Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.627 din 20.06.2012

privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 490 din 17 iulie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Se completează datele de identificare şi se actualizează valoarea de inventar potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. Numărul de înregistrare M.F. 62602, atribuit prin dublă înregistrare imobilului corp B al clădirii Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Brăila, se radiază, bunul rămânând înscris la nr. MF 121218, potrivit anexei. 3. Numărul de înregistrare M.F. 34900, reprezentând terenul aferent clădirii Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Suceava, se radiază, bunul aparţinând domeniului privat al municipiului Suceava. Articolul IIMinisterul Sănătăţii va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificările în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul sănătăţii, Vasile Cepoi Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu
ANEXĂSituaţia bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, a căror date de identificare şi valoare de inventar se modifică

Nr. M.F.P. Cod clasificare Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Datele de identificare ale imobilului Valoarea de inventar (lei) Ordonatorul principal de credite/Ordonatorul secundar de credite
Descriere tehnică Adresa
1 2 3 4 5 6 7
28304 8.29.11 Sediul DSP Bacău C1 = P + 3E Sc = 621 mp, Sd = 2.484 mp CF nr. 66591 Municipiul Bacău, str. Vasile Alecsandri nr. 45, judeţul Bacău 3.374.810 Ministerul Sănătăţii (CUI 4266456)/Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bacău (CUI 4159026)
C2 = P Sc = 343 mp, Sd = 343 mp CF nr. 66591
C3 = P Sc = 16 mp, Sd = 16 mp CF nr. 66591
C4 = P Sc = 104 mp, Sd = 104 mp CF nr. 66591
C5 = P Sc = 21 mp, Sd = 21 mp CF nr. 66591
1 2 3 4 5 6 7
121232 8.29.11 Teren cu amenajări S = 3.304 mp CF nr. 66591 Municipiul Bacău; str. Vasile Alecsandri nr. 45, judeţul Bacău 2.883.150
62601 8.29.11 Clădirea sediului DSP - corp A C1 = P + 1; Sc = 433 mp S desfăşurată = 1.552 mp S teren = 2.145 mp CF nr. 77415 Municipiul Brăila, Str. Grădinii Publice nr. 2, judeţul Brăila 2.125.322 Ministerul Sănătăţii (CUI 4266456)/Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Brăila (CUI 4159026)
C2 = P; Sc = Sd = 46 mp CF nr. 77415
C3 = S + P; Sc = 266 mp Sd = 482 mp CF nr. 77415
C4 = P; Sc = Sd = 36 mp CF nr. 77415
C5 = P; Sc = Sd = 88 mp CF nr. 77415
C6 = P; Sc = Sd = 64 mp CF nr. 77415
121218 8.28.13 Arhivă, cabină poartă, caserie- magazie, corp B C1 = P, Sc = 21 mp S desfăşurată = 21 mp S teren = 81 mp CF nr. 77433 Municipiul Brăila, Str. Grădinii Publice nr. 3, judeţul Brăila 68.351
C2 = P, Sc = 60 mp S desfăşurată = 60 mp CF nr. 77433
100458 8.29.11 Clădirea sediului DSP S + P + 1E Sc = 479 mp S desfăşurată = 1.053,05 mp S teren = 1.665 mp CF nr. 75711 Municipiul Brăila, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 2 bis, judeţul Brăila 1.959.159
100460 8.28.03 Laboratorul de epidemiologie Dorohoi, pavilionul I C1 = P, Sc = Sd = 214 mp S teren= 2.411 mp CF nr. 51749 Municipiul Dorohoi, str. George Enescu nr. 65, judeţul Botoşani 755.248 Ministerul Sănătăţii (CUI 4266456)/Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Botoşani (11321693)
100461 8.28.03 Laboratorul de epidemiologie Dorohoi, pavilionul 2 C2 = P, Sc = Sd = 211 mp CF nr. 51749 Municipiul Dorohoi, str. George Enescu nr. 65, judeţul Botoşani 391.697
144455 8.29.11 Clădire DSP Prahova DM + P + 3E Sc = 405 mp Sd = 1.609,86mp S teren = 566 mp CF nr. 122597 Municipiul Ploieşti, str. Tache Ionescu nr. 13, judeţul Prahova 4.608.125 Ministerul Sănătăţii (CUI 4266456)/Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Prahova (11308414)
144456 8.28.03 Clădire Sanepid Ploieşti - Laboratoare C1 = DM + P + E + M Sc = 345 mp, Sd = 1.354 mp S teren = 2.497 mp CF nr. 131549 Municipiul Ploieşti, Str. Transilvaniei nr. 2, judeţul Prahova 1.583.072
C2 = DM + P + E Sc = 331 mp, Sd = 993 mp CF nr. 131549
1 2 3 4 5 6 7
144457 8.29.11 Clădire Sanepid Ploieşti - Igienă Mediu C3 = P + 1E, Sc = 80 mp Sd = 154 mp CF nr. 131549 Municipiul Ploieşti, Str. Transilvaniei nr. 2, judeţul Prahova 116.624
C4 = P, Sc = Sd = 15 mp CF nr. 131549
147081 8.28.13 Cabină poartă C5 = P, Sc = Sd = 17 mp CF nr. 131549 Municipiul Ploieşti, Str. Transilvaniei nr. 2, judeţul Prahova 24.999
147082 8.28.13 Clădire anexă magazie C6 = P, Sc = Sd = 60 mp CF nr. 131549 Municipiul Ploieşti, Str. Transilvaniei nr. 2, judeţul Prahova 42.955
34901 8.29.11 Clădirea sediului DSP Suceava S + P + 3_4E Sc = 689 mp, Sd = 3.299 mp CF nr. 38019 Municipiul Suceava, Str. Scurtă nr. 1A, judeţul Suceava 4.420.000 Ministerul Sănătăţii (CUI 4266456)/Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Suceava (CUI 4244920)
36760 8.29.11 Teren aferent sediului DSP Tulcea S = 5.701 mp CF nr. 33779 Municipiul Tulcea, Str. Viitorului nr. 50, judeţul Tulcea 1.788.164 Ministerul Sănătăţii (CUI 4266456)/Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea (CUI 4321631)
36761 8.29.11 Sediul DSP Tulcea C1 = S + P + 2E Sc = 801 mp, Sd = 2.403 mp CF nr. 33779 Municipiul Tulcea, Str. Viitorului nr. 50, judeţul Tulcea 3.226.390
C2; P; Sc = 141 mp, Sd = 141 mp CF. nr. 33779
C3; P; Sc = 45 mp, Sd = 45 mp CF nr. 33779
C4; P; Sc = 125 mp, Sd = 125 mp CF nr. 33779
C5;P; Sc = 17 mp, Sd = 17 mp CF nr. 33779
121587 8.25.01 Pavilion administrativ Teren cu amenajări Pavilion I + Sistem acces C3 = P; Sc = 416 mp Sd = 1.249 mp CF = 95094 Teren S = 31.807 mp Municipiul Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sectorul 2 72.243.976 Institutul de Boli Infecţioase „Prof. dr. Matei Balş“/CUI 9524980
C8 = P; Sc = Sd = 367 mp CF = 95094 Nr. paturi 21
121588 8.25.01 Pavilion II + Sistem de acces C4 = P; Sc = Sd = 367 mp CF = 95094 Nr. paturi 5 158.227
121589 8.25.01 Pavilion III + Control de acces C5 = P + 2E + M; Sc = 425,37 mp; Sd = 1.701,48 mp; CF = 95094 Nr. paturi 86 2.222.240
121591 8.25.01 Pavilion V + două ascensoare 6 + control acces + antiincendiu C11 = S + P+ 3E + M Sc = 778 mp; Sd = 4.667,52 mp CF = 95094 Nr. paturi 220 3.751.436
1 2 3 4 5 6 7
121594 8.25.01 Pavilion Cantacuzino Genetică moleculară C14 = S + P Sc =163 mp; Sd = 325,12 mp CF = 95094 92.286
121595 8.25.05 Spălătorie şi crematoriu, două ascensoare C15 = P + 1E Sc = 359 mp; Sd = 717,4 mp CF = 95094 1.283.617
C17 = P Sc = Sd = 13 mp CF =95094
121596 8.28.10 Magazie şi platformă beton gunoi C27 = P Sc = Sd = 41 mp; CF = 95094 5.764
121601 8.28.13 Magazii anexă C26 = P Sc = Sd = 15 mp; CF = 95094 9.548
C28 = P Sc = Sd = 10 mp CF = 95094
C29 = P Sc = Sd = 21 mp; CF = 95094
C30 = P Sc = Sd = 8 mp CF = 95094
121602 8.27.06 Clădire seră C13 = P; Sc = Sd = 82 mp CF = 95094 33.284
121605 8.27.06 Clădire seră mică C16 = P; Sc = Sd = 39 mp CF = 95094 11.883
121606 8.28.13 Clădire ateliere C21 = P; Sc = Sd = 127 mp CF = 95094 192.900
C22 = P; Sc = Sd = 152 mp CF = 95094
C23 = P; Sc = Sd = 71 mp CF = 95094
C24 = P; Sc = Sd = 121 mp; CF = 95094
121608 8.27.06 Beci zarzavat C31 = P; Sc = Sd = 9 mp; CF = 95094 1.297
121610 8.28.10 Clădire alimentare cu apă C12 = P; Sc = Sd = 12 mp CF = 95094 15.349
121612 8.27.06 Depozit alimentar C32 = P; Sc = Sd = 47 mp CF = 95094 11.004
C33 = P; Sc = Sd = 33 mp CF =95094
121614 8.28.13 Casă portar I C1 = P; Sc = Sd = 38 mp CF = 95094 18.586


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 627/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 627 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu