Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.496 din 17.07.2013

privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Ploieşti din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea demolării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 494 din 05 august 2013SmartCity1


În temeiul
art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. ﴾2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1
(1) Elementele de descriere tehnică ale construcţiilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Ploieşti din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, identificate cu numerele MFP 155894, 155895, 155896, 155897, 155899, 155901, 155902, 155903 şi 155904 în anexa nr. 11 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Valoarea de inventar a construcţiei identificate cu numărul MFP 155899 în anexa nr. 11 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2
(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Ploieşti, situate în localitatea Berceni, judeţul Prahova, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) - Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora.
(3) - După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor prevăzute la alin. (1), Penitenciarul Ploieşti îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.
Articolul 3Anexa nr. 11 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul justiţiei, Robert Marius Cazanciuc Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXA Nr. 1Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Ploieşti

1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei
2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
3. Ordonator terţiar de credite 6884453 Penitenciarul Ploieşti

Grupa 8 (bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. MFP Codul de clasificare Tipul bunului Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar Situaţia juridică Situaţia juridică actuală
Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresă Baza legală În administrare/ concesiune
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
155894 8.25.02 Imobil Magazie furaje P - 28,71 mp - Ţara: România judeţul Prahova, comuna Berceni 2003 2 Hotărârea Guvernului nr. 280/2003, Hotărârea Guvernului nr. 295/2011, C.F. 20664 Administrare -
155895 8.25.02 Imobil Magazie P - 100 mp - Ţara: România judeţul Prahova, comuna Berceni 2003 8 Hotărârea Guvernului nr. 280/2003, Hotărârea Guvernului nr. 295/2011, C.F. 20664 Administrare -
155896 8.25.02 Imobil Grajduri porcine P - 465 mp - Ţara: România judeţul Prahova, comuna Berceni 2003 17679 Hotărârea Guvernului nr. 280/2003, Hotărârea Guvernului nr. 295/2011, C.F. 20664 Administrare -
155897 8.25.02 Imobil Grajduri porcine P - 490 mp - Ţara: România judeţul Prahova, comuna Berceni 2003 17679 Hotărârea Guvernului nr. 280/2003, Hotărârea Guvernului nr. 295/2011, C.F. 20664 Administrare -
155899 8.25.02 Imobil Pătul porumb P - 46 mp - Ţara: România judeţul Prahova, comuna Berceni 2003 944 Hotărârea Guvernului nr. 280/2003, Hotărârea Guvernului nr. 295/2011, C.F. 20664 Administrare -
155901 8.25.02 Imobil Foişor P - 2 mp - Ţara: România judeţul Prahova, comuna Berceni 2003 2 Hotărârea Guvernului nr. 280/2003, Hotărârea Guvernului nr. 295/2011, C.F. 20664 Administrare -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
155902 8.25.02 Imobil Foişor P - 2 mp - Ţara: România judeţul Prahova, comuna Berceni 2003 2 Hotărârea Guvernului nr. 280/2003, Hotărârea Guvernului nr. 295/2011, C.F. 20664 Administrare -
155903 8.25.02 Imobil Centrală termică 1 P - 220 mp - Ţara: România judeţul Prahova, comuna Berceni 2003 59893 Hotărârea Guvernului nr. 280/2003, Hotărârea Guvernului nr. 295/2011, C.F. 20664 Administrare -
155904 8.25.02 Imobil Decantor P - 17 mp - Ţara: România judeţul Prahova, comuna Berceni 2003 25 Hotărârea Guvernului nr. 280/2003, Hotărârea Guvernului nr. 295/2011, C.F. 20664 Administrare -

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor aflate în administrarea Penitenciarului Ploieşti din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

Nr. crt. Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului
1. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155892 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Grajd bovine P - 90 mp Valoare - 4.282 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
2. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155893 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Adăpost moară cu ciocănele P - 45 mp Valoare - 3.002 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
3. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155894 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie furaje P - 28,71 mp Valoare - 2 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
4. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155895 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie P - 100 mp Valoare - 8 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
5. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155896 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Grajd porcine P - 465 mp Valoare - 17.679 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
6. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155897 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Grajd porcine P - 490 mp Valoare - 17.679 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
7. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155898 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Adăpost tocător P - 23,32 mp Valoare - 1 leu Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
8. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155899 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Pătul porumb P - 46 mp Valoare - 944 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
9. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155900 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Abator P - 27 mp Valoare - 1.076 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
10. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155901 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Foişor P - 2 mp Valoare - 2 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
11. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155902 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Foişor P - 2 mp Valoare - 2 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
12. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155903 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Centrală termică 1 P - 220 mp Valoare - 59.893 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
13. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155904 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Decantor Suprafaţă - 17 mp Valoare - 25 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 496/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 496 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 72 2017
    Salutare tuturor. Am văzut comentarii de la oameni care au primit deja împrumuturile lor din împrumuturi cu inimă pură și apoi am decis să aplic sub recomandările lor și în urmă cu doar câteva ore am confirmat în propriul cont bancar personal o sumă totală de 100.000 de euro pe care am solicitat-o. Aceasta este într-adevăr o veste minunată și îi sfătuiesc pe toți cei care au nevoie de un împrumut real să aplice prin e-mail (elenanino0007@gmail.com) Sunt fericit acum că am obținut împrumutul pe care l-am solicitat.
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu