Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.503 din 25.06.2020

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne a unui imobil, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 06 iulie 2020SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 288, 293 şi 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1
(1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată a unui imobil, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Municipal Codlea nr. 57 din 26.04.2018, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) se declară bun de interes public naţional, fiind un teren cu destinaţie specială pentru nevoile de apărare.
Articolul 2Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reorganizării Bazei de Aprovizionare şi Depozitare Armament Geniu-Chimic în Direcţia asigurare logistică integrată şi a reevaluării imobilului înregistrat la poziţia MFP 60388, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 3Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a comasării imobilului prevăzut la art. 1 cu imobilul aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat la nr. MFP 60388, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 4Predarea-primirea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 5Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemnează: Ministrul afacerilor interne, Marcel Ion Vela Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin Cîţu ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată

Adresa imobilului Codul de clasificaţie Baza legală Persoana juridică ce administrează imobilul (CUI) Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea de inventar (lei) Nr. MFP
Localitatea Codlea, judeţul Braşov 8.19.01 Hotărârea Consiliului Municipal Codlea nr. 57/26.04.2018 Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată (CUI) 4267060 Teren în suprafaţă de 462.649,50 mp CF nr. 107503 3.810.240 Raport EVP nr. 201963/2019 Se va atribui.

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în domeniul public al statului pentru care se actualizează titularul dreptului de administrare, ca urmare a reorganizării Bazei de Aprovizionare şi Depozitare Armament Geniu-Chimic în Direcţia asigurare logistică integrată, şi a cărui valoare de inventar se actualizează, ca urmare a reevaluării

Adresa imobilului Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul CUI Valoarea de inventar actualizată (lei) Nr. MFP
Localitatea Codlea, judeţul Braşov 8.19.01 47-143 Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată (CUI) 4267060 15.688.371,27 60388

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată, rezultat în urma comasării

Adresa imobilului Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul CUI Imobilele supuse comasării Valorile de inventar actualizate ale imobilelor (lei) Caracteristicile tehnice ale imobilului rezultat în urma comasării Valoarea de inventar rezultată în urma comasării (lei) Nr. MFP
Localitatea Codlea, judeţul Braşov 8.19.01 47-143 Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată (CUI) 4267060 Imobilul înscris în CF nr. 107503 căruia i se atribuie nr. MFP 3.810.240 Teren în suprafaţă de 462.649,50 mp CF nr. 107503 Amenajări la teren C1 - Sc = 307 mp Sd = 614 mp C2 - Sc = 267 mp Sd = 267 mp C3 - Sc = 91 mp Sd = 91 mp C4 - Sc = 552 mp Sd = 552 mp C5 - Sc = 144 mp Sd = 144 mp C6 - Sc = 58 mp Sd = 58 mp C7 - Sc = 51 mp Sd = 51 mp C8 - Sc = 246 mp Sd = 246 mp C9 - Sc = 413 mp Sd = 413 mp C10 - Sc = 193 mp Sd = 193 mp C11 - Sc = 73 mp Sd = 73 mp C12 - Sc = 619 mp Sd = 619 mp C13 - Sc = 84 mp Sd = 84 mp C14 - Sc = 299 mp Sd = 299 mp C15 - Sc = 17 mp Sd = 17 mp C16 - Sc = 46 mp Sd = 46 mp 19.498.611,27 60388
Imobilul înscris la nr. MFP 60388 15.688.371,27
Adresa imobilului Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul CUI Imobilele supuse comasării Valorile de inventar actualizate ale imobilelor (lei) Caracteristicile tehnice ale imobilului rezultat în urma comasării Valoarea de inventar rezultată în urma comasării (lei) Nr. MFP
C17 - Sc = 243 mp Sd = 243 mp C18 - Sc = 68 mp Sd = 68 mp C19 - Sc = 59 mp Sd = 59 mp C20 - Sc = 100 mp Sd = 100 mp C21 - Sc = 293 mp Sd = 293 mp C22 - Sc = 137 mp Sd = 137 mp C23 - Sc = 584 mp Sd = 584 mp C24 - Sc = 481 mp Sd = 481 mp C25 - Sc = 87 mp Sd = 87 mp C26 - Sc = 363 mp Sd = 363 mp C27 - Sc = 363 mp Sd = 363 mp C28 - Sc = 361 mp Sd = 361 mp C29 - Sc = 359 mp Sd = 359 mp C30 - Sc = 361 mp Sd = 361 mp C31 - Sc = 135 mp Sd = 270 mp C32 - Sc = 39 mp Sd = 39 mp C33 - Sc = 141 mp Sd = 141 mp C34 - Sc = 360 mp Sd = 360 mp C35 - Sc = 360 mp Sd = 360 mp C36 - Sc = 360 mp Sd = 360 mp C37 - Sc = 361 mp Sd = 361 mp C38 - Sc = 361 mp Sd = 361 mp C39 - Sc = 302 mp Sd = 302 mp C40 - Sc = 305 mp Sd = 305 mp C41 - Sc = 304 mp Sd = 304 mp C42 - Sc = 302 mp Sd = 302 mp C43 - Sc = 28 mp Sd = 28 mp C44 - Sc = 126 mp Sd = 126 mp C45 - Sc = 8 mp Sd = 8 mp C46 - Sc = 8 mp Sd = 8 mp C47 - Sc = 9 mp Sd = 9 mp C48 - Sc = 9 mp Sd = 9 mp C49 - Sc = 9 mp Sd = 9 mp

Adresa imobilului Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul CUI Imobilele supuse comasării Valorile de inventar actualizate ale imobilelor (lei) Caracteristicile tehnice ale imobilului rezultat în urma comasării Valoarea de inventar rezultată în urma comasării (lei) Nr. MFP
C50 - Sc = 9 mp Sd = 9 mp C51 - Sc = 9 mp Sd = 9 mp C52 - Sc = 9 mp Sd = 9 mp C53 - Sc = 9 mp Sd = 9 mp C54 - Sc = 9 mp Sd = 9 mp C55 - Sc = 9 mp Sd = 9 mp C56 - Sc = 10 mp Sd = 10 mp Total suprafaţă construită = 10.910 mp Total suprafaţă desfăşurată = 11.352 mpSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 503/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 503 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu