Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 675 din 23 august 1999

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a primei de export la carnea de porc si de pasare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 411 din 27 august 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/1999 privind aprobarea primei de export la carnea de porc si de pasare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice privind modul de acordare a primei de export la carnea de porc si de pasare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Ioan Avram Muresan

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
privind modul de acordare a primei de export la carnea de porc si de pasare

    1. Se acorda prima de export de 4.300 mii lei/tona in limita cantitatii de 20.000 tone carne de porc si prima de 5.500 mii lei/tona in limita cantitatii de 10.000 tone carne de pasare.
    2. Beneficiarii primei de export la carnea de porc si de pasare sunt agentii economici care produc si industrializeaza carne de porc si/sau de pasare, o livreaza la export si care au incasat prin bancile comerciale din Romania contravaloarea in valuta a exportului.
    3. Prin agentii economici, beneficiari ai primei de export pentru carnea de porc si de pasare, se intelege persoanele juridice romane care produc si industrializeaza carne de porc si/sau de pasare, livreaza aceste produse la export si care au incasat prin bancile comerciale din Romania contravaloarea in valuta a exportului.
    4. Decontarea primei de export pentru carnea de porc si de pasare se face pe baza decontului justificativ, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1.
    5. Beneficiarii primei de export prevazuti la pct. 2 vor prezenta Ministerului Agriculturii si Alimentatiei decontul justificativ insotit de:
    a) copie de pe actul constitutiv, certificatul de inmatriculare si codul fiscal;
    b) licenta pentru industrializarea carnii de porc si/sau de pasare;
    c) avizul sanitar-veterinar de export;
    d) copie de pe factura externa si de pe declaratia vamala de export;
    e) declaratie pe propria raspundere, confirmata de banca comerciala din Romania la care agentul economic are cont deschis, din care sa rezulte ca acesta a incasat contravaloarea in valuta a exportului de carne de porc si/sau de pasare, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2, insotita de o copie de pe declaratia de incasare valutara, cu confirmarea bancii.
    6. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei verifica deconturile justificative si documentele-anexa, primite de la agentii economici prevazuti la pct. 2, in ordinea inregistrarii.
    In situatia in care documentatia prezentata de agentul economic nu se incadreaza in prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/1999 si ale prezentelor norme metodologice, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va restitui documentatia acestuia in termen de 15 zile de la data depunerii, precizand si motivele care au determinat restituirea.
    7. Pentru documentatiile aprobate Ministerul Agriculturii si Alimentatiei intocmeste cererea de deschidere de credite de la cap. 67.01 "Agricultura si silvicultura", titlul "Prime", pe care o trimite Ministerului Finantelor.
    Cererea de deschidere de credite va fi insotita de un centralizator al deconturilor justificative, aprobat de ordonatorul principal de credite, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 3.
    Dupa alimentarea contului de catre Ministerul Finantelor, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei efectueaza platile catre agentii economici exportatori pana la limita cantitatii de 20.000 tone carne de porc si 10.000 tone carne de pasare exportate, a caror contravaloare in valuta a fost incasata prin bancile comerciale din Romania.
    8. Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Denumirea agentului economic ..................................
    Sediul ........................................................
    Codul fiscal ..................................................
    Numarul de inmatriculare in registrul comertului ..............
    Contul ........................................................
    Banca .........................................................

                         DECONT JUSTIFICATIV
pentru incasarea de la bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a primei de export la carnea de porc si de pasare in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/1999 si ale Hotararii Guvernului nr. 675/1999
_____________________________________________________________________________
Nr.          Specificarea                                   U.M.   Cantitatea
crt.
_____________________________________________________________________________
0                1                                           2         3
_____________________________________________________________________________
1. Export
1.1. Carne de porc - total
  a) - Factura externa nr. ...... din data de ....
     - Declaratia vamala nr. .... din data de ....
  b) - Factura externa nr. ...... din data de ....
     - Declaratia vamala nr. .... din data de ....
  c) - Factura externa nr. ...... din data de ....
     - Declaratia vamala nr. .... din data de ....
1.2. Carne de pasare - total
  a) - Factura externa nr. ...... din data de ....
     - Declaratia vamala nr. .... din data de ....
  b) - Factura externa nr. ...... din data de ....
     - Declaratia vamala nr. .... din data de ....
  c) - Factura externa nr. ...... din data de ....
     - Declaratia vamala nr. .... din data de ....

2.   Export pentru care s-a incasat contravaloarea in valuta
2.1. Carne de porc - total
  a) Declaratia de incasare valutara seria ...... nr. ...
     din data de ....... pentru factura externa nr. .....
     din data de ................
  b) Declaratia de incasare valutara seria ...... nr. ...
     din data de ....... pentru factura externa nr. .....
     din data de ................
  c) Declaratia de incasare valutara seria ...... nr. ...
     din data de ....... pentru factura externa nr. .....
     din data de ................
2.2. Carne de pasare - total
  a) Declaratia de incasare valutara seria ...... nr. ...
     din data de ....... pentru factura externa nr. .....
     din data de ................
  b) Declaratia de incasare valutara seria ...... nr. ...
     din data de ....... pentru factura externa nr. .....
     din data de ................
  c) Declaratia de incasare valutara seria ...... nr. ...
     din data de ....... pentru factura externa nr. .....
     din data de ................
3.   Prima unitara la export
3.1. Carne de porc                                        mii lei/
                                                           tona     4.300
3.2. Carne de pasare                                      mii lei/
                                                           tona     5.500
4.   Prima cuvenita - total                               mii lei
4.1. Carne de porc
    (rd. 4.1 = rd. 2.1 x 3.1)                             mii lei
4.2. Carne de pasare
    (rd. 4.2 = rd. 2.2 x 3.2)                             mii lei
_____________________________________________________________________________

    Manager (director general),            Director economic (contabil-sef),
    ..........................             ................................
      (numele si prenumele)                       (numele si prenumele)

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Denumirea agentului economic ....................................
                                      (fara prescurtari)
    Sediul ..........................................................
    Codul fiscal ....................................................
    Numarul de inmatriculare in registrul comertului ................
    Contul ..........................................................
    Banca ...........................................................

                                       BANCA COMERCIALA .............
                                       Certificam exactitatea datelor
                                       pentru DIV nr. .... seria ....
                                       din data de ..................
                                                 Presedinte,
                                                    L.S.

                                DECLARATIE

    Declaram pe propria raspundere, sub sanctiunea legilor din Romania, ca, potrivit evidentelor noastre pana la data prezentei solicitari de prime de export la carnea de porc si/sau de pasare, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/1999, am incasat si am repatriat in totalitate, respectand prevederile Ordonantei Guvernului nr. 18/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995, cu modificarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 15/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 131/1996, cu modificarile ulterioare, valuta aferenta exporturilor de carne de porc si/sau de pasare, prevazuta in anexa nr. 1, numarul curent 2, la normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 675/1999, pentru care solicitam prima de export.
    Am luat cunostinta de faptul ca, daca, in urma verificarilor efectuate de organele abilitate, prezenta declaratie nu corespunde cu realitatea, aceasta atrage, in conditiile legii, raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a celor vinovati.
    De asemenea, prima de export la carnea de porc si/sau de pasare, primita nejustificat, va fi recuperata si varsata la bugetul de stat conform regimului de urmarire a sumelor datorate acestuia.
    Declaram ca derularea incasarii exportului de carne de porc si/sau de pasare pana la data prezentei solicitari s-a facut prin Banca Comerciala ............., care certifica incasarea contravalorii in valuta a exportului, dupa cum urmeaza:
    Declaratia de incasare valutara (anexata in copie)
_________________________________________________________________________
                              Cantitatea             Valoarea in valuta
                                                       a contractului
Nr.  Seria si        Data   ---------------------------------------------
crt. numarul DIV              Carne de   Carne de    Carne de   Carne de
                              porc       pasare      porc       pasare
_________________________________________________________________________
1.
2.
3.
.
.
_________________________________________________________________________
TOTAL:
_________________________________________________________________________

    Manager (director general),            Director economic (contabil-sef),
    ..........................             ................................
      (numele si prenumele)                       (numele si prenumele)

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

                              CENTRALIZATOR
cuprinzand agentii economici solicitanti de prima de la bugetul de stat pentru exportul de carne de porc si/sau de pasare potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/1999 si ale Hotararii Guvernului nr. 675/1999
_____________________________________________________________________________
               Cantitatea       Prima unitara       Prima solicitata de
Nr.  Agentul     (tone)         (mii lei/tona)      la bugetul de stat (lei)
crt. economic ----------------  ------------------  -------------------------
              Carne   Carne de  Carne    Carne      Carne    Carne      TOTAL
              de porc pasare    de porc  de pasare  de porc  de pasare
_____________________________________________________________________________
0    1          2       3         4        5          6        7          8
_____________________________________________________________________________
1.
2.
3.
.
.
.
_____________________________________________________________________________
    TOTAL GENERAL:
_____________________________________________________________________________

    Ordonator principal de credite,               Director general,
    ..............................                .................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 675/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 675 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 675/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu