E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 689 din  5 mai 2004

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 442 din 18 mai 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 43 lit. c) din Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Prevederile prezentei hotarari stabilesc conditiile introducerii pe piata:
    a) a benzinei identificate conform pozitiilor tarifare 27101141, 27101145, 27101149, 27101151 si 27101159 din Tariful vamal de import al Romaniei;
    b) a motorinei identificate conform pozitiei tarifare 27101941 din Tariful vamal de import al Romaniei.
    Art. 2
    In sensul prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) benzina - orice produs petrolier mineral volatil destinat functionarii motoarelor cu ardere interna si cu aprindere prin scanteie, care se utilizeaza pentru propulsarea vehiculelor;
    b) motorina - carburant petrolier utilizat pentru autovehicule cu motoare Diesel.
    Art. 3
    Se admite introducerea pe piata, pana la data de 1 ianuarie 2005, a benzinei care corespunde cel putin conditiilor tehnice si metodelor de incercare prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 4
    Se admite introducerea pe piata, de la data de 1 ianuarie 2005, numai a benzinei fara plumb care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 5
    Se admite introducerea pe piata, de la data de 1 ianuarie 2007, numai a benzinei fara plumb care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 6
    Se admite introducerea pe piata, de la data de 1 ianuarie 2009, numai a benzinei fara plumb care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexa nr. 3, cu exceptia continutului de sulf, care trebuie sa fie de maximum 10 mg/kg.
    Art. 7
    Pentru autovehiculele care sunt prevazute sa functioneze cu benzina, in conditii de impact minim asupra mediului, se permite introducerea pe piata a benzinei care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexele nr. 2 si 3.
    Art. 8
    Se admite introducerea pe piata, pana la data de 1 ianuarie 2007, numai a motorinei care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 9
    Se admite introducerea pe piata, de la data de 1 ianuarie 2007, numai a motorinei care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexa nr. 5.
    Art. 10
    Se admite introducerea pe piata, de la data de 1 ianuarie 2009, numai a motorinei care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexa nr. 5, cu exceptia continutului de sulf, care trebuie sa fie de maximum 10 mg/kg.
    Art. 11
    Pentru autovehiculele care sunt prevazute sa functioneze cu motorina, in conditii de impact minim asupra mediului, se permite introducerea pe piata a motorinei care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexa nr. 5.
    Art. 12
    (1) Certificarea benzinei prevazute la art. 3 se face cu indeplinirea cel putin a conditiilor tehnice din standardele romane in vigoare, precum si a celor prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Certificarea benzinei prevazute la art. 4 se face cu indeplinirea cel putin a conditiilor tehnice din standardul SR EN 228:2003.
    (3) Certificarea motorinei se face cu indeplinirea cel putin a conditiilor din standardul SR EN 590:2002.
    Art. 13
    (1) Monitorizarea privind respectarea cerintelor prevazute la art. 4, 5 si 6 pentru benzina se face pe baza metodelor de incercare la care se face trimitere in standardul SR EN 228:2003.
    (2) Monitorizarea privind respectarea cerintelor prevazute la art. 8, 9 si 10 pentru motorina se face pe baza metodelor de incercare la care se face trimitere in standardul SR EN 590:2002.
    (3) Sistemul de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei se aproba prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, pana la data de 31 decembrie 2004.
    Art. 14
    Introducerea pe piata a benzinei si motorinei care indeplinesc cerintele prezentei hotarari nu poate fi interzisa, limitata sau restrictionata.
    Art. 15
    (1) Metodele de incercare pentru parametrii specificati in anexele nr. 2 si 3 pentru benzina sunt metodele analitice din standardul roman SR EN 228:2003.
    (2) Metodele de incercare pentru parametrii specificati in anexele nr. 4 si 5 pentru motorina sunt metodele analitice din standardul roman SR EN 590:2002.
    Art. 16
    (1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 si 12 si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
    (2) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 17
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 16 se fac de catre personalul imputernicit de Ministerul Economiei si Comertului si de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 16 se fac de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor numai in cazul in care benzina sau motorina este destinata comercializarii catre persoane fizice in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 18
    Prezenta hotarare transpune in legislatia nationala prevederile Directivei 2003/17/CE a Parlamentului Europei si a Consiliului, care modifica Directiva 98/70/CE privind calitatea benzinei si motorinei.
    Art. 19
    Anexele nr. 1 - 5*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 5 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 20
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 732/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 461 din 13 august 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                        Contrasemneaza:
                        Ministru de stat,
                        ministrul economiei si comertului,
                        Dan Ioan Popescu

                        Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                        Speranta Maria Ianculescu

    ANEXA 1

                            CONDITII TEHNICE
     si metode de incercare pentru tipuri de benzina cu/fara plumb

    A. Benzine cu plumb pentru autovehicule echipate cu motoare cu aprindere prin scanteie*)
 ______________________________________________________________________________
|          Parametrii*)         | Unitatea |    Limite     |    Metoda de     |
|                                |          |_______________|    incercare     |
|                                |          |minime |maxime |                  |
|________________________________|__________|_______|_______|__________________|
|Continut de sulf                |   % m/m  |   -   |  0,08 | SR EN 24260:2002 |
|________________________________|__________|_______|_______|__________________|
|Continut de hidrocarburi aromate|   % v/v  |   -   |    42 | SR 13474:2002    |
|________________________________|__________|_______|_______|__________________|
|Continut de benzen              |   % v/v  |   -   |     3 | SR EN 238:2000   |
|________________________________|__________|_______|_______|__________________|

    B. Benzine fara plumb pentru autovehicule echipate cu motoare cu aprindere prin scanteie*)
 ______________________________________________________________________________
|          Parametrii*)         | Unitatea |    Limite     |    Metoda de     |
|                                |          |_______________|    incercare     |
|                                |          |minime |maxime |                  |
|________________________________|__________|_______|_______|__________________|
|Continut de sulf                |   mg/kg  |   -   |   150 | SR EN 24260:2002 |
|                                |          |       |       | SR ISO 8754:2002 |
|________________________________|__________|_______|_______|__________________|
|Continut de hidrocarburi aromate|   % v/v  |   -   |    42 | SR 13474:2002    |
|________________________________|__________|_______|_______|__________________|
|Continut de benzen              |   % v/v  |   -   |     3 | SR EN 238:2000   |
|________________________________|__________|_______|_______|__________________|
    *) Celelalte conditii tehnice sunt prevazute in standardele nationale in vigoare.
    *) Acesti parametrii vor fi evidentiati obligatoriu in certificatele de conformitate, standardele de firma, precum si in buletinele de incercare pentru fiecare lot livrat de producatorul si/sau furnizorul produsului.

    ANEXA 2

                           SPECIFICATII TEHNICE
pentru carburantii folositi la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scanteie, impuse la introducerea pe piata, in vederea protejarii sanatatii populatiei si a mediului

    Benzina
 ___________________________________________________________________
|           Parametrii*1)            | Unitatea |     Limite*2)     |
|                                    |          |___________________|
|                                    |          |  minim  |  maxim  |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Cifra octanica <<research>>        |          |   95*3) |    -    |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Cifra octanica <<motor>>           |          |   85    |    -    |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Presiunea vaporilor <<Reid>>       |          |         |         |
| in perioada de vara*4)             |    kPa   |    -    |   60*5) |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Distilare:                         |          |         |         |
| - evaporat la 100 grade C          |   % v/v  |   46,0  |    -    |
| - evaporat la 150 grade C          |   % v/v  |   75,0  |    -    |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Analize hidrocarburi:              |          |         |         |
| - olefine                          |   % v/v  |    -    | 18,0*6) |
| - aromatice                        |          |    -    |      42 |
| - benzen                           |          |    -    |     1,0 |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Continut de oxigen                 |   % m/m  |    -    |     2,7 |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Oxigenanti:                        |          |         |         |
| - metanol, trebuie adaugati        |          |         |         |
|   agenti de stabilizare            |   % v/v  |    -    |       3 |
| - etanol, pot fi necesari          |          |         |         |
|   agenti de stabilizare            |   % v/v  |    -    |       5 |
| - alcool izopropilic               |   % v/v  |    -    |      10 |
| - alcool tertbutilic               |   % v/v  |    -    |       7 |
| - alcool izobutilic                |   % v/v  |    -    |      10 |
| - eteri continand 5 sau mai multi  |          |         |         |
|   atomi de carbon in molecula      |   % v/v  |    -    |      15 |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Alti compusi oxigenanti*7)         |   % v/v  |    -    |      10 |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Continut de sulf                   |   mg/kg  |    -    |     150 |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Continut de plumb                  |    g/l   |    -    |   0,005 |
|____________________________________|__________|_________|_________|
    *1) Metodele de incercare sunt cele specificate in SR EN 228:2003.
    *2) Valorile mentionate in specificatie sunt <<valori adevarate>>. La stabilirea valorilor lor limita au fost aplicati termenii ISO 4259 <<Produse petroliere - determinarea si aplicarea datelor de precizie in relatie cu metodele de incercare>> iar pentru stabilirea unei valori minime s-a luat in considerare o diferenta minima de 2R peste zero (R = reproductibilitatea). Rezultatele masurarilor individuale vor fi interpretate pe baza criteriilor descrise in ISO 4259 (publicat in 1995).
    *3) Benzina de tip regular fara plumb poate fi introdusa pe piata cu o cifra octanica motor (COM) minima de 81 si o cifra octanica de cercetare (COR) minima de 91.
    *4) Perioada de vara va incepe la 1 mai si se va termina la 30 septembrie. Pentru Statele Membre cu conditii climatice specifice zonei arctice perioada de vara va incepe la 1 iunie si se va sfarsi la 31 august.
    *5) Pentru Statele Membre cu conditii de iarna severa sau arctica, presiunea vaporilor nu depaseste 70 kP in timpul perioadei de vara.
    *6) Benzina de tipul regular fara plumb poate fi comercializata cu un continut maxim de olefine de 21% v/v.
    *7) Alti mono-alcooli si eteri cu un punct de fierbere care nu il depaseste pe cel mentionat in SR EN 228:2003.

    ANEXA 3

                           SPECIFICATII TEHNICE
pentru carburantii folositi la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scanteie, impuse la introducerea pe piata, in vederea protejarii sanatatii populatiei si a mediului

    Benzina
 ___________________________________________________________________
|            Parametrii*1)           | Unitatea |     Limite*2)     |
|                                    |          |___________________|
|                                    |          |  minim  |  maxim  |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Cifra octanica <<research>>        |          |   95*3) |    -    |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Cifra octanica <<motor>>           |          |   85    |    -    |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Presiunea vaporilor <<Reid>>       |          |         |         |
| in perioada de vara*4)             |    kPa   |    -    |   60*5) |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Distilare:                         |          |         |         |
| - evaporat la 100 grade C          |   % v/v  |   46,0  |    -    |
| - evaporat la 150 grade C          |   % v/v  |   75,0  |    -    |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Analize hidrocarburi:              |          |         |         |
| - olefine                          |   % v/v  |    -    |    18,0 |
| - aromatice                        |          |    -    |      35 |
| - benzen                           |          |    -    |     1,0 |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Continut de oxigen                 |   % m/m  |    -    |     2,7 |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Oxigenanti:                        |          |         |         |
| - metanol, trebuie adaugati        |          |         |         |
|   agenti de stabilizare            |   % v/v  |    -    |       3 |
| - etanol, pot fi necesari          |          |         |         |
|   agenti de stabilizare            |   % v/v  |    -    |       5 |
| - alcool izopropilic               |   % v/v  |    -    |      10 |
| - alcool tertbutilic               |   % v/v  |    -    |       7 |
| - alcool izobutilic                |   % v/v  |    -    |      10 |
| - eteri continand 5 sau mai multi  |          |         |         |
|   atomi de carbon in molecula      |   % v/v  |    -    |      15 |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Alti compusi oxigenanti*6)         |   % v/v  |    -    |      10 |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Continut de sulf                   |   mg/kg  |    -    |      50 |
|____________________________________|__________|_________|_________|
|                                    |          |         |    10*) |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Continut de plumb                  |    g/l   |    -    |   0,005 |
|____________________________________|__________|_________|_________|
    *) Pentru art. 6
    *1) Metodele de incercare sunt cele specificate in SR EN 228:2003.
    *2) Valorile mentionate in specificatie sunt <<valori adevarate>>. La stabilirea valorilor lor limita au fost aplicati termenii ISO 4259 <<Produse petroliere - determinarea si aplicarea datelor de precizie in relatie cu metodele de incercare>> iar pentru stabilirea unei valori minime s-a luat in considerare o diferenta minima de 2R peste zero (R = reproductibilitatea). Rezultatele masurarilor individuale vor fi interpretate pe baza criteriilor descrise in ISO 4259 (publicat in 1995).
    *3) Benzina de tip regular fara plumb poate fi comercializata cu o cifra octanica motor (COM) minima de 81 si o cifra octanica de cercetare (COR) minima de 91.
    *4) Perioada de vara va incepe la 1 mai si se va termina la 30 septembrie. Pentru Statele Membre cu conditii climatice specifice zonei arctice perioada de vara va incepe la 1 iunie si se va sfarsi la 31 august.
    *5) Pentru Statele Membre cu conditii de iarna severa sau arctica, presiunea vaporilor nu depaseste 70 kP in timpul perioadei de vara.
    *6) Alti mono-alcooli si eteri cu un punct de fierbere care nu il depaseste pe cel mentionat in SR EN 228:2003.

    ANEXA 4

                           SPECIFICATII TEHNICE
pentru carburantii folositi la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare, impuse la introducerea pe piata, in vederea protejarii sanatatii populatiei si a mediului

    Motorina
 ___________________________________________________________________
|             Parametrii*1)          | Unitatea |     Limite*2)     |
|                                    |          |___________________|
|                                    |          |  minim  |  maxim  |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Numar cetanic                      |          |   51,0  |    -    |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Densitate la 15 grade C            |   kg/mc  |    -    |   845   |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Punct de distilare 95% v/v         |  grade C |    -    |   360   |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Hidrocarburi aromatice policiclice |   % m/m  |    -    |    11   |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Continut de sulf                   |   mg/kg  |    -    |   350   |
|____________________________________|__________|_________|_________|
    *1) Metodele de incercare sunt cele specificate in SR EN 590:2002.
    *2) Valorile mentionate in specificatie sunt <<valori adevarate>>. La stabilirea valorilor lor limita au fost aplicati termenii ISO 4259 <<Produse petroliere - determinarea si aplicarea datelor de precizie in relatie cu metodele de incercare>> si a fost fixata o valoare minima, fiind luata in considerare o diferenta minima de 2R peste zero (R = reproductibilitatea). Rezultatele masurarilor individuale vor fi interpretate pe baza criteriilor descrise in ISO 4259 (publicat in 1995).

    ANEXA 5

                           SPECIFICATII TEHNICE
pentru carburantii folositi la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare, impuse la introducerea pe piata, in vederea protejarii sanatatii populatiei si a mediului

    Motorina
 ___________________________________________________________________
|            Parametrii*1)           | Unitatea |     Limite*2)     |
|                                    |          |___________________|
|                                    |          |  minim  |  maxim  |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Numar cetanic                      |          |   51    |    -    |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Densitate la 15 grade C            |   kg/mc  |    -    |    845  |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Punct de distilare 95% v/v         |  grade C |    -    |    360  |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Hidrocarburi aromatice policiclice |   % m/m  |    -    |     11  |
|____________________________________|__________|_________|_________|
| Continut de sulf                   |   mg/kg  |    -    |     50  |
|____________________________________|__________|_________|_________|
|                                    |          |         |   10*)  |
|____________________________________|__________|_________|_________|
    *) Pentru art. 10
    *1) Metodele de incercare sunt cele specificate in SR EN 590:2002.
    *2) Valorile mentionate in specificatie sunt <<valori adevarate>>. La stabilirea valorilor lor limita au fost aplicati termenii ISO 4259 <<Produse petroliere   determinarea si aplicarea datelor de precizie in relatie cu metodele de incercare>> si a fost fixata o valoare minima, fiind luata in considerare o diferenta minima de 2R peste zero (R = reproductibilitatea). Rezultatele masurarilor individuale vor fi interpretate pe baza criteriilor descrise in ISO 4259 (publicat in 1995).SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 689/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 689 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu