Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.496 din 17.07.2013

privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Ploieşti din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea demolării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 494 din 05 august 2013SmartCity1


În temeiul
art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. ﴾2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1
(1) Elementele de descriere tehnică ale construcţiilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Ploieşti din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, identificate cu numerele MFP 155894, 155895, 155896, 155897, 155899, 155901, 155902, 155903 şi 155904 în anexa nr. 11 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Valoarea de inventar a construcţiei identificate cu numărul MFP 155899 în anexa nr. 11 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2
(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Ploieşti, situate în localitatea Berceni, judeţul Prahova, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) - Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora.
(3) - După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor prevăzute la alin. (1), Penitenciarul Ploieşti îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.
Articolul 3Anexa nr. 11 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul justiţiei, Robert Marius Cazanciuc Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXA Nr. 1Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Ploieşti

1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei
2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
3. Ordonator terţiar de credite 6884453 Penitenciarul Ploieşti

Grupa 8 (bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. MFP Codul de clasificare Tipul bunului Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar Situaţia juridică Situaţia juridică actuală
Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresă Baza legală În administrare/ concesiune
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
155894 8.25.02 Imobil Magazie furaje P - 28,71 mp - Ţara: România judeţul Prahova, comuna Berceni 2003 2 Hotărârea Guvernului nr. 280/2003, Hotărârea Guvernului nr. 295/2011, C.F. 20664 Administrare -
155895 8.25.02 Imobil Magazie P - 100 mp - Ţara: România judeţul Prahova, comuna Berceni 2003 8 Hotărârea Guvernului nr. 280/2003, Hotărârea Guvernului nr. 295/2011, C.F. 20664 Administrare -
155896 8.25.02 Imobil Grajduri porcine P - 465 mp - Ţara: România judeţul Prahova, comuna Berceni 2003 17679 Hotărârea Guvernului nr. 280/2003, Hotărârea Guvernului nr. 295/2011, C.F. 20664 Administrare -
155897 8.25.02 Imobil Grajduri porcine P - 490 mp - Ţara: România judeţul Prahova, comuna Berceni 2003 17679 Hotărârea Guvernului nr. 280/2003, Hotărârea Guvernului nr. 295/2011, C.F. 20664 Administrare -
155899 8.25.02 Imobil Pătul porumb P - 46 mp - Ţara: România judeţul Prahova, comuna Berceni 2003 944 Hotărârea Guvernului nr. 280/2003, Hotărârea Guvernului nr. 295/2011, C.F. 20664 Administrare -
155901 8.25.02 Imobil Foişor P - 2 mp - Ţara: România judeţul Prahova, comuna Berceni 2003 2 Hotărârea Guvernului nr. 280/2003, Hotărârea Guvernului nr. 295/2011, C.F. 20664 Administrare -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
155902 8.25.02 Imobil Foişor P - 2 mp - Ţara: România judeţul Prahova, comuna Berceni 2003 2 Hotărârea Guvernului nr. 280/2003, Hotărârea Guvernului nr. 295/2011, C.F. 20664 Administrare -
155903 8.25.02 Imobil Centrală termică 1 P - 220 mp - Ţara: România judeţul Prahova, comuna Berceni 2003 59893 Hotărârea Guvernului nr. 280/2003, Hotărârea Guvernului nr. 295/2011, C.F. 20664 Administrare -
155904 8.25.02 Imobil Decantor P - 17 mp - Ţara: România judeţul Prahova, comuna Berceni 2003 25 Hotărârea Guvernului nr. 280/2003, Hotărârea Guvernului nr. 295/2011, C.F. 20664 Administrare -

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor aflate în administrarea Penitenciarului Ploieşti din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

Nr. crt. Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului
1. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155892 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Grajd bovine P - 90 mp Valoare - 4.282 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
2. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155893 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Adăpost moară cu ciocănele P - 45 mp Valoare - 3.002 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
3. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155894 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie furaje P - 28,71 mp Valoare - 2 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
4. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155895 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie P - 100 mp Valoare - 8 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
5. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155896 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Grajd porcine P - 465 mp Valoare - 17.679 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
6. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155897 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Grajd porcine P - 490 mp Valoare - 17.679 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
7. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155898 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Adăpost tocător P - 23,32 mp Valoare - 1 leu Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
8. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155899 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Pătul porumb P - 46 mp Valoare - 944 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
9. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155900 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Abator P - 27 mp Valoare - 1.076 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
10. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155901 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Foişor P - 2 mp Valoare - 2 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
11. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155902 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Foişor P - 2 mp Valoare - 2 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
12. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155903 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Centrală termică 1 P - 220 mp Valoare - 59.893 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
13. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155904 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Decantor Suprafaţă - 17 mp Valoare - 25 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 496/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 496 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu