Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.503 din 25.06.2020

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne a unui imobil, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 06 iulie 2020SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 288, 293 şi 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1
(1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată a unui imobil, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Municipal Codlea nr. 57 din 26.04.2018, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) se declară bun de interes public naţional, fiind un teren cu destinaţie specială pentru nevoile de apărare.
Articolul 2Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reorganizării Bazei de Aprovizionare şi Depozitare Armament Geniu-Chimic în Direcţia asigurare logistică integrată şi a reevaluării imobilului înregistrat la poziţia MFP 60388, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 3Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a comasării imobilului prevăzut la art. 1 cu imobilul aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat la nr. MFP 60388, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 4Predarea-primirea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 5Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemnează: Ministrul afacerilor interne, Marcel Ion Vela Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin Cîţu ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată

Adresa imobilului Codul de clasificaţie Baza legală Persoana juridică ce administrează imobilul (CUI) Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea de inventar (lei) Nr. MFP
Localitatea Codlea, judeţul Braşov 8.19.01 Hotărârea Consiliului Municipal Codlea nr. 57/26.04.2018 Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată (CUI) 4267060 Teren în suprafaţă de 462.649,50 mp CF nr. 107503 3.810.240 Raport EVP nr. 201963/2019 Se va atribui.

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în domeniul public al statului pentru care se actualizează titularul dreptului de administrare, ca urmare a reorganizării Bazei de Aprovizionare şi Depozitare Armament Geniu-Chimic în Direcţia asigurare logistică integrată, şi a cărui valoare de inventar se actualizează, ca urmare a reevaluării

Adresa imobilului Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul CUI Valoarea de inventar actualizată (lei) Nr. MFP
Localitatea Codlea, judeţul Braşov 8.19.01 47-143 Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată (CUI) 4267060 15.688.371,27 60388

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată, rezultat în urma comasării

Adresa imobilului Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul CUI Imobilele supuse comasării Valorile de inventar actualizate ale imobilelor (lei) Caracteristicile tehnice ale imobilului rezultat în urma comasării Valoarea de inventar rezultată în urma comasării (lei) Nr. MFP
Localitatea Codlea, judeţul Braşov 8.19.01 47-143 Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată (CUI) 4267060 Imobilul înscris în CF nr. 107503 căruia i se atribuie nr. MFP 3.810.240 Teren în suprafaţă de 462.649,50 mp CF nr. 107503 Amenajări la teren C1 - Sc = 307 mp Sd = 614 mp C2 - Sc = 267 mp Sd = 267 mp C3 - Sc = 91 mp Sd = 91 mp C4 - Sc = 552 mp Sd = 552 mp C5 - Sc = 144 mp Sd = 144 mp C6 - Sc = 58 mp Sd = 58 mp C7 - Sc = 51 mp Sd = 51 mp C8 - Sc = 246 mp Sd = 246 mp C9 - Sc = 413 mp Sd = 413 mp C10 - Sc = 193 mp Sd = 193 mp C11 - Sc = 73 mp Sd = 73 mp C12 - Sc = 619 mp Sd = 619 mp C13 - Sc = 84 mp Sd = 84 mp C14 - Sc = 299 mp Sd = 299 mp C15 - Sc = 17 mp Sd = 17 mp C16 - Sc = 46 mp Sd = 46 mp 19.498.611,27 60388
Imobilul înscris la nr. MFP 60388 15.688.371,27
Adresa imobilului Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul CUI Imobilele supuse comasării Valorile de inventar actualizate ale imobilelor (lei) Caracteristicile tehnice ale imobilului rezultat în urma comasării Valoarea de inventar rezultată în urma comasării (lei) Nr. MFP
C17 - Sc = 243 mp Sd = 243 mp C18 - Sc = 68 mp Sd = 68 mp C19 - Sc = 59 mp Sd = 59 mp C20 - Sc = 100 mp Sd = 100 mp C21 - Sc = 293 mp Sd = 293 mp C22 - Sc = 137 mp Sd = 137 mp C23 - Sc = 584 mp Sd = 584 mp C24 - Sc = 481 mp Sd = 481 mp C25 - Sc = 87 mp Sd = 87 mp C26 - Sc = 363 mp Sd = 363 mp C27 - Sc = 363 mp Sd = 363 mp C28 - Sc = 361 mp Sd = 361 mp C29 - Sc = 359 mp Sd = 359 mp C30 - Sc = 361 mp Sd = 361 mp C31 - Sc = 135 mp Sd = 270 mp C32 - Sc = 39 mp Sd = 39 mp C33 - Sc = 141 mp Sd = 141 mp C34 - Sc = 360 mp Sd = 360 mp C35 - Sc = 360 mp Sd = 360 mp C36 - Sc = 360 mp Sd = 360 mp C37 - Sc = 361 mp Sd = 361 mp C38 - Sc = 361 mp Sd = 361 mp C39 - Sc = 302 mp Sd = 302 mp C40 - Sc = 305 mp Sd = 305 mp C41 - Sc = 304 mp Sd = 304 mp C42 - Sc = 302 mp Sd = 302 mp C43 - Sc = 28 mp Sd = 28 mp C44 - Sc = 126 mp Sd = 126 mp C45 - Sc = 8 mp Sd = 8 mp C46 - Sc = 8 mp Sd = 8 mp C47 - Sc = 9 mp Sd = 9 mp C48 - Sc = 9 mp Sd = 9 mp C49 - Sc = 9 mp Sd = 9 mp

Adresa imobilului Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul CUI Imobilele supuse comasării Valorile de inventar actualizate ale imobilelor (lei) Caracteristicile tehnice ale imobilului rezultat în urma comasării Valoarea de inventar rezultată în urma comasării (lei) Nr. MFP
C50 - Sc = 9 mp Sd = 9 mp C51 - Sc = 9 mp Sd = 9 mp C52 - Sc = 9 mp Sd = 9 mp C53 - Sc = 9 mp Sd = 9 mp C54 - Sc = 9 mp Sd = 9 mp C55 - Sc = 9 mp Sd = 9 mp C56 - Sc = 10 mp Sd = 10 mp Total suprafaţă construită = 10.910 mp Total suprafaţă desfăşurată = 11.352 mpSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 503/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 503 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu