Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 742 din 13 septembrie 1999

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de coordonare pentru urmarirea indeplinirii lucrarilor stabilite in conformitate cu planurile de dezvoltare urbana a ansamblului urbanistic din perimetrul central al municipiului Bucuresti, format din Centrul Istoric si Noul Centru Civic - "Bucuresti 2000"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 456 din 20 septembrie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 129/1998 privind declararea ca zona de interes national a unui ansamblu din perimetrul central al municipiului Bucuresti, incluzand Noul Centru Civic si Centrul Istoric, si stabilirea conditiilor de realizare a investitiilor pentru ansamblul urbanistic din aceasta zona,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de coordonare pentru urmarirea indeplinirii lucrarilor stabilite in conformitate cu planurile de dezvoltare urbana a ansamblului urbanistic din perimetrul central al municipiului Bucuresti, format din Centrul Istoric si Noul Centru Civic - "Bucuresti 2000", prevazut in anexa la prezenta hotarare.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul lucrarilor publice
                      si amenajarii teritoriului,
                      Nicolae Noica

                      Secretar de stat,
                      seful Departamentului pentru
                      Administratie Publica Locala,
                      Vlad Rosca

                      Ministrul culturii,
                      Ion Caramitru

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                            REGULAMENT
de organizare si functionare a Consiliului de coordonare pentru urmarirea indeplinirii lucrarilor stabilite in conformitate cu planurile de dezvoltare urbana a ansamblului urbanistic din perimetrul central al municipiului Bucuresti, format din Centrul Istoric si Noul Centru Civic - "Bucuresti 2000"

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In prezentul regulament Consiliul de coordonare pentru urmarirea indeplinirii lucrarilor stabilite in conformitate cu planurile de dezvoltare urbana a ansamblului urbanistic din perimetrul central al municipiului Bucuresti, format din Centrul Istoric si Noul Centru Civic - "Bucuresti 2000", va fi denumit consiliu, secretariatul consiliului va fi denumit secretariat, Planul de dezvoltare urbana Centrul Istoric si Planul de dezvoltare urbana Noul Centru Civic - "Bucuresti 2000" vor fi denumite planuri de dezvoltare urbana, iar Ordonanta Guvernului nr. 129/1998 privind declararea ca zona de interes national a unui ansamblu din perimetrul central al municipiului Bucuresti, incluzand Noul Centru Civic si Centrul Istoric, si stabilirea conditiilor de realizare a investitiilor pentru ansamblul urbanistic din aceasta zona va fi denumita ordonanta.
    Art. 2
    (1) Consiliul urmareste indeplinirea lucrarilor ansamblului urbanistic din perimetrul central al municipiului Bucuresti in conformitate cu planurile de dezvoltare urbana aprobate.
    (2) Intocmirea, avizarea si aprobarea planurilor de dezvoltare urbana se realizeaza in conformitate cu art. 3 din ordonanta.

    CAP. 2
    Atributiile consiliului

    Art. 3
    In realizarea activitatii sale specifice consiliul indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) urmareste indeplinirea lucrarilor stabilite prin planurile de dezvoltare urbana aprobate;
    b) sprijina autoritatile administratiei publice centrale in legatura cu urmarirea realizarii lucrarilor stabilite in planurile de dezvoltare urbana;
    c) transmite ministerelor interesate propuneri de reglementare necesare rezolvarii unor blocaje intervenite in realizarea lucrarilor stabilite prin planurile de dezvoltare urbana aprobate;
    d) sprijina activitatea Agentiei de Reabilitare Urbana pentru ansamblul urbanistic "Centrul Istoric" si activitatea Agentiei de Dezvoltare Urbana pentru ansamblul urbanistic <<Noul Centru Civic - "Bucuresti 2000">>, in vederea corelarii planurilor de dezvoltare urbana in cazul in care apar probleme cu caracter de subsidiaritate;
    e) urmareste corelarea planurilor de dezvoltare urbana intocmite de agentiile mentionate la lit. d) cu Planul urbanistic "Zona Centrala a Municipiului Bucuresti";
    f) urmareste indeplinirea intocmai a lucrarilor stabilite prin planurile de dezvoltare urbana aprobate;
    g) monitorizeaza activitatea agentiilor mentionate la lit. d), cu privire la indeplinirea lucrarilor prevazute in planurile de dezvoltare urbana aprobate;
    h) informeaza periodic Guvernul despre stadiul realizarii lucrarilor prevazute in planurile de dezvoltare urbana aprobate;
    i) propune Guvernului finantarea unor programe si/sau lucrari de interes national, prevazute in planurile de dezvoltare urbana aprobate.

    CAP. 3
    Componenta consiliului

    Art. 4
    (1) In scopul indeplinirii atributiilor prevazute la art. 3 consiliul va avea urmatoarea componenta:
    a) reprezentantul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului cu rang de secretar de stat sau un imputernicit al acestuia, care va avea calitatea de presedinte al consiliului;
    b) reprezentantul Ministerului Culturii cu rang de secretar de stat sau director general;
    c) reprezentantul Ministerului Finantelor cu rang de secretar de stat sau director general;
    d) reprezentantul Ministerului Justitiei cu rang de secretar de stat sau director general;
    e) reprezentantul Departamentului pentru Administratie Publica Locala cu rang de subsecretar de stat sau director;
    f) 2 reprezentanti desemnati din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, specialisti, cu rang de viceprimar si/sau sef de departament.
    (2) Membrii consiliului sunt numiti prin ordin de catre conducatorii institutiilor respective si prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Art. 5
    Secretarul consiliului este directorul Directiei secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrari de interes national din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

    CAP. 4
    Atributiile consiliului si ale secretariatului

    Art. 6
    Pentru realizarea obiectivelor sale consiliul are urmatoarele atributii principale:
    a) solicita agentiilor mentionate la art. 3 lit. d) sa prezinte analize si prognoze privind realizarea prevederilor din planurile de dezvoltare urbana aprobate;
    b) analizeaza si evalueaza trimestrial indeplinirea prevederilor rezultate din planurile de dezvoltare urbana aprobate;
    c) stabileste prin vot transmiterea catre ministerele interesate a propunerilor privind reglementari necesare pentru rezolvarea unor blocaje intervenite in realizarea lucrarilor stabilite prin planurile de dezvoltare urbana aprobate;
    d) stabileste prin vot calendarul de lucru anual al consiliului, ordinea de zi a sedintelor urmatoare, repartizand sarcinile ce trebuie rezolvate de fiecare membru al consiliului;
    e) intocmeste trimestrial sau de cate ori este cazul rapoarte despre stadiul realizarii lucrarilor stabilite prin planurile de dezvoltare urbana aprobate si le transmite Guvernului.
    Art. 7
    Presedintele consiliului are urmatoarele atributii principale:
    a) conduce sedintele ordinare si extraordinare ale consiliului;
    b) solicita convocarea sedintelor extraordinare;
    c) stabileste datele de desfasurare a sedintelor;
    d) coordoneaza pregatirea sedintelor;
    e) aproba proiectul ordinii de zi, lista cuprinzand invitatii, precum si materialele ce urmeaza sa fie transmise cu ocazia convocarii sedintelor ordinare sau extraordinare;
    f) semneaza, impreuna cu ceilalti membri, procesele-verbale de sedinta;
    g) reprezinta consiliul in relatiile cu alte autoritati.
    Art. 8
    (1) Secretariatul consiliului este asigurat de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului prin Directia secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrari de interes national, ca organ tehnic de specialitate.
    (2) Secretariatul consiliului are urmatoarele atributii:
    a) asigura organizarea sedintelor consiliului, pregatind documentele necesare bunei desfasurari a lucrarilor;
    b) in perioada dintre sedinte asigura asistenta de specialitate si legatura cu membrii consiliului, primirea si distribuirea corespondentei destinate obiectivelor de activitate ale consiliului;
    c) convoaca trimestrial membrii consiliului in sedinte ordinare sau, la cererea presedintelui consiliului, in sedinte extraordinare;
    d) asista la lucrarile consiliului intocmind procesul-verbal al sedintei pe care il supune spre semnare tuturor membrilor prezenti si presedintelui;
    e) asigura operatiunile de registratura si arhivare pentru toate documentele privind activitatea consiliului.

    CAP. 5
    Functionarea consiliului

    Art. 9
    (1) Consiliul se intruneste la sediul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, care asigura si presedintia consiliului.
    (2) Consiliul se intruneste trimestrial, in ultima saptamana a trimestrului, in sedinte ordinare, iar cand este cazul, in sedinte extraordinare la solicitarea presedintelui. Sedintele sunt convocate in scris de catre secretariat.
    Art. 10
    Data, ora si locul de desfasurare a sedintelor ordinare se stabilesc de secretariat, la propunerea presedintelui. Convocarea se face cu cel putin 15 zile inainte pentru sedintele ordinare, iar in cazul sedintelor extraordinare, cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita.
    Art. 11
    Consiliul isi desfasoara activitatea pe baza unor programe anuale, intocmite si aprobate de membrii sai cu doua luni inainte de sfarsitul anului in curs, prin care stabilesc obiectivele, termenele, participantii si mijloacele necesare punerii acestora in practica.
    Art. 12
    Secretariatul pregateste materialele pentru sedinte, le difuzeaza cu cel putin 7 zile inaintea intalnirii pentru sedintele ordinare si cu cel putin doua zile inaintea intalnirii pentru sedintele extraordinare.
    Art. 13
    Hotararile consiliului se vor lua in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor, cu votul majoritatii membrilor prezenti.
    Art. 14
    La lucrarile consiliului pot participa, in calitate de invitati sau de consultanti, reprezentanti ai altor institutii din administratia publica, membri ai comisiilor parlamentare, membri ai asociatiilor profesionale, membri ai uniunilor patronale sau alte personalitati, daca la sedinta respectiva se discuta probleme specifice domeniului de activitate al acestora.
    Art. 15
    Aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului este urmarita de secretariat, care consemneaza situatia in rapoarte trimestriale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 742/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 742 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu