E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 492 din 18 aprilie 2003

privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 315 din 12 mai 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. III din Legea nr. 528/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si serviciile in porturi si in conformitate cu prevederile art. 3, 20, 23 si 31 din Conventia despre regimul navigatiei pe Dunare, ratificata prin Decretul nr. 298/1948,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati, denumita in continuare AFDJ Galati, este persoana juridica romana si functioneaza ca regie autonoma sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu conventiile si acordurile internationale la care Romania este parte.
    (2) Sediul AFDJ Galati este in municipiul Galati, Str. Portului nr. 32, judetul Galati.
    Art. 2
    AFDJ Galati indeplineste functia de autoritate de cai navigabile pe sectorul romanesc al Dunarii de la intrarea in tara la km 1.075 pana la iesirea in Marea Neagra, pe bratul Sulina, in rada Sulina, pe bratele navigabile ale Dunarii, Borcea, Bala, Macin, Valciu, Caleia, pe bratul Chilia cu bratele secundare, pe bratul Sfantul Gheorghe cu canalele de rectificare si pe bratele secundare ale Canalului Sulina, denumite Dunarea Veche.
    Art. 3
    Patrimoniul AFDJ Galati este de 321.830.437 mii lei, stabilit in conformitate cu situatia financiara de la data de 31 decembrie 2002.
    Art. 4
    AFDJ Galati isi desfasoara activitatea in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 5
    In calitatea sa de autoritate de cai navigabile si in conformitate cu prevederile Conventiei despre regimul navigatiei pe Dunare, semnata la Belgrad la 18 august 1948, ratificata prin Decretul nr. 298/1948, AFDJ Galati are ca obiect de activitate asigurarea adancimilor minime de navigatie prin dragaje de intretinere, asigurarea semnalizarii costiere si plutitoare, efectuarea de masuratori topohidrografice, efectuarea de lucrari de constructii si reparatii constructii hidrotehnice pentru asigurarea conditiilor de navigatie, asigurarea efectuarii pilotajului navelor maritime pe sectorul Dunarii cuprins intre rada Sulina si Braila si in porturile situate pe acest sector, punerea la dispozitie tuturor utilizatorilor a infrastructurii de transport naval, precum si ducerea la indeplinire a unor obligatii ce revin statului roman din conventiile si acordurile internationale la care Romania este parte si care i-au fost incredintate prin delegare de competenta de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Art. 6
    Pentru realizarea obiectului de activitate navele AFDJ Galati au acces liber si fara restrictii pe toate caile nationale navigabile, inclusiv pe cele care constituie frontiera de stat a Romaniei, precum si pe toate canalele din Delta Dunarii care asigura accesul la bratele Chilia, Sulina si Sfantul Gheorghe.
    Art. 7
    (1) In vederea realizarii obiectului de activitate, AFDJ Galati are dreptul, in zonele de cale navigabila, sa instaleze semne si semnale de navigatie, de zi si de noapte, in punctele pe care le considera necesare pentru siguranta navigatiei.
    (2) Activitatea prevazuta la alin. (1) se executa numai de catre personalul specializat al AFDJ Galati.
    (3) Proprietarii sau administratorii terenurilor aflate in zonele de cale navigabila sunt obligati sa permita instalarea semnelor si semnalelor de navigatie, sa efectueze in conditiile legii, la solicitarea AFDJ Galati, defrisarea zonelor respective pentru a asigura vizibilitatea acestor semne si semnale, sa permita accesul personalului si utilajelor AFDJ Galati pentru efectuarea operatiunilor de verificare si reparare a acestora si de consolidare si protectie a cailor navigabile.
    (4) Cheltuielile de instalare si intretinere a semnelor si semnalelor de navigatie sunt suportate de catre AFDJ Galati.
    Art. 8
    (1) Resursele financiare necesare functionarii AFDJ Galati se constituie din venituri proprii si, in completare, din transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (2) Veniturile proprii ale AFDJ Galati se constituie din tarife de navigatie si de pilotaj, pentru punerea la dispozitie utilizatorilor a infrastructurii de transport naval, pentru eliberarea de avize pentru lucrari hidrotehnice si alte lucrari pe Dunare si bratele secundare, inchirieri sau altele asemenea, prestatii editoriale ori tipografice, valorificarea produselor de balastiera din dragajele de intretinere, remorcaje, asistenta la nave, masuratori topohidrografice, dragaje si alte activitati specifice domeniului de activitate.
    (3) Tarifele prevazute la alin. (2) se stabilesc in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
    (4) AFDJ Galati are obligatia de a face publice tarifele prevazute la alin. (3), precum si facilitatile care se acorda privind plata acestor tarife.
    (5) Facilitatile prevazute la alin. (4) se acorda in mod nediscriminatoriu.
    (6) Fondurile de la bugetul de stat, necesare pentru desfasurarea activitatilor avand ca scop ducerea la indeplinire a obligatiilor ce revin statului din acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte, care i-au fost delegate de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, se aloca in conformitate cu legislatia in vigoare, pe baza de decont de cheltuieli pentru fiecare activitate.
    (7) AFDJ Galati poate realiza si dispune de venituri si cheltuieli in valuta in conditiile legii.
    (8) AFDJ Galati poate contracta credite bancare si/sau imprumuturi in lei si in valuta.
    Art. 9
    Salarizarea personalului angajat al AFDJ Galati se face pe baza de negociere, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si ale contractului colectiv de munca.
    Art. 10
    AFDJ Galati poate sa incheie contracte sau conventii cu alte organisme si cu agenti economici din tara si din strainatate, in vederea colaborarii si cooperarii pe plan national sau international in domeniul sau de activitate si in conditiile prevazute de lege.
    Art. 11
    Emblema AFDJ Galati este prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 12
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga art. 12 - 17 si anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.373/2000 privind infiintarea Societatii Comerciale de Intretinere si Reparatii Constructii Hidrotehnice "I.R.C.H." - S.A. Galati prin divizarea partiala a Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati si reorganizarea acesteia din regie autonoma cu specific deosebit in regie autonoma, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 42 din 24 ianuarie 2001.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Sergiu Sechelariu,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
de organizare si functionare a Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata, obiectul de activitate

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea regiei autonome este Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati, cu firma A.F.D.J. - R.A. Galati, avand functia de autoritate de cai navigabile a sectorului romanesc al Dunarii si bratelor secundare.
    (2) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la regia autonoma se mentioneaza denumirea acesteia, urmata de cuvintele "regie autonoma" sau de initialele "R.A.", sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati este persoana juridica romana cu capital integral de stat, avand forma juridica de regie autonoma, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu prevederile Conventiei despre regimul navigatiei pe Dunare, semnata la Belgrad la 18 august 1948, ratificata prin Decretul nr. 298/1948, si cu prezentul regulament de organizare si functionare.
    Art. 3
    Sediul
    (1) Sediul Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati este in Romania, municipiul Galati, Str. Portului nr. 32, judetul Galati.
    (2) Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati poate infiinta reprezentante, agentii, sucursale si alte asemenea subunitati fara personalitate juridica pe teritoriul Romaniei sau in strainatate, cu aprobarea consiliului de administratie.
    Art. 4
    Durata
    Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati este constituita pe o perioada nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in registrul comertului.
    Art. 5
    Scopul
    Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati este organizata in scopul asigurarii conditiilor de navigatie pe caile navigabile interioare, unde indeplineste functia de autoritate de cai navigabile si pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor ce revin statului roman din conventiile si acordurile internationale la care Romania este parte si care i-au fost incredintate prin delegare de competenta de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    (1) Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati este asigurarea adancimilor minime de navigatie prin dragaje de intretinere, asigurarea semnalizarii costiere si plutitoare, efectuarea de masuratori topohidrografice, efectuarea de lucrari de intretinere si reparatii constructii hidrotehnice pentru asigurarea conditiilor de navigatie, asigurarea efectuarii pilotajului navelor maritime pe sectorul de Dunare cuprins intre rada Sulina si Braila si in porturile situate pe acest sector, punerea la dispozitie tuturor utilizatorilor a infrastructurii de transport naval, precum si ducerea la indeplinire a obligatiilor ce revin statului roman din conventiile si acordurile internationale la care Romania este parte si care i-au fost incredintate prin delegare de competenta de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    (2) Atributiile care conduc la realizarea obiectului de activitate cuprind, in principal, urmatoarele:
    a) asigurarea adancimilor de navigatie prin dragaj de intretinere;
    b) executarea masuratorilor topohidrografice pentru cunoasterea si urmarirea situatiei morfologice si a depunerilor aluvionare, in special in punctele critice de pe Dunare, a masuratorilor privind debitele de apa si de aluviuni si a masuratorilor privind viteza curentului;
    c) intocmirea sau, dupa caz, avizarea documentatiilor privind realizarea lucrarilor de intretinere si reparatii la lucrari hidrotehnice speciale si de protectie a malurilor pentru asigurarea si imbunatatirea conditiilor de navigatie;
    d) executarea de masuratori topohidrografice, dragaje si scoateri de obstacole din bazinele portuare si in danele de operare, la cererea administratiilor portuare, pe baza de contract;
    e) efectuarea si intretinerea semnalizarii costiere si plutitoare;
    f) dirijarea navigatiei in sectoarele dificile prin statii semaforice si de supraveghere;
    g) elaborarea de reguli speciale de navigatie si supunerea lor spre aprobare autoritatilor competente;
    h) culegerea si prelucrarea datelor hidrometeorologice, elaborarea prognozelor privind variatiile de nivel al apelor Dunarii in sectorul romanesc;
    i) transmiterea zilnica a datelor pentru intocmirea buletinului hidrologic al Dunarii la directia de specialitate din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru postul de radio "Romania actualitati";
    j) editarea si difuzarea buletinului hidrometeorologic pentru Dunare;
    k) intocmirea si difuzarea de avize pentru navigatori;
    l) avizarea lucrarilor care se efectueaza in zonele de cai navigabile, precum si a lucrarilor de traversare si subtraversare a Dunarii;
    m) transmiterea informatiilor necesare Comisiei Dunarii privind intocmirea Planului marilor lucrari;
    n) intocmirea rutierei si a hartilor de pilotaj pentru sectorul romanesc al Dunarii;
    o) participarea la consfatuiri, reuniuni si sesiuni pe probleme tehnice si de navigatie ale Comisiei Dunarii si ale altor organisme internationale, la targuri si expozitii;
    p) coordonarea activitatii agentilor economici si a altor organisme care participa la actiunile de spargere a ghetii pe Dunare;
    q) efectuarea de prestatii si inchirierea pe baza de contract a capacitatilor disponibile catre persoane juridice romane sau straine;
    r) asigurarea activitatii de pilotare a navelor maritime pe Dunare, pe sectorul bara Sulina - Braila, in conformitate cu art. 31, 32 si 33 din Conventia despre regimul navigatiei pe Dunare, semnata la Belgrad in 1948, precum si cu alte reglementari legale in vigoare;
    s) ducerea la indeplinire a obligatiilor ce revin Romaniei din acordurile si conventiile internationale la care este parte, in conditiile legii;
    t) efectuarea de activitati editoriale si tipografice;
    u) examinarea si autorizarea anuala a pilotilor si eliberarea legitimatiilor de exercitare a functiei de pilot pentru Dunarea maritima;
    v) avizarea studiilor si proiectelor privind lucrarile in albia si pe malurile cailor navigabile;
    x) stabilirea tarifelor privind activitatile si serviciile cuprinse in obiectul de activitate;
    y) urmarirea derularii lucrarilor ce se desfasoara in albia si pe malurile cailor navigabile, in conformitate cu studiile proiectelor avizate;
    z) avizarea locurilor de amplasare si a executarii lucrarilor de extractii agregate de balastiera din Dunare si din bratele acesteia, a locurilor de deversare a materialelor rezultate din decopertari si din dragajele de intretinere pentru asigurarea adancimilor;
    aa) avizarea activitatii de extractie a agregatelor si produselor de balastiera din Dunare si din bratele secundare ale acesteia;
    bb) avizarea lucrarilor ce se executa in albia Dunarii si pe bratele secundare pentru realizarea de investitii portuare si alte obiective, precum si a zonelor de deversare a materialului rezultat ca urmare a acestei activitati;
    cc) stabilirea si avizarea zonelor de deversare pentru materialele rezultate ca urmare a dragajelor de intretinere pentru asigurarea adancimilor in senalul navigabil, in dane si in bazine portuare;
    dd) centralizarea si sistematizarea datelor privind lucrarile de asigurare a conditiilor de navigatie privind traficul de nave maritime, precum si a celor solicitate de Comisia Dunarii;
    ee) intretinerea si repararea tuturor bunurilor proprietate publica date in administrare si a bunurilor proprietatea regiei autonome;
    ff) punerea la dispozitie tuturor utilizatorilor a infrastructurilor de transport naval care i-au fost concesionate sau date in administrare, bunuri proprietate publica a statului, prin inchiriere, asociere, si a altor asemenea bunuri, prin contracte de inchiriere sau prin asociere, in conformitate cu prevederile legale;
    gg) asigurarea serviciilor de telecomunicatii, radiotelefonice, telex si transmisiuni de date;
    hh) elaborarea programelor anuale si de perspectiva pentru principalii indicatori de intretinere a senalului navigabil - masuratori topohidrografice, semnalizare, dragaj, intretinere si reparatii constructii hidrotehnice -, precum si pentru intretinere, reparare si modernizare a bunurilor proprietate publica a statului si a bunurilor proprietatea regiei autonome;
    ii) contractarea de credite la banci sau la alte institutii financiare pentru realizarea obiectivelor propuse;
    jj) incheierea de contracte de vanzare-cumparare cu agenti economici romani si straini pentru echipamente, instalatii, materiale, piese de schimb, combustibil etc., destinate activitatii proprii;
    kk) participarea la activitati sau asocierea cu agenti economici, organizatii economice patronale si profesionale, din tara si din strainatate, pentru realizarea unor activitati sau actiuni specifice domeniului sau de activitate;
    ll) fabricarea gazelor naturale industriale pentru functionarea geamandurilor, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare;
    mm) valorificarea, dupa caz, a materialelor rezultate din dragajul de intretinere;
    nn) orice alte operatiuni in legatura cu realizarea obiectului sau de activitate.

    CAP. 2
    Patrimoniul

    Art. 7
    Valoarea patrimoniului este de 321.830.437 mii lei, corespunzator situatiei financiare de la data de 31 decembrie 2002.
    Art. 8
    (1) Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati este proprietara bunurilor proprietate privata din patrimoniul sau, detinute cu acest titlu, si are in administrare bunuri proprietate publica. In exercitarea drepturilor de proprietate se foloseste si dispune in mod autonom, potrivit legii, de bunurile pe care le are in patrimoniu, in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita.
    (2) In cadrul administrarii patrimoniului din dotare Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati are obligatia de a efectua reparatii, intretineri, de a dezvolta si de a moderniza infrastructura de transport naval aflata in proprietatea sau administrarea sa.
    (3) Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati aproba scoaterea din functiune, in conditiile legii, a unor active, dezmembrarea si valorificarea acestora.
    Art. 9
    (1) Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati poate sa se asocieze pentru realizarea in comun a unor activitati productive si de comercializare cu regii autonome, societati comerciale, persoane fizice si juridice romane sau straine.
    (2) Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati poate efectua direct operatiuni de comert exterior, in conditiile legii.

    CAP. 3
    Structura organizatorica

    Art. 10
    (1) Structura organizatorica a Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati se aproba de consiliul de administratie.
    (2) In cadrul Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati se pot constitui departamente, servicii si birouri, in functie de necesitatea si de volumul activitatii, atributiile acestora fiind stabilite prin regulament propriu de organizare si functionare, aprobat de consiliul de administratie.
    Art. 11
    (1) In scopul realizarii obiectului sau de activitate Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati are in structura subunitati.
    (2) Aceste subunitati se organizeaza cu aprobarea Consiliului de administratie al Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati si isi desfasoara activitatea conform regulamentelor de organizare si functionare proprii.

    CAP. 4
    Organele de conducere

    Art. 12
    Conducerea Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati este asigurata de catre un consiliu de administratie compus din 9 persoane, condus de un presedinte care este si directorul general al Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati.
    Art. 13
    Directorul general al Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati si membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, in conformitate cu legislatia in vigoare. Din consiliul de administratie va face parte si un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 14
    Salariul si celelalte drepturi salariale ale directorului general se stabilesc prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, in conditiile legii.
    Art. 15
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare.
    Art. 16
    Consiliul de administratie are urmatoarele atributii si competente:
    a) aproba regulamentul propriu de organizare si functionare;
    b) aproba regulamentul de ordine interioara;
    c) aproba strategia de dezvoltare a regiei autonome;
    d) aproba structura organizatorica si numarul de posturi;
    e) aproba infiintarea subunitatilor;
    f) aproba statul de functii;
    g) avizeaza raportul anual de activitate, intocmit de conducerea executiva, care este supus spre aprobare conducerii Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
    h) aproba programele de investitii si listele de dotari in limita bugetului anual;
    i) numeste si revoca directorii executivi, la propunerea directorului general, si stabileste drepturile salariale ale acestora, in conditiile legii;
    j) aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza sa fie negociat cu reprezentantii salariatilor, potrivit legii;
    k) analizeaza clauzele contractului colectiv de munca negociat, in conditiile legii;
    l) aproba bugetul de venituri si cheltuieli cu avizul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in conditiile legii, si asigura executia acestuia;
    m) aproba modalitatile de finantare a dotarii cu echipamente, inclusiv prin credite si/sau imprumuturi contractate de stat sau cu garantia statului, pe care le poate derula in conditiile legii;
    n) aproba tarifele pentru activitatile si prestarile de servicii, in conformitate cu legislatia in vigoare;
    o) aproba rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati;
    p) aproba inchirierea de cladiri, spatii, terenuri si alte bunuri;
    r) aproba scoaterea din functiune si valorificarea, in conditiile legii, a bunurilor din patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati;
    s) stabileste indemnizatia membrilor si secretarului consiliului de administratie;
    t) aproba situatia financiara si contul de profit si pierdere;
    u) aproba deplasarea directorului general si a directorilor executivi in strainatate, in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit competentei;
    v) aproba programele anuale de lucrari pentru asigurarea conditiilor de navigatie;
    x) exercita orice alte atributii ce ii revin din prevederile legale, din regulamentul propriu de organizare si functionare si din ordinele ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 17
    Pentru luarea unor decizii consiliul de administratie poate atrage in activitatea sa consilieri si consultanti de specialitate, care pot fi remunerati in conditiile legii.
    Art. 18
    (1) Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la cererea presedintelui ori a unei treimi din numarul membrilor sai.
    (2) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 5 zile inainte de data sedintei.
    (3) Sedinta este prezidata de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru al consiliului de administratie delegat de catre presedinte.
    (4) Sedintele consiliului de administratie se desfasoara in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor acestuia.
    (5) Hotararile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.
    (6) Pentru activitatea depusa membrii consiliului de administratie au dreptul la o indemnizatie lunara stabilita conform reglementarilor legale in vigoare.

    CAP. 5
    Atributiile directorului general

    Art. 19
    (1) Directorul general are urmatoarele atributii si competente:
    a) asigura conducerea operativa a Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati;
    b) reprezinta Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati in relatiile cu tertii si semneaza actele ce o angajeaza fata de acestia, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie si ale celor conferite de legislatia in vigoare;
    c) propune structura organizatorica a organelor teritoriale operative;
    d) propune numirea si, dupa caz, revocarea directorilor executivi ai Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati;
    e) numeste, suspenda sau demite personalul de conducere al Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati, altul decat cel numit de consiliul de administratie, conform reglementarilor legale;
    f) angajeaza si concediaza personalul Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati, in conditiile legii;
    g) exercita orice atributii care ii revin conform prevederilor legale, regulamentului de organizare si functionare, precum si hotararilor consiliului de administratie.
    (2) In exercitarea atributiilor sale directorul general emite decizii.
    (3) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat directorul general este ordonator tertiar de credite.

    CAP. 6
    Venituri si cheltuieli

    Art. 20
    Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati efectueaza incasari si plati in lei. De asemenea, efectueaza si operatiuni in valuta, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    Art. 21
    Veniturile si cheltuielile se stabilesc prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru fiecare exercitiu financiar, conform legislatiei in vigoare.

    CAP. 7
    Bugetul de venituri si cheltuieli, situatia financiara si contul de profit si pierdere

    Art. 22
    Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, situatia financiara si contul de profit si pierdere, conform metodologiei stabilite de Ministerul Finantelor Publice.
    Art. 23
    Situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere ale Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati se aproba de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, in conditiile legii.
    Art. 24
    In cazul in care in cursul exercitiului financiar mijloacele Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor curente, aceasta poate contracta credite, cu respectarea legislatiei in vigoare.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                          EMBLEMA A.F.D.J. R.A. GALATI

    Figura 1, reprezentand emblema A.F.D.J. R.A. Galati, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 315 din 12 mai 2003, la pagina 7.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 492/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 492 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu