Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 501 din  1 iunie 2005

pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de protectie individuala a cetatenilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 482 din  8 iunie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 53 din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Criteriile privind asigurarea mijloacelor de protectie individuala a cetatenilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea administrativa, contraventionala sau penala, potrivit legii.
    Art. 3
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul administratiei si internelor,
                       Vasile Blaga

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1

                                 CRITERII
privind asigurarea mijloacelor de protectie individuala a cetatenilor

    Art. 1
    Prin protectie individuala se intelege ansamblul de masuri ce trebuie desfasurat, in cazul producerii unui accident, in vederea limitarii sau inlaturarii efectelor nocive asupra organismului uman, imediate sau intarziate, ale uneia sau mai multor substante periculoase.
    Art. 2
    (1) Prin mijloc de protectie individuala se intelege echipamentul care contribuie la apararea organismului uman impotriva substantelor periculoase.
    (2) Mijloacele de protectie individuala sunt destinate protejarii cailor respiratorii, ochilor si pielii impotriva actiunii substantelor periculoase.
    (3) Potrivit rolului pe care il au in asigurarea protectiei organismului uman, mijloacele de protectie individuala se clasifica astfel:
    a) mijloace de protectie a cailor respiratorii si a ochilor, respectiv:
    a 1) filtrante: masca contra particulelor si aerosolilor;
    a 2) filtrant-sorbante: semimasca si masca contra gazelor cu cartus filtro-sorbant;
    a 3) izolante: aparate sau masti izolante si aparate de respirat cu aer comprimat;
    b) mijloace de protectie a pielii: completuri de protectie.
    (4) Mastile filtrante si filtrant-sorbante apara fata si caile respiratorii impotriva actiunii vatamatoare a substantelor toxice, depunerii prafului radioactiv si agentilor microbieni.
    (5) Mijloacele izolante sunt mijloacele de protectie individuala a cailor respiratorii, care, spre deosebire de mastile filtrante si filtrant-sorbante, izoleaza complet caile respiratorii de mediul inconjurator.
    (6) Completurile de protectie sunt echipamente confectionate din materiale care sa asigure protectia pe timpul actiunii sau stationarii intr-o zona contaminata.
    Art. 3
    La stabilirea tipurilor de mijloace de protectie individuala si a modalitatii de asigurare a cetatenilor cu acestea se au in vedere urmatoarele criterii:
    a) clasificarea din punct de vedere al protectiei civile a unitatilor administrativ-teritoriale, localitatilor, institutiilor publice, operatorilor economici si obiectivelor, in functie de riscurile specifice, cuprinsa in Catalogul national de clasificare a acestora;
    b) modul de dispunere a cetatenilor fata de institutii publice, operatori economici si/sau obiective care produc, transporta, depoziteaza sau manipuleaza substante periculoase in cantitati care pot pune in pericol viata si sanatatea oamenilor, denumite in continuare obiective sursa de risc;
    c) categoriile de cetateni care pot fi afectate de substantele periculoase, potrivit anexei nr. 1 la prezentele criterii;
    d) compatibilitatea si eficienta mijloacelor de protectie individuala in raport cu substantele periculoase;
    e) raportul cost/eficienta.
    Art. 4
    Asigurarea cu mijloace de protectie individuala a cetatenilor se va face in conformitate cu tipul de risc specific fiecarui obiectiv: nuclear, radiologic, chimic sau biologic.
    Art. 5
    (1) Obligatia asigurarii cu mijloace de protectie individuala a cetatenilor care se afla in zonele de planificare la urgenta revine fiecarui obiectiv sursa de risc.
    (2) Cetatenii care se afla in afara zonei de planificare la urgenta au obligatia sa-si asigure, prin grija proprie, mijloacele de protectie individuala.
    Art. 6
    Modalitatea asigurarii cu mijloace de protectie individuala a categoriilor de cetateni se face conform anexei nr. 2 la prezentele criterii.
    Art. 7
    (1) Fondurile financiare necesare pentru achizitionarea mijloacelor de protectie se asigura dupa cum urmeaza:
    a) de catre proprietarul sau administratorul obiectivului sursa de risc, pentru categoriile de cetateni prevazute in anexa nr. 2, pentru zona de planificare la urgenta, precum si pentru salariatii proprii;
    b) de catre institutiile sau organizatiile din care fac parte, pentru fortele care participa la interventie;
    c) de catre autoritatile administratiei publice locale, pentru personalul propriu care coordoneaza interventia sau participa la misiuni de interventie.
    (2) Institutiile cu responsabilitati in asigurarea cu mijloace de protectie individuala sunt obligate sa-si prevada anual in bugetele proprii fondurile necesare achizitionarii de mijloace de protectie individuala si pentru mentinerea in stare de operativitate a acestora.
    Art. 8
    Raspunderea privind verificarea modului de asigurare cu mijloace de protectie individuala a cetatenilor revine Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, respectiv structurilor de specialitate ale inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta.
    Art. 9
    Proprietarii sau, dupa caz, administratorii obiectivelor sursa de risc vor organiza si asigura distribuirea mijloacelor de protectie individuala pentru populatia care locuieste in zona de planificare la urgenta, pe baza procentului stabilit conform anexei nr. 2.
    Art. 10
    (1) Protectia nucleara, radiologica, chimica si biologica a cetatenilor se poate realiza si prin mijloace de protectie colectiva sau prin alte masuri tehnice si organizatorice specifice, cu prioritate in zonele de risc.
    (2) Utilizarea in cadrul masurilor de protectie generale numai a protectiei prin mijloace de protectie individuala, respectiv prin mijloace de protectie individuala combinat cu cele de protectie colectiva sau numai prin protectie colectiva se va realiza pe baza criteriului cost/eficienta.

    ANEXA 1
    la criterii

                                CATEGORII DE CETATENI
                  care pot fi afectate de substantele periculoase

    I. Cetateni care locuiesc in zona de planificare la urgenta
    II. Cetateni care locuiesc in afara zonei de planificare la urgenta
    III. Cetateni aflati temporar in zona de planificare la urgenta
    IV. Forte de interventie specializate, chemate in sprijin in situatii de urgenta
    V. Forte de asigurare a interventiei: politie, jandarmi, servicii medicale de urgenta
    VI. Persoane din administratia publica centrala si locala cu responsabilitati in luarea deciziei pentru interventie, in limitarea si inlaturarea urmarilor contaminarii cu substante periculoase.

    ANEXA 2*)
    la criterii

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                                 MODALITATEA
asigurarii cu mijloace de protectie individuala a categoriilor de cetateni

 ______________________________________________________________________________
|  Categoria  |   Localizare   |Obligatia   |Obligatia   |Procentul|Tipul      |
|             |                |asigurarii  |asigurarii  |de       |mijloacelor|
|             |                |in zona de  |in afara    |asigurare|de         |
|             |                |planificare |zonei de    |din      |protectie  |
|             |                |la urgenta  |planificare |numarul  |individuala|
|             |                |            |la urgenta  |total de |   *1)     |
|             |                |            |            |cetateni |(conform   |
|             |                |            |            |         |art. 2     |
|             |                |            |            |         |alin. 3)   |
|_____________|________________|____________|____________|_________|___________|
|I. Cetatenii |Cladiri de      |Institutia, |     -      |    100% |a.1); a.2).|
|care         |locuit          |operator    |            |         |           |
|locuiesc in  |                |economic,   |            |         |           |
|zona de      |                |obiectivul  |            |         |           |
|planificare  |                |sursa de    |            |         |           |
|la urgenta   |                |risc        |            |         |           |
|_____________|________________|____________|____________|_________|___________|
|II.          |Cladiri de      |     -      |Cetatenii,  |    100% |a.1); a.2).|
|Cetatenii    |locuit          |            |prin grija  |         |           |
|care         |                |            |proprie     |         |           |
|locuiesc in  |                |            |            |         |           |
|afara zonei  |                |            |            |         |           |
|de           |                |            |            |         |           |
|planificare  |                |            |            |         |           |
|la urgenta   |                |            |            |         |           |
|_____________|________________|____________|____________|_________|___________|
|III.         |Cladiri         |Institutia, |Institutiile|10% din  |a.1); a.2).|
|Cetatenii    |administrative: |operator    |prin grija  |nr. total|           |
|aflati       |Sedii ale       |economic,   |proprie     |de       |           |
|temporar in  |administratiei  |obiectivul  |            |angajati |           |
|zona         |publice centrale|sursa de    |            |   *2)   |           |
|             |si locale; sedii|risc        |            |         |           |
|             |de sindicate,   |            |            |         |           |
|             |culte, fundatii,|            |            |         |           |
|             |organizatii     |            |            |         |           |
|             |non-            |            |            |         |           |
|             |guvernamentale, |            |            |         |           |
|             |asociatii,      |            |            |         |           |
|             |agentii, sedii  |            |            |         |           |
|             |de birouri etc. |            |            |         |           |
|             |________________|____________|____________|_________|___________|
|             |Cladiri         |Institutia, |Institutiile|10% din  |a.1); a.2).|
|             |financiar-      |operator    |prin grija  |nr. total|           |
|             |bancare: sedii  |economic,   |proprie     |de       |           |
|             |de banci; sedii |obiectivul  |            |angajati |           |
|             |de societati de |sursa de    |            |   *2)   |           |
|             |asigurari; burse|risc        |            |         |           |
|             |de valori si    |            |            |         |           |
|             |marfuri         |            |            |         |           |
|             |________________|____________|____________|_________|___________|
|             |Cladirii si     |Institutia, |Institutiile|10% din  |a.1); a.2).|
|             |spatii          |operator    |prin grija  |nr. total|           |
|             |comerciale:     |economic,   |proprie     |de       |           |
|             |comert alimentar|obiectivul  |            |angajati |           |
|             |si nealimentar, |sursa de    |            |   *2)   |           |
|             |magazine        |risc        |            |         |           |
|             |generale si     |            |            |         |           |
|             |supermarket,    |            |            |         |           |
|             |alimentatie     |            |            |         |           |
|             |publica, piete  |            |            |         |           |
|             |agroalimentare, |            |            |         |           |
|             |servicii si     |            |            |         |           |
|             |autoservice     |            |            |         |           |
|             |________________|____________|____________|_________|___________|
|             |Cladiri de cult:|Institutia, |Institutiile|10% din  |a.1); a.2).|
|             |lacasuri de cult|operator    |prin grija  |nr. total|           |
|             |manastiri si    |economic,   |proprie     |de       |           |
|             |schituri        |obiectivul  |            |angajati |           |
|             |                |sursa de    |            |   *2)   |           |
|             |                |risc        |            |         |           |
|             |________________|____________|____________|_________|___________|
|             |Cladiri de      |Institutia, |Institutiile|10% din  |a.1); a.2).|
|             |cultura:        |operator    |prin grija  |nr. total|           |
|             |expozitii,      |economic,   |proprie     |de       |           |
|             |muzee,          |obiectivul  |            |angajati |           |
|             |biblioteci,     |sursa de    |            |   *2)   |           |
|             |cluburi si sali |risc        |            |         |           |
|             |de reuniune,    |            |            |         |           |
|             |cazinouri,      |            |            |         |           |
|             |centre si       |            |            |         |           |
|             |complexuri      |            |            |         |           |
|             |culturale, casa |            |            |         |           |
|             |de cultura si   |            |            |         |           |
|             |sali            |            |            |         |           |
|             |polivalente;    |            |            |         |           |
|             |cinematograf,   |            |            |         |           |
|             |teatre, opereta,|            |            |         |           |
|             |circuri,        |            |            |         |           |
|             |discoteci       |            |            |         |           |
|             |________________|____________|____________|_________|___________|
|             |Cladiri de      |Institutia, |Institutiile|10% din  |a.1); a.2).|
|             |invatamant:     |operator    |prin grija  |nr. total|           |
|             |gradinite,      |economic,   |proprie     |de       |           |
|             |scoli, licee,   |obiectivul  |            |angajati |           |
|             |invatamant      |sursa de    |            |   *2)   |           |
|             |superior, camine|risc        |            |         |           |
|             |si internate    |            |            |         |           |
|             |________________|____________|____________|_________|___________|
|             |Cladiri de      |Institutia, |Institutiile|10% din  |a.1); a.2).|
|             |sanatate:       |operator    |prin grija  |nr. total|           |
|             |spitale,        |economic,   |proprie     |de       |           |
|             |clinici, centre |obiectivul  |            |angajati |           |
|             |medicale pentru |sursa de    |            |   *2)   |           |
|             |asistenta de    |risc        |            |         |           |
|             |specialitate,   |            |            |         |           |
|             |policlinici,    |            |            |         |           |
|             |dispensare,     |            |            |         |           |
|             |alte unitati    |            |            |         |           |
|             |sanitare, crese,|            |            |         |           |
|             |leagane de copii|            |            |         |           |
|             |________________|____________|____________|_________|___________|
|             |Cladiri si      |Institutia, |Institutiile|10% din  |a.1); a.2).|
|             |amenajari       |operator    |prin grija  |nr. total|           |
|             |sportive:       |economic,   |proprie     |de       |           |
|             |complexuri      |obiectivul  |            |angajati |           |
|             |sportive; sali  |sursa de    |            |   *2)   |           |
|             |de antrenament  |risc        |            |         |           |
|             |si competitii   |            |            |         |           |
|             |sportive;       |            |            |         |           |
|             |patinoare       |            |            |         |           |
|             |artificiale si  |            |            |         |           |
|             |piscine;        |            |            |         |           |
|             |poligoane de tir|            |            |         |           |
|             |si popicarii    |            |            |         |           |
|             |________________|____________|____________|_________|___________|
|             |Cladiri de      |Institutia, |Institutiile|10% din  |a.1); a.2).|
|             |turism:         |operator    |prin grija  |nr. total|           |
|             |hoteluri;       |economic,   |proprie     |de       |           |
|             |moteluri; vile  |obiectivul  |            |angajati |           |
|             |si bungalouri,  |sursa de    |            |   *2)   |           |
|             |cabane,         |risc        |            |         |           |
|             |campinguri, sate|            |            |         |           |
|             |de vacanta      |            |            |         |           |
|             |________________|____________|____________|_________|___________|
|             |Cladiri de      |Institutia, |Institutiile|10% din  |a.1); a.2).|
|             |transport: gari,|operator    |prin grija  |nr. total|           |
|             |autogari,       |economic,   |proprie     |de       |           |
|             |aerogari        |obiectivul  |            |angajati |           |
|             |                |sursa de    |            |   *2)   |           |
|             |                |risc        |            |         |           |
|_____________|________________|____________|____________|_________|___________|
|IV. Forte de |       -        |Institutia, |Institutiile|   100%  |a.1); a.2);|
|interventie  |                |operator    |prin grija  |         |a.3); b).  |
|specializate |                |economic,   |proprie     |         |           |
|             |                |obiectivul  |            |         |           |
|             |                |sursa de    |            |         |           |
|             |                |risc        |            |         |           |
|_____________|________________|____________|____________|_________|___________|
|V. Forte de  |       -        |Institutiile|Institutiile|   100%  |a.1); a.2);|
|asigurare a  |                |prin grija  |prin grija  |         |a.3); b).  |
|interventiei:|                |proprie     |proprie     |         |           |
|politie;     |                |            |            |         |           |
|jandarmi;    |                |            |            |         |           |
|servicii     |                |            |            |         |           |
|medicale de  |                |            |            |         |           |
|urgenta      |                |            |            |         |           |
|_____________|________________|____________|____________|_________|___________|
|VI. Persoane |       -        |Institutiile|Institutiile|   100%  |a.1); a.2);|
|din          |                |prin grija  |prin grija  |         |a.3).      |
|administratia|                |proprie     |proprie     |         |           |
|publica      |                |            |            |         |           |
|centrala si  |                |            |            |         |           |
|locala cu    |                |            |            |         |           |
|responsabi-  |                |            |            |         |           |
|litati in    |                |            |            |         |           |
|luarea       |                |            |            |         |           |
|deciziei     |                |            |            |         |           |
|pentru       |                |            |            |         |           |
|interventie, |                |            |            |         |           |
|in limitarea |                |            |            |         |           |
|si           |                |            |            |         |           |
|inlaturarea  |                |            |            |         |           |
|urmarilor    |                |            |            |         |           |
|contaminarii |                |            |            |         |           |
|_____________|________________|____________|____________|_________|___________|

    NOTA:
    1. Tipul mijloacelor de protectie individuala se va stabili in functie de fiecare risc specific.
    2. Procentul stabilit reprezinta acea categorie de personal care intervine in asigurarea protectiei colective a intregului personal si a cetatenilor aflati in institutie.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 501/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 501 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 501/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu