Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.588 din 16.07.2014

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Vrancea, Buzău, Iaşi, Braşov, Bihor, Cluj, Sibiu, Sălaj, Argeş, Ilfov, Alba, Arad şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 561 din 29 iulie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor şi amenajărilor la terenurile prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 3Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea. Articolul 5După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor şi amenajărilor la terenuri, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6 Anexele nr. 1, 2*) şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează:Ministrul apărării naţionale,Mircea DuşaViceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu Voinea
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
0 1 2 3
1 Municipiul Mihail Kogălniceanu, strada Vasile Lupu nr. 1, judeţul Constanţa CF nr. 103276 Mihail Kogălniceanu, nr. cadastral 103276 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1288, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107138 - parţial Construcţii: Pavilionul Ts 1: - suprafaţa construită = 540,00 mp - valoarea contabilă = 1.415,00 lei Pavilionul Ts 2: - suprafaţa construită = 540,00 mp - valoarea contabilă = 1.415,00 lei Pavilionul Ts 3: - suprafaţa construită = 540,00 mp - valoarea contabilă = 1.415,00 lei Pavilionul Ts 4: - suprafaţa construită = 540,00 mp - valoarea contabilă = 1.415,00 lei Pavilionul Ts 5: - suprafaţa construită = 540,00 mp - valoarea contabilă = 1.415,00 lei Pavilionul Ts 6: - suprafaţa construită = 540,00 mp - valoarea contabilă = 1.415,00 lei Pavilionul Ts 7: - suprafaţa construită = 540,00 mp - valoarea contabilă = 1.415,00 lei Pavilionul Ts 8: - suprafaţa construită = 540,00 mp - valoarea contabilă = 1.415,00 lei Pavilionul Ts 9: - suprafaţa construită = 540,00 mp - valoarea contabilă = 1.415,00 lei Pavilionul Ts 10: - suprafaţa construită = 540,00 mp - valoarea contabilă = 1.415,00 lei Total valoare contabilă imobil 1288 - parţial = 14.150,00 lei
2 Municipiul Focşani, bd. Bucureşti nr. 1, judeţul Vrancea CF nr. 55303 Focşani; nr. cadastral 55303 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 473, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106994 - parţial Construcţii: Pavilionul J 1: - suprafaţa construită = 414,00 mp - valoarea contabilă = 19.889,10 lei Total valoare contabilă imobil 473 - parţial = 19.889,10 lei
3 Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35-37, sectorul 6, Bucureşti CF nr. 216616 Bucureşti; nr. cadastral 216616 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 416, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103561 - parţial Construcţii: Pavilionul C 1: - suprafaţa construită = 288,00 mp - valoarea contabilă = 274.812,950 lei Pavilionul C 2: - suprafaţa construită = 168,00 mp - valoarea contabilă = 137.406,260 lei Total valoare contabilă imobil 416 - parţial = 412.219,210 lei
0 1 2 3
4 Municipiul Buzău, Str. Hangarului nr. 2, judeţul Buzău CF nr. 63926 Buzău; nr. cadastral 6135 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 404, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106967 - parţial Construcţii: Pavilionul U: - suprafaţa construită = 117,00 mp - valoarea contabilă = 47.000,00 lei Pavilionul U 2: - suprafaţa construită = 112,00 mp - valoarea contabilă = 44.000,60 lei Pavilionul S 1: - suprafaţa construită = 4,00 mp - valoarea contabilă = 1.708,08 lei Pavilionul W 3: - suprafaţa construită = 19,00 mp - valoarea contabilă = 4.522,68 lei Total valoare contabilă imobil 404 - parţial = 97.231,36 lei
5 Comuna 2 Mai, intravilan, judeţul Constanţa CF nr. 106598 Limanu; nr. cadastral 106598 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2297, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107097 - parţial Construcţii: Pavilionul I: - suprafaţa construită = 127,70 mp - valoarea contabilă = 31.547,19 lei Total valoare contabilă imobil 2297 - parţial = 31.547,19 lei
6 Municipiul Focşani, bd. Bucureşti nr. 3, judeţul Vrancea CF nr. 57183 Focşani; nr. cadastral 57183 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 338, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106993 - parţial Construcţii: Pavilionul Y 6: - suprafaţa construită = 43,00 mp - valoarea contabilă = 7.324,00 lei Pavilionul R: - suprafaţa construită = 596,00 mp - valoarea contabilă = 127.983,84 lei Pavilionul L: - suprafaţa construită = 22,82 mp - valoarea contabilă = 82.233,97 lei Amenajări la teren: Împrejmuire beton din prefabricate: - suprafaţa construită = 364,00 ml - valoarea contabilă = 5.088,99 lei Împrejmuire metalică: - suprafaţa construită = 81,00 ml - valoarea contabilă = 1.355,33 lei Total valoare contabilă imobil 338 - parţial = 223.986,13 lei
7 Municipiul Iaşi, str. General Berthelot nr. 6, judeţul Iaşi CF nr. 137299 Iaşi; nr. cadastral 137299 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 756, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106853 - parţial Amenajări la teren: Reţea electrică subterană: - suprafaţa construită = 356,00 ml - valoarea contabilă = 34.123,32 lei Total valoare contabilă imobil 756 - parţial = 34.123,32 lei
8 Comuna Apaţa, extravilan, judeţul Braşov CF nr. 101940 Apaţa, nr. cadastral 101940; CF nr. 101941 Apaţa, nr. cadastral 101941; CF nr. 101942 Apaţa, nr. cadastral 101942; CF nr. 101943 Apaţa, nr. cadastral 101943; CF nr. 101944 Apaţa, nr. cadastral 101944; CF nr. 101945 Apaţa, nr. cadastral 101945 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 717, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103967 - parţial Construcţii: Pavilionul P 3: - suprafaţa construită = 104,00 mp - valoarea contabilă = 2,31 lei Total valoare contabilă imobil 717 – parţial = 2,31 lei
0 1 2 3
9 Bucureşti, bd. Drumul Taberei nr. 7 A, sectorul 6 CF nr. 216339 Bucureşti, nr. cadastral 216339 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 649, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103564 - parţial Construcţii: Pavilionul E: - suprafaţa construită = 321,00 mp - valoarea contabilă = 103.205,49 lei Pavilionul F: - suprafaţa construită = 321,00 mp - valoarea contabilă = 86.292,50 lei Total valoare contabilă imobil 649 - parţial = 189.497,99 lei
10 Oraşul Medgidia, extravilan, judeţul Constanţa CF nr. 105462 Medgidia; nr. cadastral 105462 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2393, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107130 - parţial Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 94,00 mp - valoarea contabilă = 37.305,72 lei Pavilionul B: - suprafaţa construită = 4,00 mp - valoarea contabilă = 8.953,43 lei Pavilionul E: - suprafaţa construită = 52,00 mp - valoarea contabilă = 136,10 lei Total valoare contabilă imobil 2393 - parţial = 46.395,25 lei
11 Oraşul Predeal, extravilan, judeţul Braşov CF nr. 101733 Predeal, nr. cadastral 101733 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2639, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104047 - parţial Construcţii: Pavilionul B: - suprafaţa construită = 215,11 mp - valoarea contabilă = 34.050,48 lei Pavilionul A: - suprafaţa construită = 215,11 mp - valoarea contabilă = 34.050,48 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 215,11 mp - valoarea contabilă = 34.050,48 lei Pavilionul D: - suprafaţa construită = 215,11 mp - valoarea contabilă = 34.050,48 lei Pavilionul E: - suprafaţa construită = 215,11 mp - valoarea contabilă = 34.050,48 lei Pavilionul F: - suprafaţa construită = 37,36 mp - valoarea contabilă = 13.833,12 lei Amenajări la teren: Împrejmuire sârmă ghimpată pe două rânduri de stâlpi: - suprafaţa construită = 1.916,00 ml - valoarea contabilă = 9.705,50 lei Drum de pământ: - suprafaţa construită = 1.300,00 mp - valoarea contabilă = 204,23 lei Reţea alimentare cu apă: - suprafaţa construită = 100,00 ml - valoarea contabilă = 2.100,15 lei Reţea energie electrică subterană: - suprafaţa construită = 400,00 ml - valoarea contabilă = 1.255,64 lei Total valoare contabilă imobil 2639 - parţial = 197.351,04 lei
0 1 2 3
12 Municipiul Focşani, str. Cezar Boliac nr. 35, judeţul Vrancea CF nr. 57895 Focşani; nr. cadastral 57895 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1715, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106988 - parţial Construcţii: Pavilionul D: - suprafaţa construită = 218,65 mp - valoarea contabilă = 17,96 lei Pavilionul C 2: - suprafaţa construită = 30,96 mp - valoarea contabilă = 4.653,04 lei Amenajări la teren: Împrejmuire din scândură: - suprafaţa construită = 7,00 ml - valoarea contabilă = 0,15 lei Total valoare contabilă imobil 1715 - parţial = 4.671,15 lei
13 Comuna Budureasa, intravilan, judeţul Bihor CF nr. 50030 Budureasa, nr. cadastral 50030 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2640, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106769 - parţial Construcţii: Pavilionul C 3: - suprafaţa construită = 222,90 mp - valoarea contabilă = 14,50 lei Pavilionul G 1: - suprafaţa construită = 2,25 mp - valoarea contabilă = 0,40 lei Pavilionul N: - suprafaţa construită = 93,00 mp - valoarea contabilă = 12,00 lei Total valoare contabilă imobil 2640 - parţial = 26,90 lei
14 Comuna Tortomanu, extravilan, judeţul Constanţa CF nr. 101077 Tortomanu; nr. cadastral 101077 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2343, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107168 - parţial Construcţii: Pavilionul F: - suprafaţa construită = 207,00 mp - valoarea contabilă = 1.008,10 lei Amenajări la teren: Reţea electrică aeriană: - suprafaţa construită = 5.100,00 ml - valoarea contabilă = 9.917,41 lei Împrejmuire din sârmă ghimpată: - suprafaţa construită = 890,00 ml - valoarea contabilă = 1.379,30 lei Total valoare contabilă imobil 2343 - parţial = 12.304,81 lei
15 Municipiul Buzău, bd. Mareşal Averescu nr. 1, judeţul Buzău CF nr. 63796 Buzău; nr. cadastral 5051; CF nr. 59601 Buzău; nr. cadastral 59601 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2817, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106964 - parţial Amenajări la teren: Reţea de termoficare: - suprafaţa construită = 380,00 ml - valoarea contabilă = 30.805,08 lei Total valoare contabilă imobil 2817 - parţial = 30.805,08 lei
16 Municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Ştefan cel Mare nr. 1-3, judeţul Cluj CF nr. 275856 Cluj-Napoca, nr. cadastral 275856 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1191, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106669 - parţial Construcţii: Pavilionul H 3: - suprafaţa construită = 281,00 mp - valoarea contabilă = 4,00 lei Total valoare contabilă imobil 1191 - parţial = 4,00 lei
0 1 2 3
17 Comuna Copăcel, extravilan, judeţul Bihor CF 50516 Copăcel, nr. cadastral 50516 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2537, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106727 - parţial Amenajări la teren: Împrejmuire din sârmă ghimpată pe două rânduri de stâlpi: - suprafaţa construită = 400,00 ml - valoarea contabilă = 2.307,48 lei Total valoare contabilă imobil 2537 - parţial = 2.307,48 lei
18 Oraşul Cisnădie/Şelimbăr, extravilan, judeţul Sibiu CF nr. 105454 Şelimbăr, nr. cadastral 5601; CF nr. 105697 Cisnădie, nr. cadastral 4459 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2854, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104001 - parţial Construcţii: Pavilionul G 1: - suprafaţa construită = 24,00 mp - valoarea contabilă = 1.985,01 lei Total valoare contabilă imobil 2854 - parţial = 1.985,01 lei
19 Bucureşti, şoseaua Vitan-Bârzeşti nr. 2-4, sectorul 4, CF nr. 213049 Bucureşti, nr. cadastral 213049 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1137, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103588 - parţial Construcţii: Pavilionul BM 3: - suprafaţa construită = 312,00 mp - valoarea contabilă = 1.486,40 lei Pavilionul P: - suprafaţa construită = 172,00 mp - valoarea contabilă = 9.800,70 lei Pavilionul P 1: - suprafaţa construită = 214,00 mp - valoarea contabilă = 12.152,90 lei Pavilionul P 2: - suprafaţa construită = 144,00 mp - valoarea contabilă = 13.417,70 lei Pavilionul R 1: - suprafaţa construită = 258,00 mp - valoarea contabilă = 486,10 lei Pavilionul W: - suprafaţa construită = 129,00 mp - valoarea contabilă = 23.335,10 lei Pavilionul I 52: - suprafaţa construită = 50,00 mp - valoarea contabilă = 10.976,88 lei Pavilionul U: - suprafaţa construită = 218,00 mp - valoarea contabilă = 19.445,90 lei Pavilionul U 1: - suprafaţa construită = 297,00 mp - valoarea contabilă = 29.168,90 lei Pavilionul B 8: - suprafaţa construită = 236,00 mp - valoarea contabilă = 122.270,70 lei Amenajări la teren: Platou betonat: - suprafaţa construită = 110,00 mp - valoarea contabilă = 929,94 lei Total valoare contabilă imobil 1137 - parţial = 243.471,22 lei
20 Comuna Morăreşti, extravilan, judeţul Argeş CF nr. 80069 Morăreşti, nr. cadastral 80069; CF nr. 80068 Morăreşti, nr. cadastral 80068; CF nr. 80453 Cotmeana, nr. cadastral 80453 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 885, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103758 - parţial Construcţii: Pavilionul F: - suprafaţa construită = 41,00 mp - valoarea contabilă = 1.964,70 lei Pavilionul I: - suprafaţa construită = 41,00 mp - valoarea contabilă = 1.886,30 lei Total valoare contabilă imobil 885 - parţial = 3.851,00 lei
0 1 2 3
21 Oraşul Zalău, intravilan, judeţul Sălaj CF nr. 61271 Zalău, nr. cadastral 61271 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 5145, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106796 – parţial Amenajări la teren: Puţ captare apă platou betonat: - suprafaţa construită = 1 buc. - valoarea contabilă = 60,00 lei Total valoare contabilă imobil 5145 – parţial = 60,00 lei
22 Oraşul Otopeni, intravilan, judeţul Ilfov CF nr. 109483 Otopeni, nr. cadastral 109483 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2794, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103654 – parţial Construcţii: Pavilionul U: - suprafaţa construită = 25,80 mp - valoarea contabilă = 633,20 lei Pavilionul F: - suprafaţa construită = 15,41 mp - valoarea contabilă = 3.963,90 lei Pavilionul E: - suprafaţa construită = 71,76 mp - valoarea contabilă = 5.553,00 lei Pavilionul I: - suprafaţa construită = 247,45 mp - valoarea contabilă = 2.868,30 lei Pavilionul S: - suprafaţa construită = 373,35 mp - valoarea contabilă = 23.572,00 lei Pavilionul R: - suprafaţa construită = 288,00 mp - valoarea contabilă = 203.855,10 lei Pavilionul T: - suprafaţa construită = 1.796,00 mp - valoarea contabilă = 6.548,20 lei Pavilionul M: - suprafaţa construită = 247,45 mp - valoarea contabilă = 2.868,30 lei Pavilionul N: - suprafaţa construită = 247,45 mp - valoarea contabilă = 2.868,30 lei Pavilionul K: - suprafaţa construită = 247,45 mp - valoarea contabilă = 2.868,30 lei Pavilionul L: - suprafaţa construită = 247,45 mp - valoarea contabilă = 2.868,30 lei Pavilionul O: - suprafaţa construită = 247,45 mp - valoarea contabilă = 2.868,30 lei Pavilionul P: - suprafaţa construită = 247,45 mp - valoarea contabilă = 2.868,30 lei Pavilionul B: - suprafaţa construită = 79,31 mp - valoarea contabilă = 221.024,30 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 99,20 mp - valoarea contabilă = 115.175,90 lei Amenajări la teren: Reţea alimentare cu apă: - suprafaţa construită = 100,00 ml - valoarea contabilă = 1.344,00 lei Reţea electrică subterană: - suprafaţa construită = 30,00 ml - valoarea contabilă = 204,60 lei Drumuri betonate asfaltate: - suprafaţa construită = 4.000,00 mp - valoarea contabilă = 37.160,00 lei Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi: - suprafaţa construită = 722,00 ml - valoarea contabilă = 2.952,98 lei Total valoare contabilă imobil 2794 – parţial = 642.065,28 lei
0 1 2 3
23 Oraşul Sebeş, extravilan, judeţul Alba CF nr. 75941 Sebeş, nr. cadastral 75941 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3052, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104062 – parţial Amenajări la teren: Reţea alimentare cu apă: - suprafaţa construită = 480,00 ml - valoarea contabilă = 6,16 lei Reţea de canalizare: - suprafaţa construită = 760,00 ml - valoarea contabilă = 37.800,49 lei Total valoare contabilă imobil 3052 – parţial = 37.806,49 lei
24 Bucureşti, Calea Plevnei nr. 145, sectorul 6 CF nr. 215734 Bucureşti, nr. cadastral 215734 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1055, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103580 – parţial Amenajări la teren: Drum betonat: - suprafaţa construită = 40,00 mp - valoarea contabilă = 1.042,20 lei Total valoare contabilă imobil 1055 – parţial = 1.042,20 lei
25 Oraşul Lipova, Str. Detaşamentului Păuliş nr. 11, judeţul Arad CF nr. 301677 Lipova, nr. cadastral 301677 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 853, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103511 – parţial Construcţii: Pavilionul P: - suprafaţa construită = 856,00 mp - valoarea contabilă = 58,30 lei Total valoare contabilă imobil 853 – parţial = 58,30 lei
26 Municipiul Bucureşti, str. C.A. Rosetti nr. 37, sectorul 2 CF nr. 216300 Bucureşti, nr. cadastral 216300 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 955, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103574 – parţial Construcţii: Pavilionul D: - suprafaţa construită = 12,20 mp - valoarea contabilă = 1.527,56 lei Total valoare contabilă imobil 955 – integral = 1.527,56 lei

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale unor bunuri imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cărţilor funciare aferente după intabulare

Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
1 107138 8.19.01 Imobil 1288 Municipiul Mihail Kogălniceanu, str. Vasile Lupu nr. 1, judeţul Constanţa CF nr. 103276 Mihail Kogălniceanu, nr. cadastral 103276
2 106994 8.19.01 Imobil 473 Municipiul Focşani, bd. Bucureşti nr. 1, judeţul Vrancea CF nr. 55303 Focşani, nr. cadastral 55303
3 103561 8.19.01 Imobil 416 Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35-37, sectorul 6, Bucureşti CF nr. 216616 Bucureşti, nr. cadastral 216616
4 106967 8.19.01 Imobil 404 Municipiul Buzău, Str. Hangarului nr. 2, judeţul Buzău CF nr. 63926 Buzău, nr. cadastral 6135
5 107097 8.19.01 Imobil 2297 Comuna 2 Mai, intravilan, judeţul Constanţa CF nr. 106598 Limanu, nr. cadastral 106598
6 106993 8.19.01 Imobil 338 Municipiul Focşani, bd. Bucureşti nr. 3, judeţul Vrancea CF nr. 57183 Focşani, nr. cadastral 57183
Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
7 106853 8.19.01 Imobil 756 Municipiul Iaşi, Str. General Berthelot nr. 6, judeţul Iaşi CF nr. 137299 Iaşi, nr. cadastral 137299
8 103967 8.19.01 Imobil 717 Comuna Apaţa, extravilan, judeţul Braşov CF nr. 101940 Apaţa, nr. cadastral 101940; CF nr. 101941 Apaţa, nr. cadastral 101941; CF nr. 101942 Apaţa, nr. cadastral 101942; CF nr. 101943 Apaţa, nr. cadastral 101943; CF nr. 101944 Apaţa, nr. cadastral 101944; CF nr. 101945 Apaţa, nr. cadastral 101945
9 103564 8.19.01 Imobil 649 Bucureşti, bd. Drumul Taberei nr. 7 A, sectorul 6, Bucureşti CF nr. 216339 Bucureşti, nr. cadastral 216339
10 107130 8.19.01 Imobil 2393 Oraşul Medgidia, extravilan, judeţul Constanţa CF nr. 105462 Medgidia, nr. cadastral 105462
11 104047 8.19.01 Imobil 2639 Oraşul Predeal, extravilan, judeţul Braşov CF nr. 101733 Predeal, nr. cadastral 101733
12 106988 8.19.01 Imobil 1715 Municipiul Focşani, str. Cezar Boliac nr. 35, judeţul Vrancea CF nr. 57895 Focşani, nr. cadastral 57895
13 106769 8.19.01 Imobil 2640 Comuna Budureasa, intravilan, judeţul Bihor CF nr. 50030 Budureasa, nr. cadastral 50030
14 107168 8.19.01 Imobil 2343 Comuna Tortomanu, extravilan, judeţul Constanţa CF nr. 101077 Tortomanu, nr. cadastral 101077
15 106964 8.19.01 Imobil 2817 Municipiul Buzău, bd. Mareşal Averescu nr. 1, judeţul Buzău CF nr. 63796 Buzău, nr. cadastral 5051; CF nr. 59601 Buzău, nr. cadastral 59601
16 106669 8.19.01 Imobil 1191 Municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Ştefan cel Mare nr. 1-3, judeţul Cluj CF nr. 275856 Cluj-Napoca, nr. cadastral 275856
17 106727 8.19.01 Imobil 2537 Comuna Copăcel, extravilan, judeţul Bihor CF 50516 Copăcel, nr. cadastral 50516
18 104001 8.19.01 Imobil 2854 Oraşul Cisnădie/Şelimbăr, extravilan, judeţul Sibiu CF nr. 105454 Şelimbăr, nr. cadastral 5601; CF nr. 105697 Cisnădie, nr. cadastral 4459
19 103588 8.19.01 Imobil 1137 Bucureşti, şos. Vitan-Bârzeşti nr. 2-4, sectorul 4 CF nr. 213049 Bucureşti, nr. cadastral 213049
20 103758 8.19.01 Imobil 885 Comuna Morăreşti/Cotmeana, extravilan, judeţul Argeş CF nr. 80069 Morăreşti, nr. cadastral 80069; CF nr. 80068 Morăreşti, nr. cadastral 80068; CF nr. 80453 Cotmeana, nr. cadastral 80453
21 106796 8.19.01 Imobil 5145 Oraşul Zalău, intravilan, judeţul Sălaj CF nr. 61271 Zalău, nr. cadastral 61271
22 103654 8.19.01 Imobil 2794 Oraşul Otopeni, intravilan, judeţul Ilfov CF nr. 109483 Otopeni, nr. cadastral 109483
23 104062 8.19.01 Imobil 3052 Oraşul Sebeş, extravilan, judeţul Alba CF nr. 75941 Sebeş, nr. cadastral 75941
24 103580 8.19.01 Imobil 1055 Bucureşti, Calea Plevnei nr. 145, sectorul 6 CF nr. 215734 Bucureşti, nr. cadastral 215734
25 103511 8.19.01 Imobil 853 Oraşul Lipova, Str. Detaşamentului Pauliş nr. 11, judeţul Arad CF nr. 301677 Lipova, nr. cadastral 301677
26 103574 8.19.01 Imobil 955 Municipiul Bucureşti, str. C.A. Rosetti nr. 37, sectorul 2 CF nr. 216300 Bucureşti, nr. cadastral 216300


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 588/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 588 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu