Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 689 din 24 iunie 2008

privind finantarea si realizarea obiectivului de investitii „Extindere Palat Victoria"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 514 din 8 iulie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 12 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor preia de la Secretariatul General al Guvernului sarcina edificării obiectivului de investiţii „Extindere Palat Victoria".

(2) Se aprobă transmiterea terenului aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.1, din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în scopul şi pe durata efectuării lucrărilor de proiectare, construcţie şi recepţie pentru obiectivul de investiţii „Extindere Palat Victoria".

(3)  Se aprobă trecerea imobilului-construcţie, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi transmiterea lui din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.

Art. 2. - Predarea-preluarea documentaţiei aferente etapelor realizate până la data preluării obiectivului se face pe bază de protocol de predare-primire între Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Activităţile necesare edificării obiectivului de investiţii „Extindere Palat Victoria" se realizează de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I" - S.A., care va derula proiectarea şi execuţia obiectivului de investiţii şi va asigura recepţia la terminarea lucrărilor, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 4. - (1) Finanţarea obiectivului de investiţii „Extindere Palat Victoria" se realizează conform programului de investiţii aprobat potrivit legii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.

(2) Sumele aprobate în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2008 pentru obiectivul de investiţii „Extindere Palat Victoria" se transferă în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor pe anul 2008, cu aceeaşi destinaţie, în condiţiile legii.

(3) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în structura bugetului de stat pe anul 2008 şi în volumul şi structura bugetului Secretariatului General al Guvernului şi ale bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.

Art. 5. - (1) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor va actualiza studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii „Extindere Palat Victoria", precum şi indicatorii tehnico-economici ai acestuia.

(2) Actualizarea documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţii „Extindere Palat Victoria" va detalia şi va aprofunda soluţia câştigătoare a concursului internaţional de proiecte de arhitectură „Extinderea Palatului Victoria", organizat de Cancelaria Primului-Ministru.

Art. 6. - (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) se face pe bază de protocol încheiat între instituţiile interesate în termen de 30 de zile de la eliberarea acestora.

(2)  Până la data prevăzută la alin. (1), Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" exercită prerogativele titularului dreptului de administrare în ceea ce priveşte susţinerea activităţii curente a autorităţilor şi instituţiilor publice care au locaţia în imobilul respectiv.

(3) Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va aloca spaţiile necesare desfăşurării activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice care îşi desfăşoară activitatea în imobilele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3).

Art. 7. - După finalizarea obiectivului de investiţii „Extindere Palat Victoria", acesta va fi trecut în domeniul public al statului şi va fi transmis, împreună cu terenul prevăzut la art. 1 alin. (2), în administrarea Secretariatului General al Guvernului.

Art. 8. -Anexele nr.1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Gabriel Berca

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,

Horvath Anna,

secretar de stat

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenului aflat în domeniul public al statului, ce se transmite din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

Adresa terenului

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Numărul de identificare

atribuit de Ministerul

Economiei şi Finanţelor/

Cod de clasificare

Caracteristici tehnice ale terenului

Municipiul Bucureşti, bd. Iancu de Hunedoara nr. 3-5, sectorul 1

Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

Nr. M.F.: 20.409 Cod de clasificare: nr. 8.29.02

Suprafaţă teren = 5.525,13 mp

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului-construcţie care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi se transmite din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite construcţia

Persoana juridică la care se transmite construcţia

Numărul de identificare

atribuit de Ministerul

Economiei şi Finanţelor/

Cod de clasificare

Caracteristici tehnice ale construcţiei

Municipiul Bucureşti, bd. Iancu de Hunedoara nr. 3-5, sectorul 1

Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

Nr. M.F.: 20.409 Cod de clasificare: 8.29.02

Suprafaţă construită = 1.625 mp

Suprafaţă desfăşurată = 5.836 mp


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 689/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 689 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu