Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.503 din 25.06.2020

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne a unui imobil, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 06 iulie 2020SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 288, 293 şi 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1
(1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată a unui imobil, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Municipal Codlea nr. 57 din 26.04.2018, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) se declară bun de interes public naţional, fiind un teren cu destinaţie specială pentru nevoile de apărare.
Articolul 2Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reorganizării Bazei de Aprovizionare şi Depozitare Armament Geniu-Chimic în Direcţia asigurare logistică integrată şi a reevaluării imobilului înregistrat la poziţia MFP 60388, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 3Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a comasării imobilului prevăzut la art. 1 cu imobilul aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat la nr. MFP 60388, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 4Predarea-primirea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 5Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemnează: Ministrul afacerilor interne, Marcel Ion Vela Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin Cîţu ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată

Adresa imobilului Codul de clasificaţie Baza legală Persoana juridică ce administrează imobilul (CUI) Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea de inventar (lei) Nr. MFP
Localitatea Codlea, judeţul Braşov 8.19.01 Hotărârea Consiliului Municipal Codlea nr. 57/26.04.2018 Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată (CUI) 4267060 Teren în suprafaţă de 462.649,50 mp CF nr. 107503 3.810.240 Raport EVP nr. 201963/2019 Se va atribui.

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în domeniul public al statului pentru care se actualizează titularul dreptului de administrare, ca urmare a reorganizării Bazei de Aprovizionare şi Depozitare Armament Geniu-Chimic în Direcţia asigurare logistică integrată, şi a cărui valoare de inventar se actualizează, ca urmare a reevaluării

Adresa imobilului Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul CUI Valoarea de inventar actualizată (lei) Nr. MFP
Localitatea Codlea, judeţul Braşov 8.19.01 47-143 Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată (CUI) 4267060 15.688.371,27 60388

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată, rezultat în urma comasării

Adresa imobilului Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul CUI Imobilele supuse comasării Valorile de inventar actualizate ale imobilelor (lei) Caracteristicile tehnice ale imobilului rezultat în urma comasării Valoarea de inventar rezultată în urma comasării (lei) Nr. MFP
Localitatea Codlea, judeţul Braşov 8.19.01 47-143 Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată (CUI) 4267060 Imobilul înscris în CF nr. 107503 căruia i se atribuie nr. MFP 3.810.240 Teren în suprafaţă de 462.649,50 mp CF nr. 107503 Amenajări la teren C1 - Sc = 307 mp Sd = 614 mp C2 - Sc = 267 mp Sd = 267 mp C3 - Sc = 91 mp Sd = 91 mp C4 - Sc = 552 mp Sd = 552 mp C5 - Sc = 144 mp Sd = 144 mp C6 - Sc = 58 mp Sd = 58 mp C7 - Sc = 51 mp Sd = 51 mp C8 - Sc = 246 mp Sd = 246 mp C9 - Sc = 413 mp Sd = 413 mp C10 - Sc = 193 mp Sd = 193 mp C11 - Sc = 73 mp Sd = 73 mp C12 - Sc = 619 mp Sd = 619 mp C13 - Sc = 84 mp Sd = 84 mp C14 - Sc = 299 mp Sd = 299 mp C15 - Sc = 17 mp Sd = 17 mp C16 - Sc = 46 mp Sd = 46 mp 19.498.611,27 60388
Imobilul înscris la nr. MFP 60388 15.688.371,27
Adresa imobilului Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul CUI Imobilele supuse comasării Valorile de inventar actualizate ale imobilelor (lei) Caracteristicile tehnice ale imobilului rezultat în urma comasării Valoarea de inventar rezultată în urma comasării (lei) Nr. MFP
C17 - Sc = 243 mp Sd = 243 mp C18 - Sc = 68 mp Sd = 68 mp C19 - Sc = 59 mp Sd = 59 mp C20 - Sc = 100 mp Sd = 100 mp C21 - Sc = 293 mp Sd = 293 mp C22 - Sc = 137 mp Sd = 137 mp C23 - Sc = 584 mp Sd = 584 mp C24 - Sc = 481 mp Sd = 481 mp C25 - Sc = 87 mp Sd = 87 mp C26 - Sc = 363 mp Sd = 363 mp C27 - Sc = 363 mp Sd = 363 mp C28 - Sc = 361 mp Sd = 361 mp C29 - Sc = 359 mp Sd = 359 mp C30 - Sc = 361 mp Sd = 361 mp C31 - Sc = 135 mp Sd = 270 mp C32 - Sc = 39 mp Sd = 39 mp C33 - Sc = 141 mp Sd = 141 mp C34 - Sc = 360 mp Sd = 360 mp C35 - Sc = 360 mp Sd = 360 mp C36 - Sc = 360 mp Sd = 360 mp C37 - Sc = 361 mp Sd = 361 mp C38 - Sc = 361 mp Sd = 361 mp C39 - Sc = 302 mp Sd = 302 mp C40 - Sc = 305 mp Sd = 305 mp C41 - Sc = 304 mp Sd = 304 mp C42 - Sc = 302 mp Sd = 302 mp C43 - Sc = 28 mp Sd = 28 mp C44 - Sc = 126 mp Sd = 126 mp C45 - Sc = 8 mp Sd = 8 mp C46 - Sc = 8 mp Sd = 8 mp C47 - Sc = 9 mp Sd = 9 mp C48 - Sc = 9 mp Sd = 9 mp C49 - Sc = 9 mp Sd = 9 mp

Adresa imobilului Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul CUI Imobilele supuse comasării Valorile de inventar actualizate ale imobilelor (lei) Caracteristicile tehnice ale imobilului rezultat în urma comasării Valoarea de inventar rezultată în urma comasării (lei) Nr. MFP
C50 - Sc = 9 mp Sd = 9 mp C51 - Sc = 9 mp Sd = 9 mp C52 - Sc = 9 mp Sd = 9 mp C53 - Sc = 9 mp Sd = 9 mp C54 - Sc = 9 mp Sd = 9 mp C55 - Sc = 9 mp Sd = 9 mp C56 - Sc = 10 mp Sd = 10 mp Total suprafaţă construită = 10.910 mp Total suprafaţă desfăşurată = 11.352 mpSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 503/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 503 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! Hello everyone I want to use this Medium to say big thank you to www.ethicsrefinance.com for they just helped me recover my stolen crypto worth $367,000 through their hacking skills I tried it I was skeptic but it worked and I got my money back, I’m so glad I came across them early because I thought I was never going to have my money back from those fake online investments website .. you can also contact them via ethicsrefinance@gmail.com You can also contact them for the service below * Western Union Transfer * Blank atm card * Bank Transfer * PayPal / Skrill Transfer * Crypto Mining * CashApp Transfer * Bitcoin Loans * Recover Stolen/Missing Crypto/Funds/Assets Email Address: ethicsrefinance@gmail.com website: www.ethicsrefinance.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Please visit (http://dradodalovetemple.com) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on+2348112825421
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu