Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.524 din 12.07.2018

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 663 din 31 iulie 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite, a unor părţi de imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. La poziţiile M.F.P. nr. 117472, 152756, 153181 şi 153182 se modifică valorile de inventar, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 3. La poziţiile M.F.P. nr. 115411, 115420 şi 115426 se modifică caracteristicile tehnice, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul II Ministerul Educaţiei Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul educaţiei naţionale, Valentin Popa Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXA Nr. 1DATE DE IDENTIFICARE ale părţilor de imobil care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite

Ordonator principal de credite Ministerul Educaţiei Naţionale 13729380
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Persoana juridică de la care se scoate partea din imobil/CUI Denumirea bunului Caracteristici tehnice ale părţii din imobil care se scoate din inventar Adresa Documentul în baza căruia partea din imobil a fost retrocedată Valoarea părţii din imobil care se scoate din inventar (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 153182 - parţial 8.05.04 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Teren Steren = 292,6479 ha Judeţul Buzău, satul Cândeşti Titlu de proprietate nr. 49079/147/15.06.2007 [CF nr. 20429 - 42,2447 ha (din totalul de 113,2421 ha), CF nr. 20855 - 0,0796 ha, CF nr. 20440 - 120,5137 ha, CF nr. 20430 - 0,2400 ha, CF nr. 20993 - 0,5928 ha, CF nr. 20994 - 43,2845 ha, CF nr. 20992 - 42,0703 ha, CF nr. 20856 - 0,1968 ha, CF nr. 21410 - 2,5 ha]; Titlu de proprietate nr. 104927/19.02.2009 (CF nr. 22301 - 0,5055 ha, CF nr. 22300 - 0,22 ha); Hotărârea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău nr. 348/19.05.2006 - 40,20 ha, teren retrocedat, conform Adresei Primăriei Comunei Verneşti nr. 5.712/24.08.2016, proprietarilor de drept Tatuşescu Maria şi Tatuşescu Dumitru, cărora li s-a emis Titlul de proprietate nr. 101.460/03.12.2007
2 117472 - parţial 8.05.04 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Total suprafaţă Steren = 486,7905 ha Judeţul Buzău, comuna Pietroasele Titlu de proprietate nr. 54703/139/07.12.2005 (CF nr. 20956 - 2,6479 ha, CF nr. 20955 - 4,9759 ha, CF nr. 21149 - 3,1874 ha, CF nr. 21150 - 18,1710 ha, CF nr. 21148 - 19,0576 ha, CF nr. 21244 - 16,8039 ha, CF nr. 20953 - 9,3052 ha, CF nr. 20954 - 2,1316 ha); Titlu de proprietate nr. 49079/147/15.06.2007 [CF nr. 20429 - 70,9974 ha (din totalul de 113,2421 ha), CF nr. 20442 - 1,2726 ha]; Hotărârea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău nr. 364/22.06.2007 - 338,24 ha, teren retrocedat proprietarilor de drept cărora li s-au emis titluri de proprietate, astfel: Titlul de proprietate nr. 102801/26.05.2008 - 19,965 ha, Titlul de proprietate nr. 101227/16.11.2007 - 1,12 ha, Titlul de proprietate nr. 101225/16.11.2007 - 0,335 ha, Titlul de proprietate nr. 101233/ 16.11.2007 - 0,3 ha, Titlul de proprietate nr. 101226/15.11.2007 - 1,175 ha, Titlul de proprietate nr. 101216/15.11.2007 - 1,75 ha, Titlul de proprietate nr. 101228/15.11.2007 - 0,925 ha, Titlul de proprietate nr. 101229/15.11.2007 - 1,285 ha, Titlul de proprietate nr. 101231/ 15.11.2007 - 1,62 ha, Titlul de proprietate nr. 101230/15.11.2007 - 1,63 ha, Titlul de proprietate nr. 101232/15.11.2007 - 0,25 ha, Titlul de proprietate nr. 101235/15.11.2007 - 0,38 ha, Titlul de proprietate nr. 101234/ 15.11.2007 - 0,19 ha, Titlul de proprietate nr. 101237/16.11.2007 - 3,0 ha, Titlul de proprietate nr. 101236/16.11.2007 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102803/27.05.2008 - 2,97 ha 0
Titlul de proprietate nr. 102804/27.05.2008 - 0,48 ha, Titlul de proprietate nr. 102805/27.05.2008 - 1,4 ha, Titlul de proprietate nr. 102801/26.05.2008 - 19,965 ha, Titlul de proprietate nr. 102802/26.05.2008 - 28,6313 ha, Titlul de proprietate nr. 102933/29.05.2008 - 0,16 ha, Titlul de proprietate nr. 102935/29.05.2008 - 0,44 ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8
2 117472 - parţial 8.05.04 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Total suprafaţă Steren = 486,7905 ha Judeţul Buzău, comuna Pietroasele Titlul de proprietate nr. 102846/27.05.2008 - 0,505 ha, Titlul de proprietate nr. 102802/26.05.2008 - 28,6313 ha, Titlul de proprietate nr. 102806/ 27.05.2008 - 0,71 ha, Titlul de proprietate nr. 102807/27.05.2008 - 0,2 ha, Titlul de proprietate nr. 102808/27.05.2008 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102809/27.05.2008 - 0,69 ha, Titlul de proprietate nr. 102810/ 27.05.2008 - 0,25 ha, Titlul de proprietate nr. 101224/15.11.2007 - 1,0 ha, Titlul de proprietate nr. 101220/15.11.2007 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 101222/15.11.2007 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 101223/15.11.2007 - 0,53 ha, Titlul de proprietate nr. 101215/15.11.2007 - 0,2 ha, Titlul de proprietate nr. 101218/15.11.2007 - 1,16 ha, Titlul de proprietate nr. 101217/15.11.2007 - 1,67 ha, Titlul de proprietate nr. 101221/ 15.11.2007 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 101219/15.11.2007 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102863/28.05.2008 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102865/28.05.2008 - 2,02 ha, Titlul de proprietate nr. 102866/ 28.05.2008 - 2,63 ha, Titlul de proprietate nr. 102867/28.05.2008 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102868/28.05.2008 - 0,33 ha, Titlul de proprietate nr. 102870/28.05.2008 - 0,25 ha, Titlul de proprietate nr. 102869/ 28.05.2008 - 0,3 ha, Titlul de proprietate nr. 102871/28.05.2008 - 0,06 ha, Titlul de proprietate nr. 102872/28.05.2008 - 0,02 ha, Titlul de proprietate nr. 102873/28.05.2008 - 0,12 ha, Titlul de proprietate nr. 102874/ 28.05.2008 - 0,072 ha, Titlul de proprietate nr. 102846/27.05.2008 - 0,505 ha, Titlul de proprietate nr. 102875/28.05.2008 - 0,27 ha, Titlul de proprietate nr. 102876/28.05.2008 - 0,398 ha 0
Titlul de proprietate nr. 102877/28.05.2008 - 0,12 ha, Titlul de proprietate nr. 102878/28.05.2008 - 0,032 ha, Titlul de proprietate nr. 102811/27.05.2008 - 0,475 ha, Titlul de proprietate nr. 102864/ 28.05.2008 - 1,25 ha, Titlul de proprietate nr. 102841/27.05.2008 - 0,05 ha, Titlul de proprietate nr. 102842/27.05.2008 - 0,1 ha
117472 - parţial 8.05.04 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Total suprafaţă Steren = 486,7905 ha Judeţul Buzău, comuna Pietroasele Titlul de proprietate nr. 102843/27.05.2008 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102844/27.05.2008 - 2,38 ha, Titlul de proprietate nr. 102819/ 27.05.2008 - 0,86 ha, Titlul de proprietate nr. 102845/27.05.2008 - 0,56 ha, Titlul de proprietate nr. 102847/27.05.2008 - 0,505 ha, Titlul de proprietate nr. 102848/27.05.2008 - 0,19 ha, Titlul de proprietate nr. 102849/28.05.2008 - 0,58 ha, Titlul de proprietate nr. 102850/ 27.05.2008 - 0,57 ha, Titlul de proprietate nr. 102851/28.05.2008 - 0,75 ha, Titlul de proprietate nr. 102852/28.05.2008 - 0,1 ha, Titlul de proprietate nr. 102853/28.05.2008 - 0,106 ha, Titlul de proprietate nr. 102854/28.05.2008 - 0,244 ha, Titlul de proprietate nr. 102855/ 28.05.2008 - 0,145 ha, Titlul de proprietate nr. 102856/28.05.2008 - 0,12 ha, Titlul de proprietate nr. 102857/28.05.2008 - 0,142 ha, Titlul de proprietate nr. 102858/28.05.2008 - 0,08 ha, Titlul de proprietate nr. 102859/28.05.2008 - 0,34 ha, Titlul de proprietate nr. 102860/ 28.05.2008 - 0,225 ha, Titlul de proprietate nr. 102861/28.05.2008 - 2,405 ha, Titlul de proprietate nr. 102862/28.05.2008 - 0,55 ha, Titlul de proprietate nr. 101424/28.11.2007 - 0,44 ha, Titlul de proprietate nr. 102936/29.05.2008 - 0,59 ha, Titlul de proprietate nr. 105251/ 10.04.2009 - 1,41 ha, Titlul de proprietate nr. 102812/27.05.2008 - 0,38 ha, Titlul de proprietate nr. 102813/27.05.2008 - 1,34 ha, Titlul de proprietate nr. 102814/27.05.2008 - 0,065 ha, Titlul de proprietate nr. 102815/27.05.2008 - 0,11 ha, Titlul de proprietate nr. 102816/ 27.05.2008 - 0,25 ha, Titlul de proprietate nr. 102817/27.05.2008 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102818/27.05.2008 - 0,58 ha
2 Titlul de proprietate nr. 102820/27.05.2008 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102821/27.05.2008 - 0,915 ha, Titlul de proprietate nr. 102822/ 27.05.2008 - 0,12 ha, Titlul de proprietate nr. 102823/27.05.2008 - 0,06 ha, Titlul de proprietate nr. 102824/27.05.2008 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102825/27.05.2008 - 0,43 ha 0
117472 - parţial 8.05.04 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Total suprafaţă Steren = 486,7905 ha Judeţul Buzău, comuna Pietroasele Titlul de proprietate nr. 102826/27.05.2008 -0,4 ha, Titlul de proprietate nr. 102827/27.05.2008 - 1,13 ha, Titlul de proprietate nr. 102828/ 27.05.2008 - 0,12 ha, Titlul de proprietate nr. 102829/27.05.2008 - 0,35 ha, Titlul de proprietate nr. 102830/27.05.2008 - 0,32 ha, Titlul de proprietate nr. 102831/27.05.2008 - 0,1 ha, Titlul de proprietate nr. 102832/27.05.2008 - 0,1 ha, Titlul de proprietate nr. 102833/27.05.2008 - 10,0725 ha, Titlul de proprietate nr. 102834/27.05.2008 - 0,505 ha, Titlul de proprietate nr. 102835/27.05.2008 - 0,36 ha, Titlul de proprietate nr. 102836/27.05.2008 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102837/27.05.2008 - 0,35 ha, Titlul de proprietate nr. 102838/27.05.2008 - 0,965 ha, Titlul de proprietate nr. 102839/27.05.2008 - 0,41 ha, Titlul de proprietate nr. 102110/28.02.2008 - 0,75 ha, Titlul de proprietate nr. 102109/ 28.02.2008 - 0,88 ha, Titlul de proprietate nr. 102108/28.02.2008 - 11,26 ha, Titlul de proprietate nr. 102107/28.02.2008 - 1,0 ha, Titlul de proprietate nr. 104252/20.11.2008 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102111/ 28.02.2008 - 0,18 ha, Titlul de proprietate nr. 104570/09.01.2009 - 1,32 ha, Titlul de proprietate nr. 102793/22.05.2008 - 0,06 ha, Titlul de proprietate nr. 102795/22.05.2008 - 2,53 ha, Titlul de proprietate nr. 102794/22.05.2008 - 0,44 ha, Titlul de proprietate nr. 102797/ 22.05.2008 - 1,79 ha, Titlul de proprietate nr. 102798/22.05.2008 - 1,0 ha, Titlul de proprietate nr. 102799/22.05.2008 - 0,274 ha, Titlul de proprietate nr. 102800/22.05.2008 - 1,0 ha, Titlul de proprietate nr. 102796/22.05.2008 - 1,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102934/29.05.2008 - 0,75 ha, Titlul de proprietate nr. 101216/15.11.2007 - 1,75 ha
Titlul de proprietate nr. 102879/28.05.2008 - 1,0 ha, Titlul de proprietate nr. 102880/28.05.2008 - 0,92 ha, Titlul de proprietate nr. 102881/ 28.05.2008 - 0,83 ha, Titlul de proprietate nr. 102883/28.05.2008 - 5,13 ha, Titlul de proprietate nr. 102885/28.05.2008 - 0,67 ha, Titlul de proprietate nr. 102884/28.05.2008 - 0,25 ha, Titlul de proprietate nr. 102802/26.05.2008 - 28,6313 ha
117472 - parţial 8.05.04 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Total suprafaţă Steren = 486,7905 ha Judeţul Buzău, comuna Pietroasele Titlul de proprietate nr. 102882/28.05.2008 - 23,0569 ha, Titlul de proprietate nr. 102920/29.05.2008 - 0,14 ha, Titlul de proprietate nr. 102922/29.05.2008 - 0,472 ha, Titlul de proprietate nr. 102923/ 29.05.2008 - 2,02 ha, Titlul de proprietate nr. 102914/29.05.2008 - 0,2 ha, Titlul de proprietate nr. 102915/29.05.2008 - 0,84 ha, Titlul de proprietate nr. 102917/29.05.2008 - 0,75 ha, Titlul de proprietate nr. 102916/ 29.05.2008 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102911/29.05.2008 - 2,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102918/29.05.2008 - 5,56 ha, Titlul de proprietate nr. 102913/29.05.2008 - 0,152 ha, Titlul de proprietate nr. 102912/ 29.05.2008 - 0,62 ha, Titlul de proprietate nr. 102907/29.05.2008 - 0,12 ha, Titlul de proprietate nr. 102910/29.05.2008 - 1,0 ha, Titlul de proprietate nr. 102909/29.05.2008 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102908/29.05.2008 - 0,25 ha, Titlul de proprietate nr. 102902/29.05.2008 - 2,6 ha, Titlul de
0 1 2 3 4 5 6 7 8
2 proprietate nr. 102903/29.05.2008 - 0,77 ha, Titlul de proprietate nr. 102905/29.05.2008 - 0,61 ha, Titlul de proprietate nr. 102904/ 29.05.2008 - 0,346 ha, Titlul de proprietate nr. 102895/29.05.2008 - 0,15 ha, Titlul de proprietate nr. 102906/29.05.2008 - 2,0 ha, Titlul de proprietate nr. 102897/29.05.2008 - 3,13 ha, Titlul de proprietate nr. 102896/29.05.2008 - 0,56 ha, Titlul de proprietate nr. 102899/ 29.05.2008 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102898/29.05.2008 - 0,55 ha, Titlul de proprietate nr. 102900/29.05.2008 - 0,25 ha, Titlul de proprietate nr. 102901/29.05.2008 - 0,08 ha, Titlul de proprietate nr. 102890/ 28.05.2008 - 0,4 ha, Titlul de proprietate nr. 102891/28.05.2008 - 0,25 ha, Titlul de proprietate nr. 102892/29.05.2008 -0,16 ha 0
Titlul de proprietate nr. 102893/29.05.2008 - 0,06 ha, Titlul de proprietate nr. 102894/29.05.2008 - 0,17 ha, Titlul de proprietate nr. 102887/ 28.05.2008 - 0,12 ha, Titlul de proprietate nr. 102886/28.05.2008 - 1,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102888/28.05.2008 - 0,33 ha, Titlul de proprietate nr. 104520/24.12.2008 - 3,2 ha
117472 - parţial 8.05.04 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Total suprafaţă Steren = 486,7905 ha Judeţul Buzău, comuna Pietroasele Titlul de proprietate nr. 104521/24.12.2008 - 0,96 ha, Titlul de proprietate nr. 104522/24.12.2008 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102889/28.05.2008 - 0,36 ha, Titlul de proprietate nr. 107531/22.06.2010 - 7,5378 ha, Titlul de proprietate nr. 102927/29.05.2008 - 21,78 ha, Titlul de proprietate nr. 102919/29.05.2008 - 0,16 ha, Titlul de proprietate nr. 102926/ 29.05.2008 - 0,2 ha, Titlul de proprietate nr. 102924/29.05.2008 - 4,005 ha, Titlul de proprietate nr. 102925/29.05.2008 - 0,24 ha, Titlul de proprietate nr. 102932/29.05.2008 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102921/29.05.2008 - 8,5 ha

ANEXA Nr. 2DATE DE IDENTIFICARE ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

Ordonator principal de credite Ministerul Educaţiei Naţionale 13729380
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Persoana juridică ce administrează imobilul Denumirea Descriere tehnică Adresa Noua valoare de inventar - lei -
1 117472 8.05.04 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Total suprafaţă 25,2095 ha Judeţul Buzău, comuna Pietroasele 5.770
2 152756 8.05.04 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Teren S = 0,35 ha (curţi, construcţii) Judeţul Buzău, comuna Pietroasele 32.000
3 153181 8.05.04 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Teren S = 460,14 ha (provine din nr. M. F.P. 112624 prin divizare) Judeţul Călăraşi, oraşul Fundulea, str. Nicolae Titulescu nr. 1 407.001
4 153182 8.05.04 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Teren S = 0,2721 ha (provine din divizarea nr. M.F.P. 115510) Judeţul Buzău, satul Cândeşti 1.540

ANEXA Nr. 3DATE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care îşi schimbă descrierea tehnică

Ordonator principal de credite Ministerul Educaţiei Naţionale 13729380
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Persoana juridică ce administrează imobilul Denumirea Descrierea tehnică din domeniul public al statului Noua descriere tehnică
1 115411 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Magazin prezentare Corp clădire, 3 încăperi, Sc = 82 mp Corp clădire, 3 încăperi, Sc = 82 mp, CF nr. 22301-C1, Verneşti
2 115420 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Depozit carburanţi 3 rezervoare metalice, rampă, Sc = 260 mp 3 rezervoare metalice, rampă, Sc = 260 mp, CF nr. 22301-C2, Verneşti
3 115426 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Atelier mecanic Corp clădire, utilaje specifice, Sc = 570 mp Corp clădire, utilaje specifice, Sc = 570 mp, CF nr. 22301-C3, VerneştiSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 524/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 524 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu