Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.587 din 16.07.2014

pentru aprobarea modificării şi completării datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Prahova din subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi pentru aprobarea închirierii unor spaţii situate în acest imobil
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 29 iulie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 14 alin. (1), art. 15, 16 şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilului, înregistrat cu nr. M.F. 62500 şi nr. M.F. 62501, prevăzut în anexa nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 1. Articolul 2 (1) Se aprobă închirierea de către Casa de Asigurări de Sănătate Prahova a suprafeţei desfăşurate de 1.470,70 mp, din imobilul prevăzut la art. 1, identificat potrivit anexei nr. 2.(2) Destinaţia spaţiului prevăzut la alin. (1) care urmează a fi închiriat este aceea de cabinete medicale pentru acordarea de servicii medicale de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Articolul 3(1) În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Casa de Asigurări de Sănătate Prahova va demara procedura de licitaţie publică, conform legislaţiei în vigoare, în vederea închirierii spaţiului prevăzut la art. 2.(2) Contractele de închiriere se încheie de către Casa de Asigurări de Sănătate Prahova cu câştigătorii selectaţi ca urmare a desfăşurării procedurilor de licitaţie publică, pentru o perioadă de maximum 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestora, în condiţiile legii.(3) În contractele de închiriere se prevăd clauze privind utilizarea, conservarea şi restituirea bunului închiriat, clauze de natură să asigure exploatarea potrivit specificului acestuia, precum şi clauze privind rezilierea de drept, fără nicio altă formalitate, a contractelor de închiriere în cazul schimbării destinaţiei prevăzute la art. 2 alin. (2). Articolul 4O cotă de 50% din chiria ce urmează a fi plătită de câştigătorii licitaţiei publice va reveni Casei de Asigurări de Sănătate Prahova şi va constitui venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, iar restul de 50% din chirie se va vira la bugetul de stat. Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 6Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător prevederilor prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul sănătăţii, Nicolae Bănicioiu Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE şi valoarea de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Prahova din subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

1. Ordonator principal de credite 11697800 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite 11319359 Casa de Asigurări de Sănătate Prahova
Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Datele de identificare ale imobilului Baza legală Valoarea de inventar (lei)
Descrierea tehnică Adresa Vecinătăţi
62500 62501 8.29.07. 8.29.07. Imobil construcţie teren Clădire: D+P+EI+E2+E3 Suprafaţă construită la sol = 1.088,20 mp Suprafaţă desfăşurată = 4.628,18 mp C.F. nr. 132946 municipiul Ploieşti, din care: Demisol cu Sc = 1.183,80 mp Parter cu Sc = 1.088,20 mp Etaj I cu Sc = 1.081,40 mp Etaj II cu Sc = 1.068,94 mp Etaj III cu Sc = 205,84 mp Suprafaţa terenului = 3.647 mp C.F. nr. 132946 municipiul Ploieşti Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, str. Praga nr. 1 N - proprietari: Simionescu Maria, Ionescu Darzeu Emilia, Mustatea Stefan şi Emilia, Iordache Ioan, Mihailescu Ecaterina şi S.C. Industrie Mică; S - strada Praga; E -proprietar Barbu Ion; V- Consiliul Local Ploieşti, parc idem Art. 105 alin. (1) din Legea nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, modificată şi completată prin OUG nr. 30/1998, Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 989/22.12.1999, Protocolul încheiat între Spitalul Judeţean Ploieşti şi Casa de Asigurări de Sănătate Prahova la data de 1.03.1999 şi Procesul-verbal de inventariere şi reevaluare a activelor fixe corporale din data de 17.01.2012 şi declaraţia de menţinere a valorilor de inventar C.F. nr. 132946 municipiul Ploieşti 9.303.470,17 lei 562.784,16 lei

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE şi valoarea de inventar ale părţii din imobilul aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Prahova care se închiriază

1. Ordonator principal de credite 11697800 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite 11319359 Casa de Asigurări de Sănătate Prahova
Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Datele de identificare ale imobilului Baza legală Valoarea de inventar (lei)
Descrierea tehnică Adresa Vecinătăţi
62500 8.29.07. Imobil construcţie Clădire: D+P+EI+E3 Suprafaţă construită utilă la sol = 554,54 mp Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, str. Praga nr. 1 N - proprietari: Simionescu Maria, Ionescu Darzeu Emilia, Art. 105 alin. (1) din Legea nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, modificată şi
Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Datele de identificare ale imobilului Baza legală Valoarea de inventar (lei)
Descrierea tehnică Adresa Vecinătăţi
Suprafaţă desfăşurată utilă = 1.470,70 mp Demisol cu Sc = 308,74 mp Parter cu Sc = 554,54 mp Etaj I cu Sc = 366,69 mp Etaj III cu Sc = 150,65 mp C.F. nr. 132946 municipiul Ploieşti Mustatea Stefan şi Emilia, Iordache Ioan, Mihailescu Ecaterina şi S.C. Industrie Mică; S - strada Praga; E - proprietar Barbu Ion V - Consiliul Local Ploieşti, parc completată prin OUG nr. 30/1998, Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 989/22.12.1999, Protocolul încheiat între Spitalul Judeţean Ploieşti şi Casa de Asigurări de Sănătate Prahova la data de 1.03.1999 şi Procesul-verbal de inventariere şi reevaluare a activelor fixe corporale din data de 17.01.2012 şi declaraţia de menţinere a valorilor de inventar C.F. nr. 132946 municipiul Ploieşti 1.832.462 lei 288.512 lei 736.842 lei 547.085 lei 260.023 lei


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 587/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 587 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu