Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.588 din 16.07.2014

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Vrancea, Buzău, Iaşi, Braşov, Bihor, Cluj, Sibiu, Sălaj, Argeş, Ilfov, Alba, Arad şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 561 din 29 iulie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor şi amenajărilor la terenurile prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 3Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea. Articolul 5După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor şi amenajărilor la terenuri, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6 Anexele nr. 1, 2*) şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează:Ministrul apărării naţionale,Mircea DuşaViceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu Voinea
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
0 1 2 3
1 Municipiul Mihail Kogălniceanu, strada Vasile Lupu nr. 1, judeţul Constanţa CF nr. 103276 Mihail Kogălniceanu, nr. cadastral 103276 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1288, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107138 - parţial Construcţii: Pavilionul Ts 1: - suprafaţa construită = 540,00 mp - valoarea contabilă = 1.415,00 lei Pavilionul Ts 2: - suprafaţa construită = 540,00 mp - valoarea contabilă = 1.415,00 lei Pavilionul Ts 3: - suprafaţa construită = 540,00 mp - valoarea contabilă = 1.415,00 lei Pavilionul Ts 4: - suprafaţa construită = 540,00 mp - valoarea contabilă = 1.415,00 lei Pavilionul Ts 5: - suprafaţa construită = 540,00 mp - valoarea contabilă = 1.415,00 lei Pavilionul Ts 6: - suprafaţa construită = 540,00 mp - valoarea contabilă = 1.415,00 lei Pavilionul Ts 7: - suprafaţa construită = 540,00 mp - valoarea contabilă = 1.415,00 lei Pavilionul Ts 8: - suprafaţa construită = 540,00 mp - valoarea contabilă = 1.415,00 lei Pavilionul Ts 9: - suprafaţa construită = 540,00 mp - valoarea contabilă = 1.415,00 lei Pavilionul Ts 10: - suprafaţa construită = 540,00 mp - valoarea contabilă = 1.415,00 lei Total valoare contabilă imobil 1288 - parţial = 14.150,00 lei
2 Municipiul Focşani, bd. Bucureşti nr. 1, judeţul Vrancea CF nr. 55303 Focşani; nr. cadastral 55303 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 473, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106994 - parţial Construcţii: Pavilionul J 1: - suprafaţa construită = 414,00 mp - valoarea contabilă = 19.889,10 lei Total valoare contabilă imobil 473 - parţial = 19.889,10 lei
3 Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35-37, sectorul 6, Bucureşti CF nr. 216616 Bucureşti; nr. cadastral 216616 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 416, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103561 - parţial Construcţii: Pavilionul C 1: - suprafaţa construită = 288,00 mp - valoarea contabilă = 274.812,950 lei Pavilionul C 2: - suprafaţa construită = 168,00 mp - valoarea contabilă = 137.406,260 lei Total valoare contabilă imobil 416 - parţial = 412.219,210 lei
0 1 2 3
4 Municipiul Buzău, Str. Hangarului nr. 2, judeţul Buzău CF nr. 63926 Buzău; nr. cadastral 6135 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 404, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106967 - parţial Construcţii: Pavilionul U: - suprafaţa construită = 117,00 mp - valoarea contabilă = 47.000,00 lei Pavilionul U 2: - suprafaţa construită = 112,00 mp - valoarea contabilă = 44.000,60 lei Pavilionul S 1: - suprafaţa construită = 4,00 mp - valoarea contabilă = 1.708,08 lei Pavilionul W 3: - suprafaţa construită = 19,00 mp - valoarea contabilă = 4.522,68 lei Total valoare contabilă imobil 404 - parţial = 97.231,36 lei
5 Comuna 2 Mai, intravilan, judeţul Constanţa CF nr. 106598 Limanu; nr. cadastral 106598 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2297, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107097 - parţial Construcţii: Pavilionul I: - suprafaţa construită = 127,70 mp - valoarea contabilă = 31.547,19 lei Total valoare contabilă imobil 2297 - parţial = 31.547,19 lei
6 Municipiul Focşani, bd. Bucureşti nr. 3, judeţul Vrancea CF nr. 57183 Focşani; nr. cadastral 57183 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 338, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106993 - parţial Construcţii: Pavilionul Y 6: - suprafaţa construită = 43,00 mp - valoarea contabilă = 7.324,00 lei Pavilionul R: - suprafaţa construită = 596,00 mp - valoarea contabilă = 127.983,84 lei Pavilionul L: - suprafaţa construită = 22,82 mp - valoarea contabilă = 82.233,97 lei Amenajări la teren: Împrejmuire beton din prefabricate: - suprafaţa construită = 364,00 ml - valoarea contabilă = 5.088,99 lei Împrejmuire metalică: - suprafaţa construită = 81,00 ml - valoarea contabilă = 1.355,33 lei Total valoare contabilă imobil 338 - parţial = 223.986,13 lei
7 Municipiul Iaşi, str. General Berthelot nr. 6, judeţul Iaşi CF nr. 137299 Iaşi; nr. cadastral 137299 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 756, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106853 - parţial Amenajări la teren: Reţea electrică subterană: - suprafaţa construită = 356,00 ml - valoarea contabilă = 34.123,32 lei Total valoare contabilă imobil 756 - parţial = 34.123,32 lei
8 Comuna Apaţa, extravilan, judeţul Braşov CF nr. 101940 Apaţa, nr. cadastral 101940; CF nr. 101941 Apaţa, nr. cadastral 101941; CF nr. 101942 Apaţa, nr. cadastral 101942; CF nr. 101943 Apaţa, nr. cadastral 101943; CF nr. 101944 Apaţa, nr. cadastral 101944; CF nr. 101945 Apaţa, nr. cadastral 101945 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 717, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103967 - parţial Construcţii: Pavilionul P 3: - suprafaţa construită = 104,00 mp - valoarea contabilă = 2,31 lei Total valoare contabilă imobil 717 – parţial = 2,31 lei
0 1 2 3
9 Bucureşti, bd. Drumul Taberei nr. 7 A, sectorul 6 CF nr. 216339 Bucureşti, nr. cadastral 216339 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 649, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103564 - parţial Construcţii: Pavilionul E: - suprafaţa construită = 321,00 mp - valoarea contabilă = 103.205,49 lei Pavilionul F: - suprafaţa construită = 321,00 mp - valoarea contabilă = 86.292,50 lei Total valoare contabilă imobil 649 - parţial = 189.497,99 lei
10 Oraşul Medgidia, extravilan, judeţul Constanţa CF nr. 105462 Medgidia; nr. cadastral 105462 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2393, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107130 - parţial Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 94,00 mp - valoarea contabilă = 37.305,72 lei Pavilionul B: - suprafaţa construită = 4,00 mp - valoarea contabilă = 8.953,43 lei Pavilionul E: - suprafaţa construită = 52,00 mp - valoarea contabilă = 136,10 lei Total valoare contabilă imobil 2393 - parţial = 46.395,25 lei
11 Oraşul Predeal, extravilan, judeţul Braşov CF nr. 101733 Predeal, nr. cadastral 101733 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2639, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104047 - parţial Construcţii: Pavilionul B: - suprafaţa construită = 215,11 mp - valoarea contabilă = 34.050,48 lei Pavilionul A: - suprafaţa construită = 215,11 mp - valoarea contabilă = 34.050,48 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 215,11 mp - valoarea contabilă = 34.050,48 lei Pavilionul D: - suprafaţa construită = 215,11 mp - valoarea contabilă = 34.050,48 lei Pavilionul E: - suprafaţa construită = 215,11 mp - valoarea contabilă = 34.050,48 lei Pavilionul F: - suprafaţa construită = 37,36 mp - valoarea contabilă = 13.833,12 lei Amenajări la teren: Împrejmuire sârmă ghimpată pe două rânduri de stâlpi: - suprafaţa construită = 1.916,00 ml - valoarea contabilă = 9.705,50 lei Drum de pământ: - suprafaţa construită = 1.300,00 mp - valoarea contabilă = 204,23 lei Reţea alimentare cu apă: - suprafaţa construită = 100,00 ml - valoarea contabilă = 2.100,15 lei Reţea energie electrică subterană: - suprafaţa construită = 400,00 ml - valoarea contabilă = 1.255,64 lei Total valoare contabilă imobil 2639 - parţial = 197.351,04 lei
0 1 2 3
12 Municipiul Focşani, str. Cezar Boliac nr. 35, judeţul Vrancea CF nr. 57895 Focşani; nr. cadastral 57895 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1715, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106988 - parţial Construcţii: Pavilionul D: - suprafaţa construită = 218,65 mp - valoarea contabilă = 17,96 lei Pavilionul C 2: - suprafaţa construită = 30,96 mp - valoarea contabilă = 4.653,04 lei Amenajări la teren: Împrejmuire din scândură: - suprafaţa construită = 7,00 ml - valoarea contabilă = 0,15 lei Total valoare contabilă imobil 1715 - parţial = 4.671,15 lei
13 Comuna Budureasa, intravilan, judeţul Bihor CF nr. 50030 Budureasa, nr. cadastral 50030 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2640, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106769 - parţial Construcţii: Pavilionul C 3: - suprafaţa construită = 222,90 mp - valoarea contabilă = 14,50 lei Pavilionul G 1: - suprafaţa construită = 2,25 mp - valoarea contabilă = 0,40 lei Pavilionul N: - suprafaţa construită = 93,00 mp - valoarea contabilă = 12,00 lei Total valoare contabilă imobil 2640 - parţial = 26,90 lei
14 Comuna Tortomanu, extravilan, judeţul Constanţa CF nr. 101077 Tortomanu; nr. cadastral 101077 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2343, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107168 - parţial Construcţii: Pavilionul F: - suprafaţa construită = 207,00 mp - valoarea contabilă = 1.008,10 lei Amenajări la teren: Reţea electrică aeriană: - suprafaţa construită = 5.100,00 ml - valoarea contabilă = 9.917,41 lei Împrejmuire din sârmă ghimpată: - suprafaţa construită = 890,00 ml - valoarea contabilă = 1.379,30 lei Total valoare contabilă imobil 2343 - parţial = 12.304,81 lei
15 Municipiul Buzău, bd. Mareşal Averescu nr. 1, judeţul Buzău CF nr. 63796 Buzău; nr. cadastral 5051; CF nr. 59601 Buzău; nr. cadastral 59601 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2817, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106964 - parţial Amenajări la teren: Reţea de termoficare: - suprafaţa construită = 380,00 ml - valoarea contabilă = 30.805,08 lei Total valoare contabilă imobil 2817 - parţial = 30.805,08 lei
16 Municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Ştefan cel Mare nr. 1-3, judeţul Cluj CF nr. 275856 Cluj-Napoca, nr. cadastral 275856 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1191, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106669 - parţial Construcţii: Pavilionul H 3: - suprafaţa construită = 281,00 mp - valoarea contabilă = 4,00 lei Total valoare contabilă imobil 1191 - parţial = 4,00 lei
0 1 2 3
17 Comuna Copăcel, extravilan, judeţul Bihor CF 50516 Copăcel, nr. cadastral 50516 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2537, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106727 - parţial Amenajări la teren: Împrejmuire din sârmă ghimpată pe două rânduri de stâlpi: - suprafaţa construită = 400,00 ml - valoarea contabilă = 2.307,48 lei Total valoare contabilă imobil 2537 - parţial = 2.307,48 lei
18 Oraşul Cisnădie/Şelimbăr, extravilan, judeţul Sibiu CF nr. 105454 Şelimbăr, nr. cadastral 5601; CF nr. 105697 Cisnădie, nr. cadastral 4459 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2854, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104001 - parţial Construcţii: Pavilionul G 1: - suprafaţa construită = 24,00 mp - valoarea contabilă = 1.985,01 lei Total valoare contabilă imobil 2854 - parţial = 1.985,01 lei
19 Bucureşti, şoseaua Vitan-Bârzeşti nr. 2-4, sectorul 4, CF nr. 213049 Bucureşti, nr. cadastral 213049 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1137, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103588 - parţial Construcţii: Pavilionul BM 3: - suprafaţa construită = 312,00 mp - valoarea contabilă = 1.486,40 lei Pavilionul P: - suprafaţa construită = 172,00 mp - valoarea contabilă = 9.800,70 lei Pavilionul P 1: - suprafaţa construită = 214,00 mp - valoarea contabilă = 12.152,90 lei Pavilionul P 2: - suprafaţa construită = 144,00 mp - valoarea contabilă = 13.417,70 lei Pavilionul R 1: - suprafaţa construită = 258,00 mp - valoarea contabilă = 486,10 lei Pavilionul W: - suprafaţa construită = 129,00 mp - valoarea contabilă = 23.335,10 lei Pavilionul I 52: - suprafaţa construită = 50,00 mp - valoarea contabilă = 10.976,88 lei Pavilionul U: - suprafaţa construită = 218,00 mp - valoarea contabilă = 19.445,90 lei Pavilionul U 1: - suprafaţa construită = 297,00 mp - valoarea contabilă = 29.168,90 lei Pavilionul B 8: - suprafaţa construită = 236,00 mp - valoarea contabilă = 122.270,70 lei Amenajări la teren: Platou betonat: - suprafaţa construită = 110,00 mp - valoarea contabilă = 929,94 lei Total valoare contabilă imobil 1137 - parţial = 243.471,22 lei
20 Comuna Morăreşti, extravilan, judeţul Argeş CF nr. 80069 Morăreşti, nr. cadastral 80069; CF nr. 80068 Morăreşti, nr. cadastral 80068; CF nr. 80453 Cotmeana, nr. cadastral 80453 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 885, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103758 - parţial Construcţii: Pavilionul F: - suprafaţa construită = 41,00 mp - valoarea contabilă = 1.964,70 lei Pavilionul I: - suprafaţa construită = 41,00 mp - valoarea contabilă = 1.886,30 lei Total valoare contabilă imobil 885 - parţial = 3.851,00 lei
0 1 2 3
21 Oraşul Zalău, intravilan, judeţul Sălaj CF nr. 61271 Zalău, nr. cadastral 61271 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 5145, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106796 – parţial Amenajări la teren: Puţ captare apă platou betonat: - suprafaţa construită = 1 buc. - valoarea contabilă = 60,00 lei Total valoare contabilă imobil 5145 – parţial = 60,00 lei
22 Oraşul Otopeni, intravilan, judeţul Ilfov CF nr. 109483 Otopeni, nr. cadastral 109483 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2794, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103654 – parţial Construcţii: Pavilionul U: - suprafaţa construită = 25,80 mp - valoarea contabilă = 633,20 lei Pavilionul F: - suprafaţa construită = 15,41 mp - valoarea contabilă = 3.963,90 lei Pavilionul E: - suprafaţa construită = 71,76 mp - valoarea contabilă = 5.553,00 lei Pavilionul I: - suprafaţa construită = 247,45 mp - valoarea contabilă = 2.868,30 lei Pavilionul S: - suprafaţa construită = 373,35 mp - valoarea contabilă = 23.572,00 lei Pavilionul R: - suprafaţa construită = 288,00 mp - valoarea contabilă = 203.855,10 lei Pavilionul T: - suprafaţa construită = 1.796,00 mp - valoarea contabilă = 6.548,20 lei Pavilionul M: - suprafaţa construită = 247,45 mp - valoarea contabilă = 2.868,30 lei Pavilionul N: - suprafaţa construită = 247,45 mp - valoarea contabilă = 2.868,30 lei Pavilionul K: - suprafaţa construită = 247,45 mp - valoarea contabilă = 2.868,30 lei Pavilionul L: - suprafaţa construită = 247,45 mp - valoarea contabilă = 2.868,30 lei Pavilionul O: - suprafaţa construită = 247,45 mp - valoarea contabilă = 2.868,30 lei Pavilionul P: - suprafaţa construită = 247,45 mp - valoarea contabilă = 2.868,30 lei Pavilionul B: - suprafaţa construită = 79,31 mp - valoarea contabilă = 221.024,30 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 99,20 mp - valoarea contabilă = 115.175,90 lei Amenajări la teren: Reţea alimentare cu apă: - suprafaţa construită = 100,00 ml - valoarea contabilă = 1.344,00 lei Reţea electrică subterană: - suprafaţa construită = 30,00 ml - valoarea contabilă = 204,60 lei Drumuri betonate asfaltate: - suprafaţa construită = 4.000,00 mp - valoarea contabilă = 37.160,00 lei Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi: - suprafaţa construită = 722,00 ml - valoarea contabilă = 2.952,98 lei Total valoare contabilă imobil 2794 – parţial = 642.065,28 lei
0 1 2 3
23 Oraşul Sebeş, extravilan, judeţul Alba CF nr. 75941 Sebeş, nr. cadastral 75941 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3052, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104062 – parţial Amenajări la teren: Reţea alimentare cu apă: - suprafaţa construită = 480,00 ml - valoarea contabilă = 6,16 lei Reţea de canalizare: - suprafaţa construită = 760,00 ml - valoarea contabilă = 37.800,49 lei Total valoare contabilă imobil 3052 – parţial = 37.806,49 lei
24 Bucureşti, Calea Plevnei nr. 145, sectorul 6 CF nr. 215734 Bucureşti, nr. cadastral 215734 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1055, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103580 – parţial Amenajări la teren: Drum betonat: - suprafaţa construită = 40,00 mp - valoarea contabilă = 1.042,20 lei Total valoare contabilă imobil 1055 – parţial = 1.042,20 lei
25 Oraşul Lipova, Str. Detaşamentului Păuliş nr. 11, judeţul Arad CF nr. 301677 Lipova, nr. cadastral 301677 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 853, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103511 – parţial Construcţii: Pavilionul P: - suprafaţa construită = 856,00 mp - valoarea contabilă = 58,30 lei Total valoare contabilă imobil 853 – parţial = 58,30 lei
26 Municipiul Bucureşti, str. C.A. Rosetti nr. 37, sectorul 2 CF nr. 216300 Bucureşti, nr. cadastral 216300 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 955, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103574 – parţial Construcţii: Pavilionul D: - suprafaţa construită = 12,20 mp - valoarea contabilă = 1.527,56 lei Total valoare contabilă imobil 955 – integral = 1.527,56 lei

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale unor bunuri imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cărţilor funciare aferente după intabulare

Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
1 107138 8.19.01 Imobil 1288 Municipiul Mihail Kogălniceanu, str. Vasile Lupu nr. 1, judeţul Constanţa CF nr. 103276 Mihail Kogălniceanu, nr. cadastral 103276
2 106994 8.19.01 Imobil 473 Municipiul Focşani, bd. Bucureşti nr. 1, judeţul Vrancea CF nr. 55303 Focşani, nr. cadastral 55303
3 103561 8.19.01 Imobil 416 Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35-37, sectorul 6, Bucureşti CF nr. 216616 Bucureşti, nr. cadastral 216616
4 106967 8.19.01 Imobil 404 Municipiul Buzău, Str. Hangarului nr. 2, judeţul Buzău CF nr. 63926 Buzău, nr. cadastral 6135
5 107097 8.19.01 Imobil 2297 Comuna 2 Mai, intravilan, judeţul Constanţa CF nr. 106598 Limanu, nr. cadastral 106598
6 106993 8.19.01 Imobil 338 Municipiul Focşani, bd. Bucureşti nr. 3, judeţul Vrancea CF nr. 57183 Focşani, nr. cadastral 57183
Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
7 106853 8.19.01 Imobil 756 Municipiul Iaşi, Str. General Berthelot nr. 6, judeţul Iaşi CF nr. 137299 Iaşi, nr. cadastral 137299
8 103967 8.19.01 Imobil 717 Comuna Apaţa, extravilan, judeţul Braşov CF nr. 101940 Apaţa, nr. cadastral 101940; CF nr. 101941 Apaţa, nr. cadastral 101941; CF nr. 101942 Apaţa, nr. cadastral 101942; CF nr. 101943 Apaţa, nr. cadastral 101943; CF nr. 101944 Apaţa, nr. cadastral 101944; CF nr. 101945 Apaţa, nr. cadastral 101945
9 103564 8.19.01 Imobil 649 Bucureşti, bd. Drumul Taberei nr. 7 A, sectorul 6, Bucureşti CF nr. 216339 Bucureşti, nr. cadastral 216339
10 107130 8.19.01 Imobil 2393 Oraşul Medgidia, extravilan, judeţul Constanţa CF nr. 105462 Medgidia, nr. cadastral 105462
11 104047 8.19.01 Imobil 2639 Oraşul Predeal, extravilan, judeţul Braşov CF nr. 101733 Predeal, nr. cadastral 101733
12 106988 8.19.01 Imobil 1715 Municipiul Focşani, str. Cezar Boliac nr. 35, judeţul Vrancea CF nr. 57895 Focşani, nr. cadastral 57895
13 106769 8.19.01 Imobil 2640 Comuna Budureasa, intravilan, judeţul Bihor CF nr. 50030 Budureasa, nr. cadastral 50030
14 107168 8.19.01 Imobil 2343 Comuna Tortomanu, extravilan, judeţul Constanţa CF nr. 101077 Tortomanu, nr. cadastral 101077
15 106964 8.19.01 Imobil 2817 Municipiul Buzău, bd. Mareşal Averescu nr. 1, judeţul Buzău CF nr. 63796 Buzău, nr. cadastral 5051; CF nr. 59601 Buzău, nr. cadastral 59601
16 106669 8.19.01 Imobil 1191 Municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Ştefan cel Mare nr. 1-3, judeţul Cluj CF nr. 275856 Cluj-Napoca, nr. cadastral 275856
17 106727 8.19.01 Imobil 2537 Comuna Copăcel, extravilan, judeţul Bihor CF 50516 Copăcel, nr. cadastral 50516
18 104001 8.19.01 Imobil 2854 Oraşul Cisnădie/Şelimbăr, extravilan, judeţul Sibiu CF nr. 105454 Şelimbăr, nr. cadastral 5601; CF nr. 105697 Cisnădie, nr. cadastral 4459
19 103588 8.19.01 Imobil 1137 Bucureşti, şos. Vitan-Bârzeşti nr. 2-4, sectorul 4 CF nr. 213049 Bucureşti, nr. cadastral 213049
20 103758 8.19.01 Imobil 885 Comuna Morăreşti/Cotmeana, extravilan, judeţul Argeş CF nr. 80069 Morăreşti, nr. cadastral 80069; CF nr. 80068 Morăreşti, nr. cadastral 80068; CF nr. 80453 Cotmeana, nr. cadastral 80453
21 106796 8.19.01 Imobil 5145 Oraşul Zalău, intravilan, judeţul Sălaj CF nr. 61271 Zalău, nr. cadastral 61271
22 103654 8.19.01 Imobil 2794 Oraşul Otopeni, intravilan, judeţul Ilfov CF nr. 109483 Otopeni, nr. cadastral 109483
23 104062 8.19.01 Imobil 3052 Oraşul Sebeş, extravilan, judeţul Alba CF nr. 75941 Sebeş, nr. cadastral 75941
24 103580 8.19.01 Imobil 1055 Bucureşti, Calea Plevnei nr. 145, sectorul 6 CF nr. 215734 Bucureşti, nr. cadastral 215734
25 103511 8.19.01 Imobil 853 Oraşul Lipova, Str. Detaşamentului Pauliş nr. 11, judeţul Arad CF nr. 301677 Lipova, nr. cadastral 301677
26 103574 8.19.01 Imobil 955 Municipiul Bucureşti, str. C.A. Rosetti nr. 37, sectorul 2 CF nr. 216300 Bucureşti, nr. cadastral 216300


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 588/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 588 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu