Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.701 din 13.07.2011

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 503 din 14 iulie 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexa nr. 10 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Apahida“ la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 şi 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: a)la secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică următoarele poziţii:la poziţia 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Străzi situate în localitatea Apahida, în număr de 13, cu o lungime totală de 13.074,01 m“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „13,07“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 şi H.C.L. nr. 38/1999“; la poziţia 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Străzi situate în localitatea Dezmir, în număr de 13, cu o lungime totală de 12.535 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12,53“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 şi H.C.L. nr. 38/1999“; la poziţia 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Străzi situate în localitatea Sânnicoară, în număr de 6, cu o lungime totală de 9.170 m“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „9,17“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 şi H.C.L. nr. 38/1999“; b)la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia 325 se introduc 25 de noi poziţii, poziţiile 326-350, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş ANEXĂCompletări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Apahida Secţiunea IBunuri imobile
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală/ Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
326 1.3.7.3. Strada Cantonului Strada Cantonului, situată în localitatea Dezmir, cu îmbrăcăminte din beton, în lungime de 1.900 m şi lăţime de 8 m 1999 3.648 Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 şi H.C.L. nr. 38/1999
327 1.3.7.1. Strada Aviator Traian Dârjan Strada Aviator Traian Dârjan, situată în localitatea Dezmir, cu îmbrăcăminte din pietriş, în lungime de 345 m şi lăţime de 8 m 1999 662 Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 şi H.C.L. nr. 38/1999
0 1 2 3 4 5 6
328 1.3.7.1. Strada Traian Vuia Strada Traian Vuia, situată în localitatea Dezmir, cu îmbrăcăminte din pietriş, în lungime de 370 m şi lăţime de 8 m 1999 710,40 Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 şi H.C.L. nr. 38/1999
329 1.3.7.1. Strada Parapantei Strada Parapantei, situată în localitatea Dezmir, cu îmbrăcăminte din pietriş, în lungime de 200 m şi lăţime de 8 m 1999 384 Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 şi H.C.L. nr. 38/1999
330 1.3.7.1. Strada Aviator Traian Dârjan Strada Aviator Traian Dârjan, situată în localitatea Sânnicoară, cu îmbrăcăminte din pietriş, în lungime de 885 m şi lăţime de 8 m 1999 2.859 Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 şi H.C.L. nr. 38/1999
331 1.3.7.1. Strada Aviator Adriana Groza Strada Aviator Adriana Groza, situată în localitatea Sânnicoară, cu îmbrăcăminte din pietriş, în lungime de 435 m şi lăţime de 8 m 1999 1.405,05 Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 şi H.C.L. nr. 38/1999
332 1.3.7.1. Strada Răsăritului Strada Răsăritului, situată în localitatea Sânnicoară, cu îmbrăcăminte din pietriş, în lungime de 260 m şi lăţime de 8 m 1999 1453,5 Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 şi H.C.L. nr. 38/1999
333 1.3.7.1. Strada Elicei Strada Elicei, situată în localitatea Sânnicoară, cu îmbrăcăminte din pietriş, în lungime de 450 m şi lăţime de 8 m 1999 839,8 Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 şi H.C.L. nr. 38/1999
334 1.3.7.1. Strada Planoarelor Strada Planoarelor, situată în localitatea Dezmir, cu îmbrăcăminte din pietriş, în lungime de 1.150 m şi lăţime de 10 m 1999 2.160 Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 şi H.C.L. nr. 38/1999
335 1.3.7.1. Strada Triaj Strada Triaj, situată în localitatea Apahida, cu îmbrăcăminte din pietriş, în lungime de 600 m şi lăţime de 6 m 1999 2.290,80 Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 şi H.C.L. nr. 38/1999
336 1.3.7.2. Strada Pietroasa Strada Pietroasa, situată în localitatea Apahida, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 1.200 m şi lăţime de 8 m 1999 4.581,60 Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 şi H.C.L. nr. 38/1999
337 1.3.7.1. Strada Parcului Strada Parcului, situată în localitatea Apahida, cu îmbrăcăminte din pietriş, în lungime de 325 m şi lăţime de 6 m 1999 1.240,85 Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 şi H.C.L. nr. 38/1999
338 1.3.7.2. Strada Horea Strada Horea, situată în localitatea Apahida, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 375 m şi lăţime de 9 m 1999 1.431,75 Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 şi H.C.L. nr. 38/1999
0 1 2 3 4 5 6
339 1.3.7.1. Strada Triaj Strada Triaj, situată în localitatea Sânnicoară, cu îmbrăcăminte din pietriş, în lungime de 1.100 m şi lăţime de 7 m 1999 3.553 Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 şi H.C.L. nr. 38/1999
340 1.3.7.2. Strada Republicii Strada Republicii, situată în localitatea Apahida, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 357,86 m şi lăţime de 12 m 1999 1.910 Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 şi H.C.L. nr. 38/1999
341 1.3.7.1. Strada Bărcului Strada Bărcului, situată în localitatea Apahida, cu îmbrăcăminte din pietriş, în lungime de 246,28 m şi lăţime de 8 m 1999 938,32 Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 şi H.C.L. nr. 38/1999
342 1.3.7.1. Strada Stadionului Strada Stadionului, situată în localitatea Apahida, cu îmbrăcăminte din pietriş, în lungime de 650 m şi lăţime de 7 m 1999 2.476,5 Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 şi H.C.L. nr. 38/1999
343 1.3.7.2. Strada 1 Mai Strada 1 Mai, situată în localitatea Apahida, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 25 m şi lăţime de 7 m 1999 95,25 Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 şi H.C.L. nr. 38/1999
344 1.3.7.2. Strada Câmpia Strada Câmpia, situată în localitatea Apahida, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 375,13 m şi lăţime de 9 m 1999 1.429,25 Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 şi H.C.L. nr. 38/1999
345 1.3.7.1. Strada Câmpeneşti Strada Câmpeneşti, situată în localitatea Apahida, cu îmbrăcăminte din pietriş, în lungime de 500 m şi lăţime de 10 m 1999 1.910 Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 şi H.C.L. nr. 38/1999
346 1.3.7.1. Strada Viitorului Strada Viitorului, situată în localitatea Apahida, cu îmbrăcăminte din pietriş, în lungime de 1.200 m şi lăţime de 10 m 1999 4.584 Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 şi H.C.L. nr. 38/1999
347 1.3.7.1. Strada Tineretului Strada Tineretului, situată în localitatea Apahida, cu îmbrăcăminte din pietriş, în lungime de 1.740 m şi lăţime de 10 m 1999 6.646,8 Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 şi H.C.L. nr. 38/1999
348 1.3.7.1. Strada Lunii Strada Lunii, situată în localitatea Câmpeneşti, cu îmbrăcăminte din pietriş, în lungime de 600 m şi lăţime de 10 m 1999 420 Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 şi H.C.L. nr. 38/1999
349 1.3.7.1. Strada Liliacului Strada Liliacului, situată în localitatea Câmpeneşti, cu îmbrăcăminte din pietriş, în lungime de 410 m şi lăţime de 10 m 1999 287 Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 şi H.C.L. nr. 38/1999

0 1 2 3 4 5 6
350 Teren Teren situat în intravilanul localităţii Apahida, str. Câmpeneşti f.n., cu destinaţia de amplasament pentru construire creşă, în suprafaţă de 4.025 m2, identificat cu nr. cadastral 52.818/1.310 şi cu următoarele vecinătăţi: la N: Valea Feiurdului, la S: drum acces, la V: Mureşan Teodor şi la E: Cozma Nicolae 1999 151,74 Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998 şi H.C.L. nr. 123/2010 şi CF Apahida nr. 52.818/3.006SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 701/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 701 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu