Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.625 din 23.08.2018

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 746 din 29 august 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 1. La poziţiile M.F.P. nr. 35873 şi 36218 se modifică descrierea tehnică, conform anexei nr. 1. 2. La poziţiile M.F.P. 159294, 35873, 40241, 121568, 154554, 154555, 121571 şi 36218 se modifică valorile de inventar, conform anexei nr. 2. Articolul 2Ministerul Educaţiei Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera completările şi modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: p. Ministrul educaţiei naţionale, Gigel Paraschiv, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor pentru care se modifică descrierea tehnică

Denumirea
Ordonator principal de credite 13729380 Ministerul Educaţiei Naţionale
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificaţie Persoana juridică care administrează bunul Denumirea Adresa poştală Descrierea tehnică din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului Noua descriere tehnică
1 35873 8.29.08 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei CUI 4289279 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Ştirbei Vodă nr. 37 Sc = 2.358,80 mp, Steren = 870,44 mp Clădire administrativă - C1, construcţie realizată din cărămidă, regim de înălţime: S + P + 1E, Sc = 647 mp; clădire administrativă - C2, construcţie realizată din cărămidă, regim de înălţime: P, Sc = 145 mp; clădire administrativă - C3, construcţie realizată din cărămidă, regim de înălţime: P, Sc = 122 mp; garaje, birouri, spaţiu de depozitare (C4), regim de înălţime P, Sc = 135 mp; Steren = 2.271 mp; CF 257905 Bucureşti, sectorul 1, nr. cadastral: 257905-C1, 257905-C2, 257905-C3, 257905-C4
2 36218 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj CUI 5546225, Palatul Copiilor şi Elevilor CUI 4566496 Clubul Copiilor Cehu Silvaniei Judeţul Sălaj, oraşul Cehu Silvaniei, Piaţa Trandafirilor nr. 29 Regim înălţime = P + 1E, Steren = 325 mp C1: S. construită la sol = 358 mp, sediul administrativ P + 1E; C2: S. construită la sol = 62 mp, centrala termică, garaj şi magazie de materiale, teren = 747 mp, CF nr. 50712, nr. cadastral 50712-C1, 50712-C2

ANEXA Nr. 2 DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării/finalizării unor lucrări investiţionale

Ordonator principal de credite 13729380 Ministerul Educaţiei Naţionale
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Persoana juridică ce administrează imobilul Denumirea Adresa Descriere tehnică Valoarea de inventar actualizată - lei -
1 159294 8.29.06 Ministerul Educaţiei Naţionale Casa Kretzulescu Municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Ştirbei Vodă nr. 39 Corp C1: construcţie din cărămidă, S + D + P + 1E + mansardă, fundaţie din cărămidă, acoperiş de tip şarpantă din lemn cu învelitoare de tablă, an construcţie 1902, C1 - Sc = 560 mp, C2 - Sc = 63 mp, Steren = 2.336 mp; CF: 263070 20.839.909
2 35873 8.29.08 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei CUI 4289279 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Ştirbei Vodă nr. 37 Clădire administrativă - C1, construcţie realizată din cărămidă, regim de înălţime: S + P + 1E, Sc = 647 mp; clădire administrativă - C2, construcţie realizată din cărămidă, regim de înălţime: P, Sc = 145 mp; clădire administrativă - C3, construcţie realizată din cărămidă, regim de înălţime: P, Sc = 122 mp; garaje, birouri, spaţiu de depozitare (C4), regim de înălţime P, Sc = 135 mp; Steren = 2.271 mp; CF 257905 Bucureşti, sectorul 1, nr. cadastral: 257905-C1, 257905-C2, 257905-C3, 257905-C4 12.363.012 (din care: 4.239.642 lei clădire, 80.914 lei împrejmuire, 8.042.456 lei teren)
3 40241 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj CUI 5546225 Inspectoratul Şcolar Sălaj + Casa Corpului Didactic Judeţul Sălaj, municipiul Zalău, Str. Unirii nr. 2 Clădire S + P + 3E, Sc = 416 mp, Sd = 1.664 mp, clădire cu zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare de tablă, CF nr. 58977 Zalău, nr. cadastral 58977-C1 5.934.762
4 121568 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj CUI 5546225 Inspectoratul Şcolar Sălaj - Centrul de difuzare a manualelor Judeţul Sălaj, municipiul Zalău, Str. 22 Decembrie 1989 nr. 74 S. construită la sol = 339 mp, Centrul de difuzare a manualelor-zidărie cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare ţiglă, regim de înălţime P, CF nr. 59387 Zalău, nr. cadastral 59387-C1 566.903
5 154554 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj CUI 5546225 Teren Judeţul Sălaj, municipiul Zalău, Str. 22 Decembrie 1989 nr. 74 S teren = 1.405 mp, din acte 1.439 mp, măsurată 1.405 mp, CF nr. 59387 Zalău 238.260
6 154555 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj CUI 5546225 Teren Judeţul Sălaj, municipiul Zalău, Str. Unirii nr. 2 Teren intravilan, Steren = 745 mp, CF nr. 58977 Zalău 126.306
7 121571 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj CUI 5546225, Palatul Copiilor şi Elevilor CUI 4566496 Clubul Copiilor Şimleu Silvaniei - imobil Judeţul Sălaj, oraşul Şimleu Silvaniei, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 55 S. construită la sol = 348 mp, regim înălţime: S+P+1E, construit în anul 1954, zidărie cărămidă, şarpantă de lemn, teren din acte 1.300 mp, măsurată 1.217 mp, CF 53010 666.910
8 36218 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj CUI 5546225, Palatul Copiilor şi Elevilor CUI 4566496 Clubul Copiilor Cehu Silvaniei - imobil Judeţul Sălaj, Oraşul Cehu Silvaniei, Piaţa Trandafirilor nr. 29 C1: S. construită la sol = 358 mp, sediul administrativ P+1E; C2: S. construită la sol = 62 mp, centrala termică, garaj şi magazie de materiale, teren = 747 mp, CF nr. 50712, nr. cadastral 50712-C1, 50712-C2 903.149SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 625/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 625 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu