Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.524 din 12.07.2018

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 663 din 31 iulie 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite, a unor părţi de imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. La poziţiile M.F.P. nr. 117472, 152756, 153181 şi 153182 se modifică valorile de inventar, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 3. La poziţiile M.F.P. nr. 115411, 115420 şi 115426 se modifică caracteristicile tehnice, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul II Ministerul Educaţiei Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul educaţiei naţionale, Valentin Popa Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXA Nr. 1DATE DE IDENTIFICARE ale părţilor de imobil care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite

Ordonator principal de credite Ministerul Educaţiei Naţionale 13729380
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Persoana juridică de la care se scoate partea din imobil/CUI Denumirea bunului Caracteristici tehnice ale părţii din imobil care se scoate din inventar Adresa Documentul în baza căruia partea din imobil a fost retrocedată Valoarea părţii din imobil care se scoate din inventar (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 153182 - parţial 8.05.04 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Teren Steren = 292,6479 ha Judeţul Buzău, satul Cândeşti Titlu de proprietate nr. 49079/147/15.06.2007 [CF nr. 20429 - 42,2447 ha (din totalul de 113,2421 ha), CF nr. 20855 - 0,0796 ha, CF nr. 20440 - 120,5137 ha, CF nr. 20430 - 0,2400 ha, CF nr. 20993 - 0,5928 ha, CF nr. 20994 - 43,2845 ha, CF nr. 20992 - 42,0703 ha, CF nr. 20856 - 0,1968 ha, CF nr. 21410 - 2,5 ha]; Titlu de proprietate nr. 104927/19.02.2009 (CF nr. 22301 - 0,5055 ha, CF nr. 22300 - 0,22 ha); Hotărârea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău nr. 348/19.05.2006 - 40,20 ha, teren retrocedat, conform Adresei Primăriei Comunei Verneşti nr. 5.712/24.08.2016, proprietarilor de drept Tatuşescu Maria şi Tatuşescu Dumitru, cărora li s-a emis Titlul de proprietate nr. 101.460/03.12.2007
2 117472 - parţial 8.05.04 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Total suprafaţă Steren = 486,7905 ha Judeţul Buzău, comuna Pietroasele Titlu de proprietate nr. 54703/139/07.12.2005 (CF nr. 20956 - 2,6479 ha, CF nr. 20955 - 4,9759 ha, CF nr. 21149 - 3,1874 ha, CF nr. 21150 - 18,1710 ha, CF nr. 21148 - 19,0576 ha, CF nr. 21244 - 16,8039 ha, CF nr. 20953 - 9,3052 ha, CF nr. 20954 - 2,1316 ha); Titlu de proprietate nr. 49079/147/15.06.2007 [CF nr. 20429 - 70,9974 ha (din totalul de 113,2421 ha), CF nr. 20442 - 1,2726 ha]; Hotărârea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău nr. 364/22.06.2007 - 338,24 ha, teren retrocedat proprietarilor de drept cărora li s-au emis titluri de proprietate, astfel: Titlul de proprietate nr. 102801/26.05.2008 - 19,965 ha, Titlul de proprietate nr. 101227/16.11.2007 - 1,12 ha, Titlul de proprietate nr. 101225/16.11.2007 - 0,335 ha, Titlul de proprietate nr. 101233/ 16.11.2007 - 0,3 ha, Titlul de proprietate nr. 101226/15.11.2007 - 1,175 ha, Titlul de proprietate nr. 101216/15.11.2007 - 1,75 ha, Titlul de proprietate nr. 101228/15.11.2007 - 0,925 ha, Titlul de proprietate nr. 101229/15.11.2007 - 1,285 ha, Titlul de proprietate nr. 101231/ 15.11.2007 - 1,62 ha, Titlul de proprietate nr. 101230/15.11.2007 - 1,63 ha, Titlul de proprietate nr. 101232/15.11.2007 - 0,25 ha, Titlul de proprietate nr. 101235/15.11.2007 - 0,38 ha, Titlul de proprietate nr. 101234/ 15.11.2007 - 0,19 ha, Titlul de proprietate nr. 101237/16.11.2007 - 3,0 ha, Titlul de proprietate nr. 101236/16.11.2007 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102803/27.05.2008 - 2,97 ha 0
Titlul de proprietate nr. 102804/27.05.2008 - 0,48 ha, Titlul de proprietate nr. 102805/27.05.2008 - 1,4 ha, Titlul de proprietate nr. 102801/26.05.2008 - 19,965 ha, Titlul de proprietate nr. 102802/26.05.2008 - 28,6313 ha, Titlul de proprietate nr. 102933/29.05.2008 - 0,16 ha, Titlul de proprietate nr. 102935/29.05.2008 - 0,44 ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8
2 117472 - parţial 8.05.04 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Total suprafaţă Steren = 486,7905 ha Judeţul Buzău, comuna Pietroasele Titlul de proprietate nr. 102846/27.05.2008 - 0,505 ha, Titlul de proprietate nr. 102802/26.05.2008 - 28,6313 ha, Titlul de proprietate nr. 102806/ 27.05.2008 - 0,71 ha, Titlul de proprietate nr. 102807/27.05.2008 - 0,2 ha, Titlul de proprietate nr. 102808/27.05.2008 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102809/27.05.2008 - 0,69 ha, Titlul de proprietate nr. 102810/ 27.05.2008 - 0,25 ha, Titlul de proprietate nr. 101224/15.11.2007 - 1,0 ha, Titlul de proprietate nr. 101220/15.11.2007 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 101222/15.11.2007 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 101223/15.11.2007 - 0,53 ha, Titlul de proprietate nr. 101215/15.11.2007 - 0,2 ha, Titlul de proprietate nr. 101218/15.11.2007 - 1,16 ha, Titlul de proprietate nr. 101217/15.11.2007 - 1,67 ha, Titlul de proprietate nr. 101221/ 15.11.2007 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 101219/15.11.2007 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102863/28.05.2008 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102865/28.05.2008 - 2,02 ha, Titlul de proprietate nr. 102866/ 28.05.2008 - 2,63 ha, Titlul de proprietate nr. 102867/28.05.2008 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102868/28.05.2008 - 0,33 ha, Titlul de proprietate nr. 102870/28.05.2008 - 0,25 ha, Titlul de proprietate nr. 102869/ 28.05.2008 - 0,3 ha, Titlul de proprietate nr. 102871/28.05.2008 - 0,06 ha, Titlul de proprietate nr. 102872/28.05.2008 - 0,02 ha, Titlul de proprietate nr. 102873/28.05.2008 - 0,12 ha, Titlul de proprietate nr. 102874/ 28.05.2008 - 0,072 ha, Titlul de proprietate nr. 102846/27.05.2008 - 0,505 ha, Titlul de proprietate nr. 102875/28.05.2008 - 0,27 ha, Titlul de proprietate nr. 102876/28.05.2008 - 0,398 ha 0
Titlul de proprietate nr. 102877/28.05.2008 - 0,12 ha, Titlul de proprietate nr. 102878/28.05.2008 - 0,032 ha, Titlul de proprietate nr. 102811/27.05.2008 - 0,475 ha, Titlul de proprietate nr. 102864/ 28.05.2008 - 1,25 ha, Titlul de proprietate nr. 102841/27.05.2008 - 0,05 ha, Titlul de proprietate nr. 102842/27.05.2008 - 0,1 ha
117472 - parţial 8.05.04 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Total suprafaţă Steren = 486,7905 ha Judeţul Buzău, comuna Pietroasele Titlul de proprietate nr. 102843/27.05.2008 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102844/27.05.2008 - 2,38 ha, Titlul de proprietate nr. 102819/ 27.05.2008 - 0,86 ha, Titlul de proprietate nr. 102845/27.05.2008 - 0,56 ha, Titlul de proprietate nr. 102847/27.05.2008 - 0,505 ha, Titlul de proprietate nr. 102848/27.05.2008 - 0,19 ha, Titlul de proprietate nr. 102849/28.05.2008 - 0,58 ha, Titlul de proprietate nr. 102850/ 27.05.2008 - 0,57 ha, Titlul de proprietate nr. 102851/28.05.2008 - 0,75 ha, Titlul de proprietate nr. 102852/28.05.2008 - 0,1 ha, Titlul de proprietate nr. 102853/28.05.2008 - 0,106 ha, Titlul de proprietate nr. 102854/28.05.2008 - 0,244 ha, Titlul de proprietate nr. 102855/ 28.05.2008 - 0,145 ha, Titlul de proprietate nr. 102856/28.05.2008 - 0,12 ha, Titlul de proprietate nr. 102857/28.05.2008 - 0,142 ha, Titlul de proprietate nr. 102858/28.05.2008 - 0,08 ha, Titlul de proprietate nr. 102859/28.05.2008 - 0,34 ha, Titlul de proprietate nr. 102860/ 28.05.2008 - 0,225 ha, Titlul de proprietate nr. 102861/28.05.2008 - 2,405 ha, Titlul de proprietate nr. 102862/28.05.2008 - 0,55 ha, Titlul de proprietate nr. 101424/28.11.2007 - 0,44 ha, Titlul de proprietate nr. 102936/29.05.2008 - 0,59 ha, Titlul de proprietate nr. 105251/ 10.04.2009 - 1,41 ha, Titlul de proprietate nr. 102812/27.05.2008 - 0,38 ha, Titlul de proprietate nr. 102813/27.05.2008 - 1,34 ha, Titlul de proprietate nr. 102814/27.05.2008 - 0,065 ha, Titlul de proprietate nr. 102815/27.05.2008 - 0,11 ha, Titlul de proprietate nr. 102816/ 27.05.2008 - 0,25 ha, Titlul de proprietate nr. 102817/27.05.2008 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102818/27.05.2008 - 0,58 ha
2 Titlul de proprietate nr. 102820/27.05.2008 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102821/27.05.2008 - 0,915 ha, Titlul de proprietate nr. 102822/ 27.05.2008 - 0,12 ha, Titlul de proprietate nr. 102823/27.05.2008 - 0,06 ha, Titlul de proprietate nr. 102824/27.05.2008 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102825/27.05.2008 - 0,43 ha 0
117472 - parţial 8.05.04 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Total suprafaţă Steren = 486,7905 ha Judeţul Buzău, comuna Pietroasele Titlul de proprietate nr. 102826/27.05.2008 -0,4 ha, Titlul de proprietate nr. 102827/27.05.2008 - 1,13 ha, Titlul de proprietate nr. 102828/ 27.05.2008 - 0,12 ha, Titlul de proprietate nr. 102829/27.05.2008 - 0,35 ha, Titlul de proprietate nr. 102830/27.05.2008 - 0,32 ha, Titlul de proprietate nr. 102831/27.05.2008 - 0,1 ha, Titlul de proprietate nr. 102832/27.05.2008 - 0,1 ha, Titlul de proprietate nr. 102833/27.05.2008 - 10,0725 ha, Titlul de proprietate nr. 102834/27.05.2008 - 0,505 ha, Titlul de proprietate nr. 102835/27.05.2008 - 0,36 ha, Titlul de proprietate nr. 102836/27.05.2008 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102837/27.05.2008 - 0,35 ha, Titlul de proprietate nr. 102838/27.05.2008 - 0,965 ha, Titlul de proprietate nr. 102839/27.05.2008 - 0,41 ha, Titlul de proprietate nr. 102110/28.02.2008 - 0,75 ha, Titlul de proprietate nr. 102109/ 28.02.2008 - 0,88 ha, Titlul de proprietate nr. 102108/28.02.2008 - 11,26 ha, Titlul de proprietate nr. 102107/28.02.2008 - 1,0 ha, Titlul de proprietate nr. 104252/20.11.2008 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102111/ 28.02.2008 - 0,18 ha, Titlul de proprietate nr. 104570/09.01.2009 - 1,32 ha, Titlul de proprietate nr. 102793/22.05.2008 - 0,06 ha, Titlul de proprietate nr. 102795/22.05.2008 - 2,53 ha, Titlul de proprietate nr. 102794/22.05.2008 - 0,44 ha, Titlul de proprietate nr. 102797/ 22.05.2008 - 1,79 ha, Titlul de proprietate nr. 102798/22.05.2008 - 1,0 ha, Titlul de proprietate nr. 102799/22.05.2008 - 0,274 ha, Titlul de proprietate nr. 102800/22.05.2008 - 1,0 ha, Titlul de proprietate nr. 102796/22.05.2008 - 1,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102934/29.05.2008 - 0,75 ha, Titlul de proprietate nr. 101216/15.11.2007 - 1,75 ha
Titlul de proprietate nr. 102879/28.05.2008 - 1,0 ha, Titlul de proprietate nr. 102880/28.05.2008 - 0,92 ha, Titlul de proprietate nr. 102881/ 28.05.2008 - 0,83 ha, Titlul de proprietate nr. 102883/28.05.2008 - 5,13 ha, Titlul de proprietate nr. 102885/28.05.2008 - 0,67 ha, Titlul de proprietate nr. 102884/28.05.2008 - 0,25 ha, Titlul de proprietate nr. 102802/26.05.2008 - 28,6313 ha
117472 - parţial 8.05.04 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Total suprafaţă Steren = 486,7905 ha Judeţul Buzău, comuna Pietroasele Titlul de proprietate nr. 102882/28.05.2008 - 23,0569 ha, Titlul de proprietate nr. 102920/29.05.2008 - 0,14 ha, Titlul de proprietate nr. 102922/29.05.2008 - 0,472 ha, Titlul de proprietate nr. 102923/ 29.05.2008 - 2,02 ha, Titlul de proprietate nr. 102914/29.05.2008 - 0,2 ha, Titlul de proprietate nr. 102915/29.05.2008 - 0,84 ha, Titlul de proprietate nr. 102917/29.05.2008 - 0,75 ha, Titlul de proprietate nr. 102916/ 29.05.2008 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102911/29.05.2008 - 2,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102918/29.05.2008 - 5,56 ha, Titlul de proprietate nr. 102913/29.05.2008 - 0,152 ha, Titlul de proprietate nr. 102912/ 29.05.2008 - 0,62 ha, Titlul de proprietate nr. 102907/29.05.2008 - 0,12 ha, Titlul de proprietate nr. 102910/29.05.2008 - 1,0 ha, Titlul de proprietate nr. 102909/29.05.2008 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102908/29.05.2008 - 0,25 ha, Titlul de proprietate nr. 102902/29.05.2008 - 2,6 ha, Titlul de
0 1 2 3 4 5 6 7 8
2 proprietate nr. 102903/29.05.2008 - 0,77 ha, Titlul de proprietate nr. 102905/29.05.2008 - 0,61 ha, Titlul de proprietate nr. 102904/ 29.05.2008 - 0,346 ha, Titlul de proprietate nr. 102895/29.05.2008 - 0,15 ha, Titlul de proprietate nr. 102906/29.05.2008 - 2,0 ha, Titlul de proprietate nr. 102897/29.05.2008 - 3,13 ha, Titlul de proprietate nr. 102896/29.05.2008 - 0,56 ha, Titlul de proprietate nr. 102899/ 29.05.2008 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102898/29.05.2008 - 0,55 ha, Titlul de proprietate nr. 102900/29.05.2008 - 0,25 ha, Titlul de proprietate nr. 102901/29.05.2008 - 0,08 ha, Titlul de proprietate nr. 102890/ 28.05.2008 - 0,4 ha, Titlul de proprietate nr. 102891/28.05.2008 - 0,25 ha, Titlul de proprietate nr. 102892/29.05.2008 -0,16 ha 0
Titlul de proprietate nr. 102893/29.05.2008 - 0,06 ha, Titlul de proprietate nr. 102894/29.05.2008 - 0,17 ha, Titlul de proprietate nr. 102887/ 28.05.2008 - 0,12 ha, Titlul de proprietate nr. 102886/28.05.2008 - 1,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102888/28.05.2008 - 0,33 ha, Titlul de proprietate nr. 104520/24.12.2008 - 3,2 ha
117472 - parţial 8.05.04 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Total suprafaţă Steren = 486,7905 ha Judeţul Buzău, comuna Pietroasele Titlul de proprietate nr. 104521/24.12.2008 - 0,96 ha, Titlul de proprietate nr. 104522/24.12.2008 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102889/28.05.2008 - 0,36 ha, Titlul de proprietate nr. 107531/22.06.2010 - 7,5378 ha, Titlul de proprietate nr. 102927/29.05.2008 - 21,78 ha, Titlul de proprietate nr. 102919/29.05.2008 - 0,16 ha, Titlul de proprietate nr. 102926/ 29.05.2008 - 0,2 ha, Titlul de proprietate nr. 102924/29.05.2008 - 4,005 ha, Titlul de proprietate nr. 102925/29.05.2008 - 0,24 ha, Titlul de proprietate nr. 102932/29.05.2008 - 0,5 ha, Titlul de proprietate nr. 102921/29.05.2008 - 8,5 ha

ANEXA Nr. 2DATE DE IDENTIFICARE ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

Ordonator principal de credite Ministerul Educaţiei Naţionale 13729380
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Persoana juridică ce administrează imobilul Denumirea Descriere tehnică Adresa Noua valoare de inventar - lei -
1 117472 8.05.04 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Total suprafaţă 25,2095 ha Judeţul Buzău, comuna Pietroasele 5.770
2 152756 8.05.04 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Teren S = 0,35 ha (curţi, construcţii) Judeţul Buzău, comuna Pietroasele 32.000
3 153181 8.05.04 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Teren S = 460,14 ha (provine din nr. M. F.P. 112624 prin divizare) Judeţul Călăraşi, oraşul Fundulea, str. Nicolae Titulescu nr. 1 407.001
4 153182 8.05.04 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Teren S = 0,2721 ha (provine din divizarea nr. M.F.P. 115510) Judeţul Buzău, satul Cândeşti 1.540

ANEXA Nr. 3DATE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care îşi schimbă descrierea tehnică

Ordonator principal de credite Ministerul Educaţiei Naţionale 13729380
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Persoana juridică ce administrează imobilul Denumirea Descrierea tehnică din domeniul public al statului Noua descriere tehnică
1 115411 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Magazin prezentare Corp clădire, 3 încăperi, Sc = 82 mp Corp clădire, 3 încăperi, Sc = 82 mp, CF nr. 22301-C1, Verneşti
2 115420 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Depozit carburanţi 3 rezervoare metalice, rampă, Sc = 260 mp 3 rezervoare metalice, rampă, Sc = 260 mp, CF nr. 22301-C2, Verneşti
3 115426 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Atelier mecanic Corp clădire, utilaje specifice, Sc = 570 mp Corp clădire, utilaje specifice, Sc = 570 mp, CF nr. 22301-C3, VerneştiSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 524/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 524 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu