Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 660 din 20 septembrie 1991

privind aprobarea Acordului comercial si de plati dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii India

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 208 din 11 octombrie 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Acordul comercial si de plati dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii India, semnat la Bucuresti la 25 iulie 1991.


                        PRIM-MINISTRU
                         PETRE ROMAN

                           ACORD
comercial si de plati intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii India

    Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii India, denumite in continuare parti contractante,
    avand in vedere relatiile de prietenie dintre cele doua tari si dorind sa intareasca si sa diversifice in continuare relatiile comerciale si economice intre tarile lor in conformitate cu obiectivele lor de dezvoltare economica si comerciala pe baza egalitatii in drepturi si avantajului reciproc,
    avand in vedere obiectivele Acordului general pentru tarife si comert, la care ambele tari sunt parti contractante,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Ambele parti contractante vor actiona pentru largirea relatiilor comerciale si economice dintre cele doua tari, in cadrul prezentului acord si in conformitate cu legile si reglementarile lor respective. Ele vor studia, cu cea mai mare bunavointa, propunerile pe care oricare dintre ele va dori sa le prezinte spre examinare celeilalte parti si vor lua hotarari corespunzatoare in scopul realizarii unor mai stranse relatii comerciale si economice.
    Art. 2
    In perioada valabilitatii prezentului acord, schimburile comerciale dintre cele doua tari se vor efectua pe baza echilibrata.
    In acest scop, importurile, atat cele cu plata esalonata cat si pe baza cash, in cadrul contractelor incheiate sau care urmeaza a fi incheiate pe baza prezentului acord sau a acordului comercial si de plati anterior, precum si toate platile de natura necomerciala vor fi luate in consideratie pe masura efectuarii platilor. De asemenea, rambursarea creditelor in cadrul acordului de cooperare economica si tehnica si plata dobanzilor aferente vor fi luate in consideratie in mod similar.
    Art. 3
    a) Ambele parti contractante isi vor acorda reciproc tratamentul natiunii celei mai favorizate cu privire la importuri si exporturi, taxe vamale si alte plati si taxe aplicabile la importuri, exporturi sau tranzitul marfurilor si, de asemenea, cu privire la regulile si formalitatile in legatura cu asemenea importuri si exporturi.
    b) In ceea se priveste importul si exportul, ambele parti contractante isi vor acorda reciproc licente sau autorizatii atunci cand asemenea licente sau autorizatii sunt prevazute in reglementarile lor, tratament nu mai putin favorabil decat cel acordat altor tari.
    c) Ambele parti contractante isi vor acorda reciproc tratamentul natiunii celei mai favorizate in ceea ce priveste:
    i) toate taxele interne sau alte plati interne de orice fel impuse asupra sau in legatura cu importurile si exporturile; si
    ii) legile, reglementarile si cerintele afectand vanzarea interna a unor asemenea produse  importate sau exportate.
    d) Orice avantaj, favoare, privilegiu sau scutire acordate de oricare dintre cele doua parti contractante oricarui produs originar din teritoriul unei terte tari sau destinat acestui teritoriu vor fi acordate imediat si neconditionat produsului asemanator originar din teritoriul celeilalte parti contractante sau destinat a fi importat pe teritoriul sau.
    Art. 4
    Prevederile art. 3 de mai sus nu se vor aplica insa:
    a) avantajelor acordate de oricare dintre cele doua parti contractante tarilor limitrofe in scopul facilitarii traficului de frontiera;
    b) preferintelor sau avantajelor acordate de oricare dintre cele doua parti contractante oricarei tari, asa cum exista la data incheierii prezentului acord, sau cele inlocuiesc astfel de preferinte sau avantaje care au existat inainte de 10 aprilie 1947;
    c) avantajelor sau preferintelor acordate in cadrul oricarui aranjament de dezvoltare a comertului si a cooperarii economice intre tarile in curs de dezvoltare, care este deschis participarii tarilor in curs de dezvoltare si la care numai una dintre cele doua parti contractante este sau poate sa devina parte;
    d) avantajelor si preferintelor rezultand dintr-o uniune vamala si/sau o zona de liber schimb la care una dintre cele doua parti contractante este sau poate sa devina membru.
    Art. 5
    Persoanele juridice si fizice ale oricareia dintre partile contractante, atunci cand exercita activitati comerciale pe teritoriul celeilalte tari, se vor bucura de un tratament nu mai putin favorabil acordat de acestea persoanelor similare din terte tari, cu conditia ca acordarea acestui tratament sa fie conforma cu legile si reglementarile din aceasta tara, care sunt aplicabile in mod general tuturor strainilor, in egala masura.
    Art. 6
    Exportul marfurilor din Romania in Republica India si din Republica India in Romania in perioada de valabilitate a acestui acord se va realiza in conformitate cu listele marfurilor de export ale fiecarei tari, asa cum se va conveni anual intre cele doua parti contractante.
    Art. 7
    Importul si exportul de marfuri prevazute la art. 6 vor fi efectuate in conformitate cu reglementarile referitoare la export, import si devize, in vigoare la acea data, in fiecare tara si pe baza contractelor ce se vor incheia intre persoanelor fizice si juridice din cele doua tari.
    Art. 8
    Ambele parti contractante vor incuraja si facilita incheierea de contracte, dupa cum se va considera necesar, privind importurile si exporturile intre persoanele juridice si fizice din cele doua tari, pe baza politicii si obiectivelor comerciale si de dezvoltare economica ale fiecarei tari.
    Art. 9
    Atat timp cat nu este specificat altfel sau convenit reciproc intre cele doua parti contractante, toate marfurile exportate din Republica India in Romania si din Romania in Republica India sunt destinate pentru folosirea in Romania si, respectiv, in Republica India si nu vor fi reexportate in nici o alta tara.
    Art. 10
    1. Toate contractele si platile de natura comerciala si necomerciala intre persoanele fizice si juridice rezidente in Romania si persoanele fizice si juridice rezidente in Republica India, ca si oricare alte parti intre cele doua tari asupra carora urmeaza a se incheia un aranjament intre Banca Romana de Comert Exterior, Bucuresti si Reserve Bank of India, Bombay, vor fi efectuate in rupii indiene neconvertibile.
    2. Pentru aplicarea paragrafului 1 al acestui  articol:
    a) Banca Romana de Comert Exterior va continua sa mentina un cont central la Reserve Bank of India si unu sau mai multe conturi la una sau mai multe banci comerciale din Republica India autorizate sa faca operatiuni cu devize.
    b) Contul central va fi folosit pentru depozitarea rupiilor disponibile si pentru alimentarea conturilor la bancile comerciale, precum si pentru operarea de tranzactii privind creditul tehnic.
    c) Conturile la bancile comerciale din Republica India vor fi folosite pentru efectuarea tuturor operatiunilor de natura comerciala si necomerciala.
    3. a) Contul central va fi alimentat prin transferuri de fonduri din conturile la bancile comerciale si din incasari in contul creditului tehnic.
    b) Conturile la bancile comerciale vor fi alimentate prin transferuri de fonduri din asemenea conturi si din contul central.
    4. a) Platile permise in conformitate cu dispozitiile legale indiene privind controlul devizelor si cu normele stabilite prin prezentul articol vor fi efectuate pe baza acestui acord catre persoane fizice si juridice rezidente in Romania de catre persoanele fizice si juridice rezidente in Republica India prin creditarea sumelor unor astfel de plati in numitele conturi ale Bancii Romane de Comert Exterior la bancile comerciale din Republica India.
    b) In acelasi mod, platile permise in conformitate cu dispozitiile legale romanesti privind controlul devizelor si cu normele stabilite prin prezentul articol vor fi efectuate de catre persoane fizice si juridice rezidente in Romania catre persoane fizice si juridice rezidente in Republica India prin debitarea sumelor unor astfel de plati in numitele conturi la bancile comerciale din Republica India.
    5. Detaliile cu privire la procedura de operare a contului central vor fi convenite reciproc intre Banca Romana de Comert Exterior si Reserve Bank of India.
    6. Orice sold in conturile de rupii ale Bancii Romane de Comert Exterior sau orice alt debit al Bancii Romane de Comert Exterior in legatura cu acordarea creditului tehnic va fi utilizat, dupa expirarea acestui acord, intr-o perioada urmatoare de 12 luni, pentru cumpararea de marfuri, dupa caz, indiene sau romanesti. Dupa expirarea acestei perioade de 12 luni, orice sold neutilizat va fi reglementat intr-o modalitate care va fi convenita intre doua parti contractante.
    7. Platile decurgand din contractele incheiate in perioada de valabilitate si scadente dupa expirarea prezentului acord, independent de expirarea acordului, vor fi efectuate in rupii indiene neconvertibile care vor fi utilizate pentru cumpararea de marfuri, dupa caz, indiene sau romanesti. In cazul in care aceasta suma in rupii ramane neutilizata, dupa expirarea a 12 luni de la data inregistrarii sale si Acordul comercial si de plati nu a fost reinnoit, aceasta se va conveni intre ambele parti.
    Art. 11
    1. Ambele guverne vor acorda tot sprijinul posibil pentru ca transportul marfurilor exportate si importate dintr-o tara in cealalta, in cadrul acestui acord, sa se faca, cat mai mult posibil, cu nave romanesti si indiene, pe baza de navluri si conditii competitive pe plan mondial.
    2.Navele comerciale ale oricareia din cele doua tari, cu sau fara incarcatura, la intrarea, stationarea sau parasirea porturilor celeilalte tari, se vor bucura de cele mai favorabile conditii acordate de reglementarile legale din tara respectiva navelor sub pavilionul unei terte tari. Acest principiul nu se va aplica totusi navelor angajate in navigatia de coasta.
    Art. 12
    In vederea extinderii si diversificarii comertului reciproc, ambele parti contractante convin sa faciliteze dezvoltarea contactelor intre exportatorii, importatorii, producatorii si consumatorii din India si Romania, prin schimb de vizite si informatii, participarea la targuri si expozitii si promovarea cooperarii in studierea reciproca a cererilor si preferintelor consumatorilor.
    Art. 13
    Cele doua parti contractante convin sa examineze periodic, in cadrul Comisiei mixte romano-indiene de cooperare economica, tehnica si stiintifica, precum si ori de cate ori se considera necesar, modul de indeplinire a prevederilor prezentului acord si sa organizeze discutii intre cele doua parti pentru identificarea de noi cai de cooperare industriala si pentru asigurarea dezvoltarii resurselor, ca si a unei mai depline utilizari a celor existente si crearea de facilitati suplimentare de productie de fiecare tara, pe baza de avantaj reciproc, cu scopul de a determina cresterea si diversificarea pe mai departe a schimburilor comerciale bilaterale.
    Art. 14
    Cele doua parti contractante convin sa promoveze colaborarea intre persoanele juridice si fizice din cele doua tari, abilitate sa desfasoare activitati de productie si comerciale, in scopul folosirii impreuna a resurselor si experientei lor pentru comercializarea in comun pe terte piete si pentru satisfacerea necesitatilor de dezvoltare industriala din tarile terte, pe baza de cooperare mixta.
    Art. 15
    Cele doua parti contractante se vor consulta reciproc, la cererea oricareia dintre ele si ori de cate ori va fi necesar, in legatura cu realizarea acestui acord.
    Art. 16
    Contractele incheiate in conformitate cu prevederile prezentului acord, dar nerealizate la data expirarii sale, vor continua sa fie valabile si sa se realizeze in conformitate cu prevederile acestui acord.
    Art. 17
    a) Prezentul acord va fi aprobat in conformitate cu legile in vigoare din cele doua tari. Fiecare parte contractanta va notifica celeilalte parti indeplinirea procedurilor cerute de legile sale pentru intrarea in vigoare a acestui acord. Acest acord va intra in vigoare la data primirii ultimei notificari si va ramane valabil pana la data de 31 decembrie 1992. Ambele parti contractante au fost insa de acord cu intrarea in vigoare, in mod provizoriu, de la data de 1 ianuarie 1991.
    b) Acest acord poate fi prelungit pana la 31 decembrie 1995, cu acordul ambelor parti, prin schimb de note.
    Facut la 25 iulie 1991 la Bucuresti, in doua exemplare originale in limbile romana, hindi si engleza, toate textele fiind egal autentice. In cazul aparitiei unor divergente de interpretare, textul in limba engleza este de referinta.

             Pentru Guvernul Romaniei
             Dr. Napoleon Pop,
             secretar de stat,
             Ministerul Comertului si
             Turismului

             Pentru Guvernul Republicii India
             Julio Francis Ribeiro,
             ambasador extraordinar si plenipotentiar
             al Republicii India in
             Romania


                                              


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 660/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 660 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu