Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 580 din 13 mai 2009

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 352 din 26 mai 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I.  -  Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 şi 686 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 33 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cristeşti", la secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

 -   la poziţia nr. 80, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Principală (între nr. 3 - 38, 47 - 115, 143 - 154, 180 - 186, 219 - 252, 253 - 265), pietruit, L=2.041 m, l=6 m, S=12.246 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.130";

 -   la poziţia nr. 81, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Principală (între nr. 3 - 38, 47 - 115, 143 - 154, 180 - 186, 219 - 252, 253 - 265), L=2.041 m, 1=1,5 m pe ambele părţi ale străzii, S=6.123 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.852";

 -   la poziţia nr. 102, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Templom (între nr. 131 - 136, 140 - 142, 157 - 182), pietruit, L=731 m, l=5 m, S=3.655 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.627";

 -   la poziţia nr. 103, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Templom'(între nr. 131 - 136,140 - 142,157 - 182), L=731 m, 1=1 m pe ambele părţi ale străzii, St=1.462 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „716";

 -   la poziţia nr. 107, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Rozsa (între nr. 79 - 90), pietruit, L=215 m, l=5 m, S=1.075 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.280";

 -   la poziţia nr. 108, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Rozsa (între nr. 79 - 90), L=215 m, 1=1 m pe ambele părţi ale străzii, St=430 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „280";

 -   la poziţia nr. 111, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Varos (între nr. 187 - 218), pietruit, L=473 m, l=5 m, S=2.365 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.347";

 -   la poziţia nr. 112, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Varos (între nr. 187 - 218), L=473 m, 1=1 m pe ambele părţi ale străzii, St= 946 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „540";

 -   la poziţia nr. 119, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Borzas (între nr. 38A - 40B, 42 - 46C), pietruit, L=906 m, l=5 m, S=4.530 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.496";

 -   la poziţia nr. 120, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Borzas (între nr. 38A-^0B, 42^6C), L=906 m, 1=1 m pe ambele părţi ale străzii, St=1.812 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „976";

 -   la poziţia nr. 125, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Fuzes ( între nr. 40B - 42), pietruit, L=520 m, l=5 m, S=2.600 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.647";

 -   la poziţia nr. 126, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Fuzes (între nr. 40B - 42), L=520 m, 1=1 m pe o singură parte a străzii, St=520 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „320";

 -   la poziţia nr. 127, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Cserealj'a (între nr. 252 - 252E, 253), pietruit, L=198 m, l=5 m, St=990 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.280";

 -   la poziţia nr. 128, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Cserealja (între nr. 252 - 252E, 253), L=198 m, 1=1 m pe o singură parte a străzii, St= 198 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „280".

2.  La anexa nr. 38 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Eremitu", secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţiile nr. 4, 5, 7, 27 şi 28;

b) se modifică următoarele poziţii:

 -   la poziţia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Mătrici, nr. 282, teren aferent 2.100 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.379";

 -   la poziţia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Câmpul Cetăţii, nr. 42, teren aferent 1.200 mp", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 132.557";

 -   la poziţia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: „12.270 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.115";

 -   la poziţia nr. 31, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Mătrici, teren (fost Obor) pentru imobil cu destinaţie socială, în suprafata de 7.000 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.600";'

 -  la poziţia nr. 36, coloana 3 va avea următorul cuprins „Pod metalic peste pârâul Pereş, investiţie, 5,92 m x 6,42 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „119.000";

 -   la poziţia nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: „4,85 km, asfaltat din anul 2006", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „917.446,89".

 -   la poziţia nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1,46 km", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „29.778";

c)  după poziţia nr. 63 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile nr. 64 - 68, prevăzute în anexa nr. 1.

3.  La anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ghindari", secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţiile nr. 36, 42, 44 şi 46;

b) după poziţia nr. 50 se introduc 71 de noi poziţii, poziţiile nr. 51 - 121, prevăzute în anexa nr. 2.

4.  La anexa nr. 58 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Măgherani", secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 169 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 170 - 173, prevăzute în anexa nr. 3.

5.  La anexa nr. 69 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pogăceaua", secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4.

6.  La anexa nr. 87 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şincai", secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică si se înlocuieşte cu anexa nr. 5.

7. La anexa nr. 103 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bereni", secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţiile nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 79 şi 81;

b)  după poziţia nr. 119 se introduc 42 noi poziţii, poziţiile nr. 120 - 161, prevăzute în anexa nr. 6.

Art. II.  - Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

ANEXA Nr. 1

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Eremitu

Secţiunea I  -  Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

64

1.3.7.1.

Drum comunal DC 28 B

1,240 km

Călugăreni  -  limita corn.Eremitu, lungime 1.240 m

2006

50.000

Domeniul public al comunei

Eremitu conform HCL

nr. 47/2008 şi HGR 71/2006

65

1.6.2.

Imobil, noul sediu al primăriei (fostă brutărie), cu teren aferent

Eremitu, nr. 311, clădire P+1 Parter  -  7 încăperi; Etaj  -  6 încăperi Construcţie realizată pe fundaţie de piatră.din cărămidă şi acoperită cu ţiglă, teren aferent 94 mp. Edificată în anul 1945, CF 1885/Eremitu Nr. top 270/2/1

1945

163.600

Domeniul public al comunei Eremitu conform HCL nr. 47/2008

66

1.6.2.

Imobil, noul sediu al primăriei, cu teren aferent

Eremitu, nr. 312, clădire compusă din: 3 camere, 2 bucătării, hol, terasă, cămară, spălătorie, magazie, teren aferent  - 1.169 mp,

CF 1885/l/Eremitu Nr.top 268/a/3/2 si Nr.top 268/a/3/1/1

2005

89.480

Domeniul public al comunei Eremitu conform HCL nr. 47/2008

0

1

2

3

4

5

6

67

1.6.2.

Parc Mătrici

Mătrici, nr. 67, suprafaţă teren  - 1.100 mp

2007

6414,48

Domeniul public al comunei Eremitu conform HCL nr. 47/2008

68

1.6.2.

Teren intravilan

Mătrici, 500 mp,

vecinătăţi:

la nord  -  casa nr. 240;

la sud  -  stradă;

la est  -  stradă;

la vest  -  stradă

1937

987,00

Domeniul public al comunei Eremitu conform HCL nr. 47/2008

ANEXA Nr. 2

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ghindari

Secţiunea I  -  Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

51

1.3.7.1.

Ghindari  -  strada Teglas

Ghindari, Stradă pietruită, 380 m x 4 m

1920

1886

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

52

1.3.7.1.

Ghindari  -  strada Bernad

Stradă pietruită, 1340 mx6 m

1920

6650,3

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

53

1.3.7.1.

Ghindari  -  strada Racsuly

Stradă pietruită, 160 m x4 m

1920

794,1

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

54

1.3.7.1.

Ghindari  -  strada Vasut

Stradă pietruită, 240 m x 4 m

1920

1191,1

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

55

1.3.7.1.

Ghindari - strada Kosa

Stradă pietruită, 140 m x4 m

1920

694,8

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

56

1.3.7.1.

Ghindari  -  strada Kicsi

Stradă pietruită, 75 m x 4 m

1920

372,2

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

57

1.3.7.1.

Ghindari  -  strada Kaszarnya

Stradă pietruită, 470 m x 5 m

1920

2332,6

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

58

1.3.7.1.

Ghindari  -  strada Posta

Stradă pietruită, 50 m x 4 m

1920

248,1

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

59

1.3.7.1.

Ghindari  -  strada Andor

Stradă pietruită, 135 m x6 m

1920

670

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

0

1

2

3

4

5

6

60

1.3.7.1.

Ghindari  -  strada Kollegium

Stradă pietruită, 225 m x 5 m

1920

1116,6

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

61

1.3.7.1.

Ghindari  -  strada Uj

Stradă pietruită, 350 m x 5 m

1920

1737

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

62

1.3.7.1.

Ghindari  -  strada Csillag

Stradă pietruită, 180 m x4 m

1920

893,3

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

63

1.3.7.1.

Ghindari  -  strada Terj meg

Stradă pietruită, 60 m x 4 m

1920

297,8

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

64

1.3.7.1.

Ghindari  -  strada Felso kijaro

Stradă pietruită, 80 m x 4 m

1920

397

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

65

1.3.7.1.

Ghindari  -  strada Kozepso kijaro

Stradă pietruită, 30 m x 4 m

1920

148,9

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

66

1.3.7.1.

Ghindari  -  strada Also kijaro

Stradă pietruită, 55 m x 4 m

1920

273

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

67

1.3.7.1.

Ghindari  -  strada Csorgoszeg

Stradă pietruită, 150 m x6 m

1920

744,4

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

68

1.3.7.1.

Ghindari  -  strada Temeto

Stradă pietruită, 300 m x 4 m

1920

1488,9

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

69

1.3.7.1.

Ghindari  -  strada Bejaro

Stradă pietruită, 55 m x 4 m

1920

273

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

70

1.3.7.1.

Strada nr. 20 localitatea Ghindari  -  strada 20

Stradă pietruită, 105 m x4 m

1920

521,1

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

71

1.3.7.1.

Strada nr. 21 localitatea Ghindari  -  strada 21

Stradă pietruită, 120 m x4 m

1920

595,5

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

72

1.3.7.1.

Strada nr. 22 localitatea Ghindari  -  strada 22

Stradă pietruită, 50 m x 5 m

1920

248,1

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

73

1.3.7.1.

Ghindari  -  strada Vizentul

Stradă pietruită, 750 m x 6 m

1920

3722,2

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

74

1.3.7.1.

Strada nr. 1 localitatea Trei Sate  -  strada Iskola

Stradă pietruită, 60 m x 5 m

1920

294,8

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

75

1.3.7.1.

Strada nr. 2 localitatea Trei Sate  -  strada Balint

Stradă pietruită, 160 m x4 m

1920

786,3

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

0

1

2

3

4

5

6

76

1.3.7.1.

Strada nr. 3 localitatea Trei Sate  -  strada Csonta

Stradă pietruită, 200 m x 5 m

1920

982,9

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

77

1.3.7.1.

Strada nr. 4 localitatea Trei Sate  -  strada Templom

Stradă pietruită, 425 m x 6 m

1920

2088,7

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

78

1.3.7.1.

Strada nr. 5 localitatea Trei Sate  -  strada Bartha

Stradă pietruită, 590 m x 5 m

1920

2899,6

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

79

1.3.7.1.

Strada nr. 6 localitatea Trei Sate  -  strada Bartha

Stradă pietruită, 90 m x 5 m

1920

442,3

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

80

1.3.7.1.

Strada nr. 7 localitatea Trei Sate  -  strada Bartha

Stradă pietruită, 105 m x5 m

1920

516

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

81

1.3.7.1.

Strada nr. 8 localitatea Trei Sate  -  strada Kicsi

Stradă pietruită, 230 m x 4 m

1920

1130,4

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

82

1.3.7.1.

Strada nr. 9 localitatea Trei Sate  -  strada Hadnagy

Stradă pietruită, 240 m x 4 m

1920

1179,6

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

83

1.3.7.1.

Strada nr. 10 localitatea Trei Sate  -  strada Csergo

Stradă pietruită, 115 m x4 m

1920

565,2

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

84

1.3.7.1.

Strada nr. 11 localitatea Trei Sate  -  strada Teglas

Stradă pietruită, 55 m x 5 m

1920

270,3

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

85

1.3.7.1.

Strada nr. 12 localitatea Trei Sate  -  strada Allomas

Stradă pietruită, 450 m x 5 m

1920

2211,6

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

86

1.3.7.1.

Strada nr. 13 localitatea Trei Sate  -  strada Gabor

Stradă pietruită, 755 m x 4 m

1920

3710,6

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

87

1.3.7.1.

Strada nr. 14 localitatea Trei Sate  -  strada Szente

Stradă pietruită, 545 m x 5 m

1920

2678,5

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

88

1.3.7.1.

Strada nr. 15 localitatea Trei Sate  -  strada Pap

Stradă pietruită, 300 m x 4 m

1920

1474,4

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

89

1.3.7.1.

Strada nr. 16 localitatea Trei Sate  -  strada Amburus

Stradă pietruită, 165 m x4 m

1920

810,9

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

90

1.3.7.1.

Strada nr. 17 localitatea Trei Sate  -  strada Soskut

Stradă pietruită, 85 m x 5 m

1920

417,8

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

91

1.3.7.1.

Strada nr. 18 localitatea Trei Sate  -  strada Malom

Stradă pietruită, 545 m x 5 m

1920

2678,5

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

0

1

2

3

4

5

6

92

1.3.7.1.

Strada nr. 19 localitatea Trei Sate  -  strada Temeto

Stradă pietruită, 135 m x4 m

1920

663,5

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

93

1.3.7.1.

Strada nr. 20 localitatea Trei Sate  -  strada Guma

Stradă pietruită, 30 m x 4 m

1920

147,4

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

94

1.3.7.1.

Strada nr. 21 localitatea Trei Sate  -  strada 21

Stradă pietruită, 120 mx5 m

1920

589,8

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

95

1.3.7.1.

Strada nr. 22 localitatea Trei Sate  -  strada Gazkut

Stradă pietruită, 50 m x 5 m

1920

245,7

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

96

1.3.7.1.

Strada nr. 23 localitatea Trei Sate  -  strada Jonas

Stradă pietruită, 55 m x 4 m

1920

270,3

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

97

1.3.7.1.

Strada nr. 24 localitatea Trei Sate  -  strada Turi

Stradă pietruită, 95 m x 4 m

1920

466,9

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

98

1.3.7.1.

Strada nr. 1 localitatea Abud  -  strada Kicsi 71 - 72

Stradă pietruită, 170 m x4 m

1920

830

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

99

1.3.7.1.

Strada nr. 2 localitatea Abud  -  strada Templom 83 - 90

Stradă pietruită, 340 m x 4 m

1920

1660

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

100

1.3.7.1.

Strada nr. 3 localitatea Abud  -  strada Hegy 92 - 99

Stradă pietruită, 160 m x4 m

1920

781,2

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

101

1.3.7.1.

Strada nr. 4 localitatea Abud  -  strada Madarasok116 - 119

Stradă pietruită, 200 m x 4 m

1920

976,6

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

102

1.3.7.1.

Strada nr. 5 localitatea Abud  -  strada Lejto 120

Stradă pietruită, 50 m x 4 m

1920

244,1

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

103

1.3.7.1.

Strada nr. 6 localitatea Abud  -  strada Eger 148 - 149

Stradă pietruită, 120 mx5 m

1920

586

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

104

1.3.7.1.

Strada nr. 7 localitatea Abud  -  strada Pici 21 - 22

Stradă pietruită, 50 m x 4 m

1920

244,1

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

105

1.3.7.1.

Strada nr. 8 localitatea Abud  -  strada Kiraly 39 - 61

Stradă pietruită, 400 m x 4 m

1920

1953

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

106

1.3.7.2

Strada nr. 8 localitatea Abud  -  strada Principală

Stradă pietruită, 1310 mx6 m

1920

6396

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

107

1.3.7.1.

Strada nr. 1 localitatea Solocma  -  strada Csaba

Stradă pietruită, 25 m x 4 m

1920

122,7

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

0

1

2

3

4

5

6

108

1.3.7.1.

Strada nr. 2 localitatea Solocma  -  strada Gagyaszar

Stradă pietruită, 35 m x 4 m

1920

171,7

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

109

1.3.7.1.

Strada nr. 3 localitatea Solocma  -  strada Demeter

Stradă pietruită, 40 m x 4 m

1920

196,3

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

110

1.3.7.1.

Strada nr. 4 localitatea Solocma  -  strada Szakall

Stradă pietruită, 60 m x 5 m

1920

294,4

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

111

1.3.7.1.

Strada nr. 5 localitatea Solocma  -  strada Fozde

Stradă pietruită, 20 m x 4 m

1920

98,1

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

112

1.3.7.1.

Strada nr. 6 localitatea Solocma  -  strada Kibedi

Stradă pietruită, 50 m x 5 m

1920

245,3

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

113

1.3.7.1.

Strada nr. 7 localitatea Solocma  -  strada Szep

Stradă pietruită, 100 m x5 m

1920

490,7

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

114

1.3.7.1.

Strada nr. 8 localitatea Solocma  -  strada Iskola

Stradă pietruită, 110 m x4 m

1920

539,7

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

115

1.3.7.1.

Strada nr. 9 localitatea Solocma  -  strada Jakab

Stradă pietruită, 100 mx6 m

1920

490,7

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

116

1.3.7.1.

Strada nr. 10 localitatea Solocma  -  strada Bela

Stradă pietruită, 110 m x4 m

1920

539,7

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

117

1.3.7.1.

Strada nr. 11 localitatea Solocma  -  strada Lazăr

Stradă pietruită, 115 m x4 m

1920

564,3

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

118

1.3.7.1.

Strada nr. 12 localitatea Solocma  -  strada Otto

Stradă pietruită, 120 m x4 m

1920

588,8

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

119

1.3.7.1.

Strada nr. 13 localitatea Solocma  -  strada Ghindari

Stradă pietruită, 800 m x 6 m

1920

3925,2

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

120

1.3.7.1

Strada nr. 14 localitatea Solocma  -  strada Kusmod

Stradă pietruită, 615 m x6 m

1920

3017,5

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

121

1.3.7.1.

Strada nr. 15 localitatea Solocma  -  strada Siklod

Stradă pietruită, 900 m x 6 m

1920

4415,9

Domeniul public al comunei Ghindari conform HCL nr. 32/2008

ANEXA Nr. 3

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Măgherani

Secţiunea I  -  Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

170

1.8.1.1.

Teren extravilan Teren cu destinaţie: bazin pentru apă potabilă

Sat Silea Nirajului, Tarla 25 parcela nr. 576/10, suprafata 0,03 ha. Vecinătăţi:

N  -  drum de exploatare, E  -  Kacso M.,

S  -  Kusztos L.,

V  -  drum de exploatare

2008

90

Domeniul public al comunei Măgherani conform HCL nr. 27/2008

171

1.8.8.

Teren extravilan Teren cu destinaţie: staţie pentru epurarea apei

Sat Silea Nirajului, Tarla 58 parcela nr. 1572/1, suprafata 0,03 ha. Vecinătăţi:

N  -  Kakasi I.,

E  -  hidrocanal,

S  -  Kacso F,

V  -  Marton M.

2008

90

Domeniul public al comunei Măgherani conform HCL nr. 27/2008

172

1.3.7.1.

Drum vicinal

Drum de pământ: intersecţia drum vicinal Silea Nirajului  -  limita administrativă comuna Măgherani în lungime de 0000-2+500, lăţime  -  6 m suprafaţă  - 15.000 mp

1992

60.646

Domeniul public al comunei Măgherani conform HCL nr. 27/2008

173

1.3.7.1.

Drum vicinal

Drum de pământ: Drum vicinal Silea Nirajului  -  dealul Becheci în lungime de 0+000-6+500 lăţime  -  6 m, suprafaţa  - 39.000 mp

1992

157.677

Domeniul public al comunei Măgherani conform HCL nr. 27/2008

ANEXA Nr. 4

INVENTARUL

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pogaceaua

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

-  lei  -

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1.

1.6.2.

Clădirea Căminului cultural Pogaceaua

Sat Pogaceaua, nr. 44, fundaţie beton, pereţi cărămidă, acoperiş ţiglă, 5 încăperi, capacitate 400 locuri

1965

131.792

Domeniul public al comunei, conform HCL Pogaceaua nr. 10/2001 modificată prin HCL Pogaceaua nr. 1/2009

2.

1.6.2

Teren aferent Căminului cultural Pogaceaua

Situat în centrul civic al satului Pogaceaua, la nr. 44, în suprafaţă de 2006 mp, învecinat

la N- Parohia Ortodoxă,

la E -  DJ 152 B,

la S -  DS,

la V -   Macarie Letiţia

1965

19.983

Domeniul public al comunei, conform HCL Pogaceaua nr. 10/2001 modificată prin HCL Pogaceaua nr. 1/2009

3.

1.6.2.

Clădirea Căminului cultural Văleni

Sat Văleni, nr. 17, fundaţie beton, pereţi cărămidă, acoperiş ţiglă, 4 încăperi, capacitate 200 locuri

1955

82.998

Domeniul public al comunei, conform HCL Pogaceaua nr. 10/2001 modificată prin HCL Pogaceaua nr. 1/2009

4.

1.6.2.

Teren aferent Căminului cultural Văleni

Situat în satul Văleni, la nr. 17, în suprafaţă de 200 mp, învecinat la N cu Voidezan Teodor,

la E   -   DJ 152 B,

la S   -  Romanţa Cornel, la V   -   Primăria

1955

6661

Domeniul public al comunei, conform HCL Pogaceaua nr. 10/2001 modificată prin HCL Pogaceaua nr. 1/2009

5.

1.6.2.

Clădirea Şcolii generale Pogaceaua

Sat Pogaceaua, nr. 39, fundaţie beton, pereţi cărămidă, acoperiş onduline, 12 săli de cla Să, 1 cancelarie, 1 bibliotecă, grupuri sanitare, cameră centrală termică

1965

521.626

Domeniul public al comunei, conform art. 166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995 si Extras de carte funciară nr. 1.338/1965

6.

1.6.2

Teren aferent Şcolii generale Pogaceaua

Pogaceaua, nr. 39, în suprafaţă de 4922 mp, învecinat

la N   -   DE,

la E   -  DJ 152 B,

la S   -  DE,

la V   -  SC Mobimpex SRL

1965

163.927

Domeniul public al comunei, conform art. 166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995 si Extras de carte funciară nr. 1.338/1965

0

1

2

3

4

5

6

7.

1.6.2.

Clădirea Şcolii generale Văleni

Sat Văleni, nr. 77, fundaţie beton, pereţi din cărămidă, acoperiş onduline, 6 săli de cla Să, 1 cancelarie, 1 bibliotecă

1967

235.579

Domeniul public al comunei, conform art. 166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995

8.

1.6.2.

Teren aferent Şcolii generale Văleni

Văleni, nr. 77, în suprafaţă de 4795 mp, învecinat

la N  -  Ştefan Vaier,

la E  - DE,

la S  - HC,

la V  - DJ 152B

1967

159.697

Domeniul public al comunei, conform art. 166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995

9.

1.2.1.

Clădirea grajdului pentru reproducători

Sat Văleni, lângă DJ 152B, nr. 19, fundaţie beton, pereţi cărămidă, acoperiş ţiglă, 2 încăperi

1949

6.000

Domeniul public al comunei, conform HCL Pogăceaua nr. 10/2001 modificată prin HCL Pogăceaua nr. 1/2009

10.

1.2.1.

Teren aferent grajdului pentru reproducători

Fâneţe situate în satul Văleni, în zona grajdului pentru reproducători, formate din parcela 1733/5 de 0,89 ha şi parcela 1734/2 de 1,06 ha, învecinat

la N cu Voidezan Teodor, la E - DJ152B,

la S  -  Primărie,

la V  - CFR

2008

649.447

Domeniul public al comunei Pogăceaua, HCL nr. 10/2008 modificată prin HCL Pogăceaua nr. 1/2009 şi Hotărârea Comisiei judeţene de fond funciar nr. 249/2008

11.

1.2.1.

Teren aferent grajdului pentru reproducători

Situat în satul Văleni, nr. 19, reprezentând curtea grajdului pentru reproducători, în suprafaţă de 1508 mp, învecinat

la N  -  Romanţa Cornel, la E  - DS,

la S  -  Florea Iacob,

la V  -  Primăria

2008

50.224

Domeniul public al comunei Pogăceaua, HCL nr. 10/2008 modificată prin HCL Pogăceaua nr. 1/2009 şi Hotărârea Comisiei judeţene de fond funciar nr. 249/2008

12.

1.6.2.

Monumentul eroilor Pogăceaua

Centrul civic Pogăceaua, construcţie din beton placat cu marmură

1997

140.000

Domeniul public al comunei, conform HCL Pogăceaua nr. 10/2001 modificată prin HCL Pogăceaua nr. 1/2009

13.

1.6.2.

Monumentul eroilor Văleni

Centrul civic Văleni, construcţie din beton

1968

6.000

Domeniul public al comunei, conform HCL Pogăceaua nr. 10/2001 modificată prin HCL Pogăceaua nr. 1/2009

0

1

2

3

4

5

6

14.

1.6.2.

Teren aferent monumentului eroilor din satul Văleni

Teren situat în centrul civic al satului Văleni, în zona monumentului eroilor, în suprafaţă de 228 mp,

învecinat

la N  -  DE,

la E  - DE,

la  S  -  Primăria,

la V  - DJ 152B

2008

7.593

Domeniul public al comunei Pogăceaua conform HCL nr. 10/31.03.2008 modificată prin HCL Pogăceaua nr. 1/2009 şi Hotărârea Comisiei judeţene de fond funciar nr. 249/2008

15.

1.3.7.1.

Drum comunal 132 Pogăceaua-Negrenii de Câmpie

Leagă satul Pogăceaua de satul Negrenii de Câmpie, îmbrăcăminte de balast, L=0,8 km

1998

46.056

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22 Protocol de predare primire cu RADL din 21.01.1998

16.

1.3.7.1.

Drum comunal 109 A Văleni  -  Sânpetru de Câmpie

Din DJ 152B, dela nr. 1 la nr. 20, cu îmbrăcăminte de balast,

L=2.024 ml; 1=10 m

2007

11.203

Domeniul public al comunei Pogăceaua  -  HGR nr. 1.233/2007

17.

1.3.7.1.

Drum comunal 109 D Văleni - Ciulea

Din DJ 152B la intersecţia cu DC 109 A, cu îmbrăcăminte de balast, L=2.425 ml; l=8 m

2007

14.100

Domeniul public al comunei Pogăceaua  -  HGR nr. 1.233/2007

18.

1.3.7.1.

Drum comunal 132 A Văleni - Iştan - Tău

Din DJ 152Bla limita cu satul Fânaţe Bând, cu îmbrăcăminte de pământ, L=1.864 ml; l=8 m

2007

10.317

Domeniul public al comunei Pogăceaua  -  HGR nr. 1.233/2007

19.

1.3.7.1.

Drum comunal 109 B Pogăceaua  - Sicele  - DN 15E

Din DJ 152 B prin satul Sicele  - la intersecţia cu DN 15 E, cu îmbrăcăminte de balast si pământ, L=4.100 ml;l=8 m

2007

15.757

Domeniul public al comunei Pogăceaua  -  HGR nr. 1.233/2007

20.

1.3.7.1.

Drum comunal 109 C Deleni  -  Sicele  - Deleni

Din DJ 152Bdela nr. 16 la nr. 45 în DJ 152 B, îmbrăcăminte de balast si piatră,

L=3.000 ml; l=8 m

2007

12.900

Domeniul public al comunei Pogăceaua  -  HGR nr. 1.233/2007

21.

1.3.7.1

Drum comunal 140 A Pogăceaua  -  Şincai Fânaţe

Din DJ 152B până la limita cu Şincai Fânaţe, cu îmbrăcăminte de balast si pământ,

L=1.243 ml;l=6 m

2007

4.777

Domeniul public al comunei Pogăceaua  -  HGR nr. 1.233/2007

22.

1.3.7.1.

Drum vicinal în satul Pogăceaua

De la nr. 314, prin Baie la DN 15E, îmbrăcăminte de pământ,

L=3.350 ml; l=10 m

1965

12.875

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

0

1

2

3

4

5

6

23.

1.3.7.1.

Drum vicinal în satul Sicele

De la nr. 287 la DN 15E, cu îmbrăcăminte de pământ,

L=2.540 ml; l=8 m

1965

9.762

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

24.

1.3.7.1.

Strada nr. 1 Pogăceaua

De la nr. 143 la nr. 152 inclusiv, cu îmbrăcăminte de asfalt,

L=283 ml; 1=14 m

1968

1.534

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

25.

1.3.7.1.

Strada nr. 2 Pogăceaua

De la nr. 121 la nr. 142 inclusiv, cu îmbrăcăminte de balast,

L=654 ml; 1=14 m

1967

3.545

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

26.

1.3.7.1.

Strada nr. 3 Pogăceaua

De la nr. 146 la nr. 505 inclusiv, cu îmbrăcăminte de balast,

L=1.873 ml; l=8 m

1997

10.152

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

27.

1.3.7.1.

Strada nr. 4 Pogăceaua

De la nr. 216 la nr. 314 inclusiv, cu îmbrăcăminte de balast,

L=726 ml; 1=12 m

1997

3.935

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

28.

1.3.7.1.

Strada nr. 5 Pogăceaua

De la nr. 183 la nr. 198 inclusiv, cu îmbrăcăminte de balast,

L=402 ml; l=7 m

1997

2.179

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

29.

1.3.7.1.

Strada nr. 6 Pogăceaua

De la nr. 69 la nr. 107 inclusiv, cu îmbrăcăminte de balast,

L=619 ml x l=7 m

1967

3.355

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

30.

1.3.7.1.

Strada nr. 7 Pogăceaua

De la nr. 2 la nr. 68 inclusiv, cu îmbrăcăminte de balast,

L=697 ml; l=6 m

1967

3.377

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

31.

1.3.7.1.

Strada nr. 8 Pogăceaua

De la nr. 161 la nr. 220 inclusiv, cu îmbrăcăminte de balast,

L=1050 ml; l=8 m

1950

5.691

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

32.

1.3.7.1.

Strada nr. 9 Pogăceaua

Din DJ152Bîn strada nr. 10, cu îmbrăcăminte de balast,

L=144 ml; l=5 m

1980

780

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

33.

1.3.7.1.

Strada nr. 10 Pogăceaua

De la nr. 246 la nr. 356 inclusiv, cu îmbrăcăminte de balast,

L=519 ml; 1=13 m

1980

2.813

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

0

1

2

3

4

5

6

34.

1.3.7.1.

Strada nr. 11 Pogăceaua

Nr. 276 şi nr. 331, cu îmbrăcăminte de pământ, L=83 ml; l=6 m

1960

450

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

35.

1.3.7.1.

Strada nr. 12 Pogăceaua

De la nr. 295 la nr. 314 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ,

L=205 ml; l=8 m

1970

1111

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

36.

1.3.7.1.

Strada nr. 13 Pogăceaua

De la nr. 312 la nr. 358 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ,

L=208 ml; l=8 m

1970

1.127

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

37.

1.3.7.1.

Strada nr. 14 Pogăceaua

De la nr. 375 la nr. 382 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ,

L=162ml; l=8 m

1973

878

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

38.

1.3.7.1.

Strada nr. 15 Pogăceaua

De la nr. 248 la nr. 379 inclusiv, cu îmbrăcăminte de 1965 pământ,

L=294 ml; I =6 m

1973

1.593

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

39.

1.3.7.1.

Strada nr. 16 Pogăceaua

De la nr. 287 la nr. 305 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ,

L=900 ml; l=7 m

1965

4.878

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

40.

1.3.7.1.

Strada nr. 1 Pârâu Crucii

De la DJ 152 B la nr. 22 inclusiv, cu îmbrăcăminte de balast,

L=354 ml; 1=11 m

1955

1.918

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

41.

1.3.7.1.

Strada nr. 2 Pârâu Crucii

De la DJ 152B-Complex-staţia de epurare, cu îmbrăcăminte de balast,

L=950 ml; l=8 m

1981

5.150

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

42.

1.3.7.1.

Strada nr. 3 Pârâu Crucii

De la strada nr. 2 Pârâu Crucii la nr. 45, cu îmbrăcăminte de pământ,

L=590 ml; I =6 m

1981

3.198

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

43.

1.3.7.1.

Strada nr. 1 Deleni

De la DC 109 C, nr. 14 şi 15, cu îmbrăcăminte de balast,

L=310 ml; l=6 m

1990

5.776

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

44.

1.3.7.1.

Strada nr. 2 Deleni

De la DJ 152B la nr. 1 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ,

L=276 ml x l=6 m

1930

5.142

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

0

1

2

3

4

5

6

45.

1.3.7.1.

Strada nr. 1 Văleni

Din DC 109 A la nr. 58 inclusiv, cu îmbrăcăminte de balast,

L= 1.775 ml; l=8 m

1960

8.526

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

46.

1.3.7.1.

Strada nr. 2 Văleni

Din păşunea Jula la nr. 64 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ,

L=492 ml; l=6 m

1960

2.363

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

47.

1.3.7.1.

Strada nr. 3 Văleni

De la nr. 37 şi nr. 37/A inclusiv, cu îmbrăcăminte de balast,

L= 140 ml; l=8 m

1960

672

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

48.

1.3.7.1.

Strada nr. 4 Văleni

De la nr. 31 la nr. 37 inclusiv, cu îmbrăcăminte de balast,

L= 548 ml; l=6 m

1960

2.632

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

49.

1.3.7.1.

Strada nr. 5 Văleni

De la nr. 78 la nr. 28 inclusiv, cu îmbrăcăminte de balast si pământ, L=342 ml; l=6 m

1960

1.642

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

50.

1.3.7.1.

Strada nr. 6 Văleni

De la nr. 32 la nr. 3 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ,

L= 498 ml; l=8 m

1960

2.392

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

51.

1.3.7.1.

Strada nr. 7 Văleni

De la nr. 64 la nr. 81 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ,

L= 260 ml; l=6 m

1960

1.248

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

52.

1.3.7.1.

Strada nr. 8 Văleni

Din DJ 152Bla nr. 178 inclusiv, cu îmbrăcăminte de balast,

L= 924 ml; l=8 m

1958

4.438

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

53.

1.3.7.1.

Strada nr. 9 Văleni

Din DJ 152B, Monumentul eroilor până la DC 132 A, cu îmbrăcăminte de balast si pământ,

L=821 ml; I =8 m

1947

3.943

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

54.

1.3.7.1.

Strada nr. 10 Văleni

Din DC 132 A până la nr. 6 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ,

L=908 ml; l=8 m

1947

4.361

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

55.

1.3.7.1.

Strada nr. 11 Văleni

De la Biserica catolică la nr. 18, cu îmbrăcăminte de pământ,

L=1.440 ml; l=7 m

1947

6.916

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

0

1

2

3

4

5

6

56.

1.3.7.1.

Strada nr. 12 Văleni

Din DJ 152B, dela nr. 22 la nr. 37, cu îmbrăcăminte de balast,

L=1.340 ml; l = 8 m

1984

6.436

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

57.

1.3.7.1.

Strada nr. 13 Văleni

De la pod păşune Jula la nr. 39 inclusiv,

îmbrăcăminte din balast, L=1.340 ml; l = 7 m

1984

6.435

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22

58.

1.3.17.2.

Pod în satul Văleni la lazul de peşte

Pod construit din beton

1965

6.326

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22 şi HCL Pogăceaua nr. 10/2001 modificată prin HCL Pogăceaua nr. 1/2009

59.

1.3.17.2.

Pod din beton

Situat în satul Văleni spre Valea Sînpetrului

1970

5.384

Domeniul public al comunei, conform HCL Pogăceaua nr. 10/2001 modificată prin HCL Pogăceaua nr. 1/2009

60.

1.3.17.2.

Pod din beton

Situat în satul Bologa peste pârâul Şesu

1973

13.468

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22 şi HCL Pogăceaua nr. 10/2001 modificată prin HCL Pogăceaua nr. 1/2009

61.

1.3.17.2.

Pod din beton

Situat în satul Văleni la păşunea Jula

1974

4.442

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22 şi HCL Pogăceaua nr. 10/2001 modificată prin HCL Pogăceaua nr. 1/2009

62.

1.3.17.2.

Pod din beton

Situat în satul Sicele

1999

320

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22 şi HCL Pogăceaua nr. 10/2001 modificată prin HCL Pogăceaua nr. 1/2009

63.

1.3.17.2.

Podeţe comunale

32 podeţe din beton, din care 20 situate în satul Văleni şi 12 în satul Pogăceaua

1996

1.114

Domeniul public al comunei, administrator Consiliul Local, cf. OG 43/1997, art. 8 şi 22 şi HCL Pogăceaua nr. 10/2001 modificată prin HCL Pogăceaua nr. 1/2009

64.

1.8.6.

Reţea de alimentare cu apă

Situată în satul Pogăceaua, de-a lungul DJ152 B şi a străzilor satului, cu o lungime de 8,5 km

2006

910.790

Domeniul public al comunei Pogăceaua, PV predare/primire 6.459/311/2006 Consiliul Judeţean Mureş, cesionat către Compania AQUASERV Ş.A. Tg-Mureş

0

1

2

3

4

5

6

65.

1.2.8.

lazul de peşte din satul Văleni

Teren acoperit de luciu de apă, situat în satul Văleni, comuna Pogăceaua, format din mai multe bazine având o suprafaţă totală de 77,50 ha, având următoarele vecinătăţi:

La N  - Pârâul de Câmpie; la E  -  linia îngustă de cale ferată şi Consiliul Local Pogăceaua;

la V  - iaz de peşte comuna Şăulia;

la S  -  CFR

1974

7.634.039

Domeniul public al comunei Pogăceaua, conform HCL Pogăceaua nr. 10/2001 modificată prin HCL Pogăceaua nr. 1/2009

66.

Teren cu vegetaţie forestieră

Situat în satul Pogăceaua, pădurea Cristian, 11,26 ha, având următoarele vecinătăţi: la N -pădure particulară conform Legii nr. 1/2000, la E  - Ocol Silvic Luduş şi teren agricol particular, la S  - Ocol Silvic Luduş, la V  -  teren agricol particular, nr. topografice  - PD 1083/4, PD  - 1080/13, PD - 1076/1, PD - 1080/14, PD - 1083/3, F  -  1082/1, F  - 1079, DE - 1081/2, DE  - 1077/1

1946

1.109.152

Domeniul public al comunei, conform Codului Silvic, HCL Pogăceaua nr. 10/2001 modificată prin HCL Pogăceaua nr. 1/2009 SI Extras de CF nr. 1339/1946

67.

Teren intravilan Pogăceaua

Situat în Pogăceaua, la nr. 43, în apropierea clopotniţei de la fosta şcoală maghiară, în suprafaţă de 910 mp, învecinat la N  -  Moldovan Epifan, la E  - Făgăraş Alexandru, la S  - DJ 152B, la V  -  Făgăraş Aurel

1948

30.307

Domeniul public al comunei, conform HCL Pogăceaua nr. 10/2001 modificată prin HCL Pogăceaua nr. 1/2009 şi Extras de CF nr. 283/1970

68.

Teren reprezentând curtea fostului CAP Pogăceaua

Situat în satul Pogăceaua, reprezentând curtea fostului CAP Pogăceaua, în suprafaţă de 4.371 mp, învecinat la N  - DE, la E  - DJ 152 B, la S  - Leorinţiu-Buie Alina, la V  -  Ganea Maria

2008

145.576

Domeniul public al comunei Pogăceaua, HCL nr. 10/2008 şi Hotărârea Comisiei Judeţene de fond funciar nr. 249/2008

0

1

2

3

4

5

6

69.

1.6.2.

Parc Pogăceaua

Teren situat în centrul civic al satului Pogăceaua, parcela 10/1, în suprafaţă de 1.104 mp, învecinat la N  -  Biserica, la E  -  Biserica, la S  - Politia, la V  - DJ 152 B.

2008

36.679

Domeniul public al comunei Pogăceaua, HCL nr. 10/2008 şi Hotărârea Comisiei judeţene de fond funciar nr. 249/2008

70.

1.8.8.

Teren extravilan Pogăceaua

Teren situat în locul numit „Faţa Şipului" în suprafaţă de 2000 mp, necesar ampla Sării staţiei de epurare, învecinat la N  -  DE, la E  -  Făgăraş Petru,

la S  -  Ruta Vasile, la V  -  ConţAnuca

2008

66.610

Domeniul public al comunei Pogăceaua, administrator Consiliul local  - HCL nr. 22/2008 şi Hotărârea Comisiei judeţene de fond funciar nr. 530/2008

71.

1.8.8

Teren extravilan Văleni

Teren situat în satul Văleni, în locul numit Coada Tăului, în suprafaţă de 2.000 mp, necesar ampla Sării staţiei de epurare în satul Văleni, învecinat la N  - CCN, la E  -  Suciu A, la S  - DE, la V  -  Primăria

2008

66.610

Domeniul public al comunei Pogăceaua, administrator Consiliul local  - HCL nr. 22/2008 şi Hotărârea Comisiei judeţene de fond funciar nr. 530/2008

Secţiunea II: Bunuri mobile

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

1.

3.4.

Fond carte bibliotecă

6.916 volume

1970 - 2008

771,88

Domeniul public al comunei Pogăceaua, conform HCL Pogăceaua nr. 10/2001 modificată prin HCL Pogăceaua nr. 1/2009

ANEXA Nr. 5

INVENTARUL

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şincai

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1

1.3.7.1.

Drum comunal 140 Traseul loc. Şincai  - loc. Finate

De la DJ154G laDC 140A şi DC132A, îmbrăcăminte de balast, L=4.245 m; l=6 m

2000

52.790

Domeniul public al comunei Sincai conform HCL nr. 3/2009

2

1.3.7.1.

Drum comunal 140A Traseul loc. Finate  - loc. Pogaceaua

De la DC140 la limită teritoriu cu corn. Pogaceaua, îmbrăcăminte de balast,

L=2.755 m; l=6 m

2007

14.464

Domeniul public al comunei Sincai conform HCL nr. 3/2009 HGRnr. 1.233/2007

3

1.3.7.1.

Strada nr. 1, loc. Şincai

De la DJ154G la nr. 65, îmbrăcăminte de balast, L=1.250 m; l=6 m

1968

6.563

Domeniul public al comunei Sincai conform HCL nr. 3/2009

4

1.3.7.1.

Strada nr. 2, loc. Şincai

De la nr. 56 la nr. 21, de pământ,

L=625 m; l=6 m

1968

2.813

Domeniul public al comunei Sincai conform HCL nr. 3/2009

5

1.3.7.1.

Strada nr. 3, loc. Şincai

De la nr. 84 la nr. 112,

îmbrăcăminte de balast, L=750 m; l=6 m

1968

3.938

Domeniul public al comunei Sincai conform HCL nr. 3/2009

6

1.3.7.1.

Strada nr. 4, loc. Şincai

De la nr. 94 la nr. 103,

îmbrăcăminte de balast, L=190 m; l=6 m

1968

998

Domeniul public al comunei Sincai conform HCL nr. 3/2009

7

1.3.7.1.

Strada nr. 5, loc. Şincai

De la nr. DC140 la nr. 58, îmbrăcăminte de balast, L=400 m; l=6 m

1968

2.100

Domeniul public al comunei Sincai conform HCL nr. 3/2009

8

1.3.7.1.

Strada nr. 6, loc. Şincai

De la nr.125 la nr. 100,

îmbrăcăminte de balast, L=100 m; l=6 m

1968

525

Domeniul public al comunei Sincai conform HCL nr. 3/2009

9

1.3.7.1.

Strada nr. 7, loc. Şincai

De la DJ154G

la nr. 82, de pământ,

L=685 m; l=6 m

1968

3.083

Domeniul public al comunei Sincai conform HCL nr. 3/2009

0

1

2

3

4

5

6

10

1.3.7.1.

Strada nr. 8, loc. Şincai

De la DJ154G la nr. 43, îmbrăcăminte de balast, L=325 m; l=6 m

1972

1.706

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

11

1.3.7.1.

Strada nr. 9, loc. Şincai

De la DJ154G la nr. 368, de pământ,

L=485 m; l=6 m

1968

2.183

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

12

1.3.7.1.

Strada nr. 10, loc. Şincai

De la DJ154G la nr. 353, de pământ,

L=400 m; l=6 m

1968

1.800

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

13

1.3.7.1.

Strada nr. 11, loc. Şincai

De la DJ154G la nr. 112, de pământ,

L=300 m; l=6 m

1968

1.350

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

14

1.3.7.1.

Strada nr. 12, loc. Şincai

De la DJ154G la nr. 190,

îmbrăcăminte de balast, L=190 m; l=6 m

1972

998

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

15

1.3.7.1.

Strada nr. 13, loc. Şincai

De la DJ154G la nr. 212,

îmbrăcăminte de balast, L=110 m; l=6 m

1968

578

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

16

1.3.7.1.

Strada nr. 14, loc. Şincai

De la DJ154G la nr. 250/A, de pământ,

L=390 m; l=6 m

1968

1.755

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

17

1.3.7.1.

Strada nr. 15, loc. Şincai

De la DJ154G la nr. 230,

îmbrăcăminte de balast, L=250 m; l=6 m

1972

1.313

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

18

1.3.7.1.

Strada nr. 16, loc. Şincai

De la DC136A la nr. 231, de pământ,

L=320 m; l=6 m

1968

1.440

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

19

1.3.7.1.

Strada nr. 17, loc. Şincai

De la DC136A la nr. 232/A, îmbrăcăminte de balast,

L=450 m; l=6 m

1972

2.363

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

20

1.3.7.1.

Strada nr. 18, loc. Şincai

De la DJ154G la nr. 285, de pământ,

L=375 m; l=6 m

1968

1.688

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

21

1.3.7.1.

Strada nr. 19, loc. Şincai

De la nr. 177 la DC140, de pământ,

L=775 m; l=6 m

1968

3.488

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

22

1.3.7.1.

Strada nr. 20, loc. Şincai

De la nr.306 la nr. 311, de pământ,

L=200 m; l=6 m

1968

900

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

0

1

2

3

4

5

6

23

1.3.7.1.

Strada nr. 21, loc. Şincai

De la nr. 315 la nr. 321, de pământ,

L=220 m; l=6 m

1968

990

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

24

1.3.7.1.

Strada nr. 22, loc. Şincai

De la nr. 322 la nr. 336, de pământ,

L=400 m; l=6 m

1968

1.800

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

25

1.3.7.1.

Strada nr. 23, loc. Şincai

De la nr. 337 la nr. 341, de pământ,

L=200 m; l=6 m

1968

900

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

26

1.3.7.1.

Strada nr. 24, loc. Şincai

De la nr. 396 la nr. 394, de pământ,

L=100 m; l=6 m

1968

450

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

27

1.3.7.1.

Strada nr. 25, loc. Şincai

De la DC140 la nr. 413,

îmbrăcăminte de b A la St, L=400 m; l=4 m

1972

2.100

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

28

1.3.7.1.

Strada nr. 26, loc. Şincai

De la nr.118 la nr. 119, de pământ,

L=100 m; l=4 m

1968

450

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

29

1.3.7.1.

Strada nr. 27, loc. Şincai

De la DC136 A la canton CFR, îmbrăcăminte de b A la St,

L=745 m; l=6 m

1972

3.911

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

30

1.3.7.1.

Strada nr. 28, loc. Şincai

De la DC136 A la bazinul de apă, de pământ,

L=420 m; l=4 m

1968

1.890

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

31

1.3.7.1.

Strada nr. 29, loc. Şincai

De la DJ154G la nr. 389, de pământ,

L=225 m; l=4 m

1968

1.013

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

32

1.3.7.1.

Strada nr. 30, loc. Şincai

Drum de acces la staţia de epurare ape uzate, de la DJ154G la teren viran, de pământ,

L=620 m; l=2 m

1968

2.790

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

33

1.3.7.1.

Drum comunal 136A Traseul loc. Şincai  - loc. Mădăraş

De la DJ154G la limită teritoriu cu corn. Mădăraş, de pământ,

L=3.693 m; l=6 m

2005

16.619

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009 HGRnr.913/2005

34

1.3.7.1.

Strada nr.1, loc. Lechincioara

De la DJ154G lalot primărie, îmbrăcăminte de b A la St,

L=875 m; 1=10 m

1971

4.594

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

0

1

2

3

4

5

6

35

1.3.7.1.

Strada nr. 2, loc. Lechincioara

De la nr. 50 la nr. 54, de pământ,

L=225 m; l=6 m

1968

1.013

Domeniul public al comunei Sincai conform HCL nr. 3/2009

36

1.3.7.1.

Strada nr. 3, loc. Lechincioara

De la DJ154G la nr. 12/A, de pământ,

L=150 m; l=6 m

1968

675

Domeniul public al comunei Sincai conform HCL nr. 3/2009

37

1.3.7.1.

Strada nr. 4, loc. Lechincioara

De la DJ154G la nr. 37, de pământ,

L=350 m; l=6 m

1968

1.575

Domeniul public al comunei Sincai conform HCL nr. 3/2009

38

1.3.7.1.

Strada nr. 5, loc. Lechincioara

De la DJ154G la staţia de epurare ape uzate, de pământ,

L=1.050 m; l=6 m

1968

3.150

Domeniul public al comunei Sincai conform HCL nr. 3/2009

39

1.3.7.1.

Strada nr. 6, loc. Lechincioara

De la nr. 54/A la bazinul de apă, de pământ,

L=100 m; l=8 m

1968

450

Domeniul public al comunei Sincai conform HCL nr. 3/2009

40

1.3.7.1.

Strada nr. 7, loc. Lechincioara

De la DJ154G lalot primărie, de pământ, L=600 m; l=6 m

1968

2.700

Domeniul public al comunei Sincai conform HCL nr. 3/2009

41

1.3.7.1.

Drum comunal 132A Traseul loc. Fânaţe  - loc. Bând

De la DC140 la limită teritoriu cu corn. Bând, îmbrăcăminte de balast, L=900 m; l=6 m

2007

4.725

Domeniul public al comunei

Sincai conform HCL

nr. 3/2009

HGR nr. 1.233/2007

42

1.3.7.1.

Strada nr. 1, loc. Fânaţe

De la DC140 la nr. 43, de pământ,

L=950 m; l=6 m

1968

2.569

Domeniul public al comunei Sincai conform HCL nr. 3/2009

43

1.3.7.1.

Strada nr. 2, loc. Fânaţe

De la DC140 la nr. 87, de pământ,

L=2.100 m;l=6 m

1968

9.450

Domeniul public al comunei Sincai conform HCL nr. 3/2009

44

1.3.7.1.

Strada nr. 3, loc. Fânaţe

De la DC132A la nr. 81, de pământ,

L=250 m; l=6 m

1968

1.125

Domeniul public al comunei Sincai conform HCL nr. 3/2009

45

1.3.7.1.

Strada nr. 4, loc. Fânaţe

De la DC132A la nr. 10, de pământ,

L=600 m; l=6 m

1968

2.700

Domeniul public al comunei Sincai conform HCL nr. 3/2009

46

1.3.7.1.

Strada nr. 5, loc. Fânaţe

De la DC140A la nr. 91, de pământ,

L=325 m; l=6 m

1968

1.463

Domeniul public al comunei Sincai conform HCL nr. 3/2009

47

1.3.7.1.

Strada nr. 6, loc. Fânaţe

De la DC140A la nr. 111, de pământ,

L=700 m; l=6 m

1968

3.150

Domeniul public al comunei Sincai conform HCL nr. 3/2009

48

1.3.7.1.

Strada nr. 7, loc. Fânaţe

De la DC140A la nr. 147, de pământ,

L=3.175 m; l=6 m

1968

14.288

Domeniul public al comunei Sincai conform HCL nr. 3/2009

0

1

2

3

4

5

6

49

1.3.7.1.

Drum comunal 141A Traseul loc. Şincai  - loc. Coasta Mare

De la DC140 la limită teritoriu cu corn. Riciu, îmbrăcăminte de balast, L=5.000 m; l=6 m

2007

26.250

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009 HGRnr. 1.233/2007

50

1.3.7.1.

Strada nr. 1, loc. Pusta

De la DC141A la nr.24/A,

îmbrăcăminte de balast, L=1.800 m; 1=10 m

1973

9.450

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

51

1.3.7.1.

Strada nr. 2, loc. Pusta

De la DC141A la nr. 78, de pământ,

L=700 m; l=4 m

1968

3.150

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

52

1.3.17.2.

Podeţ Şincai

Confecţionat din beton armat acoperit cu grinzi din beton. Deschidere 8 m

1968

117

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

53

1.3.17.2.

Podeţ Şincai

Confecţionat din beton armat acoperit cu grinzi din beton. Deschidere 8 m

1968

117

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

54

1.3.17.2.

Podeţ Şincai

Confecţionat din beton armat acoperit cu grinzi din beton. Deschidere 4 m

1973

130

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

55

1.3.17.2.

Podeţ Şincai

Confecţionat din beton armat acoperit cu grinzi din beton. Deschidere 4 m

1973

130

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

56

1.3.17.2.

Podeţ Şincai

Confecţionat din beton armat acoperit cu grinzi din beton. Deschidere 4 m

1976

140

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

57

1.3.17.2.

Podeţ Şincai

Confecţionat din inele diam. 1.000

1992

127

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

58

1.3.17.2.

Podeţ Şincai

Confecţionat din inele diam. 1.000

1992

127

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

59

1.3.17.2.

Podeţ Şincai

Confecţionat din inele diam. 1.000

1992

127

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

60

1.3.17.2.

Podeţ Lechincioara

Confecţionat din inele diam. 1.000

1976

190

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

61

1.3.17.2.

Podeţ Lechincioara

Confecţionat din inele diam. 1.000

1973

197

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

62

1.3.17.2.

Podeţ Fânaţe

Confecţionat din inele diam. 1.000

1976

190

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

0

1

2

3

4

5

6

63

1.3.17.2.

Podeţ Fânaţe

Confecţionat din inele diam. 1000

1976

190

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

64

1.3.17.2.

Podeţ Fânaţe

Confecţionat din inele diam. 1000

1976

190

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

65

1.3.17.2.

Podeţ Fânaţe

Confecţionat din inele diam. 1000

1976

190

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

66

1.3.17.2.

Podeţ Pusta

Confecţionat din inele diam. 1000

1980

183

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

67

1.3.17.2.

Podeţ Pusta

Confecţionat din inele diam. 1000

1980

183

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

68

1.3.17.2.

Podeţ Pusta

Confecţionat din inele diam. 1000

1975

197

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

69

1.8.6.

Branşament apă

Situat în satul Şincai  - 130 branşamente

1982

6.505

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

70

1.8.6.

Reţea apă comuna Şincai

Lungime 4.604 m, grosimea 2 ţoii,  - 3.500 m

Grosimea 4 ţoii  - 1.104 m

1982

25.265

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

71

1.8.6.

Bazin de apă

Din beton, capacitate 500 mc Vecin Harmath Iuliana, DC Pnczel Ioan

1982

3.021

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

72

1.8.6.

Teren aferent bazin de apă

Suprafaţa totală 2.000 mp

Vecin Harmath Iuliana,

DC Pnczel Ioan,

1982

15.160

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

73

1.6.4.

Sediu primărie

Fundaţie din beton, pereţi cărămidă, acoperiş cu ţiglă, situat la nr. 156, în loc. Şincai

1935

76.500

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

74

1.6.4.

Teren aferent construcţie

Supraf. totală 3.051 mp

1935

37.917

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

75

1.6.2.

Cămin cultural Şincai

Fundaţie din beton, pereţi cărămidă, acoperiş tablă, situat la nr. 177, în loc. Şincai

1910

132.800

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

76

1.6.2.

Teren aferent construcţiei

Supraf. totală 3.898 mp

1910

7.583

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

0

1

2

3

4

5

6

77

1.6.2.

Cămin cultural Fânaţe

Fundaţie din beton, pereţi cărămidă, acoperiş cu ţiglă, situat la nr. 56, în loc. Şincai - Fânaţe

1965

190.045

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

78

1.6.2.

Teren aferent construcţiei

Supraf. totală 2.800 mp

1965

7.583

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

79

1.6.2.

Şcoala Generală Şincai

Fundaţie din beton, pereţi cărămidă, acoperiş cu ţiglă, situat la nr. 148, în loc. Şincai

1911

305.256

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

80

1.6.2.

Teren aferent construcţiei

Supraf. totală 5.117 mp

1911

50.809

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

81

1.6.2.

Atelier şcoală

Fundaţie din beton, pereţi cărămidă, acoperiş cu ţiglă, situat la nr. 142, în loc. Şincai

1911

63.000

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

82

1.6.2.

Teren aferent construcţiei

Supraf. totală 0,10 ha

1911

7.583

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

83

1.6.2.

Şcoala Lechincioara

Fundaţie din beton, pereţi cărămidă, acoperiş cu ţiglă, situat la nr. 48, în loc. Lechincioara

1945

13.000

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

84

1.6.2.

Teren aferent construcţiei

Supraf. totală 2.260 mp

1945

7.583

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

85

1.6.2.

Şcoala Fânaţe

Fundaţie din beton, pereţi cărămidă, acoperiş cu ţiglă, situat la nr. 60, în loc. Şincai - Fânaţe

1934

30.018

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

86

1.6.2.

Teren aferent construcţiei

Supraf. totală 6.000 mp

1934

7.583

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

87

1.6.2.

Şcoala Pusta

Fundaţie din beton, pereţi cărămidă, acoperiş cu ţiglă, situat la nr. 38, în loc. Pusta

1957

93.952

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

88

1.6.2.

Teren aferent construcţiei

Supraf. totală 6.000 mp

1957

7.583

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

89

1.6.2.

Teren sportiv Şincai

Supraf. totală 2 ha Vecini: pârâul Şincai, Astălus Aurel, Săulean Vasile

2001

151.669

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

0

1

2

3

4

5

6

90

1.6.2.

Bază sportivă Lechincioara

Supraf. totală 1 ha Vecini Fekete Teodor, pârâu, strada, Creţu Teodor

2001

75.834

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

91

1.3.1.9.

Clădire poştă Şincai

Fundaţie din beton, pereţi cărămidă, acoperiş ţiglă, situat la nr. 159, în loc. Şincai

2001

35.000

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

92

1.3.1.9.

Teren aferent construcţiei

Supraf. totală 709 mp

2001

5.374

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

93

1.8.1.

Puţuri apă

Din beton, 2 buc. Situate pe str. Uiser şi Brădărie

2001

6.962

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

94

1.6.2.

Bust statuie

Gh. Şincai: 1 buc.

Vecini: Biserica romană- catolică, D.C. 140

1980

5.000

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

95

1.6.2.

Teren aferent construcţiei

Supraf. totală 0,02 ha Gh. Şincai 1 buc. Vecini: Biserica romană-catolică, D.C. 140

1980

1.517

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

96

1.8.8.

Teren aferent staţie de epurare ape uzate localitatea Şincai

Teren pentru staţie de epurare ape uzate loc. Şincai, în suprafaţă de 3.188 mp. situat în locul numit „Brădărie"

Vecinătăţi: la nord  - teren aparţinând Cons. Loc. Şincai; la sud  -  teren aparţinând lui Fabian Ioan; la est  - teren aparţinând lui Fabian Ioan; la vest  -  strada nr. 30 Şincai

1959

24.165

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

97

1.8.8.

Teren aferent staţie de epurare ape uzate localitatea Lechincioara

Teren pentru staţie de epurare ape uzate loc. Lechincioara, în suprafaţă de 2.000 mp, situat în locul numit „Citcojât" Vecinătăţi: la nord  - strada nr. 5 Lechincioara; la sud  -  teren aparţinând lui Soţan loachim şi strada nr. 5 Lechincioara; la est- râul Comiod; la vest  -  teren aparţinând lui Soţan loachim

1959

15.160

Domeniul public al comunei Şincai conform HCL nr. 3/2009

0

1

2

3

4

5

6

98

1.8.6.

Teren aferent bazin alimentare cu apă localitatea Lechincioara

Teren pentru bazin alimentare cu apă loc. Lechincioara, în suprafaţă de 2.000 mp, situat în locul numit „La Cimitir", vecinătăţi: la nord  -  strada nr. 6 Lechincioara; la sud  -  strada nr. 6 Lechincioara; la est  -  teren aparţinând Parohiei Ortodoxe; la vest  - teren aparţinând lui Stoica Ioan

1959

15.160

Domeniul public al comunei Sincai conform HCL nr. 3/2009

ANEXA Nr. 6

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului publicai comunei Bereni

Secţiunea I  -  Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

120

1.3.7.1.

Strada nr. 1, loc. Bara

De la nr. 13 până la nr. 19 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră;

L=310 m; l=6 m;

S=1.860 mp

2004

15.380,5

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

121

1.3.7.1.

Strada nr. 2, loc. Bara

De la nr. 19 până la nr. 20 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră;

L=100 m; l=6 m;

S=600 mp

2004

4.960,3

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

122

1.3.7.1.

Strada nr. 3, loc. Bara

De la nr. 29 până la nr. 30 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră;

L=500 m; l=5 m;

S=2.500 mp

2004

24.810,5

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

123

1.3.7.1.

Strada nr. 4, loc. Bara

De la nr. 37 până la nr. 52 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=520 m; l=6 m; S=3.120 mp

2004

25.800,7

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

124

1.3.7.1.

Strada nr. 5, loc. Bara

De la nr. 57 până la nr. 58/A inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=130 m; l=6 m; S=780 mp

2004

6.450,2

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

125

1.3.7.1.

Strada nr. 6, loc. Bara

De la nr. 60 până la nr. 64 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=140 m; l=6 m; S=840 mp

2004

6.940,8

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

126

1.3.7.1.

Strada nr. 1, loc. Mărculeni

De la nr. 33 până la nr. 46 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=500 m; l=6 m; S=3.000 mp

2004

24.810,5

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

0

1

2

3

4

5

6

127

1.3.7.1.

Strada nr. 2, loc. Mărculeni

De la nr. 116 până la nr. 125 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=400 m; l=6 m; S= 2.400 mp

2004

19.850,2

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

128

1.3.7.1.

Strada nr. 3, loc. Mărculeni

De la nr. 110 până la nr. 112 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=100 m; l=6 m; S=600 mp

2004

4.960,3

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

129

1.3.7.1.

Strada nr. 4, loc. Mărculeni

De la nr. 146 până la nr. 162 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=430 m; l=6 m; S=2.580 mp

2004

21.340,1

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

130

1.3.7.1.

Strada nr. 1, loc. Maia

De la nr. 1 până la nr. 110 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=700 m; l=6 m; S=4.200 mp

2004

34.740,1

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

131

1.3.7.1.

Strada nr. 2, loc. Maia

De la nr. 10 până la nr. 15 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=200 m; l=6 m; S=1.200 mp

2004

9.920,6

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

132

1.3.7.1.

Strada nr. 3, loc. Maia

De la nr. 15 până la nr. 19 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=100 m; l=6 m; S=600 mp

2004

4.960,3

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

133

1.3.7.1.

Strada nr. 4, loc. Maia

De la nr. 22 până la nr. 44 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=400 m; l=6 m; S=2.400 mp

2004

19.850,2

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

134

1.3.7.1.

Strada nr. 5, loc. Maia

De la nr. 44 până la nr. 49 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=150 m; l=6 m; S=900 mp

2004

7.440,5

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

135

1.3.7.1.

Strada nr. 6, loc. Maia

De la nr. 67 până la nr. 82 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=800 m; l=6 m; S=1.600 mp

2004

39.700,4

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

136

1.3.7.1.

Strada nr. 7, loc. Maia

De la nr. 96 până la nr. 103 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=200 m; l=6 m; S=1.200 mp

2004

9.920,6

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

0

1

2

3

4

5

6

137

1.3.7.1.

Strada nr. 1, loc. Eremieni

De la nr. 79 până la nr. 86 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=284 m; l=6 m; S=1.704 mp

2004

14.090,5

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

138

1.3.7.1.

Strada nr. 2, loc. Eremieni

De la nr. 16 până la nr. 28 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=380 m; l=6 m; S=2.280 mp

2004

18.850,9

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

139

1.3.7.1.

Strada nr. 3, loc. Eremieni

De la nr. 29 până la nr. 31 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=180 m; l=6 m; S=1.080 mp

2004

8.930,3

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

140

1.3.7.1.

Strada nr. 4, loc. Eremieni

De la nr. 36 până la nr. 39 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=270 m; l=6 m; S=1.620 mp

2004

13.400,0

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

141

1.3.7.1.

Strada nr. 5, loc. Eremieni

De la nr. 61 până la nr. 64 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=120 m; l=6 m; S=720 mp

2004

5.950,6

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

142

1.3.7.1.

Strada nr. 6, loc. Eremieni

De la nr. 77 până la nr. 78 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=80 m; l=6 m; S=480 mp

2004

3.970,0

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

143

1.3.7.1.

Strada nr. 7, loc. Eremieni

De la nr. 91 până la nr. 93 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=200 m; l=6 m; S=1.200 mp

2004

9.920,6

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

144

1.3.7.1.

Strada nr. 8, loc. Eremieni

De la nr. 101 până la nr. 102 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=50 m; l=6 m; S=300 mp

2004

2.480,2

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

145

1.3.7.1.

Strada nr. 9, loc. Eremieni

De la nr. 106 până la nr. 111 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=160 m; l=6 m; S=960 mp

2004

7.940,1

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

146

1.3.7.1.

Strada nr. 10, loc. Eremieni

De la nr. 120 până la nr. 121 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=50 m; l=6 m; S=300 mp

2004

2.480,2

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

147

1.3.7.1.

Strada nr. 1, loc. Cându

De la nr. 58 până la nr. 59 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=800 m; l=6 m; S=4.800 mp

2004

39.700,4

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

0

1

2

3

4

5

6

148

1.3.7.1.

Strada nr. 2, loc. Cându

De la nr. 23 până la nr. 51 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=600 m; l=6 m; S=3.600 mp

2004

29.770,8

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

149

1.3.7.1.

Strada nr. 1, loc. Drojdii

De la nr. 53 până la nr. 56 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=200 m; l=6 m; S=1.200 mp

2004

9.920,6

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

150

1.3.7.1.

Strada nr. 1, loc. Bereni

De la nr. 65 până la nr. 74 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=300 m; l=6 m; S=1.800 mp

2004

14.880,9

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

151

1.3.7.1.

Strada nr. 2, loc. Bereni

De la nr. 25 până la nr. 31 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră; L=100 m; l=4 m; S=400 mp

2004

3.800,4

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

152

1.3.7.1.

Strada nr. 3, loc. Bereni

De la nr. 120 până la nr. 124 inclusiv cu îmbrăcăminte de piatră; L=50 m; l=6 m; S=300 mp

2004

2.480,2

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

153

1.8.8.

Teren pentru staţia de captare a apei potabile Bara

Tarla 89, F 2798,

S=1.100 mp,

Vecinătăţi:

la nord  -  proprietar

Varga Bela,

la est  -  proprietar

Varga Gyula,

la vest  -  DE2796,

la sud  -  DE2796

2004

3.500,3

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

154

1.8.8.

Teren pentru staţia de captare a apei potabile Bara

Tarla 66, F2136,

S=300 mp,

Vecinătăţi;

la nord  -  proprietate Varga Joian,

la est  -  proprietate Varga Joian,

la sud  - DE2139/1,

la vest  -  proprietate

Majai Imre

2004

2.700,9

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

155

1.8.8.

Teren pentru staţia de captare a apei potabile Cându

Tarla 61, F 1875, S=1.900 mp,

Vecinătăţi:

la nord  - proprietate Szegedi Sandor,

la sud  - proprietate Csont Gyorgy,

la vest  - Katai L Ferenc, la est  - HC 1876

2004

5.700,7

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

0

1

2

3

4

5

6

156

1.8.8.

Teren pentru staţia de epurare Bara

Tarla 140, F2/1

Suprafaţă 1.000 mp, Vecinătăţi:

la nord  -  Nagy Ferenc,

la est  - DCL2716,

la sud  - DC2716,

la vest  - HC2723

2004

1.530,3

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

157

1.8.8.

Teren pentru staţia de epurarea a apelor uzate Mărculeni

Tarla 144, F 4/3,

S=800 mp,

Vecinătăţi:

la nord  - proprietate Kovacs Ilona,

la est  - DE2188,

la vest  - proprietate Sikiodi Ilona,

la sud  - HC2189

2004

4.100,4

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

158

1.8.8.

Teren pentru staţia de epurare a apelor uzate Maia

Tarla 77, F2424, S=7.200,

Vecinătăţi:

la nord  -  HC2423,

la est - DCL2424,

la sud  -  DCL2427,

la vest  -  DCL2427

2004

7.120,6

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

159

1.8.8.

Teren pentru staţia de epurare a apelor uzate Cându

Tarla 67, A2163/1/1 S=1.000 mp

Vecinătăţi:

la nord  - DCL256-14,

la est  - DE2162,

la sud  - DE2162,

la vest  -  proprietar Csont B Jozef

2004

2.000,3

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

160

1.8.8.

Teren pentru staţia de epurare a apelor uzate Bereni

Tarla 83, F 2644, S=3.900 mp,

Vecinătăţi:

la nord  -  Kosa Lajos,

la est  -  Kosa Lajos,

la sud  - DJ 135,

la vest  - HC3064

2004

39.000,7

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008

161

1.8.8.

Teren pentru staţia de captare a apei potabile Bara

Tarla 66, F2136,

S=300 mp,

Vecinătăţi;

la nord  - proprietate Varga Joian,

la est  - proprietate Varga Joian,

la sud  - DE2139/1,

la Vest  - proprietate Majai Imre

2004

3.520,9

Domeniul public al comunei Bereni conform HCL nr. 25/2008


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 580/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 580 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu