Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.704 din 26.08.2015

privind darea în folosinţă gratuită a unor imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, unor federaţii sportive naţionale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 678 din 07 septembrie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 80 alin. (14) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, unor federaţii sportive naţionale, persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, fără scop lucrativ, a unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, reprezentând spaţii cu destinaţie de sediu al acestora, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 3Dreptul de folosinţă gratuită al federaţiilor sportive naţionale asupra bunurilor primite conform art. 1 încetează în situaţia în care Ministerul Tineretului şi Sportului constată că bunurile nu sunt folosite potrivit destinaţiei lor, în condiţiile legii. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul tineretului şi sportului, Gabriela Szabo Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, care se dau în folosinţă gratuită unor federaţii sportive naţionale

Nr. crt. Nr. atribuit de M.F.P. Codul de clasificare al bunului imobil Denumirea Locul unde este situat bunul imobil Persoana juridică ce are în administrare bunul imobil Persoana juridică căreia i se acordă dreptul de folosinţă gratuită asupra bunurilor imobile Caracteristicile tehnice ale bunurilor imobile, total metri pătraţi ocupaţi (Se includ şi holurile de pe fiecare etaj.)
0 1 2 3 4 5 6 7
1 34228 parţial 8.29.08 Sediu administrativ Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 2660420 Comitetul Naţional Paralimpic Cod fiscal 420381 Camera 9 (S = 14,87 mp) şi camera 18 (S = 22,93 mp), corespondent releveu C.F. nr. 232021-C1, parter, poziţiile 27 şi 40. Cotă-parte dependinţe (hol, băi) - 4,68 mp
2 34228 parţial 8.29.08 Sediu administrativ Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 2660420 Federaţia Română de Volei Cod fiscal 4203741 Camera 503 (S = 18,76 mp), camera 504 (S = 2,92 mp), camera 505 (S = 20,81 mp), camera 506 (S = 9,07 mp) şi camera 507 (S = 15,11 mp), corespondent releveu C.F. nr. 232021-C1, etaj 5, poziţiile 1, 2, 3, 4, 5. Cotă-parte dependinţe (hol, băi) - 19,45 mp
3 34228 parţial 8.29.08 Sediu administrativ Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 2660420 Federaţia Română de Schi-Biatlon Cod fiscal 4204020 Camera 508 (S = 18,52 mp), camera 511 (S = 17,34 mp) şi camera 512 (S = 13,67 mp), corespondent releveu C.F. nr. 232021-C1, etaj 5, poziţiile 6, 9 şi 10. Cotă-parte dependinţe (hol, băi) - 14,45 mp
4 34228 parţial 8.29.08 Sediu administrativ Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 2660420 Federaţia Română de Tenis de Masă Cod fiscal 5194331 Camera 509 (S = 25,52 mp ), camera 510 (S = 14,14 mp) şi camera 703 (S = 19,72 mp), corespondent releveu C.F. nr. 232021-C1, etaj 5, poziţiile 7 şi 8, etaj 7 poziţia 14. Cotă-parte dependinţe (hol, băi) - 17,33 mp
Nr. crt. Nr. atribuit de M.F.P. Codul de clasificare al bunului imobil Denumirea Locul unde este situat bunul imobil Persoana juridică ce are în administrare bunul imobil Persoana juridică căreia i se acordă dreptul de folosinţă gratuită asupra bunurilor imobile Caracteristicile tehnice ale bunurilor imobile, total metri pătraţi ocupaţi (Se includ şi holurile de pe fiecare etaj.)
5 34228 parţial 8.29.08 Sediu administrativ Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 2660420 Federaţia Română de Canotaj Cod fiscal 4203849 Camera 513 (S = 20,72 mp), camera 514 (S = 20,11 mp), camera 515 (S = 17,80 mp) şi camera 526 (S = 25,15 mp), corespondent releveu C.F. nr. 232021-C1, etaj 5, poziţiile 11, 12, 13 şi 24. Cotă-parte dependinţe (hol, băi) - 24,45 mp
6 34228 parţial 8.29.08 Sediu administrativ Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Ministerul Tineretului şi Sportului Federaţia Română de Bob şi Sanie Cod fiscal 10488406 Camera 516 (S = 13,80 mp) şi camera 517 (S = 13,46 mp), corespondent releveu C.F. nr. 232021-C1, etaj 5, poziţiile 14 şi 15. Cotă-parte dependinţe (hol, băi) - 7,95 mp
7 34228 parţial 8.29.08 Sediu administrativ Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 2660420 Federaţia Aeronautică Română Cod fiscal 4204100 Camera 518 (S = 13,94 mp), corespondent releveu C.F. nr. 232021-C1, etaj 5, poziţia 16. Cotă-parte dependinţe (hol, băi) - 4,06 mp.
8 34228 parţial 8.29.08 Sediu administrativ Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 2660420 Federaţia Română de Judo Cod fiscal 14397378 Camera 519 (S = 14,68 mp) şi camera 520 (S = 16,37 mp), corespondent releveu C.F. nr. 232021-C1, etaj 5, poziţiile 17 şi 18. Cotă-parte dependinţe (hol, băi) - 9,06 mp
9 34228 parţial 8.29.08 Sediu administrativ Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 2660420 Federaţia Română de Polo Cod fiscal 4203768 Camera 521 (S = 13,23 mp), camera 522 (S = 11,61 mp) şi camera 523 (S = 17,00 mp), corespondent releveu C.F. nr. 232021-C1, etaj 5, poziţiile 19, 20 şi 21. Cotăparte dependinţe (hol, băi) - 12,21 mp
10 34228 parţial 8.29.08 Sediu administrativ Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 2660420 Federaţia Română de Orientare Cod fiscal 4400824 Camera 525 (S = 20,12 mp), corespondent releveu C.F. nr. 232021-C1, etaj 5, poziţia 23. Cotă-parte dependinţe (hol, băi) - 5,87 mp
11 34228 parţial 8.29.08 Sediu administrativ Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 2660420 Federaţia Română de Dans Sportiv Cod fiscal 7104335 Camera 603 (S = 19,54 mp), corespondent releveu C.F. nr. 232021-C1, etaj 6, poziţia 20. Cotă-parte dependinţe (hol, băi) - 4,48 mp
12 34228 parţial 8.29.08 Sediu administrativ Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 2660420 Federaţia Română de Gimnastică Cod fiscal 4203830 Camera 604 (S = 25,45 mp), camera 605 (S = 25,17 mp), camera 606 (S = 27,20 mp), camera 607 (S = 12,23 mp) şi camera 608 (S = 14,91 mp), corespondent releveu C.F. nr. 232021-C1, etaj 6, poziţiile 19, 18, 17, 16 şi 15. Cotă-parte dependinţe (hol, băi) - 24,10 mp
13 34228 parţial 8.29.08 Sediu administrativ Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 2660420 Federaţia Română de Yachting Cod fiscal 4340226 Camera 609 (S = 9,87 mp), corespondent releveu C.F. nr. 232021-C1, etaj 6, poziţia 14. Cotă-parte dependinţe (hol, băi) - 2,26 mp
14 34228 parţial 8.29.08 Sediu administrativ Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 2660420 Federaţia Română de Kaiac-Canoe Cod fiscal 4203474 Camera 610 (S = 16,30 mp), camera 611 (S = 20,13 mp) şi camera 612 (S = 19,97 mp), corespondent releveu C.F. nr. 232021-C1, etaj 6, poziţiile 13, 12 şi 11. Cotă-parte dependinţe (hol, băi) - 12,97 mp
15 34228 parţial 8.29.08 Sediu administrativ Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 2660420 Federaţia Română de Lupte Cod fiscal 4204143 Camera 613 (S = 20,23 mp), camera 617 (S = 28,03 mp) şi camera 618 (S = 26,86 mp), corespondent releveu C.F. nr. 232021-C1, etaj 6, poziţiile 10, 6 şi 5. Cotă-parte dependinţe (hol, băi) - 17,24 mp
16 34228 parţial 8.29.08 Sediu administrativ Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 2660420 Federaţia Română de Haltere Cod fiscal 4204054 Camera 614 (S = 18,79 mp), camera 615 (S = 17,29 mp) şi camera 616 (S = 9,77 mp), corespondent releveu C.F. nr. 232021-C1, etaj 6, poziţiile 9, 8 şi 7. Cotă-parte dependinţe (hol, băi) - 10,52 mp
Nr. crt. Nr. atribuit de M.F.P. Codul de clasificare al bunului imobil Denumirea Locul unde este situat bunul imobil Persoana juridică ce are în administrare bunul imobil Persoana juridică căreia i se acordă dreptul de folosinţă gratuită asupra bunurilor imobile Caracteristicile tehnice ale bunurilor imobile, total metri pătraţi ocupaţi (Se includ şi holurile de pe fiecare etaj.)
17 34228 parţial 8.29.08 Sediu administrativ Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 2660420 Federaţia Română de Popice-Bowling Cod fiscal 4340110 Camera 619 (S = 25,72 mp) şi camera 620 (S = 24,91 mp), corespondent releveu C.F. nr. 232021-C1, etaj 6, poziţiile 4 şi 3. Cotă-parte dependinţe (hol, băi) - 11,62 mp
18 34228 parţial 8.29.08 Sediu administrativ Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 2660420 Federaţia Română de Sportul pentru Toţi Cod fiscal 26604620 Camera 621 (S = 19,89 mp) şi camera 622 (S = 25,12 mp), corespondent releveu C.F. nr. 232021-C1, etaj 6, poziţiile 2 şi 1. Cotă-parte dependinţe (hol, băi) - 10,33 mp
19 34228 parţial 8.29.08 Sediu administrativ Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 2660420 Federaţia Română de Tenis Cod fiscal 5219525 Camera 704 (S = 26,33 mp), camera 705 (S = 11,07 mp) şi camera 706 (S = 12,94 mp), corespondent releveu C.F. nr. 232021-C1, etaj 7, poziţiile 15, 16 şi 17. Cotă-parte dependinţe (hol, băi) - 11,00 mp
20 34228 parţial 8.29.08 Sediu administrativ Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 2660420 Federaţia Română de Şah Cod fiscal 4203652 Camera 707 (S = 27,01 mp) şi camera 708 (S = 28,61 mp), corespondent releveu C.F. nr. 232021-C1, etaj 7, poziţiile 18 şi 19. Cotă-parte dependinţe (hol, băi) - 12,15 mp
21 34228 parţial 8.29.08 Sediu administrativ Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 2660420 Federaţia Română de Gimnastică Ritmică Cod fiscal 15549520 Camera 709 (S = 8,76 mp) şi camera 710 (S = 18,37 mp), corespondent releveu C.F. nr. 232021-C1, etaj 7, poziţiile 20 şi 21. Cotă-parte dependinţe (hol, băi) - 5,92 mp
22 34228 parţial 8.29.08 Sediu administrativ Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 2660420 Federaţia Română de Ciclism Cod fiscal 4193001 Camera 711 (S = 20,26 mp) şi camera 712 (S = 20,12 mp), corespondent releveu C.F. nr. 232021-C1, etaj 7, poziţiile 22 şi 23. Cotă-parte dependinţe (hol, băi) - 8,82 mp
23 34228 parţial 8.29.08 Sediu administrativ Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 2660420 Federaţia Română de Fotbal-Tenis Cod fiscal 14980540 Camera 713 (S = 20,97 mp), corespondent releveu C.F. nr. 232021-C1, etaj 7, poziţia 24. Cotă-parte dependinţe (hol, băi) - 4,58 mp
24 34228 parţial 8.29.08 Sediu administrativ Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 2660420 Federaţia Română de Badminton Cod fiscal 4266219 Camera 714 (S = 18,97 mp), corespondent releveu C.F. nr. 232021-C1, etaj 7, poziţia 25. Cotă-parte dependinţe (hol, băi) - 4,14 mp
25 34228 parţial 8.29.08 Sediu administrativ Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 2660420 Federaţia Română de Box Cod fiscal 4266219 Camera 715 (S = 17,97 mp), camera 716 (S = 9,26 mp), camera 717 (S = 26,36 mp) şi camera 718 (S = 28,22 mp), corespondent releveu C.F. nr. 232021-C1, etaj 7, poziţiile 26, 27, 28 şi 29. Cotă-parte dependinţe (hol, băi) - 17,87 mp
26 34228 parţial 8.29.08 Sediu administrativ Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 2660420 Federaţia Română de Karting Cod fiscal 25303468 Camera 414 (S = 18,06 mp), camera 415 (S = 13,25 mp) şi camera 426 (S = 24,11 mp), corespondent releveu C.F. nr. 232021-C1, etaj 4, poziţiile 11, 12 şi 22. Cotă-parte dependinţe (hol, băi) - 13,29 mp
27 34228 parţial 8.29.08 Sediu administrativ Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 2660420 Federaţia Română de Sambo Cod fiscal 21767945 Camera 06 (S = 19,82 mp), corespondent releveu C.F. nr. 232021-C1, parter, poziţia 18. Cotă-parte dependinţe (hol, băi) - 2,58 mp
28 34228 parţial 8.29.08 Sediu administrativ Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 2660420 Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă Cod fiscal 4203806 Camera 416 (S = 13,25 mp), corespondent releveu C.F. nr. 232021-C1, etaj 4, poziţia 13. Cotă-parte dependinţe (hol, băi) - 3,17 mp


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 704/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 704 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 704/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu