Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.740 din 20.07.2011

pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 10 august 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul I Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 şi 686 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 19 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Băla“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 127 se introduc 29 de noi poziţii, poziţiile nr. 128-156, potrivit anexei nr. 1.2. La anexa nr. 69 „ Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pogăceaua“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 71 se introduc 3 noi poziţii, poziţiile nr. 72-74, potrivit anexei nr. 2. Articolul IIAnexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş ANEXA Nr. 1COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Băla Secţiunea IBunuri imobile
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică actuală
0 1 2 3 4 5 6
128 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă DE 439 În localitatea Băla de la Belean Gavril - Pod Fânaţe - Hodaie, drum de pământ, L = 1.943 ml, l = 4 ml 1968 9.715 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
129 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă DE 489 În localitatea Băla de la Cotoară Ioan, nr. 317 - pe sub lab - Ioan de la pod, drum de pământ, L = 970 ml, l = 4 ml 1968 4.850 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
0 1 2 3 4 5 6
130 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă DE 793 În localitatea Băla de la Caroiasa - la ieşirea spre Bozed, drum de pământ, L = 1.662 ml, l = 4 ml 1968 8.310 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
131 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă DE 1269 În localitatea Băla de la Gura Nimii - Buduroi - Lazar Teodor, drum de pământ, L = 1.269 ml, l = 4 ml 1968 6.345 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
132 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă DE 891 În localitatea Băla de la Murătoare - Lazar Teodor, drum de pământ, L = 1.076 ml, l = 4 ml 1968 5.380 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
133 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă DE 840 În localitatea Băla de la Curtean - Deal Bumbari - Lazar Teodor, drum de pământ, L = 1.140 ml, l = 4 ml 1968 5.700 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
134 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă DE 374 În localitatea Băla din DJ 154 H - printre coline de pământ - teren viran, drum de pământ, L = 1.090 ml, l = 4 ml 1968 5.450 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
135 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă DE 250 În localitatea Băla de la Crucea lui Sîntean - pe lângă pădure - păşunea Zăpode, drum de pământ L = 1.158 ml, l = 4 ml 1968 5.790 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
136 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă DE 1069 În localitatea Băla de la Calea Potocii - limită sat Lefaia, drum de pământ, L = 793 ml, l = 4 ml 1968 3.965 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
137 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă DE 451 În localitatea Băla de la pod spre fânaţe, drum de pământ, L = 1.102 ml, l = 4 ml 1968 5.510 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
138 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă DE 356 În localitatea Băla de la DJ 154 H - fost CAP Băla - fântâna CAP, drum de pământ, L = 227 ml, l = 4 ml 1968 1.135 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
139 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă DE 766 În localitatea Băla de la Crucea Maier Vasile - Bodan Gheorghe - Gura Nimii, drum de pământ, L = 976 ml, l = 4 ml 1968 4.880 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
140 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă DE 814 În localitatea Băla de la Buduroi - brazi, drum de pământ, L = 1.508 ml, l = 4 ml 1968 7.540 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
141 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă DE 607 În localitatea Băla de la Hurezu - Vaida Petru - Bazin, drum de pământ, L = 1.182 ml, l = 4ml 1968 5.910 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
0 1 2 3 4 5 6
142 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă DE 249 În localitatea Băla pe deasupra păşunii Zăpode - dunga dealului - limita comunei Voivodeni, drum de pământ, L = 3.331 ml, l = 4 ml 1968 16.655 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
143 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă DE 281 Din păşunea Zăpode - pe lângă plantaţie ieşire în drum judeţean 154 H, drum de pământ, L = 1.071 ml, l = 4ml 1968 5.355 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
144 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă DE 415 În localitatea Băla din drum judeţean DJ 154 H - Augustin, drum de pământ, L = 77 ml, l = 4ml 1968 385 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
145 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă În localitatea Băla de la Valea Frunţii - Drumul Mare - Continit - Spre Fânaţe - Toldăleşti, km 0+000 - 10+773, drum de pământ, L = 10,773 km, parte carosabilă 43.092 mp, platformă (parte carosabilă + acostamente) 53.865 mp, ampriza (platforma +şanţuri) 69.831 mp 1968 53.865 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
146 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă În localitatea Ercea de la Drumul Ghilcoş, km 0+000 - 3+038, drum de pământ, L = 3,038 km, partea carosabilă 12.152 mp, platforma (parte carosabilă+acostamente) 15.190 mp, ampriza (platforma+ şanţuri) 19.613 mp 1968 15.190 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
147 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă DE 160 În localitatea Ercea de la Pol Mihai - Pica - Păşunea comunală, drum de pământ, L = 734 ml, l = 4 ml 1968 3.670 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
148 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă DE 183 În localitatea Ercea de la Ormenişan Pintilie - Milăşan Ioan (Pădureanu), drum de pământ, L = 410 ml, l = 4 ml 1968 2.050 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
149 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă DE 121 În localitatea Ercea de la Pol Ioan nr. 11 - podul de piatră, drum de pământ, L = 350 ml, l = 4 ml 1968 1.750 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
150 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă DE 136 În localitatea Ercea de la Ormenişan Pintilie - pe dos - fânaţe - ieşirea spre Poarta, drum de pământ, L = 1.410 ml, l = 4 ml 1968 7.050 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
151 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă DE 82 În localitatea Ercea de la podul lui Manoilă - Cheretău - la gureţe - podul de piatră, drum de pământ, L = 2.112 ml, l = 4 ml 1968 10.560 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
0 1 2 3 4 5 6
152 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă DE 51 În localitatea Ercea de la Cădariu - Andone - limita Lefaia, drum de pământ, L = 1.929 ml, l = 4 ml 1968 9.645 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
153 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă DE 123 În localitatea Ercea de la Mărginean Virgil - pe dos - drumul lui Ghilcoş, drum de pământ, L = 1.785 ml, l = 4 ml 1968 8.925 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
154 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă DE 192 În localitatea Ercea de la Milăşan Ioan (Pădureanu) - Drum cimitir, drum de pământ, L = 390 ml, l = 4 ml 1968 1.950 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
155 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă DE 225 În localitatea Băla de la cimitir - la Drumul Zăpode drum de pământ, L = 864 ml, l = 4 ml 1968 4.320 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
156 1.3.7.1 Teren pentru bazin de alimentare cu apă În localitatea Băla, cu suprafaţa de 900 mp, partea de N-E a localităţii Băla, la o distanţă de 2 km de centrul comunei Băla, în extravilan 1926 126 Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

ANEXA Nr. 2COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pogăceaua Secţiunea IBunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică actuală
0 1 2 3 4 5 6
72 1.3.7.1 Drum agricol de exploataţie Sub Vulturi - Fehereşti Din DJ 152B pe lângă păşunea Vultur, la Fehereşti, la intersecţia cu DC 132A, cu întoarcere în DJ152B pe lângă Biserica Ortodoxă Văleni, cu îmbrăcăminte de pământ, având L = 3.518 m, l = 8 m 1947 70.650 Domeniul public al comunei Pogăceaua, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2010
73 1.3.7.1 Drum agricol de exploataţie Fântâna Babii Din DJ 152B, pe lângă păşunea Fântâna Babii, pe lângă Pădurea Copăcel, prin Fântâna Babii, cu întoarcere în DJ 152B, cu îmbrăcăminte de pământ, cu L = 4.659 m, l = 8 m 1947 17.890 Domeniul public al comunei Pogăceaua potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2010
74 1.3.7.1 Drum agricol de exploataţie Pârâu Crucii - Baie Din DJ 152 B, prin Pârâu Crucii prin păşunea Rotundu, pe lângă Batale, prin Baie la DN 15E, cu îmbrăcăminte de pământ, cu L = 3.356 m, l = 8 m 1947 27.300 Domeniul public al comunei Pogăceaua potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2010SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 740/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 740 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu