Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.627 din 20.06.2012

privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 490 din 17 iulie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Se completează datele de identificare şi se actualizează valoarea de inventar potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. Numărul de înregistrare M.F. 62602, atribuit prin dublă înregistrare imobilului corp B al clădirii Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Brăila, se radiază, bunul rămânând înscris la nr. MF 121218, potrivit anexei. 3. Numărul de înregistrare M.F. 34900, reprezentând terenul aferent clădirii Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Suceava, se radiază, bunul aparţinând domeniului privat al municipiului Suceava. Articolul IIMinisterul Sănătăţii va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificările în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul sănătăţii, Vasile Cepoi Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu
ANEXĂSituaţia bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, a căror date de identificare şi valoare de inventar se modifică

Nr. M.F.P. Cod clasificare Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Datele de identificare ale imobilului Valoarea de inventar (lei) Ordonatorul principal de credite/Ordonatorul secundar de credite
Descriere tehnică Adresa
1 2 3 4 5 6 7
28304 8.29.11 Sediul DSP Bacău C1 = P + 3E Sc = 621 mp, Sd = 2.484 mp CF nr. 66591 Municipiul Bacău, str. Vasile Alecsandri nr. 45, judeţul Bacău 3.374.810 Ministerul Sănătăţii (CUI 4266456)/Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bacău (CUI 4159026)
C2 = P Sc = 343 mp, Sd = 343 mp CF nr. 66591
C3 = P Sc = 16 mp, Sd = 16 mp CF nr. 66591
C4 = P Sc = 104 mp, Sd = 104 mp CF nr. 66591
C5 = P Sc = 21 mp, Sd = 21 mp CF nr. 66591
1 2 3 4 5 6 7
121232 8.29.11 Teren cu amenajări S = 3.304 mp CF nr. 66591 Municipiul Bacău; str. Vasile Alecsandri nr. 45, judeţul Bacău 2.883.150
62601 8.29.11 Clădirea sediului DSP - corp A C1 = P + 1; Sc = 433 mp S desfăşurată = 1.552 mp S teren = 2.145 mp CF nr. 77415 Municipiul Brăila, Str. Grădinii Publice nr. 2, judeţul Brăila 2.125.322 Ministerul Sănătăţii (CUI 4266456)/Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Brăila (CUI 4159026)
C2 = P; Sc = Sd = 46 mp CF nr. 77415
C3 = S + P; Sc = 266 mp Sd = 482 mp CF nr. 77415
C4 = P; Sc = Sd = 36 mp CF nr. 77415
C5 = P; Sc = Sd = 88 mp CF nr. 77415
C6 = P; Sc = Sd = 64 mp CF nr. 77415
121218 8.28.13 Arhivă, cabină poartă, caserie- magazie, corp B C1 = P, Sc = 21 mp S desfăşurată = 21 mp S teren = 81 mp CF nr. 77433 Municipiul Brăila, Str. Grădinii Publice nr. 3, judeţul Brăila 68.351
C2 = P, Sc = 60 mp S desfăşurată = 60 mp CF nr. 77433
100458 8.29.11 Clădirea sediului DSP S + P + 1E Sc = 479 mp S desfăşurată = 1.053,05 mp S teren = 1.665 mp CF nr. 75711 Municipiul Brăila, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 2 bis, judeţul Brăila 1.959.159
100460 8.28.03 Laboratorul de epidemiologie Dorohoi, pavilionul I C1 = P, Sc = Sd = 214 mp S teren= 2.411 mp CF nr. 51749 Municipiul Dorohoi, str. George Enescu nr. 65, judeţul Botoşani 755.248 Ministerul Sănătăţii (CUI 4266456)/Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Botoşani (11321693)
100461 8.28.03 Laboratorul de epidemiologie Dorohoi, pavilionul 2 C2 = P, Sc = Sd = 211 mp CF nr. 51749 Municipiul Dorohoi, str. George Enescu nr. 65, judeţul Botoşani 391.697
144455 8.29.11 Clădire DSP Prahova DM + P + 3E Sc = 405 mp Sd = 1.609,86mp S teren = 566 mp CF nr. 122597 Municipiul Ploieşti, str. Tache Ionescu nr. 13, judeţul Prahova 4.608.125 Ministerul Sănătăţii (CUI 4266456)/Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Prahova (11308414)
144456 8.28.03 Clădire Sanepid Ploieşti - Laboratoare C1 = DM + P + E + M Sc = 345 mp, Sd = 1.354 mp S teren = 2.497 mp CF nr. 131549 Municipiul Ploieşti, Str. Transilvaniei nr. 2, judeţul Prahova 1.583.072
C2 = DM + P + E Sc = 331 mp, Sd = 993 mp CF nr. 131549
1 2 3 4 5 6 7
144457 8.29.11 Clădire Sanepid Ploieşti - Igienă Mediu C3 = P + 1E, Sc = 80 mp Sd = 154 mp CF nr. 131549 Municipiul Ploieşti, Str. Transilvaniei nr. 2, judeţul Prahova 116.624
C4 = P, Sc = Sd = 15 mp CF nr. 131549
147081 8.28.13 Cabină poartă C5 = P, Sc = Sd = 17 mp CF nr. 131549 Municipiul Ploieşti, Str. Transilvaniei nr. 2, judeţul Prahova 24.999
147082 8.28.13 Clădire anexă magazie C6 = P, Sc = Sd = 60 mp CF nr. 131549 Municipiul Ploieşti, Str. Transilvaniei nr. 2, judeţul Prahova 42.955
34901 8.29.11 Clădirea sediului DSP Suceava S + P + 3_4E Sc = 689 mp, Sd = 3.299 mp CF nr. 38019 Municipiul Suceava, Str. Scurtă nr. 1A, judeţul Suceava 4.420.000 Ministerul Sănătăţii (CUI 4266456)/Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Suceava (CUI 4244920)
36760 8.29.11 Teren aferent sediului DSP Tulcea S = 5.701 mp CF nr. 33779 Municipiul Tulcea, Str. Viitorului nr. 50, judeţul Tulcea 1.788.164 Ministerul Sănătăţii (CUI 4266456)/Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea (CUI 4321631)
36761 8.29.11 Sediul DSP Tulcea C1 = S + P + 2E Sc = 801 mp, Sd = 2.403 mp CF nr. 33779 Municipiul Tulcea, Str. Viitorului nr. 50, judeţul Tulcea 3.226.390
C2; P; Sc = 141 mp, Sd = 141 mp CF. nr. 33779
C3; P; Sc = 45 mp, Sd = 45 mp CF nr. 33779
C4; P; Sc = 125 mp, Sd = 125 mp CF nr. 33779
C5;P; Sc = 17 mp, Sd = 17 mp CF nr. 33779
121587 8.25.01 Pavilion administrativ Teren cu amenajări Pavilion I + Sistem acces C3 = P; Sc = 416 mp Sd = 1.249 mp CF = 95094 Teren S = 31.807 mp Municipiul Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sectorul 2 72.243.976 Institutul de Boli Infecţioase „Prof. dr. Matei Balş“/CUI 9524980
C8 = P; Sc = Sd = 367 mp CF = 95094 Nr. paturi 21
121588 8.25.01 Pavilion II + Sistem de acces C4 = P; Sc = Sd = 367 mp CF = 95094 Nr. paturi 5 158.227
121589 8.25.01 Pavilion III + Control de acces C5 = P + 2E + M; Sc = 425,37 mp; Sd = 1.701,48 mp; CF = 95094 Nr. paturi 86 2.222.240
121591 8.25.01 Pavilion V + două ascensoare 6 + control acces + antiincendiu C11 = S + P+ 3E + M Sc = 778 mp; Sd = 4.667,52 mp CF = 95094 Nr. paturi 220 3.751.436
1 2 3 4 5 6 7
121594 8.25.01 Pavilion Cantacuzino Genetică moleculară C14 = S + P Sc =163 mp; Sd = 325,12 mp CF = 95094 92.286
121595 8.25.05 Spălătorie şi crematoriu, două ascensoare C15 = P + 1E Sc = 359 mp; Sd = 717,4 mp CF = 95094 1.283.617
C17 = P Sc = Sd = 13 mp CF =95094
121596 8.28.10 Magazie şi platformă beton gunoi C27 = P Sc = Sd = 41 mp; CF = 95094 5.764
121601 8.28.13 Magazii anexă C26 = P Sc = Sd = 15 mp; CF = 95094 9.548
C28 = P Sc = Sd = 10 mp CF = 95094
C29 = P Sc = Sd = 21 mp; CF = 95094
C30 = P Sc = Sd = 8 mp CF = 95094
121602 8.27.06 Clădire seră C13 = P; Sc = Sd = 82 mp CF = 95094 33.284
121605 8.27.06 Clădire seră mică C16 = P; Sc = Sd = 39 mp CF = 95094 11.883
121606 8.28.13 Clădire ateliere C21 = P; Sc = Sd = 127 mp CF = 95094 192.900
C22 = P; Sc = Sd = 152 mp CF = 95094
C23 = P; Sc = Sd = 71 mp CF = 95094
C24 = P; Sc = Sd = 121 mp; CF = 95094
121608 8.27.06 Beci zarzavat C31 = P; Sc = Sd = 9 mp; CF = 95094 1.297
121610 8.28.10 Clădire alimentare cu apă C12 = P; Sc = Sd = 12 mp CF = 95094 15.349
121612 8.27.06 Depozit alimentar C32 = P; Sc = Sd = 47 mp CF = 95094 11.004
C33 = P; Sc = Sd = 33 mp CF =95094
121614 8.28.13 Casă portar I C1 = P; Sc = Sd = 38 mp CF = 95094 18.586


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 627/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 627 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu