mureş Târgu Mureş Nagy Jozsef T10, A477/6 A A 477/6 - E 5800 262 17.832
32 Mureş Târgu Mureş Nagy Ludovic, Nagy Carolina A 477/5 A 2455 133474 E 4100 289 19.670
33 Mureş Târgu Mureş Aldea Dumitru T10, A477/4 A 1699/4 127652 E 600 173 11.775
34 Mureş Târgu Mureş Cucuiet Doru Vasile T10, A477/4 A 1699/5 128044 E 646 32 2.178
35 Mureş Târgu Mureş Proprietar neidentificat*) T10, A477 A - - E - 9 613
36 Mureş Târgu Mureş Nagy Ludovic, Nagy Carolina A477/3 A 705 133470 E 3400 149 10.141
37 Mureş Târgu Mureş Societatea Comercială Landselect - S.R.L. Târgu Mureş A477/2 A 655 126507 E 6388 300 20.418
38 Mureş Târgu Mureş Balazs Etelca T10, A477/1 A 3606/2/2/2/2/;3606/b/2/2/2 133525 E 5082 291 19.806
39 Mureş Târgu Mureş Proprietar neidentificat*) T10, A479 A A 479 - E - 136 9.256
40 Mureş Târgu Mureş Proprietar neidentificat*) T10, A480 A A 480 - E - 160 10.890
41 Mureş Târgu Mureş Proprietar neidentificat*) T10, A483 - - - E - 33 2.246
42 Mureş Târgu Mureş Szep Gy. Janos T10, A481/1 A 135824 135824 E 560 358 24.366
43 Mureş Târgu Mureş Proprietar neidentificat*) T10, A481/1 - - - E - 22 1.497
44 Mureş Livezeni Gyorfi Zoltan A 52331 52331 I 1500 120 6.340
45 Mureş Livezeni Proprietar neidentificat*) A 13/4 A I 8 423
46 Mureş Livezeni Sarmasan Doina, Sarmasan Ioana A 1285/1 51584 I 1000 6 317
47 Mureş Livezeni Sarmasan Doina, Sarmasan Ioana A 1285/1 51584 I 1000 29 1.532
48 Mureş Livezeni Andre Andrea-Zsuzsanna A 326 52827 I 9400 21 1.109
49 Mureş Livezeni Nitu Ioan Marcel, Romaris - S.R.L. Cc A 50137 50137 I 5475 8110 82 4.332
50 Mureş Livezeni Proprietar neidentificat*) A 8 A I - 104 5.494
51 Mureş Livezeni Nitu Ioan Marcel A 1735 52417 I 10140 503 26.574
52 Mureş Livezeni Sarmasan Doina, Sarmasan Ioana A 1285/2 51590 I 1500 45 2.377
53 Mureş Livezeni Biro Ioan A 404/3 51131 I 4100 297 15.691
54 Mureş Livezeni Dambean Catalin A 51304 51304 I 18700 928 49.027
55 Mureş Livezeni Dambean Catalin, Dimbean Gheorghe, Dimbean Elisabeta A 1228 51303 I 1123 198 10.461
56 Mureş Livezeni Nyaradi Laszlo, Nyaradi Daniela A 422/1 50853 E 37299 6.431 63.528
57 Mureş Livezeni Nyaradi Laszlo, Nyaradi Daniela A 422/1 50853 E 37299 19 188
58 Mureş Livezeni Bendris Cristian-Iulius, Bendris Camelia Lv-CC 50982 50982 E 1132 12 119
59 Mureş Livezeni Proprietar neidentificat*) A 25 A E 1.667 16.467
60 Mureş Livezeni Tamasoi Ioan, Tamasoi Steliana A 1000/4 53173 E 8600 1.625 16.052
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
61 Mureş Livezeni Tamasoi Ioan, Tamasoi Steliana A 1000/3 2301/N E 8600 2.495 24.647
62 Mureş Livezeni Societatea Comercială Contranscom Benta - S.A. Lv-CC 50768 50768 E 586 10 99
63 Mureş Livezeni Societatea Comercială Contranscom Benta - S.A. Lv-CC 50769 50769 E 554 152 1.502
64 Mureş Livezeni Societatea Comercială ALM Grup - S.A. A 1000/2 50704 E 9200 734 7.251
65 Mureş Livezeni Societatea Comercială Contrascom Benta - S.A. Lv 50770 50770 E 574 370 3.655
66 Mureş Livezeni Societatea Comercială Contranscom Benta - S.A. Lv 50777 50777 E 1021 3 30
67 Mureş Livezeni Proprietar neidentificat*) A 25 A E - 1.541 15.223
68 Mureş Livezeni Baldean Dumitru-Valentin, Baldean Dorina-Daniela Lv 51295 51295 E 2850 351 3.467
69 Mureş Livezeni Lakatus Alexandru, Lakatus Iren Lv 1585 52859 E 2900 4 40
70 Mureş Livezeni Lazar Aurel Lv 51294 51294 E 2850 188 1.857
71 Mureş Livezeni Galaczi Andrei, Galaczi Edit Ibolya Lv 50026 50026 E 4663 482 4.761
72 Mureş Livezeni Galaczi Andrei, Galaczi Edit Ibolya Lv 50030 50030 E 4052 51 504
73 Mureş Livezeni Hartagan Ioan, Hartagan Ana Lv 50022 50022 E 8600 5 49
74 Mureş Livezeni Nagy G. Ilona A 51004 51004 E 5800 311 3.017
75 Mureş Livezeni Proprietar neidentificat*) A101 A E - 81 786
76 Mureş Livezeni Sofalvi Janos, Sofalvi Judit A 1199 52379 E 24511 3.338 32.385
77 Mureş Livezeni Neiconi Mircea-Sorin, Neiconi Liana Adelina Lv 50250 50250 E 600 105 1.019
78 Mureş Livezeni Neiconi Mircea-Sorin, Neiconi Liana Adelina Lv 50251 50251 E 600 22 213
79 Mureş Livezeni Proprietar neidentificat*) A 196 A E - 44 407
80 Mureş Livezeni Proprietar neidentificat*) PS 190 P E - 56 519
81 Mureş Sângeorgiu de Mureş Serban N. Romeo, Serban Radu 676/1/2 A 54576 54576 E 17303 1.036 10.051
82 Mureş Sângeorgiu de Mureş Serban N. Tiberiu 676/1/1 A 54482 54482 E 12294 1.071 10.391
83 Mureş Sângeorgiu de Mureş Opris Ana, Preda Anna, Grigorescu Maria 688/1 A 54569 54569 E 3444 200 1.940
84 Mureş Sângeorgiu de Mureş Oros Emil, Oros Tereza 688/2 A 54502 54502 E 3143 113 1.096
85 Mureş Sângeorgiu de Mureş Vizi Jozsef, Vizi Blanka-Viola 688/3 A 54428 54428 E 2994 74 718
86 Mureş Sângeorgiu de Mureş Moldovan Ioan 688/4 A 54475 54475 E 2133 51 495
87 Mureş Sângeorgiu de Mureş Szombati I. Olga, Fodor I. Maria, Szombati I. Arpad 688/5 A 54496 54496 E 3118 117 1.135
88 Mureş Sângeorgiu de Mureş Elec Ildiko, Elec Stefan 688/6 A 54499 54499 E 3444 249 2.416
89 Mureş Sângeorgiu de Mureş Danadarul Lazar 688/7 A 54542 54542 E 3590 264 2.561
90 Mureş Sângeorgiu de Mureş Barabas Eniko, Antal Melinda 688/8 A 54540 54540 E 3721 310 3.008
91 Mureş Sângeorgiu de Mureş Oros Emil 688/3 A 54505 54505 E 3841 249 2.416
92 Mureş Sângeorgiu de Mureş Bobletec Ioan 688/10 A 54596 54596 E 3948 224 2.173
93 Mureş Sângeorgiu de Mureş Nagy Lenke, Simon Ileana 688/1 A 54437 54437 E 4043 223 2.164
94 Mureş Sângeorgiu de Mureş Panczel N. Maria, Erkedi I. Maria, Moldovan I. Ileana, Gall N. Anna 688/12 A 54583 54583 E 4133 210 2.037
95 Mureş Sângeorgiu de Mureş Vizi Jozsef 688/13 A 54546 54546 E 4130 193 1.872
96 Mureş Sângeorgiu de Mureş Vizi Jozsef 688/14 A 54551 54551 E 4033 184 1.785
97 Mureş Sângeorgiu de Mureş Kovacs Iosif, Dosa Margareta 688/15 A 608 E 5000 171 1.659
98 Mureş Sângeorgiu de Mureş Zsigmond I. Ioan, Zsigmond I. Laszlo, Zsigmond I. Janos, Zsigmond I. Ludovic 688/16 A 53001 53001 E 5000 242 2.348
99 Mureş Sângeorgiu de Mureş Makkai Carolina, Makkai Elisabeta, Makkai Bela, Zoltan Agnes, Moldovan Edith-Rodica, Nistor Gheorghe, Nistor Vasile 688/17 A 54450 54450 E 4964 330 3.202
100 Mureş Sângeorgiu de Mureş Comisia Locală de Fond Funciar Sângeorgiu de Mureş **) Dr 54096 E 1647 2 19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
101 Mureş Sângeorgiu de Mureş Preda Anna, Grigorescu Maria 688/1 A 54570 54570 E 928 12 116
102 Mureş Sângeorgiu de Mureş Oros Emil, Oros Tereza 688/2 A 54500 54500 E 1100 50 485
103 Mureş Sângeorgiu de Mureş Vizi Jozsef, Vizi Blanka-Viola 688/3 A 54431 54431 E 1189 49 475
104 Mureş Sângeorgiu de Mureş Moldovan Ioan 688/4 A 54478 54478 E 859 41 398
105 Mureş Sângeorgiu de Mureş Szombati I. Olga, Fodor I. Maria, Szombati I. Arpad 688/5 A 54494 54494 E 1131 63 611
106 Mureş Sângeorgiu de Mureş Elec Ildiko, Elec Stefan 688/6 A 54497 54497 E 971 16 155
107 Mureş Sângeorgiu de Mureş Comisia Locală de Fond Funciar Sângeorgiu de Mureş **) 332 P 54212 E 112061 6 58
108 Mureş Sângeorgiu de Mureş Laslo Maria 743/53/a A 54259 54259 E 3000 5 49
109 Mureş Sângeorgiu de Mureş Societatea Comercială Barock Stil - S.R.L. 743/53 A 54590 54590 E 10 10 97
110 Mureş Sângeorgiu de Mureş Comisia Locală de Fond Funciar Sângeorgiu de Mureş **) 704 A 54308 E 8290 508 4.929
111 Mureş Sângeorgiu de Mureş Balazs Zsigmond, Balazs Gabriela 676/2 A 50271 50271 E 10573 897 8.703
112 Mureş Sângeorgiu de Mureş Serban N. Romeo, Serban Radu 676/1/2 A 54574 54574 E 627 627 6.083
113 Mureş Ernei Gabor Gavrila, Gabor Terezia T29, A 1025/2 A 953 2812 I 5000 179 8.634
114 Mureş Ernei Matei S. Alexandru Liviu T29, A 1025/3 A 151 1764 I 5000 232 11.191
115 Mureş Ernei Muller Brigitta Tekla, Szekely Maria Magdalena, Szekely Andrea, Szekely Melinda A1025/4 A - - I 5000 156 7.525
116 Mureş Ernei Varadi Szocs Ludovic A1025/5 A 241 51884 I 23100 527 25.421
117 Mureş Ernei Varadi Szocs Ludovic T29, A 1024/1 A 240 51883 I 16800 385 18.571
118 Mureş Ernei Csipor Samuila, Csipor Ioan, Csipor Ileana, Nemes Irina T29, A 1024/2 A 572 2392 I 8000 201 9.696
119 Mureş Ernei Csipor Samuila, Csipor Ioan, Csipor Ileana, Nemes Irina T29, A 1022/1 A 573 - I 26700 696 33.573

120 Mureş Ernei Csipor Samuila, Csipor Ioan, Csipor Ileana, Nemes Irina T29, A 1022/1 A 573 - I 26700 23 1.109
121 Mureş Ernei Csipor Samuila, Csipor Ioan, Csipor Ileana, Nemes Irina T29, A 1020/1 A 574 2394 I 7500 231 11.143
122 Mureş Ernei Proprietar neidentificat*) T29, A 1020 A - - I - 17 820
123 Mureş Ernei Proprietar neidentificat*) - - 285/6 - I - 148 7.139
124 Mureş Ernei Societatea Comercială SERV IRTA - S.A., Contiu Ioan-Sebastian, Contiu Liliana Cristina, Crisan Daniel Marcel, Crisan Angela Irina T29, A 1020/2 Dr 285/9 52077 I 1442 25 1.206
125 Mureş Ernei Societatea Comercială SERV IRTA - S.A. T29, A 1020/2 A 285/17 50679 I 550 120 5.788
126 Mureş Ernei Nemes Ioan, Nemes Maria T29, A 1020/3 A 473 2213 I 4800 87 4.197
127 Mureş Ernei Molnar Rozalia, Osvath Eva T29, A 1020/4 A 381 2086 I 13800 294 14.182
128 Mureş Ernei Proprietar neidentificat*) T29, A 1020 A - - I - 8 386
129 Mureş Ernei Kelemen S. Albert, Kelemen I. Stefan T29, A 1018/3 A 380 2099 I 10000 199 9.599
130 Mureş Ernei Vamos Olga T29, A 1018/2 A 520 51243 I 6800 132 6.367
131 Mureş Ernei Kesteloo Zsuzsanna T29, A1018/1 A 50007 50007 I 7900 231 11.143
132 Mureş Ernei Kesteloo Zsuzsanna T29, A1018/1 A 50007 50007 I 7900 6 289
133 Mureş Ernei Jenei Eugen, Jenei Sandor T29, A 1005/18 A 787 - I 15686 37 1.785
134 Mureş Ernei Jenei Eugen, Jenei Sandor T29, A 1005/18 A 787 - I 15686 197 9.503
135 Mureş Ernei Szakacs Dionisie A 1005/14 A - - I 11600 322 15.532
136 Mureş Ernei Szakacs Ioan A 1005/15 A - TP 48346/ 2009 I 1600 120 5.788
137 Mureş Ernei Szekely Stefan A 1005/16 A 1114 2946 I 6100 443 21.369
138 Mureş Ernei Moldovan Vasile A 1005/17 A 1069 51886 I 12400 700 33.766
TOTAL 43.553 2.334.541 lei

*) Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea „Proprietar neidentificat", astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii. **) Pentru poziţiile în care se regăseşte menţiunea „Comisia Locală de Fond Funciar Sângeorgiu de Mureş", astfel cum reiese din evidenţele unităţii administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deţinătorului va fi identificat ulterior, după punerea în posesie, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 753/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 753 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 753/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu