Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.73 din 06.03.2013

privind alocarea temporară, pentru luna martie a anului 2013, a unor sume din vărsăminte din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 127 din 08 martie 2013SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1(1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă - Programul operaţional sectorial „Mediu“ (POSM), Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice“ (POSCCE), Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ (POSDRU), Programul operaţional regional (POR), Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative“ (PODCA) şi Programul operaţional „Asistenţă tehnică“ (POAT), denumite în continuare programe operaţionale, aferent lunii martie 2013, în vederea efectuării plăţilor pentru proiectele finanţate în cadrul programelor operaţionale, pentru rambursarea cheltuielilor eligibile primite de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, se aprobă alocarea temporară de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 1.200.000,00 mii lei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaţionale, care beneficiază de prevederile alin. (1), sunt cei prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(3) Sumele alocate autorităţilor de management din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului şi utilizate, vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până cel târziu la data de 20 decembrie 2013. Articolul 2(1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, efectuează transferul în limita sumei alocate potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (1), la solicitarea Autorităţii de certificare şi plată, din contul 65.01.01. „Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare“ deschis la Trezoreria Operativă Centrală în contul 54.01.03.00 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale“, deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de certificare şi plată, dar nu mai târziu de data de 25 martie 2013.(2) Autoritatea de certificare şi plată efectuează transferul în limita sumei alocate, în funcţie de disponibil, din contul prevăzut la alin. (1) în conturile de disponibil deschise pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, pe baza solicitării de fonduri transmise potrivit acordurilor privind managementul financiar şi controlul la nivelul programelor operaţionale încheiate de Autoritatea de certificare şi plată cu fiecare Autoritate de management. Articolul 3 (1) Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizează de ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicaţiilor de plată aferente programelor operaţionale. În acest sens, autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia transmiterii la Autoritatea de certificare şi plată, până la data de 15 mai 2013, a declaraţiilor lunare de cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor cadrului legal naţional şi comunitar, a căror valoare totală aferentă finanţării din instrumente structurale să fie cel puţin egală cu valoarea sumei primite.(2) Reîntregirea veniturilor din privatizare utilizate se va efectua prin transferarea echivalentului în euro, determinat pe baza cursului Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută, din contul denominat în euro „Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare“, deschis la Banca Naţională a României pe numele Autorităţii de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în contul „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO“, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice.(3) Sumele în euro încasate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit alin. (2) se înregistrează ca venituri din privatizare în valută, la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării operaţiunii de transfer valutar prevăzute la alin. (2). Pe baza aceluiaşi curs valutar, Ministerul Finanţelor Publice stinge obligaţia de restituire a sumelor alocate din venituri din privatizare în lei a ordonatorilor principali de credite prevăzuţi în anexă.(4) În cazul în care sumele rambursate de Comisia Europeană, ca urmare a declaraţiilor de cheltuieli transmise de Autoritatea de certificare şi plată în baza declaraţiilor de cheltuieli primite de la autorităţile de management, potrivit dispoziţiilor alin. (1), nu acoperă integral sumele primite de ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, reconstituirea veniturilor din privatizare până la sfârşitul perioadei prevăzute la art. 1 alin. (3) se asigură în lei din bugetul propriu al ordonatorilor principali de credite pe anul 2013. În acest sens, Autoritatea de certificare şi plată transmite, până la data de 31 iulie 2013, o notificare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaţionale, cu privire la sumele de recuperat. (5) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (4) se efectuează în lei, prin transferul sumelor menţionate în notificare, în contul 65.01.01 „Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare“, deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală.(6) Autorităţile de management restituie sumele primite şi neutilizate din vărsăminte din privatizare în contul prevăzut la alin. (5), până cel târziu la data de 5 aprilie 2013.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Elena Dumitru, secretar de stat Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu p. Ministrul economiei, Adrian Ciocănea, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Ministrul fondurilor europene, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXĂREPARTIŢIA sumelor alocate temporar, pentru luna martie a anului 2013, din veniturile din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management mii lei -

Ordonator principal de credite - AM Total necesar fonduri martie 2013 (FEN)
Ministrul Economiei - AM POSCCE 178.227,00
Ministrul fondurilor europene - AM POAT 4.292,00
Ministrul mediului şi schimbărilor climatice - AM POS Mediu 322.167,00
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice - AM POSDRU 258.691,00
Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice - AM POR 407.922,00
Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice - AM PODCA 28.701,00
TOTAL: 1.200.000,00


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 73/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 73 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 73/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu